KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

• Falsafah pendidikan – pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. . • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. • Maksud lain – ilmu dan kebenaran. • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta.

dan aksiologi. jenis kurikulum. • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. jenis sistem pendidikan. epistemologi. . kaedah pengajaran serta peranan guru.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. • Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. .

Moden – progresivisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. . Tradisional – perenialisme dan essensialisme.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. ii.

PERENIALISME .

nilai moral dan rasional manusia semakin merosot.kerana pengaruh materialisme. . • Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu. pragmatisme dan fahaman sains. • Lahir . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle.

menganalisis sastera. pupuk moral dan melatih 3M . menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa.• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal.

ESSENSIALISME .

• Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. . • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. mendidik manusia menjadi lebih cekap. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran.

• Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. . Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. sejarah.• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. ilmu alam. sains. bahasa asing. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit.

PROGRESIVISME .

. naturalisme. tertumpu pada pembelajaran aktif. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. • Dasar pendidikan – pragmatisme. • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup.

penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat.• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. Penyelesaian masalah. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. keperluan dan kebolehan murid. cth. ujikaji dll. projek. . penasihat (inkuiri penemuan.kemahiran hidup.

REKONSTRUKTIVISME .

• Lahir daripada fahaman progresivisme. • Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. pembelajaran aktif. pendidikan untuk perubahan dan reformasi.prihatin dengan masalah masalah kini . • Dasar pendidikan – pragmatisme. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat.

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. .• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan. pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. . ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

KONFUSIANISME .

• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ii.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. . • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.

• Untuk dapat ilmu sebenar. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.• Memperkenalkan unsur rasionalisme. . • Menyarankan kaedah inkuiri.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

saintifik. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. . bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

ilmu dan amal salih vi. berilmu dan amal salih (Yunus :9). v. khalifah. iv. iii. i. Pembangunan menyeluruh JERI. akhlak mulia. Memakmurkan alam.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. Al-falah. . • Kamal Hassan – FPI menekan konsep. Kesepaduan iman. ii. Menyampaikan dua fungsi –’abid. Pendidikan seumur hidup.

. iii. i. meninggikan kalimahNya dan daie. ii. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama.Samb. Keimanan kepada Allah. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. Manhaj rabbani. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri.

3. Hakikat ketuhanan.HAKIKAT FPI 1. . 2. Hakikat manusia. Hakikat alam.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

spiritual. 3. 6. Berkaitan dengan realiti masyarakat. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Bersifat universal didasari faktor sosial. akidah dan undang-undang Islam. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia.CIRI/SYARAT FPI 1. 4. Sesuai dengan roh Islam. 5. Bebas daripada sebarang percanggahan. ekonomi dll. budaya. 2.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

• Guru perlu mengajar murid bijak belajar. • Penyampaian ilmu mengikut silibus. meluaskan maklumat yang ada. – kesan tabiat membaca.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. minat. budaya dll. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. dll. menggalak murid cari maklumat baru. .

• Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid. bulanan. perlu ada rancangan tahunan. kemudahan asas dll.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. . – alat. mingguan dan harian. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi. BBM. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid.

– how & why.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. –rentasan matapelajaran. • Bimbingan hendaklah secara berterusan. . penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain.

Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Penghubung dalam masayarakat. Pembimbing dan kaunselor. . Contoh teladan atau model. • • • • • • Pembentuk akhlak.Samb.

KONSEP 6M .

. . . • 6M – . • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.muballigh.muaddib. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977.• Bukan suatu yang asing. .mursyid.mudarris.murabbi. . .muallim.

MUDARRIS .

ciri-ciri peribadi yang dimiliki. . .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. .• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – . .mempunyai kepakaran.

.

Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.dengan ilmu dan amal yang sempurna). Ali –Imran : 79 . kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. dan kerana kamu selalu mempelajarinya.

Al.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".am : 105 .An. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.

MUADDIB .

mendidik. membimbing. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. tingkahlaku. disiplin. menyuci. membentuk. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . menanam.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT.

MURABBI .

mengajar. . membangun jatidiri dan intergriti. memacu minda. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mendidik. mencurahkan kasih sayang.

• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. . rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Al-Rum : 39 .Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).

dan doakanlah (untuk mereka.“ Al-Isra’ : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU’ALLIM .

amali. latihan.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. mengajar. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. . memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. latihtubi. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang.

kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). Al-Baqarah : 239 . sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan.

Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. akan segala nama benda-benda dan gunanya. Al-Baqarah :31 . kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".

MURSYID .

mangarah. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. menasihati. .

`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Al-Jin : 2 . dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. lalu kami beriman kepadanya.

MUBALLIGH .

kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. kesempurnaan. keluwesan (murunah).• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesederhanaan. .

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

5. Guru sebagai kaunselor. 2. Guru sebagai agen perubahan. penilai. pemudahcara. 3. pembimbing.1. 4. Guru sebagai agen sosialisasi . Guru sebagai pengajar. Guru sebagai pemimpin masyarakat.

Meneladani Rasulullah saw. Menjaga disiplin murid. 8. 2. Menerapkan didikan agama. . 5. 3. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Menyayangi pelajar. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. 9. 10. Suka subjek yang diajar. 4. Mengamalkan ilmu yang diajar. 6. 7. Sentiasa menasihati murid.1.Memberi semangat dan perangsang kepada murid.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru 4.1. Peranan guru murid. dalam meningkatkan mutu . menanamkan keagamaan. Peranan guru 3. Peranan guru pendidikan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. 2.

Tanggungjawab terhadap pelajar.1. . Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. 2.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Ulasan dalam bentuk grafik.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. . Timur dan Barat. Sertakan grafik 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful