Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

Penutup .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1.jelas .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif . Komunikasi . Kualiti Pembelajaran .penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.penglibatan menyeluruh .membina rasa pencapaian .menepati hasil pembelajaran 3. Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2.murid reponsif terhadap pelajaran 6..bahasa standard 5.penglibatan murid aktif .kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.suara menarik . Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima. Pencapaian Hasil Pembelajaran .penutup sosial .peka dengan bahasa murid . Pengurusan bilik darjah .lantang .menunjukkan murid faham apa yang diajar . 7.diterapkan dengan baik .nada dan intonasi pelbagai . Aplikasi nilai .kuat . 8. membuat peneguhan) .ada menunjukkan perubahan tingkah laku .rasa menguasai pembelajaran. .berkesan .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan.

A – Audiens . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . kumpulan dan kelas.membaca dengan kuat . Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.murid .1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul .secara individu.murid . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu.3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.menyatakan . Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.murid .individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2. kumpulan dan kelas.Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.

Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.peribahasa yang disediakan . Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan.4 ayat mudah . Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. IMPLIKASI Menentukan pendekatan. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai.secara individu. OBJEKTIF RPH . ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan.membina ayat secara bertulis .

Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. Pastikan guru dan murid “on-task”. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. Gaya pembelajaran. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID .OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Minat dan kecenderungan. Pantau penglibatan murid secara berterusan. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. Menentukan skop isi kandungan. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. MEMILIH MEDIA.

Nilai keberkesanan penggunaan media. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. material dan peranan guru sebagai fasilitator. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran.laku eksplisit. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. . Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki.

Merupakan “cut-off points” pembelajaran. Bersifat pertimbangan profesional. Ringkasnya ABCDS. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru.Pilih situasi yang realistik. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Selaras dengan Hasil pembelajaran. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. berfokus dan respons murid lebih berstruktur. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN . PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari.

Aktiviti pengajaran pembelajaran. Kaedah dan Teknik. Mekanisme respirasi.Organ-organ dalam sistem respirasi. Aktiviti kemahiran berfikir. Aktiviti pemulihan. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar. Peranan darah dalam respirasi. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. Proses respirasi sel. Pendekatan. Aktiviti pengayaan.proses pengoksidan makanan dalam sel badan. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Aktiviti pengukuhan.

Refleksi dan metakognitif. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. Aplikasi kemahiran berfikir. Penerapan nilai murni melalui aktiviti.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises. Penerapan nilai dan sikap saintifik. . PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. Penerapan nilai kenegaraan. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. self-test. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. Latihan pengukuhan. Menentukan pencapaian objektif pelajaran.

dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui.

Daun manakah yang lebih: .lebar .panjang dicatat oleh .Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B. Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful