BIBLIOTERAPI

DEFINISI BIBLIOTERAPI Didefinisikan sebagai penggunaan buku-buku untuk emnolong orang menyelesaikan masalah Juga merupakan teknik untuk menstruktur interaksi antara terapis dengan klien/ pemudahcara dengan peserta berasaskan perkongsian secara mutual dengan idea literatur yang dibaca .

.KONSEP BIBLIOTERAPI Konsep Asas: membaca untuk pengalaman rawatan Misalnya: digunakan oleh tentera selepas Perang Dunia Kedua iaitu anggota yang cedera melakukan sesi membaca dalam tempoh pemulihan Idea biblioterapi merangkumi pemilihan bahan membaca untuk klien yang mempunyai pengalaman relevan dengan situasi yang tertulis didalamnya. Contoh: Kanak-kanak yang bersedih. membaca atau dibacakan buku cerita tentang kehilangan ibunya akan berasa sunyi di dalam hidupnya.

.PERLAKSANAAN BIBLIOTERAPI • Melibatkan aktiviti membaca sahaja ataupun dilengkapkan dengan aktiviti perbincangan dan bermain.

SEBAB-SEBAB INTERVENSI BIBLIOTERAPI Pupuk konsep kendiri positif Tunjukkan individu bahawa bukan dirinya sahaja/ yang pertama melalui sesuatu masalah Tunjukkan ada lebih daripada satu penyelesaian kepada masalah Menambahbaik kefahaman tingkahlaku manusia dengan motivasi Melepaskan tekanan emosi atau mental Menolong individu membincangkan masalah secara senang hati Pupuk penilaian dan refleksi kendiri secara jujur Menimbulkan minat terhadap peristiwa yang berlaku disekeliling Individu dapat merancang tindakan konstruktif untuk menyelesaikan masalah .

PROSEDUR PERLAKSANAAN BIBLIOTERAPI • Samada secara individu atau kumpulan. . prosedur adalah sama seperti berikut: Mulakan sesi dengan memotivasikan individu menyertai aktiviti pengenalan Menyertai masa yang cukup untuk membaca bahan berkaitan Membenarkan masa refleksi dan penilaian Menyediakan masa tindakan susulan untuk mengenalpasti teknik pemudahcara kepada klien mengingat apa yang dibaca Perlaksanaan penilaian dan membimbing individu kepada penutup (merangkumi penilaian terapis dan penilaian kendiri individu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.