Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

suara menarik . Pencapaian Hasil Pembelajaran . Pengurusan bilik darjah .rasa menguasai pembelajaran.penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.diterapkan dengan baik .menepati hasil pembelajaran 3. . 7. membuat peneguhan) . Komunikasi . Penutup .penglibatan menyeluruh .kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.. Kualiti Pembelajaran . Aplikasi nilai .penutup sosial .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1. Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima.penglibatan murid aktif .peka dengan bahasa murid .membina rasa pencapaian .bahasa standard 5. 8.berkesan .nada dan intonasi pelbagai . Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2.ada menunjukkan perubahan tingkah laku .lantang .kuat .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan.menunjukkan murid faham apa yang diajar .murid reponsif terhadap pelajaran 6.jelas .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif .

murid . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul .3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.murid . A – Audiens .Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . kumpulan dan kelas.petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .murid .secara individu. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . .menyatakan .individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.membaca dengan kuat . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu. kumpulan dan kelas. Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.

Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai.secara individu. kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. IMPLIKASI Menentukan pendekatan. OBJEKTIF RPH . IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan. Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”. Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .peribahasa yang disediakan . Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan.4 ayat mudah . Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai.membina ayat secara bertulis . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran.

Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. Pastikan guru dan murid “on-task”. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Gaya pembelajaran. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. Minat dan kecenderungan. Pantau penglibatan murid secara berterusan. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. MEMILIH MEDIA. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID . berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. Menentukan skop isi kandungan.

Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t. Nilai keberkesanan penggunaan media. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran.laku eksplisit. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. material dan peranan guru sebagai fasilitator. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. . Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran.

ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. Selaras dengan Hasil pembelajaran.Pilih situasi yang realistik. Ringkasnya ABCDS. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. Merupakan “cut-off points” pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN . berfokus dan respons murid lebih berstruktur. Bersifat pertimbangan profesional. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran.

Aktiviti pemulihan. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar.proses pengoksidan makanan dalam sel badan.Organ-organ dalam sistem respirasi. Mekanisme respirasi. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Aktiviti pengajaran pembelajaran. Aktiviti pengayaan. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. Kaedah dan Teknik. Aktiviti kemahiran berfikir. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. Peranan darah dalam respirasi. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. Pendekatan. Proses respirasi sel. Aktiviti pengukuhan.

Penerapan nilai kenegaraan. Aplikasi kemahiran berfikir. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. Refleksi dan metakognitif. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. Penerapan nilai dan sikap saintifik. Penerapan nilai murni melalui aktiviti. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. Menentukan pencapaian objektif pelajaran. . self-test. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. Latihan pengukuhan. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises.

dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah.

panjang dicatat oleh . Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B. Daun manakah yang lebih: .Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B.lebar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful