P. 1
Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat.ppt

Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat.ppt

|Views: 3|Likes:
Published by Zahiruddin Zaher
g
g

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Zahiruddin Zaher on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Maksud lain – ilmu dan kebenaran. • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Falsafah pendidikan – pedoman. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan.

• Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. . dan aksiologi.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. epistemologi. kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis kurikulum. jenis sistem pendidikan.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. • Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak.

ii. Tradisional – perenialisme dan essensialisme. Moden – progresivisme. . rekonstruktivisme dan eksistensialisme.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i.

PERENIALISME .

• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. .kerana pengaruh materialisme. • Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu. • Lahir . pragmatisme dan fahaman sains. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.

pupuk moral dan melatih 3M . • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal.• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menganalisis sastera.

ESSENSIALISME .

membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. . • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. mendidik manusia menjadi lebih cekap.

ilmu alam. sejarah. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. sains. bahasa asing.• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. . Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit.

PROGRESIVISME .

• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. • Dasar pendidikan – pragmatisme. . tertumpu pada pembelajaran aktif. naturalisme. • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup.

. cth. Penyelesaian masalah. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep.• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. ujikaji dll. projek. penasihat (inkuiri penemuan. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat. keperluan dan kebolehan murid.kemahiran hidup.

REKONSTRUKTIVISME .

pembelajaran aktif. • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat. • Dasar pendidikan – pragmatisme.prihatin dengan masalah masalah kini . • Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat.• Lahir daripada fahaman progresivisme. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.

• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. . pengarah projek dan ketua penyelidik. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. .

KONFUSIANISME .

ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. . Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

• Memperkenalkan unsur rasionalisme. • Menyarankan kaedah inkuiri. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. • Untuk dapat ilmu sebenar. .

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

saintifik. .• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

• Kamal Hassan – FPI menekan konsep. khalifah. ii. berilmu dan amal salih (Yunus :9). Menyampaikan dua fungsi –’abid. akhlak mulia. . Pendidikan seumur hidup. i. ilmu dan amal salih vi. Pembangunan menyeluruh JERI. v. iv. Kesepaduan iman. Al-falah. Memakmurkan alam. iii.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh.

. i. iii. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. ii. meninggikan kalimahNya dan daie.Samb. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Manhaj rabbani. Keimanan kepada Allah.

Hakikat ketuhanan. 3.HAKIKAT FPI 1. 2. Hakikat manusia. . Hakikat alam.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

budaya. 6. Bebas daripada sebarang percanggahan. 5. ekonomi dll. Bersifat universal didasari faktor sosial. Sesuai dengan roh Islam. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Berkaitan dengan realiti masyarakat. akidah dan undang-undang Islam.CIRI/SYARAT FPI 1. spiritual. 2. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. 3. 4.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

• Guru perlu mengajar murid bijak belajar. menggalak murid cari maklumat baru. – kesan tabiat membaca.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. budaya dll. . meluaskan maklumat yang ada. • Penyampaian ilmu mengikut silibus. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. dll. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. minat.

• Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. perlu ada rancangan tahunan. – alat. mingguan dan harian.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. kemudahan asas dll. bulanan. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid. . BBM. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi.

. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. – how & why. • Bimbingan hendaklah secara berterusan.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. –rentasan matapelajaran.

Penyelidik dan penilai. Pembimbing dan kaunselor. Contoh teladan atau model. Penghubung dalam masayarakat. • • • • • • Pembentuk akhlak. .Samb. Pelajar dan pembina budaya ilmu.

KONSEP 6M .

.mudarris. • 6M – .muballigh.muaddib. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977. .mursyid.muallim. . • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. . . .murabbi.• Bukan suatu yang asing.

MUDARRIS .

.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.ciri-ciri peribadi yang dimiliki.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. .mempunyai kepakaran. .

.

dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Ali –Imran : 79 .Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.dengan ilmu dan amal yang sempurna). kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .

untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".am : 105 .Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.An. Al.

MUADDIB .

membentuk. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. mendidik. membimbing. menyuci. disiplin. tingkahlaku. menanam.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh .

MURABBI .

• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. . mendidik. mengajar. membangun jatidiri dan intergriti. mencurahkan kasih sayang. memacu minda.

emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. . rohani.

Al-Rum : 39 . Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).

“ Al-Isra’ : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dan doakanlah (untuk mereka. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU’ALLIM .

arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. . Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. latihtubi. amali. mengajar. latihan.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu.

sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Al-Baqarah : 239 .

kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. Al-Baqarah :31 . akan segala nama benda-benda dan gunanya.

MURSYID .

• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. menasihati. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. . mangarah. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.

lalu kami beriman kepadanya.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Al-Jin : 2 . dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.

MUBALLIGH .

. kesempurnaan. keluwesan (murunah).• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesederhanaan. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

penilai. Guru sebagai pemimpin masyarakat. Guru sebagai agen perubahan. 3. 2. 5. pembimbing. Guru sebagai pengajar. pemudahcara. Guru sebagai kaunselor.1. 4. Guru sebagai agen sosialisasi .

. 8. 2. Sentiasa menasihati murid. Mengamalkan ilmu yang diajar. 9. 4. Suka subjek yang diajar. Menjaga disiplin murid. 7. Memahami teknik dan kaedah pengajaran.1. Meneladani Rasulullah saw. 10. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Menyayangi pelajar. Menerapkan didikan agama. 6. 5. 3.Memberi semangat dan perangsang kepada murid.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

1. Peranan guru 4. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. Peranan guru pendidikan. Peranan guru 3. 2. Peranan guru murid. dalam meningkatkan mutu . menanamkan keagamaan.

Tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 2.1. 4. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 3.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Ulasan dalam bentuk grafik. Timur dan Barat. Sertakan grafik 2. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. .Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->