1.

0

Pengenalan Sebagai seorang pendidik yang memegang tanggungjawab dalam perlaksanaan

kurikulum dan program pendidikan di sekolah perlulah memastikan aspirasi sekolah dan matlamat sekolah tercapai kerana ini secara tidak langsung Falsafah Pendidikan Negara juga dapat direalisasikan. Menurut Coopes(1998) menyatakan seorang guru terutamanya guru seni yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengajarannya dapat menguasai pengetahuan, teori pembelajaran dan psikologi manusia. Di mana beliau dapat mengawal dan memastikan proses pengajaran dan pembelajarannya mencapai objektif melalui penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya. Contohnya penyediaan rancangan pengajaran yang berformatkan model ASSURE (Heinich dan rakan-rakannya pada tahun 1982) iaitu langkah-langkah penyediaan rancangan pengajaran berdasarkan analisis latar belakang pelajar bagi memudahkan guru untuk menyampaikan pengajarannya dalam sesuatu mata pelajaran Menurut Prehn,1980; Daya penarik, pengetahuan, daya inspirasi, jenaka, hubungan mesra dan pengalaman bukan merupakan pengganti kepada pengajaran yang berterusan dan berkesan namun ia boleh terus dilihat melalui penghasilan sesuatu karya seni yang dihasilkan. Contohnya melalui penghasilan corak dan rekaan yang pelbagai melalui bentuk yang pelbagai, warna yang pelbagai kaedah yang pelbagai yang dapat mencerminkan luahan rasa dan persepsi murid terhadap apa yang dilalui dan dialami dalam kehidupan hariannya. Selain itu guru seni yang berpengetahuan dan berkemahiran mempunyai sifat jujur yang dapat menggalakkan pelajar berinteraksi dalam mewujudkan interaksi positif dalam pelbagai hala semasa pembelajaran berlaku. Guru yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran juga sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang membolehkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang betul dan memudahkan mereka memahami proses pembelajaran yang dipelajari. Guru juga akan sentiasa menerapkan nilai-nilai yang baik serta murni tanpa mengabaikan budaya sedia ada yang ada pada pelajar. Melalui tugasan ini kita akan melihat peranan guru dalam menilai perlakuan seni, persepsi seni dan pengetahuan budaya pada beberapa orang pelajar bagi mencapai matlamat sekolah dan aspirasi sekolah dalam bidang corak dan rekaan.

1

2.0

Perlakuan Seni, Persepsi Seni dan Pengetahuan budaya Murid Dalam Corak dan Rekaan

Corak dan rekaan merupakan salah satu bidang yang ada dalam aktiviti seni reka untuk menghasilkan sesuatu karya seni. Corak dan rekaan boleh dibahagikan kepada dua cabang iaitu corak terancang dan tidak terancang. Corak Terancang • • • Corak Tidak Terancang

Dihasilkan dengan motif yang tersusun dengan teratur dan dengan susunan yang tertentu.

Corak tidak terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ianya boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis, meniup, mengayak, mengolek dan sebagainya.

Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak.

Teknik corak tidak terancng. 1.Pualaman

Jenis-jenis susunan 1. susunan ulang sekata 2. susunan selang-seli 3. susunan batu-bata 4. susunan bertimbal 5. susunan bertindih 6. susunan beralun 7. susunan berpusat 8. susunan orgee 9. susunan cerminan 10. susunan turun separa 11. susunan sisik ikan

2.Tiupan 3.Titisan 4. Ikatan dan celupan 5. Renjisan dan Percikan 6. Lipatan dan guntingan

Dengan menggunakan teknik,bahan dan media yang betul dan sesuai, sesuatu karya seni corak dan rekaan yang menarik akan dapat dihasilkan. Seperti corak cetakan, tiupan, kolaj, catan, mozek, resis dan banyak lagi.

2

Memilih jenis bahan yamg diperlukan dalam sebarang kegiatan pendidikan seni. ii) iii) iv) Mengenal dan membezakan pelbagai bentuk asas. Menyedari adanya corak dalam peralatan kegunaan harian. c) Pengetahuan budaya yang baru mahupun sudah lama diperolehi dan dipelajari oleh pelajar dalam penghasilan karya mahupun menilai karya. Mencipta sesuatu karya seni yang digemari. kesatuan. kadar banding. Mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan daya koordinasi mata dan tangan yang baik untuk menghasilkan karya seni. xv) Melatih kebiasaan untuk mencipta dengan teratur dan memberi perhatian secara terperinci terhadap ciptaan tersebut.Tujuan penghasilan corak dan rekaan adalah untuk mewujudkan ciri-ciri dari segi: a) Perlakuan seni pelajar untuk menghasilkan karya seni. penegasan . v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Melukis mengikut sifat semulajadi sesuatu benda. Mengatur corak. Membuat penerokaan dan eksperimentasi motif dan warna dalam mencorak. Memahami dan menyedari corak di alam sekitar. Membezakan jenis corak tertentu. b) Persepsi seni pelajar dalam sesuatu hasil karya seni. PERLAKUAN SENI i) Memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. kontras dalam penghasilan corak. 3 . 2. Menggunakan beraneka jenis bahan dan alat untuk membuat corak. Memilih dan mendapatkan benda-benda untuk dijadikan bahan bagi menghasilkan gubahan seni. Menyesuaikan jenis garisan dalam menghasilkan sesuatu ciptaan. 1. PERSEPSI SENI i) Menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. harmoni. mengubahsuai dan menggunakan bahan. kepelbagaian. Mengenal unsur corak yang terdapat di persekitaran. Mengolah. ii) iii) iv) v) Meningkatkan daya kreativiti dalam aktiviti membuat corak dan rekaan. Memahami konsep penyusunan motif dalam mencorak.

Menyedari adanya perkaitan antara warna dan rekaan corak. Menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam Susana seni dan menghasilkan dengan kehidupan mereka. Menhargai. Pelajar dapat melukis dan menghasilkan sifat semulajadi ikan tersebut dengan baik. Menyedari adanya corak tertentu pada sesuatu bahan. mengembangkan dan mengekalkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan. Dalam proses menghasilkan corak ini. 4 . Bidang ini melihat kemampuan individu terhadap aspek serta kegiatan mereka dalam membuat corak dan rekaan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik di mana secara tidak langsung perlakuan seni itu berlaku. mengolah. Menyedari adanya pelbagai jalinan dalam membuat corak. Memperkukuhkan cita rasa terhadap unsur-unsur seni dalam rekaan yang baik. iv) v) Mengenal dan membuat pelbagai corak yang berunsurkan pelbagai corak kraf tradisional. Pelajar juga kreatif dalam mempelbagaikan warna bentuk ikan ini supaya pemerhati karya dapat melihat perbezaan bentuk selain warna yang pelbagai untuk mengharmonikan karya seni yang dihasilkan. PENGETAHUAN BUDAYA i) Mengenal dan membuat corak-corak tradisional yang mudah. iii) Mengenal dan membuat corak0-corak yang mempunyai unsur tradisional pada alat kegunaan harian. 3. xiii) Memberikan pertimbangan estika terhadap karya seni. ii) Mengenal.vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) Menyedari adanya perkaitan antara warna dan corak. ekor ikan dan juga keseluruhan bentuk ikan. Kesemua proses penghasilan corak ikan menggunakan batang daun pisang inilah yang seorang guru dapat melihat perlakuan seni pelajarnya. Merujuk alam semulajadi sebagai sumber idea. pelajar dapat memilih dan mendapatkan benda-benda yang boleh memebentuk sirip ikan. Contohnya melalui penghasilan corak dan rekaan pelajar menghasilkan corak yang diperbuat daripada batang daun pisang dan membuat bentuk ikan. mengubahsuai dan menggunakan unsur-unsur corak kraf tradisional. Bidang corak dan rekaan adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang individu.

rakan-rakan dan seterusnya menerapkannya dalam penghasilan karya . Melalui karya seni yang dihasilkan. Penggunaan warna juga berunsurkan kebudayaan kebangsaan dengan warna merah.Bidang corak dan rekaan ini juga menekankan dan mewujudkan persepsi seni pelajar melalui perkembangan imaginasi. sudara mara. 5 . harmoni. Contohnya corak batik yang berunsurkan suku kaum. biru dan putih. kesatuan dan kontra dalam penghasilan corak. kreativiti dan ekspresi diri pelajar dalam membentuk sesuatu karya yang mempunyai maksud tersendiri. Kesedaran terhadap alam sekitar melalui pemerhatian pelajar dan juga pengalaman serta pengetahuan budaya tersebut juga menjadi fokus utama bidang corak dan rekaan ini.kuning. Contohnya corak kolaj berbentuk jam. Pelajar yang menghasilkan karya ini menerapkan lambang suku kaumnya dalam menghasilkan corak. kepelbagaian. Berdasarkan karya tersebut berlaku persepsi seni. Disini kita dapat melihat pelajar yang menghasilkan karya ini menghargai lambang kebudayaan bangsanya. Selain itu pelajar yang celik seni dan menghargai budaya warisan bangsa dapat menerapkan unsur budaya yang dipelajari dan dilihat dari nenek moyang mereka. pelajar ini dapat menyedari adanya corak dalam peralatan kegunaan harian. penegasan. di mana pelajar dapat mengaplikasi asas seni reka seperti imbangan. Pelajar dapat mengolah dan mengubah unsur-unsur tradisional ini kepada corak batik. Selain itu kaitan karya tersebut terhadap keadaan persekitaran dan kehidupan seharian diterapkan pada corak yang dihasilkan iaitu bentuk jam dan pelajar juga menyedari adanya corak tertentu pada karyanya iaitu angka-angka yang berlainan bentuk.

Murid dapat menyeimbangkan bentuk ikan dengan baik serta memberi penegasan pada bentuk dimana dengan hanya melihat corak ikan ini kita dapat mengetahui haiwan kesayangan ataupun kegemaran murid tersebut. mata. 5. Murid menyedari prinsip seni reka dalam menghasilkan karyanya iaitu dari segi imbangan. penegasan. sirip dan ekor ikan di mana bahan yang sama iaitu pelapah pisang dipotong dan dibentuk berbezabeza. Murid ini memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu iaitu untuk memberi penegasan pada sirip ikan. kesatuan dan kontras. guru dapat melihat perlakuan seni. perkara ini dapat dilihat dalam penghasilan bentuk sisik. Murid mengatur corak dengan baik dan teratur agar hasil karyanya kemas. Rajah 1: Karya seni cetakan yang dihasilkan oleh Mirzi Jubilin Tahun 6 Cemerlang 4. Murid melukis corak mengikut sifat semulajadi ikan iaitu terdapatnya sisik dan sirip ikan. PERSEPSI SENI 1. 4. Kesatuan warna 6 . Murid ini juga mengolah. persepsi seni dan pengetahuan budaya seseorang pelajar.Berdasarkan lima karya seni corak dan rekaan yang dihasilkan oleh pelajar berikut. 3. mata ikan dan juga sisik ikan. mengubah suai dan menggunakan bahan yang sama untuk menimbulkan bentuk dimana pelapah pisang digubah untuk menghasilkan bentuk corak yang berlainan. PERLAKUAN SENI 1. ekor ikan. menarik dan cantik. 2.

Berdasarkan tema haiwan kegemaran. dapat dilihat murid menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam suasana seni dan kaitannya dengan kehidupan sehariannya dengan menghasilkan corak ikan serta menggunakan tumbuh-tumbuhan. 6. PENGETAHUAN BUDAYA 1. Melalui karya ini juga murid merujuk pada alam semulajadi sebagai sumber idea iaitu haiwan dan tumbuhan dimana ia adalah berkait rapat dengan penggunaan pelapah pisang. Bagi karya yang dihasilkan oleh murid ini. 7 . 2. terdapat corak yang berunsurkan pelbagai corak tradisional iaitu unsur batik. 3. Kita dapat melihat pada susunan siripnya yang kelihatan seperti seni batik.dan juga kontras pada bentuk ekor dan juga sirip ikan.

Ruang juga dimanfaatkan dengan adanya latar belakang pada objek rumah ini sebagai latar. Murid memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. 2. 4.Rajah 2: Karya seni corak mozek yang dihasilkan oleh Sharonie Tomas tahun 6 Cemerlang 1. PERLAKUAN SENI 1. 2. 8 . Murid juga dapat mengenal dan membezakan pelbagai bentuk asas seperti segi empat sama dan segi tiga yang terbentuk dalam karya yang telah dihasilkan. 3. dimana karya ini murid memilih warna yang menarik untuk menimbulkan corak mozek yang menarik. ruang dan penegasan. Selain itu penegasan berlaku berdasarkan penggunaan warna yang kontra di mana latar belakang diberi warna yang lembut bagi memberi focus pada objek rumah yang diwarnakan dengan warna yang gelap. Corak mozek yang sama besar dan bentuk rumah yang berada di tengah menunjukkan keseimbangan objek. PERSEPSI SENI 1. Murid juga dapat mengatur corak yang menarik untuk membezakan objek utama dengan latar belakang karya. Murid juga melatih kebiasaan untuk mencipta dengan teratur dan memberi perhatian secara terperinci terhadap ciptaan tersebut. Murid ini menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. Ini dapat dilihat pada ukuran terperinci yang dibuat pada saiz bentuk segi empat sama untuk menghasilkan ciptaan yang kemas dan seimbang.

2. 9 . Murid mengenal dan membuat corak tradisional yang mudah iaitu corak mozek yang kelihatan seperi anyaman. PENGETAHUAN BUDAYA 1. 3. Murid memberikan pertimbangan estetika terhadap karya seni dengan membuat corak rumah dimana rumah merupakan nilai estetika yang tinggi kerana ia kekal dan mempunyai banyak kenangan manis bersama keluarga.

Murid juga membuat penerokaan dan eksperimentasi motif dan warna dalam mencorak kerana berdasarkan hasil karya yang dihasilkan bukan mudah untuk melukis motif dan memilih warna yang sesuai. 10 . 2. PERSEPSI SENI 1. PERLAKUAN SENI 1. 3. Ini bermakna murid akan mencari bentuk-bentuk motif yang menarik dan mengikut tema kemudian mencuba dahulu warna-warna yang akan digunakan untuk menghasilkan karya seni ini. dan kesatuan dalam penghasilan corak ini. mengembangkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan melalui hasil rekaan corak Kolam India. Murid memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. Murid bijak mengatur corak 3.Rajah 3: Karya seni corak dan rekaan catan yang dihasilkan oleh Nur Sharmilla Shasi Tahun 6C 1. Murid bijak dalam pengolahan warna untuk menghasilkan corak catan Kolam India yang dihasilkan agar kelihatan sebenar ataupun semulajadi dan menarik. 2. Murid juga mengenal unsur corak yang terdapatdi persekitarannya iaitu corak burung yang dihasilkan. Murid menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. Ia dapat dilihat melalui corak kepala burung merak yang dilukis 2. PENGETAHUAN BUDAYA 1. Murid dapat menghargai.

PENGETAHUAN BUDAYA 1. 3. Murid memilih mencipta karya seni yang digemari dan mengenal unsur corak yang terdapat di persekitaran dimana murid memilih untuk mereka seni kebudayaan batik suku kaum Murut. 11 . Murid dapat melukis mengikut sifat semulajadi sesuatu benda. 2. Murid juga bijak mengatur corak. PERSEPSI SENI 1. PERLAKUAN SENI 1. mengembangkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan melalui hasil rekaan corak batik suku Kaum Murut.Rajah 4: Corak rekaan batik mempunyai unsur budaya murut yang dihasilkan oleh Alesia Rechit Ansirun Tahun 6 Cemerlang 1. 2. Murid juga dapat mengenal dan membuat corak-corak yang mempunyai unsur-unsur kraf tradisional. 3. 2. Murid juga dapat membezakan jenis corak tertentu. Murid dapat menghargai.

dapat dilihat murid menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam suasana seni dan kaitannya dengan kehidupan sehariannya dengan menghasilkan corak jam. 3. kesatuan dan kontras. angka nombor di mana bahan yang sama iaitu kertas warna dipotong dan dibentuk berbeza-beza. perkara ini dapat dilihat dalam penghasilan bentuk jam. 12 .Rajah 5: Karya corak dan rekaan kolaj yang dihasilkan oleh Bryan Valerian Tahun 6 Cemerlang 1. Berdasarkan tema barang kesyangan. Murid mengatur corak dengan baik dan teratur agar hasil karyanya kemas. Murid ini memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu iaitu untuk memberi penegasan pada jarum jam dan angka nombor. penegasan. 2. Murid menyedari prinsip seni reka dalam menghasilkan karyanya iaitu dari segi imbangan. jarum jam. 2. Murid dapat menyeimbangkan bentuk jam dengan baik serta memberi penegasan pada bentuk dimana dengan hanya melihat corak jam ini kita dapat mengetahui benda kesayangan ataupun kegemaran murid tersebut. 4. Murid melukis corak mengikut sifat semulajadi jam iaitu terdapatnya jarum jam dan nombor angka. PERLAKUAN SENI 1. 2. menarik dan cantik. Murid ini juga mengolah. mengubahsuai dan menggunakan bahan yang sama untuk menimbulkan bentuk dimana kertas warna digubah untuk menghasilkan bentuk corak yang berlainan. PERSEPSI SENI 1.

Jika di perhatikan pada karya ini. adanya unsur anyaman sekiranya dilihat secara tampak. 13 . PENGETAHUAN BUDAYA 1. Murid juga mengenal dan membuat corak yang mempunyai unsur tradisional pada alat kegunaan harian dimana jam adalah kegunaan harian oleh itu murid memasukkan unsur tradisional pada kolaj jam ini. 2. Murid mengenal dan membuat corak tradisional yang mudah iaitu corak mozek yang kelihatan seperi anyaman.3.

murid mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan koordinasi mata dan tangan yang baik untuk menhasilkan karya seni. Terdapat juga kesatuan dalam karya ini apabila warna-warna corak tiupan menggambarkan semua perayaan bermain bunga api sesuai dengan tema iaitu tema perayaan. Ini dapat dilihat pada corak yang dihasilkan oleh murid apabila ruang kiri dan kanan karya seimbang dari segi corak dan warna. Murid menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. Tujuan itu ialah memilih warna yang sesuai untuk menghasilkan impak bunga api. 14 . PERLAKUAN SENI 1.Rajah 6: Corak tiupan yang bertemakan perayaan dihasilkan oleh Shaznizam Amin Tahun 6 Cemerlang 1. 2. Murid memilih dan menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. PERSEPSI SENI 1. Dalam karya seni yang di hasilkan ini. Keharmonian dalam karya ini juga dapat dilihat melalui penggunaan warna-warna yang harmoni. Dimana murid mengenal pasti bahagian-bahagian yang kurang bercorak dan seterusnya menambah pelbagai warna yang menarik. harmoni dan kesatuan dalam penghasilan corak. Murid juga memilih jenis bahan yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan seni ini dengan menggunakan bahan yang sesuai iaitu penyedut minuman (straw) untuk membuat tiupan. Selain itu murid juga sabar dalam menghasilkan karya ini apabila terpaksa menggunakan tenaga yang banyak untuk membuat tiupan. 3. 2.

15 . penghasilan karya ini menunjukkan bahawa budaya bermain bunga apai untuk memeriahkan suasana sentiasa berlaku.3.. kerana seperti yang kita tahu setiap kali perayaan di Negara kita ini pasti akan meraikannya dengan bermain bunga apai. Oleh itu. Justeru itu murid dapat mencurahkan pengalamannya dalam menyambut perayaan yang dirayakannya ataupun perayaan yang dirayakan oleh orang lain melalui corak bunga api yang dihasilkan melalui tiupan ini. PENGETAHUAN BUDAYA 1. murid dapat menghargai dan mengekalkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan. Melalui tema iaitu tema perayaan.

Simbol atau bentuk ikan yang dihasilkan ini 16 .3. Styrofoam. Buat satu lakaran gambar ikan mengunakan pensel dalam kertas lukisan. Potong pelepah batang daun pisang untuk menghasilkan mata. 3. 2. berus warna dan warna poster. kertas lukisan. Sapukan warna pada permukaan pelepah batang daun pisang yang telah siap dibentuk. kadbod. Potong pelepah daun pisang menggunakan pisau dan asingkan daunnya kerana hanya batangnya digunakan untuk membuat aktiviti mencetak. 4. Ini bermaksud murid ini mengekspersikan pengalamannya melalui karya ini. Terbentuklah ikan menggunakan teknik cetakan menggunakan pelepah batang daun pisang. Proses ini melibatkan penciptaan plat yang dapat menghasilkan pelbagai imej. Definisi : Cetakan ialah proses terapan blok atau plat. Apresiasi seni: Berdasarkan kolaj yang dihasilkan murid ini menghasilkan corak mengunakan teknik cetakan untuk menghsilkan corak berbentuk ikan. ini bermakna murid boleh menghasilkan karya berdasarkan pemerhatian sekelilingnya dan juga pengalaman hairannya. sisik. 5. pensel. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. dan bahan-bahan lain. logam. Bandura(1977) menyatakan pembelajaran boleh berlaku melalui pengaruh persekitaran.0 Maklumat sokongan Teknik : Cetakan Menggunakan Bahan Alam. sisik. Tema : Haiwan kegemaran Tajuk : Ikan Bahan Alatan Dan Media : Pelepah pisang. 6. Kesan permukaan yang dicetak itu boleh dilakukan ke atas bahan seperti linoleum. sirip dan seterusnya ekor ikan dengan menggunakan warna berlainan. Mencetak satu persatu bermula dari mata. sirip dan ekor ikan menurut gambar lakaran ikan. pisau.

Dari segi pengolahan warna pula. damai dan harmoni tinggal di kawasan persekitaran yang berdekatan dengan sungai. Melalui warna yang digunakan boleh dianggap bahawa murid ini sayang akan alam sekitar. 17 . Ini jelas sekali murid ini merasa tenang.secara tidak langsung menjurus kepada haiwan kegemaran murid. murid ini gemarkan warna-warna yang harmoni. Simbol ini boleh dikaitkan dengan kehidupan harian ataupun budaya persekitaran murid yang terdedah kepada haiwan ini contohnya murid ini tinggal berdekatan dengan sungai.

seni merupakan usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menggembirakan. menyenangkan. Tema : Kampung Tajuk : Rumah saya di Kampung Bahan Alatan Dan Media : kertas lukisan. berus warna dan warna air. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Buat lakaran mozek berbentuk rumah pada kertas lukisan menggunakan pensel dan pembaris. Warnakan lakaran mozek dengan beberapa jenis warna. Terbentuklah hasil mozek rumah. pensel. 3. bentuk rumah ini juga dapat menggambarkan bahawa murid ini sangat suka berada di kampung walupun rumahnya sudah 18 . Oleh itu berdasarkan karya yang dihasilkan oleh murid ini dapat ditafsirkan bahawa murid ini amat menyukai rumahnya yang berada di kampung berdasarkan penegasan terhadap penggunaan warna kontra dimana bentuk rumah diberi penegasan dengan warna yang gelap berbanding latar blakang objek yang mengunakan warna cerah. Definisi : Mozek adalah seni hiasan dengan menggunakan kepingan kecil kaca. Ia merupakan salah satu teknik membuat dekorasi dalam reka bentuk hiasan dalaman yang ada hubungkaitnya dengan kebudayaan dan kepercayaan. pembaris. 2. batu dan pelbagai bahan yang berwarna.Teknik : Mozek. Secara tidak langsung berdasarkan tema kampung. Sebaik-baiknya ukur petak mozek dengan menggunakan pembaris untuk mendaptkan saiz yang sama dan nampak kemas. Apresiasi seni : Menurut Herbert Read.

19 .lama dan membuatnya merasa marah dan sedih akibat daripada atap rumah yang semakin usang. Ini dapat dilihat pada warna atap bentuk rumah ini iaitu merah dan hitam. Merah menunjukkan kekesalan dan kemarahan manakala hitam menunjukkan kesedihan kerana atap rumah kampung tidak kukuh dan semakin usang. Namun murid ini tetap sukakan rumah di kampung kerana melalui warna latar belakang yang digunakan adalah warna yang lembut iaitu biru dan kuning maka suasana persekitaran di kampung amat menyenangkan dan jauh daripada kebisingan bandar.

2. membuat interpretasi pandangannya ataupun merakam gambaran yang dirasai. cat air.Teknik : Catan dalam corak dan rekaan. plat. Warnakan lakaran corak burung merak menggunakan beberapa jenis warna mengikut warna yang bersesuaian. Apresiasi seni : Catan merupakan suatu medium yang membolehkan pelukis meluahkan perasaannya. cat poster. Terbentuklah hasil corak burung merak menggunakan teknik catan dalam corak dan rekaan. pensel. papan board dan sebagainya. dinding. akrilik dan cat kapur (pastel). cat minyak. guache. Definisi : Catan adalah hasil bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas. Ini dapat dilihat pada warna yang digunakan ada lah warna yang lembut dan cerah iaitu hijau. kuning dan biru. oren. Berdasarkan hasil rekaan corak burung merak yang mana murid menggambarkan hubungkaitnya dengan penghasilan corak kolam india burung merak. 20 . Murid menginginkan suasana hidup yang harmoni dan menyifatkan gambaran haiwan ini membawa kepada suasana hidup yang aman dan harmoni. berus warna dan warna poster. kanvas. Buat lakaran corak burung merak. Jenis bahan yang sering digunakan intuk menghasilkan catan adalah cat tempera. 3. Tema : Perayaan Tajuk : Kolam India Bahan Alatan Dan Media : kertas lukisan. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1.

Bentukyang besar dan jelas ini juga menggambarkan betapa besarnya hati murid ini untuk menunjukkan dan menyatakan bahawa dia amat berbangga dapat merayaakan perayaan ini. murid ini menggunakan ruang sebaik-baiknya bagi menyampaikan mesej karyanya selain itu bentuk yang seimbang walaupun mempunyai lekukan corak yang berbeza. Beliau dapat melukis dan mengolah karyanya dengan baik berdasarkan pengalamannya itu (Bandura. 1977).Melalui karya ini juga dapat menyatakan murid yang menghasilkan karya ini juga merayakan perayaan ini dan jelas sekali adik Sharmila Sashi mempunyai darah campuran bangsa india dan bangsa dusun. Dari segi ruang dan kesesimbangan. 21 .

Boleh ditafsirkan juga bahawa murid berbangsa Murut. Terdapat juga unsur perpaduan dalam corak batik yang dihasilkan. kapas dan warna air. Ini menunjukkan murid ini tahu tentang kebudayaan suku kaum ini. Melalui karya ini juga murid ini amat berbangga dengan lambang suku kaum Murut dengan menjadikan lambang ini sebagai simbol untuk menjadikannya sebagai corak batik.Sapukan warna air ke seluruh permukaan kertas lukisan dengan menggunakan kapas ataupun berus. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Tema : Batik Tajuk : Batik Murut Bahan Alatan Dan Media : Kertas lukisan.Teknik : Resis. Setelah corak tadi diwarnakan dengan oil pastel. Buat satu lakaran corak batik menggunakan pensil terlebih dahulu. pensel. 3. Warnakan lakaran corak batik yang dilukis tadi menggunakan oil pastel. Ia dapat dilihat melalui warna-warna yang digunakan berdasarkan warna bendera Malaysia Teknik : Kolaj. berus warna. Murid ini amat menghargai budaya di Malaysia dengan menerapkan unsur tradisional suku kaum Murut. dan lilin dan sebagainya yang boleh dikatakan sebagai proses penolakan warna. dapat kita lihat bahawa murid ini menghasilkan bentuk budaya suku kaum Murut. 2. warna kapur (oil pastel). Definisi : Resis ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan menggunakan bahanbahan yang tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air dan cat minyak. cat air. 22 . 4. Terbentuklah hasil corak batik menggunakan teknik resis. Apresiasi seni : Berdasarkan karya yang dihasilkan.

4. Dari segi kesatuaan pula murid ini menngabungkan unsur tradisional pada jam ini iaitu seni anyaman yang boleh dilihat secara tampak. surat khabar dan sebagainya. Dari segi keseimbangan murid menghasilkan objek yang seimbang dan dapat menarik minat pemerhati. Lekatkan kertas warna yang siap digunting mengikut lakaran gambar.Definisi : Kolaj ialah suatu rekacipta yang yang melibatkan aktiviti gunting dan tampal. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Dengan erti kata lain seni anyaman ‘tidak lapuk ditelan zaman’. Warna yang ditonjolkan juga adalah gabungan warna-warna harmoni yang membawa maksud murid ini mengharapkan keharmonian sentiasa ada sepanjang masa agar keadaan sentiasa aman dan bahagia. penegasan dan juga kesatuan. Gunting kertas warna mengikut bentuk lakaran jam. Dari segi penegasan pula murid memberi penegasan pada penggunaan masa di mana masa itu sangat penting dan jangan digunakan dengan sia-sia. Apresiasi seni : Berdasarkan karya teknik kolaj ini. Buat satu lakaran gambar jam menggunakan pensel. murid menghasilkan corak bentuk jam. 3. Tema : Barangan Kesayangan Tajuk : Jam dinding Bahan Alatan Dan Media : Kertas warna. seni budaya tradisional tetap seiring dengan zaman yang semakin maju. 2. 23 . Bahanbahan yang digunakan ialah bahan-bahan terpakai seperti kertas warna. majalah. Terbentuklah jam hasil teknik kolaj. gunting. pensel dan gam air. Boleh di tafsirkan juga bahawa gabungan seni tradisonal dan jam ini menunjukkan bahawa walaupun berlaku peredaran waktu. Murid ini dapat menerapkan beberapa unsur seni iaitu keseimbangan.

2. Percikkan berus warna yang telah dibubuh warna air ke atas kertas lukisan. Tiupan dilakukan seperti menurut gambaran letupan bunga api. dapat dilihat bahawa murid ini membuat corak letupan bunga api. Tema : Suasana perayaan Tajuk : Bunga api Bahan Alatan Dan Media : Penyedut minuman(straw). Warna yang digunakan juga melambangkan keharmonian masyarakat dalam merayakan sesuatu perayaan.Teknik : Percikan Dan Tiupan. Daripada corak tiupan ini juga kita dapat ketahui bahawa murid ini sangat suka bermain dengan bunga api. 24 . Definisi : Percikan dan Tiupan ialah suatu rekcipta yang melibatkan aktiviti percikan warna ke atas permukaan kertas lukisan seterusnya susulan tiupan ke atas warna yang dipercik untuk menghasilkan suatu corak. Ini dapat dilaihat apabila karya ini sungguh menarik perhatian dan menimbulkan persoalan dalam perkaitan tema yang diberi. Lakukan tiupan ke atas warna air yang dipercikkan. 4. Tahun Baru Cina dan sebagainya. Apresiasi seni : Berdasarkan karya seni murid ini. Krismas. Berdasarkan tema yang ditetapkan murid ini sering melihat pemainan bunga api setiap kali sesuatu perayaan disambut conothnya Hari Raya. 3. imbangan dan kesatuan. Murid ini dapat mengaplikasi unsur seni dari segi ruang. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Terbentuklah hasil gambaran letupan bunga api dengan menggunakan teknik percikan dan tiupan. berus warna dan warna poster.

Lantaran itu. 25 . perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semula jadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. Kesimpulannya. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Oleh itu seorang guru pendidikan seni harus tahu perananya untuk menjadi pendidik yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi merealisasikan Flasafah Pendidikan Negara Malaysia. pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya.0 Kesimpulan Feldman ( 1996 ) menyatakan bahawa pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni.4. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. Kesemua itu dapat dilihat melalui perlakuan seni. persepsi seni dan pengetahuan budaya individu itu semasa menghasilkan seni reka khususnya dalam bidang corak dan rekaan. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Seri Kembangan Selangor: Open University Malaysia (OUM) http://bloginspirasidiariseni.. Mohd Ziahidee Hj Arsahd.blogspot.html 26 . (1998). KBSR. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.html http://sunshinevisualart.5. Penerbitan Pelangi Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.com/2012/01/bidang-2-membuat-corak-dan-rekaan. Kathleen Chee. Pendidikan Seni KBSM. Pendidikan Seni KBSM Kraf Tradisional & Kraf Semasa. HBAE 2103 Corak dan Rekaan.blogspot.0 Rujukan (1998). Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni visual. Oktober 2011. Bhd. (Tanpa Tahun). Elsie Tan. KBSR.com/p/membuat-corak-rekaan. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual. Bhd. Seri Kembangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful