Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
SMU 3023 / TRM 3023 MATEMATIK ASAS
(Foundation Mathematics)

DR MAZLINI ADNAN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK Jabatan Matematik

vektor dan nombor kompleks. persamaan surd. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik. takrif. identiti trigonometri. prinsip-prinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Jumlah (%) 40% 20% 60% 1 . lanjutan sistem nombor nyata. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set. (C2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. teorem. (C3.0 PENILAIAN KURSUS 3. petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. CS1) Menjelaskan hukum aljabar. surd. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. petua surd. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari. trigonometri. LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. logaritma. 4. geometri koordinat. (C3.2. 6. A3) Menyelesaikan persamaan logaritma. (C4. (C3. 3. 2. aksiom nombor nyata dan kesamaan.1. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks.0 PENGENALAN Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. hukum logaritma.P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep.1. 2. 5. CT 4) 3. hukum.

Tugasan 2 dan EForum. Untuk E-Forum. iv. 3. Jawab SEMUA tugasan tersebut. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. 10 Tugasan 2 Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Kursus SMU 3023 / TRM 3023 ini mengandungi Tugasan 1. Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 7 April 2013 % Tugasan 1 Lukiskan peta konsep bagi mana-mana EMPAT (kecuali unit 1) daripada unit dari modul Matematik Asas. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah.0 BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU i. 4. 2. iii.4. 2 . ii. 5 Mei 2013 30 E-Forum 1. Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Selain dari menjawab soalan tersebut. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru 3. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan.

sin a kos (-a) = kos a tan (-a) = . Jelaskan mengapa : sin (-a) = . Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Dalam satu kaji selidik yang dijalankan.tan a ? JUMLAH Minggu 5 (18-31 Mac) Minggu 7 (1-14 April) Minggu 8 (15-28 April) 5 Minggu 3 (4 -17 Mac) 5 c) 5 d) 5 60 3 .5. televisyen dan peti sejuk. Juga kenal pasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan dengan Geometri Koordinat. Maklumat-maklumat berikut diperolehi: 65 firma mengeluarkan komputer peribadi 45 firma mengeluarkan televisyen 42 firma mengeluarkan peti sejuk 20 firma mengeluarkan komputer peribadi dan televisyen 25 firma mengeluarkan komputer peribadi dan peti sejuk 15 firma mengeluarkan televisyen dan peti sejuk Tentukan bilangan syarikat yang mengeluarkan (i) ketiga-tiga jenis produk (ii) hanya dua jenis produk sahaja (iii) hanya satu jenis produk sahaja b) Bincangkan tentang sejarah Geometri Koordinat. terdapat 100 daripada 120 syarikat elektronik mengeluarkan sekurang-kurangnya satu jenis produk yang terdiri daripada komputer peribadi. Bincangkan tentang miskonsepsi yang wujud dalam tajuk logaritma.

Vektor v. Lima unit – 6 markah untuk setiap unit yang dinyatakan. Ia bergantung kepada kreativiti setiap pelajar. Ia mengikut pensyarah e-learning anda masing-masing. Tugasan 2 : Tiada bilangan mukasurat yang ditetapkan. Logaritma c. Format tugasan 2: i. Trigonometri e. iv. Penutup Rujukan Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh b. No. Kompleks 4 . Set d. Isi kandungan Pengenalan Isi . vi. Sebagai contoh ia ditulis seperti di bawah: a. iii.5.0 FORMAT PENULISAN TUGASAN Tugasan 1 : Tiada format yang ditetapkan. Muka depan ii.kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian.

Kesalahan format melebihi 5 perkara. idea yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa.0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS A A- B+ TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) Menepati format penulisan. isi mencukupi. isi dihuraikan Tahap perbahasan sederhana. Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. penyampaian yang baik dan menarik dan ada idea yang kemas. kreatif dan kritis. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. isi dikembangkan dengan baik. Idea tersusun dengan kemas. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. penyampaian yang Ada perbahasan secara ilmiah. isi Tahap perbincangan yang rendah. idea yang bernas. isi tidak dihuraikan. isi dihuraikan dan ada contoh. kemas. penyampaian perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. yang baik. ada elemen interaksi yang baik. idea yang tidak jelas. Menepati format. Tiada kesalahan format dan bahasa. idea yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. menarik dan kreatif. menarik dan kreatif. dan ada contoh. Menepati format. baik. mencukupi. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format. isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 Ada penjelasan. penyampaian yang cemerlang dan kemas. Tiada contoh. masa yang ditetapkan dan tidak menjawab soalan. 5 . penyampaian yang tidak berkesan. penyampaian yang baik. ada contoh yang baik dan konkrit.6. mencukupi. B B- C+ C D E E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. ada elemen interaksi. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) dan kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Idea disusun dengan baik. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada yang sederhana. penyampaian yang baik. menarik dan kreatif. isi mencukupi. (tidak lebih dari 3 kesalahan). ada contoh yang konkrit. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tidak Gagal melengkapkan tugasan pada lengkap. Ada idea asli yang bernas. Ada idea sendiri contoh. penyampaian yang baik. menarik dan idea yang bernas. ada elemen interaksi yang baik. Kesalahan sekadar ada. Isi tidak Tidak ada penjelasan. menarik Kesalahan format dan bahasa pada tahap minima dan idea yang bernas. isi mencukupi. Tahap perbahasan sederhana. Ada penyampaian sederhana dan Idea yang diambil dari sumber lain. ada idea tetapi kurang format dan bahasa tidak melebihi 7 perkara.

Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. 6 . Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah dan gred anda. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.7. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB.0 PERHATIAN DAN PERINGATAN!!!!!!! • • • • • • • • • • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda.

MATRIK KUMPULAN : __________________________________________________ PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________________ TARIKH SERAH : __________________________________________________ 7 .LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 TRM 3023 MATEMATIK ASAS TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful