KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

• Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan. • Falsafah pendidikan – pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. . • Maksud lain – ilmu dan kebenaran.

• Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. jenis sistem pendidikan. epistemologi.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. jenis kurikulum. kaedah pengajaran serta peranan guru. . dan aksiologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. .

Moden – progresivisme. Tradisional – perenialisme dan essensialisme.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. . rekonstruktivisme dan eksistensialisme. ii.

PERENIALISME .

• Lahir . pragmatisme dan fahaman sains. . nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.kerana pengaruh materialisme.• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. • Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu.

menganalisis sastera. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa.• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. pupuk moral dan melatih 3M .

ESSENSIALISME .

• Dasar pendidikan – idealisme dan realisme. . • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. mendidik manusia menjadi lebih cekap.

bahasa asing. ilmu alam. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. sejarah.• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. sains. .

PROGRESIVISME .

naturalisme. tertumpu pada pembelajaran aktif. • Dasar pendidikan – pragmatisme. . • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya.

• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing.kemahiran hidup. Penyelesaian masalah. cth. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat. keperluan dan kebolehan murid. penasihat (inkuiri penemuan. projek. . ujikaji dll. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep.

REKONSTRUKTIVISME .

pendidikan untuk perubahan dan reformasi. pembelajaran aktif. • Dasar pendidikan – pragmatisme.• Lahir daripada fahaman progresivisme. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. • Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat.prihatin dengan masalah masalah kini .

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. .• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. pengarah projek dan ketua penyelidik.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. .

KONFUSIANISME .

ii. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. .• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.

. • Untuk dapat ilmu sebenar. • Menyarankan kaedah inkuiri.• Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

• Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. saintifik. . bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

• Kamal Hassan – FPI menekan konsep. iii. Al-falah. ilmu dan amal salih vi.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. akhlak mulia. khalifah. Memakmurkan alam. berilmu dan amal salih (Yunus :9). i. Kesepaduan iman. . Pendidikan seumur hidup. Menyampaikan dua fungsi –’abid. v. ii. iv. Pembangunan menyeluruh JERI.

meninggikan kalimahNya dan daie. . Manhaj rabbani. Keimanan kepada Allah. iii.Samb. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. ii. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. i.

HAKIKAT FPI 1. Hakikat alam. 3. 2. . Hakikat ketuhanan. Hakikat manusia.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

3. 6. 5. Berkaitan dengan realiti masyarakat. Bersifat universal didasari faktor sosial.CIRI/SYARAT FPI 1. Sesuai dengan roh Islam. spiritual. budaya. 4. ekonomi dll. akidah dan undang-undang Islam. Bebas daripada sebarang percanggahan. 2. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

– kesan tabiat membaca. menggalak murid cari maklumat baru. budaya dll. • Penyampaian ilmu mengikut silibus. dll. . teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. meluaskan maklumat yang ada. minat.

bulanan.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. BBM. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. – alat. kemudahan asas dll. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid. . • Aktiviti luar perlu perancangan rapi. mingguan dan harian. perlu ada rancangan tahunan.

• Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. . • Bimbingan hendaklah secara berterusan. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. –rentasan matapelajaran. – how & why.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir.

• • • • • • Pembentuk akhlak. Contoh teladan atau model. . Penghubung dalam masayarakat. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Penyelidik dan penilai. Pembimbing dan kaunselor.Samb.

KONSEP 6M .

muballigh. . . • 6M – .mursyid. • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.muallim.• Bukan suatu yang asing. . – persidangan dunia pendidikan Islam 1977. . .murabbi.muaddib. .mudarris.

MUDARRIS .

.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – . . kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.ciri-ciri peribadi yang dimiliki.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. .mempunyai kepakaran. .

.

dengan ilmu dan amal yang sempurna). kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. Ali –Imran : 79 . dan kerana kamu selalu mempelajarinya.Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .

An. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.am : 105 . Al.

MUADDIB .

Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . tingkahlaku. membentuk. menyuci. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. mendidik. menanam. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. membimbing. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. disiplin.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh.

MURABBI .

. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mencurahkan kasih sayang. mengajar. memacu minda. membangun jatidiri dan intergriti. mendidik.

• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. .

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Al-Rum : 39 .Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan.

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. dan doakanlah (untuk mereka.“ Al-Isra’ : 24 .

MU’ALLIM .

disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. latihtubi. . mengajar. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. amali. latihan. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat.

sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah : 239 .Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).

Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. akan segala nama benda-benda dan gunanya. Al-Baqarah :31 . kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".

MURSYID .

menasihati. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. .• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. mangarah.

lalu kami beriman kepadanya. Al-Jin : 2 .`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.

MUBALLIGH .

kesempurnaan. .• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. keluwesan (murunah). kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. kesederhanaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

Guru sebagai kaunselor. 5.1. 4. 2. Guru sebagai pengajar. penilai. pemudahcara. Guru sebagai pemimpin masyarakat. pembimbing. Guru sebagai agen sosialisasi . 3. Guru sebagai agen perubahan.

Sentiasa menasihati murid. 8. 7. . Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 5. Mengamalkan ilmu yang diajar. 3.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 2. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Meneladani Rasulullah saw. 10. Suka subjek yang diajar. Menjaga disiplin murid. Menerapkan didikan agama. 4. 9.1. 6. Menyayangi pelajar.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

menanamkan keagamaan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. Peranan guru murid. Peranan guru pendidikan. dalam meningkatkan mutu . Peranan guru 3. 2. Peranan guru 4.1.

Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 3. Tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 2.1. 4. .

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Sertakan grafik 2. Timur dan Barat. Ulasan dalam bentuk grafik. .