Bunyi diftong

NAMA: MOHAMAD JAZLAN PENSYARAH: EN. MOHAMAD HANIFAH B.B.K KOYA MOIDEEN KUTTY

• Dua vokal yang dimaksudkan iaitu dari satu bunyi vokal yang pertama menggeluncur ke bunyi vokal yang kedua. • Lafaz bunyi vokal yang pertama lebih lantang berbanding bunyi vokal yang kedua.• Diftong adalah rentetan dua vokal yang dihasilkan dengan satu hembusan nafas sahaja dan mempunyai satu puncak kelantangan. .

Menunjukkan keadaan lidah semasa mula melafazkan bunyi vokal yang pertama.Menunjukkan keadaan lidah di akhir sebutan.• Bunyi diftong dilambangkan dengan dua huruf vokal : . . .

sampai .Bunyi ini dapat dihasilkan dengan kedudukan lidah secara anggarannya pada posisi semasa menghasilkan bunyi vokal depan (a) dan secepatnya beralih kepada bunyi vokal tertutup (i).• Terdapat tiga bunyi diftong : i.tupai. Bunyi diftong (ai) . contoh: landai.

pulau . Bunyi diftong (au) .ii. contoh: lampau.Bunyi ini dapat dihasilkan dengan kedudukan lidah secara anggarannya pada posisi seperti melafazkan bunyi (a) dan secepatnya beralih kepada bunyi vokal belakang tertutup (u).beliau.

iii. contoh: dodoi.amboi .kaloi.Bunyi ini dapat dihasilkan dengan kedudukan lidah mula menggeluncur pada posisi vokal belakang separuh tertutup (o) dan secepatnya beralih kepada bunyi vokal tertutup (i). Bunyi diftong (oi) .

Diftong Awal Tengah Akhir / ai / / au / aising aurat cair daun pandai pulau / oi / - koir kaloi .tengah dan akhir perkataan seperti contoh di bawah .• Diftong juga terdapat di awal.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful