Definisi Rancangan Pengajaran Harian Rancangan pengajaran ialah rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh

guru di dalam bilik darjah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan?

Menjamin pencapaian objektif. Meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. 2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. 3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. 4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. 5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum. 6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. 7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun. 8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Tindakan Semasa Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran
1. Permulaan pengajaran - menarik perhatian murid terhadap perkara yang hendak diajar. - menimbulkan minat murid - menggalakkan pernyertaan murid - mengaitkan dengan PSA - memberitahu apa yang akan diajar. 2. Perkembangan Pengajaran - penyampaian isi pelajaran mestilah teratur - kadar kelajuan sesuai dengan tahap murid - mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid

penglibatan murid aktif .penutup sosial .peka dengan bahasa murid .penglibatan menyeluruh . Kualiti Pembelajaran ..membina rasa pencapaian . .lantang . Aplikasi nilai .berkesan .suara menarik . 7.bahasa standard 5.jelas . Penutup . Pengurusan bilik darjah .mengikut kesesuaian masa Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: 1. Penulisan hasil pembelajaran/objektif: -eksplisit -tepat -jelas -sesuai dengan kebolehan murid -sesuai dengan sukatan pelajaran 2. 8.penutup kognitif( menarik perhatian murid kepada apa yang telah dipelajari.rasa menguasai pembelajaran.menunjukkan murid faham apa yang diajar . membuat peneguhan) .nada dan intonasi pelbagai .ada menunjukkan perubahan tingkah laku .menepati hasil pembelajaran 3. Komunikasi .diterapkan dengan baik .kawalan disiplin / arahan-arahan perlu jelas 4.pastikan semua hasil pembelajaran tercapai melalui aktiviti pp yang dilaksanakan. Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH: Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:  Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur   Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima. Pencapaian Hasil Pembelajaran .murid reponsif terhadap pelajaran 6.mewujudkan persekiran pembelajaran yang kondusif .kuat .

secara individu.3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.individu Contoh 2: Pada akhir pelajaran murid dapat: 2. kumpulan dan kelas. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan dengan betul secara individu.Contoh 1 : Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.murid . . Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan menggunakan peribahasa yang disediakan secara individu. Contoh 3 : Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.menyatakan .1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul . A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ . kumpulan dan kelas. A – Audiens B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial .murid .petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’ .murid . A – Audiens .membaca dengan kuat .

ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan. IMPLIKASI Menentukan pendekatan. IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai.secara individu.B – Behaviour C – Content D – Degree S – Sosial . Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan. Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai.4 ayat mudah . OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran.peribahasa yang disediakan . Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.membina ayat secara bertulis . OBJEKTIF RPH . kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan.

Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran. MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. Pantau penglibatan murid secara berterusan. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran.OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. Gaya pembelajaran. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. Pastikan guru dan murid “on-task”. MEMILIH MEDIA. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA. Menentukan skop isi kandungan. situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid. Minat dan kecenderungan. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID .

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. Nilai keberkesanan penggunaan media. . Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. material dan peranan guru sebagai fasilitator. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator.Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki.laku eksplisit. ELEMEN UTAMA RPH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran.

Bersifat pertimbangan profesional. Selaras dengan Hasil pembelajaran. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. berfokus dan respons murid lebih berstruktur. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas.Pilih situasi yang realistik. Ringkasnya ABCDS. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran. Merupakan “cut-off points” pembelajaran. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN .

Aktiviti pengajaran pembelajaran. STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar. Aktiviti pemulihan. Kaedah dan Teknik. Mekanisme respirasi. Aktiviti pengukuhan. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator. PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples . KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan. proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah. Aktiviti pengayaan. Proses respirasi sel. Aktiviti kemahiran berfikir. Peranan darah dalam respirasi.Organ-organ dalam sistem respirasi.proses pengoksidan makanan dalam sel badan. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. Pendekatan.

Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar. Penerapan nilai dan sikap saintifik. BENGKEL 2 Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan. Penerapan nilai murni melalui aktiviti. Menentukan pencapaian objektif pelajaran.Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises. PENUTUP Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran. Latihan pengukuhan. Refleksi dan metakognitif. BENGKEL 1 Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat. PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif. self-test. PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. Aplikasi kemahiran berfikir. nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan. Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. . quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Penerapan nilai kenegaraan.

Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran. CONTOH SOALAN METAKOGNITIF Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? . Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar. KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR PEMIKIRAN KRITIS Mencirikan Banding beza Kategori Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Memeriksa andaian Menentukan kebolehpercayaan sumber Membuat ramalan Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan PEMIKIRAN KREATIF Menjana idea Membuat inferens Membuat analogi Membuat metafora Mengitlak Membuat gambaran mental Mereka cipta METAKOGNITIF Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran. Operasi: Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Tujuan: Menyedari cara kita berfikir. dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah. Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui.

lebar . Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.panjang dicatat oleh . Daun manakah yang lebih: .Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat? SOALAN KOGNITIF Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful