Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
SMU 3023 / TRM 3023 MATEMATIK ASAS
(Foundation Mathematics)

DR MAZLINI ADNAN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK Jabatan Matematik

5. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. aksiom nombor nyata dan kesamaan.0 PENILAIAN KURSUS 3. vektor dan nombor kompleks. (C2. persamaan surd. 2. teorem. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Jumlah (%) 40% 20% 60% 1 .0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1.0 PENGENALAN Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. 2. 3. petua surd.1. logaritma. surd. hukum logaritma. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. CT 4) 3.P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set.2. (C3. identiti trigonometri. 6. prinsip-prinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. trigonometri. CS1) Menjelaskan hukum aljabar. hukum. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari. geometri koordinat. lanjutan sistem nombor nyata. 4. A3) Menyelesaikan persamaan logaritma.1. (C3. (C4. takrif. LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik. (C3.

3. Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai. Untuk E-Forum. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kursus SMU 3023 / TRM 3023 ini mengandungi Tugasan 1. ii. 2. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. iv. 4. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 7 April 2013 % Tugasan 1 Lukiskan peta konsep bagi mana-mana EMPAT (kecuali unit 1) daripada unit dari modul Matematik Asas. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru 3. Tugasan 2 dan EForum. 5 Mei 2013 30 E-Forum 1. iii. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah.0 BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU i. 10 Tugasan 2 Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian.4. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Selain dari menjawab soalan tersebut. Jawab SEMUA tugasan tersebut. 2 .

Maklumat-maklumat berikut diperolehi: 65 firma mengeluarkan komputer peribadi 45 firma mengeluarkan televisyen 42 firma mengeluarkan peti sejuk 20 firma mengeluarkan komputer peribadi dan televisyen 25 firma mengeluarkan komputer peribadi dan peti sejuk 15 firma mengeluarkan televisyen dan peti sejuk Tentukan bilangan syarikat yang mengeluarkan (i) ketiga-tiga jenis produk (ii) hanya dua jenis produk sahaja (iii) hanya satu jenis produk sahaja b) Bincangkan tentang sejarah Geometri Koordinat.sin a kos (-a) = kos a tan (-a) = . Jelaskan mengapa : sin (-a) = .tan a ? JUMLAH Minggu 5 (18-31 Mac) Minggu 7 (1-14 April) Minggu 8 (15-28 April) 5 Minggu 3 (4 -17 Mac) 5 c) 5 d) 5 60 3 . Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Dalam satu kaji selidik yang dijalankan.5. Bincangkan tentang miskonsepsi yang wujud dalam tajuk logaritma. terdapat 100 daripada 120 syarikat elektronik mengeluarkan sekurang-kurangnya satu jenis produk yang terdiri daripada komputer peribadi. Juga kenal pasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan dengan Geometri Koordinat. televisyen dan peti sejuk.

Ia mengikut pensyarah e-learning anda masing-masing. iv. Set d.kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Format tugasan 2: i.0 FORMAT PENULISAN TUGASAN Tugasan 1 : Tiada format yang ditetapkan. iii. Tugasan 2 : Tiada bilangan mukasurat yang ditetapkan. Muka depan ii. Lima unit – 6 markah untuk setiap unit yang dinyatakan. Isi kandungan Pengenalan Isi . Trigonometri e. Vektor v. No. Kompleks 4 . Sebagai contoh ia ditulis seperti di bawah: a.5. Penutup Rujukan Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh b. Ia bergantung kepada kreativiti setiap pelajar. vi. Logaritma c.

penyampaian yang baik. Isi tidak Tidak ada penjelasan. ada contoh yang konkrit. ada elemen interaksi yang baik. menarik Kesalahan format dan bahasa pada tahap minima dan idea yang bernas. Idea disusun dengan baik. penyampaian yang baik. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. (tidak lebih dari 3 kesalahan). penyampaian yang cemerlang dan kemas. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. menarik dan kreatif. idea yang tidak jelas. isi dihuraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas.6. Tiada kesalahan format dan bahasa. masa yang ditetapkan dan tidak menjawab soalan. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. isi dihuraikan Tahap perbahasan sederhana. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. idea yang bernas. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. B B- C+ C D E E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Ada penyampaian sederhana dan Idea yang diambil dari sumber lain. Tiada kesalahan bahasa. idea yang bernas. penyampaian yang tidak berkesan. yang baik. isi mencukupi. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) dan kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 Ada penjelasan. Kesalahan sekadar ada. Menepati format. isi mencukupi. baik. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara. menarik dan idea yang bernas. Ada idea sendiri contoh. Idea disusun dengan baik. mencukupi. dan ada contoh. menarik dan kreatif. penyampaian yang baik dan menarik dan ada idea yang kemas. Menepati format. Ada idea asli yang bernas. isi dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada yang sederhana. Tidak Gagal melengkapkan tugasan pada lengkap. kreatif dan kritis. Tahap perbahasan sederhana. mencukupi. ada contoh yang baik dan konkrit. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. 5 . ada idea tetapi kurang format dan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Tiada contoh. ada elemen interaksi yang baik. menarik dan kreatif. kemas. isi mencukupi. ada elemen interaksi.0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS A A- B+ TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) Menepati format penulisan. penyampaian yang baik. idea yang bernas. isi Tahap perbincangan yang rendah. penyampaian perkara). Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. isi tidak dihuraikan. penyampaian yang Ada perbahasan secara ilmiah.

Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line.7. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah dan gred anda. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. 6 .0 PERHATIAN DAN PERINGATAN!!!!!!! • • • • • • • • • • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB.

LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 TRM 3023 MATEMATIK ASAS TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK KUMPULAN : __________________________________________________ PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________________ TARIKH SERAH : __________________________________________________ 7 .