KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

..KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3……………………………………………………………………….....4-5 Refleksi Unit 5……………………………………………………………………….6-7 Refleksi Unit 7………………………………………………………………………….8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 .

w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya. Widad Publication Sdn.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara. 1 Husan Abdul Wahab. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s. intelektual. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga . 3 . pemikiran. Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. fizikal.91. 2005. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik.hlm.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s. masyarakat dan negara amnya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebagai lahad. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR.a.a. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat.Bhd. Majalah Pendidik.. KBSR dan KSSR. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan.w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul.

semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. ketrampilan diri. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris. Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. berfikiran kreatif.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Begitu juga di Malaysia. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. Melalui perbincangan ini juga. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 . kemanusiaan serta kerohanian. 4 . sikap dan nilai. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh.

Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. 3. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. 5. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan. belajar untuk bertindak. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Melalui perbincangan ini. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. menulis dan mengira. Sebagai guru. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. Pendidikan asas Membaca. 4. 5 . Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Matlamat pendidikan 3. Melalui pembacaan berulang kali ini. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2.

Kajian Tempatan. 6 . Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Modul Elektif – Bahasa Arab. Pendidikan Islam Moral. Pendidikan Seni. Perkembangan Fizikal dan Estetika.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. Iban dan Kadazandusun. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia. Tamil dan China.Seni Visual dan Muzik.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani. Bagi Tahap 2 pula. Kesihatan. China. Sains Matematik. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bahasa Inggeris. Modul Teras Tema. Pendidikan Islam . Kesihatan dan Matematik. wajib dan tambahan. Bahasa Inggeris. Muzik. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. Sains dan Teknologi. Kemahiran Hidup. Di Malaysia . Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku.Bahasa Melayu. Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Tamil.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . Kerohanian. Pendidikan Jasmani. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi. Moral. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR.

Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan. China . 5. 2. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kerohanian. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. membaca dan menulis. 7 . Perkembangan Fizikal dan Estetika. 3. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. Tamil. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. bertutur. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan. Kemahiran asas mendengar. Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. Iban dan Kadazandusun. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Sains dan Teknologi. Keperluan individu dan keperluan sosial 3.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2.

Dalam pengajaran. penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. 8 . Dalam pembelajaran pula. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. konstruktivisme. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Selain dari itu. Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. berkumpulan ataupun secara individu.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama.

menulis dan mengira. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. Dalam unit ini. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Sebagai guru. saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. 9 . Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 5.

Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. buku 10 . Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. internet . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. bahan siaran radio dan televisyen . buku latihan dan aktiviti. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. buku teks . Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. relia . Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. replika dan sebagainya. 2. CD-ROM dan DVD ROM .

kemahiran dan nikai. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. 11 . Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. buku rujukan dan sebagainya. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. 5. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. merangkumi aspek-aspek pengetahuan. 4.

Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. pemerhati. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. pengumpul makluamat. 12 . Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. Mulai tahun 1982. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. Sehubungan dengan itu. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. pentadbiran. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. ujian. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. memberi maklum balas dan memperbaiki. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. pembinaan. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat.

Di dalam unit 11 ini. Sebagai guru. fakta atau andaian 2. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. Insyaallah. corak kurikulum dan sebagainya. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat. Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. 13 . Sebagai guru. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep.

masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. 14 . berakhlak mulia. rohani. berketrampilan. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi.

Ilmu Sejarah. Zaini Abdullah. Pendidikan Di Malaysia 1. 1996. Antara Tradisi dan Moden. Abu Bakar. Ikhsan Othman. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan. 15-19. 2007. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn. Bhd. Falsafah Pendidikan. Kamal Kamaruddin. Ishak Saat. Norila Md Salleh.Guru dan Sekolah. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.2011. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. Pendidik. Selangor: Widad Publication Sdn. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mohd.Bhd. Ampang.Hlm. 15 .2011.Bhd.2006. Abdul Talib Mohamed Hashim.Bhd.Mohmad Noor Mohmad Taib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful