Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

menepati hasil pembelajaran 3.menunjukkan murid faham apa yang diajar .nada dan intonasi pelbagai . Penutup .bahasa standard 5. Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima. Komunikasi .kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.suara menarik .murid reponsif terhadap pelajaran 6. Kualiti Pembelajaran . Pengurusan bilik darjah .kuat . 7.diterapkan dengan baik .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1..berkesan .rasa menguasai pembelajaran. .ada menunjukkan perubahan tingkah laku . Aplikasi nilai .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan.penutup sosial .penglibatan menyeluruh . membuat peneguhan) .penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.lantang . Pencapaian Hasil Pembelajaran . 8.penglibatan murid aktif . Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2.peka dengan bahasa murid .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif .membina rasa pencapaian .jelas .

murid .menyatakan . Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu. A – Audiens .murid . kumpulan dan kelas.membaca dengan kuat .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul. .murid . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .secara individu.1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul .individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2. kumpulan dan kelas.

ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan.4 ayat mudah . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai. IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai.membina ayat secara bertulis . IMPLIKASI Menentukan pendekatan. OBJEKTIF RPH . kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan. Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .secara individu.peribahasa yang disediakan . Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran.

Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Menentukan skop isi kandungan. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. Gaya pembelajaran. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. MEMILIH MEDIA. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Pastikan guru dan murid “on-task”. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID . Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. Pantau penglibatan murid secara berterusan. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. Minat dan kecenderungan. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid.

Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. . PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran.laku eksplisit. material dan peranan guru sebagai fasilitator.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. Nilai keberkesanan penggunaan media. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t.

berfokus dan respons murid lebih berstruktur. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. Bersifat pertimbangan profesional. Selaras dengan Hasil pembelajaran. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. Merupakan “cut-off points” pembelajaran. ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran.Pilih situasi yang realistik. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. Ringkasnya ABCDS. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN . PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran.

Organ-organ dalam sistem respirasi. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. Aktiviti pengajaran pembelajaran.proses pengoksidan makanan dalam sel badan. Aktiviti pengukuhan. Peranan darah dalam respirasi. Pendekatan. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Mekanisme respirasi. Aktiviti pengayaan. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar. Proses respirasi sel. Aktiviti kemahiran berfikir. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . Aktiviti pemulihan. Kaedah dan Teknik. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah.

Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Penerapan nilai kenegaraan. Menentukan pencapaian objektif pelajaran. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Penerapan nilai murni melalui aktiviti. Refleksi dan metakognitif. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. Aplikasi kemahiran berfikir. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. self-test. Penerapan nilai dan sikap saintifik. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. . Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. Latihan pengukuhan. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan.

Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar. mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran.

Daun manakah yang lebih: . Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.lebar .Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B.panjang dicatat oleh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful