P. 1
Definisi Rancangan Pengajaran Harian..

Definisi Rancangan Pengajaran Harian..

|Views: 43|Likes:
Published by Coffee White Eikin
DEFINISI RPH
DEFINISI RPH

More info:

Published by: Coffee White Eikin on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

murid reponsif terhadap pelajaran 6.nada dan intonasi pelbagai . Pengurusan bilik darjah . Aplikasi nilai .suara menarik .penglibatan menyeluruh . Kualiti Pembelajaran .pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan.penglibatan murid aktif . 7. membuat peneguhan) .mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif . Penutup .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1.kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.bahasa standard 5.penutup sosial . Komunikasi .penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.rasa menguasai pembelajaran. Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2.menunjukkan murid faham apa yang diajar .lantang .diterapkan dengan baik . Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima.berkesan . .jelas ..membina rasa pencapaian .menepati hasil pembelajaran 3.kuat .peka dengan bahasa murid . Pencapaian Hasil Pembelajaran . 8.ada menunjukkan perubahan tingkah laku .

A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .membaca dengan kuat .murid .murid . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu.petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . kumpulan dan kelas. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu. kumpulan dan kelas. .Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . A – Audiens .3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2.1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul .secara individu.murid . Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.menyatakan .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .

OBJEKTIF RPH . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran. Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai.secara individu. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. IMPLIKASI Menentukan pendekatan. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”. IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan.membina ayat secara bertulis .peribahasa yang disediakan .4 ayat mudah . ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan.

Gaya pembelajaran. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. Menentukan skop isi kandungan. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. Pantau penglibatan murid secara berterusan. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID . Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. Minat dan kecenderungan. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. MEMILIH MEDIA. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. Pastikan guru dan murid “on-task”. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran.

Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t. material dan peranan guru sebagai fasilitator. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran.laku eksplisit. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. Nilai keberkesanan penggunaan media.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. . CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari.

ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas. Bersifat pertimbangan profesional. Selaras dengan Hasil pembelajaran. berfokus dan respons murid lebih berstruktur. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN . Merupakan “cut-off points” pembelajaran. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru.Pilih situasi yang realistik. Ringkasnya ABCDS. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran.

Aktiviti pengajaran pembelajaran. Aktiviti pengukuhan. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. Pendekatan. Aktiviti pengayaan. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar. Aktiviti pemulihan. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan.Organ-organ dalam sistem respirasi.proses pengoksidan makanan dalam sel badan. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. Aktiviti kemahiran berfikir. Mekanisme respirasi. Proses respirasi sel. Kaedah dan Teknik. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Peranan darah dalam respirasi. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples .

Latihan pengukuhan. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. self-test. Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. Refleksi dan metakognitif. Penerapan nilai kenegaraan. Penerapan nilai dan sikap saintifik. . BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. Aplikasi kemahiran berfikir. Penerapan nilai murni melalui aktiviti. quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Menentukan pencapaian objektif pelajaran.

Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui. dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah. Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B.lebar .panjang dicatat oleh . Daun manakah yang lebih: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->