PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .1 Lari Pecut 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.2 Lari Berganti-ganti 2.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.1 Sejarah Olahraga 1.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .3 Lari Berpagar 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.

1 Gaya Lontaran 4. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.3.1 Strategi Penyampaian 7.1 Lompat Jauh 5.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.

Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .

Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. 2. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 4. sumber-sumber pembelajaran. 1. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. 3. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. vi . Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.5. Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. vii .

tajuk tiga. Pengenalan Olahraga. soalan-soalan berbentuk refleksi. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. tajuk empat. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Pada setiap akhir tajuk. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. tajuk tujuh. tajuk lima. Kursus. Tajuk satu. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). tajuk enam. tajuk dua Acara-acara Balapan. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Acara Lompatan. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. v . Acara Balingan. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri.

1 Acara Lompatan 4.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.2 Acara Balingan 3.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi . (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.2 Acara-acara Balapan 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 2. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

200 m dan 400 m : 800 m . 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. ii. iii. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. vi. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . iv. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. membaling dan melompat. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. v. 1500 m : 3000 m. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga.

jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Acara lompatan : lompat tinggi. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM.1 1.melempar cakera. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Acara balingan : Merejam lembing. lompat jauh. 3 .Acara padang pula terdiri daripada: i. 2. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.

menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. lari berganti-ganti.ganti dan lari berpagar. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. perbincangan. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat.ganti dan lari berpagar. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. lari berganti . 6. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. 5. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. peraturan-peraturan lari pecut. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. lari berganti . 2. 3. lari berganti . menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 4. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 .

25 meter . Sub Tajuk 2.22 meter dan maksima 1. Di peringkat sekolah. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Di peringkat antarabangsa. pertandingan.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. 5 .

iv. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. v. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Berdiri di blok. Kepala dan leher didongak. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. kepala dan leher a. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. diletak di belakang garis permulaan. b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. c. mata pandang ke hadapan 6 . c. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. ii.

c.Larian untuk larian 100m. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. b.ii. berlari mengikut jarak tertentu. Contoh :. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. e. c. 7 . Fasa Berlepas a. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. b. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Fasa Sedia a. c. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Fasa penamat a.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. d. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter.

8 .

kaki atau tangan peserta. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. 9 . Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.  Bagi 4 X 400m.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.

ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).3 : Lari berpagar Dalam acara ini.

Merentas desa. 3000 meter berhalagan .Sub Tajuk 2. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.2000 meter berhalangan.000 meter .800 meter . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.  Larian Jarak Sederhana . Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. halangan dan peraturan larian.1500 meter  Larian Jarak Jauh .3000 meter. 10 km. Pelari memerlukan taktik. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. 11 . Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. 5000 meter. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. 10. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Perbezaannya cuma dari segi jarak. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.

 Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. dan tembakan pistol dilepaskan’. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. 12 . Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Bagi acara 800 meter. Jika peserta 8 orang dan kurang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.

kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. 13 .  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Berlari di lorong paling dalam.

4. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding.1 1. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 14 . 2. 3. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.Aktiviti 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. 3. diharap anda dapat: 1. 300m dan 400m. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 .

1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .448.22 meter dan maksima 1. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.710.82 m2 > 10.1 Keperluan Awal 3. Tiaptiap lorong lebar minima 1. 300 meter dan 400 meter.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.18 m2 16 .1.219. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. Di peringkat sekolah. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.25 meter . panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.17 m2 > 15.86 m2 > 4.1.482.804.1.36 m2 > 5. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.86 m2 > 9.1.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.248.1. Sub Tajuk 3. Di peringkat antarabangsa.

Pita besi .Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.3. Pita fibre . Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.21 m – 1. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur. 17 .1. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.1.1. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.

00 – 3. Garisan permulaan dan garisan penamat.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 .21 meter ( minimum ) hingga 1.3.50 m Tebal tiang = 2.Tinggi tiang = 1.Tinggi tiang = 1. . Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.1.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) . Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. lebar garisan ialah 5 sm. Tiang penamat.

3.00 m 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .1.00 m 10.4 Zon-zon di balapan.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.

anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter.0m. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. 3. CMEB + DNPA bahagi 2. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .Sub Tajuk 3.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . Dalam sub tajuk ini. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. D N C M F J H K E P E G A B .2.0m. . 300m =15.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan.Sekiranya untuk trek 400m. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.0m dan 200m = 10.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.

67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 51.30m dan lebar lorong 1.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.843 = 113.582 x 2 = 61.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.054 – 225.192 = 248.138 x 2 = 66.86 x 2 = 63.142) x 29.415 x 2 = 68.5 = 30.792 + 51.64 = 54.142) x 49.635 =227.807 Lengkok APND + BEMC = 63.20m.83 + 55.386 = 7.142) x 30.64 = 33.72 + 52.72 Lorong 4 + 1.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61. .22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.42 = 52. 21 .334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.529 Lengkok APND + BEMC = 61.36 = 240.142) x 50.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.527 = 233.142) x 49.20 = 51.36 + 120.529 = 112.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.192 + 124.73.362 Lengkok APND + BEMC = 68.5m.142) x 31.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.693 + 112.142) x 29.276 + 54.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.896 + 30.084 = 120.27 = 172. KJ =20. JD = 29.084 Lengkok APND + BEMC = 66..386 Lorong 2 + 1.86 = 34.362 = 124.386 = 15.42 = 31.0m.72 – 225.5 = 51. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .693 = 225.365m . = 86.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.527 +116.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.896 = 61.635 + 113.142) x 32.86 = 55.807 = 116.142) x 52.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.Sekiranya ditolak 0.054 Lorong 3 + 1.164 + 51.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.20 = 30.

83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.67m ( 1 stagger ) = 3.505m ( 1½ stagger ) = 3. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.83m Pelari ketiga = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.505m (1½ stagger ) = 7.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .

Lengkung a=1/3 x 3. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. 23 . Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. GR = √2y2[ 1-kos(57. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.a2 b= 1/3 x 3. Garis lurus (GL) a. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. a=b b.1 1. c. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2.288x w /y)] Aktiviti 3. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. a. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. 2.142 x a1. b.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. 3. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 .

iv. ii. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. v. iii. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i.Sub Tajuk 4.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. 25 . Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. menggunakan kekuatan tangan. i.

iii. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. 26 . pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. membelakang sektor lontaran. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar.ii. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. Bagi gaya lungsur selangkah. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga.

peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu.iv. Memulakan lontaran. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . v. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja.

1 1. 28 . Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.Aktiviti 4. 2.

TAJUK 5 : ACARA PADANG . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. 3.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

30 . koordinasi. melempar cakera. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. lompat jauh. Sub Tajuk 5. kepantasan. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. merejam lembing.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. anda juga perlu tahu acara-acara padang. lombol bergalah. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. melontar peluru dan membaling tukul besi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. lompat kijang.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi.

17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar).Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). iv. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. i. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. ii. 31 . iii.

Bagi gaya tendang kayuh. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. iv. iii. Apabila tangan mencecah tumit. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya.ii. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Bagi gaya gantung pula. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Bagi gaya layar. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan.

 semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. ii. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. iv. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. iii.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. gaya pelana.   semasa mendarat. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. gaya barat. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 .

Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. Untuk tempat pertama.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. 34 . L/Bergalah 4. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. L/Bergalah 2. adalah pemenang.50m Berat : L/Tinggi 2kg.00m.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1. Sub Tajuk 6.1.1. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Bagaimana pun di peringkat sekolah. 6.1.1.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6.1 Keperluan Awal 6.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.1.1. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. Dengan adanya gelanggang / sektor.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.

00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .2.22 meter dan lebar 300 mm.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.2.75 m x 9.75 m x 9.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.6.1.1.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.22 meter dan lebar 300 mm.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.

2.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.6.1.00 – 4.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 – 4.00 m x 5.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.1.2.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.

Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.1.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.2.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .

Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.6.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.1. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat. 4.1 3. 42 .50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.2.

TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . diharap anda dapat: 1. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.main peranan .Buat kesimpulan b.sumbangsaran 44 .Rancang penyelesaian P3.perbincangan kumpulan .kerja bersama-sama .Kumpul maklumat P4. a. Sub Tajuk 7.Kenal pasti masalah P2. Kaedah kumpulan . Anthony 1963).1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Buat tafsiran P5.

ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.memberi galakan.pemerhatian . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi. .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.tunjukcara atau demonstrasi .permuafakatan .mendengar.lawatan e. Kaedah Koperatif Unsur.kepimpinan f.eksperimen . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.memberi pertolongan.projek . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.bimbingan rakan sebaya . murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. 45 . .d.

 Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Jarak ( Dekat ke jauh ) . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Mudah ke lebih kompleks .penerapan semangat berpasukan . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .Sub Tajuk 7.Statik ke dinamik .ada perbezaan antara pasukan .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .berkait kemahiran yang diajar . Biasanya dijalankan secara station.menampakkan cirri-ciri keseronokan .

Matematik.45 Pagi – 8. Sains. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. : Penanda. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. tali.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. sabar. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. batang penyapu : Peka pada situasi. 47 .3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. patuh kepada arahan.

tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Semasa berlari. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.  Tunjuk cara 2. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung.

 Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 . pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station.

• Peluk badan sekecil-kecilnya. • Bangun perlahan. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki.lahan sambil membuka pelukan. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. Berlari tumit sentuh punggung 3. Berlari lutut tinggi 2. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1.

51 . 3. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.1 1. 2. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Berdasarkan RPH di atas. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual.Latihan 7.

diharap anda dapat: 1. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

53 . berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. Sebagai panduan. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. lompat jauh dan lontar peluru.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Selain daripada itu.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang.

 Ayunan tangan maksimum.  Posisi dan kedudukan dekam. b. a.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. e.  Koordinasi tangan dan kaki. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Peserta diberi 2 kali percubaan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. Peserta berlari di lorong sendiri.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Kedua-dua kaki bersudut. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Balapan Baton . d.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c.  Bahu melepasi garisan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.

 Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama. Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Kedua-dua kaki bersudut. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.  Bahu melepasi garisan. Ayunan tangan maksimum. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Bahu tidak melepasi garisan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Bahu melepasi garisan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.  Kedua-dua kaki bersudut.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. 55 . tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Mengekalkan kepantasan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Teknik mula yang salah.  Posisi dan kedudukan dekam. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.

Teknik penamat salah. Mengekalkan kepantasan. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’.. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Genggam baton dengan kemas di tengah baton.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Kedudukan pemberi berselang seli. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.     Tidak menamatkan larian. Tidak dapat mengekalkan kepantasan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Mengekalkan kepantasan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton.. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Genggam baton dengan kemas di tengah baton.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. 56 .

Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. boleh diterima. c. d. Teknik Penerbangan.     e. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Lari di atas bebola kaki. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kaki bebas dihayun dengan kencang. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Prosedur: a. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Teknik Lonjakan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Kedua-dua tangan berada di hadapan. b. Teknik Mendarat.

     Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Teknik lonjakan yang salah. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Teknik lari lantas yang salah. Lari di atas bebola kaki.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). boleh diterima. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik penerbangan yang salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik mendarat yang salah 58 .      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Lari di atas bebola kaki.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. boleh diterima. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Lari di atas bebola kaki. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki bebas dihayun dengan kencang. boleh diterima.

Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Pindah berat badan.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. bawah telinga. b.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. sama. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. c. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. 10 markah 59 . Peserta mula apabila arahan diberi. Prosedur: a. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak. Alatan : b.dibengkok sedikit pada masa yg. LONTAR PELURU  e.

 Ikut lajak. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Pindah berat badan. Teknik lunsuran salah. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. 60 .10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Teknik lontaran salah.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Tidak pemindahan berat badan.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. Lemah ( 1.  Teknik persediaan salah.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Ikut lajak.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. bawah telinga. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. bawah telinga.  Kurang pemindahan berat badan.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin. bawah telinga.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Ikut lajak.

Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.1 1. Aktiviti 8. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. 61 .

Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. membaling dan melontar. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Kuala Lumpur.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Olahraga – Padang. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Pustaka Cita Tinggi. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. melompat. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. 62 . Olahraga.

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. v. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. 200 m dan 400 m : 800 m . iv. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. membaling dan melompat. 1500 m : 3000 m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. vi. iii. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. ii. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).

Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 3 .melempar cakera. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.Acara padang pula terdiri daripada: i. Acara balingan : Merejam lembing. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. Acara lompatan : lompat tinggi. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. 2. lompat jauh.1 1.

lari berganti . diharap anda dapat: 1. peraturan-peraturan lari pecut. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut.ganti dan lari berpagar.ganti dan lari berpagar.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berganti . 3. lari berganti . menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 6. perbincangan. 4. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 5. lari berganti-ganti. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh.

25 meter .22 meter dan maksima 1. Di peringkat antarabangsa.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. pertandingan. Sub Tajuk 2. Di peringkat sekolah. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. 5 . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.

c. c. b. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. kepala dan leher a. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. ii. diletak di belakang garis permulaan. Kepala dan leher didongak. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. mata pandang ke hadapan 6 . Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. iv. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. v. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Berdiri di blok. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan.

Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. berlari mengikut jarak tertentu.Larian untuk larian 100m. d. Fasa penamat a. c.ii. pelari haruslah berlari untuk 110 m. 7 . Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. b. Contoh :. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Fasa Sedia a. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. c. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. b. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. c. e. Fasa Berlepas a. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.

8 .

pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. 9 . kaki atau tangan peserta.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Bagi 4 X 400m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.

110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).3 : Lari berpagar Dalam acara ini. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2.

10. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Pelari memerlukan taktik. Perbezaannya cuma dari segi jarak. halangan dan peraturan larian.000 meter . cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 11 . Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.Sub Tajuk 2.  Larian Jarak Sederhana . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.3000 meter. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.Merentas desa.800 meter .1500 meter  Larian Jarak Jauh . separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. 10 km. 3000 meter berhalagan . Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. 5000 meter.2000 meter berhalangan.

pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. 12 . Bagi acara 800 meter. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Jika peserta 8 orang dan kurang.

 Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. 13 .  Berlari di lorong paling dalam.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.

14 . Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.1 1. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.Aktiviti 2. 2. 4. 3. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding.

15 .

). Successful track and field. (2005). Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Taman Serdang Raya. Clarke. Iowa: William C. Teng Boon Tong (1989/1994). Panduan Pengajaran Olahraga. (1978). Manual Olahraga. Mosston.. San Francisco. K. Kementerian Pelajaran Malaysia. & Ashworth. Wee Eng Hoe (2002). IL: Human Kinetics. D. Shah Alam: Fajar Bakti. Bhd.).). Bahagian Pendidikan Guru. ____________. A.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. (2004).M.      Gallahue. Brown. Wee Eng Hoe (1995). (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. Teaching physical education (5th ed.C. Developmental physical education for all children (4th ed. Dubuque.T. J. (2003). Hall. Hasbullah (2007). Thomas. Helen Ten (1997).      .R. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Kegiatan Profesional Olahraga. London: A & C Black Pub. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. (2003). Petaling Jaya: Longman Malaysia. Champaign. S. Champaign. . ____________. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Lee. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. The primary physical education handbook (2th ed. Penerbit Open University Malaysia (OUM).L. R. (2002). & Boyle R. CA: Benjamin Cummings. IL: Human Kinetics. F. & Donnelly. Ltd. J. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. M. & Thomas. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

UPM Bac. zzakari97@yahoo.UPM Bac.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. Pend.(Sosiolinguistik). MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. UM Dip. (Pendidikan Jasmani).UM Kelulusan: PhD.com Kelulusan: M Scs.com .UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.(Pendidikan Teknik Vokesional). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). Edu. Hons. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK). NORIATI BINTI A.goy.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. Pahang Darul Makmur. (Sains Pertanian). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UPM Bac. Jasmani). ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). Cyberjaya nordin.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). UM B. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur.A.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.my nordinabubakar@yahoo. jalil_osman@yahoo. (Pend. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Cyberjaya Dr.bakar@moe. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.(Geografi & Bahasa Melayu). (Sains Sukan).IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M.Edu.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course stress on rules and regulations. the acquiring of skills in the track and field event. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kemahiran acara padang. 4. 3. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. 6. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 5. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 2. kemahiran acara balapan. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. 2. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. . Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. 3. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. 2. 2. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful