P. 1
kamus mikrobiologi

kamus mikrobiologi

|Views: 49|Likes:
Published by Awe Aisyah Wardani
kamus
kamus

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Awe Aisyah Wardani on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

KAMUS BIOLOGI

M IKROBIOLOGI

KAMUS BIOL0 GI MIKROBIOLOGI Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1990 .

Kuala Lumpur. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan kamus mi dalam sebarang bentuk. Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Harga: $5. atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah.1345-7 Cetakan Pertama 1990 © Hakcipta Dewan Bahasa dan Pustaka 1990 Hakcipta terpelihara. Diatur Huruf oleh : Ultimate Print Muka Taip Teks: New Baskerville Saiz Taip Teks: 10/12 poin Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037. mekanik rakaman. Dewan Bahasa dan Pustaka.00 . fotokopi.KK576-4471-4101 15BN983-62. dan dengan apa-apa cara pun sama ada secara elektronik.

Baharuddin Salleh Penyusun Dr. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin V .SIDANG PENYEJSUN Editor Othman Ismail (Ketua) Halimah Haji Ahmad Editor Penyelaras Dr.

.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Panduan Menggunakan Kamus Kamus Biologi: Mikrobiologi ix xi mi xiii 1 — 61 — Daftar Istilah Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia - 63 74 Vii .

.

Kamus mi memuatkan lebih kurang 423 kata masukan istilah Mikrobiologi yang telah diputuskan pada Sidang Ke-24 Mabbim. melaluijawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah menakrifkan entri istilah yang telah disepakati oleh ketiga-tiga negara itu dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjadi urusetia JKTBM. Terima kasih juga ditujukan kepada &emua yang terlibat dengan penerbitan kamus mi. Sehubung dengan itu. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. Kimia. Mudah-mudahan kamus mi dapat membakukan peuggunaan istilah Mikrobiologi dan memberikan manfaat kepada para pelajar dan orang ramai yang menceburkan din di dalam bidang mi atau mereka yang ingin mengetahui ilmu di dalam bidang mi khususnya. dan sejak tahun 1983 Majlis mi telah membincangkan entri subbidang. ix . Fizik. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) yang mewakili Malaysia ke Majlis tersebut. Madya Dr. Pada kesempatan in saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sidang penyusun yang diketuai oleh Encik Othman Ismaii selaku Ketua Editor. dan Dr. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor. dan Matematik dengan menentukan entri bidang-bidang mi menurut subbidangnya terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh negara masing-masing. Prof.KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Kamus Istilah Biologi: Mikrobiologi mi hermakna bertambah sebuah lagi kamus istilah Sin Kamus Istilah Mabbim yang dirangka oleh Majlis Bahasa Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia (Mabbim).Biologi. bidang-bidang tersebut. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun yang telah berusaha bersungguh-sungguh menangani kamus mi sehingga selesai. Majlis mi telah merangka penerbitan kamus istilah Sains Asas .

Noor Ketua Pengarah. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1 Februari 1990 x . HajiJumaat bin Dato’ Haji Mohd.dan dapat rneningkatkan pembinaan dan pegembangan bahasa kebangsaan kita amnya.

C. Walau bagaimanapun beberapa entri telah digugurkan kerana difikirkan hanya kata masukan yang khusus sahaja dalam subbidang Mikrobiologi dimasukkan. Dictionary of Scient~fic and Technical Terms. Untuk tujuan itu. _____ 1984. 1984. T. S. Oleh sebab Mabbim telah menetapkan yang bidang biologi dibincangkan menurut subbidangnya. New York: McGraw-Hill Book Company. JIBAU telah memutuskan untuk menerbitkan istilah subbidang Mikrobiologi.). (ed. (ed. Usaha penyusunan kamus mi sebenarnya sejajar dengan keputusan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang sebelum 3 November 1987 dikenali sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) berhubung dengan kamus istilah. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota Jawatankuasa Istilah Biologi Antara Universiti (JIBAU) telah bekerjasama menanganinya sehingga seiesai dan dapat diterbitkan. antaranya ialah: Collocott. Science and Technology Dictionary. Disebabkan beberapa hal yang tidak dapat dielakkan. Penerbitan Kamus mi merupakan langkah memantapkan istilah yang telah terbentuk seperti yang terdapat pada buku-buku istilah yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. hanya pada tahun 1989 dapat dimulakan pengeditan kamus mi dan diterbitan pada tahun mi. 1984.).PENDAHULUAN Syukur alhamdulillah diucapkan ke hadrat Ilahi kerana hanya dengan izin-Nyajuga Kanius Istilah Biologi: Mikrobiologi mi dapat diselesaikan penyusunannya dalam bentuk seperti yang dipaparkan mi. Edinburg: Chambers Ltd. xi . P. Paker. Sewaktu penyusunan dan pengeditan kamus mi dilakukan beberapa buah buku telah digunakan. New York: McGraw-Hill Book Company. McGraw-Hill Dictionary ofBiology.

Madya Dr. Othman Ismail Ketua Editor Kuala Lumpur 1 Februari 1990 xii . Henderson ‘sDictionary of Biological Tenns. Sulong Ahmad Haji Kamaruddin selaku Penyusun. K. Baharuddin Salleh selaku Editor Penyelaras. New York: McGraw-Hill Book Company. dan kerana itu mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam aspek ketuntasan pemilihan entri istilah mahupun dalam aspek kecermatan penyusunannya. B.. Stiles. Dr. 1982. 1976. (25th Edition). Ward. 1989. Brock. Katherine M. Puan Halimah Haji Ahmad selaku Editor dan para Pegawai yang terlibat dengan penyediaan dan penerbitan Kamus mi. David M. Saunders. Dorland~c Illustrated Medical Dictionary. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Essex: Longman. Tokyo: Igaku Shoin Ltd. Brock. Thomas D.. W. Maklum balas yang membina daripada pelbagai pihak sangat dialu-alukan agar dalam usaha kami selanjutnya kelemahan dan kekurangan dapat diatasi. A. 1974. Handbook of Histology. Walaupun kamus mi sudah dapat ditatapi oleh pengguna dan pembaca tetapi ilmu sentiasa berkembang. Asas Mikrobiologi dengan Penggunaannya (Terjemahan) DBP.Sandra Holmes. (9th Edition).

Kata Masukan 1.cholera) . Y. Jika terdapat istilah yang bersinonim. Y. anaemia. muntah.PANDUAN MENGGUNAKAN KAMUS IN! Panduan mi disesuaikan daripada “Pedoman Umum Penulisan Draf Kamus Khusus”yang dijadikan pegangan sewaktu menyusun kamus mi. Contohnya: kolera (Ig. antigen. bakterion kayu kecil) 2. Contohnya: anemia (Ig. tisu kering. dan otot memulas.. genos menghasilkan) abli bakteriologi (Ig. 1’. bacteriologist) 3. bacteria. kata terbitan. kata majmuk atau frasa. haima darah) baktena (Ig. xiii . a— tanpa. semuanya diperlakukan sebagai kata masukan yang tersendiri dan dimuatkan mengikut urutan huruf pertamanya. takrifnya diberikan pada istilah yang dianjurkan penggunaannya. Istilah yang ditakrifkan dalam kamus in baik yang berbentuk kata dasar. anti lawanan. Semua kata masukan di dalam kamus mi dalam bahasa Malaysia dan diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris serta asal usulnya (jika ada) di daiam kurungan dengan menggunakan huruf condong. Istilah yang tidak dianjurkan itu dimuatkan pada akhir takrif tersebut. Contohnya: antigen (Ig. dan dimuatkan juga sebagai kata masukan tetapi dirujuksilangkan kepada istilah yang dianjurkan..

. 2. Batuk kei-ing. Huruf Condong Huruf condong digunakan dalam hal-hal yang berikut: xiv . Contohnya: tuberkulosis (Ig. tuberculosis. Contohnya: tuberkel (Ig. c) Istilah bandingan atau istilah rujukan yang dimuatkan pada akhir takrif sesuatu kata masukan. L.Taun taun (ig. dan susut badan. kelainan takrif itu dinyatakan dengan angka Arab tebal.e. Contohnya: 00000 (Ig. cholera) lih. osis keadaan berpenyakit) pembentukan tuberkel.. 2.. oooo) 00000 bd. L. Y. Jenis Hurufdan Tanda Baca HurufTebal Huruftebal digunakan untuk menandai perkara yangberikut: a) b) Semua kata masukan. tubercl. tak selera makan.. Kata masukan yang takrifnya berbilang. 3. 2. Istilah sinonim yang dimuatkan pada akhir takrifsesuatu kata masukan. tuberculum bonjul kecil. kolera Takrif Semua takrifdiberikan selepas padanan bahasa asing dengan menggunakan huruf biasa. tuberculum bonjul kecil) 1...

Anglo Saxon bandingkan Inggeris Latin lihat Middle English Perancis Yunani Singkatan/simbol yang sudah lazim digunakan di dalam Sesuatu bidang ilmu. Tanda Kurung Bulat a) Tanda kurung bulat digunakan untuk menandai padanan bahasa Inggeris pada kata masukan serta asal-usulnya. Btu/ft 3. bd. L. bd. dan °C. Y. Tanda kurung bulat juga digunakan untuk menandai singkatan umum bagi sesuatu istilah pada sesuatu kata masukan kamus.a) b) 3. M. khusus yang digunakan di dalam kamus mi. lih.. Contoh DNA. S. b) Singkatan Singkatan A. 2. xv . dli. Ig. Arahan seperti lih. RNA. E. Padanan istilah dalam bahasa asing pada entri istilah. Pr.

.

adjutare menolong) Bahan yang meningkatkan keberkesanan antigen tetapi bukan bersifat antigen. bacterion kayu kecil) Keadaan yang bebas daripada bakteria. aglutinoid (Ig. adenovirus. 1 . L.tanpa. Mikroorganisma tertentu. agglutinare melekat bersama) Aglutinin yang hanya boleh bergumpal dengan antigen homolognya tetapi tidak menjalani pengaglutinatan ahli bakteriologi (Ig. bacterzologist. agglutinin. bios nyawa) Organisma yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. aglutinogen (Ig. logos ilmu) Orang yang mengkaji tentang bakteria. L. a. L. Bd.A abakteria (Ig. Virus mi tidak begitu virulen jika dibandingkan dengan virus influenza. adenovirus (Ig. adjuvant. Y. tumbuhan. Y. agglutinare melekat bersama) Antibodi khusus yang menyebabkan protein bakteria tertentu melekat di antara satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan. aerob (Ig. anaerob. agglutinoid. aer udara. vivium racun) Kumpulan virus yang menjangkiti salur pernafasan atas. Y. Y. aden kelenjar. aerobe. agglutinogen. dan haiwan peringkat tinggi termasuk dalam golongan mi. adjuvan (Ig. bacterion kayu kecil. agglutinare melekat bersama) Antigen yang merangsang penghasilan aglutinin apabila dimasukkan ke dalam badan haiwan. aglutinin (Ig. abacteria. L. Pr.

actinobacillosis.aktinobasilosis antibiotik aktinobasilosis (Ig. bios nyawa) Perencatan salah satu organisma akibat tindakan antibiotik yang dihasilkan oleh organisma yang satu lagi. antagonis (Ig. penyakit mi menyebabkan gejala ‘lidah kayu’ yang boleh membawa maut. ampisilin (Ig. antagonist. aktis pancaran. Pada lidah. Y. antibiosis. antagonistes lawanan) Pertalian di antara dua organisma. anemia (Ig. anaerobe/anaerobic. anti lawanan. dan digunakan untuk terapi sistemik. Y. Y. amphoteros kedua-dua) Antibiotik antikulat yang dmhasilkan oleh Streptomyces nodosus. Ampisilin dihasilkan oleh kulat Penicillum tertentu. Y. antagonism. Penyakit mi jarang berjangkit kepada manusia. tisu akan kekurangan oksigen dan badan menjadi sangat lemah. antagonistes lawanan) Bahan atau organisma yang berantagonisme. haima darah) Gejala yang berlaku kerana kekurangan sel darah merah dalam darah. ampicillin) Antibiotik separa sintetik yang dihasilkan melalui pengubahsuaian kimia penisilin. a. Y anti lawanan. antagonisme (Ig. Y. Misalan anaerob ialah bakteria denitrifikasi. antibiotic. amfoterisin (Ig. antibiosis (Ig. amphotericin. Dengan itu. Y. anaerob (Ig. a. Ampisilin merencat pembentukan dinding sel bakteria. bios nyawa) Organisma yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi.tanpa. L. Y. anaemia. bacillus kayu) Penyakit yang biasanya menyerang tisu lembut pada lembu yang disebabkan oleh hakteria genus Actinobacillus. bios nyawa) Bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. aerudara. antibiotik (Ig. apabila satu organisma membahayakan yang satu lagi. dan berupaya 2 . atau kerana kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Keadaan mi menyebabkan darah kurang berupaya mengangkut oksigen yang secukupnya untuk keperluan badan.tanpa.

antistreptokinase (Ig. sepsis reput) Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pembiakan mikroorganisma pada permukaan kulit. kloromisin. serum cecairjernih) Serum yang mengandungi antibodi pada kadar yang dapat memusnahkan virus atau bakteria tertentu. virus. sepsis reput) Perencatan oleh antiseptik. sama ada secara penyuntikan antigen ke dalam badan atau jangkitan Semula jadi. antigtobulin (Ig. yang dihasilkan oleh kulat Penisillium notatum. Antibiotik yang pertama ditemui ialah penisilin. antistreptokinase. antigen Kahn (Ig. antisepsis (Ig. dan alatan tertentu. anti lawanan. Y.antigen antistreptokinase merencatkan pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma lain. Misalan antigen iatah bakteria. anti tawanan. Kahn antigen. genos menghasitkan) Antigen tak khusus yang digunakan untuk mengesan sifilis. dan tetramisin. Y. Misalan antibiotik termasuklah streptomisin. antiglobulin. terutamanya bakteria. antiseptic. antiserum. anti tawanan. antigen. anti lawanan. anti lawanan. antiseptik (Ig. Misatnya iodin. dan heksaktorofena. anti lawanan. Antiserum diperoteh daripada haiwan yang telah diimunkan. strep berbentuk rantai. V. antiserum (Ig. kinase enzim) Antibodi yang meneutralkan kesan enzim streptokinase. asid borik. Y. Y. Y. tuka. Antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. atau bahan asing yang mengandungi protein. anti tawanan. antisepsis. atkohot. aureomisin. L. V. antigen (Ig. Antibodi yang mengikat dan memendakkan globulin. globulus bota kecit). Antiseptik hanya digunakan pada permukaan luar. Kahn ahti sains Amerika. 3 . genos menghasilkan) Protein asing yang merangsang set limfosit untuk menghasilkan antibodi padanannya. yang dirembeskan oteh bakteria kumputan streptokokos.

antitoxin. toxikon racun) Antibodi yang dihasilkan oleh badan sebagai gerak batas terhadap toksin yang diketuarkan oleh agen jangkitan atau patogen. anti tawanan. Penyakit mi berjangkit kepada manusia melatui sentuhan. yang tidak lengkap disebabkan terbantutnya perkembangan perimordium embrio. yang terbentuk akibat daripada penyerpihan filamen pada alga biru-hijau dan kulat. a. sepsis reput) Keadaan yang bebas daripada mikroorganisma. L. dan kuda. Misalan antivirus ialah interferon. aplasia (Ig. V. artrospora (Ig. antiviral/antivirus. V. dan boleh dinyahaktiflan oteh natrium deoksilat. strep berbentuk rantai. atau makanan. plasis pembentukan) Pertumbuhan tisu atau organ. V.tanpa. vivium racun) Kumpulan virus tutaran artropod yang menyebabkan berbagaibagai jenis penyakit ensefalitis pada haiwan invertebrat. V. Virus mi tidak stabil pada suhu bitik. antistreptolysin. pernafasan. Sebabsebab luka mi terjadi tidak diketahui. Y anthrax arang terhakar) Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Bacillus antracis yang lazimnya menyerang haiwan ternakan seperti bin-bin.tanpa. anti lawanan. arthrospore. antitoksin (Ig. anthrax. asepsis (Ig.antistreptolism asepsis antistreptolisin (Ig. a. apthous) Luka yang berwarna putih dan pent di dalam mulut. Antitoksin akan bergabung dengan toksin. 4 . asepsis. antivirus (Ig. sporos biji. vivium racun) Bahan yang merencatkan kesan virus. lysis memecahkan) Antibodi yang meneutratkan streptolisin yang dirembeskan oleh bakteria kumputan streptokokus hemolisis A.) Rangkaian spora rehat berdinding tebal. aptus (Ig. lembu. V. antraks(Ig. aplasia/aplastic. V. anti lawanan. ar + bo bawaan artropod. dan seterusnya meneutralkan toksin itu. arbovirus/arboruirus. L. arthron bersambung. arbovirus (Ig. V.

V. auxotroph. autoantigen. Y. auto sendiri. anti tawanan. autovaccine. ascogonium. askos kantung. L. autolisis (Ig. vaccinus lembu) Vaksin yang dihasitkan oteh pesakit itu sendiri. lisis memecahkan) Penguraian tisu atau sel akibat tindak balas enzim hidrolisis yang dihasitkan oleh lisosom apabila sel tersebut rosak. auxospore. yang tidak mampu menyebabkan penyakit. autoantibodi (Ig. autotoksin (Ig. toxicon racun) Toksin yang memberi kesan yang mudarat kepada set itu sendini. auto sendiri. autotoxin. mykes kulat) Antibiotik ktorotetrasilin yang mengawal penyakit tertentu yang disebabkan oteh mikroorganisma.askogonium avirulen askogonium (Ig. V. aureomycrn. V. dan asid amino tertentu untuk hidup. a. L.tanpa. 5 . auksotrof (1g. body jasad) Antibodi yang melawan atau bertindak balas dengan jasadnya sendini. aureomisin (Ig. avirulent. autovaksin (Ig. autoantibody. V. auxanein menambah. autolysis. avirulen (Ig. aures berwarna emas. sporos biji) Spora rehat diatom yang tetah menjatani pembiakan seks. troph makanan) Mikroonganisma yang memerlukan faktor pertumbuhan yang tertentu seperti vitamin. gonos tahiran) Gamet betina pada kutat Ascomycete. anti tawanan. V. auto sendiri. autoantigen (Ig. V. auto sendiri. genos menghasilkan) Antigen yang bertindak batas dengan limfosit organisma itu sendiri dengan menghasilkan antibodi. V. auxanein menambah. auto sendiri. virulentus penuh dengan racun) Darjah keupayaan patogen. auksospora (Ig. V.

bakterion kayu kecil) Bakteria yang boleh menukarkan ferum terlarut kepada ferum tak larut di dalam air. nitrit. Bacille Calmette Guerin. bakteria denitrifikasi (Ig.B Bacille Calmette Guerin (1g. bacillus kayu. bakterion kayu kecit) Mikroorganisma prokariot unisel yang pnimitif. dis penyisihan. bakteria berkilau (Ig. nitrium soda negatif) Baktenia yang terdapat dalam tanah. bahan penyahjangkit (Ig. L. Guarin nama dua orang ahli sains Perancis) Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada manusia. de nyah. V. bakteria(Ig. disinfectant. mi menyebabkan air tersebut berbau 6 . Calmette. bakterion kayu kecil) Baktenia psikrofihi yang berkilau. denitnfying bacteria. luminosus cahaya. dan nitrat tanah kepada gas nitrogen yang dibebaskan ke atmosfera. iron bacteria. luminous bacteria. L. dan membiak secara belahan dedua. biasanya bersimbiosis dengan ikan laut yang tahan terhadap kepekatan garam yang tinggi. bakteria ferum (Ig. V. Y. L. L. Istilah inijuga dikenali sebagai vaksin BCG. infectus menjangkit. dan berperanan menguraikan ammonia. Tenaga yang dibebaskan Semasa denitrifikasi digunakan oleh baktenia untuk proses penghidupannya sendini. tant bahan) Bahan umum yang boleh memusnahkan atau mengawal pertumbuhan mikroorganmsma. bacteria. Vaksin mi disediakan daripada basilus tuberkel manusia yang telah mengalami pengatenuatan.

Y. bakterion kayu kecil. green sulphur bacteria. chior warna kuning kehijauan) Sebatian yang memangkinkan proses pemfototurunan karbon 7 . bakterion kayu kecil. bacterion kayu kecil) Baktenia yang tetah mengatami proses pengatenuatan atau dibunuh. Virus mi menyerang bakteria dengan memasukkan motekul DNA ke dalam bakteria tersebut metatui ekornya. A. V. V. bakteriod (Ig. ekornya pendek. male-specific bacteriophage. V. Ferum tak larut tersebut berkumput datam bendalir yang terdapat pada dinding set bakteria tersebut. dan seturuh badan disetaputi protein. Misatnya Rhizobium yang berbentuk batang. bakterin (Ig. bakterioklorin (Ig bacteriochiorine. menjadi batang besar yang bercabang setetah menjangkiti akar turnbuhan kekacang. bakterion kayu kecil) Bakteria fotosintesis yang menggunakan hidrogen peroksida. bakteria sulfur hijau (Ig. bakterion kayu kecit) Bakteniofaj yang hanya menjangkiti bakteria penderma Semasa proses pengkonjugatan. bakterion kayu kecil. Kepata virus mi berbentuk potihedron. bakcterion kayu kecit. bacteriophage. haima darah) Keadaan darah akibat kehadiran baktenia. Bakteria mi disuntik ke datam jasad untuk meningkatkan keimunan perumah daripada jangkitan bakteria yang berkaitan. bacteriemia/bacteriaemia. phagein mernakan) Virus yang menjangkiti bakteria. S. bacteriod. Y. V.bakteria sulfur hijau bakterioklorin busuk. Bakteria yang berubah bentuk setepas mengalami sesuatu proses. 2. male specific jantan khusus. Sifat yang menyerupai bakteria. V. iod bentuk) 1. bakterimia (1g. bakteriofaj (Ig. dan bahan tam selain danipada oksigen sebagai penerima elektron. bacterin. bakteriofaj khusus jantan (Ig.

cadera membunuh) Antibodi yang boleh memusnahkan bakteria dengan bantuan bahan pelengkap. bacteriotoxin. bakteriosidin (Ig. bakterion kayu kecil. bakteriotoksin (1g. tropine racun) Antibodi yang menyebabkan bakteria tertentu menjadi lebiti peka terhadap tindakan fagosit. stasis herdin diam) Bahan perencat pertumbuhan baktenia tanpa membunuhnya.bakterioklorofil bakteriotropm dioksida. bakteriotropin (1g. bakterion kayn kecil. V. V. stasis berdin diam) Perencatan pertumbuhan dan metabolisme baktenia. chloros warna hijau. bacteriostatic. bakterion kayu kecil. bakteriolisis (Ig. bakterioklorofil (Ig. bakteriostatik (Ig. bacteriocidin. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. Bakteriotropin juga dikenali sebagai opsonin. bacteriotropin. phyllon daun) Pigmen yang menyerupai klorofil. toxikon racun) Toksin yang dihasitkan oleh bakteria. bakterion kayu kecil. V. lysis mernecahkan) Pemecahan set bakteria oleh bakteriolisin. bacteriolysis/bacteriolytic. lysis memecahkan) Antibodi khusus yang memecahkan set bakteria. bacteriochiorophyll. bakterion kayu kecil. bakterion kayu kecil. bakteriolisin (Ig bacteriolysin. logos ilmu) Kajian tentang baktenia. bacteriology. V. V. 8 . V. V. Bahan mi dihasilkan oleh baktenia tertentu yang menjatani fotosmntesis. bakteriostasis (Ig. bakterion kayu kecil. Y. bakteriologi (1g. bacteriostasis. Pigrnen mi digunakan oleh bakteria hijau dan ungu untuk menukar tenaga cahaya menjadi tenaga kimia semasa fotosintesis. V.

bakteriouria basitrasin bakteriourma (1g. bacteriouria. formis bentuk) Baktenia berbentuk batang. bacillicide. bacillus batang. V. basilisid (Ig. bartonellosis) Penyakit yang disebabkan oteh bakteria genus Bartenolla yang tendapat pada tembu. bacillaemia/bacillemia. V. V. dan manusia. basilemia (1g. anjing. bakterioviridin (Ig. basiliform (1g. bacillus batang. bacillus batang. yang tidak membentuk endospona. L. Ducrey‘s bacillus) . ouron air kencing) Kehadinan basitus dalarn air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. basiluria (Ig bacilluria. cancer luka. basilus (Ig. bakterion kayu kecil. hakterion kayu kecit.Bakteria hemofiti yang menghemolisis kankniod pada mannsia. yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenis penyakit terutamanya di permukaan. bacillus batang. L viridis hijau) Kiorobium ktorofil yang merupakan satu daripada dna spektnum ktorofil yang ditemui sebagai ester farnesot pada bakteria fotosintesis tententu. haima danah) Penyakit akibat serangan bakteria batang dalam darah. bacillus. ouron air kencing) Kehadiran bakteria dalarn air kencing. bacterioviridin. ketam) Pertumbuhan yang tidak terkawat dan merebak menjadi ulser dan tumun. setain danipada genus Bacillus. tikus. basiirasin (Ig bacitracin. 9 . bacillus batang) Baktenia berbentuk batang yang biasanya dalam genus Bacillus. bacillzform. barah (Ig cancer. L. bacillus batang) Antibiotik yang dihasilkan oleh Bacillus lichenzfonnis. bartonelosis (Ig. V. basilus Ducrey (1g. V. V. V. V. cadare membunuh) Bahan yang boleh membunuh basilus.

brusetosis beguk (Jg. babi. flagellum rerambut) Set yang memitiki dua flagelum. radang.batuk kering batuk kering (1g. mumps) Penyakit akin dan nienutar pada mariusia. blastos germa. bengkak kabus (ig. bijiagella. poros taluan) Bahagianjisim tengah spermatosit yang tidak berubah semasa pemben tukan spermatozoon pada Oligochaeta. kambing dan hidupan tiar. yang disebabkan oleh virus. L. botulus sosej) Keracunan akibat memakan makanan yang mengandungi eksotoksin Clostridium botulinum. cloud’t swelling) Perubahan rupa hentuk set yang disebabkan oteh penghuraian kandungan sd yang herpunca daripada kecederaan membran Sel. V. bruselosis (Ig. dan berasa sakit. tuberkutosis. 10 . Virus mi menycrang ketenjar parotid dan menyebabkan kelenjar mi bengkak. brucellergen. genos me nghasi tkan) Nukteoprotein bakteria genus Brucella yang digunakan sebagai antigen datam ujian kutit untuk mengesan penyakit brusetosis tenlltamanya pada manusia. tuberculosis) lih. blastofor (Ig. brucella genus bakteria. bruselergen (Ig. L. biflagelum (Ig. Penyakit mi boleh berjangkit kepada manusia. brucellosis) Penyakit yang disebabkan oleh petbagai spesies bakteria Brucella pada haiwan seperti tembu. botulism. blastophore. L. bis dna. botulisme (Ig.

Kaffir nama kaum di Afrika. berhimpit-himpit. diarrhoea cinit-birit) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella pullorom pada anak ayam. poc bintil atau vesiket) Penyakit akut yang menular dan berjangkit disebabkan oteh virus. cacar Kafir (Ig. chickenpox. dan mudah untuk dikaji selanjutnya. chickenpox) lih: cacar air. Penyakit mi dikenatijuga sebagai variola minor. chicken bunung muda. dan diakhiri dengan pembentukan pustul yang akan kering. bacillaiy white diarrhoea. small kecit. Gejata penyakit mi bermuta dengan tompok merah kecil di muka. A. poc bintit atau vesikat) Cacar yang disebabkan oteh virus tertentu pada manusia. coretan (Ig.C cacar (1g. Gejala penyakit mi bermula dengan demam panas dan pembentukan vesiket. S~ pocbmntil atau vesiket) Cacar yang disebabkan oteh herpivirus pada manusia. 11 . S. cirit-birit putih basilus (ig. streak) Kaedah pengkulturan dengan cara mencoretkan bakteria pada medium pepejal. dan seterusnya merebak ke seluruh badan menjadi paput. Penyakit mi tidak merbahaya kerana janang membawa maut. tidak bermaya. dan diikuti dengan pemhentukan vesikel.. A. A. bacillus kayu. cengkering (Ig. A. cacar air (Ig. Bakteria yang tersebar akan tumbuh sebagai koloni tenpencit. S. Anak ayam yang diserang penyakit mi cirit-binit. dan mengetuping meninggatkan parut hitam. smallpox. Cengkering. L. terutamanya kanak-kanak. dan akhinnya mati. Kaffir pox. S. white putih.

blackwaterfever) Demam akut yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. African swine-fever) Demam akut pada babi yang disebabkan oleh sejenis virus. demam gigitan kutu Afnika Selatan. dan bengkak nodus timfa. demam butoneus (Ig boutonneuse fever. Gejala utama penyakit mi iatah radang berbentuk butang di kawasan tergigit. cured meat) Daging yang tetah dinawat dengan petbagai cana seperti pengeringan.D daging terolah (1g. boutonnyar lubang butang. hay fever) Demam akut yang gejatanya pada mata dan satur pernafasan atas. fever demam) Demam panas yang tinggi yang disebabkan oleh Rickettsia conon yang disebarkan melatui gigitan kutu anjing atau tikus. Penyakit mi berpunca daripada atahan rumput dan debunga tumbuhan tententu. dan takikandia. dan tifus kutu India. utser primer. Antana gejala demam mi iatah demam panas bersetang-seti dengan demam sejuk. hemolisis intravaskul. Pr. dan kadang kata astma. 12 . Penyakit mi boleh membawa mautjika tidak dikawat. Onganisma mi memusnahkan sel danah merah. badan menjadi lemah. dan diikuti dengan selsema. demanijerami (Ig. Demam mi dikenalijuga sebagai demam Marselle. pengasapan. tifus kutu Kenya. hemoglobiuria. dan dengan penggunaan bahan kimia untuk merencat pertumbuhan mikroorganisma. demam babi Afrika (Ig. demam air hitam (Ig. nuam.

demain tiga han (Ig. Demam mi biasanya berlaku di persekitaran yang kotor dan di kawasan yang tentalu padat. canicola fever) Demam yang disebabkan oteh Leptospira canicola pada mannsia. demam kuning (Ig. relapsingfever) Demam yang disebabkan oleh beberapa spesies riketsia genus Borrelia.demam berulang denggi demam berulang (Ig. Gejata demam mi termasuklah demam panas nefritis akut. yang disebarkan melatui gigitan kutu. dengue bak tegangan otot) Penyakit akut yang disebabkan oteh virus bawaan nyamuk. Gejata penyakit mi ialah demam sejuk danjaundis. Gejata demam mi ialah sakit kepata. dan tifus kampung di Malaysia. demam kanikola (Ig.jaundis dan pendarahan bawah kulit. 13 . jailfever) Demam tifus yang disebabkan oteh niketsia bawaan kutu. yellowfever) Demam akut dan benjangkit yang disebabkan oleh virus bawaan antropod seperti Aedes aegypti pada manusia. Anjing merupakan penumah semulajadi organisma ml. demam panas. denggi (Ig. three day fever) Nama am untuk demam yang disebabkan oteh riketsia bawaan nyamuk. dengue. Jangka masa pengeraman ialah 5 hingga 18 han. Sp. demam penjara (Ig. dan biasanya sembuh dalam tempoh 14 han. dan nuam badan mukotopaput. kedani fever) Demam yang disebabkan oleh Ricketssia tsutsugamushi. Gejala utamanya iatah demam panas bersetang-seti dengan keadaan yang sihat dalam tempoh seminggu. Bahagian utama yang diserang iatah sistem hematopoitik. dan ketumbuhan bintil makutar. misalnya di datam penjara dan khemah. dan hati dan timfa bengkak. tifus kutu di Surnatera. Gejata demam mi iatah panas badan yang diiringi sakit kepata. Demam mi dikenati juga sebagai penyakit tsutsugamushi. demam kedani (1g.

hydro air. digenesis (Ig. dermatitis pastula menular (ig. dan kainbing bebiri. nitrus oksida. Y. yang disebabkan oleh virus pada kambing. hidung. seperti sabun pencuci. digenesis. V. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkaii oteh Coiynebacterium di/ihtheriae. dennis kutit. streptos bengkok. diagnosis membezakan) Proses mengenal penyakit berdasarkan gejala atan tarida yang botch dilihat atau dikesan. dan kaki. 1. L. dermatitis sentuh (lg. dihidrostreptomisin (Ig. 2. Kaedah pembiakan aseks dan seks secana benselang-seti. itis radang) Penyakit alahan kulit pada orang yang telah menjadi peka akibat terdedah berutang-utang kali pada sesiiatu bahan tertentu.denitrifikasi dihidrostreptomisin Aedes aeg”~pti. mykes kulat) Antibiotik terbitan streptomismn. dan demam pan as yang botch membawa maut. contact dermatitis. Gejala peniyakit mi ialah radang difteriod pada mukosa membran mulut. di dna. diikuti dengan terberi tuknya pseudomembran yang boleh rnenjejaskan proses pernafasan. nitrium soda negatif) Peniirunan nitrat atau nitrit kepada nitrogen. dihydrostreptomycin. de nyah. denitrification. Penyakit mi rnenyerang salur pernafasan manusia terutanla di membran rnukosa kerongkong. 14 . avis burung. contagious pastular dermatitis) Penyakit kulit yang menniar. denitnifikasi (1g. V. di dua. diphthera kulit buatan) Penyakit akin yang disebabkan oleh virus pada ayam. difteria unggas (Ig.di kawasan tropika. avian diphtheria. L. diftenia (Ig. diagnosis (1g. V. genesis asal usul). diphtheria. Gejata penyakit mi ialah ruam badan. dan atau nodut hiperptasia kutit. Penihal parasit yang memiliki dua penniah. Gejata penyakit mi ialah bisul kecil dan vesikel pada kutit. V.~ V. dan nitrik oksida oleh bakteria denitrifikasi. diagnosis. dan membran mukosa. terutamanya di bahagman hibir.

di dna. distemper (1g. Pr. F. drug kcningan seperti herba) Sebatian yang digunakan untuk mcrawat atau mengawal jangkitan.dikariot dwifasa dikariot (Ig. di dua. disternperare kekacauan) Penyakit akut dan menular yang dischahkan oleh virus. dikokos (1g. dan saprofit. dwifasa (Ig. V. coccus hen) Perihal bakteria yang terdiri daripada dna sd hulat. di dua. infective dose) Singkatannya ialah lD~). terutamanya pada anjing yang menyehahkan ketakuannya tak normal. dikaiyote. drug (Ig. dos kesan (1g. iaitu sebagai parasit. dicoccous. distemper~M. Sukatan. Gcjala penyakit jul ialah demam panas. drug. V. yang herpasangan. atau mentcnteramkan fikiran. mcngurangkan rasa sakit. phasis pcrsembahan) Perihal organisma yang mcmitiki dua peringkat hidup. jumlah atau kepckatan mikroorganjsma yang diperlukan untuk mcnjangkiti 50% danpada perumah yang diuji. diphasic. pada manusia atau haiwan. V. kar~on nukicits) Sc! hifa yang mcmpunyai nukleus jantan dan hetina. yang tidak bercantum di antara satli dengan yang Iaiii. radang satur pcrnafasan. 15 . dan tisu saraf hermiclin.

toxikon racun) Toksin yang dihasilkan di dalam dinding set mikroorganisma. exconjugant. endemik (Ig endemic. endotoksoid (Ig. exotoxin. toxikon racun. endotoxoid. endo dalam. conjugatus bcrgabung) Organisma yang telah benpisah setepas proses konjugasi. endometritis (Ig. dan mcmpunyai kesan yang buruk sepcrti kcracunan dan penyakit tertentu. itis radang) Radang pada lapisan dalam nahim. L. endo luar. Gejala penyakit mi ialah kutit berwanna kemerah-menahan dan gatat. V. metra nahim. Toksin tensebut dibebaskan apabila dinding set musnah. ekzema (1g. zein meninih) Penyakit radang kutit yang disebabkan oleh pendedahan herutang-ulang kali pada bahan kimia tententu. atau melecuh apabila pecah. cx tuar. exo tuar. dan terbentuknya vesiket berair yang akan menjadi kudis. iod menyerupai) Toksin yang telah diolah dengan bahan kimia tertentu supaya kesannya dimusnahkan tetapi kesan antigennya kekal. endometritis. endemios kepunyaan satu kaum) Penihat penyakit yang bertaku di satu-satu kawasan yang tenhad.E ekskonjugan (Ig. exo tuar. V. endotoksin (Ig. V. endo luar. 16 . sporos biji) Spona aseks yang dihasilkan di dalam kantung khusus. endotoxin. eksotoksin (1g. endo tuar. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan dan dirembeskan olch miknoorganisma Gram-positif. V. V. eczema. endospora (Ig endospore. bd. eksotoksin. V.

eosinofil (Ig. V. eos subuh. phylos suka) 1. toxikon racun. scperti Clostrium perferingesjcnis B dan C. Kumputan mi tcrdiri daripada potiovirus. enchondroma. entero gastrousus. en datam. Salah satu jenis set danah putih yang mudah diwannakan dengan pewarna eosin. V. oma barah) Barah yang tendapat pada rawan di bahagian metafisis tulang silinden seperti tulang tcngan dan betis. enterovirus (Ig enterovirus. toxikon racun) Toksin yang dihasilkan oleh baktcria dalam gastrousus yang menyebabkan enterotoksemia. enterotoxin. 17 .enkondroma eosinofit enkondroma (1g. entero gastrousus. V. 2. V. haima danah) Keracunan darah yang disebabkan oteh enterotoksin baktenia datam gastrousus. koksaiovirus dan ekovirus. V. eosinophilic. entero gastrousus. V. enterotoxaemia. enterotoksemia (Ig. in dalam. enterotoksin (Ig. vivium racun) Kumpulan virus yang biasanya ditemui di dalam gastrousus. L. chondras rawan. Pcrihal miknoorganisma yang mudah diwarnakan dengan pewarna eosin. L.

fasa logaritma (Ig logarithmic phase. dan kemudian memusnahkan baktcnia itu dengan enzim. dan menarik masuk bakteria ke dalam sitoplasmanya dcngan menggunakan pseudopodium. fasa mati. V. phagocytosis. phagein memakan. facuItos kebolehan) Penihat organisma yang boteh hidup sama ada. kytos lompong) Salah satu jenis sd danah putih yang mcrnusnahkan mikroorganisma atau benda asing. cystis kantung) Proses pengepungan dan penccnnaan mikroorganisma atau benda asing oleh fagosit. V. bakteriofaj. V. atau tiadanya perumah hidup atau faktor persekitanan yang dipentukannya. accelerated death phase) lih. dengan ada. fagosom (Ig phagosome. somajas~sdmati) Vesiket dalam sd fagosit yang mcngandungi zarah yang telah difagositosis. misatnya makrofaj. fagositosis (Ig. L. V. phagocy tin) Bahan yang bensifat bakterisid daripada leukosit neutnofil. phagolysis. fagositin (Ig. V. L. lysis memccahkan) Pemecahan fagosit oleh bakteria. sd danah putih mengcpung. aritmos nombor) Fasa dalam keluk pentumbuhan bakteria yang dicinikan de18 . phagein memakan) lih. Misalnya. fakultatif (Ig facultative. faj (Ig phage. V. phagein memakan.F fagolisis (Ig. phagein memakan. logos ilmu. fasa kematian tercepat (Ig. fagosit (Ig phagocyte. phagein memakan.

dan biasanya ditemui tunggal atau berpasangan. L. dan pelengkap bukan hemolisis.fasa mati fotobakteria ngan pertumbuhan yang cepat. fibre scrat. bakterionkayu kccil) Genus bakteria bercabang. dan benbentuk kokobasilus atau kadangkala berbcntuk batang. fiagelum (Ig flagellum. photo cahaya. mi disebabkan otch himpunan hasil buangan metabolisma. bcnspona. dan panjang yang digunakanuntuk bergcrak. V. flagellum ccmeti) Struktur bak benang halus. motil. photobacteria. fibrinolisin (Ig. dan konsisten. V. L. conglutinatus melekat) Pcrlekatan set atau zarah di antara satu sama lain apabitá dinawat dengan konglutinmn. 19 . Fasa nya dinyatakan dalam bcntuk logaritma. fotobaktenia (Ig. dan kckurangan flutricn datam persekitanan terkawat. Fotobakteria termasuk dalam famili Vibrionaceae. lysis memccahkan) Enzim proteolisis yang dihasilkan oteh bakteria streptokokos tertentu yang berupaya menghidrolisis fibrin. fenomina pengkonglutinatan (Ig conglutination fenomena. fibrinolysin. L. mi biasa- fasa mati (ig death phase) Fasa tcrakhir ketuk pcntumbuhan baktenia yang dicinikan dengan banyaknya set baktcria yang mati.

terutamanya bakteria. glande mengeliting) Penyakit menular pada kuda dan keldai yang disebabkan oleh bakteria Actinobacillus mallei. rembesan mukosa bentebihan. V. Gas tersebut tendiri danipada 66% metana. Gejata penyakit mi ialah radang nodul dan membran mukosa satur pernafasan. coccus bijirin) Nan~aam untuk bakteria Neisseria gonorrhoea. dan nutrien yang berpunca daripadajangkitan tcrtentu atau sebarang keadaan yang boleh mcnghindir pengatmran danah. german kuman. gona biji. gas kumbah (Ig sewage gas. epidemic tremor. gonokokus (Ig. glanders (Ig. gangrene. L. benbentuk dip20 . dan 33% karbon dioksida. dialac sew mengalir) Hasil pcnghuraian kumbah oleh organisma sapnofit. 3. Gas mi botch dan nitai kotoninya di antara 650 — 750 Btu/ft digunakan sebagai bahan bakar. germisid (Ig gennicide. tremor menggigil) Ensephalomilitis pada anak ayam yang disebabkan oleh virus. Penyakit inijuga dikenali sebagai farsi. dan boleh membawa maut. Pr. Gejata penyakit mi ialah pergerakan otot yang tak selaras dan tak seimbang. Gangrcn biasanya berlaku di hujung sesuatu struktur. Y epidemois di katangan penduduk. gonococcus. dan nutnien kepada tisu yang tertibat.G gangren (Ig. glanders. cadere membunuh) Bahan yang digunakan untuk mcmbunuh mikroorganisma. dan sistem timfa bawah kulit. V. Pr. gangraine kudis buta) Tisu mati yang discbabkan oteh kekurangan bekalan darah. gegar wabak (Ig. dan kadangkala melibatkan paru-panu.

Gram-positif Gram-positif (Ig gram-positive) Sifat baktcria yang mampu mengikat pcwarnaan Gram sehingga bcnwarna biru biji kundang. dan Gram-ncgatif yang menycbabkan penyakit gonorea. atau Gram-ncgatif. gram-variable) Sifat bakteria yang tidak khusus tcrhadap pewarnaan Gram. gramicidin) Polipeptida baktcrisid yang dihasilkan oleh baktcria tanah. L. Gram-negatif Gram-negative) Sifat baktcnia yang tidak mampu mengikat pewarnaan Gram sehingga warna mcrah jambu. oma pertumbuhan) Barah tisu kclamin bcnjangkit yang discbabkan olch virus. granuloma venereal kanin (Ig canine venereal granulomata. seperti Bacillus brevis. V. gonorrhea. Gejata penyakit mi ialah pertumbuhan bak tumun di atas mukosa genetitia. iaitu tidak bersifat Gram-positif. gramisidin (Ig. dan discrtai dengan rcmbesan mukosa daii nanah. Gcjata penyakit mi ialah radang mcmbran mukosa.gonorea granuloma venereal kanin tokokus. rhoia mengatir) Pcnyakit ketamin mcnular yang disebabkan oteh gonokokus. bd. canicus anjing. V. gonorea (Ig. gona biji. dan botch merebak secara sentuhan. 21 . venereus kekasih. (1g. granalum bijirin. Gram-variabel (Ig.

22 . V. hematuria (Ig haematuria. L. launde halaman rumput) Pertumbuhan bakteria tulen yang merata di atas medium pertumbuhan. phagein memakan. V. haematophagous. Penyakit mi disebabkan banyaknya sd darah nierah yang musnah akibat scsuatujangkitan. bakterion kayu kccil. bacterial lawn. lysis mcmccahkan) lih. gost hantu) Kelonsong bakteriofaj yang ditinggalkan di luan dmnding set bakterta pcrumah selepas faj tersebut menyuntikkan asid nukleiknya ke dalam set bakteria tersebut. dan ujian pengctipan bakteriofaj. phageghost. haima darah. hematolisis (Ig. hemofilus Ducrey (Ig haemophilus Ducrey) lih. globus bola) Keadaan yang dicirikan dengan kepekatan hemoglobin y~ng tinggi di dalam darah. V. haima darah. ouron kencing) Kehadiran sd darah menah di dalam air kencing sesuat~upcnyakit. V. V. haima danah. hematofaj (Ig. L. toxikon racun) Toksin dan bahan lain yang bolch meracuni darah. E. basilus Ducrey hemoglobinemia (Ig haemoglobinaemia. haima danah. Halaman baktenia digunakan dalam ujian kepekaan antibiosis. haima danah. semasa pnoses pembiakan. hemolisis hematotoksin (Ig haematotoxin. V.H halaman bakteria (Ig. M. haematolysis. V. E. M. phagein memakan) Perihal mikroorganisma yang memakan darah. hantuan faj (Ig.

dan demam panas. 23 . herpesvirus (Ig. L. serum cecairjernih. herpes simplex. V. V. haima darah. herpes melata. V. herkapsid. V. hepatitis serum (Ig. V. heteroaglutinin (Ig. L. hemolisin (1g. haemoglobinuna. ouron kencing) Keadaan yang dicirikan dcngan kcpckatan hemoglobin yang tinggi dalam air kcncing. herpes mctata. V. vivium racun) Virus yang mcnyebabkan herpes. lysismemccahkan) Pemusnahan set darah mcrah otch hcmolisin dan membebaskan hemoglobin. dan diikuti dengan pcmbentukan vesikat dan nadang lccuh. herpes melata) Radang akut yang berjangkit pada sistem sanaf. L. lysis memccahkan) Bahan yang bcrupaya untuk mcmecahkan set darah mcrah. L. hepato hati. hemolisis (Ig. haima darah. Virus mi benselaput. herpes (Ig herpes. berbentuk kubus. V. haimadarah.hemoglobinuria heteroaglutinm hemoglobinuria (Ig. toxikon racun) Eksotoksin yang mcmusnahkan set darah mcrah. hemotoksin (Ig. agglutinatus meickat) Aglutmnmn dalam serum normal yang botch metakukan pengaglutinatan tcrhadap pclbagai zarah atau cnitrosit spesies yang berlainan spesies. Gcjata penyakit mi bermula dengan demam mengcjut. haima darah. bahagian kutit. haemolysin. herpesvirus. globus bola. haemolysis/haemolytic. Pcnyakit mi discbabkan banyaknya set darah mcrah yang musnah akibat sesuatujangkitan. dan asid nuklciknya berupa DNA. haemotoxin. hetero berlainan. heteroagglutinin. dan mcmbran mukosa yang disebabkan oteh virus kumputan koksakia A. L. V. V. serum hepatitis. herpes simpleks (Ig. simples ningkas) Herpes yang dicirikan oleh gcjala yang berupa pembentukan gugusan tecuh berair. itis radang) Penyakit radang hati manusia yang discbabkan otch virus yang terdapat datam darah.

24 . V. V. V. anti lawanan. L. canicus anjing. hystera rahim) Scjenis penyakit histenia pada anjing. hiperimun (Ig hiperimmune. hetero berlainan. L. hyper benlebihan. gene lahir) Antigen yang berasal danipada spcsies yang berbeza dengan spesies yang mcnghasi!kan antibodi. Anjing yang diserang penyakit mi didapati gclisah keranajangkitan pada deria dan motor. canine hysteria. histeria kanin (1g.heteroantigen histeria kanin heteroantigen (Ig. immunis dikecualikan) Keadaan imun yang melampau tenhadap sesuatujangkitan. heteroantigen.

sakit otot. Pr. yang digunakan untuk mengetahui kescrasian antigen dan antibodi tersebut. inoculatus memasukkan) Miknoorganisma atau sebarang bahan yang digunakan sèbagai bahan pengmnokutatan. complement fixing L. immunogen. imunogen (Ig. Misalnya fagositosis. indeks fagosit (Ig phagocytic index. influens mengatir ke datam) Penyakit akut yang berjangkit yang disebabkan oteh beberapa virus. misatnya metalui suntikan. immunis dikecualikan) Bahan. dan set fagosmt datam tiub kapitani dan jumlah set baktenia datam setiap fagosit dikira. L. L. complementum mcmcnuhi. L. demam panas. Angka mi didapati dengan mcngcramkan campuran ampaian bakteria. selsema. L. Gejata utama penyakit mi ialah radang satur pernafasan. L. phagein memakan. inges (Ig ingest. inokulum (Ig innoculum. dan kepala. Indeks mi digunakan untuk menentukan keimunan. terutamanya protein bermolekut tinggi yang botch meransang pengeluaran antibodi khusus. index pemberitahu) Jumlah purata baktenia yang telah difagositosis oleh set fagosit dalam keadaan terkawat. ingestus memakan sesuatu) Mengambil atau meletakkan makanan ke dalam jasad untuk dicernakan. fixer ikatan) Gabungan petcngkap dengan kompteks antigen-antibodi. V. influenza (Ig influenza. 25 .I ikatan pelengkap (Ig.

26 . L. gigi.J jangkitan (Ig infection. E. focal infection) Jangkitan yang bertaku hanya pada sesuatu bahagian tertentu sahaja seperti di tonsil. kulit. jangkitan fokus (1g. M. inclusio menutup datam. jaundice. L. Pr. jangkitan pendam (Ig. latent infection) Jangkitan yang tidak ketana atau tidak dapat dikesan dengan jetas. dan hidung. jaundis (Ig. jasad rangkuman (Ig inclusion body. body jasad) Sebarang struktur tak normal atau himpunan seperti virus yang terdapat datam sd. dan air kencing akibat perubahan dan penekanan kegiatan hati yang menyebabkan lebihan pigmen hempedu dalam danah dan tisu. infactus menjangkit) Perubahan patotogi pada pcrumah akibat gangguan patogen. jaunisse kuning) Gejata kuning yang tampak pada mata.

karsinogenesis (Ig. Y. karkinoma barah. karsinologi (Ig. logos ilmu) Kajian tentang barah. kapsomer (1g. capsula peti kecil) Lapisan yang melmndungi dan meliputi jasad atau sel. carcinogenesis. A. kapsul (Ig. A. kancing gigi (ig. Y. genos menghasilkan) Proses pertumbuhan barah. broth bubur) Bubur yang mengandungi zat makanan untuk pertumbuhan dan mencairkan kepekatan ampaian mikroorganisma. 27 . carcinoma/carcinomatous. Y. Berbagai-bagai jenis bubur boleh disediakan mengikut keperluan organisma tertentu. Penyakit mi biasanya terjadi apabila luka dicemari mikroorganisma di atas. lockjaw. karkonoma barah. Gejala penyakit mi ialah ketegangan otot rahang dan mulut sukar dibuka. capsid) Lapisan luar zarah virus. 1’. capsomere) Unit protein yang tersusun membentuk lapisan luar zarah virus untuk melindungi asid nukleik. broth.S. karsinoma (Ig. Y. capsule. carcinogen. jaw rahang) Salah satu bentuk tetanus yang disebabkan oleh toksin bakteria Clostridium tetani. carcinology. S.K kaldu (Ig. lucan menutup. misalnya pada bakteria. karsmogen (Ig. karkinoma barah. genos menghasilkan) Bahan yang boleh menyebabkan barah. karkinoma barah) Barah sd epitium yang malignan. yang terdiri daripada unit-unit kapsomer. kapsid (1g.

Y. anaerobicplate count. catalase) Enzim yang menghuraikan hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen. kytos lompong. agaragar-agar. chemoantigen. karkinoma barah) Penyebaran barah primer daripada tapak asal kepada beberapa tapak yang lain. Y. ytopathic effect (CPE).) Antigen yang terdiri daripada bahan kimia. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni di atas medium agar-agar dalam persekitaran aerob.karsinomatosis kiraan plat anaerob karsinomatosis (1g. L. genos menghasilkan. logos ilmu. keracunan makanan (Ig. food poisoning) Keracunan pada manusia atau haiwan akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh toksin mikroorganisma tertentu. computare mengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan padabilangan koloni di atas medium pertumbuhan agar-agar dalam persekitaran anaerob. bios nyawa. Y. kiraan agar-agar (Ig. Kesan mi boleh digunakan untuk membantu proses pengenalan virus. death mati) Keluk kadar kematian akibatpendedahan kepada keadaan tertentil seperti agen bakteriosid. A.tanpa.. L. aer udara. S. agar count. A. Y. a. Y. L. logarithmic death. kesan sitopati (CPE) (Ig. carcinomatosis. kematian logoritma (1g. anti lawanan. aer udara. 28 . kiraan plat anaerob (Ig. aerobic plate count. kiraan plat aerob (Ig. bios nyawa. computaremengira) Penganggaran bilangan bakteria yang berdasarkan pada bilangan koloni bakteria selepas tempoh pengeraman di atas medium pertumbuhan agar-agar tertentu. chema berkaitan dengan bahan kimia. kemoantigen (Ig. S. katalase (1g. Y. pathos menderita) Kesan patologi tertentu pada kultur tisu yang disebabkan oleh pertumbuhan virus.

osis keadaan berpenyakit) Penyakit menular yang biasanya menyerang lapisan epitelium gastrousus dan menyebabkan enteritis yang disebabkan oleh protozoa genus Eimeria dan Isospora pada haiwan dan unggas. V. collagenase. coagulase. V. bacillus batang). kokkos ben. koagulase (Ig. kolla gam.kiorainfenikol kolagenase kioramfenikol (Ig. coccidiodomycosis. kokobasilus (Ig. mykes kulat) Penyakit kronik kulit dan paru-paru pada lembu. koksidiodomikosis koksidiosis (Ig. coccoid. V. chlorine + amido + phenyl + nitre + glycol) Antibiotik berspektrum luas yang boleh meresap ke dalam cecair serebrospina yang digunakan untuk mengawal penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu. genos menghasilkan. kokkos ben) Bakteria yang berbentuk kokus atau menyerupai kokus. clostridium) Bakteria anaerob berbentuk bujur atali lonjong dan berspora yang biasanya dijumpai di tanah. L. L. kokoid (Ig. coccidiomycosis. koksidioidin (Ig. anjing. Y. L. mykes kulat) lih. coccobacillus. kokkos ben. Bahan mi dihasilkan oleh St reptomyces venezuelae dan dikenali juga sebagai kioromisitin. L. kucing. chioramphenicol. coccidium ben kecil. coccidioidin. L. Bakteria yang mempunyai bentuk antara kokus dan basilus. dan tikusyang disebabkan oleh Coccidiodes immites. Y. kolagenase (Ig. coccidium ben kecil) Sediaan cecair yang diperoleh daripada organisma tertentu dan digunakan untuk mengesan jangkitan Caccidiodes immites. V. coccidium ben kecil. ase imbuhan yang membentuk nama enzim) Enzim yang menghuraikan kologen dan gelatin. coagulasus beku) Enzim rembesan bakteria tertentu yang membekukan plasma darah. kambing bebiri. V. kiostridiuni (Ig. coccidiosis. 29 . koksidiodomikosis (Ig. koksidiomikosis (Ig.

kolon kolon. cholre penyakit hempedu) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh endotoksin Vibrio coma.kolera kolistin kolera (Ig. coliphage. Gram-negatif. bakterion kayu kecil. V. V. colistin. kolistin (1g. kolistin(Ig. co/ipyuria. kolon kolon. dan otot memulas. kolibasilemia (Ig. bacterion kayu kecil. kolifaj (ig. kolon kolon. coli aerob atau fakultatif anaerob. kolon kolon. V. ouron kencing) Am kencing bernanah yang disebabkan oleh Escherichia co/i. Y kolon kolon. bakterion kayu kecil) Antibiotik yang dihasilkan oleh tindak balas Escherichia co/i dengan limfosit yang berkesan terhadap strain Escherichia co/i lain. V.forma bentuk) Bakteria E. tisu kening. V. Baktenia mi disebankan melalui bahan makanan dan minuman. co/i bacillosis. Kehadiran Escherichia. bakterion kayu kecil. ouron kencing). kolibasiluria (Ig. kolibasilosis (Ig. Gejala penyakit ni ialah cirit-birit. colibaciluria. kolon kolon. tak benspona. bakterion kayu kecil. L. osis keadaan benpenyakit) Istilah umum untuk menghuraikan sebarang jangkitan Escherichia. phagein memakan) Virus yang menyerang Escherichia co/i. kolipiuna (Ig. co/i. V. dan boleh menapaikan laktosa dengan menghasilkan asid dan gas dalam tempoh masa 48 jam dengan suhu 37°C. colibacillemia. colistin) Antibiotik daripada Bacillus colistin berspektrum luas dan berkesan untuk mikroorganisma Gram-positif dan Gram-negatif. pyon nanah. Taun. coli dalam air kencing yang mungkin disebabkan oleh sesuatu penyakit. kolon kolon. V. muntah. choler. col~form. berbentuk batang. 30 . koliform (ig. haima darah) Kehadiran Escherichia co/i dalam darah yang mungkiri disebabkan oleh sesuatu penyakit.

contaminatus mengotoni) Bahan atau miknoonganisma yang menyebabkan kontaminasi. L. kultur ampaian (Ig. continuous berterusan. conjugatus penihal penkahwinan) Mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengkonjugatan. konjugan (Ig. cultura penyemaian) Kultur dalam medium cecain. kultur dalam (Ig. colony. conjugant. L. corona mahkota. continuous culture. culture. contaminate. vivium nacun) Kumpulan virus utama pada haiwan yang menyebabkan bnonkitis dan hepatitis. Pertumbuhan mikroorganisma di atas medium pepejal dan yang boleh dilihat dengan mata kasan. deep culture. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh tenus-menerus di dalam medium tertentu yang dikawal dan diatur untuk tujuan tertentu.koloni kultur selanjar koloni (Ig. kontaminat (Ig. L. L. 31 . exenic culture) Kultur yang terdiri danipada spesies organisma itu sahaja. L suspensia ampaian. L. coronavirus. kronik (Ig. E. chronic. cultura penyemaian) Kultun yang tumbuh di dalam medium agar-agar dalam. L. 2. koronavirus (Ig. L. L. kultur selanjar (Ig. contagia satu sentuhan) Zarah atau miknoorganisma yang boleh menyebabkanjangkitan secara sentuhan langsung atau tidak langsung. kultur (Ig. L. colonia koloni) 1. contagium. cultura penyemaian) Pertumbuhan mikroorganisma pada medium yang sesuai. Kumpulan individu dan satu spesies yang menyenang kawasan barn. deep dalam. kultur akseni (Ig. M. chronicus tempoh masa yang lama) Keadaan yang menggambarkan jangkitan yang hilang timbul kerana tidak beransur pulih atau beransun pulih secana perlahan-lahan. kontagium (ig. suspension culture.

stock culture. Di antara gejala penyakit mi ialah pertumbuhan nodul. A. V. atau dan urat saraf. dan kudis berkeruping putih. cultura penyemaian) Kultun tulen yang mempunyai sifat-sifat yang telah diketahui dan dipiawaikan. dan disimpan sebagai kultur rujukari dan ujian tertentu. L. leprosy. S. ulser. lepra kusta) Penyakit knonik yang disebabkan oleh Bacillus leprae pada tisu kulit. 32 .kultur stok kusta kultur stok (Ig. stoe bekalan. Penyakit mi boleh menyebabkan kecacatan dan kelemahan anggota badan. kusta (Ig. germ. kuinan (Ig. gerinen tunas) Istilah umum untuk sebrang mikroorganisma patogen.

L
leprosi (ig. leprosy; V. lepra kusta) lih: kusta lesion (Ig. lesion; L. lasio luka) Sebanang perubahan pada organ atau tisu bermkutan sesuatu jangkitan atau trauma fizikal, yang boleh menjejaskan kegiatan organ atau tisu yang tenbabit. lidah kayu (Ig. wooden tongue; M. F. wode kayu; A. £ lunge lidah) lih. aktinobasiosis lisin (Ig. lysin; Y lysis memecahkan) Sebarang agen yang melisikan sel yang menyebabkan kehilangan kandungan sel. lisogeni (Ig. lysogeny) Penihal bahan genetik bakteniofaj yang bergabung dengan bahan genetik perumah, dan akan hanya berpisah semula dalam keadaan tertentu untuk meneruskan proses pembiakan. luar bauan (1g. offodour) Bauan yang telah benubah daripada bau asal, biasanya bau yang tidak diingini, akibat kegiatan mikroonganisma. luniuran (Ig. smear; A. S. smerian genis) Cecair seperti ampaian miknoonganisma, darah, dan lain-lain yang disebarkan sama nata di atas slaid. lumuran penekanan (Ig. impression smear; L. impressio penekanan; A. S. smerian germs) Lumuran yang disediakan dengan melekap dan menekan slaid d~ atas penmukaan sesuatu, dan kesan lekapan mi dikaji dengan mikroskop.

33

M
malignan (Ig. malignant; L. ma/ignas kejahatan) Pertumbuhan atau keadaan tak normal di dalam jasad yang boleh merebak dengan mudah ke bahagian lain, dan selalunya boleh membawa maut. Misalnya banah. mandul (Ig. sterile; L. sterilis mandul) Perihal organisma yang tidak boleh membiak. maut (Ig. lethal; L. letalis mati) Penihal atau keadaan yang menyebabkan sebanang hmdupan mati. meningitis meningokokus (Ig. meningococcal meningitis; V. meningos membran; kokkos ben; itis radang) Peradangan meninges membran yang mengelilingi otak dan saraf tunjang, yang disebabkan oleh Neisseria meningititis. meningokokus (Ig. meningococcus; V. meningosmembran; kokkos berm) Nama umum untuk bakteria Neisseria meningititis berbentuk kokus dan Gram-negatif. menular (1g. contagious; L. contagio sentuhan) Perihal penyebaran sesuatu penyebab penyakit melalui sentuhan langsung atau tak Iangsung. mikobakteria (Ig. mycobacterial; V. mykes kulat; bakterion kayu kecil) Nama umum untuk baktenia dalam genus Mycobacterium yang biasanya bersifat kekal asid, panjang, dan tipis. Misalnya, bakteria pembawa tuberkulosis. mikrob (Ig. microbe; V. mikros kecil; bios nyawa) Singkatan untuk mikroonganisma. mikrobiologi (Ig. microbiology; V. mikros kecil; bios nyawa; logos ilmu) Kajian tentang mikroonganisma.

34

mikrobiota mikrobiota (Ig. microbiota; V. mikros kecil; bios nyawa) Mmknoorganmsma, alga, bakteria, kulat, dan protozoa.

miksovirus

mikrobisid (Ig. microbicidal; V. mikros kecil; L. caedere membubuh) Agen yang boleh merencatkan pertumbuhan atau membunuh miknoorganisma. mikrofaj (Ig. microphage/microphagic/microphagous; Y. mikros kecil; phagein memakan) Salah satujenis sel darah putih yang menyerang dan membunuh zarah, atau hidupan halus asing dalamjasad haiwan. mikrokokus (Ig. micrococcus; V. mikros kecil; kokkos ben) Nama umum untuk kumpulan bakteria yang berbentuk sfera, kecil, dan tidak mempamerkan susunan sel tertentu. mikroorganisma (Ig. microorganism; V. mikros kecil; organon organ) Kumpulan organisma halus yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Di antara miknoonganisma in termasuklah bakteria, virus, dan kulat. mikroorganisma cerewet (ig. festidious microorganism; V. organon organ) Mikroorganisma yang memenlukan nutrien yang kompleks untuk hidup. miksovirus (Ig. myxovirus; V. myxo lendir; vivium racun) Kumpulan virus haiwan yang memiliki RNA yang boleh menyebabkan influenza, beguk, cacan, dan rabis.

35

V. 36 . yang terletak di hujung motor neuron sehingga menjejaskan kelincahan kegiatan saraf. L. nekrobasiosis (Ig. necrobasillosis. osis keadaan berpenyakit. bakteria. L. putrid punca yang sama) Cecair berwanna kuning yang mengandungi serum. neurotoxin. dan senpihan tisu yang telah musnah akibat jangkitan sepsis.N nanah (Ig. neckrojasad mati. pus. dismmbuhan penpisahan. bakterion kayu kecil) Jangkitan pada haiwan yang disebabkan oleh Astinomycosis necrophorus. disinfect. sd darah putih. V. nyahjangkit (Ig. L. toxikon racun) Eksotoksin khusus yang menyerang tisu sarafdan sel neuron dan menghalang proses perjalanan deria neurootot di plat resepton. neuron saraf.infectusmembuat) Tindakan membebaskan sesuatu danipada pencemaran atau jangkitan mikroorganisma. neurotoksin (1g. L.

0
obligat (Ig. obligate; L.obliqatus tenikat) Penihal cana hidup miknoongariisma yang tenhad kepada satu keadaan pensekitaran sahaja sama ada, secara aenob atau anaerob atau sebagai parasit. opsonin imun (Ig. immune opsonin; L.immunis bebas danipada sesuatu; Y.opson gila) Cecair protein terlarut dalam darah hasiljangkitan semulajadi atau rangsangan pengmnokulatan sel bakteria. Cecair mi meningkatan kegiatan fagositosis. organisma bak pleuropneumonia (PPLO) (Ig. pleuropneumonia like organism; V. pleuro rusuk; pneumon paru-paru; organon organ) Miknoorganisma bukan patogen dalam order Mycoplasmatales, yang menyerupai agen yang menyebabkan pleuropneumonia. Mikroorganisma mi boleh didapati di kerongkong dan vagina. ortomiksovirus (Ig. orthomyxovirus; V. orthos lurus; myxa lendir; L. vivium nacun) Kumpulan virus yang mengandungi asid nukleus RNA yang terdin daripada 8 unit genom yangjelas, misalnya virus influenza.

37

P
papovavirus (Ig. papovavirus; L. vivium racun) Virus onkogen yang tidak berselaput, berbentuk ikosahedron dengan ukuran garms pusat di antara 40—55 mu. Virus mi terdini daripada tmgajenis, iaitu virus papiloma yang menyebabkan kutil kulit, virus polioma yang menyebabkan pentumbuhan tumun pada tikus, dan virus pemvakul pada monyet. parakoksidioidomikosis (Ig. paracoccidioidomycosis; Y. para bensama; kokkos ben; mykes kulat; osis keadaan berpenyakit) Jangkitan kulit pada manusia terutamanya d~ Brazil danbeberapa negara Amerika Selatan yang disebabkan oleh kulat bak yis Paracoccidiodes brasilliensis. Gejalanya bermula di mulut dan merebak ke hidung dan seterusnya ke visera dan pulmonani.Jangkitan mi boleh membawa maut. parakoksidioid (Ig. paracoccidiodal; Y para bersama; kokkos ben; oid menyerupai) lih. parakoksidioidomikosis paramiksovirus (Ig paramyxovirus; Y. para bensama; myxa lendir; vivium racun) Virus yang menyerupai virus miksovirus. Misalan virus mi ialah virus distemper dan sampar ayam. parasit (Ig. parasite; L. parasitus bersama) Organmsma yang hidup di permukaan atau di dalam organisma lain yang disebut perumah. Parasit mendapat makanan dan perlindungan daripada perumah, dan hubungan begini biasanya memudaratkan perumah. parasit fakultatif (Ig facultative parasite; L.facultas kebolehan parasit makan bersama) Mikroorganisma saprofit yang boleh hidup sebagai parasit dalam keadaan tertentu. 38

parvovirus

pembusukan

parvovirus (Ig paruovirus; L. vivium racun) Vmrus benbentuk ikosahedron, tak berselaput, bengaris pusat lebih kurang 22 mu. Contohnya virus yang tendapat pada tikus. pasteurelosis bovin (Ig. bovine pasteurellosis; L. bos lembu jantan; Pasteur nama ahlm sains Louis Pasteur; V. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan pada lembu yang disebabkan oleh baktenia Pasteu re/la multocida. Gejala penyakit mi tenmasuklah demam panas yang tinggi, pnemonia dan bengkak edema di bawah kulit lehen. patogen (Ig. pathogen; V. pathos mendenmta; genos meghasilkan) Sebanang onganisma yang membawa penyakit atau kesan yang buruk kepada perumah. patogenesis (Ig pathogenesis; V. pathosmenderita; genosmenghasilkan) Proses kejadian atau perkembangan penyakit. patologi (Ig pathology; V. pathos menderita; logos ilmu) Kajian tentang sebab, ciri dan kesan penyakit. peka (Ig sensitive; L. sensus perasaan) Kebolehan menenima, merasa atau bertindak balas terhadap rangsangan luar, seperti patogen, atau tindak balas yang keterlaluan terhadap antigen dan faktor yang lain. pelengkap (Ig. complement; L. complementum memenuhi) Protein terlarut dalam serum normal yang peka haba dan boleh melisiskan sebarang antigen yang telah bergabung dengan antibodi padanannya. pelilinan telur (Ig candling egg; L. candela memancar; egg telur) Perlakuan terhadap telun yang hendak digunakan sebagai medium pembiakan virus, dan seterusnya mengkaji kesan balas virus terhadap embrio telur yang terlibat. penghantaran (Ig transmission; L. transmissio menghantar) Perihal penyebaran patogen dan satu individu kepada individu yang lain. pembusukan (Ig putrefaction; L. putridus busuk) Penghuraian bahan organik oleh kegiatan metabolisme mikroorganisma dengan menghasilkan gas dan hasilan berbau busuk. 39

co-precipitation. pengautoaglutinatan (Ig autoagglutination. sensus perasaan) Perlakuan tenhadap sesuatu untuk menjadmkannya peka. L. L. L. penapaian (Ig. S. pemvaksinan (Ig vaccination. auto sendini.pemencilan pengautoaglutinatan pemencilan (Ig. haba. pempekaan (Ig.ferinentare memasak) Penapaian proteolipid susu oleh mikroorganisma yang menghasilkan banyak buih dan gelombang angin. Louis Pasteur nama onang) Pendedahan sesuatu biasanya makanan kepada haba dengan suhu di antara 60 — 65°C selama 30 minit untuk membunuh mikroorganisma patogen dan yang tidak dipenlukan. agglatinare melekat bersama) Pengaglutinatan sel oleh autoaglutinin dalam serum sendini. dengan membebaskan tenaga. Proses mi. dan gas tertentu. isolation. 40 . variolation. fermentation. penapaian ribut (Ig stormyfermentation. supaya bahan tersebut selamat digunakan dan tahan lama. L. vaccinus lembu) Proses men untik vaksin untuk mendapatkan keimunan tenhadap jangkitan tententu. pempasteuran (Ig pasteurization. L. insula pulau) Pengasingan mikroorganmsma danipada persekitanan asal atau danipada kumpulan yang hercampur untuk mendapatkan kultur tulen. co bensama. pemvariolaan (Ig.Y. L. precipitat menghala) Pemendakan saW atau Iebihjenis onganisma oleh satujenis antibodi. fermentare memasak) Penghuraian anaenob bahan organik sepenti karbohidrat dan nitnogen kompleks oleh mikroorganisma tertentu. varius pelbagai) Pemvaksinan dengan cara menginokulat kepingan pastul vaniola kering atau virus cacan tenatenuat untuk mempenoleh keimunan tenhadap jangkitan cacan. A. digunakan dengan meluas dalam industni pembuatan makanan dan b~han kimia. pemendakan bersama (1g. L. stormy ribut. sensitization. L.

L. de nyab. 2. penghiperiniunan (1g. inoculatio menyuntik) 1. deterininare penentu) Bahagian antigen yang mencntukan kekhususan tindak halas antmgen-antmbodm. L. insula pulau) Mikroonganism~yang diperoleb melalui proses pemencilan. denitrijier. genos menghasmlkan. pengikatan nitrogen (Ig. L. agglutinare melekat bensama) Pengaglutinatan eritrosit oleh darah yang berlainanjenis. hetero berlainan. 41 . anti lawanan. V. L. sensus penasaan) Pempekaan terhadap tisu itu sendiri. penentu antigen (Ig. hyperimmunization. isolate. Ammoniakos berkaitan dengan Ainmon) Penghuraian sebatian onganik kompleks oleh mmknoonganisma untuk menghasilkan ammonia. V. dengan menyuntikkan antigen berulang kali kepada individu yang berkenaan.Y. pengheteroaglutinatan (Ig heteroagglutination. pencilan (1g. immunis bebas) Peningkatan keimunan. antigenic detenninant. Proses memasukkan inokulum ~kedalam perumah. pengaglutinatan (1g. penganimonia (Ig animonifying. Meletakkan atau memasukkan mikroorganisma di medium pertumbuhan. nitrogen fixation) Penukanan nitrogen udara oleh miknoorganisma kepada garam nitrit dan nitrat. penginokulatan (Ig inoculation. autosensitizatiori. L. hyper benlebihan. agglulinare melekat bersama) Tindak halas di antara antibodi dengan antigen tak larut menyebabkan antigen berkenaan bergumpal. L. L. V. Y auto sendiri. pendenitrifikasi (Ig. L. L. nitrum soda negatif) Bakteria yang melakukan denitnifikasi. agglutination.pengautopekaan penginokulatan pengautopekaan (Ig.

pentransjangkitan (Ig transfection. nitrum soda negatif) Kumpulan bakteria dalam famili Nitrobacteriaceae yang boleh mengoksidakan nitrit kepada nitrat. nitrifier. L. contaminatus menyentuh) Pencemaran oleh miknoonganisma yang tidak dikehendaki. L. infectus menjadi) Prosesjangkitan sel oleh RNA atau DNA virus. agglutinaremelekat bensama) Pengaglutinatan antigen dan antibodi homolog pada konpuskel haiwan yang berlainan. penyahjangkitan (Ig disinfection. penicillin. L. L. L. pengingesan (Ig ingestion. immunis bebas. serum cecairjennih. L. dis pisah. pemsilinase (Ig penicillinase. trans seberang. Kaedah mi digunakan untuk membezakan organmsma berlainan strain. penitrit (ig. L. infectus menjadi) Proses pemusnahan miknoonganisma.pengkoaglutinatan penyahjangkitan pengkoaglutinatan (1g.) Pengelasan organisma yang berasaskan kepada keantigenan dan tindak balasnya dengan antibodi tertentu. L. L. conjugatus penihal perkahwinan) Penggabungan di antara dua msogamet atau sel. penicillus pensil) Antibiotik yang dihasilkan oleh Penicillium dan Aspergillus tertentu yang benupaya merencatkan pentumbuhan sebahagian besar baktenia. pentipan serologi (Ig serological typing. penicillus pensil) Enzim yang dihasilkan oleh baktenia tertentu untuk menghidrolis penisilin. pengimunotindasan (Ig immunosuppression. co-agglutination. kulat. 42 . penmsilin (Ig. alga. pengkonjugatan (Ig conjugation. dan baktenia supaya sehahagian danipadajasad kromatin daripada satu sd benpindah ke sel yang lain. cobersama. protozoa. ingestus membawa masuk) Pengambilan bahan makanan ke dalamjasad. pengkontaminatan (Ig contamination. L. L. suppressus menekan) Proses mengurangkan kesan tindak balas antigen-antibodi.

penyakit kuku dan mulut (Ig foot and mouth disease. Bang ahli sains. avis burung. L. disesse penyakit) Penyakit pada lembu yang disebabkan oleh Brucelle abortus yang boleh menyebabkan kegugunan. A. disesse penyakit) Jangkitan tifus yang berulang-ulang. M. L. disesse penyakit) Penyakit menular dan akut pada haiwan yang disebabkanoleh vims. £fo/ kaki. penyakit anjing gila (ig rabies) lih. S. eritrosit. disesse penyakit) Penyakit pada manusia dan haiwan yang disebabkan oleh riketsia yang berbentuk kokus. L. A. muthr mulut. V. F. penyakit kepala besar (ig bighead disease. pembentukan vesikel pada membran mukosa. dan pertumbuhan tak normal pada sel neoplasma. bigkuat.penyakit Bang penyakit kuku dan mulut penyakit Bang (1g. A. /iverhati. avian biq liver disease. L. Di antara gejalanya termasuklah bengkak hati. Pada bebiri. penyakit klamidia (Ig chlamydialdisease. disessepenyakit) Penyakit ayam yang disebabkan oleh virus. terutamanya mulut dan celah kuku. disessepenyakit) Penyakit pada haiwan yang disebabkan oleh Clostridium spp. Brill disease. black hitam. 43 . L. S. penyakit hitam (Ig. L. black disease. Gejala penyakit mi ialah air liur berbuih. A. gejalanya berupa pembengkakan kepala dan leher. M. dan granulosit. Bang’s disease. bigkuat. atau mikoplasma. akibat tisu hati yang telah dicederakan oleh protozoa Fasciola hepatica. Penyakit mi dikenalijuga sebagai demam afta. L. E. Pada kuda gejalanya ialah osteofibiosis akibat keluarnya kalsium dan fosforan yang berlebihan. demam panas. penyakit hati besar unggas (1g. rabis penyakit Bill! (Ig. yang dmganti dengan gentian. yang boleh menyebabkan kematian. Gram-negatif dan anaerob obligat. chlamysbaju luar. S. headfod kepala. disesse penyakmt) Penyakit pada bebini yang disebabkan oleh Clostriidum nouyi tip B.

L. plasma bentuk) Unsur genetik luar kromosom yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan. p/agewabak) lih. F. rancid) lih. host. farmer~c lungdisease. Akibat peradangan menimbulkan gejala bengkak. pikornavirus (Ig picornavirus. wabak bubon plasmid (Ig. peradangan (Ig. plasmid. tengik perdarahan (Ig. rasa sakit dan meningkatnya bilangan limfosit. tetapi boleh mempengaruhi sifat sesuatu onganisma. A. V. Gejalanya berupa pentumbuhan granuloma yang menyeluruh dan fibrosis tisu peparu yang boleh mengganggu fungsi peparu dan boleh membawa maut. disesse penyakit) Alahan piilmonani akut yang disebabkan oleh spora kulat Micropol’tspora Jheni dan ‘l’herinoactinomyces vulgaris yang biasanya mencemar jerami. S. V. genos menghasilkan) Polisakanida yang dipercayai hasilan mikroorganisma yang boleh meningkatkan suhu badan. magpie sejenis burung. L. inflammatio membakan) Gerak balas tisu penumah terhadap kecedenaan. haemorrhage haemorrhagic. farme kandang. kemenahan.penyakit peparu petani plasmid penyakit peparu petani (Ig. ouron kencing) Kencing bernanah akibatjangkitan mikroorganisma. hospes tamu) Organisma yang digunakan oleh panasifsebagai tempat tinggalnya. pyros apm. haima danah) Pengalmran darah keluan dan salun darah. inflammation. pirogen (Ig pyrogene/pyrogenic. serta sebagai sumber makanan dan penlmndungan. Y. piuria (Ig pyuria. perat (Ig. M. pyros api. vivium racun) Virus berselaput dan berbentuk ikosahednon serta peka kepada asid. jangkitan atau kehadiran bahan asing. L. V. perwnah (1g. lungen panu-panu. 44 . plag (Ig plague V. L. Y.

S. pneumonic. S. pock. pro sebelum. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus DNA dan boleh menyebabkan penyakit p0k pada ventebrat.pleuropneumonia provirus pleuropneumonia (Ig. poliovirus (Ig poliovirus. p/euro nusuk. pocvesikel. vivium nacun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. pneumon paru-panu) Hemolisin yang dihasilkan oleh pneumokokus. bopeng atau vesikel kecil pada kulmt yang mengandungi nanah. Gejalanya ialah pneumonia. L. polios pucat. 2. atau cecairjennih sepenti vesmkel demam cacan. V. V. tidak berselaput. provirus (Ig provirus. Radang pleura dan paru-paru. pneumon panu-paru. pro sehelum. profaj 45 . L. V. tindak balas imunologi atau fizikal atau agen kimia. A. dan boleh menyebabkan penyakit polio. V. dan menyebabkan pneumonia. pneumonia (ig. V. pneumon paru-panu) Radang panu-panu yang disebabkan oleh pelbagai organisma. A. berukuran lebih kurang 28 mu. poliomyelitis. pneumolisin (Ig pneumolysin. profaj (Ig prophage. L. poksvirus (Igpoxvirus. phagein memakan) Bakteriofaj yang tidak aktif setelah menjangkiti baktenia. V. Gejalanya ialah lumen alveola benkahak. V. berbentuk ikosahedron. tetapi dalam keadaan tertentu dan sesuai. poliomielitis (Ig. dan nadang pleura. pok (Ig. vivium racun) /ih. pneuinon paru-panu) 1. polios pucat. Penyakit menulan pada lembu yang disebabkan oleh Mycoplasma mycoides. Gram-positif. boleh menghasilkan zarah virus baru.~ L. pleuropneumonia. kokkos ben) Nama umum untuk baktenia dalam kumpulan diplokokus yang benbentuk sfena. kahak berfibrin. pneumokokus (Ig pneumococcus. myelos som-som) Penyakit akut dan benjangkmt yang disebabkan oleh virus pada saraf tunjang sehingga memusnahkan neuron motor yang boleh menyebabkan susut badan dan lui~puh. pocvesikel) Capuk. V.

monad seunit) Baktenia safrofit. V. pseudo palsu. pseudotuberkulosis (Ig pseudotuberculosis. L. V. Bebenapa spesies sahaja bensifat patogen kepada manusia.pseudomonad pseudotuberkulosis pseudomonad (Ig. tuberculum tubenkel) Penyakit yang menyenupai tuberkulosis. yang bersifat kekal asid. air dan di bahagian luka yang sepsis. 46 . berbentuk batang. pendarfioun. pseudo palsu. yang disebabkan oleh Nacardia asternides. pseudomonad. Gnam-negatmf yang ditemui di tanah.

dan bersifat aerob dalam famili Rhizobiaceae. Gejalanya ialah demam. L. Penyakit inijuga dikenali sebagai hidnofobia. Y rhizo akar. L. ulser pada membran mukosa dan gastrousus. V. rinderpes (Ig rinderpest. dan mulut. dan berupaya mengikat nitrogen atmosfera. reovirus. rabies. mata. rizobium (Ig rhizobium. rhabdos batang. benselaput. berbentuk batang. dan dimningi dengan cinit-binit dan rembesan air hidung. Virus mi boleh dipencilkan dan salun penafasan dan gastnousus manusia dan haiwan. rabeis gila) Penyakmt pada haiwan keluanga anjing. yang memiliki asid nukleus RNA tetapi tidak boleh dmnyahaktifkan oleh eter. vivium racun) Virus yang merniliki asid nukleus RNA. histenia. L. rinovirus (Ig rinovirus. rider haiwan bertanduk. lumpuh dan boleh membawa maut. Contohnya virus rabis dan stomatitis vesikel pada lembu. rabis (Ig. bios nyawa) Baktenia Gram-negatif. pest wabak) Penyakit akut pada lembu. Virus mi belum dapat dipastikan sama ada boleh atau tidak boleh membawa sebarangjangkitan. vivium racun) Virus yang memiliki asid nukleus RNA. V.R rabdovirus (Ig rhabdovirus. berbentuk ikosahedron dengan ganispusatyang berukunan 70—75 mu. reovirus (Ig. berbentuk peluru. Gejalanya tenmasuklah ketmdaktenteraman mental. bensimetni pilin dan berukunan 60 x 225 mu. L. tak berselaput. Rizobium berada dalam nodul akar tumbuhan legum. dan juga manusia yang disebabkan oleh virus. kambing dan kerbau yang disebabkan oleh virus. 47 . Penyakit anjing gila. vivium racun) Virus dalam kumpulan pikonnavirus.

Pada ibu yang hamil jangkitan mi boleh membawa kecacatan kongenital tenhadap bayi yang sedang dikandung. rubela (Ig. rubella. 48 . Gejala penyakit mi termasuklah selsema. L. barber~crash. harbajanggut. radare tornpok merah) Radang pada muka tenutama sekali di kawasan cukuran akihat penggunaan gunting dan pencukur yang dicernari oleh rnikroorganisma. rubellus kemerahan) Penyakit benjangkit yang disebabkan oleh virus. L.ruam gunting rambut rubela ruam gunting rambut (ig. Penyakit mi dikenalijuga sebagai campak German atau campak Penancis. demarn panas dan ruam yang menyelunuh.

sepsis (1g. germen tunas. rembesan air hidung. terutama organisma Bruce/la tertentu. L. safrofit fakultatif (Ig. fuge/burung. L. L. plaga malapetaka) Wabak menular dan akut pada unggas yang disebabkan oleh virus. edema di bahagian kepala. L. pestis wabak. sarsina (Ig.S safrofit (Ig saphrophyte/saprophytic. phyton tumbuhan) Mikroorganisma yang mendapat makanan dengan cara mereputkan benda hidup yang telah mati dan bukan patogen. infusismencurah ke dalam) Cecair yang mengandungi nutrien terlarut daripada pemprosesan hati dan digunakan untuk memperkaya medium pertumbuhan bakteria. facultas kebolehan. liverhati. Sarsina bersmfat anaerob obligat dan boleh menapaikan laktosa.facultative saphraphyte. V. sarcina berkas) Bakteria dalam famili Peptococcaeceae. dan boleh membawa maut. Y. A. sepsis reput) Perihal luka yang telah dijangkiti oleh bakteria dan bernanah. saprobusuk. seduhanhati (Ig. phython tumbuhan) Organisma yang dianggap sebagai safrofit tetapi dalam keadaan tertentu boleh hidup sebagai parasit. S.A . sel germa (1g. livermnfusion. L. sampar unggas (Ig fowl pest/fowl plague. V. Wabak inijuga merangkumi penyakit Newcastle. berbentuk kokus dan biasanya ditemui bergugus empat. sapro busuk. Gejala wabak mi ialah demam. sarcina. germ cell. sepsis. 49 .S. ce/la bmlik kecil) Sel pembiak pada metazoa yang akan bergabung untuk menghasilkan satu jasad yang lengkap.

serum. bodyjasad. dan disebarkan melalui hubungan seks. phyton tumbuhan) Mikroorganisma dalam serum. Pertaliannya mungkmn saling menguntungkan kedua-dua spesies tersebut. Syphilus nama puisi) Penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteria Spirochaetepal/ida. atau melalui bahan yang telah dicemani oleh organisma mi. whey airjennih. purulentus nanah) Rembesan serum yang bercampur dengan nanah. V. Y. V. whey airjernih. L. denyutjantung yang tinggi dan ruam badan. haima danah) Penihal kehadinan patogen dalam salur danah yang diiningi dengan demam. symbiosis hidup bersama) Satu danipada pasangan mikroorganisma yang hidup secara simbiosis. L. L. misalnya streptokokus dan stafilokokus. seropurulen (Ig seropurulent. symbiont. septikos pembusukan. V. symbiosis hidup bersama) Pertalian hidup di antara dua atau lebih mikroorgamisma yang berlainan spesies. sindrom kedefisienan antibodi (Ig. simbiosis (Ig. sifilis (1g. whey airjernih) Cecair yang diperoleh apabila darah membeku. serum (Ig. V. S. therapia memulih) Perawatan atau perlindungan danipada sebanang jangkitan atau penyakit dengan menggunakan serum yang mengandungi antibodi terhadap organisma atau toksin yang menyebabkan penyakit yang berkenaan. symbiosis/symbiotic. seroterapi (Ig serotherapy. syndrome satu haluan) Perihal kecacatan. L. siinbion (Ig. V. logos ilmu) Kajian tentang serum terutamanya tindak balas antigen-antibodi. V. whey air jernih. perencatan atau ketidakmampuan badan 50 . Penyakmt mi diperoleh. L. atau melalui kandungan ibu yang dijangkiti oleh penyakit mi. L. serum cecamrjennih. L. syphilis. deficiens kekurangan. Serum berbeza daripada plasma kerana tidak mempunyai fibninogen. anti lawanan A. serologi (Ig serology/serologic.septisemia sindrom kedefisienan antibodi septisemia (Ig septicaemia. antibody deficiency syndrome. serofit (Ig serophyte.

Stafilin boleh merencat pertumbuhan Coiynebacketrium diphtheriae. kirrhos keperang-perangan) Keadaan organ yang tak normal disebabkan olehjangkitan atau keadaan fisiologi atau fizikal yang luar biasa. staphyte gugusan anggur. V. staphylolysin. staphyte gugusan anggur) Lisogen yang dirembeskan oleh bakteria strain stafilokokus yang aktif. Y staphyte gugusan anggur. L.V. Enzim mi boleh mencernakan fibrin dan menghalang pembekuan darah. resting spore. spora (1g. staphylokinase. yang berfungsi melisiskan sel darah merah. spira belitan) Antibiotik yang berasaskan struktun eritmisin yang dihasilkan oleh Streptomyces ambofaciens. sporosbiji) Jasad pembiakan aseks yang terdiri daripada satu sel seperti kulat dan paku pakis. dOrman. stafilokoagulase (Ig. sepenti fenomena hipogamaglobulmnemia. L. agamaglobulinemia dandisgamaglobulmnemia. sirosis (Ig. Dalam persekitaran yang Sesuai spora boleh bencambah semula. cirrhosis. Keadan mi berpunca danipada pelbagai sebab seperti kekunangan serum imunoglobulin. dan diikuti dengan tisu gentian dan pencerutan organ yang tenlibat. 51 .sirosis stafilolisin menghasilkan antibodi oleh limfosit. L. raest diam. Gejalanya berupa pembentukan tisu yang berlebihan. coagulatio beku. stafilokinase (Ig. V. stafilin (1g. ase enzim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus spp. spiramisin (Ig. sporos biji) Spora yang berdinding tebal. V. spiramycin. spore. dan rintang terhadap keadaan persekitaran yang buruk. lysis memecahkan) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. staphylocoagulase. ase en zim) Enzim yang dirembeskan oleh bakteria Staphylococcus s/ip. staphylin. stafilolisin (Ig. V. A. yang berfungsi membekukan darah. staphyte gugusan anggur. spora rehat (1g. S.

Sulfanilamida juga dikenali sebagai para-aminobenzenasulfonamida. sco-p pemerhati) Istilah yang merujuk kepada sesuatu yang halus. mykes kulat) Antibiotmk yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. V. streptomycin.streptokokus susu bak tali streptokokus (Ig. sulfapiridina (Ig sulfa/iyridine) Sebatian antibaktenia dalam kumpulan sulfonamida. sulfanilamide) Sebatian hablur putih yang larut sedikit dalam air dan alkohol dan bersifat antibakteria. streptomisin (Ig. cultura tanaman) Kultur bakteria. 52 . sulfadiazine) Sebatian sulfonamida yang bersifat antibakteria dan digunakan untuk merawat berbagai-bagai jenisjangkitan. kokkos ben) Kumpulan baktenia berbentuk bulat atau lonjong. boleh menapaikan gula laktosa dengan menghasilkan asid laktik dekstroratori dalam famili Streptococcaceae. micro kecil. tersusun Secara berpasangan dan berantai. S. sub bawah paras. subculture. rap berlendir. sulfamidil atau sulfonammd P. submicroscopic. sulfanamide) Nama am untuk semua agen antibakteria yang mempunyai struktur asas para-aminobenzenasulfonamida. L. berkesan untuk merencatkan pertumbuhan baktenia Gramnegatif. ropy milk. susu bak tall (Ig. Bahan mi banyak digunakan sebagai penindasjangkitan dermatitis herpetiformis. streptos bengkok. sub bawah paras. Streptomisin digunakan dengan meluas untuk merawat penyakit tuberkulosis. V. larut dalam air. sulfonamida (Ig. subkultur (Ig. sulfadiazina (Ig. submikroskopik (Ig. streptos bengkok. kulat. A. streptococcal. sulfanilamida (Ig. atau virus yang disediakan atau diperoleh daripada kultur yang sedia ada. yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan. milk susu) Keadaan susu yang pekat berlendir bak tali akibat himpunan bahan kapsul Atcaligenes viscolatis. yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan bantuan mikroskop cahaya. L.

therinophile. philos suka) Organisma yang boleh hidup dan membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. Gejala utamanya ialah otot menjadi tegang dan menggigil. 53 . Perat terapi (Ig. Y.spasmosmenggigil) Hemotoksin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. termofili (Ig. tetanospasmin. Y thermos paras) Bakteria yang boleh hidup tetapi tidak boleh membiak dalam persekitaran suhu yang tinggi. tetanospasmin (Ig. lysin membebaskan) Hemolisin yang dirembeskan oleh Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. rancidus dinilai) Keadaan bahan yang berbau busuk akibat penghuraian bahan lemak oleh bakteria safrofit. tetanus. tetanus (Ig. tetanostegang. tetani (Ig. tetanolisin (1g. L. tetanos tegang) Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. bd. pada manusia dan haiwan yang ditularkan melalui luka. dan bertindak liar kerana kehilangan akal. tetanos tegang. therapy. thermoduiy/therinoduric. dan mulut. Keadaan mi dicirikan dengan gejala kebas dan menggigil pada tangan. thermos paras. tetanos tegang) Perihal kepekaan yang tinggi pada neuroo tot akibat kekurangan kalsium serum. therapia memulih) Perawatan jangkitan dan penyakit. tetany. rancid.T tengik (Ig. I’. Y. kaki. Y. Y. termoduri termoduri (Ig. tetanolysin. L.

loya.tetrakokus tetrakokus (Ig. toksemia (1g. L. yang berfungsi sebagai laluan bahan genetik daripada sel penderma ke sel penerima. 54 . yang digunakan untuk mengawal pelbagaijenisjangkitan kulat. oid menyerupai) Sesuatu bahan yang menyerupai toksin. toxikon racun. Y. typhoid. toksikoid (Ig. conjugatus perihal perkahwinan. toksoid (Ig. Y. toxikon racun) Perihal kesan toksin atau bahan kimia lain yang beracun. Y. toxin. toxikon racun. toxophore. oid menyerupai) Bahagian toksin yang tidak menyebabkan keracunan tetapi masih berfungsi sebagai antigen. toxikon racun. me hablur putih) Antibiotik rangkaian peptida yang dihasilkan oleh Bacillus brevis. Y. conjugation tube. tirosidina (Ig. dan protozoa. haima darah) Perihal kehadiran toksin sampingan metabolisme atau protein tak normal atau bahan kimia beracun yang lain di dalam darah. typhos demam) Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi pada manusia. toxikon racun) Bahan mikrob atau yang dihasilkan olehnya. toxoid. dan demam. muntah. kokkos ben) Bakteria kokos dalam susunan empat. Gejala utamanya ialah cirit-birit. genos menghasilkan) Keupayaan mikroorganisma menghasilkan toksin. toxemia. Y. toxicogenic. tyros keju. toxic. Y. melalui makanan dan minuman. tubus paip) Tiub yang terbentuk semasa penggabungan seks di antara dua sel. tetracoccus. flub pengkonjugatan (Ig. Y. toksoid tifoid (Ig. toxicoid. toksin (Ig. tetra empat. yang boleh menyebabkan keracunan atau kemudaratan kepada organisma lain. phore menghasilkan) Bahagian toksin yang aktif yang menyebabkan keracunan. Y. tyrocidine. toxikon racun. toksofor (Ig. Y. toksik (Ig. toxikon racun. bakteria. toksikogen (Ig. Y.

Y. osiskeadaan berpenyakit) Jangkitan akut atau kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru atau sebarang organ lembut haiwan dan manusia. tuberculum bonjul kecil) Tumbuhan yang menyerupai tuberkel. toksoplasmosis (Ig. tuberculin. Y. tonsilla tonsil. plasmin membentuk. tubercle. toxoplasmosis. Gejala tuberkulosis ialah pembentukan tuberkel. tolerensi dadah (Ig. tuberculoprotemn. dan susut badan. plasmin membentuk) Antigen protozoa Toxoplasma yang digunakan untuk mengesan kehipenpekaan toksoplasmosis. Tu mur mungkin bersifat benigna atau malignan. Pr. tuberculosis. yang berlaku apabila sel kehilangan kebolehan untuk berhenti membahagi apabila bersentuhan dengan sel bersebelahan. tolerantia sabar) Penihal kerintangan dadah yang wujud akibat pendedahan yang berulang-ulang terhadap dadah tersebut. toxikon racun. tuberculum bonjul kecil. tumur (Ig. drug tolerence. tuberkulin (Ig. 55 . itis radang) Radang tonsil yang benpunca daripada pelbagai sebab. tumourbengkak) Bengkak atau pertumbuhan tak normal. L. tuberculum bonjul kecil) Tuberkuloprotein yang digunakan untuk menentukan kepekaan individu terhadap basilus tuberkel. L. Kadangkadang disebabkan olehjangkitan baktenia. Nama am basilus tuberkulosis. tuberkulosis (Ig. drogue herba kering. tuberkel (Ig. dan akan menimbun.L. toxikon racun. Nama am untuk kutil yang kecil. tonsillitis. tuberculate. 2. 3. tuberculumbonjul kecil. L. L. tumour. toxoplasmin. protos pertama) Sebatian protein daripada bakteria Mycobacterium tuberculosis. tak selera makan.toksoplasmin tumur toksoplasmm (Ig. L. tuberculum bonjul kecil) 1. tuberkuloprotein (Ig. tonsilitis (Ig. Y. Y. L. Nodul sel yang tumbuh akibat tuberkulosis. Y. L. osis keadaan berpenyakit) Penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondi. tuberkulat (Ig. Batuk kering.

L. 56 .U ulser (Ig. ulcus luka) Luka terbuka dan terhad pada lapisan epitelium kulit dan membran mukosa gastrousus. ulcer.

valcsin (1g. A. vaksinia (Ig. vacciniola. L. dan telah diatenuat. L. A. varius pelbagai) lih. life bacterial vaccine. L. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi mikroorganisma seperti bakteria. vaccinus lembu. life hidup. Gejalajangkitan mi ialah pertumbuhan papul dan pastul di bahagian tetek dan puting susu. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi virus hidup yang telah diatenuat. vaccinus lembu) Bahan yang bersifat vaksin. oid menyerupai) Pertumbuhan yang bersifat vaksinia. life vaccine. L. S. vaksin virus hidup (Ig.V vaksigen (Ig. vaccigenous. L. S. vivium racun. cacar 57 . vaksin bakteria hidup (Ig. Y. L. L. S. vaksinoid (1g. vaccinus lembu) Cacar lembu yang menular dan boleh berjangkit kepada manusia. L. life hidup. L. vaccine. vaccinoid. vaccinia. life hidup. vaksin hidup (1g. variola (1g. vaksiniola (1g. life vaccine. vaccinus lembu) Vaksin yang mengandungi baktenia hidup yang telah diatenuat. A. L. vaccinus lembu) Vesikel sekunder yang timbul selepas pemvaksinan. Istilah mi juga merujuk kepada bahagian protein mikroorganisma yang boleh merangsang pengeluaran antibodi yang berkaitan. variola. vaccinus lembu) Sediaan yang terdiri daripada mikroorganisma sepenti virus dan baktenia yang telah dibunuh atau diatenuat. virus dan niketsia hidup. bakterion kayu kecil.

viremia (Ig. haima darah) Perihal virus dalam salur darah. L. L. L. viraemia. virulentus penuh dengan racun) Perihal patogen yang membawa kesan yang buruk atau yang mudanat kepada perumah. virus ensefalitis ekuin (Ig. major besar) Cacan malignan. L. variolus. kepatogenan dan pembiakan virus. variola major. L. equine-encephalitis virus. boleh menyebabkan kegugunan anak. dualis dua. metabolisma. dual-host virus. dan kebanyakannya hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. L. viroid (1g. varius pelbagai. Y. varius pelbagai. encephalos otak. L. fisiologi. L. osis keadaan berpenyakit) Jangkitan yang disebabkan oleh Vibrio fetus pada lembu. vivium racun. oid menyerupai) Virus yang tidak berkapsid tetapi masih boleh bersifat sebagai agen jangkitan. dan un tentinggal di dalam nahim semasa benanak. vibro bengkok. vibnosis (Ig. equinos kuda. minor kunang) Cacan yang tidak malignan. vivium racun. L. vivium racun) Virus yang memiliki dua perumah yang berasingan. kambing dan kambing bebiri. pertumbuhan. L. variola minor (Ig. virology. vibriosis. Virus hidup sebagai parasit obligat di dalam sel perumah hidup. Agen mi terdini daripada kelongsong kapsid yang di dalamnya terdapat asid nukleus DNA atau RNA. virus dua perumah (1g. virologi (Ig. viriolus (Ig. virus (Ig. varius pelbagam) Menujuk kepada benbagai-bagai jenis cacar. virus/viral.variola major virus ensefalitis ekuin variola major (Ig. Y. L. viroid. vivium racun. virulent. virulen (Ig. Akibat jangkmtan i. hospes tetamu. vivium racun) Agenjangkitan yang halus dengan garis pusat di antara 10— 250 nm. lagein bertutur) Kajian tentang struktur. variola minor. vivium racun) Jangkitan ensephalomielitis pada kuda dan keldai yang disebabkan 58 . Y. L.

59 . L. L. virusid (Ig. kecacatan deria sanaf. vivium nacun) Virus yang menyebabkan rabis yang dipenoleh daripada anjing atau sebanang haiwan yang telah dijangkiti virus mi. dan boleh membawa maut. street virus. L. Y. virus liar (Ig. L. vivium racun) Bakteniofaj virulen. Gejalajangkitan mi ialah demam. L. virucidal/virucide.virus liar virusid oleh virus yang disebankan oleh nyamuk dan kutu. stratejalan. caedare membunuh) Agen yang menencat atau memusnahkan pentumbuhan virus. A. vivium nacun) Virus yang boleh membantu virus cacat untuk membiak. lytic virus. helpen menolong. S. lysis memecahkan. helper virus. virus lisis (Ig. virus pembantu (Ig. vivium racun.

Y. wabak unggas (Ig. bobunic plague. fugel burung. Gejala jangkitan mi ialah kelenjan limpa bengkak. plaga malapetaka) lih. plaga malapetaka) Wabak yang disebabkan oleh jangkitan Pasteurella pastis pada manusia dan tikus.fowl plague. wabak bubon (Ig. terutamanya di bahagian pinggang. epidemic. epidemois di antara manusia) Jangkitan yang meningkat di atas panas normal. yang melibatkan sebahagian besar penduduk di kawasan yang tenlibat. L.w wabak (Ig. A. S. bubu bengkak di pinggang. saxnpar unggas 60 . L.

Y zoion haiwan.z zoonosis (Ig. osis keadaan berpenyakit) Penyakit haiwan yang boleh berjangkit kepada manusia. zoonosis. 61 .

.

ampicillin anaemia anaerobe/anaerobic anaerobic plate count antagonism antagonist anthrax antibiosis antibiotic antibody deficiency syndrome antigen antigenic determinant antiglobulin Bahasa Malaysia abakteria fasa kematian tercepat aktinobasilosis adenovirus adjuvan aerob kiraan plat aerob demam babi Afrika kiraan agar-agar pengaglutinatan aglutinin aglutinogen aglutinoid pengammonia amfoterisin ampisilin anemia anaerob kiraan plat anaerob antagonisme antagonis antraks antibiosis antibiotik sindrom kedefisienan antibodi antigen penentu antigen antiglobulin 63 .DAFTAR ISTILAH BIOLOGI (MIKROBIOLOGI) BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA - Bahasa Inggeris abacteria accelerated death phase actinobacillosis adenovirus adjuvan t aerobe aerobic plate count African swine-fever agar count agglutination agglutinin agglutinogen agglutinoid ammonif~’ing amphotericin.

Bahasa Inggeris antisepsis antiseptic antiserum antistreptokinase antistreptolysin antitoxin antiviral/antivirus aplasia/aplastic apthous arbovirus/arborvirus arthrospore ascogonium asepsis aureomycin autoagglutination autoantibody autoantigen autolysis autosensitization autotoxin autovaccine auxospore auxotroph avian biq liver disease avian diphtheria avirulent bacillaemia/bacillemia bacillary white diarrhoea Bacille Calmette Guerin bacillicide bacilliform bacilluria bacillus bacitracin bacteria bacterial lawn bacteriemia/bacteriaemia bacterin Bahasa Malaysia antisepsis antiseptik antiserum antistreptokinase antistreptolisin antitoksin antivirus aplasia aptus arbovirus artrospora askogonium asepsis aureomisin pengautoagiutinatan autoantibodi autoantigen autolisis pengautopekaan autotoksin autovaksin auksospora auksotrof penyakit hati besar unggas dzfteria unggas avirulen basilemia cirit-&irit putih basilus Bacille Calmette Guerin basilisid basilzform basiluria basilus basitrasin bakteria halaman bakteria baktertmia bakterin 64 .

Bahasa Inggeris bacteriochlorine bacteriochlorophyll bacteriocidin bacteriod bacteriologist bacteriOlogy bacteriolysin bacteriolysis/bacteriolytic bacteriophage bacteriostasis bacteriostatic bacteriotoxin bacteriotropin bacteriouria bacterioviridin Bang’s disease barber’s rash bartonellosis biflagella bighead disease black disease blackwater fever blastophore bobunic plague botulism boutonneuse fever bovine pasteurellosis Brill disease broth brucellergen brucellosis cancer candling egg canicola fever canine hysteria canine venereal granulomata capsid capsomere Bahasa Malaysia bakterioklorin bakterioklorofil bakteriosidin bakteriod ahli bakteriologi bakteriologi bakteriolisin bakteriolisis bakteriofaj bakteriostasis bakteriostatik bakteriotoksin bakteriotropin bakteriouria bakterioviridin penyakit Bang ruam gunting rambut bartonelosis biflagelum penyakit kepala besar penyakit hitam demam air hitam blastofor wabak bubon botulisme demam butoneus pasteurelosis bovin penyakit Brill kaldu bruselergen bruselosis barah pelilinan telur demam kanikola histeria kanin granuloma venereal kanin kapsid kapsomer 65 .

Bahasa Inggeris capsule carcinogen carcinogenesis carcinology carcinoma/carcinomatous carcinomatosis catalase chemoantigen chickenpox chickenpox chlamydial disease chloramphenicol choler chronic cirrhosis clostridium cloudy swelling co-agglutination co-precipitation coagulase coccidiodomycosis coccidioidin coccidiomycosis coccidiosis coccobacillus coccoid colibacillemia colibacillosis colibaciluria coliform coliphage colipyuria colistin colistin collagenase colony complement fixing complement Bahasa Malaysia kapsul karsinogen karsinogenesis karsinologi karsinoma karsinomatosis katalase kemoantigen cacar air cengkering penyakit kiamidia kioramfenikol kolera kronik sirosis klostridium bengkak kabus pengkoaglutinatan pemendakan bersama koagulase koksidiodomikosis koksidioidin koksidiomikosis koksidiosis kokobasilus kokoid kolibasilemia kolibasilosis kolibasiluria koliform kohfaj kolipiuria kolistin kolistin kolagenase koloni ikatan pelengkap pelengkap 66 .

Bahasa Inggeris conglutination fenomena conjugant conjugation conjugation tube contact dermatitis contagious contagious pastular dermatitis contagium contaminate contamination continuous culture coronavirus culture cured meat cytopathic effect (CPE) death phase deep culture dengue denitrification denitrifier denitrif~iingbacteria diagnosis dicoccous digenesis dihydrostreptomycin dikaryote diphasic diphtheria disinfect disinfectant disinfection distemper drug drug tolerence dual-host virus Ducrey’s bacillus eczema enchondroma Bahasa Malaysia fenomina pengkonglutinatan konjugan pengkonjugatan tiub pengkonjugatan dermatitis sentuh menular dermatitis pastula menular kontagium kontaminat pengkontaminatan kultur selanjar koronavirus kultur daging terolah kesan sitopati (CPE) fasa mati kultur dalam denggi denitrifikasi pendenitnfikasi bakteria denitnfikasi diagnosis dikokos digenesis dihidrostreptomisin dikariot dw~fasa d~Jitha nyahjangkit bahan penyahjangkit penyahjangkitan distemper drug tolerensi dadah virus dua perumah basilus Ducrey ekzema enkondroma 67 .

Bahasa Inggeris endemic endometritis endospore endotoxin endotoxoid enterotoxaemia enterotoxin enterovirus eosinophilic epidemic tremor epidemic equine-encephalitis virus exconjugant exenic culture exotoxin facultative facultative parasite facultative saphrophyte farmer’s lung disease fermentation festidious microorganism fibrinolysin flagellum focal infection food poisoning foot and mouth disease fowl pest/fowl plague fowl plague gangrene germ cell germ germicide glanders gonococcus gonorrhea Gram-negative gram-positive gram-variable Bahasa Malaysia endemik endometritis endospora endotoksin endotoksoid entrotoksemia enterotoksin enterovirus eosinofil gegar wabak wabak virus ensefalitis ekuin ekskonjugan kultur akseni eksotoksin fakultatzf parasitfaku Itat if safrofitfakultatif penyakit peparu petani penapaian mikroorganisma cerewet fibrinolisin fingelum jangkitanfokus keracunan makanan penyakit kuku dan mulut sampar unggas wabak unggas gangren sel germa kuman germisid glanders gonokokus gonorea Gram-negatif Gram-positif Gram-vartabel 68 .

haemorrhagic haemotoxin hay fever helper virus herpes herpes simplex herpesvirus heteroagglutination heteroagglutinin heteroantigeri hiperimmune host hyperimmunization immune opsonin immunogen immunosuppression impression smear inclusion body infection infective dose inflammation influenza ingest ingestion innoculum inoculation iron bacteria Bahasa Malaysia gramisidin baktena sulfur h~jau hematolisis hematofaj hematotoksin hematuria hemoglobinemia hemoglobinuria hemolisin hemolisis hemofilus Ducrey perdarahan hemotoksin demam jerami virus pembantu herpes herpes simpleks herpesvirus pengheteroaglutinatan heteroaglutinin heteroantigen hiperimun perumah penghiperimunan o~psoninimun imunogen pengimunotindasan lumuran penekanan jasad rangkuman jangkitan dos kesan peradangan influenza inges pengingesan inokulum penginokulatan bakteriaferum 69 .Bahasa Inggeris gramicidin green sulphur bacteria haematolysis haematophagous haematotoxin haematuria haemoglobinemia haemoglobinuria haemolysin haemolysis/haemolytic haemophilus Ducrey haemorrhage.

Bahasa Inggeris isolate isolation jail fever jaundice Kafir pox Kahn antigen kedani fever latent infection leprosy leprosy lesion lethal life bacterial vaccine life vaccine life vaccine liver infusion lockjaw logarithmic death logarithmic phase luminous bacteria lysin lysogeny lytic virus male-specific bacteriophage malignant meningococcal meningitis meningococcus microbe microbicidal microbiology microbiota micrococcus microorganism microphage/microphagic/ microphagous mumps mycobacterial myxovirus Bahasa Malaysia pencilan pemencilan demam penjara jaundis cacar Kafir antigen Kahn demam kedani jangkitan pendam kusta leprosi lesion maut vaksin bakteria hidup vaksin hidup vaksin virus hidup seduhan hati kancing gigi kematian logoritma fasa logaritma bakteria berkilau lisin lisogeni virus lisis bakteriofaj khususjantan malignan meningitis meningokokus meningokokus mikrob mikrobisid mikrobiologi mikrobiota mikrokokus mikroorganisma mikrofaj beguk mikobakteria miksovirus 70 .

Bahasa Inggeris necrobacillosis neurotoxin nitrifier nitrogen fixation obligate off odour orthomyxovirus papovavirus paracoccidiodal paracoccidioidomycosis paramyxovirus parasite parvovirus pasteurization pathogen pathogenesis pathology penicillin penicillinase phage phage ghost phagocyte phagocytic index phagocytin phagocytosis phagolysis phagosome photobacteria picornavirus plague plasmid pleuropneumonia like organism pleuropneumonia pneumococcus pneumolysin pneumonic pock Bahasa Malaysia nekrobasilosis neurotoksin penitrit pengikatan nitrogen obligat luar bauan ortomiksovirus papovavirus parakoksidioid parakoksidioidomikosis paramiksovirus parasit parvovirus pempasteura patogen patogenesis patologi penisilin penisilinase faj hantuanfaj fagosit indeksfagosit fagositin fagositosis fagolisis fagosom fotobakteria pikornavirus plag plasmid organisma bak pleuropneumonia (PPLO) pleuropneumonia pneumokokus pneumolisin pneumonia pok 7~ .

Bahasa Inggeris poliomyelitis poliovirus poxvirus prophage provirus pseudomonad pseudotuberculosis pus putrefaction pyrogene/pyrogenic pyuria rabies rabies rancid rancid relapsing fever reovirus resting spore rhabdovirus rhizobium rinderpest rinovirus ropy milk rubella saphrophyte/saprophytic sarcina sensitive sensitization sepsis septicaemia serological typing serology/serologic serophyte seropurulent serotherapy serum hepatitis serum sewage gas Bahasa Malaysia poliomielitis poliovirus poksvirus profaj provirus pseudomonad pseudotuberkulosis nanah pembusukan pirogen piuria penyakit anjing gila rabis perat tengik demam berulang reovirus spora rehat rabdovirus rizobium rinderpes rznovirus susu bak tali rubela safrofit sarsina peka pempekaan sepsis septisemia pentipan serologi serologi serofit seropurulen seroterapi hepatitis serum serum gas kumbah 72 .

Bahasa Inggeris smallpox smear spiramycin spore staphylin staphylocoagulase staphylokinase staphylolysin sterile stock culture stormy fermentation streak street virus streptococcal streptomycin subculture submicroscopic sulfadiazine sulfanamide sulfanilamide sulfapyridine suspension culture symbiont symbiosis/symbiotic syphilis tetanolysin tetanospasmin tetanus tetany tetracoccus therapy thermodury/thebmoduric thermophile three day fever tonsillitis toxemia toxic toxicogenic toxicoid Bahasa Malaysia cacar lumuran spiramisin spora stafilin stafilokoagulase stafilokinase stafilolisin mandul kultur stok penapaian ribut coretan virus liar streptokokus streptomisin subkultur submikroskopik sulfadiazina sulfonamida sulfanilamida sulfapiridina kultur ampaian simbion simbiosis sifilis tetanolisin tetanospasmin tetanus tetani tetrakokus terapi termoduri termofili demam tiga han tonsilitis toksemia toksik toksikogen toksikoid 73 .

Bahasa Inggeris toxin toxoid toxophore toxoplasmin toxoplasmosis transfection transmission tubercie tuberculate tuberculin tuberculoprotein tuberculosis tuberculosis tumour typhoid tyrocidine ulcer vaccigenous vaccination vaccine vaccinia vacciniola vaccinoid variola major variola minor variola variolation variolus vibriosis viraemia viroid virology virucidal/virucide virulent virus/viral wooden tongue yellow fever zoonosis Bahasa Malaysia toksin toksoid toksofor toksoplasmin toksoplasmosis pentransjangkitan penghantaran tuberkel tuberkulat tuberkulin tuberkuloprotein batuk kering tuberkulosis tumur tifoid tirosidina ulser vaksigen pemvaksinan vaksin vaksinia vaksiniola vaksinoid variola major variola minor variola pemvariolaan viriolus vibriosis viremia viroid virologi virusid virulen virus lidah kayu demam kuning zoonosis 74 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->