BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI Keperluan bahasa sebagai alat komunikasi melebihi keperluannya sebagai ekspresi diri.

Melalui komunikasi manusia dapat menyampaikan semua yang dirasai, difikirkan, dan diketahui oleh mereka kepada orang lain. Melalui komunikasi juga manusia mewarisi dan mempelajari semua yang pernah diperoleh oleh individu yang terdahulu daripada mereka. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran untuk membolehkan penutur sesuatu bahasa dapat menjalin kerjasama dengan penutur daripada bahasa yang lain. Komunikasi merupakan satu bentuk tingkah laku social dan untuk memenuhi keperluan tersebut mereka yang berkomunikasi perlu menguasai beberapa perkara seperti bagaimana hendak menarik perhatian pendengar, memulakan dan mengakhiri pembicaraan, mencelah perbualan, mendapatkan penjelasan lanjut, memperbetul kesilapan dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kesemua ini merupakan ciri khas dalam satu sesi komunikasi.

Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu secara lisan atau tulisan. Komunikasi lisan bermaksud penutur mengujarkan bunyi-bunyi bahasa untuk didengari dan difahami oleh pendengar. Komunikasi tulisan pula bermaksud penulis mencatatkan dan menggunakan tanda-tanda yang dapat dilihat atau dibaca bagi menyampaikan idea atau perkara yang terkandung dalam fikiran mereka kepada pembaca. Penutur dan penulis perlu mempunyai keupayaan tertentu apabila menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi seperti memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan konteks.

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi perlu menitikberatkan ciri-ciri konteks komunikasi yang terdiri daripada penutur, pendengar, topik pembicaraan, latar belakang dan tujuan komunikasi. Perkara ini dapat dijelaskan seperti berikut: (a) Penutur Penutur perlu diketahui terlebih dahulu untuk membolehkan mesej penutur dapat difahami dengan lebih tepat oleh pendengar. Sebagai contoh, ujaran “Ada kes baharu hari ini” sukar untuk difahami jika pendengar kurang jelas tentang identiti penutur. Ujaran ini boleh memberikan pelbagai makna bergantung pada siapa penuturnya. Misalnya, jika penuturnya seorang doktor, maka ujaran tersebut boleh membawa makna kes yang merujuk kepada pesakit. Jika penuturnya anggota polis, ujaran tersebut membawa maksud kes jenayah. Demikian juga halnya jika ujaran

. jika kita tahu hubungan antara penutur dengan pendengar.yang pendengarnya terdiri daripada suami atau isteri akan memahami bahawa “budak-budak itu” bermaksud anak-anak mereka. Perhatikan ujaran yang berikut: “Kalau kita tengok tv tu macam-macam hal berlaku. tentulah kita dapat meneka bahawa tempat perbualan itu berlaku di sekolah dalam situasi yang ada kaitan dengan masalah disiplin pelajar yang semakin meruncing. minta duit orang. dan hubungan antara penutur dengan pendengar. Sebagai contoh.” “Bahaya betul. orang tua serta yang berbeza status atau mempunyai gelaran akan membuatkan ujaran yang sama ditafsirkan secara berbeza. iaitu bapa pelajar dengan guru. Pengetahuan latar belakang ini membolehkan makna ujaran dapat difahami dengan lebih tepat. (d) Topik pembicaraan Topik yang akan dikomunikasikan atau dibicarakan juga penting kerana dengan mengetahui topik yang dibicarakan mudahlah kita memahami ujaran yang dilafazkan dan mengetahui maksud penutur.” Ujaran tersebut sangat kabur kerana kita tidak mengetahui latar belakang komunikasi tersebut. situasi. suami isteri. Pendengar yang berbeza seperti rakan sebaya. (c) Latar belakang komunikasi/perbualan Latar belakang komunikasi termasuklah masa. Sebaliknya. Sebaliknya. ujaran tersebut bermaksud untuk memaklumkan kepada bapa pelajar tentang kes pelajar ponteng sekolah. jika pendengarnya terdiri daripada guru sebagai rakan sejawat di sekolah. jika topik pembicaraan yang hanya diketahui oleh penutur. iaitu bermaksud murid-murid mereka. ujaran “Nakalnya budak-budak kita”. Sebaliknya. ujaran yang sama akan berbeza tafsirannya.tersebut diujarkan oleh guru. tetapi tidak diketahui oleh pendengar akan menyebabkan tiada tindak balas dan respons pendengar menjadi tidak tepat. orang pukul orang. Topik pembicaraan yang berada dalam pengetahuan dan pengalaman yang sama antara penutur dengan pendengar memudahkan mereka mencapai matlamat komunikasi. tempat.” “Budak-budak kena lempang. (b) Pendengar Kepentingan mengenal pasti pendengar sama pentingnya dengan mengenal pasti penutur.

Jarak dan pelbagai halangan atau gangguan boleh mempengaruhi keberkesanan komunikasi. kemas. temu bual. iaitu jarak tempat dan jarak masa. Jarak tempat boleh menyebabkan penutur dan pendengar tidak berhadapan antara satu sama lain. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi manusia melibatkan dua perkara. malah secara tidak langsung memberikan maklumat tentang konteks komunikasi itu tersendiri. jeda. iaitu melalui perantara telefon. topik dan latar belakang. melalui teknologi canggih yang ada hari ini komunikasi masih boleh berlaku. Komunikasi dua hala yang melibatkan penutur dan pendengar memerlukan kedua-dua pihak mempunyai kemahiran berbahasa. mendengar dengan teliti. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutannya yang betul. kita dapat membuat andaian bahawa ujaran ini dituturkan oleh seorang guru kepada pelajarnya. Berdasarkan situasi komunikasi ini. Ada kalanya pendengar tidak mengetahui tujuan pertuturan itu dilafazkan. Pendengar pula harus boleh mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran. komputer . Walau bagaimanapun. Komunikasi yang berkesan melibatkan penutur dan pendengar berketerampilan serta mesej yang jelas dan mudah difahami. tetapi berdasarkan nada suara. mimik muka dan gerak badan dapat membantu pendengar memahami maksud sebenar komunikasi tersebut. ucapan atau perbualan biasa. teratur dan berupaya untuk menggunakan intonasi.(e) Tujuan komunikasi Tujuan komunikasi ada berbagai-bagai. tekanan dan gaya yang tepat. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengarinya itu. Tujuan komunikasi bukan sahaja mengandungi gambaran keseluruhan tentang sesuatu peristiwa komunikasi seperti peranan penutur dan pendengar. Sebagai contoh. perhatikan ujaran yang berikut: “Siapakah nama kamu?” “Umur kamu berapa tahun?” “Kamu tinggal di mana?” “Apakah perkerjaan bapa kamu?” Contoh ini menunjukan bahawa komunikasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi daripada pendengar. bergantung pada suasana formal atau tidak formal seperti mesyuarat.

. Dari segi jarak masa pula. kehendak dan pendapat kepada orang lain walaupun jarak kehidupan antara mereka memakan masa berpuluh-puluh tahun. apabila seseorang mahu merakam sesuatu untuk pengetahuan generasi yang terkemudian daripadanya. maka dia boleh merakamkan pertuturannya melalui pita rakaman atau menuliskannya di atas kertas atau buku.dan Internet. dia masih dapat menyatakan fikiran. Dengan cara ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful