Random-Access Memory (RAM

)

Read-Only Memory (ROM)

RAM adalah singkatan RandomAccess Memory yang bermaksud data dan program dalam RAM boleh dibaca dan ditulis. ROM adalah singkatan bagi ReadOnly Memory.

Data atau program dalam ROM hanya boleh dibaca tetapi tidak boleh ditulis ROM adalah satu lagi jenis memori kekal disimpan di dalam komputer. Semua kandungan dalam ROM boleh diakses dan dibaca tetapi tidak boleh diubah. ROM adalah non-volatile. Ia memegang program dan data apabila komputer dimatikan.

RAM menyimpan data semasa dan selepas pemprosesan. RAM juga dikenali sebagai memori bekerja. Data dalam RAM boleh dibaca (diambil) atau bertulis (disimpan). RAM adalah volatile yang bermaksud program dan data dalam RAM akan hilang apabila komputer dimatikan. Sebuah komputer menggunakan RAM untuk memegang arahan sementara dan data yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ini membolehkan CPU (Unit Pemprosesan Pusat) untuk mengakses arahan dan data yang disimpan di dalam memori yang sangat cepat.

Program dalam ROM telah pradirekodkan. Ia hanya boleh disimpan oleh pengeluar sekali dan ia tidak boleh diubah.