Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
SMU 3023 / TRM 3023 MATEMATIK ASAS
(Foundation Mathematics)

DR MAZLINI ADNAN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK Jabatan Matematik

6.0 PENILAIAN KURSUS 3. takrif. persamaan surd. prinsip-prinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. 5.1. persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. logaritma. LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. 2. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari. identiti trigonometri. geometri koordinat.0 PENGENALAN Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. hukum logaritma. (C3. vektor dan nombor kompleks. A3) Menyelesaikan persamaan logaritma. surd. petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. lanjutan sistem nombor nyata. (C3. (C3.2. 3. trigonometri. 4. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set. teorem. petua surd. hukum.P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep. CS1) Menjelaskan hukum aljabar. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. aksiom nombor nyata dan kesamaan. CT 4) 3.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik. 2.1. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Jumlah (%) 40% 20% 60% 1 . (C4. (C2. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks.

ii. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. 10 Tugasan 2 Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Selain dari menjawab soalan tersebut. Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Kursus SMU 3023 / TRM 3023 ini mengandungi Tugasan 1. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah.4. iii. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Tugasan 2 dan EForum. 2 . iv. 3. 2. 4.0 BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU i. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 7 April 2013 % Tugasan 1 Lukiskan peta konsep bagi mana-mana EMPAT (kecuali unit 1) daripada unit dari modul Matematik Asas. Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Untuk E-Forum. 5 Mei 2013 30 E-Forum 1. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru 3. Jawab SEMUA tugasan tersebut.

sin a kos (-a) = kos a tan (-a) = . terdapat 100 daripada 120 syarikat elektronik mengeluarkan sekurang-kurangnya satu jenis produk yang terdiri daripada komputer peribadi. televisyen dan peti sejuk. Bincangkan tentang miskonsepsi yang wujud dalam tajuk logaritma.tan a ? JUMLAH Minggu 5 (18-31 Mac) Minggu 7 (1-14 April) Minggu 8 (15-28 April) 5 Minggu 3 (4 -17 Mac) 5 c) 5 d) 5 60 3 . Maklumat-maklumat berikut diperolehi: 65 firma mengeluarkan komputer peribadi 45 firma mengeluarkan televisyen 42 firma mengeluarkan peti sejuk 20 firma mengeluarkan komputer peribadi dan televisyen 25 firma mengeluarkan komputer peribadi dan peti sejuk 15 firma mengeluarkan televisyen dan peti sejuk Tentukan bilangan syarikat yang mengeluarkan (i) ketiga-tiga jenis produk (ii) hanya dua jenis produk sahaja (iii) hanya satu jenis produk sahaja b) Bincangkan tentang sejarah Geometri Koordinat. Jelaskan mengapa : sin (-a) = . Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Dalam satu kaji selidik yang dijalankan.5. Juga kenal pasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan dengan Geometri Koordinat.

iv. Penutup Rujukan Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh b. Isi kandungan Pengenalan Isi . Sebagai contoh ia ditulis seperti di bawah: a. Tugasan 2 : Tiada bilangan mukasurat yang ditetapkan. iii.0 FORMAT PENULISAN TUGASAN Tugasan 1 : Tiada format yang ditetapkan. Ia mengikut pensyarah e-learning anda masing-masing. vi. Kompleks 4 . Vektor v.5. Muka depan ii. Ia bergantung kepada kreativiti setiap pelajar. No. Trigonometri e. Format tugasan 2: i. Set d. Logaritma c. Lima unit – 6 markah untuk setiap unit yang dinyatakan.kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian.

Kesalahan format melebihi 5 perkara.6. menarik dan idea yang bernas. kemas. isi mencukupi. Tidak Gagal melengkapkan tugasan pada lengkap. mencukupi. isi mencukupi. yang baik. mencukupi. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Idea disusun dengan baik. (tidak lebih dari 3 kesalahan). isi diolah dan dikembangkan dengan baik. idea yang bernas. penyampaian yang Ada perbahasan secara ilmiah. penyampaian yang baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 Ada penjelasan. penyampaian perkara). Ada penyampaian sederhana dan Idea yang diambil dari sumber lain. Ada idea sendiri contoh. dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi Tahap perbincangan yang rendah. menarik Kesalahan format dan bahasa pada tahap minima dan idea yang bernas. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Menepati format. ada contoh yang konkrit. ada contoh yang baik dan konkrit. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian yang tidak berkesan. Idea disusun dengan baik. B B- C+ C D E E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. penyampaian yang cemerlang dan kemas. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. ada elemen interaksi yang baik. ada elemen interaksi. Tiada kesalahan bahasa. penyampaian yang baik. idea yang tidak jelas. penyampaian yang baik. Ada idea asli yang bernas. isi dikembangkan dengan baik. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) dan kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. kreatif dan kritis. menarik dan kreatif. baik. idea yang bernas. ada idea tetapi kurang format dan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. idea yang bernas. Tahap perbahasan sederhana. isi mencukupi. isi tidak dihuraikan. Ada idea asli yang bernas. Tiada contoh. Isi tidak Tidak ada penjelasan. isi dihuraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan format dan bahasa. Idea tersusun dengan kemas. masa yang ditetapkan dan tidak menjawab soalan. 5 . menarik dan kreatif. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. menarik dan kreatif. isi di huraikan dan ada yang sederhana. Menepati format. ada elemen interaksi yang baik. isi dihuraikan Tahap perbahasan sederhana. Kesalahan sekadar ada. isi mencukupi. isi mencukupi.0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS A A- B+ TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) Menepati format penulisan. penyampaian yang baik dan menarik dan ada idea yang kemas.

Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. 6 . Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing.0 PERHATIAN DAN PERINGATAN!!!!!!! • • • • • • • • • • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda.7. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah dan gred anda.

LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 TRM 3023 MATEMATIK ASAS TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK KUMPULAN : __________________________________________________ PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________________ TARIKH SERAH : __________________________________________________ 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful