BAHAN BANTU MENGAJAR

. hidu dan sebagainya. papan hitam.DEFINISI • Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. mendengar. tetapi ia merangkumi segala benda yang melibatkan semua pancaindera melihat. • Peralatan mengajar bukan terhad kepada bukubuku teks. rasa. kapur dan gambar-gambar sahaja.

ciri Bahan Bantu belajar ini dijelaskan oleh Razali (1990.s.dalam Zaiton Zainal.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti – tahan lama – saiz yang mudah dilihat serta – menarik perhatian pelajar. m. 1991. . – mudah disimpan dan – kepelbagaian penggunaan.Ciri-Ciri • Ciri.

JENIS-JENIS • Media elektronik • Media bukan elektronik • Bahan maujud .

televisyen. radio. piring hitam. slaid. filem jalur. internet dan sebagainya. komputer. pita video. overhead projektor (OHP).radio kaset. pita rakaman. CD. .Media Elektronik • Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik ialah seperti filem pelajaran.

kad-kad imbasan. papan magnet. surat khabar.Media Bukan Elektronik • Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik pula ialah seperti suara. buku dan sebagainya. papan putih. papan flanel. . papan hitam. gambar. carta. model.

baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. • Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam.Bahan Maujud • Bahan maujud merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang.  .

KEPENTINGAN • BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep • Sebagai daya penarik seseorang pelajar  dan meransang minat • Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalanganpelajar  • Dapat menguatkan sesuatu pengajaran. kefahaman murid tentang • Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna .

BAGAIMANA BAHAN BANTU MENGAJAR BOLEH DIUBAHSUAI UNTUK MENGAJAR MURID PEMULIHAN .

Guru seharusnya mengambil kira keperluan kanakkanak berkeperluan khas ini. Jadi kanakkanak pemulihan tidak dapat membezakan dan merasai nombor tersebut.Teknik pengajaran asal • Guru menulis nombor di papan hitam atau guna kad gambar. .

Bahan-bahan yang diperlukan • Melaksanakan satu pengubahsuaian dengan menggunakan baha-bahan seperti – kadbod. . gam. kapur. – Setiap bahan yang digunakan hendaklah bersifat mesra pengguna dan mesra alam. salotape. beras.

• Nombor ini seterusnya akan dapat dirasai atau disentuh oleh kanak-kanak disleksia. • Nombor akan disediakan di atas kadbod oleh guru.Pengubahsuaian • Satu pengubahsuaian terhadap cara pengajaran guru bagi membolehkan kanak-kanak pemulihan mempelajari nombor dengan lebih berkesan dan sistematik. • Ini akan membantu mereka untuk mengetahui cara penulisan nombor tersebut. .

Cara pengubahsuaian dilakukan: • Untuk mengubahsuai teknik pengajaran ini. . sediakan kadbod dengan saiz yang bersesuaian. • Langkah seterusnya. • Seterusnya. gam akan dilekatkan dalam setiap nombor dan membentuk seperti ‘3’ dan sebagainya. beras akan terus ditabur bagi mengelakkan daripada gam tersebut kering. kadbod itu akan dibiarkan sehingga beras itu telah melekat dengan sepenuhnya pada kadbod itu. • Selepas gam dilekatkan. • Akhir sekali. kadbod tersebut akan dilukis dengan nombor yang akan diajar dengan menggunakan kapur.

. • Guru boleh bertanyakan nombor apa yang telah disentuh oleh mereka dan meminta mereka menulis kembali apa yang telah mereka sentuh.Cara mengajar • Setelah bahan bantu mengajar ini telah kering. guru akan bawa kadbod berkenaan kepada kanak-kanak untuk membolehkan kanak-kanak tersebut menyentuh dan merasa bentuk nombor berkenaan.

Kekuatan • Pengubahsuaian ini tidak memerlukan bajet yang tinggi dan ianya boleh dibawa ke mana-mana sahaja memandangkan saiznya yang kecil dan ringan. . • Ini juga dapat membantu menarik minat pelajar kerana mereka mempunyai cara lain untuk belajar.

beras yang dilekatkan berkemungkinan akan terjatuh dan ini boleh mengurangkan bentuk huruf tersebut.Kelemahan • Jika bahan ini digerakkan dengan kasar. .

.SEKIAN..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful