.

.

.

Bantuan Persekolahan dan bantuan latihan dan bimbingan. Bantuan Persekolahan telah dipinda nama kepada Bantuan Am Persekolahan (BAP) manakala Bantuan Am dipinda nama kepada Bantuan Bulanan (BB).3 Bermula tahun 2008. LATAR BELAKANG 2.1 Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan mengenai tatacara pelaksanaan bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM).1 Pada awal pelaksanaan KWAPM tahun 2003. Menengah = 400 2007 (RM) 200 Sek. TUJUAN 1.2 Kajian semula kenaikan kadar telah dilaksanakan pada tahun 2007 seperti Jadual berikut: TAHUN 2006 (RM) 200 Sek. Garis Panduan KWAPM 1 . Menengah = 600 Jenis Bantuan Bantuan Persekolahan Bantuan Am 2. kerajaan telah bersetuju untuk memberi bantuan kepada murid yang layak meliputi bantuan yuran persekolahan/peperiksaan. 2. 2. peralatan sekolah. Rendah = 300 Sek.GARIS PANDUAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) 1. pakaian seragam sekolah. Rendah = 500 Sek.

2(46) memaklumkan bahawa Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.7/2008 bertarikh 8 Ogos 2008 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan supaya semua agensi menggunakan Sistem Bank Data Kemiskinan Nasional (eKASIH) yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU).1 Ketua Isi Rumah (KIR) bermaksud daripada kalangan ahli isi rumah biasa sesuatu tempat kediaman yang diberi tanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli-ahli isi rumah tempat kediaman tersebut. Garis Panduan KWAPM 2 . murid yang layak menerima bantuan KWAPM adalah berdasarkan kepada KIR yang berdaftar dengan eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.1/2010 bertarikh 7 Januari 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan bahawa semua Kementerian/Jabatan/Agensi adalah diwajibkan menggunakan data eKASIH sebagai rujukan utama untuk memberi program/ projek dan bantuan pembasmian kemiskinan.1 Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil. JPM melalui surat siaran bertarikh 4 Februari 2010 rujukan UPP:BPK.177/174/1Klt. 3. TAFSIRAN 4. PUNCA KUASA PENGGUNAAN DATA eKASIH 3.3.3 ICU. Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM bil. 4. Jabatan Perdana Menteri (JPM) bagi tujuan menyalur dan mengagih bantuan serta penerima projek sama ada oleh Ketua Isi Rumah (KIR) mahu pun Ahli Isi Rumah (AIR).2 Selaras dengan keputusan tersebut. 3.2 Tahun 2008 pada 24 Disember 2008 telah memutuskan bahawa mulai tahun 2009.

ASAS KELAYAKAN BANTUAN KWAPM A. Murid 5. 4. Sekiranya tiada bukti taraf kewarganegaraan Malaysia. Garis Panduan KWAPM 3 . faedah dan dividen.3.3 Sumbangan daripada anak-anak yang telah bekerja. royalti. dan 4. dokumen permohonan pengesahan kewarganegaraan daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) boleh diguna pakai.4. 4.1 Warganegara Malaysia (penentuan kewarganegaraan seperti di Lampiran A). nafkah. Bagi murid Orang taraf Asli/Penan.4 PERKAPITA bermaksud jumlah pendapatan Isi Rumah dibahagikan dengan bilangan Isi Rumah.2 Ahli Isi Rumah (AIR) bermaksud mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman.3. pencen.3 Pendapatan Isi Rumah (IR) bermaksud semua bentuk pendapatan ibu bapa/penjaga dan ahli Isi Rumah daripada sumbersumber berikut: 4.1 Gaji dan segala pendapatan lain seperti hasil sewaan.2 Sumbangan tetap daripada agensi kerajaan atau swasta seperti Pungutan Zakat.3.4 Kiraan purata pendapatan bulanan hasil jualan pertanian atau pendapatan daripada perniagaan. pengesahan taraf kewarganegaraan mesti diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara. pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat 4. 4.3. 5.

2 5. Garis Panduan KWAPM 4 . 5. 5.6 Bagi murid Berkeperluan Khas (OKU). mereka tidak layak dipertimbangkan bantuan KWAPM kerana telah dibayar Elaun OKU oleh KPM sebanyak RM150. Sehingga kini. KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.5 Murid yang telah menerima bantuan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)/ Biasiswa Sukan (BS)/Program Pelajar Projek Khas Sekolah Berasrama Penuh (PKSBP)/biasiswa kerajaan negeri/yayasan/ swasta atau apa-apa bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan KWAPM. PGK Nasional yang diguna pakai adalah berdasarkan PGK Nasional Tahun 2007 seperti berikut: Kategori (Lokasi/Murid) Semenanjung Malaysia Sarawak Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Pendapatan Bulanan Isi Rumah/Perkapita * Miskin RM720 bulanan/RM180 perkapita RM830 bulanan/RM190 perkapita RM960 bulanan/RM200 perkapita Miskin Tegar RM430 bulanan/RM100 perkapita RM520 bulanan/RM115 perkapita RM540 bulanan/RM110 perkapita Nota: * Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada pindaan semasa.5.3 Bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan. tidak layak dipertimbangkan menerima bantuan 5.00 sebulan.4 Pendapatan Isi Rumah murid mengikut Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional semasa.

00 12 = RM1.251 / 10 = RM125.00 RM1.00 6 = RM1.251. 5.7 Murid yang bertukar tidak ke layak Maktab Rendah Sains MARA KWAPM (MRSM) adalah menerima bantuan kerana MRSM tidak berada di bawah pentadbiran KPM.20 Sarawak RM190. B.5.00 6 = RM1.00 RM1.251 / 6 = RM208.00 10 = RM1.251 / 6 = RM208.251.251 / 12 = RM104.25 Sabah & WP Labuan RM200.251.9 Perkiraan perkapita adalah seperti berikut: MURID LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Isi Rumah Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180.8 Bagi murid yang KIRnya belum berdaftar dengan eKASIH.50 Sabah & WP Labuan RM200.251.00 RM1.50 Garis Panduan KWAPM 5 .00 RM1.251 / 12 = RM104.00 12 = RM1.251 / 5 = RM250. pihak sekolah perlu menasihatkan KIR untuk mendaftar dengan sistem tersebut.00 RM1.251.10 Sarawak RM190. Perkiraan Perkapita 5.00 5 = RM1.251.00 RM1.25 MURID TIDAK LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Tanggungan Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180.

00 setahun (RM25. Miskin Tegar BAP dan BB * Nota: Jumlah amaun bagi BB adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan Tabung KWAPM. atau c) Tunai Garis Panduan KWAPM 6 .1 Jenis dan kadar bantuan adalah seperti berikut: Bil. Kelayakan Murid Miskin Jenis Bantuan Kadar Bantuan Sekolah Rendah: RM 200.2 Bantuan Kewangan yang diterima boleh diagihkan oleh Pengetua/Guru Besar kepada murid melalui cara berikut: Bil 1.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: BAP = RM 300.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Rendah: BAP = RM 200.00 setahun (RM60. atau b) Barangan. peralatan sekolah dan lain-lain keperluan persekolahan murid) Cara Agihan a) Masuk ke akaun murid.00 setahun (RM50.00 sebulan x 10 bulan) BAP dan BB 2.00 setahun (RM30. 6.00 setahun dan *BB = RM600.6.00 setahun dan *BB = RM250. JENIS DAN KADAR BANTUAN 6. 1.00 setahun dan *BB = RM300.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: RM 300.00 setahun dan *BB = RM500. Jenis Bantuan Bantuan Am Persekolahan (Pakaian seragam sekolah.

atau b) Tunai * Nota: Boleh dibayar secara bulanan atau sekaligus 6. 7. Garis Panduan KWAPM 7 .2 Bagi KIR yang belum berdaftar dengan sistem eKASIH. kemalangan dan kesihatan.my.3 Sekiranya murid yang menerima Bantuan Bulanan tidak hadir ke sekolah dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah seperti bencana alam.ekasih.gov. TATACARA PERMOHONAN 7. Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan disahkan berada dalam kategori Miskin (M) atau Miskin Tegar (MT). * Bantuan Bulanan (Wang saku dan lain-lain perbelanjaan harian murid) a) Masuk ke akaun murid. 7. Perkara ini hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada Bahagian Kewangan KPM dan ibu bapa/penjaga murid berkenaan. mereka boleh membuat permohonan melalui laman web http://www. Jika murid masih tidak hadir ke sekolah selama tujuh (7) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah selepas itu.1 Semua murid yang KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai Kategori Miskin dan Miskin Tegar akan diberikan bantuan KWAPM secara automatik tanpa perlu mengemukakan permohonan. murid tersebut hendaklah diberikan surat amaran terlebih dahulu.2. Pembayaran bantuan KWAPM hanya boleh dilaksanakan selepas pemohon dibanci oleh pihak Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). Ini termasuklah murid Orang Asli/Penan dengan mengambil kira Dasar Pendidikan Wajib 2003 untuk semua murid Malaysia. Kementerian berhak untuk memberhentikan bantuan yang telah diberikan kepada murid berkenaan walau pun telah berdaftar dengan eKASIH.

Penolong Kanan HEM/guru yang menguruskan KWAPM. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH 8. pihak sekolah perlu mengemukakan permohonan menggunakan Borang Rumusan Permohonan (BRP) seperti di Lampiran B dan dikemukakan ke KPM pada 1 Oktober tahun sebelum (bagi murid Tahun 2 hingga 6) dan pada 1 Februari tahun semasa (bagi murid Tahun 1 dan Tingkatan 1).3 Bagi murid Orang Asli.1 Pihak sekolah hendaklah menubuhkan satu (1) Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah yang bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.2 Ketua Kampung (sekiranya berkaitan). pemberian barangan atau dikredit ke akaun murid.7. ii. data penerima KWAPM akan diambil daripada sistem eDAMAK yang dibangunkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang diintegrasikan ke dalam sistem eKASIH. dua (2) orang wakil PIBG (selain guru/kakitangan sekolah). 8.2.4 Bagi murid Penan (yang bersekolah di sekolah Penan).1 menentukan bayaran BAP sama ada dalam bentuk wang tunai. Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah adalah seperti berikut: 8. 7. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar dengan keahlian seperti berikut: i. Garis Panduan KWAPM 8 . dan iii. 8.

2 memastikan urusan terimaan dan bayaran dibuat mengikut Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah/Akaun Khas. 8.3 Jawatankuasa Pengurusan mematuhi Bantuan kriteria peringkat dan sekolah yang bertanggungjawab peraturan ditetapkan oleh KPM dari semasa ke semasa. Sekolah/PPD hendaklah menyemak dengan bank sama ada peruntukan telah dimasukkan berdasarkan surat makluman daripada Bahagian Kewangan.2.3 memastikan dan mengesahkan murid yang layak menerima bantuan berdasarkan senarai penerima. 8.4 Sekiranya pihak KPM mendapati terdapat sebarang unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam proses pendaftaran ke dalam sistem eKASIH. KPM. 8.2.8. pihak berkenaan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta 694 (Akta Pencegahan Rasuah).4 melaporkan kepada KPM sekiranya terdapat keraguan pada status Miskin atau Miskin Tegar murid yang tersenarai dalam eKASIH. KPM akan menghantar surat kepada JPN untuk memaklumkan peruntukan akan disalurkan ke akaun bank sekolah/PPD. dan 8.2 Bahagian Kewangan.2.1 Semua peruntukan disalurkan terus ke Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) bagi sekolah yang mempunyai akaun bank atau ke Akaun Khas di PPD yang berkenaan bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank. TATACARA PERAKAUNAN DAN PEMBAYARAN 9. 9. urusan terimaan dan bayaran oleh mana-mana pihak yang terlibat. Garis Panduan KWAPM 9 . 9.

38 hendaklah dikeluarkan oleh PPD apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun Khas oleh bank. selamat dan mengikut peraturan kewangan semasa. 9. tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah mudah. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan. 9. 9.9. KPM serta direkodkan di bawah Bayaran-Bayaran Lain .1/2006 bertarikh 25 Januari 2006 di para 3.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun KWK oleh bank.3 Bagi sekolah yang mempunyai akaun bank.4 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank. sekolah adalah dinasihatkan memasukkan bantuan terus ke akaun bank murid. KPM serta direkodkan di bawah Lajur Pelbagai atas nama Peruntukan KWAPM.6 Bantuan KWAPM ini perlu diserahkan kepada murid yang layak dalam masa empat belas (14) hari bekerja selepas peruntukan diterima oleh pihak sekolah. Resit Rasmi Pejabat (RP.5 Sekolah/PPD hendaklah memastikan tiada caj bank dikenakan ke atas transaksi melalui akaun bank kerajaan sepertimana keputusan Mesyuarat Penyelarasan Operasi Bank-Bank Bil.Peruntukan KWAPM. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan. 9. Walau bagaimanapun sekiranya pengagihan dilaksanakan secara tunai.5 Minit Mesyuarat tersebut .“Tiada caj dikenakan bagi semua transaksi dengan Kerajaan”. Resit Kew.7 Bagi mengelak berlakunya kejadian yang tidak diingini. Pihak sekolah boleh memilih kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : Garis Panduan KWAPM 10 .

1. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan. 9.3 Pengeluaran wang melebihi RM10.001.00 boleh dibuat oleh Pengetua/Guru Besar tanpa guru pengiring.1.1.8.2 Pengeluaran wang dari RM2.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru. 5/2009 – Bayaranbayaran Tambahan Persekolahan : - 9.1 Pengeluaran wang tidak melebihi RM2.00. 9.1. atau 9. Kertas Ujian Dalaman.4 Kokurikulum.8.1 9.000.000. Sukan Tahunan Sekolah. Garis Panduan KWAPM 11 .8.8.1.7.1 Bayaran Tambahan Persekolahan adalah meliputi.9.8. atau 9.2 Yuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).5 9.2 9. 9.7.7.8.3 9.8.1. Kegiatan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral.00 hingga RM10.6 Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). dan Insurans Takaful.000. 9.8.8 Potongan yang dibenarkan daripada bantuan KWAPM adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal. Sekiranya murid tidak dapat dikesan. .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun Khas PPD yang baru. 4. . prosedur berikut perlu dipatuhi: Sekolah Asal Bil Ada KWK √ Tiada KWK - Sekolah Baru Ada KWK √ Tiada KWK Tindakan 1. .PPD baru akan uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. Garis Panduan KWAPM 12 .Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal. √ - - √ . PPD hendaklah mengembalikan peruntukan tersebut ke Bahagian Kewangan KPM melalui cek atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum 31 Oktober tahun semasa. MURID PINDAH SEKOLAH 10.1 Bagi murid yang bertukar sekolah. 2.Surat makluman hendaklah dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM bagi setiap tindakan yang dilaksanakan.PPD asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru. - √ √ - . .PPD asal pindahkan peruntukan ke akaun PPD baru.PPD baru uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. . - √ - √ Nota: .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.10. . 3.

2.2 Cek tersebut perlu ditandatangani seperti berikut: 11. Kementerian Pelajaran Malaysia” sebelum 31 Oktober tahun semasa. Pengetua/Guru Besar (bagi sekolah yang mempunyai akaun bank) atau PPD (bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank) hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 2 orang pegawai. permohonan boleh dibuat oleh pihak sekolah melalui JPN/PPD yang berkenaan bagi kes-kes yang berlaku dalam tahun semasa sahaja. KES-KES KECEMASAN 12.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 3 orang pegawai. KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan.2 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai lebih RM10. KPM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh kejadian mengikut format Borang Kecemasan KWAPM (Rujuk Lampiran C).11. manakala 11. LEBIHAN PERUNTUKAN 11.2.1 Bagi kes-kes kecemasan. laporan perubatan dan sebagainya ke Bahagian Kewangan.3 Tempoh sah laku cek adalah selama 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan (Arahan Perbendaharaan 117). Garis Panduan KWAPM 13 .1 Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. 12. 11.000. Pihak JPN/PPD perlu membuat siasatan segera dan mengemukakan permohonan beserta dokumen sokongan seperti laporan polis.1 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai kurang RM10.000. 11.

had kelayakan pendapatan dan jenis bantuan yang disalurkan di bawah kes-kes kecemasan adalah tertakluk seperti jadual berikut:- Bil.2 Bantuan kes-kes kecemasan terbahagi kepada 2 jenis: i) Ketua Isi Rumah (KIR) hilang punca pendapatan (Contoh: KIR meninggal/sakit tenat menyara keluarga/hilang upaya.4 Murid boleh membuat permohonan bantuan di bawah kes kecemasan melalui sekolah dan disahkan oleh JPN/PPD sebelum dikemukakan ke Bahagian Kewangan.12. 1. ii) KIR tidak hilang punca pendapatan (Contoh: kebakaran rumah dan tanah runtuh yang tidak menyebabkan hilang punca pendapatan). Jenis Bencana Hilang Punca Pendapatan Tidak Hilang Punca Pendapatan Had Kelayakan Pendapatan < RM1.500 adalah kelayakan pendapatan untuk mendaftar dalam sistem eKASIH ** Nilai Bantuan Bulanan adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa Tabung KWAPM 12. ibu yang tidak berupaya yang ditinggalkan. 12.500 * Mengikut kadar Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional Bantuan Am Persekolahan √ Bantuan Bulanan ** √ 2. KPM bersama dokumen sokongan seperti berikut: Garis Panduan KWAPM 14 . √ X Nota: * RM1. tanaman musnah akibat banjir dan bencana alam).3 Bagi kes-kes di atas.

13. dan f) Gambar Kejadian dan laporan akhbar (jika berkaitan). 14.a) Borang seperti di Lampiran C yang disahkan oleh JPN/ PPD.2 Semua dokumen bagi memperakaunkan urusan terimaan dan bayaran bantuan KWAPM hendaklah sentiasa dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan. KELULUSAN KHAS 13.1 Sebarang isu berkaitan tatacara pemberian bantuan KWAPM ini hendaklah dirujuk kepada Bahagian Kewangan. e) Sijil Kematian (jika berkaitan).1 Sekolah yang diberi kuasa untuk mengendalikan bantuan KWAPM hendaklah mematuhi Peraturan Kewangan dalam Arahan Perbendaharaan (AP) dan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah. d) Laporan perubatan (jika berkaitan). b) Laporan siasatan yang disahkan oleh JPN/PPD. 14. Garis Panduan KWAPM 15 . KPM untuk pertimbangan dan kelulusan khas. PENUTUP 14. c) Laporan Polis.

62604 PUTRAJAYA. (u.p: Cawangan Bantuan) Garis Panduan KWAPM 16 . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. Bahagian Kewangan. Parcel E.3 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan KWAPM. KPM melalui talian 03-88847700 atau secara bertulis ke alamat berikut:- Setiausaha Bahagian. JPN/PPD/Sekolah boleh menghubungi Bahagian Kewangan. Aras 6-7.14.