.

.

.

1 Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan mengenai tatacara pelaksanaan bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Rendah = 300 Sek.2 Kajian semula kenaikan kadar telah dilaksanakan pada tahun 2007 seperti Jadual berikut: TAHUN 2006 (RM) 200 Sek.GARIS PANDUAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) 1. LATAR BELAKANG 2. 2. Garis Panduan KWAPM 1 .1 Pada awal pelaksanaan KWAPM tahun 2003.3 Bermula tahun 2008. Bantuan Persekolahan telah dipinda nama kepada Bantuan Am Persekolahan (BAP) manakala Bantuan Am dipinda nama kepada Bantuan Bulanan (BB). kerajaan telah bersetuju untuk memberi bantuan kepada murid yang layak meliputi bantuan yuran persekolahan/peperiksaan. Bantuan Persekolahan dan bantuan latihan dan bimbingan. pakaian seragam sekolah. peralatan sekolah. Menengah = 600 Jenis Bantuan Bantuan Persekolahan Bantuan Am 2. 2. Rendah = 500 Sek. Menengah = 400 2007 (RM) 200 Sek. TUJUAN 1.

3 ICU.2 Selaras dengan keputusan tersebut.1 Ketua Isi Rumah (KIR) bermaksud daripada kalangan ahli isi rumah biasa sesuatu tempat kediaman yang diberi tanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli-ahli isi rumah tempat kediaman tersebut. 3. JPM melalui surat siaran bertarikh 4 Februari 2010 rujukan UPP:BPK.3. Jabatan Perdana Menteri (JPM) bagi tujuan menyalur dan mengagih bantuan serta penerima projek sama ada oleh Ketua Isi Rumah (KIR) mahu pun Ahli Isi Rumah (AIR).2(46) memaklumkan bahawa Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.2 Tahun 2008 pada 24 Disember 2008 telah memutuskan bahawa mulai tahun 2009. murid yang layak menerima bantuan KWAPM adalah berdasarkan kepada KIR yang berdaftar dengan eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.1 Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil. TAFSIRAN 4.7/2008 bertarikh 8 Ogos 2008 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan supaya semua agensi menggunakan Sistem Bank Data Kemiskinan Nasional (eKASIH) yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU). 4. Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM bil. Garis Panduan KWAPM 2 . PUNCA KUASA PENGGUNAAN DATA eKASIH 3.1/2010 bertarikh 7 Januari 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan bahawa semua Kementerian/Jabatan/Agensi adalah diwajibkan menggunakan data eKASIH sebagai rujukan utama untuk memberi program/ projek dan bantuan pembasmian kemiskinan. 3.177/174/1Klt.

2 Ahli Isi Rumah (AIR) bermaksud mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman. 5.2 Sumbangan tetap daripada agensi kerajaan atau swasta seperti Pungutan Zakat.4.3. 4. 4.1 Warganegara Malaysia (penentuan kewarganegaraan seperti di Lampiran A). royalti. Murid 5. pengesahan taraf kewarganegaraan mesti diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Garis Panduan KWAPM 3 .1 Gaji dan segala pendapatan lain seperti hasil sewaan.3. Bagi murid Orang taraf Asli/Penan. dan 4.3. pencen. faedah dan dividen. pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat 4.3 Sumbangan daripada anak-anak yang telah bekerja. ASAS KELAYAKAN BANTUAN KWAPM A.3. 4.4 Kiraan purata pendapatan bulanan hasil jualan pertanian atau pendapatan daripada perniagaan. nafkah. Sekiranya tiada bukti taraf kewarganegaraan Malaysia.4 PERKAPITA bermaksud jumlah pendapatan Isi Rumah dibahagikan dengan bilangan Isi Rumah. dokumen permohonan pengesahan kewarganegaraan daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) boleh diguna pakai.3 Pendapatan Isi Rumah (IR) bermaksud semua bentuk pendapatan ibu bapa/penjaga dan ahli Isi Rumah daripada sumbersumber berikut: 4.

6 Bagi murid Berkeperluan Khas (OKU). KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.3 Bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.2 5. 5. Garis Panduan KWAPM 4 .4 Pendapatan Isi Rumah murid mengikut Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional semasa. 5.5 Murid yang telah menerima bantuan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)/ Biasiswa Sukan (BS)/Program Pelajar Projek Khas Sekolah Berasrama Penuh (PKSBP)/biasiswa kerajaan negeri/yayasan/ swasta atau apa-apa bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan KWAPM. tidak layak dipertimbangkan menerima bantuan 5.00 sebulan. mereka tidak layak dipertimbangkan bantuan KWAPM kerana telah dibayar Elaun OKU oleh KPM sebanyak RM150. Sehingga kini.5. PGK Nasional yang diguna pakai adalah berdasarkan PGK Nasional Tahun 2007 seperti berikut: Kategori (Lokasi/Murid) Semenanjung Malaysia Sarawak Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Pendapatan Bulanan Isi Rumah/Perkapita * Miskin RM720 bulanan/RM180 perkapita RM830 bulanan/RM190 perkapita RM960 bulanan/RM200 perkapita Miskin Tegar RM430 bulanan/RM100 perkapita RM520 bulanan/RM115 perkapita RM540 bulanan/RM110 perkapita Nota: * Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada pindaan semasa.

10 Sarawak RM190.20 Sarawak RM190.251 / 12 = RM104.9 Perkiraan perkapita adalah seperti berikut: MURID LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Isi Rumah Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180. pihak sekolah perlu menasihatkan KIR untuk mendaftar dengan sistem tersebut.251.00 RM1.251 / 5 = RM250.00 RM1.251.00 10 = RM1.00 RM1.00 RM1.7 Murid yang bertukar tidak ke layak Maktab Rendah Sains MARA KWAPM (MRSM) adalah menerima bantuan kerana MRSM tidak berada di bawah pentadbiran KPM.00 RM1. Perkiraan Perkapita 5.25 Sabah & WP Labuan RM200.00 6 = RM1.251. B.00 RM1.50 Sabah & WP Labuan RM200.50 Garis Panduan KWAPM 5 .251 / 6 = RM208.251 / 10 = RM125.25 MURID TIDAK LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Tanggungan Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180.251.251.00 6 = RM1.5.251 / 6 = RM208.00 5 = RM1.00 12 = RM1. 5.251 / 12 = RM104.8 Bagi murid yang KIRnya belum berdaftar dengan eKASIH.251.00 12 = RM1.

Kelayakan Murid Miskin Jenis Bantuan Kadar Bantuan Sekolah Rendah: RM 200. peralatan sekolah dan lain-lain keperluan persekolahan murid) Cara Agihan a) Masuk ke akaun murid. 6.2 Bantuan Kewangan yang diterima boleh diagihkan oleh Pengetua/Guru Besar kepada murid melalui cara berikut: Bil 1. atau c) Tunai Garis Panduan KWAPM 6 .00 sebulan x 10 bulan) BAP dan BB 2. atau b) Barangan.1 Jenis dan kadar bantuan adalah seperti berikut: Bil.00 setahun dan *BB = RM300.00 setahun (RM30.00 setahun (RM25. Miskin Tegar BAP dan BB * Nota: Jumlah amaun bagi BB adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan Tabung KWAPM.00 setahun (RM50.6.00 setahun (RM60.00 setahun dan *BB = RM500. Jenis Bantuan Bantuan Am Persekolahan (Pakaian seragam sekolah.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Rendah: BAP = RM 200.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: BAP = RM 300.00 setahun dan *BB = RM600. JENIS DAN KADAR BANTUAN 6. 1.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: RM 300.00 setahun dan *BB = RM250.

Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan disahkan berada dalam kategori Miskin (M) atau Miskin Tegar (MT).3 Sekiranya murid yang menerima Bantuan Bulanan tidak hadir ke sekolah dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah seperti bencana alam.ekasih. Ini termasuklah murid Orang Asli/Penan dengan mengambil kira Dasar Pendidikan Wajib 2003 untuk semua murid Malaysia.2 Bagi KIR yang belum berdaftar dengan sistem eKASIH.2. 7. Perkara ini hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada Bahagian Kewangan KPM dan ibu bapa/penjaga murid berkenaan. * Bantuan Bulanan (Wang saku dan lain-lain perbelanjaan harian murid) a) Masuk ke akaun murid. 7. mereka boleh membuat permohonan melalui laman web http://www.gov. Kementerian berhak untuk memberhentikan bantuan yang telah diberikan kepada murid berkenaan walau pun telah berdaftar dengan eKASIH. kemalangan dan kesihatan. Pembayaran bantuan KWAPM hanya boleh dilaksanakan selepas pemohon dibanci oleh pihak Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). murid tersebut hendaklah diberikan surat amaran terlebih dahulu. Garis Panduan KWAPM 7 . TATACARA PERMOHONAN 7.1 Semua murid yang KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai Kategori Miskin dan Miskin Tegar akan diberikan bantuan KWAPM secara automatik tanpa perlu mengemukakan permohonan. Jika murid masih tidak hadir ke sekolah selama tujuh (7) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah selepas itu.my. atau b) Tunai * Nota: Boleh dibayar secara bulanan atau sekaligus 6.

pemberian barangan atau dikredit ke akaun murid.3 Bagi murid Orang Asli. 7.2 Ketua Kampung (sekiranya berkaitan).1 menentukan bayaran BAP sama ada dalam bentuk wang tunai. Penolong Kanan HEM/guru yang menguruskan KWAPM. pihak sekolah perlu mengemukakan permohonan menggunakan Borang Rumusan Permohonan (BRP) seperti di Lampiran B dan dikemukakan ke KPM pada 1 Oktober tahun sebelum (bagi murid Tahun 2 hingga 6) dan pada 1 Februari tahun semasa (bagi murid Tahun 1 dan Tingkatan 1).1 Pihak sekolah hendaklah menubuhkan satu (1) Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah yang bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. ii. data penerima KWAPM akan diambil daripada sistem eDAMAK yang dibangunkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang diintegrasikan ke dalam sistem eKASIH. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH 8. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar dengan keahlian seperti berikut: i. Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah adalah seperti berikut: 8. Garis Panduan KWAPM 8 .4 Bagi murid Penan (yang bersekolah di sekolah Penan). 8. dua (2) orang wakil PIBG (selain guru/kakitangan sekolah). dan iii.2.7. 8.

TATACARA PERAKAUNAN DAN PEMBAYARAN 9. dan 8. 8. 9.2 Bahagian Kewangan. 8. KPM akan menghantar surat kepada JPN untuk memaklumkan peruntukan akan disalurkan ke akaun bank sekolah/PPD. 9.1 Semua peruntukan disalurkan terus ke Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) bagi sekolah yang mempunyai akaun bank atau ke Akaun Khas di PPD yang berkenaan bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank.2 memastikan urusan terimaan dan bayaran dibuat mengikut Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah/Akaun Khas.2.2.4 Sekiranya pihak KPM mendapati terdapat sebarang unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam proses pendaftaran ke dalam sistem eKASIH.3 memastikan dan mengesahkan murid yang layak menerima bantuan berdasarkan senarai penerima.4 melaporkan kepada KPM sekiranya terdapat keraguan pada status Miskin atau Miskin Tegar murid yang tersenarai dalam eKASIH. Sekolah/PPD hendaklah menyemak dengan bank sama ada peruntukan telah dimasukkan berdasarkan surat makluman daripada Bahagian Kewangan. urusan terimaan dan bayaran oleh mana-mana pihak yang terlibat.8. KPM. 8.3 Jawatankuasa Pengurusan mematuhi Bantuan kriteria peringkat dan sekolah yang bertanggungjawab peraturan ditetapkan oleh KPM dari semasa ke semasa.2. Garis Panduan KWAPM 9 . pihak berkenaan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta 694 (Akta Pencegahan Rasuah).

6 Bantuan KWAPM ini perlu diserahkan kepada murid yang layak dalam masa empat belas (14) hari bekerja selepas peruntukan diterima oleh pihak sekolah. 9. tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah mudah. 9. KPM serta direkodkan di bawah Bayaran-Bayaran Lain . KPM serta direkodkan di bawah Lajur Pelbagai atas nama Peruntukan KWAPM.5 Minit Mesyuarat tersebut .5 Sekolah/PPD hendaklah memastikan tiada caj bank dikenakan ke atas transaksi melalui akaun bank kerajaan sepertimana keputusan Mesyuarat Penyelarasan Operasi Bank-Bank Bil.9. Walau bagaimanapun sekiranya pengagihan dilaksanakan secara tunai.1/2006 bertarikh 25 Januari 2006 di para 3. selamat dan mengikut peraturan kewangan semasa.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun KWK oleh bank.7 Bagi mengelak berlakunya kejadian yang tidak diingini. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan. 9. sekolah adalah dinasihatkan memasukkan bantuan terus ke akaun bank murid. Resit Kew.“Tiada caj dikenakan bagi semua transaksi dengan Kerajaan”.38 hendaklah dikeluarkan oleh PPD apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun Khas oleh bank. Resit Rasmi Pejabat (RP.3 Bagi sekolah yang mempunyai akaun bank.4 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank. 9. Pihak sekolah boleh memilih kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : Garis Panduan KWAPM 10 . Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan.Peruntukan KWAPM.

Kegiatan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. 9.8.1. Kertas Ujian Dalaman.8.8.7.3 9. 9.1.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru. Sukan Tahunan Sekolah.000.8.8 Potongan yang dibenarkan daripada bantuan KWAPM adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.00.1 9.8.4 Kokurikulum.5 9. 5/2009 – Bayaranbayaran Tambahan Persekolahan : - 9.1.7.2 Pengeluaran wang dari RM2.1 Pengeluaran wang tidak melebihi RM2. 9.1. atau 9.8. atau 9.1.7.8.00 hingga RM10.2 Yuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).000.8.000.001.1.1 Bayaran Tambahan Persekolahan adalah meliputi. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan. dan Insurans Takaful.3 Pengeluaran wang melebihi RM10.9. 9.2 9. Garis Panduan KWAPM 11 .6 Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).00 boleh dibuat oleh Pengetua/Guru Besar tanpa guru pengiring.

. PPD hendaklah mengembalikan peruntukan tersebut ke Bahagian Kewangan KPM melalui cek atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum 31 Oktober tahun semasa.PPD baru akan uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. - √ √ - .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun Khas PPD yang baru. 3. .PPD asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.PPD asal pindahkan peruntukan ke akaun PPD baru. √ - - √ .10. MURID PINDAH SEKOLAH 10. Garis Panduan KWAPM 12 .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru. 4.Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal. . . . 2.Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal. Sekiranya murid tidak dapat dikesan.PPD baru uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. prosedur berikut perlu dipatuhi: Sekolah Asal Bil Ada KWK √ Tiada KWK - Sekolah Baru Ada KWK √ Tiada KWK Tindakan 1. . - √ - √ Nota: .1 Bagi murid yang bertukar sekolah.Surat makluman hendaklah dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM bagi setiap tindakan yang dilaksanakan.

KES-KES KECEMASAN 12. Pengetua/Guru Besar (bagi sekolah yang mempunyai akaun bank) atau PPD (bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank) hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan.2 Cek tersebut perlu ditandatangani seperti berikut: 11. 11.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 2 orang pegawai. LEBIHAN PERUNTUKAN 11.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 3 orang pegawai.3 Tempoh sah laku cek adalah selama 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan (Arahan Perbendaharaan 117). laporan perubatan dan sebagainya ke Bahagian Kewangan.2 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai lebih RM10. Garis Panduan KWAPM 13 .1 Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. permohonan boleh dibuat oleh pihak sekolah melalui JPN/PPD yang berkenaan bagi kes-kes yang berlaku dalam tahun semasa sahaja.1 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai kurang RM10.11.2. KPM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh kejadian mengikut format Borang Kecemasan KWAPM (Rujuk Lampiran C). 11. 12.000. KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan. manakala 11. Pihak JPN/PPD perlu membuat siasatan segera dan mengemukakan permohonan beserta dokumen sokongan seperti laporan polis. Kementerian Pelajaran Malaysia” sebelum 31 Oktober tahun semasa.1 Bagi kes-kes kecemasan.2.000.

1.500 * Mengikut kadar Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional Bantuan Am Persekolahan √ Bantuan Bulanan ** √ 2.500 adalah kelayakan pendapatan untuk mendaftar dalam sistem eKASIH ** Nilai Bantuan Bulanan adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa Tabung KWAPM 12. tanaman musnah akibat banjir dan bencana alam).4 Murid boleh membuat permohonan bantuan di bawah kes kecemasan melalui sekolah dan disahkan oleh JPN/PPD sebelum dikemukakan ke Bahagian Kewangan.3 Bagi kes-kes di atas. ii) KIR tidak hilang punca pendapatan (Contoh: kebakaran rumah dan tanah runtuh yang tidak menyebabkan hilang punca pendapatan). 12. had kelayakan pendapatan dan jenis bantuan yang disalurkan di bawah kes-kes kecemasan adalah tertakluk seperti jadual berikut:- Bil.12.2 Bantuan kes-kes kecemasan terbahagi kepada 2 jenis: i) Ketua Isi Rumah (KIR) hilang punca pendapatan (Contoh: KIR meninggal/sakit tenat menyara keluarga/hilang upaya. √ X Nota: * RM1. KPM bersama dokumen sokongan seperti berikut: Garis Panduan KWAPM 14 . Jenis Bencana Hilang Punca Pendapatan Tidak Hilang Punca Pendapatan Had Kelayakan Pendapatan < RM1. ibu yang tidak berupaya yang ditinggalkan.

14. 13. KPM untuk pertimbangan dan kelulusan khas. dan f) Gambar Kejadian dan laporan akhbar (jika berkaitan). Garis Panduan KWAPM 15 . KELULUSAN KHAS 13.1 Sekolah yang diberi kuasa untuk mengendalikan bantuan KWAPM hendaklah mematuhi Peraturan Kewangan dalam Arahan Perbendaharaan (AP) dan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah. b) Laporan siasatan yang disahkan oleh JPN/PPD. 14. e) Sijil Kematian (jika berkaitan). c) Laporan Polis.2 Semua dokumen bagi memperakaunkan urusan terimaan dan bayaran bantuan KWAPM hendaklah sentiasa dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan.a) Borang seperti di Lampiran C yang disahkan oleh JPN/ PPD. PENUTUP 14.1 Sebarang isu berkaitan tatacara pemberian bantuan KWAPM ini hendaklah dirujuk kepada Bahagian Kewangan. d) Laporan perubatan (jika berkaitan).

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.p: Cawangan Bantuan) Garis Panduan KWAPM 16 .3 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan KWAPM. KPM melalui talian 03-88847700 atau secara bertulis ke alamat berikut:- Setiausaha Bahagian. Bahagian Kewangan. Kementerian Pelajaran Malaysia. JPN/PPD/Sekolah boleh menghubungi Bahagian Kewangan. Aras 6-7. Blok E12. Parcel E.14. 62604 PUTRAJAYA. (u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful