SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI NAMA SEKOLAH: SK TUNJANG 1.

Setor sukan sekolah Catatan ( √ )

Bil. 1

Perkara Terdapat bilik khas digunakan sebagai setor untuk menyimpan alatan Pendidikan Jasmani di sekolah.

2 3

Peralatan di dalam setor disusun kemas. Alatan bagi mengajar Pendidikan Jasmani mencukupi berdasarkan saiz kelas yang

diajar? (Nisbah 2:1) 4 Kawasan permainan dan padang sekolah dalam keadaan yang baik dan selamat untuk pengajaran Pendidikan Jasmani. 5 Terdapat alat-alat reka ganti yang diusahakan oleh guru yang digunakan untuk mengajar Pendidikan Jasmani.

Ulasan: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

1

Catatan ( √ ) Bil.     Berkasut sukan berbaju T berseluar sukan memakai stoking yang sesuai 2 Guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani berpakaian PJ yang sesuai. Semasa kelas Pendidikan Jasmani dijalankan. 1 Perkara Semua murid berpakaian sesuai dan kemas untuk kelas Pendidikan Jasmani.     Berkasut sukan berbaju T berseluar sukan memakai stoking yang sesuai 3 Peralatan Pendidikan Jasmani yang digunakan sesuai dengan aktiviti yang dirancang serta mencukupi.2. 5 Aktiviti memanaskan badan dijalankan oleh 2 . 4 Aktiviti P&P yang digunakan bagi peringkat satu sama dengan di peringkat dua atau terdapat perbezaan?  Nyatakan persamaan dan/atau perbezaan yang dapat dikesan semasa pemerhatian.

6 Aktiviti cooling down dilakukan di akhir kelas Pendidikan Jasmani. 3 . Ulasan: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….guru sebelum pengajaran.