SMA - 1

LOGARITMA
Rumus dasar logaritma :

ax = b

⇔ x = a log b

Sifat-sifat Logaritma : 1. a log a x = x 2. log ab = log a + log b log ab = a log a + a log b a 4. log = log a – log b b a 5. a log = a log a - a log b b x log b ; x > 0 dan x ≠ 1 6. a log b = x log a 1 = b Æ { 1 per b log a } log a 3.
a

= 7.
a

am

log b m

Æ {(a pangkat m) log (b pangkat m) }
a

log b n = n . a log b sehingga
a

log a x = x . a log a = x . 1 = x ( bukti rumus 1 di atas)

8. a

log b

= ab

Æ a pangkat a log b = a pangkat b

9. a log b . b log c = a log c
Persamaan :
a

log f(x) = a log g(x) maka f(x) = g(x) > 0

Pertidaksamaan :
a

log f(x) > a log g(x) (i) f(x) > g(x) untuk a >1 f(x) < g(x) untuk 0<a<1 (ii) f(x) >0 (iii) g(x)>0 Himpunan Penyelesaiannya = (i) ∩ (ii) ∩ (iii)
WWW.BELAJAR-MATEMATIKA.COM Diperbolehkan memperbanyak dengan mencantumkan sumbernya

SMA - 2 Contoh Soal : 1. Nilai x yang memenuhi x log 4 = -

1 adalah : 2

Jawab Rumus dasar a x = b
x

⇔ x = a log b

log 4 = -

1 ⇔ x −1 / 2 = 4 2 1 1 1 = 4 ⇔ x1 / 2 = ⇔ ( x1 / 2 ) 2 = ( ) 2 1/ 2 4 4 x

x =

1 16

2. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
3

log (2x-5) < 2 adalah :

Jawab : Lihat rumus pertidaksamaan :
3

log (2x-5) < 2
3

(i) 3 log (2x-5) < 3 log 9 ( 2 = 2 3 log 3 = 2x-5 < 9 2x < 14 x <7 …(1) (ii) agar terdefinisi maka f(x) > 0 Dalam hal ini : (2x-5) > 0 2x > 5 5 x> ……….(2) 2 HP= (1) ∩ (2) = x < 7 dan x > 5 2

log 3 2 = 3 log 9 )

Jadi jawabannya adalah

5 < x <7 2

WWW.BELAJAR-MATEMATIKA.COM Diperbolehkan memperbanyak dengan mencantumkan sumbernya