KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan. . • Maksud lain – ilmu dan kebenaran.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. • Falsafah pendidikan – pedoman.

dan aksiologi. • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. jenis kurikulum. kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis sistem pendidikan. epistemologi.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. .

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. . • Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.

Moden – progresivisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Tradisional – perenialisme dan essensialisme. ii.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. .

PERENIALISME .

nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. .kerana pengaruh materialisme. • Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu. pragmatisme dan fahaman sains. • Lahir . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle.

• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menganalisis sastera. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. pupuk moral dan melatih 3M .

ESSENSIALISME .

menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. mendidik manusia menjadi lebih cekap. • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme. • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. .• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu.

• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. ilmu alam. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. bahasa asing. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. . sejarah. sains. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.

PROGRESIVISME .

naturalisme.• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. tertumpu pada pembelajaran aktif. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. • Dasar pendidikan – pragmatisme. . • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup.

kemahiran hidup.• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. cth. keperluan dan kebolehan murid. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. penasihat (inkuiri penemuan. projek. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat. . ujikaji dll. Penyelesaian masalah.

REKONSTRUKTIVISME .

• Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. • Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat.• Lahir daripada fahaman progresivisme. pendidikan untuk perubahan dan reformasi.prihatin dengan masalah masalah kini . pembelajaran aktif. • Dasar pendidikan – pragmatisme.

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. pengarah projek dan ketua penyelidik. .membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

KONFUSIANISME .

Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. . ii.

• Untuk dapat ilmu sebenar. . • Menyarankan kaedah inkuiri.• Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. saintifik. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. . bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

• Kamal Hassan – FPI menekan konsep. iv. ii. Pendidikan seumur hidup. ilmu dan amal salih vi.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. i. . khalifah. Kesepaduan iman. v. Al-falah. Pembangunan menyeluruh JERI. berilmu dan amal salih (Yunus :9). akhlak mulia. iii. Memakmurkan alam. Menyampaikan dua fungsi –’abid.

• Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. ii. Manhaj rabbani. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama.Samb. Keimanan kepada Allah. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. i. meninggikan kalimahNya dan daie. . iii.

HAKIKAT FPI 1. Hakikat alam. Hakikat manusia. 2. . 3. Hakikat ketuhanan.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

5. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . ekonomi dll. budaya. 6. Bebas daripada sebarang percanggahan. Sesuai dengan roh Islam. akidah dan undang-undang Islam. Bersifat universal didasari faktor sosial. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Berkaitan dengan realiti masyarakat.CIRI/SYARAT FPI 1. 4. 2. spiritual. 3.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

. budaya dll. menggalak murid cari maklumat baru. meluaskan maklumat yang ada. • Penyampaian ilmu mengikut silibus. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. dll. – kesan tabiat membaca. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. minat.

bulanan.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi. mingguan dan harian. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. . kemudahan asas dll. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. perlu ada rancangan tahunan. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid. – alat. BBM.

penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. . • Bimbingan hendaklah secara berterusan. – how & why. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. –rentasan matapelajaran.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir.

Pelajar dan pembina budaya ilmu.Samb. Penyelidik dan penilai. Pembimbing dan kaunselor. • • • • • • Pembentuk akhlak. . Contoh teladan atau model. Penghubung dalam masayarakat.

KONSEP 6M .

. .murabbi.mursyid. . .muballigh. • 6M – .muaddib. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977. • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.mudarris.• Bukan suatu yang asing.muallim. . .

MUDARRIS .

.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – . . .ciri-ciri peribadi yang dimiliki. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.mempunyai kepakaran.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. .

.

Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .dengan ilmu dan amal yang sempurna). kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Ali –Imran : 79 . kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.

am : 105 . Al.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ". dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.An.

MUADDIB .

membentuk. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . mendidik. menanam. menyuci. tingkahlaku.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. disiplin. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. membimbing. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT.

MURABBI .

membangun jatidiri dan intergriti. mengajar. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. memacu minda. mendidik. . mencurahkan kasih sayang.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi.

rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. .

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Al-Rum : 39 .Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu.“ Al-Isra’ : 24 . dan doakanlah (untuk mereka. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU’ALLIM .

latihtubi. latihan.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. . memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. amali. mengajar. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan.

Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Al-Baqarah : 239 . sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).

akan segala nama benda-benda dan gunanya.Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

mangarah. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. .• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. menasihati.

Al-Jin : 2 . lalu kami beriman kepadanya. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul.

MUBALLIGH .

keluwesan (murunah). . kesempurnaan.• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. kesederhanaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

Guru sebagai agen sosialisasi . Guru sebagai pengajar. Guru sebagai pemimpin masyarakat. 4. Guru sebagai kaunselor. 2. pemudahcara. 5. pembimbing. 3.1. penilai. Guru sebagai agen perubahan.

6. 2. Meneladani Rasulullah saw. . 9. Suka subjek yang diajar. 8.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 4. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Menjaga disiplin murid. 5.1. Menyayangi pelajar. 3. Sentiasa menasihati murid. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Mengamalkan ilmu yang diajar. 10. 7. Menerapkan didikan agama.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

menanamkan keagamaan.1. Peranan guru 4. Peranan guru 3. Peranan guru pendidikan. Peranan guru murid. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. dalam meningkatkan mutu . 2.

Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.1. 4. 2. Tanggungjawab terhadap pelajar. .

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. . Sertakan grafik 2. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Timur dan Barat. Ulasan dalam bentuk grafik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful