PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

2 Lari Berganti-ganti 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.1 Sejarah Olahraga 1.3 Lari Berpagar 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .1 Lakaran Balapan 200 meter 3.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.1 Lari Pecut 2.

2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.1 Lompat Jauh 5.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 . Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.3.1 Gaya Lontaran 4.1 Strategi Penyampaian 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.

62 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .

dan masa anda. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. sumber-sumber pembelajaran. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. vi . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. 3. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 4. 1. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.

6. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. vii .5.

tajuk dua Acara-acara Balapan. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Pada setiap akhir tajuk. tajuk lima. soalan-soalan berbentuk refleksi. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Tajuk satu. Acara Balingan. Kursus. tajuk enam. tajuk tujuh. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. v . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Acara Lompatan. tajuk empat. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Pengenalan Olahraga. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. tajuk tiga. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan.

2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .1 Acara Lompatan 4. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.1 Pengenalan Olahraga 1.2 Acara Balingan 3.2 Acara-acara Balapan 2. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . diharap anda dapat: 1. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

vi. 200 m dan 400 m : 800 m . Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. v.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. iii. 1500 m : 3000 m. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. membaling dan melompat. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. iv.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . ii. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik.

Acara balingan : Merejam lembing. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1.1 1. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.melempar cakera. lompat jauh.Acara padang pula terdiri daripada: i. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 3 . jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Acara lompatan : lompat tinggi. 2.

6. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. lari berganti . 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh.ganti dan lari berpagar. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. 2. diharap anda dapat: 1.ganti dan lari berpagar. peraturan-peraturan lari pecut. 4. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. perbincangan. 5. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. lari berganti . lari berganti . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . lari berganti-ganti.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut.

acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Di peringkat sekolah.25 meter .1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.22 meter dan maksima 1. 5 . trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. pertandingan. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Di peringkat antarabangsa. Sub Tajuk 2.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.

Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. v. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. kepala dan leher a. Kepala dan leher didongak. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. ii. b. c. mata pandang ke hadapan 6 . Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. diletak di belakang garis permulaan. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. iv.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Berdiri di blok. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c.

d.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. c. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. c. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Fasa Berlepas a. c. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. d. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. e. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Fasa penamat a. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Fasa Sedia a. 7 .Larian untuk larian 100m. b. berlari mengikut jarak tertentu. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Contoh :.ii. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. b. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv.

8 .

 Bagi 4 X 400m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. 9 . Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. kaki atau tangan peserta.

110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.Sub Tajuk 2.

Merentas desa. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. 3000 meter berhalagan . 10. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.800 meter . 11 . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.2000 meter berhalangan.000 meter . halangan dan peraturan larian. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. 10 km.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 5000 meter. Perbezaannya cuma dari segi jarak.  Larian Jarak Sederhana .3000 meter. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.1500 meter  Larian Jarak Jauh . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. Pelari memerlukan taktik.Sub Tajuk 2.

dan tembakan pistol dilepaskan’.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. 12 . pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Jika peserta 8 orang dan kurang. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Bagi acara 800 meter.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari.

 Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. 13 . Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Berlari di lorong paling dalam.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.

Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 4. 3. 2. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 14 .Aktiviti 2.1 1. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.

diharap anda dapat: 1. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 3. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . 300m dan 400m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. 2. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan.

2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil. Sub Tajuk 3.1.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .1. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.1 Keperluan Awal 3.22 meter dan maksima 1.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.17 m2 > 15.82 m2 > 10. Di peringkat sekolah.36 m2 > 5.448.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3. Di peringkat antarabangsa.1.1.804. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.25 meter .86 m2 > 4.710. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna. 300 meter dan 400 meter.18 m2 16 . Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.482. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Tiaptiap lorong lebar minima 1.219.86 m2 > 9.248.

1.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.3.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.21 m – 1. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3. Pita besi .3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. 17 . Pita fibre .1.

Tinggi tiang = 1. Tiang penamat.Tinggi tiang = 1.50 m Tebal tiang = 2.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) . Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm. Garisan permulaan dan garisan penamat.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. lebar garisan ialah 5 sm.1. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”. .21 meter ( minimum ) hingga 1.3.00 – 3.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 .23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.

00 m 10.4 Zon-zon di balapan.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .1.00 m 10.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.3.

. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani.Sub Tajuk 3.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .2. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian. 3. D N C M F J H K E P E G A B . Dalam sub tajuk ini. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.0m dan 200m = 10. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. CMEB + DNPA bahagi 2.Sekiranya untuk trek 400m.0m.0m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. 300m =15.

64 = 54. KJ =20.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.36 = 240.142) x 49.142) x 31.20 = 30.Sekiranya ditolak 0.142) x 29.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.72 + 52.192 + 124.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.0m.142) x 30.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.084 Lengkok APND + BEMC = 66.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.73.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.164 + 51.86 = 34. JD = 29.807 Lengkok APND + BEMC = 63.843 = 113.192 = 248.693 = 225.896 = 61.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.807 = 116.142) x 50.415 x 2 = 68.138 x 2 = 66..27 = 172.386 Lorong 2 + 1.054 Lorong 3 + 1.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.5 = 51.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.792 + 51.896 + 30. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.529 = 112.084 = 120.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.36 + 120.86 x 2 = 63.42 = 52.365m .20m.276 + 54.5m.86 = 55. .142) x 32.72 – 225.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.582 x 2 = 61.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.386 = 15.527 = 233.30m dan lebar lorong 1.142) x 51. = 86.362 Lengkok APND + BEMC = 68.693 + 112.635 + 113.142) x 49.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.5 = 30.527 +116.64 = 33.529 Lengkok APND + BEMC = 61.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.054 – 225.142) x 52.42 = 31.635 =227.362 = 124.142) x 29.83 + 55.386 = 7. 21 .72 Lorong 4 + 1.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.20 = 51.

505m (1½ stagger ) = 7.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.83m Pelari ketiga = 3.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.505m ( 1½ stagger ) = 3.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.67m ( 1 stagger ) = 3.

150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. c. GR = √2y2[ 1-kos(57. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2.288x w /y)] Aktiviti 3. Garis lurus (GL) a. a=b b. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.a2 b= 1/3 x 3.1 1. a. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1.142 x a1. Lengkung a=1/3 x 3. b. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. 2. 23 .

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. diharap anda dapat: 1. 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . 2. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran.

Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. menggunakan kekuatan tangan.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. iv.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. 25 . acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. ii. v. i. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. iii.Sub Tajuk 4.

pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. iii. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. 26 . Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Bagi gaya lungsur selangkah. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang.ii. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. membelakang sektor lontaran. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong.

v. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 .iv. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Memulakan lontaran. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Tangan kanan mengikut arah lontaran.

2. 28 . Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.1 1.Aktiviti 4.

menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 5 : ACARA PADANG . diharap anda dapat: 1.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. 2. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 .

lompat jauh. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. 30 .Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. lompat kijang. Sub Tajuk 5. melempar cakera. koordinasi. kepantasan. lombol bergalah. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. anda juga perlu tahu acara-acara padang. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. melontar peluru dan membaling tukul besi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. merejam lembing.

i. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). iii. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar).Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. iv. 31 . ii. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak.

Bagi gaya gantung pula. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki.ii. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Bagi gaya layar. iv. Bagi gaya tendang kayuh. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Apabila tangan mencecah tumit. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. iii. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi.

 semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. gaya barat. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. iv. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. iii. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting.   semasa mendarat.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. gaya pelana. ii. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 .

peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. L/Bergalah 4. Untuk tempat pertama. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4.00m.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. adalah pemenang.50m Berat : L/Tinggi 2kg. 34 . L/Bergalah 2.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

1.1.1. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1. Dengan adanya gelanggang / sektor.1. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.1. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. 6.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti. Sub Tajuk 6. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1 Keperluan Awal 6.1.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. Bagaimana pun di peringkat sekolah.

Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1.6.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.2.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.2.1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.75 m x 9.22 meter dan lebar 300 mm.75 m x 9.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .22 meter dan lebar 300 mm.1.

00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.2.00 – 4.1.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 m x 5.00 – 4.6.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .1.2.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.

   Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .2.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1.

92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.6.2. 42 . 4. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1.1 3.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.

memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. 2.

sumbangsaran 44 .1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .kerja bersama-sama . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Anthony 1963).Buat kesimpulan b.perbincangan kumpulan .main peranan . Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. a. Kaedah kumpulan . Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.Buat tafsiran P5. Sub Tajuk 7.Kenal pasti masalah P2. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Kumpul maklumat P4.Rancang penyelesaian P3.

memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.memberi galakan.bimbingan rakan sebaya .projek .pemerhatian . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.memberi pertolongan.permuafakatan . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.d. Kaedah Koperatif Unsur.mendengar.kepimpinan f.lawatan e. . 45 . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.tunjukcara atau demonstrasi . .eksperimen .

Statik ke dinamik .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.menampakkan cirri-ciri keseronokan .Jarak ( Dekat ke jauh ) .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.berkait kemahiran yang diajar .penerapan semangat berpasukan .ada perbezaan antara pasukan .suasana aktif & penglibatan ramai 46 . Biasanya dijalankan secara station.  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Sub Tajuk 7.Mudah ke lebih kompleks . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .

3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. patuh kepada arahan. : Penanda. batang penyapu : Peka pada situasi. Matematik. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. sabar. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.45 Pagi – 8. tali. 47 .Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. Sains. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu.

lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Tunjuk cara 2.  Semasa berlari. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.

Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .

• Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Berlari lutut tinggi 2. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Berlari tumit sentuh punggung 3.lahan sambil membuka pelukan. • Bangun perlahan.

Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Berdasarkan RPH di atas. 3.1 1. 2. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 51 . Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut.Latihan 7. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. 53 . berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. Sebagai panduan. lompat jauh dan lontar peluru. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. Selain daripada itu.

a. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Peserta berlari di lorong sendiri. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Ayunan tangan maksimum. d.  Posisi dan kedudukan dekam. Peserta diberi 2 kali percubaan.  Kedua-dua kaki bersudut. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.  Bahu melepasi garisan. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. e.  Koordinasi tangan dan kaki. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. baton berlaku dalam zon pertukaran. Balapan Baton . b.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Badan bersudut sepanjang 30m pertama.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .

Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Bahu tidak melepasi garisan.  Posisi dan kedudukan dekam. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum.  Bahu melepasi garisan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Bahu melepasi garisan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Posisi dan kedudukan dekam. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.  Kedua-dua kaki bersudut. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. 55 .  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Mengekalkan kepantasan. Ayunan tangan maksimum.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Teknik mula yang salah.  Kedua-dua kaki bersudut.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.

. Mengekalkan kepantasan.     Tidak menamatkan larian. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton.. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Mengekalkan kepantasan. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.. Genggam baton dengan kemas di tengah baton.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. 56 . Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Teknik penamat salah. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Kedudukan pemberi berselang seli.

Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. c. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). b. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. boleh diterima. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Teknik Mendarat. Teknik Penerbangan. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Teknik Lonjakan. Prosedur: a. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. d. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Lari di atas bebola kaki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.     e.

Jika peserta dapat melakukan gaya lain.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). boleh diterima. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. boleh diterima.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Lari di atas bebola kaki.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik mendarat yang salah 58 .Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. boleh diterima. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Teknik penerbangan yang salah. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Teknik lonjakan yang salah.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kurang berjaya mengawal kelajuan larian.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Teknik lari lantas yang salah.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang.

 Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.  Pindah berat badan. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. LONTAR PELURU  e.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. sama.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. c. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.dibengkok sedikit pada masa yg. 10 markah 59 . Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Prosedur: a. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. bawah telinga.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . b. Alatan : b. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. Peserta mula apabila arahan diberi.

3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Ikut lajak.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Ikut lajak. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Teknik lontaran salah.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. bawah telinga. bawah telinga.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Teknik persediaan salah. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. 60 .  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . Teknik lunsuran salah. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. bawah telinga. Lemah ( 1.  Kurang pemindahan berat badan.  Pindah berat badan.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Tidak pemindahan berat badan.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.

Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.1 1. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. 61 .     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Aktiviti 8. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut.

Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Kuala Lumpur.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. melompat. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. 62 . Olahraga – Padang. membaling dan melontar. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Pustaka Cita Tinggi. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Olahraga.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 2.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). iii. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. iv.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. vi. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. membaling dan melompat. 1500 m : 3000 m. 200 m dan 400 m : 800 m . v. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. ii. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.

lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 3 . Acara lompatan : lompat tinggi.melempar cakera. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.1 1. 2. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat jauh. Acara balingan : Merejam lembing. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.

5. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. diharap anda dapat: 1. 6. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. lari berganti-ganti. lari berganti . 2. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar. peraturan-peraturan lari pecut. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. lari berganti .ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . lari berganti . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 4. perbincangan. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar. 3.

panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. 5 . Sub Tajuk 2. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. pertandingan.25 meter .Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.22 meter dan maksima 1. Di peringkat sekolah. Di peringkat antarabangsa.

v. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Berdiri di blok.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. c. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. diletak di belakang garis permulaan. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. iv. ii. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. Kepala dan leher didongak. mata pandang ke hadapan 6 . kepala dan leher a.

Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. b. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Fasa Berlepas a. d. Contoh :. 7 . c. d. berlari mengikut jarak tertentu. c. Fasa Sedia a. c.Larian untuk larian 100m. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. e. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter.ii. b. Fasa penamat a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat.

8 .

Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.  Bagi 4 X 400m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. kaki atau tangan peserta. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. 9 . Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.

Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .

Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.000 meter . dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.2000 meter berhalangan. 11 .3000 meter.Sub Tajuk 2.1500 meter  Larian Jarak Jauh . 10. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. 10 km. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Perbezaannya cuma dari segi jarak. halangan dan peraturan larian.800 meter .Merentas desa.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 3000 meter berhalagan . 5000 meter.  Larian Jarak Sederhana . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. Pelari memerlukan taktik. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.

 Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. dan tembakan pistol dilepaskan’. Jika peserta 8 orang dan kurang. Bagi acara 800 meter. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. 12 . Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.

peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. 13 .  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari di lorong paling dalam.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.

1 1. 4. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 3. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 2. 14 . Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.Aktiviti 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.

15 .

(2003). ____________.L. Ltd. Petaling Jaya: Junjuara Publications. K. Wee Eng Hoe (2002). (2003). Clarke. Bahagian Pendidikan Guru. & Donnelly. Helen Ten (1997). Hall.).T. S. & Boyle R.. IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (1995). (1978). Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Teng Boon Tong (1989/1994). & Ashworth. (2005). A. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Petaling Jaya: Longman Malaysia. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. Successful track and field. (2002). (2004). Shah Alam: Fajar Bakti. San Francisco. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. CA: Benjamin Cummings.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Taman Serdang Raya. Champaign. R. Kementerian Pelajaran Malaysia. Panduan Pengajaran Olahraga. Manual Olahraga.R.C. J. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn.      Gallahue. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. Hasbullah (2007). Brown. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Developmental physical education for all children (4th ed. The primary physical education handbook (2th ed. Kegiatan Profesional Olahraga. Lee. & Thomas. F. D. J. M. Iowa: William C.). ____________. London: A & C Black Pub. Mosston. Teaching physical education (5th ed. Thomas.M.      . Penerbit Open University Malaysia (OUM). Dubuque. Champaign. Bhd. .). IL: Human Kinetics.

UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). UM B. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). (Sains Pertanian).Edu. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). NORIATI BINTI A.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). Edu.(Sosiolinguistik). Pend. (Pend. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).com Kelulusan: M Scs.com . UM Dip. UPM Bac. zzakari97@yahoo. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis.(Geografi & Bahasa Melayu).bakar@moe. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).UPM Bac. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.goy. (Pendidikan Jasmani).UM Kelulusan: PhD. Hons. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Pahang Darul Makmur. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. UPM Bac.my nordinabubakar@yahoo. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. (Sains Sukan). Cyberjaya Dr. Cyberjaya nordin. Jasmani). jalil_osman@yahoo.(Pendidikan Teknik Vokesional).A.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. kemahiran acara padang. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. kemahiran acara balapan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. 2. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 6. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. the acquiring of skills in the track and field event. 3. . Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course stress on rules and regulations. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 4. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. 5.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. 2. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. . Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. 4. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. 2. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. 3.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. 2. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful