Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
SMU 3023 / TRM 3023 MATEMATIK ASAS
(Foundation Mathematics)

DR MAZLINI ADNAN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK Jabatan Matematik

persamaan trigonometri dan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. Menguasai takrif serta membincangkan konsep-konsep dan teorem-teorem penting dalam setiap tajuk yang dipelajari.0 PENGENALAN Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus TMR 1013. 2.1.0 PENILAIAN KURSUS 3. CT 4) 3. (C3. lanjutan sistem nombor nyata. CS1) Menjelaskan hukum aljabar. hukum logaritma. Ianya bertujuan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenai asas-asas matematik. 6. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah set. (C3. 3. petua sinus dan kosinus serta hukum hasildarab skalar dan vektor. logaritma. (C2. teorem. surd. LL 1) Membezakan nombor khayalan dan nombor kompleks. (C2) Melakukan operasi terhadap nombor kompleks serta menyelesaikan persamaan yang melibatkan nombor kompleks. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Jumlah (%) 40% 20% 60% 1 . Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. prinsip-prinsip dalam setiap tajuk yang dipelajari. vektor dan nombor kompleks. identiti trigonometri. 4. petua surd. geometri koordinat.2. 2. (C3. persamaan surd. 5.P2) Menyelesaikan permasalahan matematik yang melibatkan pelbagai penggunaan konsep. aksiom nombor nyata dan kesamaan. trigonometri. hukum. (C4. A3) Menyelesaikan persamaan logaritma. takrif.1.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1.

4. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kursus SMU 3023 / TRM 3023 ini mengandungi Tugasan 1. Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai. Jawab SEMUA tugasan tersebut.0 BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU i. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. 2. 10 Tugasan 2 Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. 3. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. iv. Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Selain dari menjawab soalan tersebut. ii. 2 . Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Untuk E-Forum. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 7 April 2013 % Tugasan 1 Lukiskan peta konsep bagi mana-mana EMPAT (kecuali unit 1) daripada unit dari modul Matematik Asas. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru 3. iii. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. Tugasan 2 dan EForum.4. 5 Mei 2013 30 E-Forum 1.

Maklumat-maklumat berikut diperolehi: 65 firma mengeluarkan komputer peribadi 45 firma mengeluarkan televisyen 42 firma mengeluarkan peti sejuk 20 firma mengeluarkan komputer peribadi dan televisyen 25 firma mengeluarkan komputer peribadi dan peti sejuk 15 firma mengeluarkan televisyen dan peti sejuk Tentukan bilangan syarikat yang mengeluarkan (i) ketiga-tiga jenis produk (ii) hanya dua jenis produk sahaja (iii) hanya satu jenis produk sahaja b) Bincangkan tentang sejarah Geometri Koordinat. Juga kenal pasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan dengan Geometri Koordinat. Jelaskan mengapa : sin (-a) = . terdapat 100 daripada 120 syarikat elektronik mengeluarkan sekurang-kurangnya satu jenis produk yang terdiri daripada komputer peribadi. Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Dalam satu kaji selidik yang dijalankan. Bincangkan tentang miskonsepsi yang wujud dalam tajuk logaritma.tan a ? JUMLAH Minggu 5 (18-31 Mac) Minggu 7 (1-14 April) Minggu 8 (15-28 April) 5 Minggu 3 (4 -17 Mac) 5 c) 5 d) 5 60 3 . televisyen dan peti sejuk.sin a kos (-a) = kos a tan (-a) = .5.

Penutup Rujukan Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh Penerangan Contoh b. Isi kandungan Pengenalan Isi . Muka depan ii. Lima unit – 6 markah untuk setiap unit yang dinyatakan. Format tugasan 2: i. Kompleks 4 . Trigonometri e. Vektor v. No. Sebagai contoh ia ditulis seperti di bawah: a. vi. Set d.kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Tugasan 2 : Tiada bilangan mukasurat yang ditetapkan. Ia mengikut pensyarah e-learning anda masing-masing. iii. Logaritma c.0 FORMAT PENULISAN TUGASAN Tugasan 1 : Tiada format yang ditetapkan. Ia bergantung kepada kreativiti setiap pelajar. iv.5.

menarik dan kreatif. isi tidak dihuraikan. isi mencukupi. ada contoh yang baik dan konkrit. isi mencukupi. isi mencukupi. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format dan bahasa. penyampaian yang baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian yang cemerlang dan kemas. ada elemen interaksi yang baik. kreatif dan kritis. idea yang bernas. Kesalahan format melebihi 5 perkara. penyampaian yang Ada perbahasan secara ilmiah. Menepati format. Tidak Gagal melengkapkan tugasan pada lengkap. penyampaian perkara). Ada idea sendiri contoh. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) dan kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Menepati format. idea yang tidak jelas. menarik dan kreatif. baik. isi di huraikan dan ada contoh.6. idea yang bernas. isi mencukupi. idea yang bernas. kemas. menarik dan idea yang bernas. (tidak lebih dari 3 kesalahan). isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi dihuraikan Tahap perbahasan sederhana. B B- C+ C D E E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. yang baik. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Menepati format. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa. mencukupi. 5 . isi di huraikan dan ada yang sederhana. ada contoh yang konkrit. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 Ada penjelasan. ada elemen interaksi yang baik. Kesalahan sekadar ada. Idea tersusun dengan kemas. Tahap perbahasan sederhana. penyampaian yang baik. Kesalahan format dan bahasa melebihi 8 perkara. menarik dan kreatif. dan ada contoh. penyampaian yang tidak berkesan. Ada penyampaian sederhana dan Idea yang diambil dari sumber lain. masa yang ditetapkan dan tidak menjawab soalan. Tiada contoh. ada elemen interaksi.0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS A A- B+ TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) Menepati format penulisan. Tiada kesalahan bahasa. isi dihuraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. isi Tahap perbincangan yang rendah. penyampaian yang baik. Idea disusun dengan baik. isi dikembangkan dengan baik. isi mencukupi. penyampaian yang baik dan menarik dan ada idea yang kemas. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Isi tidak Tidak ada penjelasan. menarik Kesalahan format dan bahasa pada tahap minima dan idea yang bernas. Ada idea asli yang bernas. ada idea tetapi kurang format dan bahasa tidak melebihi 7 perkara. mencukupi. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan dan bahasa.

Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah dan gred anda. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. 6 .7. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.0 PERHATIAN DAN PERINGATAN!!!!!!! • • • • • • • • • • Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda.

MATRIK KUMPULAN : __________________________________________________ PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________________ TARIKH SERAH : __________________________________________________ 7 .LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 TRM 3023 MATEMATIK ASAS TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful