BAHAN BANTU MENGAJAR

hidu dan sebagainya. papan hitam. . tetapi ia merangkumi segala benda yang melibatkan semua pancaindera melihat. • Peralatan mengajar bukan terhad kepada bukubuku teks. mendengar. rasa. kapur dan gambar-gambar sahaja.DEFINISI • Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas.

15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti – tahan lama – saiz yang mudah dilihat serta – menarik perhatian pelajar.ciri Bahan Bantu belajar ini dijelaskan oleh Razali (1990. .s. m.Ciri-Ciri • Ciri. 1991.dalam Zaiton Zainal. – mudah disimpan dan – kepelbagaian penggunaan.

JENIS-JENIS • Media elektronik • Media bukan elektronik • Bahan maujud .

pita video. filem jalur. piring hitam. radio. . CD.Media Elektronik • Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik ialah seperti filem pelajaran. internet dan sebagainya. televisyen. slaid. komputer. overhead projektor (OHP).radio kaset. pita rakaman.

surat khabar. papan magnet. papan putih. gambar.Media Bukan Elektronik • Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik pula ialah seperti suara. papan hitam. kad-kad imbasan. . buku dan sebagainya. model. carta. papan flanel.

Bahan Maujud • Bahan maujud merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. • Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan.  .

kefahaman murid tentang • Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna .KEPENTINGAN • BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep • Sebagai daya penarik seseorang pelajar  dan meransang minat • Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalanganpelajar  • Dapat menguatkan sesuatu pengajaran.

BAGAIMANA BAHAN BANTU MENGAJAR BOLEH DIUBAHSUAI UNTUK MENGAJAR MURID PEMULIHAN .

Jadi kanakkanak pemulihan tidak dapat membezakan dan merasai nombor tersebut. Guru seharusnya mengambil kira keperluan kanakkanak berkeperluan khas ini. .Teknik pengajaran asal • Guru menulis nombor di papan hitam atau guna kad gambar.

beras. salotape.Bahan-bahan yang diperlukan • Melaksanakan satu pengubahsuaian dengan menggunakan baha-bahan seperti – kadbod. – Setiap bahan yang digunakan hendaklah bersifat mesra pengguna dan mesra alam. gam. kapur. .

• Ini akan membantu mereka untuk mengetahui cara penulisan nombor tersebut. . • Nombor akan disediakan di atas kadbod oleh guru.Pengubahsuaian • Satu pengubahsuaian terhadap cara pengajaran guru bagi membolehkan kanak-kanak pemulihan mempelajari nombor dengan lebih berkesan dan sistematik. • Nombor ini seterusnya akan dapat dirasai atau disentuh oleh kanak-kanak disleksia.

Cara pengubahsuaian dilakukan: • Untuk mengubahsuai teknik pengajaran ini. • Akhir sekali. • Selepas gam dilekatkan. beras akan terus ditabur bagi mengelakkan daripada gam tersebut kering. . gam akan dilekatkan dalam setiap nombor dan membentuk seperti ‘3’ dan sebagainya. kadbod tersebut akan dilukis dengan nombor yang akan diajar dengan menggunakan kapur. sediakan kadbod dengan saiz yang bersesuaian. • Langkah seterusnya. • Seterusnya. kadbod itu akan dibiarkan sehingga beras itu telah melekat dengan sepenuhnya pada kadbod itu.

• Guru boleh bertanyakan nombor apa yang telah disentuh oleh mereka dan meminta mereka menulis kembali apa yang telah mereka sentuh. . guru akan bawa kadbod berkenaan kepada kanak-kanak untuk membolehkan kanak-kanak tersebut menyentuh dan merasa bentuk nombor berkenaan.Cara mengajar • Setelah bahan bantu mengajar ini telah kering.

.Kekuatan • Pengubahsuaian ini tidak memerlukan bajet yang tinggi dan ianya boleh dibawa ke mana-mana sahaja memandangkan saiznya yang kecil dan ringan. • Ini juga dapat membantu menarik minat pelajar kerana mereka mempunyai cara lain untuk belajar.

beras yang dilekatkan berkemungkinan akan terjatuh dan ini boleh mengurangkan bentuk huruf tersebut. .Kelemahan • Jika bahan ini digerakkan dengan kasar.

SEKIAN.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful