KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

• Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan. . arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Falsafah pendidikan – pedoman.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Maksud lain – ilmu dan kebenaran. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan.

epistemologi. dan aksiologi.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. kaedah pengajaran serta peranan guru. . jenis kurikulum. jenis sistem pendidikan. • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. . • Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak.• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.

ii. Tradisional – perenialisme dan essensialisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. . Moden – progresivisme.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i.

PERENIALISME .

• Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu. . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar. • Lahir .• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. pragmatisme dan fahaman sains.kerana pengaruh materialisme. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot.

menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik.• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menganalisis sastera. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal. pupuk moral dan melatih 3M .

ESSENSIALISME .

• Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. . mendidik manusia menjadi lebih cekap. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme.

• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. sejarah. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. . sains. ilmu alam. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. bahasa asing.

PROGRESIVISME .

• Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. . • Dasar pendidikan – pragmatisme. naturalisme. • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup.• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. tertumpu pada pembelajaran aktif.

. Penyelesaian masalah. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat. ujikaji dll. cth. penasihat (inkuiri penemuan.• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing.kemahiran hidup. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. keperluan dan kebolehan murid. projek.

REKONSTRUKTIVISME .

pembelajaran aktif.prihatin dengan masalah masalah kini . • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat. • Dasar pendidikan – pragmatisme. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.• Lahir daripada fahaman progresivisme. • Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. pendidikan untuk perubahan dan reformasi.

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan. pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. .

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

ii. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. . Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

KONFUSIANISME .

Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ii. . • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.

• Untuk dapat ilmu sebenar.• Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. . • Menyarankan kaedah inkuiri.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

. saintifik.• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

berilmu dan amal salih (Yunus :9). • Kamal Hassan – FPI menekan konsep. Kesepaduan iman. ilmu dan amal salih vi. iv. Al-falah. Memakmurkan alam. iii. ii. . khalifah.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. v. Pembangunan menyeluruh JERI. i. Menyampaikan dua fungsi –’abid. Pendidikan seumur hidup. akhlak mulia.

• FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. i. Manhaj rabbani. ii. meninggikan kalimahNya dan daie. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. Keimanan kepada Allah.Samb. . iii. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri.

Hakikat manusia. . 3. Hakikat ketuhanan. Hakikat alam.HAKIKAT FPI 1. 2.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

budaya.CIRI/SYARAT FPI 1. 3. ekonomi dll. spiritual. 2. Bebas daripada sebarang percanggahan. 6. Bersifat universal didasari faktor sosial. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Sesuai dengan roh Islam. 4. 5. Berkaitan dengan realiti masyarakat. akidah dan undang-undang Islam.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

• Penyampaian ilmu mengikut silibus. minat. – kesan tabiat membaca. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. . meluaskan maklumat yang ada.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. menggalak murid cari maklumat baru. budaya dll. dll. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar.

perlu ada rancangan tahunan. bulanan. – alat. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. mingguan dan harian. BBM. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. . kemudahan asas dll. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi.

• Bimbingan hendaklah secara berterusan. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. – how & why. . • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. –rentasan matapelajaran.

• • • • • • Pembentuk akhlak. . Contoh teladan atau model. Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Pembimbing dan kaunselor.Samb. Penghubung dalam masayarakat.

KONSEP 6M .

muaddib. .mursyid. • 6M – . • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. . . .• Bukan suatu yang asing. .murabbi.muballigh.mudarris. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977. .muallim.

MUDARRIS .

. . kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – .mempunyai kepakaran. .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.

.

Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".dengan ilmu dan amal yang sempurna). kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . Ali –Imran : 79 .

am : 105 . untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ". dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui. Al.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara.An.

MUADDIB .

menyuci. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. mendidik. menanam. menitis dan menyuburkan akhlak mulia.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. membimbing. disiplin. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. membentuk. tingkahlaku.

MURABBI .

mengajar. mencurahkan kasih sayang. membangun jatidiri dan intergriti. mendidik. . memacu minda.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.

• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. .

Al-Rum : 39 . supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan.

“ Al-Isra’ : 24 . dan doakanlah (untuk mereka. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu.

MU’ALLIM .

mengajar. amali. latihan. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. latihtubi. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. .

kemudian apabila kamu telah aman sentosa. Al-Baqarah : 239 . maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Al-Baqarah :31 . akan segala nama benda-benda dan gunanya. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam.

MURSYID .

. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. menasihati. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. mangarah.

`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. lalu kami beriman kepadanya. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Al-Jin : 2 .

MUBALLIGH .

. kesempurnaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya.• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesederhanaan. keluwesan (murunah).

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

pemudahcara. 4. pembimbing. 5.1. Guru sebagai kaunselor. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai agen sosialisasi . 2. penilai. Guru sebagai pemimpin masyarakat. Guru sebagai agen perubahan. 3.

1. 8. 9.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 10. 5. 2. 6. Mengamalkan ilmu yang diajar. Menerapkan didikan agama. 3. 4. Menyayangi pelajar. 7. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Meneladani Rasulullah saw. Suka subjek yang diajar. Sentiasa menasihati murid. . Menjaga disiplin murid. Memahami teknik dan kaedah pengajaran.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

dalam meningkatkan mutu .1. Peranan guru 4. 2. Peranan guru 3. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. menanamkan keagamaan. Peranan guru pendidikan. Peranan guru murid.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 2. . Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. Tanggungjawab terhadap pelajar.1. 3.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Sertakan grafik 2. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. . Ulasan dalam bentuk grafik. Timur dan Barat.