P. 1
Tamadun Islam Dan Tokoh

Tamadun Islam Dan Tokoh

|Views: 8|Likes:
Published by Muhammad Muizzudin
ipg
ipg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Muhammad Muizzudin on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

Pengenalan

Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul. Kajian demi kajian telah dilakukan dan sehingga hari ini masih lagi terdapat penemuan baru dalam tamadun islam yang masih belum disingkap oleh masyarakat moden. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi manusia yang bertamadun dan maju. Dalam kerja khusus ini, kami akan membincangkan sumbangan intelektual islam dalam bidang sains dan matematik iaitu dalam skop perubatan, astronomi, fizik dan biologi.

Definisi Intelektual
Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar. Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamadun. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains tulen dan sains social termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. Dalam tamadun islam terdapat ramai tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang kepada perkembangan tamadun islam. Antaranya ialah Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Rusyd, Al- Biruni, Al-Razi, Al- khawarizmi dan ramai lagi.

Ibnu Masiwaihi (meninggal 243 Hijrah) beliau telah banyak menghasilkan kitab perubatan. tetapi umat Islam akhirnya telah muncul sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. iv. Ar-Razi (meninggal 320 Hijrah). malah telah menyumbang sesuatu kepada bidang tersebut. Antara pakar perubatan Islam yang terulung ialah: i. Mereka bukan sahaja menguasai ilmu perubatan. Beliau menjadi pengarah rumah sakit Jundisyapur. Perubatan Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. iii. Namun demikian beliau juga merupakan seorang doctor yang terkenal. Ibnu As-Sahal (meninggal 255 Hijrah). v. Walaupun ilmu ini berasal daripada tamadun asing iaitu Rom. . Ibnu Sina (meninggal 428 Hijrah). Ali bin Abas (meninggal 428 Hijrah). Beliau lebih dikenali sebagai ahli falsafah.Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Sains 1. Beliau dilantik menjadi doctor peribadi Khalifah Daulah Al-Buwaihiah. Beliau merupakan tokoh doctor Islam yang terunggul sehingga dilantik menjadi ketua doctor-doktor di Baghdad. ii.

ii. Ibnu Baithar. Disamping menjadi doctor. Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas (meninggal 328 Hijrah). Muhammad bin Musa Al. Beliau telah mengarang kitab al. Kitab fi istikhraj al. Jubair bin Haiyan.mufradah (berkaitan dengan farmasi). Jami Mufaradah Al-Adwiyah Wa Al-Aghziyah (berkaitan permakanan) Mizan at-Tib (panduan kepada doctor. Farmasi Dan Kimia Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani Abasyiah. iii. Antara mereka ialah: i.Adwiyah al.handasiah (kejuruteraan) dan lainnya.khawarizmi . Rasyiduddin (meninggsl 634 Hijrah). Beliau mengarang kitab Hisab alAhillah (matematik). iii. Antaranya ialah Ma Yahtaj Ilaiahi al-‘Ummal wa al-Kuttab Min San‘ah al.2. Beliau telah menghasilkan tiga kitab besar iaitu Al-Mughni (berkaitan farmasi). Beliau mengarang banyak kitab matematik dan kejuruteraan. beliau juga merupakan pakar dalam bidang astronomi. iv. Thabit bin Qurrah al-Hirani. Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini.Hisab (matematik dan kejuruteraan). Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah: i. Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham.(221-288 Hijrah). Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Matematik Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. ii.

Parsi dan Arab Jahiliah. . Antara kitab falak karangannya ialah Tarikh al-Hind. Ia dimanfaatkan oleh umat islam untuk kepentingan syariat Islamiah yang dikenali dengan istilah ilmu Falak. ii. Beliau telah mengarang kitab falak. Jabir Batani (meninggal 319 Hijrah) sumbangannya yang terbesar dalam ilmu falak ialah mencipta teropong bintang. Pada zaman Bani Abasyiah lahir ramai ulama falak. Abu Mansur al-Falaki (meninggal 272 Hijrah).Qanun al. Antaranya ialah Ilhbat al-‘Ulum al-Hai’ah al-Falak. al. Hindi. iv. Beliau dianggap sebagai pakar astronomi Islam yang terbesar pada zaman itu.mas’udi dan Istikhraj al-Autad. Antaranya ialah: i. Raihan al-Bairuni (meninggal 440 Hijrah). iii. Abu Hassan (277-352 Hijrah).Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi Astronomi bersumberkan tamadun Yunani.

Sumbangannya Dalam Tamadun Islam Sebelum meninggal dunia. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr.TOKOH-TOKOH INTELEKTUAL ISLAM 1. Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi sangat besar. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis kepada Renaissance di barat. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Bapanya dan datuknya merupakan kadi di Kardova. Keturunannya terdiri daripada golongan yang berilmu dan ternama. Beliau pernah berguru kepada Ibnu Zuhr. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. IBNU RASYD Latarbelakang Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198. Ibnu Rusyd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Dua tahun . Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues.

Buku "Kulliyah fitThibb" telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1255 oleh Bonacosa. Dalam bidang perubatan pula. Kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul General Rules of Medicine. dan nahu Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah "Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid. ilmu kalam. dan Muwafaqatil Hikmah Wal Syari'a yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama. Tahafatul Tahafut. ulasannya terhadap buku Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya..kemudian. beliau dilantik menjadi hakim di Kardova. yang mengungkap persoalan falsafah dan agama. fiqh. terutamanya dalam bidang falsafah. Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga meliputi bidang falsafah. kaji bintang. buku mengenai ilmu kalam. Beliau pernah menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali sahaja. muzik. Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesihatan. Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya. mengenai perubatan secara umum. beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. tatabahasa. Siri karya tulisan tersebut menunjukkan betapa penguasaan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang dan cabang ilmu begitu ketara sekali sehingga usaha untuk menterjemahkan tulisan beliau telah dilakukan ke dalam bahasa lain. Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah). Kehebatannya dalam . Kasyful Adillah. Selepas beberapa waktu menjadi hakim. Taslul. . orang Yahudi dari Padua. falak. Tafsir Urjuza yang membicarakan perubatan dan tauhid. telah mempengaruhi ahli falsafah Barat.

Iraq. beliau pernah berguru dengan Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Malahan dalam banyak perkara. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya 2. JABIR IBN HAIYAN Latarbelakang Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi). menunjukkan bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya. Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini. Pada peringkat awal kerjayanya. juga dikenali sebagai Geber oleh orang-orang Barat.bidang perubatan tidak berlegar di sekitar perubatan umum. Kajiannya dalam bidang kimia . Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. Beliau juga digelar sebagai “Bapa Ilmu Kimia Moden”. Sumbangannya Dalam Tamadun Islam Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. Beliau berasal dari Kufah. Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang kimia. tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ di dalam tubuh manusia.

Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada tandingannya di dunia. hidroklorik. salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai cabang ilmu alkimia.menyebabkan beliau disanjung pada zamannya. Beliau juga banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. beliau telah memperkenalkan beberapa istilah kimia seperti alkali. Beliau mencurahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. (arab: al-qali) iaitu garam kalium untuk mebuat baja. pengewapan. Disamping itu. Jadi. sitrik. Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. Beliau juga telah memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen di dunia alkimia. sabun dan bahan kimia. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. dan tartarik. Beliau telah berjaya menggabungkan kaedah kajian secara tradisional dengan kajian secara moden menerusi ekperimen dan makmal. penghabluran dan penyulingan. . penyaringan. Antara sumbangannya yang paling bermakna ialah kejayaan mencipta teori peleburan logam seperti raksa. Oleh sebab itulah. Maknanya.

Antara mereka ialah Thabit bin Qurrah al-Hirani. Walaupun ilmu ini berasal daripada tamadun asing iaitu Rom.  . Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Matematik  Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham. Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah Ibnu Baithar.Pengenalan   Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi manusia yang bertamadun dan maju.   Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini. Hindi. Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamadun. Ia dimanfaatkan oleh umat islam untuk kepentingan syariat Islamiah yang dikenali dengan istilah ilmu Falak. Muhammad bin Musa Alkhawarizmi Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi Astronomi bersumberkan tamadun Yunani.  Farmasi Dan Kimia Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani Abasyiah. Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Sains  Perubatan Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Rasyiduddin dan Jubair bin Haiyan. tetapi umat Islam akhirnya telah muncul sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. Parsi dan Arab Jahiliah. Definisi intelektual   Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar. Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas.

 Raihan al-Bairuni (meninggal 440 Hijrah). Antaranya ialah Ilhbat al-‘Ulum al-Hai’ah al-Falak. Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis kepada Renaissance di barat. • • • Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi sangat besar. Antaranya ialahAbu Mansur al-Falaki Beliau telah mengarang kitab falak. TOKOH-TOKOH INTELEKTUAL ISLAM 1.   Jabir Batani. Antara kitab falak karangannya ialah Tarikh al-Hind. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. IBNU RASYD Latarbelakang • • • • Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad.  Pada zaman Bani Abasyiah lahir ramai ulama falak. Sumbangannya Dalam Tamadun Islam . al. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. Abu Hassan (277-352 Hijrah).mas’udi dan Istikhraj al-Autad.Qanun al. Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues. Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Lahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198. Beliau dianggap sebagai pakar astronomi Islam yang terbesar pada zaman itu. sumbangannya yang terbesar dalam ilmu falak ialah mencipta teropong bintang.

tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ di dalam tubuh manusia. Malahan dalam banyak perkara. • Dalam bidang perubatan pula. . dan nahu • Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah "Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid. pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya. Beliau juga digelar sebagai “Bapa Ilmu Kimia Moden”. mengenai perubatan secara umum. • Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir.. JABIR IBN HAIYAN Latarbelakang • • • • • Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi). Pada peringkat awal kerjayanya. juga dikenali sebagai Geber oleh orang-orang Barat. beliau pernah berguru dengan Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. kaji bintang. • Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar perubatan umum. Beliau berasal dari Kufah. • Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga meliputi bidang falsafah. ilmu kalam. Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesihatan. Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang kimia. tatabahasa. fiqh. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Beliau pernah menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali sahaja. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya. Iraq. menunjukkan bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya. 2. falak.• Sebelum meninggal dunia. muzik.

dan tartarik. Beliau juga telah memperkenalkan model penelitian dengan cara eksperimen di dunia alkimia. • Beliau mencurahkan daya upayanya pada proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai mekanisme tindak balas kimia. disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya Jabir Ibnu Haiyan. • Disamping itu. . Beliau juga banyak mengabdikan dirinya dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai kemajuan dalam bidang penyelidikan. Terdapat sebanyak 22 risalah yang antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia. pengewapan. • Antara sumbangannya yang paling bermakna ialah kejayaan mencipta teori peleburan logam seperti raksa. • • Kajiannya dalam bidang kimia menyebabkan beliau disanjung pada zamannya. beliau telah memperkenalkan beberapa istilah kimia seperti alkali. mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. • Beliau telah berjaya menggabungkan kaedah kajian secara tradisional dengan kajian secara moden menerusi ekperimen dan makmal. sabun dan bahan kimia. • Oleh sebab itulah. Maknanya. salah satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik. Bahkan dalam tulisan Max Mayerhaff. (arab: al-qali) iaitu garam kalium untuk mebuat baja. • Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak ada tandingannya di dunia.Sumbangannya Dalam Tamadun Islam • • Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. penghabluran dan penyulingan. hidroklorik. penyaringan. sitrik. beliau yang menjana momentum bagi perkembangan ilmu kimia moden. Beliau cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah yang telah diabadikan sehingga kini. • Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->