KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3………………………………………………………………………..4-5 Refleksi Unit 5……………………………………………………………………….8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 ...6-7 Refleksi Unit 7…………………………………………………………………………....

Widad Publication Sdn. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat. 2005. 1 Husan Abdul Wahab. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual. pemikiran. Sebagai lahad. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan.w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s. 3 . fizikal. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka..a. Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”.Bhd.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara. intelektual.hlm. masyarakat dan negara amnya.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s.91.a. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR. KBSR dan KSSR.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga . Majalah Pendidik.

sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika. berfikiran kreatif. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. Melalui perbincangan ini juga. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. ketrampilan diri. kemanusiaan serta kerohanian. Begitu juga di Malaysia. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. sikap dan nilai. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. 4 . Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 .

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. 5.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. 3. Pendidikan asas Membaca. Sebagai guru. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. 5 . belajar untuk bertindak. menulis dan mengira. Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. Matlamat pendidikan 3. 4. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. Melalui perbincangan ini. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. Melalui pembacaan berulang kali ini. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan.

mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. Sains dan Teknologi. Moral. Bahasa Inggeris. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. Di Malaysia .Bahasa Melayu. Modul Teras Tema. Sains Matematik. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. Tamil dan China. Modul Elektif – Bahasa Arab. Bagi Tahap 2 pula. Pendidikan Islam Moral. Muzik. China. Pendidikan Seni. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Kemahiran Hidup.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. Kesihatan dan Matematik. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia. Kesihatan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR. 6 . wajib dan tambahan. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab. Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Pendidikan Islam .Seni Visual dan Muzik. Kerohanian.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tamil. Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku. Kajian Tempatan. Bahasa Inggeris. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Iban dan Kadazandusun.

Perkembangan Fizikal dan Estetika. membaca dan menulis. Keperluan individu dan keperluan sosial 3. 2. 3. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. China . Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Sains dan Teknologi. 5. bertutur. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan. Kerohanian. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kemahiran asas mendengar. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. Iban dan Kadazandusun. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. Tamil. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. 7 . Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan.

Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. Selain dari itu. Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. konstruktivisme. Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Dalam pengajaran. 8 . dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. Dalam pembelajaran pula. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. semasa pengajaran dan selepas pengajaran. berkumpulan ataupun secara individu. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran.

9 . saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. Dalam unit ini. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca. menulis dan mengira. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. 5.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2. Sebagai guru. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi.

replika dan sebagainya. Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. bahan siaran radio dan televisyen . relia . Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. 2. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . buku 10 . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid. Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. buku teks . Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. CD-ROM dan DVD ROM .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. buku latihan dan aktiviti. 3. internet .

Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. buku rujukan dan sebagainya. Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. merangkumi aspek-aspek pengetahuan. 4.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. kemahiran dan nikai. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. 11 . Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. 5. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran.

KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. Mulai tahun 1982. pembinaan. pengumpul makluamat. rakan sebaya dan kerja berkumpulan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. memberi maklum balas dan memperbaiki. ujian. pentadbiran. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. 12 . Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Sehubungan dengan itu. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. pemerhati. Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat.

Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Insyaallah. Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. Di dalam unit 11 ini. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep. Sebagai guru. corak kurikulum dan sebagainya. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. fakta atau andaian 2. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 13 . Sebagai guru. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai.

para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi. berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan. 14 . masyarakat dan negara. Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani.

Ampang. Falsafah Pendidikan. Zaini Abdullah. Ishak Saat.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. Selangor: Widad Publication Sdn. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. Kamal Kamaruddin. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. 2007.Guru dan Sekolah.Hlm. Ilmu Sejarah.Mohmad Noor Mohmad Taib. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. 15 .Bhd.2011. 15-19. Pendidikan Di Malaysia 1. Abdul Talib Mohamed Hashim. Bhd. Mohd. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan. Ikhsan Othman.Bhd. Abu Bakar.2011. Pendidik.Bhd. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Antara Tradisi dan Moden.2006. Norila Md Salleh. 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful