Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat.ppt

KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

• Falsafah pendidikan – pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Maksud lain – ilmu dan kebenaran. . • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan.

kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis sistem pendidikan. .• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. jenis kurikulum. • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. epistemologi. dan aksiologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. . • Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.

ii.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Moden – progresivisme. . Tradisional – perenialisme dan essensialisme.

PERENIALISME .

menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. . pragmatisme dan fahaman sains. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. • Lahir .kerana pengaruh materialisme. • Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu.

menganalisis sastera. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal. pupuk moral dan melatih 3M .• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik.

ESSENSIALISME .

• Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. mendidik manusia menjadi lebih cekap. • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. . • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna.

• Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. sejarah. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. ilmu alam. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. bahasa asing.• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. sains. .

PROGRESIVISME .

. tertumpu pada pembelajaran aktif. • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup.• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. • Dasar pendidikan – pragmatisme. naturalisme. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.

• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. ujikaji dll.kemahiran hidup. projek. keperluan dan kebolehan murid. . Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. Penyelesaian masalah. cth. penasihat (inkuiri penemuan. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat.

REKONSTRUKTIVISME .

pembelajaran aktif.prihatin dengan masalah masalah kini .• Lahir daripada fahaman progresivisme. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. • Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. • Dasar pendidikan – pragmatisme. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat.

• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. pengarah projek dan ketua penyelidik. . Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

ii. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. . • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.

KONFUSIANISME .

ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. . Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

• Menyarankan kaedah inkuiri. .• Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. • Untuk dapat ilmu sebenar.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. . saintifik. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. Kesepaduan iman. . i. ilmu dan amal salih vi. ii. iv. khalifah. iii. Al-falah. Memakmurkan alam. v. Pembangunan menyeluruh JERI. Menyampaikan dua fungsi –’abid. Pendidikan seumur hidup. • Kamal Hassan – FPI menekan konsep. akhlak mulia. berilmu dan amal salih (Yunus :9).

Samb. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. ii. i. . • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. meninggikan kalimahNya dan daie. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. Keimanan kepada Allah. Manhaj rabbani. iii.

. Hakikat manusia. 3. 2. Hakikat ketuhanan. Hakikat alam.HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

6. ekonomi dll. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Bebas daripada sebarang percanggahan. 3.CIRI/SYARAT FPI 1. 5. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . 2. akidah dan undang-undang Islam. budaya. spiritual. Sesuai dengan roh Islam. Bersifat universal didasari faktor sosial. 4. Berkaitan dengan realiti masyarakat.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

menggalak murid cari maklumat baru.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. • Penyampaian ilmu mengikut silibus. budaya dll. – kesan tabiat membaca. meluaskan maklumat yang ada. . • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. dll. minat.

.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. bulanan. BBM. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. kemudahan asas dll. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid. – alat. mingguan dan harian. perlu ada rancangan tahunan. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi.

penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. . • Bimbingan hendaklah secara berterusan. – how & why. –rentasan matapelajaran. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain.

Pelajar dan pembina budaya ilmu. Pembimbing dan kaunselor. • • • • • • Pembentuk akhlak.Samb. Penghubung dalam masayarakat. . Contoh teladan atau model. Penyelidik dan penilai.

KONSEP 6M .

.muballigh. .mudarris. . • 6M – .• Bukan suatu yang asing. • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.muaddib.mursyid. . .murabbi. . – persidangan dunia pendidikan Islam 1977.muallim.

MUDARRIS .

Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – . . kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. .• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.ciri-ciri peribadi yang dimiliki.mempunyai kepakaran. . .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.

.

kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.dengan ilmu dan amal yang sempurna). Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Ali –Imran : 79 .

Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara.am : 105 .An. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ". dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui. Al.

MUADDIB .

mendidik. menanam. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. menyuci. tingkahlaku. membentuk.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . menitis dan menyuburkan akhlak mulia. disiplin. membimbing. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid.

MURABBI .

mencurahkan kasih sayang. . mendidik. memacu minda. membangun jatidiri dan intergriti. mengajar.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.

rohani.• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. . emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.

supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. Al-Rum : 39 . maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

“ Al-Isra’ : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. dan doakanlah (untuk mereka.

MU’ALLIM .

mengajar. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. latihtubi. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. latihan. . Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. amali.

kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Al-Baqarah : 239 . sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". akan segala nama benda-benda dan gunanya.Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

mangarah. menasihati. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. . Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

lalu kami beriman kepadanya. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Al-Jin : 2 .`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul.

MUBALLIGH .

• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesederhanaan. keluwesan (murunah). kesempurnaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. . kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

penilai. Guru sebagai agen sosialisasi . Guru sebagai pemimpin masyarakat.1. Guru sebagai agen perubahan. 2. Guru sebagai kaunselor. Guru sebagai pengajar. pembimbing. pemudahcara. 5. 4. 3.

Menerapkan didikan agama. Mengamalkan ilmu yang diajar. Meneladani Rasulullah saw. 9. . 6. Suka subjek yang diajar. 5. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 10. 3. Menjaga disiplin murid. Menyayangi pelajar. 8. Sentiasa menasihati murid. 7. Memahami teknik dan kaedah pengajaran.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 4.1. 2.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru murid. menanamkan keagamaan. dalam meningkatkan mutu .1. Peranan guru 4. Peranan guru pendidikan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. 2. Peranan guru 3.

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 3. 4.1. . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 2.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Timur dan Barat. Sertakan grafik 2. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Ulasan dalam bentuk grafik.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful