Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.penglibatan menyeluruh .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1. Kualiti Pembelajaran . 8.rasa menguasai pembelajaran.penutup sosial . membuat peneguhan) ..nada dan intonasi pelbagai . .menunjukkan murid faham apa yang diajar .kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.kuat .penglibatan murid aktif .diterapkan dengan baik .jelas . Penutup .membina rasa pencapaian .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif .berkesan .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan.suara menarik . Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2. Pengurusan bilik darjah . 7.peka dengan bahasa murid . Aplikasi nilai .ada menunjukkan perubahan tingkah laku .lantang . Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima.murid reponsif terhadap pelajaran 6.menepati hasil pembelajaran 3. Komunikasi . Pencapaian Hasil Pembelajaran .bahasa standard 5.

membaca dengan kuat . Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.menyatakan . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu.3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul. kumpulan dan kelas. Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. kumpulan dan kelas.1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul .individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .secara individu.murid .Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.murid .murid . A – Audiens . . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .

B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. OBJEKTIF RPH . Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran.membina ayat secara bertulis . Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran. Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.peribahasa yang disediakan . ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai. Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan. IMPLIKASI Menentukan pendekatan.4 ayat mudah .secara individu.

MEMILIH MEDIA. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. Pastikan guru dan murid “on-task”. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Gaya pembelajaran. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID . IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. Minat dan kecenderungan. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. Menentukan skop isi kandungan. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Pantau penglibatan murid secara berterusan.

MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar.laku eksplisit. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. material dan peranan guru sebagai fasilitator. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. Nilai keberkesanan penggunaan media. .

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. berfokus dan respons murid lebih berstruktur. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru. Bersifat pertimbangan profesional. Selaras dengan Hasil pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Merupakan “cut-off points” pembelajaran. Ringkasnya ABCDS.Pilih situasi yang realistik. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN .

Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Aktiviti pemulihan. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar.Organ-organ dalam sistem respirasi. Mekanisme respirasi. Aktiviti kemahiran berfikir. Aktiviti pengayaan. Kaedah dan Teknik. Aktiviti pengajaran pembelajaran. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. Peranan darah dalam respirasi. Pendekatan. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. Proses respirasi sel.proses pengoksidan makanan dalam sel badan. Aktiviti pengukuhan.

Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. Menentukan pencapaian objektif pelajaran. Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. self-test. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. . Refleksi dan metakognitif. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. Penerapan nilai dan sikap saintifik. Latihan pengukuhan. Penerapan nilai kenegaraan. Aplikasi kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Penerapan nilai murni melalui aktiviti.

Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar. mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah. dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui. Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran.

panjang dicatat oleh .lebar . Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B. Daun manakah yang lebih: .