Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
SMU 3023 / TRM 3023 MATEMATIK ASAS
(Foundation Mathematics)

DR MAZLINI ADNAN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK Jabatan Matematik

vektor dan nombor kompleks. (C2. identiti trigonometri. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Jumlah (%) 40% 20% 60% 1 . 2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1.0 PENGENALAN Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. 2. lanjutan sistem nombor nyata. (C4. aksiom nombor nyata dan kesamaan. teorem. CS1) Menjelaskan hukum aljabar. hukum. petua surd. prinsip-prinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. A3) Menyelesaikan persamaan logaritma. takrif. (C3. 3.P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep.2. hukum logaritma. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. 5. 6. petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. 4.1. geometri koordinat. (C3. persamaan surd. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. logaritma. CT 4) 3. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik.0 PENILAIAN KURSUS 3. trigonometri.1. surd. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari. (C3.

Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai.0 BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU i. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. 3. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Jawab SEMUA tugasan tersebut. 2 . iii. 5 Mei 2013 30 E-Forum 1. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. 2. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru 3. ii. iv. Tugasan 2 dan EForum. Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan.4. Selain dari menjawab soalan tersebut. 10 Tugasan 2 Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Kursus SMU 3023 / TRM 3023 ini mengandungi Tugasan 1. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. 4. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 7 April 2013 % Tugasan 1 Lukiskan peta konsep bagi mana-mana EMPAT (kecuali unit 1) daripada unit dari modul Matematik Asas. Untuk E-Forum.

Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Dalam satu kaji selidik yang dijalankan. televisyen dan peti sejuk.tan a ? JUMLAH Minggu 5 (18-31 Mac) Minggu 7 (1-14 April) Minggu 8 (15-28 April) 5 Minggu 3 (4 -17 Mac) 5 c) 5 d) 5 60 3 .5. Juga kenal pasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan dengan Geometri Koordinat.sin a kos (-a) = kos a tan (-a) = . Bincangkan tentang miskonsepsi yang wujud dalam tajuk logaritma. terdapat 100 daripada 120 syarikat elektronik mengeluarkan sekurang-kurangnya satu jenis produk yang terdiri daripada komputer peribadi. Jelaskan mengapa : sin (-a) = . Maklumat-maklumat berikut diperolehi: 65 firma mengeluarkan komputer peribadi 45 firma mengeluarkan televisyen 42 firma mengeluarkan peti sejuk 20 firma mengeluarkan komputer peribadi dan televisyen 25 firma mengeluarkan komputer peribadi dan peti sejuk 15 firma mengeluarkan televisyen dan peti sejuk Tentukan bilangan syarikat yang mengeluarkan (i) ketiga-tiga jenis produk (ii) hanya dua jenis produk sahaja (iii) hanya satu jenis produk sahaja b) Bincangkan tentang sejarah Geometri Koordinat.

Muka depan ii.0 FORMAT PENULISAN TUGASAN Tugasan 1 : Tiada format yang ditetapkan.kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Format tugasan 2: i. Trigonometri e. iii. Lima unit – 6 markah untuk setiap unit yang dinyatakan. Ia bergantung kepada kreativiti setiap pelajar. Penutup Rujukan Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh b. Sebagai contoh ia ditulis seperti di bawah: a. Ia mengikut pensyarah e-learning anda masing-masing. iv. Isi kandungan Pengenalan Isi . vi. Set d. Logaritma c. Vektor v. Tugasan 2 : Tiada bilangan mukasurat yang ditetapkan. Kompleks 4 . No.5.

isi mencukupi. menarik Kesalahan format dan bahasa pada tahap minima dan idea yang bernas. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. Idea tersusun dengan kemas. penyampaian yang baik. Tiada kesalahan format dan bahasa.6. isi mencukupi. ada elemen interaksi yang baik. Ada idea asli yang bernas. Tiada contoh. isi dihuraikan dan ada contoh. isi Tahap perbincangan yang rendah. Menepati format. Isi tidak Tidak ada penjelasan. isi tidak dihuraikan. Idea disusun dengan baik. mencukupi. isi mencukupi. baik. penyampaian yang baik dan menarik dan ada idea yang kemas. Menepati format. menarik dan kreatif. Tahap perbahasan sederhana. Ada penyampaian sederhana dan Idea yang diambil dari sumber lain. ada elemen interaksi yang baik. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. penyampaian yang cemerlang dan kemas. menarik dan idea yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. penyampaian yang baik. idea yang bernas. dan ada contoh. idea yang tidak jelas. idea yang bernas. Idea disusun dengan baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. yang baik. Kesalahan format melebihi 5 perkara.0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS A A- B+ TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) Menepati format penulisan. Tidak Gagal melengkapkan tugasan pada lengkap. idea yang bernas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 Ada penjelasan. kemas. menarik dan kreatif. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. ada elemen interaksi. penyampaian yang Ada perbahasan secara ilmiah. penyampaian perkara). 5 . Ada idea sendiri contoh. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. Kesalahan sekadar ada. ada contoh yang baik dan konkrit. ada idea tetapi kurang format dan bahasa tidak melebihi 7 perkara. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Menepati format. ada contoh yang konkrit. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) dan kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Tiada kesalahan bahasa. penyampaian yang baik. (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara. B B- C+ C D E E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada yang sederhana. menarik dan kreatif. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi. kreatif dan kritis. isi dikembangkan dengan baik. masa yang ditetapkan dan tidak menjawab soalan. penyampaian yang tidak berkesan. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. mencukupi. isi dihuraikan Tahap perbahasan sederhana.

7. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. 6 . Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing.0 PERHATIAN DAN PERINGATAN!!!!!!! • • • • • • • • • • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah dan gred anda. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.

LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 TRM 3023 MATEMATIK ASAS TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK KUMPULAN : __________________________________________________ PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________________ TARIKH SERAH : __________________________________________________ 7 .