Nama : _______________________________________________________________

Senaraikan lima kata kerja yang terdapat dalam petikan.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________