P. 1
Modul Waj3112

Modul Waj3112

|Views: 214|Likes:
Published by Yana Suliman
baca dehh
baca dehh

More info:

Published by: Yana Suliman on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

Sections

  • TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN
  • TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN
  • TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATAN
  • TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR
  • TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .1 Lakaran Balapan 200 meter 3.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Sejarah Olahraga 1.3 Lari Berpagar 2.1 Lari Pecut 2.2 Lari Berganti-ganti 2.

2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.1 Gaya Lontaran 4.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .1 Lompat Jauh 5.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .3.1 Strategi Penyampaian 7.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .62 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.

Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 2. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. sumber-sumber pembelajaran. 3. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. dan masa anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. vi . Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. 1. 4. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.

vii . Teliti maklumat yang diterima. 7. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.

v . anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. tajuk dua Acara-acara Balapan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Pada setiap akhir tajuk. tajuk tiga. tajuk tujuh. tajuk enam. Kursus. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. tajuk lima. tajuk empat. Pengenalan Olahraga. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Acara Balingan. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. soalan-soalan berbentuk refleksi. Acara Lompatan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Tajuk satu.

1 Acara Lompatan 4.2 Acara Balingan 3.2 Acara-acara Balapan 2.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.

2. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1.

Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. vi. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. v.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . membaling dan melompat. 200 m dan 400 m : 800 m . Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. iv. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. 1500 m : 3000 m. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. ii. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. iii. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu.

jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. lompat jauh. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 2.1 1.melempar cakera.Acara padang pula terdiri daripada: i. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Acara lompatan : lompat tinggi. 3 . Acara balingan : Merejam lembing. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1.

menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat.ganti dan lari berpagar. 2.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. lari berganti-ganti. peraturan-peraturan lari pecut. lari berganti . LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berganti .ganti dan lari berpagar. 4. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 3. lari berganti . 5. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. 6. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. perbincangan. diharap anda dapat: 1.

Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.25 meter . trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Di peringkat sekolah. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. 5 . pertandingan. Sub Tajuk 2. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Di peringkat antarabangsa.22 meter dan maksima 1.

Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. v. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. c. mata pandang ke hadapan 6 . kepala dan leher a. iv. ii. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Berdiri di blok. diletak di belakang garis permulaan. b. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Kepala dan leher didongak. c.

c. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Fasa Berlepas a.Larian untuk larian 100m. b. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. d. c.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Fasa penamat a. c. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. berlari mengikut jarak tertentu. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. 7 . Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Contoh :. b. Fasa Sedia a. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. e.ii. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. d. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter.

8 .

  Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. 9 .  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. kaki atau tangan peserta.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Bagi 4 X 400m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.

3 : Lari berpagar Dalam acara ini. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .

Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.  Larian Jarak Sederhana .2000 meter berhalangan. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Pelari memerlukan taktik. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. 5000 meter.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 10. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.1500 meter  Larian Jarak Jauh . 3000 meter berhalagan . Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. halangan dan peraturan larian. 10 km. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Perbezaannya cuma dari segi jarak.3000 meter.800 meter . 11 .Merentas desa. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.Sub Tajuk 2.000 meter .

pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Jika peserta 8 orang dan kurang. 12 .  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Bagi acara 800 meter. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. dan tembakan pistol dilepaskan’.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai.

 Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. 13 .  Berlari di lorong paling dalam. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.

3. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 14 .1 1. 4. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.Aktiviti 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.

2. 3. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . 300m dan 400m. diharap anda dapat: 1.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Tiaptiap lorong lebar minima 1.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.86 m2 > 4. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.36 m2 > 5. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.710. 300 meter dan 400 meter.25 meter .    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.1.17 m2 > 15. Di peringkat antarabangsa.22 meter dan maksima 1.1.18 m2 16 .Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.1 Keperluan Awal 3.804.448. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.82 m2 > 10.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.1.1. Di peringkat sekolah. Sub Tajuk 3.248.86 m2 > 9.219. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.482.1.

Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.1.3. Pita besi .Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.1. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian. 17 . Pita fibre .21 m – 1. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.

Tinggi tiang = 1.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.Tinggi tiang = 1.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. .50 m Tebal tiang = 2. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.00 – 3.1. Tiang penamat. Garisan permulaan dan garisan penamat.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . lebar garisan ialah 5 sm.21 meter ( minimum ) hingga 1.3. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.

00 m 10.4 Zon-zon di balapan.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .1.00 m 10.3.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.

2.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian. 3. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. CMEB + DNPA bahagi 2.0m dan 200m = 10. Dalam sub tajuk ini. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. 300m =15. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .0m. . D N C M F J H K E P E G A B . pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.Sekiranya untuk trek 400m.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan.Sub Tajuk 3.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .0m.

582 x 2 = 61.36 + 120. 21 .276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.0m.5 = 51.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.896 = 61.054 Lorong 3 + 1.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.5m.5 = 30.64 = 54.386 = 7.635 =227.42 = 31.807 = 116.142) x 31.415 x 2 = 68.807 Lengkok APND + BEMC = 63.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.164 + 51.084 = 120.36 = 240.693 + 112.084 Lengkok APND + BEMC = 66.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 49.142) x 29.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3..276 + 54.527 = 233. = 86.142) x 29.896 + 30.42 = 52.142) x 49.362 Lengkok APND + BEMC = 68.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.30m dan lebar lorong 1.20 = 30.27 = 172.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .20 = 51.86 = 34.73.365m .529 Lengkok APND + BEMC = 61.792 + 51.72 Lorong 4 + 1.192 + 124.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.Sekiranya ditolak 0. KJ =20.86 = 55.86 x 2 = 63.142) x 30.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.527 +116.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.142) x 51.72 – 225.362 = 124.054 – 225.72 + 52.142) x 52.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.386 = 15.64 = 33. .22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.529 = 112.20m.142) x 50.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.693 = 225.138 x 2 = 66. JD = 29.386 Lorong 2 + 1.635 + 113.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.843 = 113.192 = 248.83 + 55.142) x 32.

83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .505m ( 1½ stagger ) = 3.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.505m (1½ stagger ) = 7.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) = 3.83m Pelari ketiga = 3. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.

c.1 1.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. Garis lurus (GL) a. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. b. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. Lengkung a=1/3 x 3. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.a2 b= 1/3 x 3. 2. a. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d.288x w /y)] Aktiviti 3. 23 . GR = √2y2[ 1-kos(57. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. a=b b.142 x a1.

perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. 3. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 .TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 2. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

v. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. ii. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. iv.Sub Tajuk 4. iii. 25 . menggunakan kekuatan tangan. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. i. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4.

membelakang sektor lontaran. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. iii. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri.ii. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. 26 . Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Bagi gaya lungsur selangkah.

iv. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. v. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Memulakan lontaran. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan.

Aktiviti 4. 28 . Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.1 1. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 2.

diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 3.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan.TAJUK 5 : ACARA PADANG . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2.

Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. Sub Tajuk 5.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. koordinasi. anda juga perlu tahu acara-acara padang. melempar cakera. lompat jauh. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. 30 .1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. lompat kijang. melontar peluru dan membaling tukul besi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. merejam lembing. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. kepantasan. lombol bergalah.

iv. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. 31 . ii. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. iii. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). i.

sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . iii. Bagi gaya layar. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan.ii. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Apabila tangan mencecah tumit. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Bagi gaya tendang kayuh. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. iv. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. Bagi gaya gantung pula. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula.

   semasa mendarat. iv.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. gaya barat. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. gaya pelana. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. iii.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. ii.

00m. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. adalah pemenang.50m Berat : L/Tinggi 2kg. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. 34 . Untuk tempat pertama.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. L/Bergalah 4. L/Bergalah 2.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

1. Bagaimana pun di peringkat sekolah. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. 6. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. Sub Tajuk 6. Dengan adanya gelanggang / sektor.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.1.1 Keperluan Awal 6. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.1.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1.1.1.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.

6.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2.75 m x 9.2.22 meter dan lebar 300 mm.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.1. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.22 meter dan lebar 300 mm.1.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.75 m x 9.

3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.1.00 – 4.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.2.6.2.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.1.00 – 4.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .00 m x 5.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.

Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.2.1.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.

2.1.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.6.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2. 4. 42 .1 3.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. diharap anda dapat: 1. 2. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

Anthony 1963). Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.Kumpul maklumat P4.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Rancang penyelesaian P3. Kaedah kumpulan .kerja bersama-sama . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Sub Tajuk 7.main peranan . a.Buat tafsiran P5.perbincangan kumpulan .Buat kesimpulan b. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .Kenal pasti masalah P2.sumbangsaran 44 .

murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi. Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.lawatan e.unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.permuafakatan . Kaedah Koperatif Unsur.bimbingan rakan sebaya . .kepimpinan f.pemerhatian .d.eksperimen . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. . 45 . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.memberi galakan.tunjukcara atau demonstrasi .memberi pertolongan.mendengar.projek .

Statik ke dinamik .ada perbezaan antara pasukan .Mudah ke lebih kompleks .berkait kemahiran yang diajar .Jarak ( Dekat ke jauh ) .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .menampakkan cirri-ciri keseronokan . Biasanya dijalankan secara station.suasana aktif & penglibatan ramai 46 .Sub Tajuk 7. Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.penerapan semangat berpasukan . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .

: bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. sabar. : Penanda. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas.45 Pagi – 8. 47 . Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. Matematik. tali. Sains. patuh kepada arahan.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. batang penyapu : Peka pada situasi. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.

tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Semasa berlari.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.  Tunjuk cara 2. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.

‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station.

lahan sambil membuka pelukan. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Bangun perlahan. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari lutut tinggi 2. Berlari tumit sentuh punggung 3. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki.

Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Berdasarkan RPH di atas. 2. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Latihan 7. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. 3. 51 .1 1.

diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. 2.

lompat jauh dan lontar peluru. Sebagai panduan. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. Selain daripada itu. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. 53 . Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya.

LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. d.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. a.  Ayunan tangan maksimum.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. b. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Kedua-dua kaki bersudut. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Koordinasi tangan dan kaki. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Bahu melepasi garisan. e.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Balapan Baton . Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Peserta diberi 2 kali percubaan. Peserta berlari di lorong sendiri. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.

 Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. 55 .  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.  Posisi dan kedudukan dekam. Teknik mula yang salah.  Posisi dan kedudukan dekam. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Bahu tidak melepasi garisan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Kedua-dua kaki bersudut.  Kedua-dua kaki tidak bersudut. Mengekalkan kepantasan.  Posisi dan kedudukan dekam. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Bahu melepasi garisan. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Kedua-dua kaki bersudut. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. Tiada koordinasi tangan dan kaki. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum. Ayunan tangan maksimum. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Bahu melepasi garisan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.

Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. 56 . Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Tidak dapat mengekalkan kepantasan.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.. Teknik penamat salah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Mengekalkan kepantasan. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Kedudukan pemberi berselang seli. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Mengekalkan kepantasan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran..     Tidak menamatkan larian. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian..

d.     e. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Teknik Penerbangan. Lari di atas bebola kaki. Teknik Mendarat. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kedua-dua tangan berada di hadapan. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. b. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Teknik Lonjakan. boleh diterima. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Prosedur: a. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. c.

Kaki bebas dihayun dengan kencang. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik lari lantas yang salah.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. boleh diterima. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Lari di atas bebola kaki. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Teknik lonjakan yang salah. boleh diterima. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. boleh diterima. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Teknik penerbangan yang salah. Lari di atas bebola kaki. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Teknik mendarat yang salah 58 . Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).

Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak. Prosedur: a. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.  Pindah berat badan.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Alatan : b. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. b.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. c.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. LONTAR PELURU  e.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. bawah telinga. 10 markah 59 . sama.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. Peserta mula apabila arahan diberi. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.dibengkok sedikit pada masa yg.

 Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Tidak pemindahan berat badan. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. Lemah ( 1.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Pindah berat badan. Teknik lunsuran salah.  Ikut lajak. bawah telinga.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. bawah telinga.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.  Ikut lajak.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak.  Teknik persediaan salah.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . bawah telinga.  Teknik lontaran salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Kurang pemindahan berat badan.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. 60 . Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.

Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF.1 1. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Aktiviti 8. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. 61 .TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.

melompat. 62 . Kuala Lumpur. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. Olahraga – Padang. Olahraga. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pustaka Cita Tinggi. membaling dan melontar. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995).

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 2. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3.

Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. vi. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. 200 m dan 400 m : 800 m . Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. membaling dan melompat. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. 1500 m : 3000 m. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. ii. iii. iv. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . v. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.

1 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 2.Acara padang pula terdiri daripada: i. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Acara balingan : Merejam lembing. lompat jauh. Acara lompatan : lompat tinggi. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.melempar cakera. 3 .

5. lari berganti-ganti. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 4. diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. lari berganti .TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. 2. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. peraturan-peraturan lari pecut. 3. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 .ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti . 6.ganti dan lari berpagar. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. perbincangan. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.ganti dan lari berpagar. lari berganti . LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut.

25 meter .Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat sekolah.22 meter dan maksima 1. pertandingan. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Di peringkat antarabangsa. Sub Tajuk 2. 5 . Tiap-tiap lorong lebar minima 1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.

Berdiri di blok. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kepala dan leher didongak. c.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. kepala dan leher a. v. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. b. c. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. ii. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. diletak di belakang garis permulaan. mata pandang ke hadapan 6 . Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. iv. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii.

2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Fasa penamat a. 7 . c. b. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. b. Fasa Berlepas a. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv.Larian untuk larian 100m.ii. pelari haruslah berlari untuk 110 m. c. Contoh :. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. berlari mengikut jarak tertentu. d. d. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Fasa Sedia a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. c. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. e. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini.

8 .

Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. kaki atau tangan peserta.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. 9 .  Bagi 4 X 400m.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

 Larian Jarak Sederhana . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.Merentas desa.Sub Tajuk 2. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. 3000 meter berhalagan .2000 meter berhalangan.000 meter . halangan dan peraturan larian. 10 km. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.800 meter .4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.1500 meter  Larian Jarak Jauh . 11 .3000 meter. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Perbezaannya cuma dari segi jarak. 5000 meter. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. 10. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Pelari memerlukan taktik.

 Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. 12 . pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Jika peserta 8 orang dan kurang. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Bagi acara 800 meter. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. dan tembakan pistol dilepaskan’.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.

peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Berlari di lorong paling dalam. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. 13 .  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.

14 . Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 2.1 1. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 4.Aktiviti 2. 3.

15 .

. Developmental physical education for all children (4th ed. Taman Serdang Raya. Wee Eng Hoe (1995). Champaign. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. D. Teng Boon Tong (1989/1994). Shah Alam: Fajar Bakti. Kementerian Pelajaran Malaysia.      Gallahue. R. S.R. London: A & C Black Pub. J.L.      . & Boyle R. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Dubuque. Thomas. (2003).C. IL: Human Kinetics. Panduan Pengajaran Olahraga. CA: Benjamin Cummings. (2005). Wee Eng Hoe (2002). (2002). Kegiatan Profesional Olahraga. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Brown. Helen Ten (1997).). Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. F. & Donnelly.T. Bahagian Pendidikan Guru. (2003). A. (2004).). Teaching physical education (5th ed. San Francisco. (1978). Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah.M. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. & Ashworth. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. ____________. Penerbit Open University Malaysia (OUM). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Lee.). Mosston. & Thomas. Hasbullah (2007). Manual Olahraga. ____________. IL: Human Kinetics. Ltd. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Clarke. Hall. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd. Champaign. The primary physical education handbook (2th ed. M. K. J. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). . Successful track and field. Iowa: William C.

ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. Pahang Darul Makmur. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.(Sosiolinguistik). MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).com .Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). Cyberjaya nordin.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). UPM Bac. jalil_osman@yahoo. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani).UPM Bac.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.(Pendidikan Teknik Vokesional). UM Dip.bakar@moe.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UM B. (Sains Pertanian). Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. zzakari97@yahoo. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).UM Kelulusan: PhD. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani).com Kelulusan: M Scs.(Geografi & Bahasa Melayu). Jasmani). UPM Bac. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. (Sains Sukan). Cyberjaya Dr. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). NORIATI BINTI A. (Pendidikan Jasmani).MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.Edu. Hons. (Pend.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. Pend.goy. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).A. Edu. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.my nordinabubakar@yahoo.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

the acquiring of skills in the track and field event. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. kemahiran acara padang. kemahiran acara balapan. 6. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. 5. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. 4. 3. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 2. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course stress on rules and regulations. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. . Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. 2. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. 3. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. 2. . Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 2. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->