PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

2 Lari Berganti-ganti 2.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Lakaran Balapan 200 meter 3.1 Sejarah Olahraga 1.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.1 Lari Pecut 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.3 Lari Berpagar 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.

1 Lompat Jauh 5.3.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.1 Gaya Lontaran 4.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.1 Strategi Penyampaian 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.

62 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .

Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 1. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. 3. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. dan masa anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumber-sumber pembelajaran. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. vi . Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. 4. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 2. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. vii . 6. Teliti maklumat yang diterima.5. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

tajuk lima. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. Pada setiap akhir tajuk. tajuk enam. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Pengenalan Olahraga. tajuk tiga. tajuk tujuh. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). tajuk empat. Acara Balingan. tajuk dua Acara-acara Balapan. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Modul ini mengandungi 8 tajuk. v . Kursus. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. soalan-soalan berbentuk refleksi.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. Tajuk satu. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Acara Lompatan. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini.

1 Acara Lompatan 4. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.1 Pengenalan Olahraga 1. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .2 Acara-acara Balapan 2.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.2 Acara Balingan 3.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. 2.

Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. 200 m dan 400 m : 800 m . Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. iv. v. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. vi. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. ii. membaling dan melompat. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). iii. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. 1500 m : 3000 m.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Sukan Komanwealth dan Sukan Asia.

3 . jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. 2. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. lompat jauh.Acara padang pula terdiri daripada: i. Acara lompatan : lompat tinggi.1 1. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.melempar cakera. Acara balingan : Merejam lembing.

lari berganti . menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. lari berganti-ganti. diharap anda dapat: 1. 2. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut.ganti dan lari berpagar. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR.ganti dan lari berpagar. 6. lari berganti . 4. lari berganti .ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. peraturan-peraturan lari pecut. 5. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. 3. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. perbincangan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut.

Tiap-tiap lorong lebar minima 1. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.25 meter .1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. pertandingan. Sub Tajuk 2. Di peringkat sekolah.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. 5 .22 meter dan maksima 1. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Di peringkat antarabangsa.

rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. b. Kepala dan leher didongak. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. iv. c. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. v. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. kepala dan leher a. Berdiri di blok. mata pandang ke hadapan 6 . Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. ii. diletak di belakang garis permulaan. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c.

Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. c. 7 . d. c. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter.ii. d. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. b. e. b. Fasa penamat a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Fasa Sedia a.Larian untuk larian 100m. Contoh :. c.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. berlari mengikut jarak tertentu. Fasa Berlepas a. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b.

8 .

pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.  Bagi 4 X 400m. 9 . pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. kaki atau tangan peserta. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.

110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.Sub Tajuk 2. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini.

4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.1500 meter  Larian Jarak Jauh .2000 meter berhalangan. 3000 meter berhalagan .000 meter . Perbezaannya cuma dari segi jarak. Pelari memerlukan taktik. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. 10. 11 . cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.800 meter .Merentas desa.  Larian Jarak Sederhana . Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.3000 meter. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. 10 km. halangan dan peraturan larian.Sub Tajuk 2. 5000 meter. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.

pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Jika peserta 8 orang dan kurang. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. dan tembakan pistol dilepaskan’. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. 12 . Bagi acara 800 meter.

jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Berlari di lorong paling dalam.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. 13 .  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.

Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 2. 4. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 3.1 1.Aktiviti 2. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 14 . Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . diharap anda dapat: 1. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. 3. 300m dan 400m.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

804.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .248. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.82 m2 > 10. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.17 m2 > 15. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.219. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.86 m2 > 4.1.1.1 Keperluan Awal 3. Di peringkat sekolah. Tiaptiap lorong lebar minima 1.86 m2 > 9. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.482. Sub Tajuk 3.1. Di peringkat antarabangsa.36 m2 > 5.448. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. 300 meter dan 400 meter.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.22 meter dan maksima 1.1.18 m2 16 .710.25 meter .1.

Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. 17 .3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1. Pita besi . Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.3.1.21 m – 1. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian. Pita fibre .1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.1. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.

Tinggi tiang = 1.21 meter ( minimum ) hingga 1. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Tiang penamat.Tinggi tiang = 1.50 m Tebal tiang = 2. .00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.3. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.1.00 – 3. Garisan permulaan dan garisan penamat. lebar garisan ialah 5 sm.

1.00 m 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.4 Zon-zon di balapan.00 m 10.3.

Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian. .0m.2. 300m =15.0m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 . pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. Dalam sub tajuk ini.0m dan 200m = 10.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian. 3.Sekiranya untuk trek 400m. CMEB + DNPA bahagi 2.Sub Tajuk 3. D N C M F J H K E P E G A B .2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.

084 = 120.5 = 51.142) x 29.42 = 52.164 + 51.5 = 30.054 Lorong 3 + 1.527 +116.807 = 116.20 = 30.142) x 49.142) x 51.142) x 29.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 32.529 Lengkok APND + BEMC = 61.5m.896 + 30.36 = 240.Contoh : sekiranya panjang AK = 29..86 = 55.527 = 233.64 = 33.415 x 2 = 68.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.72 – 225.843 = 113.20m.365m .386 = 7.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.73.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.807 Lengkok APND + BEMC = 63.693 + 112.138 x 2 = 66. .792 + 51.142) x 50.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.582 x 2 = 61.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.362 = 124.86 x 2 = 63.142) x 30.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.276 + 54.142) x 31.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.635 =227.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.64 = 54.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0. JD = 29. KJ =20.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.36 + 120.83 + 55.27 = 172. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) . 21 .362 Lengkok APND + BEMC = 68.0m.054 – 225.693 = 225.386 = 15.20 = 51.72 Lorong 4 + 1.142) x 49.084 Lengkok APND + BEMC = 66.529 = 112.635 + 113.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.192 = 248.896 = 61.30m dan lebar lorong 1.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.42 = 31. = 86.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 52.386 Lorong 2 + 1.Sekiranya ditolak 0.86 = 34.192 + 124.72 + 52.

83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.505m ( 1½ stagger ) = 3.505m (1½ stagger ) = 7.83m Pelari ketiga = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 . Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.67m ( 1 stagger ) = 3.

Garis lurus (GL) a. c.a2 b= 1/3 x 3. Lengkung a=1/3 x 3. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. 23 . Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. b. a=b b. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat.288x w /y)] Aktiviti 3. 2. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1.1 1. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.142 x a1. a.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. GR = √2y2[ 1-kos(57.

diharap anda dapat: 1.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 3. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran.

Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. 25 . v. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. iv. menggunakan kekuatan tangan. iii. i. ii.Sub Tajuk 4.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah.

Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. membelakang sektor lontaran. Bagi gaya lungsur selangkah. 26 . Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri.ii. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. iii. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan.bermula dengan berat badan pada kaki kiri.

iv. Memulakan lontaran. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. v. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki.

2. 28 . Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.1 1.Aktiviti 4. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 3.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1.TAJUK 5 : ACARA PADANG . 2. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan.

kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. merejam lembing. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. lompat kijang. lombol bergalah. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. melempar cakera. Sub Tajuk 5. kepantasan. 30 . gaya gantung dan gaya tendang kayuh. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. koordinasi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. anda juga perlu tahu acara-acara padang.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. lompat jauh. melontar peluru dan membaling tukul besi.

iii. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. ii. i. iv. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. 31 . 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis).Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i.

Bagi gaya layar. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . iii. Apabila tangan mencecah tumit. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Bagi gaya gantung pula. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya.ii. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. iv. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. Bagi gaya tendang kayuh. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan.

iii. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. gaya barat. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. gaya pelana. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. ii.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul.   semasa mendarat. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . iv.

Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. L/Bergalah 2. 34 . Untuk tempat pertama.50m Berat : L/Tinggi 2kg. adalah pemenang.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. L/Bergalah 4.00m.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

1 Keperluan Awal 6.1. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.1. 6.1. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. Dengan adanya gelanggang / sektor. Sub Tajuk 6. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. Bagaimana pun di peringkat sekolah.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1.1.1.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.

2. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1.22 meter dan lebar 300 mm.75 m x 9.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2.6.75 m x 9.1.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.22 meter dan lebar 300 mm.

1.00 – 4.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.6.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.2.00 – 4.00 m x 5.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.2.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .1.

5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.2.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1.

   Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.6.2. 42 .50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1. 4.1 3.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.

garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. diharap anda dapat: 1. 2. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

Buat kesimpulan b.sumbangsaran 44 .Rancang penyelesaian P3. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. a.Buat tafsiran P5. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.perbincangan kumpulan .Kumpul maklumat P4. Sub Tajuk 7.kerja bersama-sama .1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah . Kaedah kumpulan .Kenal pasti masalah P2. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1. Anthony 1963).main peranan .

Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi. .memberi galakan. .mendengar. 45 .pemerhatian .memberi pertolongan. ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. Kaedah Koperatif Unsur.d. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.permuafakatan .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.eksperimen . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.projek .lawatan e.tunjukcara atau demonstrasi .kepimpinan f. Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.bimbingan rakan sebaya .

arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil. Biasanya dijalankan secara station.berkait kemahiran yang diajar .ada perbezaan antara pasukan .Statik ke dinamik .Sub Tajuk 7.suasana aktif & penglibatan ramai 46 .Mudah ke lebih kompleks . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .Jarak ( Dekat ke jauh ) . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.menampakkan cirri-ciri keseronokan .penerapan semangat berpasukan .

: menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. batang penyapu : Peka pada situasi. tali. sabar. patuh kepada arahan. Sains. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. 47 . Matematik. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. : Penanda.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil.45 Pagi – 8.

 Tunjuk cara 2. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.  Semasa berlari.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang). lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.

‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 . pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4.

Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. • Bangun perlahan. Berlari tumit sentuh punggung 3. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 .lahan sambil membuka pelukan. Berlari lutut tinggi 2. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1.

2. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. 3. Berdasarkan RPH di atas. 51 . Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut.Latihan 7. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga.1 1. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit.

diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. 53 . Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Selain daripada itu.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. Sebagai panduan. lompat jauh dan lontar peluru. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar.

Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. d. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .  Koordinasi tangan dan kaki.  Ayunan tangan maksimum. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan. b.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Kedua-dua kaki bersudut. Peserta berlari di lorong sendiri.  Posisi dan kedudukan dekam. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Bahu melepasi garisan. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. e. a. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. Balapan Baton . Peserta diberi 2 kali percubaan.

 Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Bahu melepasi garisan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Posisi dan kedudukan dekam. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Ayunan tangan maksimum.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Mengekalkan kepantasan.  Bahu tidak melepasi garisan. Teknik mula yang salah. Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Kedua-dua kaki bersudut. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.  Posisi dan kedudukan dekam. 55 .3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.  Bahu melepasi garisan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Posisi dan kedudukan dekam. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.

.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Kedudukan pemberi berselang seli. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah.. Genggam baton dengan kemas di tengah baton.     Tidak menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.. Mengekalkan kepantasan. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. 56 . Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Mengekalkan kepantasan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Teknik penamat salah. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran.

(rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Lari di atas bebola kaki. Prosedur: a. boleh diterima. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. d. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Teknik Penerbangan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. b. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik Mendarat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik Lonjakan. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. c.     e.

Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Lari di atas bebola kaki.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. boleh diterima. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik lonjakan yang salah.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kaki bebas dihayun dengan kencang. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Lari di atas bebola kaki.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Teknik mendarat yang salah 58 . Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Lari di atas bebola kaki. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. boleh diterima. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Teknik penerbangan yang salah. Teknik lari lantas yang salah. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. boleh diterima.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).

  Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. 10 markah 59 . bawah telinga.  Pindah berat badan.dibengkok sedikit pada masa yg. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. b. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . LONTAR PELURU  e. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. sama. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Peserta mula apabila arahan diberi.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. c. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Prosedur: a. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Alatan : b. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.

 Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Teknik persediaan salah.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. bawah telinga.  Teknik lontaran salah. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Lemah ( 1. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Kurang pemindahan berat badan.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. bawah telinga.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Ikut lajak. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Ikut lajak.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . 60 .3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. bawah telinga. Teknik lunsuran salah. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak.  Pindah berat badan.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Tidak pemindahan berat badan.

Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Aktiviti 8. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki. 61 .TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut.1 1. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF.

Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Olahraga. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. membaling dan melontar. Olahraga – Padang. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pustaka Cita Tinggi. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. melompat. 62 .Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kuala Lumpur. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien.

diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 2. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 3.

v. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. 200 m dan 400 m : 800 m . Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. 1500 m : 3000 m. iv. iii. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. vi. ii. membaling dan melompat. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 .Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga.

melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Acara balingan : Merejam lembing. 2.melempar cakera.Acara padang pula terdiri daripada: i. 3 . Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. lompat jauh. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Acara lompatan : lompat tinggi.1 1. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM.

teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. lari berganti . diharap anda dapat: 1. lari berganti . 2. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. lari berganti . menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar. lari berganti-ganti.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT.ganti dan lari berpagar. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. perbincangan. 6. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . peraturan-peraturan lari pecut. 4. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. 5. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut.

panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. pertandingan. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.25 meter . Di peringkat antarabangsa.22 meter dan maksima 1. Sub Tajuk 2. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Di peringkat sekolah. 5 . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.

mata pandang ke hadapan 6 . Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kepala dan leher didongak. kepala dan leher a. diletak di belakang garis permulaan. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. b. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Berdiri di blok. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. c.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. c. v. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. iv. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. ii. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan.

Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.Larian untuk larian 100m. berlari mengikut jarak tertentu. c. e.ii. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. c. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. d. Contoh :. c. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. b. Fasa Sedia a. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. 7 . Fasa penamat a. b.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Fasa Berlepas a. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. pelari haruslah berlari untuk 110 m. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. d.

8 .

Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.  Bagi 4 X 400m. 9 . pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. kaki atau tangan peserta. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

2000 meter berhalangan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. 10 km.3000 meter. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan.  Larian Jarak Sederhana . dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.1500 meter  Larian Jarak Jauh .800 meter . 11 . 5000 meter. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.Sub Tajuk 2. 3000 meter berhalagan . Pelari memerlukan taktik. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.Merentas desa. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. halangan dan peraturan larian.000 meter . 10. Perbezaannya cuma dari segi jarak.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.

Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. 12 .  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Bagi acara 800 meter. dan tembakan pistol dilepaskan’. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Jika peserta 8 orang dan kurang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.

 Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. 13 .  Berlari di lorong paling dalam. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.

Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 3. 14 . Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 4. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 2.1 1. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding.Aktiviti 2.

15 .

Wee Eng Hoe (1995). Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. M. & Donnelly. Hall. Lee. & Ashworth. D. Hasbullah (2007).. Clarke. Mosston. Bahagian Pendidikan Guru. (2003). The primary physical education handbook (2th ed. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ltd.). (2002). Bhd. Iowa: William C. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan.L. Kementerian Pelajaran Malaysia. ____________. F. Panduan Pengajaran Olahraga. (2003). K. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Thomas. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Kegiatan Profesional Olahraga.T. IL: Human Kinetics. & Thomas. .).Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Developmental physical education for all children (4th ed. S. Wee Eng Hoe (2002). Champaign. CA: Benjamin Cummings. Helen Ten (1997). Successful track and field. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn.M. J. R.      . Teaching physical education (5th ed. Taman Serdang Raya. & Boyle R. (2005).      Gallahue. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. J. Manual Olahraga.R. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. (2004). ____________. Teng Boon Tong (1989/1994). Penerbit Open University Malaysia (OUM). IL: Human Kinetics. Brown. A. Dubuque. London: A & C Black Pub. Champaign. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). San Francisco.C. (1978).). Shah Alam: Fajar Bakti.

IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK). ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. (Pendidikan Jasmani). (Pend. Edu. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani).PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr.A. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani).com Kelulusan: M Scs. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Pahang Darul Makmur.bakar@moe.my nordinabubakar@yahoo. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). NORIATI BINTI A. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. jalil_osman@yahoo. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.(Sosiolinguistik). Cyberjaya nordin. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. (Sains Sukan). Cyberjaya Dr. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur.(Geografi & Bahasa Melayu). (Sains Pertanian). Pend.(Pendidikan Teknik Vokesional). UPM Bac.UM Kelulusan: PhD. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). UM Dip.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Hons.Edu.com . Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). zzakari97@yahoo.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ).UPM Bac.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. UPM Bac. UM B.goy.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. 6. This course stress on rules and regulations. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 2. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 5. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. . 4. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the acquiring of skills in the track and field event. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. kemahiran acara padang. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. kemahiran acara balapan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 3.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. 2. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. .PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 4. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. 2. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. 2. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful