Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

jelas .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1.diterapkan dengan baik .penglibatan menyeluruh . membuat peneguhan) . 7..lantang .rasa menguasai pembelajaran. Komunikasi .kuat .penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.membina rasa pencapaian . Aplikasi nilai .penutup sosial . 8. Kualiti Pembelajaran .murid reponsif terhadap pelajaran 6.menepati hasil pembelajaran 3.kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4. Pencapaian Hasil Pembelajaran .menunjukkan murid faham apa yang diajar .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif .berkesan .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan. Penutup . .nada dan intonasi pelbagai .penglibatan murid aktif .peka dengan bahasa murid .suara menarik . Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima. Pengurusan bilik darjah .ada menunjukkan perubahan tingkah laku . Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2.bahasa standard 5.

Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2. Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu.petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .murid . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .menyatakan .Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.membaca dengan kuat . kumpulan dan kelas.1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . . kumpulan dan kelas.3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul. A – Audiens .murid .murid .secara individu. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.

IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. OBJEKTIF RPH . kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan. ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan.4 ayat mudah . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai. Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .membina ayat secara bertulis . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai. IMPLIKASI Menentukan pendekatan.peribahasa yang disediakan . Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran.secara individu.

Pantau penglibatan murid secara berterusan. Menentukan skop isi kandungan. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. Minat dan kecenderungan. Gaya pembelajaran. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. MEMILIH MEDIA. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID . MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. Pastikan guru dan murid “on-task”. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum.

Nilai keberkesanan penggunaan media. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. .Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. material dan peranan guru sebagai fasilitator. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar.laku eksplisit. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai.

Selaras dengan Hasil pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. Ringkasnya ABCDS. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru.Pilih situasi yang realistik. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru. berfokus dan respons murid lebih berstruktur. Bersifat pertimbangan profesional. Merupakan “cut-off points” pembelajaran. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN .

Aktiviti pengayaan. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar.proses pengoksidan makanan dalam sel badan. Aktiviti kemahiran berfikir. Aktiviti pemulihan. Aktiviti pengajaran pembelajaran.Organ-organ dalam sistem respirasi. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . Pendekatan. Proses respirasi sel. Aktiviti pengukuhan. Peranan darah dalam respirasi. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Mekanisme respirasi. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. Kaedah dan Teknik. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator.

. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. Aplikasi kemahiran berfikir. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. Menentukan pencapaian objektif pelajaran. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. Refleksi dan metakognitif. Penerapan nilai kenegaraan. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Latihan pengukuhan. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. Penerapan nilai murni melalui aktiviti.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises. self-test. Penerapan nilai dan sikap saintifik. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar.

dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar. KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Daun manakah yang lebih: .Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B.lebar .panjang dicatat oleh . Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful