Mohammad Saiful Hilmi b. Ab.

Rahim 920517-03-5807

· Melalui perbuatan iaitu yang dilakukan untuk menghormati dan menyembah mana-mana makhluk. mencaci. · Melalui perkataan iaitu menghina. mencerca & mempermainkan Allah & hukum Islam. .Iman Terbatal Dengan Cara Berikut : ·Melalui niat iaitu meyakini dan iktikad dalam hati tentang perkara yang bertentangan dengan Islam seperti yakin bahawa terdapat agama lain yang lebih baik dari agama Islam.

.t · Menghina ketentuan hukum Allah.w. · Menghina Al-Quran dan Sunnah *Memuja makhluk setaraf dengan Allah s. · Tidak menerima mana-mana hukum iman seperti tidak menerima ketuntuan qada’ & qadar.Ucapan Yang Boleh Merosakkan Iman. * Mengaku keluar dari Islam.

I ) Mengatakan Nabi Isa a. ii) Percaya kepada tangkal yang boleh memberi kesan kepada pemakainya. Iii) Tenun Nasib ( Nombor Ekor). .Amalan Yang Boleh Membatalkan Iman Dalam Masyarakat Kini. Syirik terbahagi kepada 2 bahagian :SYIRIK KHOFI (Sembunyi) SYIRIK JALI (Nyata) I ) Sifat riak & takabbur dalam diri manusia. ii) Menyembah Berhala.s itu anak Allah. · Syirik iaitu menduakan Allah dengan sesuatu @ mempercayai ada kuasa lain selain Allah atau ada kuasa lain yang bergabung dengan kuasa Allah.

· Menolak Hadis iaitu tidak mempercayai hadis dan ajaran Nabi Muhammad s.w. · Mempercayai perkara Khurafat yang boleh memberi manfaat atau mudhorat.· Sihir iaitu menggunakan pertolongan syaitan untuk mengelirukan & memudhoratkan orang lain. · Bunuh Diri dengan memakan racun & sebagainya adalah dosa besar & dibalas dengan seksa neraka. · Menghina Al-Quran samada isi kandungan atau memijaknya.Bid’ah iaitu mengadakan sesuatu perkara baru yang tidak terdapat dalam ajaran Islam . .a.

· Timbul permusuhan didalam masyarakat. · Boleh sebabkan menyamakan kuasa Allah sama dengan kuasa makhluk yang lain · Dosa perbuatan syirik tidak akan diampunkan oleh Allah s.w.t serta mendapat azab pedih diakhirat. · Hilangkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah.Sebab Islam Melarang Perkara Membawa Syirik : · Boleh rosakkan akidah dan menyebabkan terkeluar dari Islam. .

ً ‫ت فإنك إ‬ َ ‫ فإِن‬،‫رك‬ َ ‫ين‬ ْ‫ع‬ َ ‫ل‬ # ‫ذا مِن الظالمين‬ َ‫ف‬ ُّ ‫ض‬ ُ ‫ي‬ َ ‫عك وال‬ ُ‫ف‬ َ ‫ع من دون هللا ما ال‬ ُ ‫وال تد‬ َ # Maksudnya : Dan janganlah engkau(Muhammad) menyembah selain Allah yang tidak memberi manfaat & tidak pula memberi mudhorat kepada engkau. sesungguhnya engkau termasuk golongan orang orang yang zalim. jika engkau berbuat demikian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful