Bunyi diftong

NAMA: MOHAMAD JAZLAN PENSYARAH: EN. MOHAMAD HANIFAH B.B.K KOYA MOIDEEN KUTTY

• Dua vokal yang dimaksudkan iaitu dari satu bunyi vokal yang pertama menggeluncur ke bunyi vokal yang kedua.• Diftong adalah rentetan dua vokal yang dihasilkan dengan satu hembusan nafas sahaja dan mempunyai satu puncak kelantangan. • Lafaz bunyi vokal yang pertama lebih lantang berbanding bunyi vokal yang kedua. .

.• Bunyi diftong dilambangkan dengan dua huruf vokal : .Menunjukkan keadaan lidah di akhir sebutan.Menunjukkan keadaan lidah semasa mula melafazkan bunyi vokal yang pertama. .

tupai. contoh: landai.• Terdapat tiga bunyi diftong : i.Bunyi ini dapat dihasilkan dengan kedudukan lidah secara anggarannya pada posisi semasa menghasilkan bunyi vokal depan (a) dan secepatnya beralih kepada bunyi vokal tertutup (i).sampai . Bunyi diftong (ai) .

Bunyi diftong (au) .pulau .ii. contoh: lampau.beliau.Bunyi ini dapat dihasilkan dengan kedudukan lidah secara anggarannya pada posisi seperti melafazkan bunyi (a) dan secepatnya beralih kepada bunyi vokal belakang tertutup (u).

Bunyi ini dapat dihasilkan dengan kedudukan lidah mula menggeluncur pada posisi vokal belakang separuh tertutup (o) dan secepatnya beralih kepada bunyi vokal tertutup (i). Bunyi diftong (oi) .kaloi.amboi .iii. contoh: dodoi.

• Diftong juga terdapat di awal.tengah dan akhir perkataan seperti contoh di bawah . Diftong Awal Tengah Akhir / ai / / au / aising aurat cair daun pandai pulau / oi / - koir kaloi .

SEKIAN TERIMA KASIH .