1.

0

Pengenalan Sebagai seorang pendidik yang memegang tanggungjawab dalam perlaksanaan

kurikulum dan program pendidikan di sekolah perlulah memastikan aspirasi sekolah dan matlamat sekolah tercapai kerana ini secara tidak langsung Falsafah Pendidikan Negara juga dapat direalisasikan. Menurut Coopes(1998) menyatakan seorang guru terutamanya guru seni yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengajarannya dapat menguasai pengetahuan, teori pembelajaran dan psikologi manusia. Di mana beliau dapat mengawal dan memastikan proses pengajaran dan pembelajarannya mencapai objektif melalui penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya. Contohnya penyediaan rancangan pengajaran yang berformatkan model ASSURE (Heinich dan rakan-rakannya pada tahun 1982) iaitu langkah-langkah penyediaan rancangan pengajaran berdasarkan analisis latar belakang pelajar bagi memudahkan guru untuk menyampaikan pengajarannya dalam sesuatu mata pelajaran Menurut Prehn,1980; Daya penarik, pengetahuan, daya inspirasi, jenaka, hubungan mesra dan pengalaman bukan merupakan pengganti kepada pengajaran yang berterusan dan berkesan namun ia boleh terus dilihat melalui penghasilan sesuatu karya seni yang dihasilkan. Contohnya melalui penghasilan corak dan rekaan yang pelbagai melalui bentuk yang pelbagai, warna yang pelbagai kaedah yang pelbagai yang dapat mencerminkan luahan rasa dan persepsi murid terhadap apa yang dilalui dan dialami dalam kehidupan hariannya. Selain itu guru seni yang berpengetahuan dan berkemahiran mempunyai sifat jujur yang dapat menggalakkan pelajar berinteraksi dalam mewujudkan interaksi positif dalam pelbagai hala semasa pembelajaran berlaku. Guru yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran juga sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang membolehkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang betul dan memudahkan mereka memahami proses pembelajaran yang dipelajari. Guru juga akan sentiasa menerapkan nilai-nilai yang baik serta murni tanpa mengabaikan budaya sedia ada yang ada pada pelajar. Melalui tugasan ini kita akan melihat peranan guru dalam menilai perlakuan seni, persepsi seni dan pengetahuan budaya pada beberapa orang pelajar bagi mencapai matlamat sekolah dan aspirasi sekolah dalam bidang corak dan rekaan.

1

2.0

Perlakuan Seni, Persepsi Seni dan Pengetahuan budaya Murid Dalam Corak dan Rekaan

Corak dan rekaan merupakan salah satu bidang yang ada dalam aktiviti seni reka untuk menghasilkan sesuatu karya seni. Corak dan rekaan boleh dibahagikan kepada dua cabang iaitu corak terancang dan tidak terancang. Corak Terancang • • • Corak Tidak Terancang

Dihasilkan dengan motif yang tersusun dengan teratur dan dengan susunan yang tertentu.

Corak tidak terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ianya boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis, meniup, mengayak, mengolek dan sebagainya.

Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak.

Teknik corak tidak terancng. 1.Pualaman

Jenis-jenis susunan 1. susunan ulang sekata 2. susunan selang-seli 3. susunan batu-bata 4. susunan bertimbal 5. susunan bertindih 6. susunan beralun 7. susunan berpusat 8. susunan orgee 9. susunan cerminan 10. susunan turun separa 11. susunan sisik ikan

2.Tiupan 3.Titisan 4. Ikatan dan celupan 5. Renjisan dan Percikan 6. Lipatan dan guntingan

Dengan menggunakan teknik,bahan dan media yang betul dan sesuai, sesuatu karya seni corak dan rekaan yang menarik akan dapat dihasilkan. Seperti corak cetakan, tiupan, kolaj, catan, mozek, resis dan banyak lagi.

2

Mengolah. Memilih jenis bahan yamg diperlukan dalam sebarang kegiatan pendidikan seni. kontras dalam penghasilan corak. Menggunakan beraneka jenis bahan dan alat untuk membuat corak. ii) iii) iv) Mengenal dan membezakan pelbagai bentuk asas. Menyesuaikan jenis garisan dalam menghasilkan sesuatu ciptaan. PERSEPSI SENI i) Menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. kadar banding. mengubahsuai dan menggunakan bahan. 1. harmoni. 2.Tujuan penghasilan corak dan rekaan adalah untuk mewujudkan ciri-ciri dari segi: a) Perlakuan seni pelajar untuk menghasilkan karya seni. kepelbagaian. Memahami konsep penyusunan motif dalam mencorak. 3 . Menyedari adanya corak dalam peralatan kegunaan harian. penegasan . b) Persepsi seni pelajar dalam sesuatu hasil karya seni. PERLAKUAN SENI i) Memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. Mencipta sesuatu karya seni yang digemari. v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Melukis mengikut sifat semulajadi sesuatu benda. Membuat penerokaan dan eksperimentasi motif dan warna dalam mencorak. Membezakan jenis corak tertentu. Mengenal unsur corak yang terdapat di persekitaran. c) Pengetahuan budaya yang baru mahupun sudah lama diperolehi dan dipelajari oleh pelajar dalam penghasilan karya mahupun menilai karya. xv) Melatih kebiasaan untuk mencipta dengan teratur dan memberi perhatian secara terperinci terhadap ciptaan tersebut. Memilih dan mendapatkan benda-benda untuk dijadikan bahan bagi menghasilkan gubahan seni. ii) iii) iv) v) Meningkatkan daya kreativiti dalam aktiviti membuat corak dan rekaan. kesatuan. Mengatur corak. Mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan daya koordinasi mata dan tangan yang baik untuk menghasilkan karya seni. Memahami dan menyedari corak di alam sekitar.

pelajar dapat memilih dan mendapatkan benda-benda yang boleh memebentuk sirip ikan. iii) Mengenal dan membuat corak0-corak yang mempunyai unsur tradisional pada alat kegunaan harian. mengolah. Bidang ini melihat kemampuan individu terhadap aspek serta kegiatan mereka dalam membuat corak dan rekaan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik di mana secara tidak langsung perlakuan seni itu berlaku. 3. ii) Mengenal. iv) v) Mengenal dan membuat pelbagai corak yang berunsurkan pelbagai corak kraf tradisional. Pelajar dapat melukis dan menghasilkan sifat semulajadi ikan tersebut dengan baik. Menhargai. mengembangkan dan mengekalkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan. Menyedari adanya pelbagai jalinan dalam membuat corak. PENGETAHUAN BUDAYA i) Mengenal dan membuat corak-corak tradisional yang mudah. ekor ikan dan juga keseluruhan bentuk ikan. mengubahsuai dan menggunakan unsur-unsur corak kraf tradisional. Kesemua proses penghasilan corak ikan menggunakan batang daun pisang inilah yang seorang guru dapat melihat perlakuan seni pelajarnya. Menyedari adanya perkaitan antara warna dan rekaan corak. Menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam Susana seni dan menghasilkan dengan kehidupan mereka.vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) Menyedari adanya perkaitan antara warna dan corak. Dalam proses menghasilkan corak ini. Contohnya melalui penghasilan corak dan rekaan pelajar menghasilkan corak yang diperbuat daripada batang daun pisang dan membuat bentuk ikan. Memperkukuhkan cita rasa terhadap unsur-unsur seni dalam rekaan yang baik. Menyedari adanya corak tertentu pada sesuatu bahan. Merujuk alam semulajadi sebagai sumber idea. Pelajar juga kreatif dalam mempelbagaikan warna bentuk ikan ini supaya pemerhati karya dapat melihat perbezaan bentuk selain warna yang pelbagai untuk mengharmonikan karya seni yang dihasilkan. xiii) Memberikan pertimbangan estika terhadap karya seni. Bidang corak dan rekaan adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang individu. 4 .

Pelajar dapat mengolah dan mengubah unsur-unsur tradisional ini kepada corak batik. rakan-rakan dan seterusnya menerapkannya dalam penghasilan karya . 5 . Selain itu pelajar yang celik seni dan menghargai budaya warisan bangsa dapat menerapkan unsur budaya yang dipelajari dan dilihat dari nenek moyang mereka. kreativiti dan ekspresi diri pelajar dalam membentuk sesuatu karya yang mempunyai maksud tersendiri. Pelajar yang menghasilkan karya ini menerapkan lambang suku kaumnya dalam menghasilkan corak. harmoni. Contohnya corak kolaj berbentuk jam. Kesedaran terhadap alam sekitar melalui pemerhatian pelajar dan juga pengalaman serta pengetahuan budaya tersebut juga menjadi fokus utama bidang corak dan rekaan ini.Bidang corak dan rekaan ini juga menekankan dan mewujudkan persepsi seni pelajar melalui perkembangan imaginasi. Selain itu kaitan karya tersebut terhadap keadaan persekitaran dan kehidupan seharian diterapkan pada corak yang dihasilkan iaitu bentuk jam dan pelajar juga menyedari adanya corak tertentu pada karyanya iaitu angka-angka yang berlainan bentuk. kesatuan dan kontra dalam penghasilan corak. penegasan. Penggunaan warna juga berunsurkan kebudayaan kebangsaan dengan warna merah.kuning. kepelbagaian. biru dan putih. Berdasarkan karya tersebut berlaku persepsi seni. Disini kita dapat melihat pelajar yang menghasilkan karya ini menghargai lambang kebudayaan bangsanya. pelajar ini dapat menyedari adanya corak dalam peralatan kegunaan harian. sudara mara. Contohnya corak batik yang berunsurkan suku kaum. Melalui karya seni yang dihasilkan. di mana pelajar dapat mengaplikasi asas seni reka seperti imbangan.

4. perkara ini dapat dilihat dalam penghasilan bentuk sisik. Kesatuan warna 6 . mata ikan dan juga sisik ikan. penegasan. 2. Murid menyedari prinsip seni reka dalam menghasilkan karyanya iaitu dari segi imbangan. Rajah 1: Karya seni cetakan yang dihasilkan oleh Mirzi Jubilin Tahun 6 Cemerlang 4. mengubah suai dan menggunakan bahan yang sama untuk menimbulkan bentuk dimana pelapah pisang digubah untuk menghasilkan bentuk corak yang berlainan. Murid ini juga mengolah. kesatuan dan kontras. 5. sirip dan ekor ikan di mana bahan yang sama iaitu pelapah pisang dipotong dan dibentuk berbezabeza.Berdasarkan lima karya seni corak dan rekaan yang dihasilkan oleh pelajar berikut. 3. Murid dapat menyeimbangkan bentuk ikan dengan baik serta memberi penegasan pada bentuk dimana dengan hanya melihat corak ikan ini kita dapat mengetahui haiwan kesayangan ataupun kegemaran murid tersebut. Murid mengatur corak dengan baik dan teratur agar hasil karyanya kemas. PERLAKUAN SENI 1. mata. PERSEPSI SENI 1. persepsi seni dan pengetahuan budaya seseorang pelajar. Murid melukis corak mengikut sifat semulajadi ikan iaitu terdapatnya sisik dan sirip ikan. Murid ini memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu iaitu untuk memberi penegasan pada sirip ikan. menarik dan cantik. ekor ikan. guru dapat melihat perlakuan seni.

6. Kita dapat melihat pada susunan siripnya yang kelihatan seperti seni batik. 2. terdapat corak yang berunsurkan pelbagai corak tradisional iaitu unsur batik. Melalui karya ini juga murid merujuk pada alam semulajadi sebagai sumber idea iaitu haiwan dan tumbuhan dimana ia adalah berkait rapat dengan penggunaan pelapah pisang. dapat dilihat murid menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam suasana seni dan kaitannya dengan kehidupan sehariannya dengan menghasilkan corak ikan serta menggunakan tumbuh-tumbuhan. PENGETAHUAN BUDAYA 1. Berdasarkan tema haiwan kegemaran.dan juga kontras pada bentuk ekor dan juga sirip ikan. 3. 7 . Bagi karya yang dihasilkan oleh murid ini.

4. 2. Murid memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. Murid juga melatih kebiasaan untuk mencipta dengan teratur dan memberi perhatian secara terperinci terhadap ciptaan tersebut. Corak mozek yang sama besar dan bentuk rumah yang berada di tengah menunjukkan keseimbangan objek.Rajah 2: Karya seni corak mozek yang dihasilkan oleh Sharonie Tomas tahun 6 Cemerlang 1. Ini dapat dilihat pada ukuran terperinci yang dibuat pada saiz bentuk segi empat sama untuk menghasilkan ciptaan yang kemas dan seimbang. 2. Murid juga dapat mengatur corak yang menarik untuk membezakan objek utama dengan latar belakang karya. Murid ini menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. Ruang juga dimanfaatkan dengan adanya latar belakang pada objek rumah ini sebagai latar. 8 . 3. ruang dan penegasan. PERSEPSI SENI 1. PERLAKUAN SENI 1. Selain itu penegasan berlaku berdasarkan penggunaan warna yang kontra di mana latar belakang diberi warna yang lembut bagi memberi focus pada objek rumah yang diwarnakan dengan warna yang gelap. Murid juga dapat mengenal dan membezakan pelbagai bentuk asas seperti segi empat sama dan segi tiga yang terbentuk dalam karya yang telah dihasilkan. dimana karya ini murid memilih warna yang menarik untuk menimbulkan corak mozek yang menarik.

PENGETAHUAN BUDAYA 1. 3. 9 . Murid memberikan pertimbangan estetika terhadap karya seni dengan membuat corak rumah dimana rumah merupakan nilai estetika yang tinggi kerana ia kekal dan mempunyai banyak kenangan manis bersama keluarga.2. Murid mengenal dan membuat corak tradisional yang mudah iaitu corak mozek yang kelihatan seperi anyaman.

Murid menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. Ini bermakna murid akan mencari bentuk-bentuk motif yang menarik dan mengikut tema kemudian mencuba dahulu warna-warna yang akan digunakan untuk menghasilkan karya seni ini. mengembangkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan melalui hasil rekaan corak Kolam India. PERSEPSI SENI 1. Murid juga mengenal unsur corak yang terdapatdi persekitarannya iaitu corak burung yang dihasilkan.Rajah 3: Karya seni corak dan rekaan catan yang dihasilkan oleh Nur Sharmilla Shasi Tahun 6C 1. Murid bijak dalam pengolahan warna untuk menghasilkan corak catan Kolam India yang dihasilkan agar kelihatan sebenar ataupun semulajadi dan menarik. Murid memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. 10 . 2. 3. PENGETAHUAN BUDAYA 1. Murid bijak mengatur corak 3. Ia dapat dilihat melalui corak kepala burung merak yang dilukis 2. dan kesatuan dalam penghasilan corak ini. 2. Murid dapat menghargai. Murid juga membuat penerokaan dan eksperimentasi motif dan warna dalam mencorak kerana berdasarkan hasil karya yang dihasilkan bukan mudah untuk melukis motif dan memilih warna yang sesuai. PERLAKUAN SENI 1.

3.Rajah 4: Corak rekaan batik mempunyai unsur budaya murut yang dihasilkan oleh Alesia Rechit Ansirun Tahun 6 Cemerlang 1. mengembangkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan melalui hasil rekaan corak batik suku Kaum Murut. 2. PERSEPSI SENI 1. Murid dapat menghargai. PERLAKUAN SENI 1. Murid juga bijak mengatur corak. 11 . 3. PENGETAHUAN BUDAYA 1. Murid juga dapat membezakan jenis corak tertentu. Murid dapat melukis mengikut sifat semulajadi sesuatu benda. Murid juga dapat mengenal dan membuat corak-corak yang mempunyai unsur-unsur kraf tradisional. 2. 2. Murid memilih mencipta karya seni yang digemari dan mengenal unsur corak yang terdapat di persekitaran dimana murid memilih untuk mereka seni kebudayaan batik suku kaum Murut.

Berdasarkan tema barang kesyangan. perkara ini dapat dilihat dalam penghasilan bentuk jam. dapat dilihat murid menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam suasana seni dan kaitannya dengan kehidupan sehariannya dengan menghasilkan corak jam. PERSEPSI SENI 1. jarum jam. Murid ini juga mengolah. 2. Murid mengatur corak dengan baik dan teratur agar hasil karyanya kemas. 12 . Murid ini memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu iaitu untuk memberi penegasan pada jarum jam dan angka nombor. PERLAKUAN SENI 1. mengubahsuai dan menggunakan bahan yang sama untuk menimbulkan bentuk dimana kertas warna digubah untuk menghasilkan bentuk corak yang berlainan. penegasan. 2. kesatuan dan kontras. menarik dan cantik. Murid dapat menyeimbangkan bentuk jam dengan baik serta memberi penegasan pada bentuk dimana dengan hanya melihat corak jam ini kita dapat mengetahui benda kesayangan ataupun kegemaran murid tersebut. 3. Murid melukis corak mengikut sifat semulajadi jam iaitu terdapatnya jarum jam dan nombor angka.Rajah 5: Karya corak dan rekaan kolaj yang dihasilkan oleh Bryan Valerian Tahun 6 Cemerlang 1. Murid menyedari prinsip seni reka dalam menghasilkan karyanya iaitu dari segi imbangan. 2. angka nombor di mana bahan yang sama iaitu kertas warna dipotong dan dibentuk berbeza-beza. 4.

3. adanya unsur anyaman sekiranya dilihat secara tampak. 2. Jika di perhatikan pada karya ini. Murid juga mengenal dan membuat corak yang mempunyai unsur tradisional pada alat kegunaan harian dimana jam adalah kegunaan harian oleh itu murid memasukkan unsur tradisional pada kolaj jam ini. 13 . PENGETAHUAN BUDAYA 1. Murid mengenal dan membuat corak tradisional yang mudah iaitu corak mozek yang kelihatan seperi anyaman.

Keharmonian dalam karya ini juga dapat dilihat melalui penggunaan warna-warna yang harmoni. Tujuan itu ialah memilih warna yang sesuai untuk menghasilkan impak bunga api. PERLAKUAN SENI 1. Murid juga memilih jenis bahan yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan seni ini dengan menggunakan bahan yang sesuai iaitu penyedut minuman (straw) untuk membuat tiupan. murid mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan koordinasi mata dan tangan yang baik untuk menhasilkan karya seni. harmoni dan kesatuan dalam penghasilan corak. Ini dapat dilihat pada corak yang dihasilkan oleh murid apabila ruang kiri dan kanan karya seimbang dari segi corak dan warna. Dalam karya seni yang di hasilkan ini. Murid menyedari prinsip seni reka seperti imbangan. 3. 14 . 2. PERSEPSI SENI 1. Selain itu murid juga sabar dalam menghasilkan karya ini apabila terpaksa menggunakan tenaga yang banyak untuk membuat tiupan. Murid memilih dan menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. Dimana murid mengenal pasti bahagian-bahagian yang kurang bercorak dan seterusnya menambah pelbagai warna yang menarik. 2. Terdapat juga kesatuan dalam karya ini apabila warna-warna corak tiupan menggambarkan semua perayaan bermain bunga api sesuai dengan tema iaitu tema perayaan.Rajah 6: Corak tiupan yang bertemakan perayaan dihasilkan oleh Shaznizam Amin Tahun 6 Cemerlang 1.

Melalui tema iaitu tema perayaan. Oleh itu. kerana seperti yang kita tahu setiap kali perayaan di Negara kita ini pasti akan meraikannya dengan bermain bunga apai. PENGETAHUAN BUDAYA 1. Justeru itu murid dapat mencurahkan pengalamannya dalam menyambut perayaan yang dirayakannya ataupun perayaan yang dirayakan oleh orang lain melalui corak bunga api yang dihasilkan melalui tiupan ini. murid dapat menghargai dan mengekalkan unsur-unsur kebudayaan kebangsaan..3. penghasilan karya ini menunjukkan bahawa budaya bermain bunga apai untuk memeriahkan suasana sentiasa berlaku. 15 .

Potong pelepah daun pisang menggunakan pisau dan asingkan daunnya kerana hanya batangnya digunakan untuk membuat aktiviti mencetak. Mencetak satu persatu bermula dari mata. Apresiasi seni: Berdasarkan kolaj yang dihasilkan murid ini menghasilkan corak mengunakan teknik cetakan untuk menghsilkan corak berbentuk ikan.3. 6. berus warna dan warna poster. sisik. dan bahan-bahan lain. pensel. Sapukan warna pada permukaan pelepah batang daun pisang yang telah siap dibentuk. Tema : Haiwan kegemaran Tajuk : Ikan Bahan Alatan Dan Media : Pelepah pisang. Terbentuklah ikan menggunakan teknik cetakan menggunakan pelepah batang daun pisang. Proses ini melibatkan penciptaan plat yang dapat menghasilkan pelbagai imej. logam. 4. sirip dan seterusnya ekor ikan dengan menggunakan warna berlainan.0 Maklumat sokongan Teknik : Cetakan Menggunakan Bahan Alam. Kesan permukaan yang dicetak itu boleh dilakukan ke atas bahan seperti linoleum. kadbod. sirip dan ekor ikan menurut gambar lakaran ikan. Bandura(1977) menyatakan pembelajaran boleh berlaku melalui pengaruh persekitaran. 5. Buat satu lakaran gambar ikan mengunakan pensel dalam kertas lukisan. 2. kertas lukisan. Styrofoam. Definisi : Cetakan ialah proses terapan blok atau plat. sisik. Potong pelepah batang daun pisang untuk menghasilkan mata. pisau. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. ini bermakna murid boleh menghasilkan karya berdasarkan pemerhatian sekelilingnya dan juga pengalaman hairannya. Ini bermaksud murid ini mengekspersikan pengalamannya melalui karya ini. 3. Simbol atau bentuk ikan yang dihasilkan ini 16 .

17 . Dari segi pengolahan warna pula. murid ini gemarkan warna-warna yang harmoni.secara tidak langsung menjurus kepada haiwan kegemaran murid. Simbol ini boleh dikaitkan dengan kehidupan harian ataupun budaya persekitaran murid yang terdedah kepada haiwan ini contohnya murid ini tinggal berdekatan dengan sungai. Melalui warna yang digunakan boleh dianggap bahawa murid ini sayang akan alam sekitar. damai dan harmoni tinggal di kawasan persekitaran yang berdekatan dengan sungai. Ini jelas sekali murid ini merasa tenang.

Secara tidak langsung berdasarkan tema kampung. Tema : Kampung Tajuk : Rumah saya di Kampung Bahan Alatan Dan Media : kertas lukisan. Terbentuklah hasil mozek rumah. Warnakan lakaran mozek dengan beberapa jenis warna. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1.Teknik : Mozek. pensel. pembaris. 3. Ia merupakan salah satu teknik membuat dekorasi dalam reka bentuk hiasan dalaman yang ada hubungkaitnya dengan kebudayaan dan kepercayaan. menyenangkan. Buat lakaran mozek berbentuk rumah pada kertas lukisan menggunakan pensel dan pembaris. Apresiasi seni : Menurut Herbert Read. Oleh itu berdasarkan karya yang dihasilkan oleh murid ini dapat ditafsirkan bahawa murid ini amat menyukai rumahnya yang berada di kampung berdasarkan penegasan terhadap penggunaan warna kontra dimana bentuk rumah diberi penegasan dengan warna yang gelap berbanding latar blakang objek yang mengunakan warna cerah. Definisi : Mozek adalah seni hiasan dengan menggunakan kepingan kecil kaca. Sebaik-baiknya ukur petak mozek dengan menggunakan pembaris untuk mendaptkan saiz yang sama dan nampak kemas. batu dan pelbagai bahan yang berwarna. berus warna dan warna air. 2. seni merupakan usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menggembirakan. bentuk rumah ini juga dapat menggambarkan bahawa murid ini sangat suka berada di kampung walupun rumahnya sudah 18 .

19 . Merah menunjukkan kekesalan dan kemarahan manakala hitam menunjukkan kesedihan kerana atap rumah kampung tidak kukuh dan semakin usang. Namun murid ini tetap sukakan rumah di kampung kerana melalui warna latar belakang yang digunakan adalah warna yang lembut iaitu biru dan kuning maka suasana persekitaran di kampung amat menyenangkan dan jauh daripada kebisingan bandar.lama dan membuatnya merasa marah dan sedih akibat daripada atap rumah yang semakin usang. Ini dapat dilihat pada warna atap bentuk rumah ini iaitu merah dan hitam.

pensel. Murid menginginkan suasana hidup yang harmoni dan menyifatkan gambaran haiwan ini membawa kepada suasana hidup yang aman dan harmoni. 2.Teknik : Catan dalam corak dan rekaan. dinding. guache. 3. akrilik dan cat kapur (pastel). 20 . berus warna dan warna poster. Definisi : Catan adalah hasil bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas. Apresiasi seni : Catan merupakan suatu medium yang membolehkan pelukis meluahkan perasaannya. kanvas. papan board dan sebagainya. kuning dan biru. cat minyak. Warnakan lakaran corak burung merak menggunakan beberapa jenis warna mengikut warna yang bersesuaian. Berdasarkan hasil rekaan corak burung merak yang mana murid menggambarkan hubungkaitnya dengan penghasilan corak kolam india burung merak. Ini dapat dilihat pada warna yang digunakan ada lah warna yang lembut dan cerah iaitu hijau. oren. cat poster. Tema : Perayaan Tajuk : Kolam India Bahan Alatan Dan Media : kertas lukisan. plat. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Terbentuklah hasil corak burung merak menggunakan teknik catan dalam corak dan rekaan. cat air. Jenis bahan yang sering digunakan intuk menghasilkan catan adalah cat tempera. membuat interpretasi pandangannya ataupun merakam gambaran yang dirasai. Buat lakaran corak burung merak.

Beliau dapat melukis dan mengolah karyanya dengan baik berdasarkan pengalamannya itu (Bandura. 21 . Bentukyang besar dan jelas ini juga menggambarkan betapa besarnya hati murid ini untuk menunjukkan dan menyatakan bahawa dia amat berbangga dapat merayaakan perayaan ini. 1977). murid ini menggunakan ruang sebaik-baiknya bagi menyampaikan mesej karyanya selain itu bentuk yang seimbang walaupun mempunyai lekukan corak yang berbeza. Dari segi ruang dan kesesimbangan.Melalui karya ini juga dapat menyatakan murid yang menghasilkan karya ini juga merayakan perayaan ini dan jelas sekali adik Sharmila Sashi mempunyai darah campuran bangsa india dan bangsa dusun.

Terdapat juga unsur perpaduan dalam corak batik yang dihasilkan. Setelah corak tadi diwarnakan dengan oil pastel. Melalui karya ini juga murid ini amat berbangga dengan lambang suku kaum Murut dengan menjadikan lambang ini sebagai simbol untuk menjadikannya sebagai corak batik. cat air. 3. 22 . Ini menunjukkan murid ini tahu tentang kebudayaan suku kaum ini. kapas dan warna air. Boleh ditafsirkan juga bahawa murid berbangsa Murut. Warnakan lakaran corak batik yang dilukis tadi menggunakan oil pastel. Tema : Batik Tajuk : Batik Murut Bahan Alatan Dan Media : Kertas lukisan. Ia dapat dilihat melalui warna-warna yang digunakan berdasarkan warna bendera Malaysia Teknik : Kolaj. Definisi : Resis ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan menggunakan bahanbahan yang tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air dan cat minyak. Terbentuklah hasil corak batik menggunakan teknik resis.Sapukan warna air ke seluruh permukaan kertas lukisan dengan menggunakan kapas ataupun berus. Buat satu lakaran corak batik menggunakan pensil terlebih dahulu. dapat kita lihat bahawa murid ini menghasilkan bentuk budaya suku kaum Murut. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. berus warna. 4. pensel. dan lilin dan sebagainya yang boleh dikatakan sebagai proses penolakan warna. Apresiasi seni : Berdasarkan karya yang dihasilkan.Teknik : Resis. Murid ini amat menghargai budaya di Malaysia dengan menerapkan unsur tradisional suku kaum Murut. warna kapur (oil pastel). 2.

gunting. Dengan erti kata lain seni anyaman ‘tidak lapuk ditelan zaman’. Buat satu lakaran gambar jam menggunakan pensel. Boleh di tafsirkan juga bahawa gabungan seni tradisonal dan jam ini menunjukkan bahawa walaupun berlaku peredaran waktu. 4. murid menghasilkan corak bentuk jam.Definisi : Kolaj ialah suatu rekacipta yang yang melibatkan aktiviti gunting dan tampal. 3. Apresiasi seni : Berdasarkan karya teknik kolaj ini. seni budaya tradisional tetap seiring dengan zaman yang semakin maju. Gunting kertas warna mengikut bentuk lakaran jam. Tema : Barangan Kesayangan Tajuk : Jam dinding Bahan Alatan Dan Media : Kertas warna. Murid ini dapat menerapkan beberapa unsur seni iaitu keseimbangan. Dari segi penegasan pula murid memberi penegasan pada penggunaan masa di mana masa itu sangat penting dan jangan digunakan dengan sia-sia. pensel dan gam air. surat khabar dan sebagainya. Terbentuklah jam hasil teknik kolaj. Warna yang ditonjolkan juga adalah gabungan warna-warna harmoni yang membawa maksud murid ini mengharapkan keharmonian sentiasa ada sepanjang masa agar keadaan sentiasa aman dan bahagia. Dari segi kesatuaan pula murid ini menngabungkan unsur tradisional pada jam ini iaitu seni anyaman yang boleh dilihat secara tampak. Dari segi keseimbangan murid menghasilkan objek yang seimbang dan dapat menarik minat pemerhati. Bahanbahan yang digunakan ialah bahan-bahan terpakai seperti kertas warna. 2. penegasan dan juga kesatuan. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Lekatkan kertas warna yang siap digunting mengikut lakaran gambar. 23 . majalah.

Definisi : Percikan dan Tiupan ialah suatu rekcipta yang melibatkan aktiviti percikan warna ke atas permukaan kertas lukisan seterusnya susulan tiupan ke atas warna yang dipercik untuk menghasilkan suatu corak. Terbentuklah hasil gambaran letupan bunga api dengan menggunakan teknik percikan dan tiupan. Tiupan dilakukan seperti menurut gambaran letupan bunga api. Krismas.Teknik : Percikan Dan Tiupan. Lakukan tiupan ke atas warna air yang dipercikkan. imbangan dan kesatuan. berus warna dan warna poster. 2. 4. dapat dilihat bahawa murid ini membuat corak letupan bunga api. Apresiasi seni : Berdasarkan karya seni murid ini. Tahun Baru Cina dan sebagainya. Daripada corak tiupan ini juga kita dapat ketahui bahawa murid ini sangat suka bermain dengan bunga api. Warna yang digunakan juga melambangkan keharmonian masyarakat dalam merayakan sesuatu perayaan. Proses/ Langkah-Langkah Penghasilan Corak : 1. Murid ini dapat mengaplikasi unsur seni dari segi ruang. 3. Ini dapat dilaihat apabila karya ini sungguh menarik perhatian dan menimbulkan persoalan dalam perkaitan tema yang diberi. 24 . Berdasarkan tema yang ditetapkan murid ini sering melihat pemainan bunga api setiap kali sesuatu perayaan disambut conothnya Hari Raya. Tema : Suasana perayaan Tajuk : Bunga api Bahan Alatan Dan Media : Penyedut minuman(straw). Percikkan berus warna yang telah dibubuh warna air ke atas kertas lukisan.

pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya. Kesimpulannya. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni.4.0 Kesimpulan Feldman ( 1996 ) menyatakan bahawa pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. Lantaran itu. 25 . Oleh itu seorang guru pendidikan seni harus tahu perananya untuk menjadi pendidik yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi merealisasikan Flasafah Pendidikan Negara Malaysia. persepsi seni dan pengetahuan budaya individu itu semasa menghasilkan seni reka khususnya dalam bidang corak dan rekaan. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semula jadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. Kesemua itu dapat dilihat melalui perlakuan seni.

Kathleen Chee. Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual. Seri Kembangan. Oktober 2011. Bhd.com/p/membuat-corak-rekaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.5. Penerbitan Pelangi Sdn. Pendidikan Seni KBSM Kraf Tradisional & Kraf Semasa.blogspot. (1998). Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni visual.com/2012/01/bidang-2-membuat-corak-dan-rekaan. Elsie Tan. Selangor: Cemerlang Publications Sdn. Seri Kembangan Selangor: Open University Malaysia (OUM) http://bloginspirasidiariseni. (Tanpa Tahun). Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia.html 26 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.0 Rujukan (1998). HBAE 2103 Corak dan Rekaan. KBSR. Mohd Ziahidee Hj Arsahd.blogspot.. Pendidikan Seni KBSM. KBSR.html http://sunshinevisualart.