KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

. • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Maksud lain – ilmu dan kebenaran.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. • Falsafah pendidikan – pedoman.

• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. epistemologi. jenis kurikulum. . kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis sistem pendidikan. dan aksiologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. • Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. . • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.

rekonstruktivisme dan eksistensialisme.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Tradisional – perenialisme dan essensialisme. ii. Moden – progresivisme. .

PERENIALISME .

• Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu.kerana pengaruh materialisme. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot.• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. pragmatisme dan fahaman sains. • Lahir . . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.

menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa.• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menganalisis sastera. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal. pupuk moral dan melatih 3M .

ESSENSIALISME .

menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. mendidik manusia menjadi lebih cekap. .• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu.

ilmu alam. sains. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit.• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. . sejarah. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. bahasa asing. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M.

PROGRESIVISME .

• Dasar pendidikan – pragmatisme. • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. naturalisme. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. .• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. tertumpu pada pembelajaran aktif.

. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat.kemahiran hidup.• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. Penyelesaian masalah. penasihat (inkuiri penemuan. keperluan dan kebolehan murid. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. projek. ujikaji dll. cth.

REKONSTRUKTIVISME .

• Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat.prihatin dengan masalah masalah kini . • Dasar pendidikan – pragmatisme. • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. pembelajaran aktif.• Lahir daripada fahaman progresivisme.

• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. pengarah projek dan ketua penyelidik. . Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

KONFUSIANISME .

Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. . ii. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.

pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. • Untuk dapat ilmu sebenar. .• Memperkenalkan unsur rasionalisme. • Menyarankan kaedah inkuiri.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik.• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

v. i. iii. Kesepaduan iman. ii. Pendidikan seumur hidup. ilmu dan amal salih vi. akhlak mulia. berilmu dan amal salih (Yunus :9). Al-falah. Memakmurkan alam. . Menyampaikan dua fungsi –’abid.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. khalifah. iv. Pembangunan menyeluruh JERI. • Kamal Hassan – FPI menekan konsep.

Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. iii.Samb. meninggikan kalimahNya dan daie. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. i. ii. Manhaj rabbani. . Keimanan kepada Allah.

3. Hakikat ketuhanan. 2. Hakikat alam. Hakikat manusia. .HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

6. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Berkaitan dengan realiti masyarakat. Bebas daripada sebarang percanggahan. 3. 2. Bersifat universal didasari faktor sosial. spiritual. Sesuai dengan roh Islam. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. budaya. akidah dan undang-undang Islam.CIRI/SYARAT FPI 1. ekonomi dll. 4. 5.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

budaya dll. • Penyampaian ilmu mengikut silibus. meluaskan maklumat yang ada. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. . minat. menggalak murid cari maklumat baru. – kesan tabiat membaca. dll.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai.

perlu ada rancangan tahunan. . BBM. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi. kemudahan asas dll. – alat. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. mingguan dan harian. bulanan.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid.

–rentasan matapelajaran. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. . – how & why. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. • Bimbingan hendaklah secara berterusan.

Contoh teladan atau model. .Samb. Penghubung dalam masayarakat. Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Pembimbing dan kaunselor. • • • • • • Pembentuk akhlak.

KONSEP 6M .

mursyid. .• Bukan suatu yang asing. . . • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.muballigh.muaddib. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977. . .mudarris. . • 6M – .murabbi.muallim.

MUDARRIS .

kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. . . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – .mempunyai kepakaran. .

.

dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. Ali –Imran : 79 .dengan ilmu dan amal yang sempurna).

Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. Al.An. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".am : 105 . dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.

MUADDIB .

menitis dan menyuburkan akhlak mulia. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. menyuci. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . mendidik. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. menanam. tingkahlaku. disiplin.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. membimbing. membentuk.

MURABBI .

. memacu minda. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. mencurahkan kasih sayang.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mengajar. mendidik. membangun jatidiri dan intergriti.

.• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. rohani.

Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Al-Rum : 39 .

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. dan doakanlah (untuk mereka.“ Al-Isra’ : 24 .

MU’ALLIM .

latihan.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. latihtubi. amali. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. . memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. mengajar. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang.

maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). kemudian apabila kamu telah aman sentosa. sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah : 239 .Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan.

kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. akan segala nama benda-benda dan gunanya. Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. . membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. mangarah. menasihati.

lalu kami beriman kepadanya. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Al-Jin : 2 .

MUBALLIGH .

kesederhanaan. kesempurnaan.• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. . Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. keluwesan (murunah).

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

pembimbing. 4. Guru sebagai pemimpin masyarakat. Guru sebagai pengajar. pemudahcara. 3. 2. Guru sebagai kaunselor. Guru sebagai agen perubahan. 5. penilai. Guru sebagai agen sosialisasi .1.

Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Sentiasa menasihati murid. 6. 8. Suka subjek yang diajar.1. Menerapkan didikan agama. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 3.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. Mengamalkan ilmu yang diajar. Menjaga disiplin murid. 5. 2. . Meneladani Rasulullah saw. Menyayangi pelajar. 7. 4. 10. 9.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru pendidikan. Peranan guru 4. Peranan guru murid. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p.1. menanamkan keagamaan. 2. dalam meningkatkan mutu . Peranan guru 3.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. .1. 3. 4. Tanggungjawab terhadap pelajar. 2. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Sertakan grafik 2. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Ulasan dalam bentuk grafik. . Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Timur dan Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful