PENGENALAN KEBISINGAN a.

Definisi Untuk memahami bunyi, kita mestilah memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan bunyi. Di antara istilah ialah: i. Bunyi Bunyi ialah mekanikal yang terbentuk dari perubahan tekanan di dalam udara atau air atau lain-lain yang dapat dikesan oleh telinga manusia. ii.Bunyi Tonus Tulin Bunyi Tonus Tulin ialah bunyi yang dihasilkan dariapda satu frekkuensi sahaja iii. Bunyi Komplek Semasa bunyi kebayakkannya bukan tonus tulis. Ia adalah kombinasi daripada bunyi tonus dan dikenali sebagai bunyi komplek. iv. Jarak Gelombang ( λ ) Jarak gelombang ialah jarak di antara dua punca gelombang bunyi yang membuat satu pusingan. v. Halaju Bunyi Halaju bunyi bergantung kepada bahantara yang dilaluinya. Halaju bunyi di udara ialah 344 m/s manakala halaju pada bahantara logam ialah 5179 m/s. Hubungan di antara frekuensi (f), jarak gelombang ( λ ) dan halaju (C) ialah: F = c/λ

vi.

Amplitud, Puncaganda, Purata Gandadua Amplitud Gelombang Amplitud ialah magnitud punca atau maksima pergeraka gelombang, ia dikenali dengan kekuatan bunyi. Cara yang lebih tepat untuk menyatakan

Di antara ialah: 2. Paras purata tekanan bunyi dikenali sebagai paras tekanan bunyi setara (Leq t ) a. Terdapatnya kombinasi daripada jenis bunyi di atas. 3... Bising Impuls ialah bunyi bising yang mempunyi intensiti yang sangat tinggi dalam tempoh yang singkat seperti tembakan senjata api. Analisis Frekuensi Di dalam bindang industri. 4. Jenis Kebisingan Jenis kebisingan boleh dikelaskan kepada banyak jenis .. 5. lagaan besi dan sebagai. Bidang yang berterusan iaitu bising yang mempunyai peerbezaan paras intensiti bunyi di antara maksima dan minima yang kurang dari 3 dBA sepanjang masa pemerhatian. .magnitud gelombang bunyi ialah punca gandadua purata kuasadua amplitud gelombang (Prms) seperti di bawah Prms = √ a12 + a22 + . Contoh ialah bunyi yang dihasilkan oleh mesin penenun tekstil. kebisingan dibentuk oleh berbagai-bagai frekuensi.. contohnya kebisingan berterusan dan bersela boleh belaku serentak .an2 n a3 = P max Untuk gelombang sin (sine wave) fromula ini boleh digunakan.707 P max 4. Oleh itu untuk tujuan mengawal kebisingan. Prms = 0. Leq t Kebisingan daripada sesuatu punca bunyi selalunya terdiri daripada berbagai-bagai intensiti yang berlainan di dalam sesuatu jangkamasa. Analisis frekuensi ini boleh dilakukan dengan menggunakan penganalisis jalur oktav (Rajah 4. Contoh kebisingan di mesin pemecah batu di mana intensiti maksimu pada 3000 Hz .. Contohnya bising ketika memotong besi berhenti apabila gergaji itu dihentikan. b. Bising Bersela ialah bunyi yang terjadi di dalam jangkamasa tertentu sahaja serta berulang. maka perlu diketahui jenis frekuensi yang menyebabkan kebisingan tersebut. Bising Fluktuasi ialah bunyi bising yang mempunyai perbezaan paras di antara intensiti yang tinggi dengan yang rendah lebih daripada 3 dBA.2).2 Bunyi Berterusan Setara.

Manakala pemberat B dan C masing-masing mengikut kontor 70 dan 100 Phon Pemberat A selalu digunakan di dalam pengukuran bunyi di tempat kerja kerana ia memberi lebih ketepatan untuk intensiti bunyi difrekuensi yang tinggi manakala pemberat C selalu digunakan untuk mengukur intensiti bunyi dipersekitaran. ii. Penganalisa Jalur Oktoav dan Dosimeter untuk mengukur padas bunyi berterusan dan bunyi impuls . Bagi rangkaian pemberat A ia bersamaan dengan lengkuk rangkaian kekuatan bunyi 40 Phon dan ia hampir bersamaan dengan pendengaran telinga mnausia. Meter Paras Bunyi Alat ini mengukur paras intensiti bunyi di sesuatu tempat.Penganalisa Jalur Oktav . Pemberat Paras Bunyi A (A weighted Sound Level) dan lain-lain pemberat Tindakbalas telinga manusia kepada kebisingan adalah faktor yang perlu diambil kira di dalam penilaian tahap kebisingan yang membahayakan pendengaran. Ia berbeza-beza berdasarkan tekanan bunyi dan frekuensi bunyi. Terdapat 3 alat yang digunakan untuk mengukur paras kebisingan iaitu Meter Paras Bunyi (Sound Level Meter). Satu bunyi berintensiti 30 dB(A) berfrekuensi 100 Hz mempunyai kekuatan bunyi sama dengan bunyi berintensiti 10 dB(A) berfrekuensi 1000 KHz. Telinga manusia lebih sensitif kepada frekuensi 250 KHz hingga 2000 KHz. b. Kekuatan Bunyi Kekuatan bunyi adalah tindakbalas yang subjektif. c. Pengukuran Kebisingan Pengukuran paras pendedahan kebisingan adalah penting untuk menentukan tahap pendedahan kebisingan pekerja. Paras kekuatan bunyi diukur di dalam unit Phon. Satu rangkaian pemberat A. Meter paras Bunyi jenis I lebih tepat pengukurannya jika dibandingkan dengan Meter Paras Bumyi jenis II. i. B dan C dibentuk.a. Oleh itu perlu direka satu alat mengukut bunyi yang mempunyai satu litar elektronik yang berbeza-beza frekuensinya hampir menyerupai telinga manusia. Pemberat C memberi ketepatan bacaan pada frekuensi yang rendah.

Alat ini dipakai kepada pekerja semasa tersebut. Oleh itu langkah penurunan bising senang dilakukan. . iii.Alat ini mempunyai penapis elektronik yang boleh mengukur intensiti bunyi pada jalur berkuensi yang dikehendaki. Ia sangat berguna untuk mengukur kebisingan yang sangat berkfluktuasi (tidak tetap). Dosimeter Dosimeter digunakan untuk mengukur dos pendedahan pekerja di dalam jangkamasa terentu. Dos yang diterima boleh ditukarkan kepada kebisingan berterusan setara. Dosimeter akan mengintegrasikan semua bising di antara 80 – 130 dB(A). Alat ini membolehkan kita mengetahui jalur frekuensi yang intensiti bunyi mencapai maksima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful