P. 1
kamus mikrobiologi

kamus mikrobiologi

|Views: 40|Likes:
Published by Awe Aisyah Wardani
kamus
kamus

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Awe Aisyah Wardani on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

fotokopi. mekanik rakaman.1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara. Dewan Bahasa dan Pustaka. dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik.KK576-4471-4101 15BN983-62. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk.00 . Kuala Lumpur. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037.

Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V . Baharuddin Salleh Penyusun Dr.SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr.

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

ix . Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. Kimia. bidang-bidang tersebut. Madya Dr.Biologi.KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim). Prof. dan Dr. Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. Sehubung dengan itu. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas . Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. Fizik.

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x . Noor Ketua Pengarah. HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd.dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya.

_____ 1984. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. McGraw-Hill Dictionary ofBiology. Untuk tujuan itu.C. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. Edinburg: Chambers Ltd.PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. Science and Technology Dictionary. Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan.). Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. 1984. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. New York: McGraw-Hill Book Company. xi . (ed. 1984. Paker. (ed. New York: McGraw-Hill Book Company. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. P. antaranya ialah: Collocott. Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. T.). Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. S.

. Brock. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. Katherine M.Sandra Holmes. K. 1982. Dorland~c Illustrated Medical Dictionary.. Madya Dr. New York: McGraw-Hill Book Company. (25th Edition). Brock. 1976. B. David M. (9th Edition). Ward. Saunders. Essex: Longman. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. 1989. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. A. 1974. Thomas D. W. Handbook of Histology. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Stiles. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii .

dan otot memulas. takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. haima darah) baktena (Ig.. bacteriologist) 3. Contohnya: antigen (Ig. a— tanpa. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong. antigen.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan. Contohnya: anemia (Ig. Y. Contohnya: kolera (Ig. muntah. anaemia.cholera) . kata majmuk atau frasa. Y. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. 1’. bacteria. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig. xiii . bakterion kayu kecil) 2. tisu kering.. kata terbitan. anti lawanan. Kata Masukan 1. Jika terdapat istilah yang bersinonim.

Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . tuberculum bonjul kecil.Taun taun (ig. 2.e. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan. 2.. cholera) lih. tak selera makan. Contohnya: tuberkel (Ig. Contohnya: 00000 (Ig. tubercl... Batuk kei-ing. dan susut badan. Y. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan. 3. 2. Kata masukan yang takrifnya berbilang. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel. oooo) 00000 bd.. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan. L. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa. tuberculosis.. tuberculum bonjul kecil) 1. L. Contohnya: tuberkulosis (Ig..

RNA. dan °C. b) Singkatan Singkatan A. Pr. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. Y. Arahan seperti lih. Btu/ft 3. lih. Contoh DNA. Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. bd. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus. S. Ig. bd. Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. dli. E. M. xv .a) b) 3. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. L.. 2.

.

agglutinoid. tumbuhan. bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. bacterzologist. Y. Y. aglutinin (Ig. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen.A abakteria (Ig. L. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. bacterion kayu kecil. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. Y. a. aerobe. Y. adenovirus (Ig. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. L. adjuvan (Ig. Pr. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. aer udara.tanpa. aden kelenjar. anaerob. Bd. 1 . L. L. adjuvant. aerob (Ig. adenovirus. abacteria. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. aglutinoid (Ig. Mikroorganisma tertentu. aglutinogen (Ig. agglutinin. agglutinogen.

anaerobe/anaerobic. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. antibiotik (Ig. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. antagonist. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan. a. anemia (Ig. antagonis (Ig.tanpa. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. a. antibiotic. amfoterisin (Ig. atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. antibiosis (Ig. amphotericin. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. Y anti lawanan. antibiosis. anaerob (Ig. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. anti lawanan. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. Y. anaemia. Dengan itu. Y. actinobacillosis. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu.tanpa. ampisilin (Ig. aktis pancaran. dan berupaya 2 . Y. Y. Y. antagonisme (Ig. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. antagonism. dan digunakan untuk terapi sistemik. aerudara. Y. Y. L. Pada lidah.

antiglobulin. genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. dan heksaktorofena. antigen (Ig. Misatnya iodin. antistreptokinase. antisepsis (Ig. anti lawanan. Y. anti lawanan. terutamanya bakteria. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. anti tawanan. yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. antiseptic. antiseptik (Ig. anti tawanan. Y. antisepsis. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. antistreptokinase (Ig. antigtobulin (Ig. dan alatan tertentu. Kahn antigen. atkohot. kloromisin. anti tawanan. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos. L. virus. Y. antiserum. Kahn ahti sains Amerika. Y. anti lawanan. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. Y. dan tetramisin. Misalan antigen iatah bakteria. Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. antiserum (Ig. tuka. antigen Kahn (Ig. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. aureomisin. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. V. atau bahan asing yang mengandungi protein. globulus bota kecit). kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. asid borik. anti lawanan. antigen. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. 3 . serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. V. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. strep berbentuk rantai.

dan seterusnya meneutralkan toksin itu. atau makanan. dan kuda. strep berbentuk rantai. aplasia/aplastic. aptus (Ig. L.tanpa. antraks(Ig. arthrospore. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin. antivirus (Ig. Misalan antivirus ialah interferon. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. V. a. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. anti tawanan.tanpa. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. V. lembu. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. arbovirus (Ig. V. 4 . ar + bo bawaan artropod. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. arbovirus/arboruirus.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. asepsis. aplasia (Ig. anthrax.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. asepsis (Ig. V. V. V. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. pernafasan. sporos biji. L. antiviral/antivirus. arthron bersambung. anti lawanan. a. V. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. anti lawanan. antitoxin. antistreptolysin. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A. artrospora (Ig. antitoksin (Ig.

5 . toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. V. V. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. autoantibody. avirulen (Ig. aures berwarna emas. V. autotoxin. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. auxanein menambah.askogonium avirulen askogonium (Ig. autovaksin (Ig. L. ascogonium. V. auto sendiri.tanpa. autolisis (Ig. autoantibodi (Ig. auxotroph. Y. auto sendiri. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. yang tidak mampu menyebabkan penyakit. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. anti tawanan. autoantigen (Ig. auxospore. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma. aureomisin (Ig. aureomycrn. V. auto sendiri. autovaccine. autoantigen. askos kantung. V. V. auto sendiri. a. dan asid amino tertentu untuk hidup. autotoksin (Ig. L. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. auksospora (Ig. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. V. auto sendiri. autolysis. anti tawanan. avirulent. auxanein menambah. auksotrof (1g. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini.

Bacille Calmette Guerin. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. de nyah. Y. L. V. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. bakteria ferum (Ig. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. bakteria berkilau (Ig. bakteria(Ig. disinfectant. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. iron bacteria. bacteria. L. bahan penyahjangkit (Ig. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. dan berperanan menguraikan ammonia. bacillus kayu. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. denitnfying bacteria.B Bacille Calmette Guerin (1g. luminous bacteria. infectus menjangkit. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan. Calmette. Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. nitrit. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. dan membiak secara belahan dedua. dis penyisihan. Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. V. L. luminosus cahaya. bakteria denitrifikasi (Ig. L.

bakterion kayu kecil. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. Y. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. bakcterion kayu kecit. ekornya pendek. Kepata virus mi berbentuk potihedron. bakterion kayu kecil. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. bakteria sulfur hijau (Ig. Sifat yang menyerupai bakteria. iod bentuk) 1. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. bakterimia (1g. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. S. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. Y. dan seturuh badan disetaputi protein. 2. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. male specific jantan khusus. bakteriofaj khusus jantan (Ig. bakteriofaj (Ig. V. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . bakterion kayu kecil.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. bakteriod (Ig. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. V. bacterin. male-specific bacteriophage. V. V. A. green sulphur bacteria. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. bakterin (Ig. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. bacteriemia/bacteriaemia. bacteriod. V. bacteriophage.

V. bakterion kayu kecil. bakteriolisis (Ig. bacteriotropin. bacteriology. bacteriolysis/bacteriolytic.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bacteriocidin. V. V. Y. bakteriostasis (Ig. bakteriotoksin (1g. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit. bacteriostasis. V. bakterion kayu kecil. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. bakterion kayu kecil. bacteriochiorophyll. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakteriotropin (1g. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. bakterioklorofil (Ig. bakteriosidin (Ig. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. V. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya. bacteriostatic. bakteriologi (1g. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. bacteriotoxin. V. V. chloros warna hijau. cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. 8 . stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. bakteriostatik (Ig. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. V. bakterion kayn kecil.

9 . bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. V. bacillicide. basilisid (Ig. bacillaemia/bacillemia. bacillus batang. basilus (Ig. hakterion kayu kecit. ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. cancer luka. V. V. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. anjing. basiirasin (Ig bacitracin.bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. bakterion kayu kecil. V. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. dan manusia. basiluria (Ig bacilluria. bacillus. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. bacillus batang. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus. L. V. bacillzform. bacillus batang. bacteriouria. bartonelosis (Ig. barah (Ig cancer.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. Ducrey‘s bacillus) . V. yang tidak membentuk endospona. V. bacillus batang. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. tikus. bacterioviridin. bakterioviridin (Ig. basiliform (1g. L. V. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. setain danipada genus Bacillus. basilus Ducrey (1g. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. basilemia (1g.

blastophore. biflagelum (Ig. V. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. botulisme (Ig. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. bijiagella. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia.batuk kering batuk kering (1g. bis dna. bruselergen (Ig. L. tuberkutosis. blastofor (Ig. tuberculosis) lih. dan berasa sakit. babi. L. botulism. brucella genus bakteria. brusetosis beguk (Jg. 10 . brucellergen. bruselosis (Ig. kambing dan hidupan tiar. blastos germa. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. radang. L. yang disebabkan oleh virus. bengkak kabus (ig. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta.

cacar air (Ig. S. smallpox. chickenpox) lih: cacar air. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. A. coretan (Ig. S. white putih. dan akhinnya mati. terutamanya kanak-kanak. Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. bacillus kayu. berhimpit-himpit. cacar Kafir (Ig. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. chicken bunung muda. bacillaiy white diarrhoea. Kaffir nama kaum di Afrika. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. cirit-birit putih basilus (ig. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. cengkering (Ig. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor..C cacar (1g. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. small kecit. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. Cengkering. Kaffir pox. S. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. A. chickenpox. L. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. tidak bermaya. A. A. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. 11 .

blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. dan takikandia. hemoglobiuria. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. badan menjadi lemah. dan kadang kata astma. 12 . Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. tifus kutu Kenya. dan tifus kutu India. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. boutonnyar lubang butang. demam babi Afrika (Ig. dan diikuti dengan selsema. Pr. utser primer. Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. nuam. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma.D daging terolah (1g. pengasapan. demanijerami (Ig. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. demam butoneus (Ig boutonneuse fever. demam air hitam (Ig. dan bengkak nodus timfa. demam gigitan kutu Afnika Selatan. hemolisis intravaskul.

demam kanikola (Ig. Gejata demam mi ialah sakit kepata. dan hati dan timfa bengkak. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia. tifus kutu di Surnatera. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut.demam berulang denggi demam berulang (Ig. demam kedani (1g. demain tiga han (Ig. yang disebarkan melatui gigitan kutu. demam penjara (Ig. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. demam panas.jaundis dan pendarahan bawah kulit. Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. 13 . dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. dan nuam badan mukotopaput. denggi (Ig. dengue. demam kuning (Ig. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. dan ketumbuhan bintil makutar. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. dan tifus kampung di Malaysia. Sp. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. misalnya di datam penjara dan khemah. jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat.

Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. hidung. diagnosis (1g.~ V. avian diphtheria. streptos bengkok. hydro air. yang disebabkan oleh virus pada kambing. digenesis. seperti sabun pencuci. 2. dermatitis pastula menular (ig. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. di dna. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut. V. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. diagnosis. Penihal parasit yang memiliki dua penniah. nitrus oksida.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. 14 . genesis asal usul). dan demam pan as yang botch membawa maut. dan membran mukosa. 1. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu. digenesis (Ig. contact dermatitis. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. L. avis burung. dihydrostreptomycin. diphtheria. V. dihidrostreptomisin (Ig. dan kaki. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. Y. terutamanya di bahagman hibir. V. dan kainbing bebiri. de nyah. denitrification. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. di dua. dan atau nodut hiperptasia kutit. denitnifikasi (1g.di kawasan tropika. diftenia (Ig. L. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. difteria unggas (Ig. dermatitis sentuh (lg. V. dennis kutit.

dan tisu saraf hermiclin. terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. dikaiyote. 15 . dwifasa (Ig. jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. V. di dna. F. di dua. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan. dos kesan (1g.dikariot dwifasa dikariot (Ig. iaitu sebagai parasit. dan saprofit. radang satur pcrnafasan. distemper~M. di dua. V. distemper (1g. Sukatan. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. yang herpasangan. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. V. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. drug. atau mentcnteramkan fikiran. diphasic. drug (Ig. mcngurangkan rasa sakit. dicoccous. pada manusia atau haiwan. infective dose) Singkatannya ialah lD~). yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. Pr. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. dikokos (1g.

exotoxin. exo tuar. metra nahim. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. V. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. cx tuar. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. V. bd. 16 . Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. endo dalam. L. atau melecuh apabila pecah. endometritis (Ig. toxikon racun. endo luar. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad. eczema. eksotoksin. exconjugant. V. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. endotoxoid. sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. ekzema (1g. V. eksotoksin (1g. endemik (Ig endemic. V. endometritis. endo luar. V. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. exo tuar. endotoksoid (Ig. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. endotoxin. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. endotoksin (Ig. endospora (Ig endospore. endo tuar. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat.E ekskonjugan (Ig.

17 . vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. 2.enkondroma eosinofit enkondroma (1g. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. V. in dalam. entero gastrousus. V. eos subuh. eosinophilic. enterotoksin (Ig. V. entero gastrousus. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia. enterovirus (Ig enterovirus. eosinofil (Ig. V. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. enterotoxaemia. koksaiovirus dan ekovirus. toxikon racun. L. enterotoxin. phylos suka) 1. entero gastrousus. V. enterotoksemia (Ig. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. chondras rawan. V. enchondroma. en datam. L.

phagein memakan. fasa kematian tercepat (Ig. faj (Ig phage. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. L. fasa logaritma (Ig logarithmic phase. accelerated death phase) lih. fagositosis (Ig. fakultatif (Ig facultative. V. bakteriofaj. Misalnya. L. V. phagein memakan.F fagolisis (Ig. V. misatnya makrofaj. phagolysis. fasa mati. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. phagein memakan. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. fagosit (Ig phagocyte. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. phagein memakan) lih. V. logos ilmu. phagein memakan. V. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. dengan ada. phagocytosis. sd danah putih mengcpung. V. fagositin (Ig. fagosom (Ig phagosome. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium.

photo cahaya. L. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. V. Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. V. L. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. fibrinolisin (Ig. L. dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. dan konsisten. fibrinolysin. dan pelengkap bukan hemolisis. photobacteria. fiagelum (Ig flagellum. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. bcnspona. fotobaktenia (Ig. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. motil. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. fibre scrat. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. 19 . mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena.

gangrene. V. glanders (Ig. gonokokus (Ig. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. Pr. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. gona biji. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. Y epidemois di katangan penduduk. L. Pr. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. gonococcus. benbentuk dip20 . dan sistem timfa bawah kulit. glanders. dan nutnien kepada tisu yang tertibat. german kuman. gegar wabak (Ig. V. epidemic tremor. rembesan mukosa bentebihan. dan 33% karbon dioksida. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. 3. germisid (Ig gennicide. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. dan boleh membawa maut. dan kadangkala melibatkan paru-panu. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. terutamanya bakteria. tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. gas kumbah (Ig sewage gas.G gangren (Ig. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah.

gonorea granuloma venereal kanin tokokus. gramisidin (Ig. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. atau Gram-ncgatif. 21 . gonorrhea. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. gona biji. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. venereus kekasih. V. canicus anjing. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. granalum bijirin. Gram-variabel (Ig. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. gonorea (Ig. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. iaitu tidak bersifat Gram-positif. (1g. V. seperti Bacillus brevis. dan botch merebak secara sentuhan. L. bd. Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa.

bacterial lawn. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. haima danah. phagein memakan. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia. bakterion kayu kccil. V. 22 . L. hematolisis (Ig. hematuria (Ig haematuria. M. haima darah. haima darah. L. phageghost. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. V. haematolysis. haematophagous. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah.H halaman bakteria (Ig. dan ujian pengctipan bakteriofaj. lysis mcmccahkan) lih. hantuan faj (Ig. hematofaj (Ig. E. V. haima danah. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. V. V. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. V. V. E. semasa pnoses pembiakan. haima danah. M.

hetero berlainan. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. heteroagglutinin. haemolysis/haemolytic. V. V. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. haima darah. Virus mi benselaput. herpesvirus (Ig. serum cecairjernih. L. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. hepato hati. dan asid nuklciknya berupa DNA. bahagian kutit. hemotoksin (Ig. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. V. haemotoxin. serum hepatitis. haimadarah. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. V. hemolisis (Ig. haima darah. 23 . herpes simplex. herpesvirus. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. berbentuk kubus. L. V. herpes (Ig herpes. heteroaglutinin (Ig. dan demam panas. L. haima darah.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. V. L. V. L. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. haemoglobinuna. herkapsid. hepatitis serum (Ig. hemolisin (1g. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah. V. herpes melata. herpes mctata. haemolysin. V. globus bola. herpes simpleks (Ig. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh.

L. V. 24 . histeria kanin (1g. V. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. canicus anjing.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. hiperimun (Ig hiperimmune. anti lawanan. canine hysteria. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan. hyper benlebihan. V. L. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing. heteroantigen. hetero berlainan.

Misalnya fagositosis. selsema. phagein memakan. index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. dan kepala. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. L. 25 . dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. Pr. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. indeks fagosit (Ig phagocytic index. inokulum (Ig innoculum. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. L. L. sakit otot. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan.I ikatan pelengkap (Ig. inges (Ig ingest. L. L. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. V. complementum mcmcnuhi. complement fixing L. immunogen. immunis dikecualikan) Bahan. influenza (Ig influenza. imunogen (Ig. demam panas. misatnya metalui suntikan. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi.

focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. gigi. jaundice. body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. L. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. jaundis (Ig. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata. dan hidung. Pr.J jangkitan (Ig infection. jasad rangkuman (Ig inclusion body. L. inclusio menutup datam. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. jangkitan pendam (Ig. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen. E. 26 . kulit. M. jangkitan fokus (1g.

karkinoma barah. misalnya pada bakteria. 1’. S. capsule. carcinology. kapsomer (1g. lockjaw. karsinoma (Ig. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. A. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. carcinoma/carcinomatous. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. carcinogen. capsid) Lapisan luar zarah virus. lucan menutup. carcinogenesis. logos ilmu) Kajian tentang barah. A. karsinologi (Ig. karkinoma barah. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. karkonoma barah. Y. Y. 27 . Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. Y. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. broth. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. kapsul (Ig. karsinogenesis (Ig. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka.S. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. Y. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma. karsmogen (Ig. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. kancing gigi (ig. kapsid (1g.K kaldu (Ig.

S. A. Y. anaerobicplate count. kemoantigen (Ig. aerobic plate count. chemoantigen. Y. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. agar count. kiraan agar-agar (Ig. Y. agaragar-agar. logos ilmu..karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. kytos lompong. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. Y. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob. L. bios nyawa. ytopathic effect (CPE). food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. kesan sitopati (CPE) (Ig. aer udara. carcinomatosis.tanpa. kematian logoritma (1g. L. keracunan makanan (Ig. bios nyawa. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus. kiraan plat anaerob (Ig. anti lawanan. logarithmic death. L. Y. chema berkaitan dengan bahan kimia. kiraan plat aerob (Ig. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob.) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. S. genos menghasilkan. aer udara. a. A. Y. computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. 28 . katalase (1g. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus.

koksidiodomikosis (Ig. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. koksidioidin (Ig. kokkos ben. V. L. coccidiosis. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. coccoid. kucing. chioramphenicol. kokoid (Ig. coccidioidin. Y. Y. osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. genos menghasilkan. 29 . L. coccobacillus. collagenase. L. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. coccidiomycosis. L. V. kokkos ben. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. coccidium ben kecil. coccidiodomycosis. kolagenase (Ig. bacillus batang). coagulase. V. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. anjing. V. koagulase (Ig. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. coccidium ben kecil. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. L. kokobasilus (Ig. kolla gam. kambing bebiri. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. kiostridiuni (Ig.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. koksidiomikosis (Ig. mykes kulat) lih. V.

V. kolibasilosis (Ig. kolipiuna (Ig. V. kolifaj (ig. co/i. kolibasiluria (Ig. coliphage. bakterion kayu kecil. bacterion kayu kecil. Gram-negatif. colibaciluria. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. L. 30 . co/i bacillosis. bakterion kayu kecil. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. kolibasilemia (Ig. kolon kolon. berbentuk batang. kolistin(Ig. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. V. pyon nanah. choler. V.forma bentuk) Bakteria E. kolon kolon. V. kolon kolon. Y kolon kolon. ouron kencing). V. kolon kolon. Taun. tisu kening. kolon kolon. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit. V. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. koliform (ig. colibacillemia. co/ipyuria. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain.kolera kolistin kolera (Ig. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma. coli aerob atau fakultatif anaerob. col~form. muntah. dan otot memulas. kolistin (1g. colistin. kolon kolon. Kehadiran Escherichia. tak benspona. bakterion kayu kecil. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit.

deep culture.koloni kultur selanjar koloni (Ig. M. kultur ampaian (Ig. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. colonia koloni) 1. corona mahkota. kultur akseni (Ig. L. contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. continuous culture. L. L suspensia ampaian. suspension culture. coronavirus. kultur selanjar (Ig. contaminate. chronic. kontaminat (Ig. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu. deep dalam. L. kronik (Ig. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. conjugant. E. L. L. kontagium (ig. koronavirus (Ig. culture. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. L. kultur dalam (Ig. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. contagium. kultur (Ig. konjugan (Ig. 31 . Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. colony. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. L. exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. L. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. continuous berterusan. 2. L.

germ. kuinan (Ig. ulser. dan kudis berkeruping putih. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. A. kusta (Ig. L. stock culture. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. S. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen. stoe bekalan. leprosy. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. V.kultur stok kusta kultur stok (Ig. 32 . Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. atau dan urat saraf.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

nekrobasiosis (Ig. disinfect. necrobasillosis. yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. neuron saraf. nyahjangkit (Ig. osis keadaan berpenyakit. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. V. sd darah putih. L. pus. 36 . dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum.N nanah (Ig. L. neurotoksin (1g. dismmbuhan penpisahan. L. bakteria. neurotoxin.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. neckrojasad mati. L. V.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

pemendakan bersama (1g. L. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. A. L. dan gas tertentu. L. isolation.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. variolation. haba. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. L.Y. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. S. pempekaan (Ig. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. penapaian (Ig. stormy ribut. co bensama. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. dengan membebaskan tenaga. penapaian ribut (Ig stormyfermentation. L. L. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. Proses mi. 40 . pempasteuran (Ig pasteurization. fermentation. auto sendini. sensitization. pemvariolaan (Ig. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. pemvaksinan (Ig vaccination. L. co-precipitation. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. L. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu.

deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. hetero berlainan. anti lawanan.Y. isolate. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. immunis bebas) Peningkatan keimunan. 41 . L. hyperimmunization.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig. V. antigenic detenninant. agglutination. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan. pengikatan nitrogen (Ig. penganimonia (Ig animonifying. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat. inoculatio menyuntik) 1. pendenitrifikasi (Ig. 2. Y auto sendiri. L. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. L. L. L. penginokulatan (Ig inoculation. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. autosensitizatiori. V. L. pengaglutinatan (1g. L. penentu antigen (Ig. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. L. de nyab. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. L. V. hyper benlebihan. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. penghiperiniunan (1g. denitrijier. pencilan (1g. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. genos menghasmlkan.

L. kulat. L. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. penitrit (ig. pemsilinase (Ig penicillinase. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. pentipan serologi (Ig serological typing. L. pengingesan (Ig ingestion. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. immunis bebas. L. trans seberang.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g. L. co-agglutination. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. protozoa. L. L. L. L. pengkontaminatan (Ig contamination. L. pentransjangkitan (Ig transfection. alga. 42 . nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. penyahjangkitan (Ig disinfection. dis pisah. pengkonjugatan (Ig conjugation. nitrifier. L. penicillin. cobersama. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. pengimunotindasan (Ig immunosuppression. penmsilin (Ig. serum cecairjennih. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad.

S. pembentukan vesikel pada membran mukosa. 43 . A. yang boleh menyebabkan kematian. penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. bigkuat. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. black disease. Bang ahli sains. M. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. demam panas. penyakit hati besar unggas (1g. A. A.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. bigkuat. penyakit hitam (Ig. S. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. headfod kepala. V. terutamanya mulut dan celah kuku. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. muthr mulut. Brill disease. E. A. F. L. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. black hitam. L. L. /iverhati. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. L. penyakit kepala besar (ig bighead disease. L. S. Pada bebiri. L. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. rabis penyakit Bill! (Ig. Bang’s disease. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan. yang dmganti dengan gentian. chlamysbaju luar. atau mikoplasma. Gram-negatif dan anaerob obligat. avis burung. L. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. avian biq liver disease. £fo/ kaki. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. eritrosit. dan granulosit. M. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati.

genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. pikornavirus (Ig picornavirus. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. host. V. jangkitan atau kehadiran bahan asing. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. peradangan (Ig. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic. V. pyros api. magpie sejenis burung. A. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. farme kandang. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. rancid) lih. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. lungen panu-panu. tengik perdarahan (Ig. p/agewabak) lih. S. Y. F. piuria (Ig pyuria. kemenahan. wabak bubon plasmid (Ig. L. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. pyros apm. haemorrhage haemorrhagic. Y. V. plasmid. perwnah (1g. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. farmer~c lungdisease. L. perat (Ig. L. plag (Ig plague V. M. inflammation. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. L. 44 . Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut.

poksvirus (Igpoxvirus. pneumon panu-paru. berbentuk ikosahedron. S. V. S. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. pro sebelum. pneumonia (ig. dan nadang pleura. pneumokokus (Ig pneumococcus. L. polios pucat. Radang pleura dan paru-paru. pneuinon paru-panu) 1. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. polios pucat. pro sehelum. vivium racun) /ih. V. V. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. pock.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. profaj (Ig prophage. profaj 45 . pleuropneumonia. V. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. pneumonic. L. dan menyebabkan pneumonia. tidak berselaput. V. poliovirus (Ig poliovirus. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. p/euro nusuk. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat. V. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. boleh menghasilkan zarah virus baru. berukuran lebih kurang 28 mu. kahak berfibrin. A. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. pocvesikel) Capuk. L. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. dan boleh menyebabkan penyakit polio. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. pocvesikel. poliomyelitis. pok (Ig. pneumolisin (Ig pneumolysin. provirus (Ig provirus. Gejalanya ialah pneumonia. V. A. poliomielitis (Ig.~ L. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. V. 2. Gram-positif.

L. yang disebabkan oleh Nacardia asternides. pseudo palsu. pendarfioun. pseudo palsu. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. V. air dan di bahagian luka yang sepsis.pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. pseudomonad. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah. monad seunit) Baktenia safrofit. 46 . berbentuk batang. V. yang bersifat kekal asid.

Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. reovirus (Ig. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. rizobium (Ig rhizobium. benselaput. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. berbentuk batang. rhabdos batang. Y rhizo akar. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. rider haiwan bertanduk. rinderpes (Ig rinderpest. rabis (Ig. L. Gejalanya ialah demam. reovirus. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus. mata. V. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. L. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. L. rabies. berbentuk peluru. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. dan mulut. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. lumpuh dan boleh membawa maut. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. Penyakit anjing gila. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. L. tak berselaput. rinovirus (Ig rinovirus. 47 . V. histenia.

rubela (Ig. Gejala penyakit mi termasuklah selsema. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus. barber~crash. demarn panas dan ruam yang menyelunuh. harbajanggut. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. rubella. 48 . Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. L. L.

Gejala wabak mi ialah demam. seduhanhati (Ig. sepsis (1g. sel germa (1g. safrofit fakultatif (Ig. L. L. fuge/burung. L. A.facultative saphraphyte. edema di bahagian kepala. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. sepsis. V. pestis wabak. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. terutama organisma Bruce/la tertentu. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic.A . liverhati. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap. germ cell. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. rembesan air hidung. sarcina. sarsina (Ig. L. sapro busuk. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen. germen tunas. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. S. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa. livermnfusion. dan boleh membawa maut. saprobusuk. V. L. facultas kebolehan. 49 . Y.S.

atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. L. V. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. V. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . L. Penyakmt mi diperoleh. serologi (Ig serology/serologic. symbiont.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. sifilis (1g. V. whey airjennih. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. antibody deficiency syndrome. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. V. serum cecamrjennih. S. misalnya streptokokus dan stafilokokus. L. L. L. serum. seroterapi (Ig serotherapy. deficiens kekurangan. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. whey air jernih. siinbion (Ig. V. anti lawanan A. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. L. serofit (Ig serophyte. Y. whey airjernih. dan disebarkan melalui hubungan seks. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. simbiosis (Ig. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. V. septikos pembusukan. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. serum (Ig. L. syphilis. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. bodyjasad. seropurulen (Ig seropurulent. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. symbiosis/symbiotic.

V. raest diam. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. cirrhosis. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. spora rehat (1g. V. staphylin. resting spore.sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. 51 . S. dOrman. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. staphyte gugusan anggur. L. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. stafilolisin (Ig. staphylolysin. spore. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. L. spora (1g. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. stafilokinase (Ig. stafilin (1g. spiramisin (Ig. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis.V. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. spiramycin. sirosis (Ig. staphyte gugusan anggur. L. yang berfungsi membekukan darah. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. Y staphyte gugusan anggur. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. coagulatio beku. V. staphylokinase. staphylocoagulase. V. stafilokoagulase (Ig. A. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae.

Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. ropy milk. submikroskopik (Ig. Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. streptomycin. atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. S. submicroscopic. streptomisin (Ig. sub bawah paras. V. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. A. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. micro kecil. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. streptos bengkok. streptococcal. V. L. L. sulfadiazina (Ig. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. cultura tanaman) Kultur bakteria. sulfamidil atau sulfonammd P. tersusun Secara berpasangan dan berantai. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. sulfanilamida (Ig. susu bak tall (Ig. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. streptos bengkok. kulat. subkultur (Ig. 52 . sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. larut dalam air. rap berlendir. subculture. sulfonamida (Ig. sub bawah paras. sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis.

tetanolisin (1g. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. kaki. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. tetanospasmin. bd. thermoduiy/therinoduric. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. therapy. Y. I’.T tengik (Ig. Y. termoduri termoduri (Ig. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. therinophile. tetanus (Ig. Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. 53 . thermos paras. tetanolysin. tetanus. tetani (Ig. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. tetanostegang. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. L. L. tetanospasmin (Ig. termofili (Ig. Y. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. Perat terapi (Ig. Y. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. tetany. dan mulut. rancid.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. tetanos tegang.

bakteria. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. toxemia. toxikon racun. Y. toxophore. Y. toksin (Ig. toxicoid. toxin. Y. toxicogenic. toxic. Y. toksoid tifoid (Ig. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. toksoid (Ig. toxikon racun. Y. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. tetra empat. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. tetracoccus. toxoid. Gejala utamanya ialah cirit-birit. toxikon racun. loya. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. typhoid. Y. flub pengkonjugatan (Ig. conjugatus perihal perkahwinan. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. tyrocidine. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. toxikon racun. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. Y. tyros keju. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. dan demam. toksemia (1g. toksik (Ig.tetrakokus tetrakokus (Ig. 54 . conjugation tube. L. Y. toxikon racun. Y. dan protozoa. Y. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. melalui makanan dan minuman. tirosidina (Ig. toksikoid (Ig. toksofor (Ig. toksikogen (Ig. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. muntah.

tuberkel (Ig. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. Y. L. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi.L. tuberkulat (Ig. tuberkuloprotein (Ig. 3. drug tolerence. L. dan akan menimbun. tubercle. Y. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. drogue herba kering. toxikon racun. tuberculum bonjul kecil) 1. itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. tonsillitis. toxoplasmin. tumour. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. L. tuberculoprotemn. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. toxikon racun. plasmin membentuk. L. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. Batuk kering. L. toxoplasmosis. tolerensi dadah (Ig. Nama am basilus tuberkulosis. tonsilitis (Ig. tuberculin. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. toksoplasmosis (Ig. tonsilla tonsil. L. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. Nama am untuk kutil yang kecil. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. L. tuberkulin (Ig. Pr. Y. tuberkulosis (Ig. tuberculum bonjul kecil. Y. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. tak selera makan. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. tuberculumbonjul kecil. dan susut badan. 2. 55 . tuberculosis. tumur (Ig. Y. tuberculate.

L. ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus. ulcer.U ulser (Ig. 56 .

A. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. vaksiniola (1g. L. life vaccine. L. cacar 57 . virus dan niketsia hidup. vaksinoid (1g. S. life vaccine. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. A. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. life hidup. vivium racun. L. variola. vaksin bakteria hidup (Ig. L. Y. vaccigenous. L. L. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. vaccinus lembu. vaccinia. A. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. varius pelbagai) lih. variola (1g. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. L. L. life hidup. Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. vaksin hidup (1g. vaksinia (Ig. life hidup. S. valcsin (1g. S. vaccine.V vaksigen (Ig. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. life bacterial vaccine. vaksin virus hidup (Ig. bakterion kayu kecil. dan telah diatenuat. vaccinoid. vacciniola.

Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. variola minor (Ig. dual-host virus.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. L. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . lagein bertutur) Kajian tentang struktur. L. viriolus (Ig. vibriosis. virus/viral. varius pelbagai. variolus. virus (Ig. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. equine-encephalitis virus. virulen (Ig. L. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. kepatogenan dan pembiakan virus. virus ensefalitis ekuin (Ig. kambing dan kambing bebiri. variola major. major besar) Cacan malignan. L. Akibat jangkmtan i. encephalos otak. boleh menyebabkan kegugunan anak. varius pelbagai. hospes tetamu. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. vivium racun. viroid (1g. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. variola minor. virologi (Ig. Y. vivium racun. L. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. L. viraemia. Y. dualis dua. vibro bengkok. pertumbuhan. vibnosis (Ig. L. vivium racun. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. fisiologi. L. virology. L. metabolisma. virus dua perumah (1g. L. viroid. virulent. equinos kuda. L. Y. L. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. viremia (Ig.

Gejalajangkitan mi ialah demam. vivium racun) Bakteniofaj virulen. L. virusid (Ig. virus pembantu (Ig. vivium racun.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. S. stratejalan. dan boleh membawa maut. L. 59 . helper virus. virus lisis (Ig. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. street virus. L. lysis memecahkan. A. lytic virus. virus liar (Ig. L. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. helpen menolong. kecacatan deria sanaf. virucidal/virucide. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. Y. L.

Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus. bobunic plague.fowl plague. wabak unggas (Ig. plaga malapetaka) lih. saxnpar unggas 60 . L. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. epidemic. fugel burung. terutamanya di bahagian pinggang. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. bubu bengkak di pinggang. L. A. Y. wabak bubon (Ig.w wabak (Ig. S.

Y zoion haiwan. 61 . osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia.z zoonosis (Ig. zoonosis.

.

ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin.

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage.

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->