Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai : Baik hati Nama Kelas Tarikh : _______________ : _______________ : _______________ Band 1 Tandakan / pada gambar yang menunjukkan sikap membantu ahli keluarga. B1D7E1

`

B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu keluarga kembangan.

. B1D7E1 Baik hati B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu keluarga kembangan.Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Moral Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai : Baik hati Nama Kelas Tarikh : _______________ : _______________ : _______________ Band 1 Padankan gambar yang menunjukkan sikap baik hati.