Hidupan dan daratan

Disediakan oleh: Cecilia Tiong Kim Chin Tu Hiong Hiong

   Penebangan hutan yang keterlaluan menyebabkan kepupusan spesies pokok Habitat haiwan liar terganggu menyebabkan kepupusan haiwan liar kerana kehilangan kawasan habitat dan sumber makanan. . Permukaan tanah terdedah kepada hakisan tanah dan tanah runtuh terutama sekali apabila berlaku hujan lebat.

 kemusnahan ekologi hutan yang boleh membawa kepada perubahan suhu setempat. .

Penggunaan baja yang berlebihan menyebabkan kepada masalah akibatnya humus kurang dihasilkan dan kesuburan tanah tidak dapat dipulihkan.  Aktiviti pertanian yang berterusan menyebabkan tanah kekurangan kesuburan. .

 Aktiviti perikanan moden membawa kesan terhadap ekologi laut yang mengancam hidupan akuatik. .

dasar sungai menjadi cetek dan tanah lapang terbiar. banjir. . Aktiviti perlombongan yang tidak terkawal boleh menyebabkan kejadian hakisan tanah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful