Panduan pembinaan Carta Alir Kandungan Multimedia

Simbol-simbol dalam carta alir

- Proses

- Aliran / Urutan

- Pilihan / Keputusan (‘decision’)

- Tindakan serentak

- Penyambung

- Mula / Tamat

Contoh Carta Alir Persembahan TMK oleh guru Mula Set Induksi (Gambar foto) Langkah 1 (Tayangan video) Tamat .