BAHAN BANTU MENGAJAR

papan hitam. . rasa. kapur dan gambar-gambar sahaja. • Peralatan mengajar bukan terhad kepada bukubuku teks. mendengar. hidu dan sebagainya. tetapi ia merangkumi segala benda yang melibatkan semua pancaindera melihat.DEFINISI • Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas.

dalam Zaiton Zainal.Ciri-Ciri • Ciri. m. – mudah disimpan dan – kepelbagaian penggunaan.s.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti – tahan lama – saiz yang mudah dilihat serta – menarik perhatian pelajar.ciri Bahan Bantu belajar ini dijelaskan oleh Razali (1990. 1991. .

JENIS-JENIS • Media elektronik • Media bukan elektronik • Bahan maujud .

pita rakaman. internet dan sebagainya.radio kaset.Media Elektronik • Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik ialah seperti filem pelajaran. overhead projektor (OHP). piring hitam. komputer. slaid. radio. . pita video. televisyen. CD. filem jalur.

papan putih. papan hitam. papan flanel. surat khabar. kad-kad imbasan. . gambar. model. papan magnet. buku dan sebagainya.Media Bukan Elektronik • Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik pula ialah seperti suara. carta.

  .Bahan Maujud • Bahan maujud merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. • Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam.

kefahaman murid tentang • Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna .KEPENTINGAN • BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep • Sebagai daya penarik seseorang pelajar  dan meransang minat • Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalanganpelajar  • Dapat menguatkan sesuatu pengajaran.

BAGAIMANA BAHAN BANTU MENGAJAR BOLEH DIUBAHSUAI UNTUK MENGAJAR MURID PEMULIHAN .

Guru seharusnya mengambil kira keperluan kanakkanak berkeperluan khas ini. . Jadi kanakkanak pemulihan tidak dapat membezakan dan merasai nombor tersebut.Teknik pengajaran asal • Guru menulis nombor di papan hitam atau guna kad gambar.

gam. kapur.Bahan-bahan yang diperlukan • Melaksanakan satu pengubahsuaian dengan menggunakan baha-bahan seperti – kadbod. – Setiap bahan yang digunakan hendaklah bersifat mesra pengguna dan mesra alam. . salotape. beras.

Pengubahsuaian • Satu pengubahsuaian terhadap cara pengajaran guru bagi membolehkan kanak-kanak pemulihan mempelajari nombor dengan lebih berkesan dan sistematik. • Nombor ini seterusnya akan dapat dirasai atau disentuh oleh kanak-kanak disleksia. . • Ini akan membantu mereka untuk mengetahui cara penulisan nombor tersebut. • Nombor akan disediakan di atas kadbod oleh guru.

• Langkah seterusnya. beras akan terus ditabur bagi mengelakkan daripada gam tersebut kering. • Akhir sekali. gam akan dilekatkan dalam setiap nombor dan membentuk seperti ‘3’ dan sebagainya. . • Seterusnya. • Selepas gam dilekatkan. kadbod tersebut akan dilukis dengan nombor yang akan diajar dengan menggunakan kapur. kadbod itu akan dibiarkan sehingga beras itu telah melekat dengan sepenuhnya pada kadbod itu.Cara pengubahsuaian dilakukan: • Untuk mengubahsuai teknik pengajaran ini. sediakan kadbod dengan saiz yang bersesuaian.

guru akan bawa kadbod berkenaan kepada kanak-kanak untuk membolehkan kanak-kanak tersebut menyentuh dan merasa bentuk nombor berkenaan.Cara mengajar • Setelah bahan bantu mengajar ini telah kering. • Guru boleh bertanyakan nombor apa yang telah disentuh oleh mereka dan meminta mereka menulis kembali apa yang telah mereka sentuh. .

• Ini juga dapat membantu menarik minat pelajar kerana mereka mempunyai cara lain untuk belajar.Kekuatan • Pengubahsuaian ini tidak memerlukan bajet yang tinggi dan ianya boleh dibawa ke mana-mana sahaja memandangkan saiznya yang kecil dan ringan. .

beras yang dilekatkan berkemungkinan akan terjatuh dan ini boleh mengurangkan bentuk huruf tersebut.Kelemahan • Jika bahan ini digerakkan dengan kasar. .

SEKIAN. ..