KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

• Maksud lain – ilmu dan kebenaran. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Falsafah pendidikan – pedoman. • Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. .

dan aksiologi. . • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. epistemologi. jenis kurikulum. kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis sistem pendidikan.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. .• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.

. ii. Tradisional – perenialisme dan essensialisme.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Moden – progresivisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme.

PERENIALISME .

• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. • Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu. pragmatisme dan fahaman sains.kerana pengaruh materialisme. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. • Lahir . . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.

• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. menganalisis sastera. • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik. pupuk moral dan melatih 3M . • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal.

ESSENSIALISME .

mendidik manusia menjadi lebih cekap.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. . membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran.

sains. sejarah. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. ilmu alam. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. • Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. bahasa asing. .• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya.

PROGRESIVISME .

• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. tertumpu pada pembelajaran aktif. . • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. naturalisme. • Dasar pendidikan – pragmatisme.

cth. Penyelesaian masalah.kemahiran hidup. .• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. keperluan dan kebolehan murid. penasihat (inkuiri penemuan. projek. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. ujikaji dll. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat.

REKONSTRUKTIVISME .

• Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. • Dasar pendidikan – pragmatisme. pembelajaran aktif.prihatin dengan masalah masalah kini . • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.• Lahir daripada fahaman progresivisme. pendidikan untuk perubahan dan reformasi.

pengarah projek dan ketua penyelidik. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. .membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan.

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. . ii.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

KONFUSIANISME .

. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. ii.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

. • Menyarankan kaedah inkuiri. • Untuk dapat ilmu sebenar.• Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. • Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. . saintifik.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

ilmu dan amal salih vi. iv.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. akhlak mulia. . iii. Memakmurkan alam. Menyampaikan dua fungsi –’abid. khalifah. • Kamal Hassan – FPI menekan konsep. Al-falah. ii. Pendidikan seumur hidup. Pembangunan menyeluruh JERI. i. v. Kesepaduan iman. berilmu dan amal salih (Yunus :9).

meninggikan kalimahNya dan daie. Manhaj rabbani. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada.Samb. i. . iii. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. ii. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Keimanan kepada Allah.

Hakikat ketuhanan. Hakikat manusia. 3. 2. . Hakikat alam.HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

Sesuai dengan roh Islam. 3. 2. ekonomi dll.CIRI/SYARAT FPI 1. akidah dan undang-undang Islam. budaya. 6. Bersifat universal didasari faktor sosial. spiritual. Berkaitan dengan realiti masyarakat. 4. Bebas daripada sebarang percanggahan. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . 5.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

. • Penyampaian ilmu mengikut silibus.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. minat. – kesan tabiat membaca. budaya dll. meluaskan maklumat yang ada. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. menggalak murid cari maklumat baru. dll. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar.

perlu ada rancangan tahunan. bulanan. kemudahan asas dll. BBM. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. mingguan dan harian.Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. – alat. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. .

–rentasan matapelajaran. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. • Bimbingan hendaklah secara berterusan. . – how & why.

Penghubung dalam masayarakat.Samb. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Contoh teladan atau model. • • • • • • Pembentuk akhlak. . Pembimbing dan kaunselor. Penyelidik dan penilai.

KONSEP 6M .

• Bukan suatu yang asing. . • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. .murabbi.muballigh. .mudarris. • 6M – . .mursyid.muaddib. . . – persidangan dunia pendidikan Islam 1977.muallim.

MUDARRIS .

.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. .mempunyai kepakaran. . .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – .

.

Ali –Imran : 79 . Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .dengan ilmu dan amal yang sempurna). dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.

An. Al.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara.am : 105 . dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".

MUADDIB .

sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. tingkahlaku. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . menitis dan menyuburkan akhlak mulia. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. disiplin. membimbing. menanam. menyuci. membentuk. mendidik.

MURABBI .

mengajar. .• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. memacu minda. mencurahkan kasih sayang. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. mendidik. membangun jatidiri dan intergriti.

emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. .• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. rohani.

Al-Rum : 39 . maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dan doakanlah (untuk mereka.“ Al-Isra’ : 24 . dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU’ALLIM .

arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. mengajar. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. latihtubi.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. latihan. . amali. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan.

sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. Al-Baqarah : 239 .

Al-Baqarah :31 . akan segala nama benda-benda dan gunanya. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam.

MURSYID .

mangarah. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. menasihati. .• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

lalu kami beriman kepadanya.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Al-Jin : 2 .

MUBALLIGH .

kesederhanaan. . kesempurnaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar.• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. keluwesan (murunah).

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

penilai. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai agen perubahan. pemudahcara. 2.1. pembimbing. 4. Guru sebagai kaunselor. 5. 3. Guru sebagai pemimpin masyarakat. Guru sebagai agen sosialisasi .

Menyayangi pelajar. 2. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Menerapkan didikan agama. Meneladani Rasulullah saw. Menjaga disiplin murid. Suka subjek yang diajar. . 5. Sentiasa menasihati murid. 3. 4. 9. Mengamalkan ilmu yang diajar.Memberi semangat dan perangsang kepada murid.1. 6. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. 10. 7. 8.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

2. Peranan guru 3. Peranan guru 4. menanamkan keagamaan.1. dalam meningkatkan mutu . agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. Peranan guru murid. Peranan guru pendidikan.

Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. .1. Tanggungjawab terhadap pelajar. 2. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. 3.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Sertakan grafik 2. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Ulasan dalam bentuk grafik. . Timur dan Barat. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful