P. 1
KBSR

KBSR

|Views: 46|Likes:
Published by choppersure
Nota perbandingan KBSR dan KSSR
Nota perbandingan KBSR dan KSSR

More info:

Published by: choppersure on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3………………………………………………………………………..6-7 Refleksi Unit 7………………………………………………………………………….....8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 ..4-5 Refleksi Unit 5……………………………………………………………………….

1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s. Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. fizikal. Sebagai lahad. KBSR dan KSSR. 2005.91. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini.a. 1 Husan Abdul Wahab. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat.a. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka. masyarakat dan negara amnya.Bhd. Widad Publication Sdn. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik. Majalah Pendidik. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR.. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual. intelektual. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga . 3 .w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul. pemikiran. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s.hlm. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan.

4 . Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh. ketrampilan diri.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris. Melalui perbincangan ini juga. Begitu juga di Malaysia. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika. berfikiran kreatif. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. sikap dan nilai. semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka. kemanusiaan serta kerohanian. Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 .

belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi. 5 . Melalui pembacaan berulang kali ini. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan. 4. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. belajar untuk bertindak.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. menulis dan mengira. Melalui perbincangan ini. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2. Pendidikan asas Membaca. 5. 3. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. Sebagai guru. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Matlamat pendidikan 3. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini.

Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Modul Elektif – Bahasa Arab. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR. Iban dan Kadazandusun. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. China. Pendidikan Jasmani. Kajian Tempatan. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam . Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini. Di Malaysia . Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku. Bahasa Inggeris. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan.Bahasa Melayu. Kesihatan dan Matematik.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. Muzik. Moral. Kemahiran Hidup. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. Bagi Tahap 2 pula. Kerohanian. Tamil. Sains Matematik.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Pendidikan Seni. Modul Teras Tema.Seni Visual dan Muzik. 6 . Kesihatan. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tamil dan China. Pendidikan Islam Moral. wajib dan tambahan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Sains dan Teknologi. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia.

Kemahiran asas mendengar. Tamil. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Sains dan Teknologi. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. bertutur. Kerohanian. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. membaca dan menulis. Iban dan Kadazandusun. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. 7 . 5. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. 3.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan. Perkembangan Fizikal dan Estetika. China . Keperluan individu dan keperluan sosial 3. 2. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan.

Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Selain dari itu. penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid. Dalam pembelajaran pula. Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). 8 . justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama. Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. Dalam pengajaran. semasa pengajaran dan selepas pengajaran.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. berkumpulan ataupun secara individu. konstruktivisme. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang.

Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. menulis dan mengira. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Sebagai guru. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. Dalam unit ini. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 9 . Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2. 5. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3.

Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. internet . Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. CD-ROM dan DVD ROM .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. relia . Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid. Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. buku 10 . Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. buku teks . replika dan sebagainya. 3. Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. 2. Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. bahan siaran radio dan televisyen . buku latihan dan aktiviti. Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. merangkumi aspek-aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. buku rujukan dan sebagainya. 4. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. 5. 11 . Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. kemahiran dan nikai.

12 . Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat. pengumpul makluamat. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. Mulai tahun 1982. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. ujian. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. pentadbiran. Sehubungan dengan itu. memberi maklum balas dan memperbaiki. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. pemerhati. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan. Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. pembinaan. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri.

Sebagai guru. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. Di dalam unit 11 ini. fakta atau andaian 2. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Insyaallah. 13 . Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. Sebagai guru. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. corak kurikulum dan sebagainya. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep.

KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi. berketrampilan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. 14 . Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Zaini Abdullah. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar.Mohmad Noor Mohmad Taib. 1996. Abu Bakar. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Abdul Talib Mohamed Hashim. Selangor: Widad Publication Sdn. 2007.Guru dan Sekolah. Ishak Saat. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. Bhd. 15 . Antara Tradisi dan Moden. Pendidik. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah.Bhd.2011.Bhd. Ikhsan Othman.Hlm. Norila Md Salleh.2011. Ilmu Sejarah. Kamal Kamaruddin. 15-19. Ampang. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn.2006. Falsafah Pendidikan. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mohd.Bhd. Pendidikan Di Malaysia 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->