P. 1
KBSR

KBSR

|Views: 46|Likes:
Published by choppersure
Nota perbandingan KBSR dan KSSR
Nota perbandingan KBSR dan KSSR

More info:

Published by: choppersure on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH KRP3013

TAJUK TUGASAN TUGASAN 1

KUMPULAN UPSI-B35 DISEDIAKAN OLEH NAMA HAPSAH BT MUNJIAT NO. ID D 20102042640 NO. TELEFON 019-6914501

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF. MADYA DR. AMIR HASAN DAWI TARIKH SERAH: 2 MEI 2012

1

.8-9 Refleksi Unit 9…………………………………………………………………………10-11 Refleksi Unit 11………………………………………………………………………12-13 Rumusan…………………………………………………………………………………14 Rujukan………………………………………………………………………………… 15 2 ....4-5 Refleksi Unit 5……………………………………………………………………….6-7 Refleksi Unit 7…………………………………………………………………………..KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH ISI KANDUNGAN Pendahuluan… ………………………………………………………………………3 Refleksi Unit 3………………………………………………………………………..

KBSR dan KSSR. Sebagai lahad. reka bentuk kurikulum termasuk KLSR. berakhlak mulia serta dapat membantu dalam memajukan eknomi keluarga . Menurut Hassan Langgunung di dalam bukunya yang bertajuk “Pendidikan Islam dan peralihan Paradigma”. masyarakat dan negara amnya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.hlm. fizikal. Majalah Pendidik.. pengorganisasian kurikulum di sekolah rendah serta mata pelajaran yang dipelajari di sekolah rendah serta elemen yang diterapkan dalam melaksanakan segala perancangan yang telah dihasratkan oleh kerajaan selama ini. Kepentingan pendidikan menjadi agenda utama negara dan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan segala perancangan bagi mengukuhkan sistem pendidikan di negara ini berjalan dengan baik. jati diti yang baik dan menjadi manusia yang mendapat keredhaanNya di dunia dan akhirat. Pendidikan merupakan aspek utama dalam kehidupan seorang manusia untuk menjadikan kita sebagai insan yang berilmu pengetahuan. menjelaskan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran pengetahuan aau kemahiran–kemahiran pemikiran dan teknik seperti halnya pandangan ekonomi tetapi dalam masa yang sama juga pendidikan adalah proses pengembangan spitual.a. pemikiran.1 Di dalam tugasan ini akan dibincangkan dengan lebih jelas tentang corak pendidikan meliputi matlamat pendidikan negara.a. emosi dan akhlak yang akan berfungsi sepenuhnya untuk menjadikan individu agar dapat memberi sumbangan berkesan dalam kehidupan mereka.w: “Tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang pendidikan kepada seluruh umat manusia untuk membentuk keperibadian unggul. 3 . 2005.91.Bhd.w yang bermaksud:“Bacalah dengan nama Tuhan kamu” yang menekankan betapa pentingnya seorang Islam terutamanya. Widad Publication Sdn. menuntut ilmu tidak ada batasnya sebagaimana sabda Rasullullah s.” Begitu jualah dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasullullah s. intelektual. 1 Husan Abdul Wahab.

kemanusiaan serta kerohanian. dinyatakan dengan jelas matlamat KBSR iaitu untuk mencapai matlamat perkembangan individu yang menyeluruh. sikap dan nilai. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi. ketrampilan diri.MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Dinyatakan juga dengan jelas objektif KBSR seperti menguasai Bahasa Melayu dan kemahiran asas 3M. Matlamat kurikulum sekolah rendah adalah berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. 4 . Kurikulum pendidikan di Malaysia adalah bercorak tradisional manakala semasa penjajahan Inggeris pendidikan formal telah mengenalkan sekolah venakular sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah Inggeris.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 3 . Sistem pendidikan mengalami perubahan daripada KLSR kepada KBSR dan juga KSSR. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini membincangkan tentang matlamat kurikulum sekolah rendah secara umum. Matlamat KSSR juga dinyatakan dengan jelas iaitu melahirkan insan yang seimbang. sains dan teknologi perkembangan fizikal dan estetika. Melalui perbincangan ini juga. Matlamat yang ingin dicapai di dalam KBSR dapat dilihat melalui mata pelajaran yang dipelajari oleh muridmurid. Matlamat kurikulum selepas merdeka berpandukan kepada Ordinan Pelajaran 1952 untuk membina sebuah negara yang bersatu padu. kurikulum pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. Perbincangan juga menekankan tentang matlamat KBSR dan KSSR dalam pembentukan kurikulum sekolah rendah di Malaysia. Begitu juga di Malaysia. berfikiran kreatif. beroreientasikan negara kita sendiri dan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. semasa penjajahan Inggeris dan juga matlamat kurikulum pendidikan selepas merdeka.

Pendidikan asas Membaca. 4. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Empat tonggak pendidikan UNESCO 2.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Matlamat dan objektif Matlamat adalah hasrat jangka panjang manakala objektif adalah hasrat yang lebih konkrit melalui langkah-langkah tertentu dan dalam jangka masa yang lebih pendek. menulis dan mengira. Matlamat kurikulum adalah selaras dengan matlamat pendidikan. Matlamat kurikulum Penjelasan Belajar untuk mengetahui. Pemahaman saya tentang matlamat pendidikan sebelum dan semasa penjajahan Inggeris serta selepas kemerdekaan lebih jelas dan sistematik. belajar untuk bertindak. Namun sebagai manusia biasa juga dan hanya mengajar di sebuah sekolah yang rataratanya murid-murid berada di dalam tahap sederhana adakalanya agak sukar bagi saya merealisasikan segala objektif yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang sentiasa berubah ini dalam kadar tertinggi. Suatu jangkaan tingkah laku bersifat menyeluruh yang diharpakan akan diperoleh di akhir suatu proses pendidikan. Matlamat KSSR adalah pemurniaan daripada matlamat KBSR dan merupakan penambahbaikan yang amat berguna jika guru-guru lebih memahami tajuk perbincangan dalam unit ini. 3. saya lebih memahami perbezaan antara matlamat dan objektif dalam pendidikan. Melalui pembacaan berulang kali ini. 5 . saya mengharapkan agar diri saya lebih mudah untuk mengingati dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari ini. Matlamat pendidikan 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Melalui perbincangan ini. Sebagai guru. usaha kerajaan ini amat baik dan perlu diteruskan. saya adakalanya keliru tentang matlamat dan objektif sistem pendidikan di negara kita ini. Namun saya sedar sebagai pelaksana dasar. 5. belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi.

Modul Elektif – Bahasa Arab. Dalam unit ini juga diterangkan secara terperinci mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR. Kesihatan dan Matematik. Sains dan Teknologi. Mata pelajaran dalam KSSR pula dibahagikan kepada Tahap 1 dan 2. Moral. Manakala mata pelajaran tambahan pula diajar bagi murid yang berminat-Bahasa Arab. Kemahiran Hidup. Sikap dan Nilai dan Kemanusiaan. Pendidikan Islam . Bahasa Inggeris. Sains Matematik. Kajian Tempatan. Modul Teras Tema. Penentuan sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kurikulum yang telah ditetapkan. Perkembangan Fizikal dan Estetika. Pendidikan Seni.Bahasa Melayu. mata pelajaran dalam KSSR berteraskan 6 tunjang iaitu Komunikasi.MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH 1. Tamil dan China. Bahasa Inggeris. perbincangan meliputi asas-asas penentuan mata pelajaran dan mata pelajaran – mata pelajaran yang terdapat di dalam KBSR dan KSSR. Kerohanian. 6 .KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 5 . Muzik. mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBS atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Islam Moral. Mata pelajaran dalam KBSR dapat dikategorikan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras. wajib dan tambahan.Seni Visual dan Muzik. Di Malaysia . Pendidikan Jasmani. Tamil. Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku.   Mata pelajaran wajib pula kategori mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid-Pendidikan Jasmani. Bagi Tahap 2 pula. China.  Mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh semua murid dan menjadi asas utama pendidikan murid di sekolah rendah. Iban dan Kadazandusun. Kesihatan. Tahap 1 dikelompokkan kepada tiga iaitu :    Modul Teras Asas – Bahasa Malaysia. Ringkasan Isi Kandungan Unit Dalam unit ini.

Kemahiran asas mendengar. Bukan mudah merealisasikan segala yang dihasratkan oleh kerajaan dalam perubahan dunia pendidikan ini. Bagi saya sebagai guru dalam abad 90-an berdepan dengan perubahan teknologi pendidikan yang merentasi kurikulum pendidikan membuatkan saya perlu peka dan berusaha untuk merubah pemikiran dan cara kerja seiring dengan perubahan yang diinginkan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Mata Pelajaran Teras Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang akan diajar diklasifikasikan mengikut lima tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Sains dan Teknologi. bertutur. memberikan saya lebih kefahaman tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diajar dalam KBSR dan juga KSSR. China . Sikap dan Nilai serta tunjang Kemanusiaan. 2. saya mula memahami corak kurikulum yang akan saya hadapi nanti apabila saya mula mengajar dalam Tahap 2 KSSR. 3. 5. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. membaca dan menulis. Modul Penjelasan Mengandungi pengetahuan. Sekarang ini saya mengajar dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dan setelah menelaah unit ini. Mata Pelajaran Elektif Tahap 2 KSSR Mata pelajaran yang diajar mengikut tunjang Komunikasi dan contoh mata pelajaran seperti Bahasa Arab. Kerohanian. Tamil. Literasi Berbahasa Dimensi instrinsik dan dimensi sosial 4. 7 . Iban dan Kadazandusun. Pengetahuan dan pengalaman ini akan digunakan dengan baik apabila saya mengajar dalam KSSR bagi Tahap 2 nanti. Perkembangan Fizikal dan Estetika. kemahiran dan nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Keperluan individu dan keperluan sosial 3. Mendalami bacaan dalam unit 5 ini.

Ringkasan Isi Kandungan Unit Pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti yang berkait dan berlaku dalam waktu yang sama. kelas pengayaan diperlukan untuk memperkembangkan penguasaan murid ke tahap yang lebih tinggi. dari segi ilmu juga terdapat dua perspektif iaitu perspektif objektivis (melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran) dan perspektif konstruktivis (melaksanakan kaedah induktif). Unit ini juga menerangkan tentang kelas bercantum yang wujud di sekolah-sekolah kurang murid (SKM). Perkembangan intelek individu murid tidak sama dan ia memerlukan guru memikirkan strategi yang berbeza. terdapat dua aliran falsafah pendidikan iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional dan Falsafah Pendidikan Kontemporari. Proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum pengajaran. Dalam pengajaran. konstruktivisme. Jika terdapat murid lewat menguasai aktiviti pemulihan perlu dilaksana.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 7 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH 1. justeru guru perlu memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan bagi semua murid. pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelbagai kecerdasan. Ia diwujudkan apabila bilangan murid dalam tahun persekolahan adalah kurang dari 15 orang. Selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang berupaya mencapai objektif yang telah ditetapkan yang diajar secara kelas. Dalam pembelajaran pula. 8 . semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Selain dari itu. berkumpulan ataupun secara individu. dalam unit ini hanya membincangkan empat teori dan model iaitu behaviourisme. Bagi murid yang mempunyai penguasaan dan kemahiran yang tinggi. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas tersebut adalah berbeza. Jika tiada guru (pengajaran) maka tiadalah murid (pembelajaran). Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. penilaian formatif diperlukan bagi mengesan dan mengenalpasti tahap pencapaian dan penguasaan murid.

5. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada saya dan seluruh guru di Malaysia ini perlu direalisasikan menjelang Malaysia ke arah negara maju 2020. Pengayaan Kelas yang mengandungi aktiviti tambahan pada aras kesukaran yang lebih tinggi kepada sekumpulan murid yang mempunyai penguasaan kecekapan dan kemahiran yang tinggi. Dalam unit ini. Pemulihan Pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Kaedah individu Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ke atas individu murid atas beberapa sebab seperti kerja individu 4. Kepelbagaian cadangan dan kaedah pengajaran memberikan saya cetusan idea-idea. Sebagai guru. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kaedah kumpulan Dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama 3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. saya dapat mendalami kemahiran dan teknik pengajaran saya agar para pelajar dapat manfaat dalam pembelajarannya. selain daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang biasa 3. Kaedah kelas Penjelasan Kaedah di mana guru mengadakan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas 2. menulis dan mengira. 9 . saya amat menyedari tugas yang terpaksa saya laksanakan ini adalah begitu berat sekali.

buku 10 . CD-ROM dan DVD ROM . Penerangan lanjut bagi setiap jenis bahan pengajaran dan pembelajaran turut dihuraikan dengan memberi contoh dan cara-cara menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. relia . Bahan pengajaran Penjelasan Bahan-bahan yang digunakan oleh guru bagi melaksana pengajaran sesuatu tajuk atau topik tertentu 2. 2. Penerangan dalam unit 9 ini turut menekan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. bahan siaran radio dan televisyen . buku latihan dan aktiviti. Ringkasan Isi Kandungan Unit Perbincangan yang terdapat dalam unit 9 ini antara lain menerangkan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikategorikan mengikut jenis dan cara penggunaannya. 3. teratur dan digunakan semaksimum mungkin. Melalui contoh-contoh hyang diberi akan dapat memberikan idea untuk guru menggunakannya dalam topik-topik yang difikirkan sesuai. Unit 9 ini seterusnya membincangkan rasional penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada teori-teori pembelajaran. Bahan pembelajaran Bahan-bahan yang digunakan oleh murid dalam setiap aktiviti atau proses pembelajaran mereka bersama guru di dalam kelas. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Bahan bercetak Merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran contohnya modul . internet . buku teks . Jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah bahan bercetak. Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran tanpa merujuk kepada teori pembelajaran memungkinkan objektif pembelajaran tidak tercapai kerana ia melibatkan pelbagai perkara yang harus diambil kira sama ada dri pihak guru mahu pun murid. Melalui empowerment yang diberi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab ini maka penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan lebih terurus. replika dan sebagainya.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 9 – BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. merangkumi aspek-aspek pengetahuan. Perbincangan dalam unit ini memberi ruang pengetahuan saya tentang penggunaan bahanbahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang terbukti menjadi satu cara terbaik yang dapat digunakan oleh terhadap murid-murid dalam meningkat pencapaian dalam mata pelajaran. buku rujukan dan sebagainya. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk kuasai oleh murid serta diorganisasi secara modular dan bersifat kendiri lengkap (self-contained) 3. 4. Modul Satu penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Mengandungi pengetahuan. 5. Dokumen standard kandungan (DSK) Pernyataan saintifik tentang perkara-perkara yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Adalah lebih tepat jika dikatakan dengan jenis bahan yang sesuai untuk topiktopik yang tertentu akan dapat meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran. kemahiran dan nikai.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH sumber. Selain dari itu ianya turut menjadi daya penarik kepada murid untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru apatah lagi jika guru-guru sangat kreatif dengan menggunakan pelbagai jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. Dokumen standard pembelajaran (DSP) 6. 11 . Tidak keterlaluan jika dikatakan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran sangat penting kerana memberi keuntungan sama ada kepada guru dalam segi peningkatan profesionalisme mahu pun murid dari segi pencapaian dan keseronokan untuk belajar.

Ringkasan Isi Kandungan Unit Perkembangan kurikulum di negara kita telah mengalami beberapa perubahan. pentadbiran. Band 2 hinggalah Band 6 berdasarkan mata pelajaran. pembinaan.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH REFLEKSI UNIT PELAJARAN TAJUK UNIT 11 – PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1. Dalam PBS guru berperanan sebagai fasilitator. rakan sebaya dan kerja berkumpulan. Dasar KSSR telah mengenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) yang merupakan pentaksiran yang dikendalikan oleh sekolah yang melibatkan peringkat perancangan. Dalam PBS petunjuk Standard Prestasi berasaskan kategori tertentu seperti Band 1. Penilaian sumatif pula dijalankan secara formal seperti Peperikasaan Pertengahan Tahun. Mulai tahun 1982. 12 . peperiksaan dan laporan oleh guru di sekolah. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat yang bertujuan untuk tindakan susulan ke arah peningkatan prestasi. Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat. pemerhati. Kemudian mulai 2011 pula KSSR telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan standard pembelajaran. tugasan atau pentaksiran prestasi juga pentaksiran kendiri. ujian. Dalam KSSR murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Penialain formatif dijalankan bagi mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahannya serta merta. pengumpul makluamat. memberi maklum balas dan memperbaiki. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. Sehubungan dengan itu. pentaksiran dan penilaian perlu terus dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah. KBSR telah menggantikan KLSR secara berperingkat-peringkat. Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. Beberapa kaedah pengumpulan bukti PBS juga telah dicadangkan iaitu kaedah cerapan.

fakta atau andaian 2. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat 4. yang ditulis secara holistik berasaskan DSK dan DSP untuk pentaksiran 3. Pentaksiran Integrasi proses mengumpul maklumat. apa yang saya fahami adalah perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) yang dirancang dan disusun secara sistemetik akan membantu matlamat dan objektif P&P tercapai secara berkualiti. Insyaallah.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH 2. Manakala pentaksiran dan penilaian akan menentukan keberhasilannya. saya kira pengetahuan ini amat berharga kepada saya kerana kesibukan di sekolah membuatkan saya sendiri lupa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Pemulihan Proses/usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul 3. Hanya melalui kehadiran di dalam kursus terutamanya untuk KSSR pada tahun lepas banyak mengingatkan kembali kepada perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. corak kurikulum dan sebagainya. Menaakul Penjelasan Kemahiran berfikir dengan teliti bagi pencarian maklumat dan membuat inferensi daripada pemerhatian. saya akan cuba melaksanakan segala pengetahuan ini dengan mengajar bersungguh-sungguh agar segala hasrat kerajaan yang ingin menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia tercapai. Di dalam unit 11 ini. Portfolio Koleksi hasil kerja pelajar yang terdiri daripada pelbagai bahan dan sumber yang releven dengan objektif mata pelajaran 5. Sebagai guru. 13 . Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Standard prestasi Pernyataan generik tenang aras pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Sebagai guru.

KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUMUSAN Bagi menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. para pendidik haruslah memainkan peranan dan bersatu-padu menggembleng tenaga bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam transformasi pendidikan ini. Sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara ini. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perubahan dasar dalam pendidikan negara daripada Kurikulum Lama Sekolah Rendah kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dan diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(1993) serta diikuti dengan KSSR yang dilaksanakan keseluruhannya di sekolah rendah pada tahun 2011 telah menampakkan kesungguhan usaha kerajaan untuk mengubah sistem pendidikan negara ke arah pendidikan globalisasi. berakhlak mulia. 14 . Falsafah Pendidikan Negara menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. masyarakat dan negara. berketrampilan.

Mohmad Noor Mohmad Taib. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Mohd. KRP Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah.Bhd. Ishak Saat. Kuala Lumpur: Global Mediastreet Sdn. Bhd. Kamal Kamaruddin. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Memperkasakan Bahasa Melayu Sebagai Agenda Berterusan Kementerian Pelajaran. 15-19. Norila Md Salleh.Guru dan Sekolah. 2007. Ilmu Sejarah.KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH RUJUKAN Ee Ah Meng. Abdul Talib Mohamed Hashim. Ikhsan Othman.Bhd. Pendidikan Di Malaysia 1. Selangor: Widad Publication Sdn. Abu Bakar. Pengajian Malaysia dan Kenegaraan. 15 . Ampang. Tanjung Malim: Pusat Pendidikan Luar. Falsafah Pendidikan. 1996.2006. Pendidik. Zaini Abdullah.Hlm. Antara Tradisi dan Moden.2011.2011.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->