P. 1
sosioemosi

sosioemosi

|Views: 101|Likes:
Published by Dayang Rudiah Aimi
konsep kendiri
konsep kendiri

More info:

Published by: Dayang Rudiah Aimi on Apr 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033

PEMARKAHAN RIS SEMESTER

PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KAL 3033 PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK
Setiap kanak-kanak melalui proses sosialisasi di mana ianya berlaku dalam persekitaran sosialnya. Persekitaran sosial yang dimaksudkan ialah ahli keluarganya sendiri, saudara mara, jiran, pengasuh dan juga segala yang terdapat di sekelilingnya.

Bincangkan bagaimana persekitaran sosial mempengaruhi perkembangan konsep kendiri kanak-kanak.

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

PUSAT PEMBELAJARAN: EL

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

1|Page

Sebagai guru tugas mereka tidak hanya tertakluk meyampaikan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar tetapi juga sebagai penbentuk tingkah laku. pembentukkan konsep kendiri yang positif adalah amat penting. jantina. emosi.dalam konteks ini. kebolehan. bekerjasama dan berinteraksi. minat dan juga matlamat. Konsep kendiri juga merupakan pandangan diri seseorang dalam pembetukan diri individu.0 Pendahuluan Kendiri membawa maksud diri sendiri atau pemikiran tentang diri serta keupayaan diri sendiri dan pemikiran orang lain terhadap diri individu.keseluruhan perkembanagan sahsiah individu mengganggap kelebihan atau kekurangan diri berdasar maklumat dari orang lain semasa bergaul. 2|Page .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 1. sikap dan nilai pelajar-pelajarnya.Fahaman tentang diri sendiri arau perasaan tentang diri sendiri sebagai individu yang ada ciri-ciri tersendiri iaitu fizikal.Selain itu.Semakin meningkat usia seorang murid. emosi.Guru mestilah juga menguasai aspek psikologi perkembangan manusia khususnya perkembangan manusia khusunya perkembangan manusia dan konsep kendiri dari sudut sosioemosi. sahsiah.Ini adalah kerana matlamat Pendidikan Negara adalah melahirkan generasi yang mantap dari segi jasmani.Oleh keran guru mendidik geberasi baru. tingkah laku. guru-guru memainkan peranan penting dan perlu memahami dan menyuburkan konsep kendiri positif dalam diri murid-muridnya. rohani dan juga fizikalnya.

Ini adalah kerana mereka perlu mneyesuaikan diri dengan rakan-rakan sebaya dan sekerja secara sosial dan professional. minda psikologi. Carl Rogers Menurut cal Rogers.Carl Rogers juga mengatakan bahawa individu-individu boleh menggambarkan konsep kendiri yang berbeza mengikut tingkah laku diri mereka sendiri.Menurut Merrian Erbster Online Dictionary.Ini boleh menyebabkan kekeliruan personaliti dan masalah sakit jiwa jika keterlaluan. konsep kendiri individu dipengaruhi oleh dua faktor iaitu dirinya sendiri dan juga persekitarannya.Ianya merangkumi faktor fizikal.Perasaan sebenar diri individu akan berubah-ubah melalui pengalamannya.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.Bukatko & Daehler (2001) mendefinisikan konsep kendiri sebagai satu kombinasi pandangan dan nilaui yang beradsarkan keprcayaan terhadap dirinya sendiri. 3|Page . konsep kendiri adalah pandangan diri individu terhadap diri kendirinya.0 Definisi Konsep Kendiri Pelbagai takrifan yang diberikan berkenaan dengan konsep kendiri. etika moral dan norna-norma personaliti yang kuat dipengaruhi oleh keluarga dan persekitaran sosialnya.Konsep kendiri juga merangkumi bagaimana seseorang itu menilai dirinya dalam pelbagai aspek sosial dengan norma-norma yang dimilikinya.

Ini menghasilkan keadaan seimbang (homoestasis).1 Jenis Konsep kendiri Manusia menilai dirinya yang sebenar dengan keadaan sekelilingnya yang berbezabeza. kekuatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan konsep kendiri adalah system kepercayaan. latarbelakang keluarga. c) Bersedia menghadapi kesukaran dan cabaran. bersikap terbuka dan bersedia menerima kritikan daripada orang lain. kesihatan. iaitu berubah dan berevolusi sehingga seseorang itu meningkat potensi diri bagi mengembangkan konsep kendiri yang positif dan realistik. pengalaman. berkeyakinan dan yakin pada diri sendiri. kesihatan. b) Sentiasa mendapat pujian. g) Mendapat kasih sayang dan perhatian yang mencukupi dari ahli keluarga dan rakanrakan. kelemahan dan tingkah laku. f) Memiliki emosi yang stabil.Konsep kendiri adalah satu komponen penting dalam perkembangan personaliti manusia. konsep kendiri yang teguh membenarkan individu-individu menghadapi cabaran tanpa merasa tertekan atau terancam dalam mindanya. 2. 4|Page . dan periang. intelek dan aktivitiaktiviti di masa lapang.1. Konsep kendiri boleh dipelajari dan dinamik.Potensi diri boleh dicungkil oleh guru-guru ibu bapa dan murid-murid itu sendiri supaya konsep kendiri negatif boleh dielakkan.1 Konsep kendiri Positif Murid-murid yang mempunyai konsep kendiri positif mempunyai ciri-ciri berikut: a) Melalui pengalaman yang membawa lebih banyak kejayaan berbanding kegagalan.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Menurut beliau juga. e) Sentiasa tenang dan boleh menyesuaikan diri dengan orang lain serta mudah ditegur. kebolehan. d) Optimistik.Konsep kendiri boleh merangkuni aspek-aspek fizikal. aspek sosial dan kerjaya. Terdapat dua jenis konsep kendiri iaitu :  Konsep kendiri positif  Konsep kendiri Negatif 2.

2 Faktor-faktor yang menyebabkan konsep kendiri Negatif.1.Tingkah laku yang tidak bermoral akan berlaku kerana konsep kendiri yang negative terpupuk sejak seseotang itu kecil lagi.2 Konsep Kendiri Negatif a) Sentiasa menghadapi kegagalan dalam aktiviti akademik dan ko-kurikulum b) Sentiasa dikritik oleh guru-guru dan rakan-rakan. h) Mempunyai tahap intelektual yang rendah i) Kurang mendapat kasih ayang daripada keluarga. e) Mempunyai keyakinan diri rendah positif dan sentiasa bersendiri dan kurang bersosial f) Suka membuat kerja yang mudah dan tidak suka menghadapi cabaran. 2.2. 5|Page .[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.1 Perlabelan tingkahlaku Teori perlabelan mengatakan bahawa manusia mudah untuk bertingkah laku seperti yang telah dilabelkan oleh orang lain. Guru-guru perlu mengenalpasti murid-murid yang mempunyai konsep kendiri yang negative supaya mereka boleh dilentur dari usia yang muda lagi. Pengalaman lepas yang pahit dan kegagalan yang dialami. c) Memiliki emosi yang kurang stabil(sensitive dan mudah sedih) d) Tidak diterima oleh rakan-rakan sebaya. 2.mereka yang dilabelkan negatif akan cenderung untuk kecewa dan memiliki konsep kendiri yang rendah.Berikut adalah punca-punca pelakar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif. g) Suka bergaul dengan orang yang lebih muda daripadanya. Kematian atau penceraian di dalam keluarga boleh mengakibatkan trauma menyebabkan seseorang kanak-kanak yang masih kecil membina konsep kendiri yang negatif. guru-guru perlu mengenalpasti terlebih dahulu punca-punca yang menyebaabkan pandanagn negatf ini sebelum mengambil langkah-langkah bagi memeperbaiki konsep kendiri rendah mereka. 2.2.2.Perlabelan boleh memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu dari segi sosial dan psilologi.Bagi membantu mereka. Konsep kendiri negatif akan mempengaruhi perkembangan individu sepanjang hidupnya sekiranya langkah-langkah pemulihan tidak diambil.

2. 2. guru-guru dan orang dewasa yang lain turut memberi kesan terhadap pembentukkan psikologi dan emosi kanak-kanak.Ini akan menyebabkan konsep kendiri negatif.3 Kritikan Penerima kritikan yang berterusan daripada ibu bapa.Kegagalan murid-murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru-guru juga menyebabkan mereka membina konsep kendiri negatif dalam diri mereka. 2.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2. 6|Page .ini kemudiannya akan menyumbnag kepada pembinaan konsep kendiri yang negatif.2.2.6 Status sosio ekonomi Latarbelakang sosio-ekonomi yang renfah berbanding dengan rakan-erakan yang lain juga menyababakn seseorang murid-murid itu menyendiri dari rakan sebaya.Pencapaian rendah dalam bidang sukan dan permainan juga menyumbang kepada perasaan rendah diri terhadap kemampuan fizikal diri murid-murid. Selain daripada itu. Ini adalah kerana murid tersebut mempunyai perasaan tidak diterima oleh ahli kumpulan dan ini kan membuat dirinya berasa rendah diri. Kekurangan kasih sayang daripada ibubapa. membandingkan markah atau pencapaian dengan rakan sebaya oleh ibu bapa adan guru-guru turut mempengaruhi pembentukkan konsep kendiri negatif kanak-kanak terutama apabila mereka tidak dapat memenuhi harapan orang dewasa.4 Kasih sayang dan penerimaan.2. Pencapaian akademik yang rendah dan kurang mendapat pujian atau pengikhtirafan di atas usaha-usahanya akan memberi kesan terhadap konsep seseorang individ. guru-guru dan rakan-rakan juga akan memberi kesan negatif terhadap konsep kendiri kanak-kanak.Di sekolah kurangnya penerimaan dari rakan-rakan sebaya akan memberi kesan negtif terhadap konsep kendiri seseorang murid.5 Hubungan sosial Konsep kendiri negative juga disebabkan oleh murid-murid yang tidak bersosial atau kurang menadapat peluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya. tekanan ibu bapa atau guru-guru juga menyebabkan pembentukkan konsep kendiri yang tinggi.2.

Terdapat lima cara bagaimana guru-guru boleh menggalakkan pembinaan konseo kendiri semasa pengajaran dan oembelajaran iaitu : 3.3 Membuat pernyataan positif dalam diri murid-murid Guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk membuat pernyataan positif terhadap diri seperti: a) Saya suka diri saya b) Saya bangga dengan diri saya c) Saya menyukai tulisan saya 7|Page . 3. 3. “lembab” dan sebagainya. ujian. penilaian dari rakan sebaya.Oleh itu.2.7 Keadaan Fizikal Apa-apa jua kecacatan atau kekurangan diri dari segi fizikal juga boleh menyebabkan seseorang murid itu mempunyai konsep kendiri yang negatif.0 Cara-cara bagaimana Guru boleh membantu pembinaan konsep kendiri yang positif.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 2.1 Elakkan dari melabelkan Guru-guru tidak sepatutnya melabel murid-murid dengan perkatan-perkataan yang negative seperti “bodoh”.cara-cara pembelajaran yang pelbagai perlu dititikberatkan oleh guru-guru dalam menilai pencapaian individu. guru-guru perlu mneggunakan pelbagai cara atau meteodologi dalam penialian seperti kerja projek. Guru-guru boleh mengambil pelbagai langkah untuk membantu murid-murid dalam pembinaan konsep kendiri yang positif dan mengelakkan konsep kendiri yag negatif. jurnal.Ini adalah kerana murid-murid tersebut akan percaya dan yakin bahawa mereka memang sebenarnya bodoh. kuiz. 3. penulisan.Penilaian sumatif dan sebagainya.2 Penilaian akademik yang fleksibel Guru-guru perlu lebih bijak dalam mengggunakan system penilaian akademik yang fleksibel kerana pencapaian murid-murid sentiasa berubah.Ini ialah supaya murid-murid diberi peluang yang lebih untuk menunjukkan pencapian dan potensi mereka.

Murid-murid juga digalakkan untuk tidak takut dalam meluahkan apa yang mereka rasai di samping memberi idea atau pendapat mereka. guru-guru perlu memastikan bahawa suasana kelas adalah kondusif dan menerima perbezaan-perbezaan yang wujud dalam persekitaran tersebut. 8|Page .5 Membina imej diri sendiri yang sihat Guru-guru perlu mengajar murid untuk membina imej diri sendiri yang positif dan memiliki identity yang sihat. murid-murid dapat membina konsep kendiri yang positif.Semua murid-murid perlu diberi peluang yang sama rata untuk meningkatkan potensi mereka ke tahap yang optimum. Selain itu. 3.Projek sebegini akan menjadi penggalak kepada motivasi instrinsik dan membian konsep kendiri murid-murid.Ini dapat dicapai dengan mengajar mereka supaya lebih berkeyakinan dan berdikari dengan mendedahkan mereka dengan pelbagai kemahiran belajar dan kemahiran komunikasi.Guru-guru juga boleh menggalakkan murid-murid menghasilkan buku skrap yang bertajuk “Saya suka diri saya” yang mengandungi pernyatan-pernyataan positif sebanyak mana yang boleh di dalam buku skrap tersebut.Pelbagai peluang harus disediakan supaya murid-murid boleh membina imej individu mereka dengan membenarkan mereka untuk meluahkan perasaan dalam suasana yang bebas dan selamat.Guru-guru juga tidak boleh menjangkakan bahawa setiap prestasi setiap murid adalah sama tinggi.4 Melayan murid-murid sebagai individu yang unik dan berbeza Guru-guru tidak boleh membandingkan murid-murid antara satu sama lain kerana setiap individu adalah unik dan berbeza.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Dengan menggynakan pernyataan-pernyataan positif sebegini. 3.

1 Keluarga (Ibu bapa) Banyak kajian tentang konsep kendiri telah dibuat dngan menggunakan pelbagai alat kajian.Self-estim adalah kunci yang sangat penting untuk mereka Berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang.Penghargaan kendiri kanak-kanak berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. 4.dapat dikaji melalui beberapa sapek sosiolosasi yang penting seperti proses peniruan dan identifaksi. persahabatan dan pembahagian anatar rakan 9|Page .Self estim adalah bagaimana kita memahami diri kita sebenarnya.Kanak-kanak merasakan perlakuan merka dikawal oleh ibu bapa.Pendek kata perkembangan sosial melibatkan poses sosiolisasi atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.kanak-kanak yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah kerana mendapat sokongan yang berkurangan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa yang tidak mengambil tahu dan mengambil berat akan pelajaran anak-anak mereka. Kanak-kanak yang mempunyai self-estim yang tinggi merupakan kanak-kanak yang mampu memperlihatkan tanggungjawab. perkembangan kongnisi sosial. aktiviti bermain.kanak-akank yang mempunyai self estim yang rendah pula akan bertingkah laku contohnya kanak-akank merasakan diri terhadap kebolehan dan bakat yang dimiliki dan juga kanak-kanak tersebut akan mengelak untuk melakukan sesuatu yang baru. semakin rendah penghargaan diri mereka.Manakala anak lelaki selalu menjadikan ayah sebagai idola mereka.2 Pengaruh sosio budaya.0 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak 4.Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk harga diri (self-estim) kanak-kanak. Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat serta budaya.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang tinggi konsep kendirinyaadalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang rendah konsep kendirinya.Mengikut Samuel(1982) dan Schwartz(1982).Ramai pengkaji yang berusaha mengenal pasti factor-faktor yang mempenraguhi konsep kendiri seseoran. yang boleh mengurus emosi yang positif dan negative dan juga boleh menawarkan bantuan kepada orang lain.

nilai dan cadangan yang dianut oleh kumpulan sosial mereka.al: 1995).[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 sebaya.Misalnya. mendapat sahabat yang baik maka kanak-kanak akan belajar belajar berdikari lebih pandai berinteraksi dengan orang lain.1988). konsep kendiri kanak-kanak menjadi senakin abstrak. 4.Kanak-kanak meniru orang yang sebaya dan lebih tua daripadanya. sifat dan nilai yang memaparkan dirinya sebagai seorang individu yang berlainan daripada orang lain. tamak. mereka berupaya umtuk meluahkan penerangan diri fizikal dan perasan mereka serta bercakap tentang diri mereka atau “kendirisaya”(harter. tetapi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain.5 Pengamatan diri sendiri.Sepanjang proses sosialisasi sosial mereka.3 Masyarakat sekaliling (Persahabatan) Kanak-kanak gemar meniru tingkah laku sahabatnya. 4. tidak menghormati oranng tua dan lain-lain. Ruble & Fluet: 1988. mereka melihat diri mereka tidak hanya sebagai seorang yang pintar atau sebaliknya. kepercayaan. mereka akan menumpu kepada pengetahuan tentang diri sendiri sendiri dan penilaian sifat kendiri.Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya. Apabila kanak-kanak membesar. mungkin dipelajari ialah tingkah laku agresif.Mereka akan meniru tingkah laku yang positif ataupun negatif.Sebaliknya.Selepas memulakan persekolahan pada peringkat rendah. Mereka juga mempelajari peraturan sosial yang diamalkan oleh kumpulan sosial.Litman dan Bricker(1967) telah menjalankan kajain tentang pengaruh sahabat terhadap tingkah laku langsung kanak-kanak yang berumur tiga hingga lima tahun.Biasanya kanak-kanak meniru tingkah laku kanak-kanak yang popular dan sesiapa sahaja yang telah membentuk hubungan rapat dengannya. 10 | P a g e .Apabila konsep kendiri ini semakin berkembang.Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak sesuai bagi budaya lain.Mereka akan mempunyai konsep kendiri yang terdiri daripada kebolehan.Namun demikian banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal merentasi pelbagai kaum etnik dan budaya. kelakuan. Pomerantz et. Sebaliknya.Mereka mendapati kanak-kanak yang sering dibuli sering memberi peneguhan contoh kepada si pembuli itu.(Ruble & Dwek : 1995.Salah asatu daripada aspek ini ialah gambaran kendiri yang menjadi lebih signifikan.Kanak-kanak mempelajari tradisi.

keberanian.Secara langsung. jantinya. kejujuran dan sebaginya yang berkaitan akan membentuk peribadi kanak-kanak. Zimmerman et.Mata saya berwarna coklat.Saya sukan bersukan.Saya tidak tidak begitu cantik.al.saya perenang yang baik” Mereka bukan hanya menggambarkan dirinya secara luaran sahaja tetapi juga meghuraikan sikapnya. “Nama saya Suria. kebolehannya. 11 | P a g e .6 Baka Faktor baka brkaitan rapat dan memepengaruhi perkembanagn kanak-kanak Menurut ahli sosiologi.saya boleh dipercayai.Dengan itu.saya berumur 9 tahun .kajian merka mendapati bahwa kanak-kanak yang termuda(9 tahun) menghuraikan diri mereka seperti contoh yang berikut: “Nama saya Harun.Kanak-kanak akan mewarisi gen dari ibu bapa. faktor warisan secara biologi yang merangkumi faktor biologi dan genetic merupakan faktor yang amat berkait dengan perkembangan konsep kendiri. 4. 1997).saya adalah orang biasa.” Kenyataan mereka berbeza dengan kenyataan yang diberi oelh kanak-kanak yang berumur 11 tahun yang menggambarkan dirinya lebih terperinci. sifatnya dan lain-lain lagi.saya seorang perempuan..saya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sama usia.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Para penyelidikan telah membuat kajian pada kanak-kanak untuk mendapatkan 20 jawapan daripada soalan tentang “siapa saya?” di kalangan kanak-kanak yang berumur antara 9 hingga 18 tahun(Nottleman: 1987.rambat saya berwarna hitam. pewarisan seperti emosi.saya ada Sembilan orang adik beradik. ianya mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak.

2. b.Pengaruh rakan sebaya jiga ditentukan melalui latarbelakang pusat pendidikan di mana seseorang iru belajar.Guru-guru yang penyayang dan prihatin akan memberi kesan yang positif dalam penbentukan personality pemikiran murid-murid.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 4. Keluarga dan rakan-rakan Latarbelakang keluarga sama ada yang mantap dengan nilai-nilai yang positif mempengaruhi pembesaran kanak-kanak dari aspek pemikiran.7 Faktor lain 1. pertengahan umur dan tua. Latarbelakang sosio Ekonomi Taraf atau darjat keluarga sama ada daripada kelas tinggi . sederhana atau bawahan serta jumlah pendapatan keluarga menentukan kualiti hidup dan pembentukkan personaliti kanakkanak. b) Umur dan Kematangan Personaliti berubah melalui pembesaran individu daripada peringkat kanak-kanak. d. Sosial dan faktor Persekitaran a. sekiranya mereka dari 12 | P a g e . datuk/nenek atau penjaga akan mempengaruhi personality anak-anakyang dijaga kerana mereka akan mengikut tingkahlaku penjaga mereka. Asuhan Penjaga Personaliti ibubapa. c) Ketinggian dan saiz Ketinggian dan berat badan mempengaruhi personaliti seseorang. c. dewasa. tingkahlaku dan perangai. Genetik dan Faktor Fizikal a) Jantina Kanak-kanak lelaki dan perempuan mempunyai kualiti yang berbeza dalam psoses personaliti. Sekolah dan taraf pendidikan Jenis sekolah. guru-guru dan rakan sebaya juga mempengaruhi dan membentuk personaliti seorang kanak-kanak.

nilai-nilai tersebut akan diterapkan dan peringkat bayi lagi. Agama dan budaya Sekiranya kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan kepercayaan agama dan amalan tradisi yang kuat. e. datuk nenek atau penjaga mungkin akan mempengaruhi seorang murid bila ianya berlaku sewaktu peringkat kanak-kanak. majlis perkahwinan. penceraian ibubapa atau perpisahan sementara dan ibubapa semasa kecil akan meninggalkan impak besar dalam personaliti seseorang kanak-kanak. c. 13 | P a g e . Pengalaman atau kenangan yang diingati dan menyenangkan.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 kawasan miskin kemungkinan banyak pengaruh negative dalam personaliti kanak-kanak tersebut. b.Perjumpaan dengan selebriti atau sebagainya meninggalkan kenangan abadi juga dapat mempengaruhi personality seseorang bacaan atau perjumpaan dengan orang yang terkenal yang mungkin menjadi teladan peranan model juga mempengaruhi personality kanak-kanak. Kejadian trauma Kemalangan.Kanakkanak tersebut akan berpegang kuat terhadap kepercayaan dan amalan-amalan tradisi tersebut sehingga dia membesar. Pengalama lalu a. Kejadian yang jarang berlaku seperti percutian. Tragedi yang berlaku kepada keluarga Kematian ibubapa. 3.

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Jadual 1. personal. helah bela negatif memberi positif diri impak terhadap menyesal dan bila menghadapi kerjaya masalah sosial hubungan- dan khuatir jika ada kehendak yang kemahiran.1 : Perkembangan Konsep kendiri Semasa bayi Semasa kanak kanak.kanak- bahawa konsep dengan kendiri yang dengan dan kendiri beberapa kriteria kanak membina positif yang seperti hak milik konkrit mekanisme fizikal. 14 | P a g e .Semasa Remaja Semasa Dewasa Semasa Pertengahan Umur berusia tua Konsep positif melalui penjagaan kendiri Semasa terbina kanak prasekolah. hubungan inter. mereka kanak.Sebagai dan remaja muda boleh mereka dan mendapatkan pelbagai anak Dalam peringkat Semasa dan semakin dewasa pertengahan usianya mereka lebih usia meningkat dan tua. peka Konsep terbina kendiri Konsep kendiri Konsep kendiri Memahami menghabiskan jelas usia tua . tertumpu abstrakdan rumit. lebih berkuasa diri berumah tangga.Hidup tenang konseo yang tetapi dan dengan kanak-kanak lebih bayi kepada menjadi semakin dengan memenuhi keperluan tersebut.tidak dipeuhi. membina personaliti dan terhadap pertumbuhan fizikal badan. dan psikologi. dan menumpukan ibubapa semasa mengawal bayi mengambil inisiatif pada kerjaya dan mereka melalui ilmu mula mempunyai pelbagai hubungan dan intim perubahan fizikal mula kepada badan:lebih berkongsi tentang pengalaman manis lepas besedia yang dan mental tubuh menjadi pengetahuan.

dalam hal ini semakin banyak seseorang bergaul.Dengan memiliki konsep kendiri yang tinggi ini.Konsep kendiri juga adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah.Dengan ini adalah penting untuk seseorang memiliki konsep kendiri yang baik yang akan membantunya menuju kea rah kesempurnaan kendiri bagi menjamin kehidupan yang lebih bermakna.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 5. pengalamannya juga bertambah.Rogers (1951)telah menyatakan bahawa manusia itu memang mempunyai potensi untuk menuju ke arah kesempurnaan kendiri dengan syarat seseorang itu harus mempunyai keyakinan terhadap dirinya.Konsep kendiri bergantung kepada interaksi sosial seseorang yang mempenraguhi persekitaran.0 Penutup Kesimpulannya. murid-murid akan menjadi lebih berkeyakinan untuk menghadapi cabaran-cabaran di sekolah untuk mendapat pencapaian akademik yang terbaik. murid-murid perlu memiliki konsep kendiri yang tinggi supaya mereka berasa seronok semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. 15 | P a g e .

Panduan ilmu Pendidikan.2011.Bhd . Selangor Darul Ehsan Ramlan & mahani Razali.[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Bibligrafi Kamaruddin Husin. Kuala Lumpur.Bhd . Kuala Lumpur 16 | P a g e .2004. Ragbir kaur Jogender Singh.Utusan Publications & Distrubutors sdn.McGraw Hill Malaysia Sdn. Sekolah dan perkembangnan kanak-kanak.1996.Kumpulan Budiman Sdn.Bhd .Psikologi Pendidikan: Pendekatan Kontemporari.

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 6.0 Lampiran Gambar rajah 1: Hierarki Konsep Kendiri 17 | P a g e .

[PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK] KAL 3033 Gambar rajah 2: faktor mempengaruhi konsep kendiri 18 | P a g e .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->