P. 1
Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat.ppt

Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat.ppt

|Views: 3|Likes:
Published by Zahiruddin Zaher
g
g

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Zahiruddin Zaher on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

• Aspek pendidikan – guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. • Perkataan Sophia – kearifan/kebijaksanaan. . • Maksud lain – ilmu dan kebenaran.Konsep Falsafah • Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. • Falsafah pendidikan – pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.

kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis kurikulum. dan aksiologi. • Falsafah pendidikan – memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. epistemologi.• Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama – metafizik. jenis sistem pendidikan. .

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

• Montessori – satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. • John Dewey – satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. .• Plato – satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.

Moden – progresivisme. . ii.• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Tradisional – perenialisme dan essensialisme.

PERENIALISME .

• Tujuan fahaman ini – mengembangkan potensi rasional individu. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.kerana pengaruh materialisme. pragmatisme dan fahaman sains.• Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. • Lahir .

pupuk moral dan melatih 3M . • Peranan pendidikan – matapelajaran klasik.• Dasar pendidikan – idealisme • Tujuan pendidikan – mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. menganalisis sastera. • Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada kajian yang kekal.

ESSENSIALISME .

. • Ilmu pengetahuan – kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. mendidik manusia menjadi lebih cekap. • Dasar pendidikan – idealisme dan realisme.• Lahir kerana – fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian.

• Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. • Tumpuan kurikulum – kemahiran asas 3M. sains. . sejarah. bahasa asing.• Peranan pendidikan – guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. ilmu alam.

PROGRESIVISME .

naturalisme. tertumpu pada pembelajaran aktif. • Ilmu pengetahuan – Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. • Dasar pendidikan – pragmatisme.• Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. • Tujuan pendidikan – mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. .

ujikaji dll. Penyelesaian masalah. projek. penasihat (inkuiri penemuan. penyelesaian masalah dll) • Tumpuan kurikulum – berdasarkan minat.• Peranan pendidikan – guru sebagai pembimbing. . Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. keperluan dan kebolehan murid. cth.kemahiran hidup.

REKONSTRUKTIVISME .

• Ilmu pengetahuan – kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. • Dasar pendidikan – pragmatisme.prihatin dengan masalah masalah kini . • Tujuan pendidikan – memperbaiki dan membina masyarakat. • Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. pembelajaran aktif.• Lahir daripada fahaman progresivisme.

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi • Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.• Peranan pendidikan – guru menjadi agen perubahan. .

EKSISTENSIALISME .

• Dasar pendidikan metafizik – alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. • Pengetahuan/kebenaran – kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. • Etika moral dan akhlak – berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i. ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.• Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.

KONFUSIANISME .

. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.• Kung Fu Tze – sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. • Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme – i.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. ii.

• Untuk dapat ilmu sebenar. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. .• Memperkenalkan unsur rasionalisme. • Menyarankan kaedah inkuiri.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

• Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. . • Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.• Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

Al-falah. khalifah. Kesepaduan iman. ii. . iii. Pendidikan seumur hidup.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. berilmu dan amal salih (Yunus :9). i. ilmu dan amal salih vi. v. • Kamal Hassan – FPI menekan konsep. Menyampaikan dua fungsi –’abid. Memakmurkan alam. iv. akhlak mulia. Pembangunan menyeluruh JERI.

Samb. . Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. • FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. • Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada. iii. meninggikan kalimahNya dan daie. Keimanan kepada Allah. i. Manhaj rabbani. ii.

Hakikat alam. Hakikat manusia. . 3. 2.HAKIKAT FPI 1. Hakikat ketuhanan.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

4. akidah dan undang-undang Islam. Berkaitan dengan realiti masyarakat. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . 2. spiritual. 5.CIRI/SYARAT FPI 1. Bebas daripada sebarang percanggahan. Bersifat universal didasari faktor sosial. ekonomi dll. Sesuai dengan roh Islam. 3. budaya. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. 6.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. menggalak murid cari maklumat baru. dll. meluaskan maklumat yang ada.Penyampai Ilmu Pengetahuan • Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. • Mewujudkan suasana p & p yang berkesan – interaksi 2/3 hala. • Guru perlu mengajar murid bijak belajar. – kesan tabiat membaca. minat. . • Penyampaian ilmu mengikut silibus. budaya dll.

mingguan dan harian. bulanan. • Aktiviti luar perlu perancangan rapi. kemudahan asas dll. – alat. .Perancang & Pengurus Pembelajaran • Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. BBM. • Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. perlu ada rancangan tahunan. • Guru bertindak sebagai fasilitator – bimbing murid.

–rentasan matapelajaran. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. . – how & why. • Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain.Pengembang & Pengukuh Kemahiran • Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. • Bimbingan hendaklah secara berterusan.

• • • • • • Pembentuk akhlak. Contoh teladan atau model. Penghubung dalam masayarakat. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Penyelidik dan penilai. Pembimbing dan kaunselor. .Samb.

KONSEP 6M .

. . • 6M – .muallim. . .murabbi.• Bukan suatu yang asing. .mudarris.mursyid.muballigh.muaddib. . • Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. – persidangan dunia pendidikan Islam 1977.

MUDARRIS .

ciri-ciri peribadi yang dimiliki.• Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. . . . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama – . .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.mempunyai kepakaran. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.

.

Ali –Imran : 79 . kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.dengan ilmu dan amal yang sempurna). kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.

Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.An. Al. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".am : 105 .

MUADDIB .

menyuci. disiplin. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . membimbing. tingkahlaku. mendidik. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid.• • • Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. menanam. membentuk.

MURABBI .

membangun jatidiri dan intergriti. mencurahkan kasih sayang. mendidik. . memacu minda. mengajar. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.• Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi.

.• Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.

Al-Rum : 39 .Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).

dan doakanlah (untuk mereka.“ Al-Isra’ : 24 . dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu.

MU’ALLIM .

. latihan. amali. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. latihtubi. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. mengajar.• • Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu.

Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. Al-Baqarah : 239 .

akan segala nama benda-benda dan gunanya.Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

mangarah. menasihati. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. . membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.• • Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. lalu kami beriman kepadanya. Al-Jin : 2 .`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul.

MUBALLIGH .

kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. keluwesan (murunah). . Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesederhanaan.• • Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesempurnaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

penilai. pemudahcara. Guru sebagai agen sosialisasi . pembimbing. 4.1. 2. 3. 5. Guru sebagai agen perubahan. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai kaunselor. Guru sebagai pemimpin masyarakat.

Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik.1. 10. 5. 7.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 9. Suka subjek yang diajar. . 3. 4. 2. Sentiasa menasihati murid. Menerapkan didikan agama. Menjaga disiplin murid. Meneladani Rasulullah saw. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. 8. Menyayangi pelajar. Mengamalkan ilmu yang diajar. 6.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

dalam meningkatkan mutu .1. Peranan guru pendidikan. Peranan guru 3. Peranan guru 4. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. menanamkan keagamaan. Peranan guru murid. 2.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 3. . Tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. 2.1.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Ulasan dalam bentuk grafik. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Sertakan grafik 2. Timur dan Barat. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->