BAHAN BANTU MENGAJAR

• Peralatan mengajar bukan terhad kepada bukubuku teks. . hidu dan sebagainya. tetapi ia merangkumi segala benda yang melibatkan semua pancaindera melihat. rasa. kapur dan gambar-gambar sahaja. papan hitam.DEFINISI • Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. mendengar.

Ciri-Ciri • Ciri. .dalam Zaiton Zainal.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti – tahan lama – saiz yang mudah dilihat serta – menarik perhatian pelajar. 1991. m.ciri Bahan Bantu belajar ini dijelaskan oleh Razali (1990.s. – mudah disimpan dan – kepelbagaian penggunaan.

JENIS-JENIS • Media elektronik • Media bukan elektronik • Bahan maujud .

internet dan sebagainya.Media Elektronik • Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik ialah seperti filem pelajaran. pita rakaman. slaid. filem jalur. pita video. piring hitam. . CD. komputer. televisyen. radio.radio kaset. overhead projektor (OHP).

papan magnet. buku dan sebagainya.Media Bukan Elektronik • Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik pula ialah seperti suara. carta. surat khabar. gambar. . papan hitam. papan putih. kad-kad imbasan. model. papan flanel.

  .Bahan Maujud • Bahan maujud merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. • Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan.

kefahaman murid tentang • Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna .KEPENTINGAN • BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep • Sebagai daya penarik seseorang pelajar  dan meransang minat • Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalanganpelajar  • Dapat menguatkan sesuatu pengajaran.

BAGAIMANA BAHAN BANTU MENGAJAR BOLEH DIUBAHSUAI UNTUK MENGAJAR MURID PEMULIHAN .

Jadi kanakkanak pemulihan tidak dapat membezakan dan merasai nombor tersebut. Guru seharusnya mengambil kira keperluan kanakkanak berkeperluan khas ini.Teknik pengajaran asal • Guru menulis nombor di papan hitam atau guna kad gambar. .

. beras. kapur. gam.Bahan-bahan yang diperlukan • Melaksanakan satu pengubahsuaian dengan menggunakan baha-bahan seperti – kadbod. – Setiap bahan yang digunakan hendaklah bersifat mesra pengguna dan mesra alam. salotape.

• Nombor ini seterusnya akan dapat dirasai atau disentuh oleh kanak-kanak disleksia. .Pengubahsuaian • Satu pengubahsuaian terhadap cara pengajaran guru bagi membolehkan kanak-kanak pemulihan mempelajari nombor dengan lebih berkesan dan sistematik. • Nombor akan disediakan di atas kadbod oleh guru. • Ini akan membantu mereka untuk mengetahui cara penulisan nombor tersebut.

• Akhir sekali. kadbod itu akan dibiarkan sehingga beras itu telah melekat dengan sepenuhnya pada kadbod itu. • Langkah seterusnya. • Selepas gam dilekatkan.Cara pengubahsuaian dilakukan: • Untuk mengubahsuai teknik pengajaran ini. • Seterusnya. kadbod tersebut akan dilukis dengan nombor yang akan diajar dengan menggunakan kapur. beras akan terus ditabur bagi mengelakkan daripada gam tersebut kering. sediakan kadbod dengan saiz yang bersesuaian. . gam akan dilekatkan dalam setiap nombor dan membentuk seperti ‘3’ dan sebagainya.

• Guru boleh bertanyakan nombor apa yang telah disentuh oleh mereka dan meminta mereka menulis kembali apa yang telah mereka sentuh. guru akan bawa kadbod berkenaan kepada kanak-kanak untuk membolehkan kanak-kanak tersebut menyentuh dan merasa bentuk nombor berkenaan.Cara mengajar • Setelah bahan bantu mengajar ini telah kering. .

Kekuatan • Pengubahsuaian ini tidak memerlukan bajet yang tinggi dan ianya boleh dibawa ke mana-mana sahaja memandangkan saiznya yang kecil dan ringan. • Ini juga dapat membantu menarik minat pelajar kerana mereka mempunyai cara lain untuk belajar. .

Kelemahan • Jika bahan ini digerakkan dengan kasar. beras yang dilekatkan berkemungkinan akan terjatuh dan ini boleh mengurangkan bentuk huruf tersebut. .

SEKIAN. ..