Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
SMU 3023 / TRM 3023 MATEMATIK ASAS
(Foundation Mathematics)

DR MAZLINI ADNAN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK Jabatan Matematik

(C3. hukum logaritma. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Jumlah (%) 40% 20% 60% 1 .0 PENILAIAN KURSUS 3. takrif. identiti trigonometri. A3) Menyelesaikan persamaan logaritma. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set. 3. 2.1. (C4. persamaan surd. (C3. petua surd. 5. LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. 6. vektor dan nombor kompleks.0 PENGENALAN Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. surd. petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. 2. aksiom nombor nyata dan kesamaan.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. (C2. hukum. CT 4) 3.2.P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari. teorem. lanjutan sistem nombor nyata. (C3. prinsip-prinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. trigonometri. logaritma. geometri koordinat. 4. CS1) Menjelaskan hukum aljabar. persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks.1.

Kursus SMU 3023 / TRM 3023 ini mengandungi Tugasan 1. iii. 4. Jawab SEMUA tugasan tersebut. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Tugasan 2 dan EForum.0 BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU i. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 7 April 2013 % Tugasan 1 Lukiskan peta konsep bagi mana-mana EMPAT (kecuali unit 1) daripada unit dari modul Matematik Asas. 2 . 10 Tugasan 2 Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Untuk E-Forum. ii. 5 Mei 2013 30 E-Forum 1.4. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru 3. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai. Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. 2. iv. 3. Selain dari menjawab soalan tersebut.

tan a ? JUMLAH Minggu 5 (18-31 Mac) Minggu 7 (1-14 April) Minggu 8 (15-28 April) 5 Minggu 3 (4 -17 Mac) 5 c) 5 d) 5 60 3 . terdapat 100 daripada 120 syarikat elektronik mengeluarkan sekurang-kurangnya satu jenis produk yang terdiri daripada komputer peribadi. Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Dalam satu kaji selidik yang dijalankan. Jelaskan mengapa : sin (-a) = . Maklumat-maklumat berikut diperolehi: 65 firma mengeluarkan komputer peribadi 45 firma mengeluarkan televisyen 42 firma mengeluarkan peti sejuk 20 firma mengeluarkan komputer peribadi dan televisyen 25 firma mengeluarkan komputer peribadi dan peti sejuk 15 firma mengeluarkan televisyen dan peti sejuk Tentukan bilangan syarikat yang mengeluarkan (i) ketiga-tiga jenis produk (ii) hanya dua jenis produk sahaja (iii) hanya satu jenis produk sahaja b) Bincangkan tentang sejarah Geometri Koordinat.5.sin a kos (-a) = kos a tan (-a) = . Bincangkan tentang miskonsepsi yang wujud dalam tajuk logaritma. televisyen dan peti sejuk. Juga kenal pasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan dengan Geometri Koordinat.

Ia bergantung kepada kreativiti setiap pelajar. Ia mengikut pensyarah e-learning anda masing-masing.kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Tugasan 2 : Tiada bilangan mukasurat yang ditetapkan. Sebagai contoh ia ditulis seperti di bawah: a. iv. vi. Set d. Vektor v. Isi kandungan Pengenalan Isi .0 FORMAT PENULISAN TUGASAN Tugasan 1 : Tiada format yang ditetapkan. Lima unit – 6 markah untuk setiap unit yang dinyatakan. Logaritma c. Format tugasan 2: i. Trigonometri e. No. Muka depan ii.5. Penutup Rujukan Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh b. Kompleks 4 . iii.

0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS A A- B+ TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) Menepati format penulisan. mencukupi. penyampaian perkara). isi mencukupi. dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Ada idea asli yang bernas. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. penyampaian yang cemerlang dan kemas. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. penyampaian yang baik. Ada penyampaian sederhana dan Idea yang diambil dari sumber lain. menarik dan kreatif. menarik dan kreatif. ada idea tetapi kurang format dan bahasa tidak melebihi 7 perkara. kreatif dan kritis. isi mencukupi. Tahap perbahasan sederhana. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi dikembangkan dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. ada elemen interaksi. ada elemen interaksi yang baik. 5 . Menepati format. penyampaian yang baik. yang baik. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. isi mencukupi. kemas. menarik Kesalahan format dan bahasa pada tahap minima dan idea yang bernas. Isi tidak Tidak ada penjelasan. Idea disusun dengan baik. Kesalahan sekadar ada. menarik dan kreatif. isi dihuraikan Tahap perbahasan sederhana. ada contoh yang baik dan konkrit. Tiada contoh. masa yang ditetapkan dan tidak menjawab soalan. idea yang bernas. ada elemen interaksi yang baik. mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan.6. Idea tersusun dengan kemas. isi dihuraikan dan ada contoh. B B- C+ C D E E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. penyampaian yang Ada perbahasan secara ilmiah. idea yang bernas. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) dan kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). penyampaian yang tidak berkesan. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 Ada penjelasan. ada contoh yang konkrit. Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara. isi Tahap perbincangan yang rendah. Ada idea asli yang bernas. isi tidak dihuraikan. (tidak lebih dari 3 kesalahan). penyampaian yang baik. idea yang tidak jelas. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan format dan bahasa. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada yang sederhana. penyampaian yang baik dan menarik dan ada idea yang kemas. Menepati format. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Menepati format. idea yang bernas. isi mencukupi. Tidak Gagal melengkapkan tugasan pada lengkap. baik. Ada idea sendiri contoh. menarik dan idea yang bernas.

Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah dan gred anda. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.0 PERHATIAN DAN PERINGATAN!!!!!!! • • • • • • • • • • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda. 6 . Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB.7. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line.

MATRIK KUMPULAN : __________________________________________________ PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________________ TARIKH SERAH : __________________________________________________ 7 .LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 TRM 3023 MATEMATIK ASAS TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful