P. 1
Modul Waj3112

Modul Waj3112

|Views: 213|Likes:
Published by Yana Suliman
baca dehh
baca dehh

More info:

Published by: Yana Suliman on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

Sections

  • TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN
  • TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN
  • TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATAN
  • TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR
  • TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.1 Sejarah Olahraga 1.1 Lari Pecut 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.2 Lari Berganti-ganti 2.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.3 Lari Berpagar 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.

2 Garis Panduan Persediaan RPH 7. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.1 Gaya Lontaran 4.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.1 Strategi Penyampaian 7.1 Lompat Jauh 5.3.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .

Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. vi . Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. 2. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 1. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. 3. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. sumber-sumber pembelajaran. dan masa anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.

5. vii . 7. Teliti maklumat yang diterima. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.

Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Modul ini mengandungi 8 tajuk. tajuk enam. tajuk dua Acara-acara Balapan. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Kursus. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. soalan-soalan berbentuk refleksi. Pada setiap akhir tajuk. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. tajuk lima. tajuk empat. Acara Balingan. Tajuk satu. Acara Lompatan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). tajuk tiga. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. tajuk tujuh. Pengenalan Olahraga. v . Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga.

Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.2 Acara-acara Balapan 2.1 Acara Lompatan 4.2 Acara Balingan 3. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. diharap anda dapat: 1.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga.

Sukan Komanwealth dan Sukan Asia.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . 200 m dan 400 m : 800 m . vi. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. v. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. ii. 1500 m : 3000 m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). membaling dan melompat. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. iii. iv. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan.

lompat jauh.Acara padang pula terdiri daripada: i. 3 .melempar cakera. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 2. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Acara lompatan : lompat tinggi. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.1 1. Acara balingan : Merejam lembing. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.

peraturan-peraturan lari pecut. lari berganti-ganti. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 6. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut.ganti dan lari berpagar. lari berganti . menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut.ganti dan lari berpagar. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berganti .TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. lari berganti .ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. 2. perbincangan. 5. diharap anda dapat: 1. 4. 3.

Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.25 meter . Di peringkat antarabangsa. 5 . Sub Tajuk 2. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. pertandingan.22 meter dan maksima 1. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Di peringkat sekolah. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.

c. c. kepala dan leher a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. iv.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. ii. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. v. b. mata pandang ke hadapan 6 . Kepala dan leher didongak. diletak di belakang garis permulaan. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Berdiri di blok.

Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Contoh :. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. d. 7 . b. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. berlari mengikut jarak tertentu.Larian untuk larian 100m. Fasa Sedia a. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. d. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. c. Fasa penamat a. c.ii. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. e. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. b. Fasa Berlepas a. c.

8 .

Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. 9 .  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.  Bagi 4 X 400m. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. kaki atau tangan peserta.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.

3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Sub Tajuk 2.

11 . 10 km. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.Merentas desa. 10. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. Pelari memerlukan taktik. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.  Larian Jarak Sederhana . halangan dan peraturan larian. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Perbezaannya cuma dari segi jarak.1500 meter  Larian Jarak Jauh .800 meter . cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.Sub Tajuk 2. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.3000 meter. 3000 meter berhalagan .000 meter . Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. 5000 meter.2000 meter berhalangan. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.

 Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. 12 . Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Bagi acara 800 meter. dan tembakan pistol dilepaskan’. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Jika peserta 8 orang dan kurang. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam.

13 .  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Berlari di lorong paling dalam.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.

Aktiviti 2. 3. 2. 4. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.1 1. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 14 .

menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. diharap anda dapat: 1. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 300m dan 400m. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . 2.

448.482.82 m2 > 10.1.1.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.219. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.86 m2 > 4.18 m2 16 . Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.804. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Di peringkat sekolah.1 Keperluan Awal 3.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Sub Tajuk 3.1. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. Di peringkat antarabangsa. Tiaptiap lorong lebar minima 1.22 meter dan maksima 1.36 m2 > 5. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.1.17 m2 > 15. 300 meter dan 400 meter.248.1.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .86 m2 > 9.710.25 meter .

3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. Pita fibre .1. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1. Pita besi .23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.3. 17 .21 m – 1.1. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.1.

1.00 – 3.Tinggi tiang = 1.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”. lebar garisan ialah 5 sm.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. Garisan permulaan dan garisan penamat.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .3. . Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.50 m Tebal tiang = 2.21 meter ( minimum ) hingga 1.Tinggi tiang = 1. Tiang penamat.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.

00 m 10.3.1.00 m 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .4 Zon-zon di balapan.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.

D N C M F J H K E P E G A B . 300m =15.0m. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. Dalam sub tajuk ini.Sub Tajuk 3. CMEB + DNPA bahagi 2. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.0m dan 200m = 10.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.0m.Sekiranya untuk trek 400m. 3. . Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .2.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan.

64 = 54.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.164 + 51.0m.5m.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .72 Lorong 4 + 1.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.582 x 2 = 61.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.142) x 31.192 = 248.084 = 120.5 = 51.36 = 240.527 +116.362 Lengkok APND + BEMC = 68.86 = 55.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3. 21 .386 = 15.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 51.529 Lengkok APND + BEMC = 61.83 + 55.276 + 54.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.142) x 29.20m.20 = 30.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas..138 x 2 = 66.386 = 7.20 = 51.415 x 2 = 68.86 = 34.142) x 50.084 Lengkok APND + BEMC = 66.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.896 + 30.693 = 225.72 – 225.5 = 30.86 x 2 = 63. KJ =20.527 = 233.73.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.72 + 52.142) x 49.64 = 33.693 + 112.635 + 113.42 = 52.054 – 225.054 Lorong 3 + 1.792 + 51.142) x 52.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.42 = 31.192 + 124.142) x 32.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3. .529 = 112.30m dan lebar lorong 1. = 86.807 = 116.386 Lorong 2 + 1.362 = 124.27 = 172.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49. JD = 29.142) x 29.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.Sekiranya ditolak 0.807 Lengkok APND + BEMC = 63.635 =227.142) x 30.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.843 = 113.365m .896 = 61.36 + 120.

505m (1½ stagger ) = 7.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.83m Pelari ketiga = 3.505m ( 1½ stagger ) = 3.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 . Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.67m ( 1 stagger ) = 3.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.

288x w /y)] Aktiviti 3. a=b b. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.a2 b= 1/3 x 3. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. Garis lurus (GL) a. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. Lengkung a=1/3 x 3.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2.142 x a1. 2. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. a. c. GR = √2y2[ 1-kos(57. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 23 .1 1. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. b. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . 2.

iii. i. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. menggunakan kekuatan tangan.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i.Sub Tajuk 4. v. 25 . Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. iv. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. ii. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah.

Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. membelakang sektor lontaran. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. iii. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Bagi gaya lungsur selangkah. 26 . Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar.ii.

Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu.iv. v. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Memulakan lontaran. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan.

2.1 1.Aktiviti 4. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 28 . Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.

menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. diharap anda dapat: 1.TAJUK 5 : ACARA PADANG . menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

lompat kijang.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. merejam lembing. Sub Tajuk 5. koordinasi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. kepantasan. anda juga perlu tahu acara-acara padang. lombol bergalah. melempar cakera. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. lompat jauh.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. melontar peluru dan membaling tukul besi. 30 . kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi.

iv. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. iii. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). i. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. ii.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. 31 .

Bagi gaya layar.ii. Bagi gaya tendang kayuh. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. iv. Apabila tangan mencecah tumit. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. iii. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Bagi gaya gantung pula. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal.

Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. ii.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. gaya pelana.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. iii. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 .   semasa mendarat. iv. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. gaya barat.

Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. adalah pemenang. L/Bergalah 4.50m Berat : L/Tinggi 2kg. Untuk tempat pertama. 34 .25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. L/Bergalah 2. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang.00m. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

Bagaimana pun di peringkat sekolah.1. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. Dengan adanya gelanggang / sektor. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.1.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti. Sub Tajuk 6.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.1.1.1. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 . suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.1.1 Keperluan Awal 6.1. 6.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6.1.

1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.6.2.75 m x 9.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.2. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .75 m x 9.1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1.1.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.22 meter dan lebar 300 mm.22 meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.

1.2.00 – 4.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.00 – 4.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .6.00 m x 5.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.2.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.1.

2.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.1.

Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.1.6.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6. 42 .6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1 3. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.2. 4.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. 2. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga.

Anthony 1963). “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.main peranan .Kenal pasti masalah P2.Rancang penyelesaian P3.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.perbincangan kumpulan . Sub Tajuk 7.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.sumbangsaran 44 . Kaedah kumpulan . Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.Buat tafsiran P5. a.Buat kesimpulan b.kerja bersama-sama .Kumpul maklumat P4.

eksperimen . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. Kaedah Koperatif Unsur. 45 . .lawatan e.d. .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.mendengar.memberi pertolongan. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.pemerhatian . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.permuafakatan .kepimpinan f.tunjukcara atau demonstrasi . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.projek . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.bimbingan rakan sebaya .memberi galakan.

 Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan . Biasanya dijalankan secara station.berkait kemahiran yang diajar .penerapan semangat berpasukan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.Mudah ke lebih kompleks .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.ada perbezaan antara pasukan .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Jarak ( Dekat ke jauh ) .Sub Tajuk 7.menampakkan cirri-ciri keseronokan . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .Statik ke dinamik .

Matematik. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. : Penanda.45 Pagi – 8. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. Sains. tali. patuh kepada arahan. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. 47 . batang penyapu : Peka pada situasi. sabar. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran.

lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Semasa berlari.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Tunjuk cara 2.

pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station.

Berlari tumit sentuh punggung 3.lahan sambil membuka pelukan. • Peluk badan sekecil-kecilnya. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. • Bangun perlahan. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. Berlari lutut tinggi 2.

jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Latihan 7. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut.1 1. 51 . Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. 2. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. 3. Berdasarkan RPH di atas.

2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . diharap anda dapat: 1.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara.

penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Sebagai panduan. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. lompat jauh dan lontar peluru. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. Selain daripada itu.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. 53 . berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8.

baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . Peserta diberi 2 kali percubaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. b. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan. d.  Koordinasi tangan dan kaki.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Kedua-dua kaki bersudut. Balapan Baton .Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Peserta berlari di lorong sendiri.  Posisi dan kedudukan dekam. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Ayunan tangan maksimum. a. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. e.  Bahu melepasi garisan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.

    Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Ayunan tangan maksimum.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Teknik mula yang salah. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum. Tiada koordinasi tangan dan kaki. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Bahu melepasi garisan.  Bahu melepasi garisan. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum.  Bahu tidak melepasi garisan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. 55 . Mengekalkan kepantasan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki tidak bersudut. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Posisi dan kedudukan dekam.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki bersudut. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.

TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.     Tidak menamatkan larian. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Mengekalkan kepantasan.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. 56 .. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Mengekalkan kepantasan. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Kedudukan pemberi berselang seli.. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Teknik penamat salah. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’..       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.

Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Prosedur: a. d. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. c.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. boleh diterima. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul.     e. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. b. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Teknik Mendarat. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik Lonjakan. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Teknik Penerbangan. Lari di atas bebola kaki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.

Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Teknik penerbangan yang salah. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Lari di atas bebola kaki. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Berlari dengan kelajuan yang terkawal.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. boleh diterima. Teknik lari lantas yang salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Lari di atas bebola kaki. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik mendarat yang salah 58 . Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik lonjakan yang salah. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. boleh diterima. Lari di atas bebola kaki.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. boleh diterima. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.

 Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.  Pindah berat badan. b.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Alatan : b. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. sama. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Peserta mula apabila arahan diberi.dibengkok sedikit pada masa yg. LONTAR PELURU  e. bawah telinga.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. 10 markah 59 . Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. c. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. Prosedur: a.

 Teknik lontaran salah.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . bawah telinga. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Kurang pemindahan berat badan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Ikut lajak.  Pindah berat badan.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. bawah telinga. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. Lemah ( 1.  Teknik persediaan salah. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Ikut lajak. bawah telinga.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Tidak pemindahan berat badan. 60 . Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Teknik lunsuran salah.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.

61 . Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF.1 1. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Aktiviti 8. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka.

Olahraga. 62 . Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pustaka Cita Tinggi. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Kuala Lumpur. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. melompat. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Olahraga – Padang. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). membaling dan melontar.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 2. 3.

200 m dan 400 m : 800 m . membaling dan melompat.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. 1500 m : 3000 m.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . ii. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. iv. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. vi. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. iii. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. v.

Acara padang pula terdiri daripada: i.melempar cakera. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 2. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. Acara lompatan : lompat tinggi. lompat jauh.1 1. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 3 . Acara balingan : Merejam lembing.

2.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. 4. lari berganti . lari berganti . 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. lari berganti-ganti.ganti dan lari berpagar. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. 6. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut.ganti dan lari berpagar. peraturan-peraturan lari pecut. 5. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. lari berganti . LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. diharap anda dapat: 1. perbincangan. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR.

Di peringkat sekolah. Sub Tajuk 2. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. pertandingan.25 meter . Di peringkat antarabangsa.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. 5 .1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.22 meter dan maksima 1.

Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Kepala dan leher didongak. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. diletak di belakang garis permulaan. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. c.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. iv. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. ii. b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. v. kepala dan leher a. Berdiri di blok. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. mata pandang ke hadapan 6 .

7 . c. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat.Larian untuk larian 100m. d. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. b. Contoh :. c. Fasa Sedia a. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. e. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Fasa Berlepas a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. berlari mengikut jarak tertentu. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Fasa penamat a.ii. c. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. b. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. d.

8 .

pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. kaki atau tangan peserta. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.  Bagi 4 X 400m. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. 9 .Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.

ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.Sub Tajuk 2. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).3 : Lari berpagar Dalam acara ini.

10.000 meter . dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.Merentas desa. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. Perbezaannya cuma dari segi jarak. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.  Larian Jarak Sederhana . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. 10 km. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.800 meter . halangan dan peraturan larian.3000 meter. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.Sub Tajuk 2. 11 . Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Pelari memerlukan taktik. 5000 meter. 3000 meter berhalagan .2000 meter berhalangan.1500 meter  Larian Jarak Jauh .

pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Jika peserta 8 orang dan kurang. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Bagi acara 800 meter. 12 . Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.

Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. 13 .  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Berlari di lorong paling dalam.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.

Aktiviti 2. 2. 14 . Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 3. 4. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.1 1.

15 .

Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. IL: Human Kinetics. Mosston. Iowa: William C. ____________.). (2002). (2004). (1978). Champaign.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Thomas. Wee Eng Hoe (2002). Bahagian Pendidikan Guru. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Lee. (2003). J. Manual Olahraga. (2005).M. Wee Eng Hoe (1995). & Donnelly. Shah Alam: Fajar Bakti. Teaching physical education (5th ed. M.R. & Ashworth. Ltd. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Physical education method for elementary teachers (2nd edition).      . IL: Human Kinetics. Helen Ten (1997).). (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). The primary physical education handbook (2th ed.      Gallahue.C. Hasbullah (2007). Bhd. Champaign. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. A. & Boyle R. D. Clarke. London: A & C Black Pub. Dubuque. K. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Penerbit Open University Malaysia (OUM). . Hall.L. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan.. R. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. J. Kegiatan Profesional Olahraga. Successful track and field. F. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. Panduan Pengajaran Olahraga. Brown. Teng Boon Tong (1989/1994). Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. ____________. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. S. Taman Serdang Raya. & Thomas. San Francisco. Kementerian Pelajaran Malaysia. CA: Benjamin Cummings.T.

Cyberjaya Dr. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).com KELAYAKAN Kelulusan: PhD.(Geografi & Bahasa Melayu). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. UM Dip. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). NORIATI BINTI A. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani).UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). (Sains Pertanian).MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). Hons. Cyberjaya nordin. Jasmani).IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.goy.A.(Sosiolinguistik). UM B.Edu.com . UPM Bac. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. Pend. Pahang Darul Makmur.com Kelulusan: M Scs. zzakari97@yahoo. jalil_osman@yahoo. Edu. (Pend. UPM Bac. (Pendidikan Jasmani).UM Kelulusan: PhD.my nordinabubakar@yahoo. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.(Pendidikan Teknik Vokesional). UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).UPM Bac.bakar@moe.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan. (Sains Sukan). Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. This course stress on rules and regulations. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. the acquiring of skills in the track and field event. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. 3.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. . 2. kemahiran acara padang. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. kemahiran acara balapan. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. 5. 4. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. 6.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. 3. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. 2. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. 2. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. 2. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. . Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 4. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->