P. 1
Definisi Rancangan Pengajaran Harian..

Definisi Rancangan Pengajaran Harian..

|Views: 39|Likes:
Published by Coffee White Eikin
DEFINISI RPH
DEFINISI RPH

More info:

Published by: Coffee White Eikin on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

8.penutup sosial . 7.bahasa standard 5.mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1.jelas .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif . Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima.rasa menguasai pembelajaran.menepati hasil pembelajaran 3.nada dan intonasi pelbagai . Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2.kuat .diterapkan dengan baik .penglibatan menyeluruh . Penutup .lantang .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan. Aplikasi nilai .berkesan .ada menunjukkan perubahan tingkah laku . Kualiti Pembelajaran .murid reponsif terhadap pelajaran 6.kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.peka dengan bahasa murid .penglibatan murid aktif . . Pengurusan bilik darjah . membuat peneguhan) .membina rasa pencapaian ..penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari. Pencapaian Hasil Pembelajaran .suara menarik .menunjukkan murid faham apa yang diajar . Komunikasi .

A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu. kumpulan dan kelas.1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul . Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.membaca dengan kuat .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . .individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .menyatakan .secara individu. A – Audiens .3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.murid .murid . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu.murid . kumpulan dan kelas.petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .

IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. OBJEKTIF RPH .4 ayat mudah . kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan.secara individu. Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan. Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan. Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran.membina ayat secara bertulis . Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai. IMPLIKASI Menentukan pendekatan.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.peribahasa yang disediakan . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran.

Pastikan guru dan murid “on-task”.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. Menentukan skop isi kandungan. MEMILIH MEDIA. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Minat dan kecenderungan. Gaya pembelajaran. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. Pantau penglibatan murid secara berterusan. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID . Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan.

ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. material dan peranan guru sebagai fasilitator. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai.laku eksplisit. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. Nilai keberkesanan penggunaan media. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. . MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid.

ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Ringkasnya ABCDS.Pilih situasi yang realistik. Bersifat pertimbangan profesional. berfokus dan respons murid lebih berstruktur. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN . Selaras dengan Hasil pembelajaran. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. Merupakan “cut-off points” pembelajaran. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru.

Aktiviti kemahiran berfikir. Aktiviti pemulihan. Proses respirasi sel.proses pengoksidan makanan dalam sel badan.Organ-organ dalam sistem respirasi. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. Kaedah dan Teknik. Pendekatan. Aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengayaan. Peranan darah dalam respirasi. Mekanisme respirasi. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. Aktiviti pengajaran pembelajaran. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar.

Aplikasi kemahiran berfikir. Penerapan nilai dan sikap saintifik. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. Refleksi dan metakognitif. Penerapan nilai kenegaraan. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. self-test. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. Latihan pengukuhan. Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. Penerapan nilai murni melalui aktiviti. . Menentukan pencapaian objektif pelajaran.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises.

KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui. Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah.

Daun manakah yang lebih: .Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B. Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.panjang dicatat oleh .lebar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->