PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

1 Lari Pecut 2.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.3 Lari Berpagar 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.1 Sejarah Olahraga 1.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.2 Lari Berganti-ganti 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.

3. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.1 Lompat Jauh 5.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .1 Strategi Penyampaian 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.1 Gaya Lontaran 4.2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .62 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 1. 2. vi . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. dan masa anda. 4. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. 3. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. sumber-sumber pembelajaran. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

7. 6. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. vii . Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.5.

Acara Lompatan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. tajuk enam. tajuk dua Acara-acara Balapan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Tajuk satu.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. soalan-soalan berbentuk refleksi. v . tajuk tiga. tajuk lima. Acara Balingan. tajuk tujuh. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Pada setiap akhir tajuk. Kursus. Modul ini mengandungi 8 tajuk. tajuk empat. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Pengenalan Olahraga. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.1 Pengenalan Olahraga 1.2 Acara-acara Balapan 2.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.1 Acara Lompatan 4. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.2 Acara Balingan 3.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 3. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . diharap anda dapat: 1. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga.

200 m dan 400 m : 800 m . 1500 m : 3000 m. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. iii. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. iv. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. membaling dan melompat.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . v. vi. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. ii. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).

3 .1 1.Acara padang pula terdiri daripada: i. Acara lompatan : lompat tinggi. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Acara balingan : Merejam lembing. 2. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. lompat jauh. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.melempar cakera. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. 2. 4. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. lari berganti . 5. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. lari berganti . 3. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. 6. lari berganti . perbincangan.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT.ganti dan lari berpagar. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. peraturan-peraturan lari pecut. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. lari berganti-ganti. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1.

5 .22 meter dan maksima 1. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat antarabangsa. Di peringkat sekolah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.25 meter .1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. pertandingan. Sub Tajuk 2. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.

Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Berdiri di blok. iv. diletak di belakang garis permulaan. v. b. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Kepala dan leher didongak.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. kepala dan leher a. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. mata pandang ke hadapan 6 . Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. c. ii.

c. 7 . c. e. d. b. b. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini.ii. Contoh :. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. berlari mengikut jarak tertentu. Fasa Berlepas a. c. pelari haruslah berlari untuk 110 m. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Fasa penamat a. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu.Larian untuk larian 100m. d. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Fasa Sedia a. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv.

8 .

pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.  Bagi 4 X 400m. kaki atau tangan peserta. 9 .   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.

ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Sub Tajuk 2.

Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.3000 meter.000 meter . Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.2000 meter berhalangan. 11 .1500 meter  Larian Jarak Jauh . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. 10 km. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. 10.800 meter . Perbezaannya cuma dari segi jarak. halangan dan peraturan larian.Merentas desa. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. 3000 meter berhalagan . cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.Sub Tajuk 2.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. 5000 meter.  Larian Jarak Sederhana . Pelari memerlukan taktik.

dan tembakan pistol dilepaskan’. Bagi acara 800 meter. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Jika peserta 8 orang dan kurang. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. 12 .  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!.

peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Berlari di lorong paling dalam.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. 13 . peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.

Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 14 . Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 4.1 1. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 2. 3. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.Aktiviti 2.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . 3.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. diharap anda dapat: 1. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. 300m dan 400m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan.

Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.219.710. Sub Tajuk 3.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter. Di peringkat sekolah.804.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.448.18 m2 16 .2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.248.1.1. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.25 meter .22 meter dan maksima 1. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan.86 m2 > 4. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna. Di peringkat antarabangsa. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.17 m2 > 15.36 m2 > 5.86 m2 > 9. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. 300 meter dan 400 meter.1.1 Keperluan Awal 3.1. Tiaptiap lorong lebar minima 1. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.482.82 m2 > 10.

21 m – 1.3.1. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.1. 17 .1. Pita fibre . 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3. Pita besi .

Garisan permulaan dan garisan penamat. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.Tinggi tiang = 1.50 m Tebal tiang = 2.1.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) . Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”. lebar garisan ialah 5 sm.Tinggi tiang = 1.00 – 3.21 meter ( minimum ) hingga 1.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Tiang penamat. .50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.3.

00 m 10.00 m 10.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.3.1.4 Zon-zon di balapan.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .

HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.0m.2. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. Dalam sub tajuk ini. . Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.Sekiranya untuk trek 400m. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. 3.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. D N C M F J H K E P E G A B . Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.Sub Tajuk 3. CMEB + DNPA bahagi 2. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.0m. 300m =15.0m dan 200m = 10. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .

896 + 30.5m.30m dan lebar lorong 1.5 = 51.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.362 = 124.142) x 32.0m.365m .693 = 225.64 = 33.142) x 52.27 = 172.36 + 120.807 = 116.527 = 233.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.415 x 2 = 68.86 x 2 = 63.142) x 49.142) x 30.142) x 29.72 + 52.42 = 31.693 + 112.896 = 61. JD = 29.084 = 120.142) x 50.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3. KJ =20.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.386 = 15. = 86.807 Lengkok APND + BEMC = 63.582 x 2 = 61.42 = 52.054 Lorong 3 + 1.20 = 30. .73..67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.192 + 124.635 + 113.72 – 225.635 =227.20m.792 + 51.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.362 Lengkok APND + BEMC = 68.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.164 + 51.142) x 29.084 Lengkok APND + BEMC = 66.36 = 240.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.192 = 248.843 = 113.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.276 + 54.386 Lorong 2 + 1.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.86 = 55.Sekiranya ditolak 0. 21 .142) x 51.527 +116.5 = 30.138 x 2 = 66.72 Lorong 4 + 1.86 = 34.83 + 55.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .386 = 7.054 – 225.142) x 31.529 = 112.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.20 = 51.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.64 = 54.529 Lengkok APND + BEMC = 61.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.

67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.505m (1½ stagger ) = 7.67m ( 1 stagger ) = 3.83m Pelari ketiga = 3.505m ( 1½ stagger ) = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.

Garis lurus (GL) a. b.288x w /y)] Aktiviti 3.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. a=b b. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. GR = √2y2[ 1-kos(57. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. 2.a2 b= 1/3 x 3.1 1. 23 . Lengkung a=1/3 x 3. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. a. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3.142 x a1. c.

perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. diharap anda dapat: 1. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. 2.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . 3.

menggunakan kekuatan tangan.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. 25 . iv.Sub Tajuk 4. iii. i.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. v. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. ii.

ii. 26 .bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. membelakang sektor lontaran. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Bagi gaya lungsur selangkah. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. iii. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga.

Lontaran Rendahkan kaki kanan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja.iv. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Memulakan lontaran. v. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Tangan kanan mengikut arah lontaran.

2. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.1 1.Aktiviti 4. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. 28 .

menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 2.TAJUK 5 : ACARA PADANG . 3.

Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. lompat jauh. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. anda juga perlu tahu acara-acara padang. lompat kijang. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. kepantasan. melempar cakera.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. melontar peluru dan membaling tukul besi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. koordinasi. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. merejam lembing. lombol bergalah. Sub Tajuk 5. 30 .

ii. iii. iv. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. i.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. 31 . Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar).

sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Apabila tangan mencecah tumit. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. Bagi gaya layar.ii. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Bagi gaya gantung pula. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. iii. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. iv. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Bagi gaya tendang kayuh.

ii.   semasa mendarat. iv. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. gaya barat.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . gaya pelana. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. iii.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. gaya timur dan gaya Fosbury Flop.

Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. L/Bergalah 4. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. Untuk tempat pertama.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. adalah pemenang. L/Bergalah 2. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.00m.50m Berat : L/Tinggi 2kg. 34 .

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

Sub Tajuk 6. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. Dengan adanya gelanggang / sektor.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.1.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan. Bagaimana pun di peringkat sekolah.1. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1.1.1 Keperluan Awal 6. 6.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6.1.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.

6.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1.1.2.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .2.22 meter dan lebar 300 mm.1.75 m x 9.22 meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.75 m x 9. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.

1.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 m x 5.2.00 – 4.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.2.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.1.6.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.00 – 4.

Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.1.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.2.

2.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34. 42 .6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.1 3.1. 4. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.6.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.

garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 .TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Kenal pasti masalah P2. a.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.kerja bersama-sama . Kaedah kumpulan . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah . Anthony 1963).Kumpul maklumat P4. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.sumbangsaran 44 .Buat tafsiran P5.main peranan .Buat kesimpulan b.perbincangan kumpulan . Sub Tajuk 7.Rancang penyelesaian P3.

d.kepimpinan f. ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.memberi galakan.projek .tunjukcara atau demonstrasi . 45 .lawatan e. . .pemerhatian .bimbingan rakan sebaya . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.permuafakatan .eksperimen . Kaedah Koperatif Unsur. memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.mendengar.memberi pertolongan. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.

Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .Sub Tajuk 7.ada perbezaan antara pasukan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Mudah ke lebih kompleks . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) . Biasanya dijalankan secara station.penerapan semangat berpasukan .berkait kemahiran yang diajar .menampakkan cirri-ciri keseronokan .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.Statik ke dinamik .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Jarak ( Dekat ke jauh ) .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .

murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.45 Pagi – 8. sabar. 47 . Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. tali. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. patuh kepada arahan.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. Sains. batang penyapu : Peka pada situasi. Matematik. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. : Penanda.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7.

 Semasa berlari.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.  Tunjuk cara 2.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 . lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang). lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.

 Syaratnya apabila sampai pada suatu station.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .

 Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Berlari tumit sentuh punggung 3. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. Berlari lutut tinggi 2. • Peluk badan sekecil-kecilnya. • Bangun perlahan.lahan sambil membuka pelukan.

Berdasarkan RPH di atas. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. 2.1 1. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. 3. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 51 .Latihan 7. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. 2. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. Sebagai panduan. Selain daripada itu. 53 . Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. lompat jauh dan lontar peluru.

d. Peserta diberi 2 kali percubaan. Balapan Baton . Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. b. e. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. a. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.  Posisi dan kedudukan dekam. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Ayunan tangan maksimum.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. Peserta berlari di lorong sendiri.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Koordinasi tangan dan kaki.  Bahu melepasi garisan.

 Kedua-dua kaki tidak bersudut. Teknik mula yang salah.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.  Bahu melepasi garisan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki bersudut. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. 55 .  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Mengekalkan kepantasan. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Posisi dan kedudukan dekam.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Tiada koordinasi tangan dan kaki. Ayunan tangan maksimum.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Bahu melepasi garisan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Kedua-dua kaki bersudut.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Bahu tidak melepasi garisan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Posisi dan kedudukan dekam. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum.

Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Kedudukan pemberi tidak berselang seli..       Gerakan tangan dari atas ke bawah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.       Gerakan tangan dari atas ke bawah.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.     Tidak menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. 56 . Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Teknik penamat salah. Kedudukan pemberi berselang seli. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton.. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Mengekalkan kepantasan. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Mengekalkan kepantasan. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki.

Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. d. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Teknik Penerbangan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. boleh diterima. Teknik Lonjakan. Prosedur: a.     e. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. c. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik Mendarat. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. b. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Lari di atas bebola kaki. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan.

    Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Teknik mendarat yang salah 58 .      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Lari di atas bebola kaki. boleh diterima. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Teknik lonjakan yang salah. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. boleh diterima. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki bebas dihayun dengan kencang.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik lari lantas yang salah. boleh diterima. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik penerbangan yang salah. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Lari di atas bebola kaki.

  Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Prosedur: a.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.dibengkok sedikit pada masa yg. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.  Pindah berat badan. sama. Alatan : b.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. LONTAR PELURU  e.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. b. 10 markah 59 . Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Peserta mula apabila arahan diberi. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. bawah telinga. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. c.

 Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Kurang pemindahan berat badan. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Ikut lajak. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Tidak pemindahan berat badan. bawah telinga.  Teknik persediaan salah.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Teknik lunsuran salah.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. bawah telinga. Lemah ( 1.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. bawah telinga.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Teknik lontaran salah.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Pindah berat badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Ikut lajak. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. 60 . Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.  Ikut lajak.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.

Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.1 1. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. 61 . Aktiviti 8. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka.

Pustaka Cita Tinggi. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kuala Lumpur. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Olahraga. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Olahraga – Padang. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. melompat. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. membaling dan melontar. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. 62 .

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 3.

Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. ii. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. iii.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. v. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. membaling dan melompat. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. 200 m dan 400 m : 800 m . Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. vi. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. iv. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. 1500 m : 3000 m.

melontar peluru dan membaling tukul besi ii.melempar cakera. 3 . lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1.1 1. Acara lompatan : lompat tinggi. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat jauh. 2. Acara balingan : Merejam lembing.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.ganti dan lari berpagar. 2. 6. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. peraturan-peraturan lari pecut. 4. lari berganti-ganti. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. 3. perbincangan. lari berganti . Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . 5.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti . menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. diharap anda dapat: 1.ganti dan lari berpagar. lari berganti .TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT.

acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.22 meter dan maksima 1. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Di peringkat sekolah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. pertandingan. Sub Tajuk 2. 5 . Di peringkat antarabangsa. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah.25 meter .

diletak di belakang garis permulaan. mata pandang ke hadapan 6 . Kepala dan leher didongak. ii. v. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Berdiri di blok. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. c. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. kepala dan leher a. iv. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii.

Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. d. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. c. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. pelari haruslah berlari untuk 110 m. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Fasa penamat a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. b. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. Fasa Sedia a. Fasa Berlepas a.ii. b. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. 7 . e. berlari mengikut jarak tertentu. c.Larian untuk larian 100m. c. Contoh :. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar.

8 .

Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. 9 . Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. kaki atau tangan peserta. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.  Bagi 4 X 400m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.

ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).

Perbezaannya cuma dari segi jarak. 11 . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.800 meter . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. 10 km. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.000 meter . cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 5000 meter.1500 meter  Larian Jarak Jauh .3000 meter. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Pelari memerlukan taktik. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. 10. 3000 meter berhalagan .2000 meter berhalangan. halangan dan peraturan larian.Sub Tajuk 2.Merentas desa.  Larian Jarak Sederhana .

Jika peserta 8 orang dan kurang. Bagi acara 800 meter.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. dan tembakan pistol dilepaskan’.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. 12 . pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang.

 Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Berlari di lorong paling dalam. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya. 13 .  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.

14 . Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.Aktiviti 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 4. 2. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.1 1. 3.

15 .

& Boyle R. F. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. J. ____________. Successful track and field. & Ashworth. Champaign. Lee. Bhd. ____________.      . Iowa: William C.C. Champaign. Dubuque. CA: Benjamin Cummings. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. K. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Kegiatan Profesional Olahraga. Kementerian Pelajaran Malaysia. Developmental physical education for all children (4th ed. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. D. (2003).. (2002). & Donnelly. Helen Ten (1997). Wee Eng Hoe (2002). Ltd.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof.      Gallahue.L. Taman Serdang Raya. (2005). M. Wee Eng Hoe (1995). London: A & C Black Pub. Brown. (1978). R. IL: Human Kinetics. J.R. The primary physical education handbook (2th ed. A. Shah Alam: Fajar Bakti. Mosston.T. IL: Human Kinetics. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Teaching physical education (5th ed. Bahagian Pendidikan Guru. Panduan Pengajaran Olahraga. Hall. Petaling Jaya: Junjuara Publications.). Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Teng Boon Tong (1989/1994). (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. Clarke.).M. Hasbullah (2007). (2003). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Manual Olahraga. S. San Francisco. & Thomas. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. . Penerbit Open University Malaysia (OUM).). (2004). Thomas.

my nordinabubakar@yahoo. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Pahang Darul Makmur. UPM Bac. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. (Sains Sukan). Cyberjaya nordin. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani).bakar@moe. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian).(Pendidikan Teknik Vokesional). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.UPM Bac. UPM Bac. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr.goy. (Pend.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). Pend. Edu. zzakari97@yahoo. UM Dip. NORIATI BINTI A. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.(Sosiolinguistik). (Sains Pertanian). jalil_osman@yahoo.com Kelulusan: M Scs.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.com . MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).com KELAYAKAN Kelulusan: PhD.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M.A.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. Jasmani). Cyberjaya Dr. UM B.UM Kelulusan: PhD. (Pendidikan Jasmani). Hons.Edu. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).(Geografi & Bahasa Melayu). UPM Sijil Perguruan Khas (PJ).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

kemahiran acara balapan. 5. the acquiring of skills in the track and field event. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. kemahiran acara padang.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. 3. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. 4. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. . Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. 6. 2. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course stress on rules and regulations.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. 2. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. 4. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. 3. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. 2. 2. . Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka.