PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

2 Lakaran Balapan 300 meter 3.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.1 Lari Pecut 2.3 Lari Berpagar 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.2 Lari Berganti-ganti 2.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Sejarah Olahraga 1.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .

1 Gaya Lontaran 4.1 Strategi Penyampaian 7.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.3.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .1 Lompat Jauh 5.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .

Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 3. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. dan masa anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. sumber-sumber pembelajaran. 4. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. 2. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. vi . Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 1. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.

Teliti maklumat yang diterima. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. vii .5.

Acara Lompatan.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. Pada setiap akhir tajuk. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Kursus. soalan-soalan berbentuk refleksi. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Modul ini mengandungi 8 tajuk. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. tajuk enam. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Tajuk satu. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. tajuk empat. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. tajuk tiga. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. tajuk lima. v . Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. tajuk tujuh. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. Pengenalan Olahraga. Acara Balingan. tajuk dua Acara-acara Balapan.

1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.2 Acara Balingan 3.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Pengenalan Olahraga 1. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.2 Acara-acara Balapan 2.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.1 Acara Lompatan 4. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 2. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3.

1500 m : 3000 m. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. v. iv. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. 200 m dan 400 m : 800 m . 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. iii. ii.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . membaling dan melompat. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. vi. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang.

Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM.melempar cakera. Acara lompatan : lompat tinggi. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.Acara padang pula terdiri daripada: i. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. Acara balingan : Merejam lembing. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 3 . lompat jauh.1 1. 2.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. lari berganti . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. 5. 3.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. peraturan-peraturan lari pecut. lari berganti .ganti dan lari berpagar. perbincangan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. diharap anda dapat: 1. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. 2.ganti dan lari berpagar. 4. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. 6. lari berganti . lari berganti-ganti.

25 meter . panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. pertandingan. Sub Tajuk 2.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Di peringkat sekolah.22 meter dan maksima 1. 5 . Di peringkat antarabangsa.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.

Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. mata pandang ke hadapan 6 . c. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. v. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. kepala dan leher a. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. ii. c. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Berdiri di blok. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. iv. diletak di belakang garis permulaan. Kepala dan leher didongak. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain.

e. Contoh :. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. pelari haruslah berlari untuk 110 m. b. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. c.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Fasa Berlepas a. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. d. b. 7 . c. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. c. berlari mengikut jarak tertentu. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. Fasa Sedia a. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d.ii. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Fasa penamat a. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b.Larian untuk larian 100m.

8 .

9 . Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. kaki atau tangan peserta.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.  Bagi 4 X 400m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.1500 meter  Larian Jarak Jauh . 10 km. 5000 meter.  Larian Jarak Sederhana .2000 meter berhalangan. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.000 meter .Merentas desa. 11 . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. Perbezaannya cuma dari segi jarak.800 meter . Pelari memerlukan taktik. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.Sub Tajuk 2. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. halangan dan peraturan larian. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. 3000 meter berhalagan .3000 meter. 10. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.

Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Bagi acara 800 meter. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Jika peserta 8 orang dan kurang. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. 12 .  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri.

Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari di lorong paling dalam. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. 13 . jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.

4. 2. 14 . Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.Aktiviti 2.1 1. 3.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. 2. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. 300m dan 400m. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m.

36 m2 > 5.22 meter dan maksima 1. Tiaptiap lorong lebar minima 1.17 m2 > 15.248.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter. Di peringkat sekolah.804. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.1. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.25 meter .1. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.86 m2 > 4. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.82 m2 > 10.710.1 Keperluan Awal 3.482.219. 300 meter dan 400 meter. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.1. Di peringkat antarabangsa.86 m2 > 9.448.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.1. Sub Tajuk 3.18 m2 16 .Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.

Pita besi .3.21 m – 1. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur. Pita fibre . Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.1.1. 17 .3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.1.

50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 .21 meter ( minimum ) hingga 1. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.50 m Tebal tiang = 2.00 – 3. .Tinggi tiang = 1. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.3.Tinggi tiang = 1.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) . Garisan permulaan dan garisan penamat.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Tiang penamat.1. lebar garisan ialah 5 sm.

1.00 m 10.3.00 m 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.4 Zon-zon di balapan.

Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 . Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.0m. 300m =15. . Dalam sub tajuk ini.2.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. 3. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. CMEB + DNPA bahagi 2. D N C M F J H K E P E G A B .Sekiranya untuk trek 400m.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .0m.Sub Tajuk 3.0m dan 200m = 10. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani.

KJ =20.64 = 54.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.5m.386 = 15.807 = 116.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3. JD = 29.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.142) x 31.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.86 = 34.83 + 55.192 + 124.164 + 51.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.27 = 172.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.42 = 52.362 Lengkok APND + BEMC = 68.36 + 120.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.142) x 30.73.192 = 248.896 + 30.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.142) x 52.86 x 2 = 63.86 = 55.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.386 = 7.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.142) x 50.386 Lorong 2 + 1.807 Lengkok APND + BEMC = 63.529 = 112.693 = 225.054 Lorong 3 + 1.142) x 49.42 = 31. 21 .20m.365m .64 = 33.142) x 32.72 – 225.529 Lengkok APND + BEMC = 61.20 = 30.693 + 112.582 x 2 = 61.084 Lengkok APND + BEMC = 66.635 =227.142) x 29.5 = 30.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.792 + 51.0m.276 + 54.635 + 113. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .415 x 2 = 68.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.527 +116.527 = 233.896 = 61.20 = 51. = 86.5 = 51.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.843 = 113. .362 = 124..72 Lorong 4 + 1.138 x 2 = 66.Sekiranya ditolak 0.30m dan lebar lorong 1.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.72 + 52.142) x 51.084 = 120.142) x 29.054 – 225.36 = 240.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.

83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) = 3.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.505m (1½ stagger ) = 7. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.83m Pelari ketiga = 3.505m ( 1½ stagger ) = 3.

Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. a. a=b b.288x w /y)] Aktiviti 3. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. c. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. Garis lurus (GL) a.a2 b= 1/3 x 3. 2. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.1 1.142 x a1. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. 23 . b. Lengkung a=1/3 x 3. GR = √2y2[ 1-kos(57.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . 3. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2. diharap anda dapat: 1.

2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i.Sub Tajuk 4. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. iv. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. 25 . v. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. ii. i. menggunakan kekuatan tangan. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. iii.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah.

iii. membelakang sektor lontaran. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong.ii. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. 26 . Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Bagi gaya lungsur selangkah.

Lontaran Rendahkan kaki kanan. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Memulakan lontaran. v.iv. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . Tangan kanan mengikut arah lontaran.

1 1. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.Aktiviti 4. 2. 28 .

3.TAJUK 5 : ACARA PADANG . 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan.

merejam lembing.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. Sub Tajuk 5. anda juga perlu tahu acara-acara padang. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. 30 . melempar cakera. lombol bergalah. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. kepantasan. lompat jauh. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. koordinasi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. lompat kijang. melontar peluru dan membaling tukul besi.

Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. iv. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). iii.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. 31 . Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. ii. i.

tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. Bagi gaya layar. iv. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Apabila tangan mencecah tumit. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Bagi gaya tendang kayuh. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. iii. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. Bagi gaya gantung pula. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya.ii.

gaya barat. gaya pelana. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. iii. iv. ii. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . gaya timur dan gaya Fosbury Flop.   semasa mendarat.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i.

Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. Untuk tempat pertama. adalah pemenang. 34 . peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. L/Bergalah 4.00m. L/Bergalah 2.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang.50m Berat : L/Tinggi 2kg.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.1.1.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 . Bagaimana pun di peringkat sekolah. Dengan adanya gelanggang / sektor.1 Keperluan Awal 6.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1.1. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.1. 6.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran. Sub Tajuk 6. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.

2.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.75 m x 9.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.6.1.22 meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .22 meter dan lebar 300 mm.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.75 m x 9.

00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.6.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.1.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .2.2.00 – 4.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.00 – 4.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.1.00 m x 5.

2.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.

6. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.1. 42 .50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.2. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.1 3. 4.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.

memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. diharap anda dapat: 1. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian.

Buat kesimpulan b.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .perbincangan kumpulan .kerja bersama-sama .main peranan .Rancang penyelesaian P3. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Anthony 1963). Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Kaedah kumpulan . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.sumbangsaran 44 .Kumpul maklumat P4. a.Buat tafsiran P5.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Kenal pasti masalah P2. Sub Tajuk 7. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.

ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. .tunjukcara atau demonstrasi .kepimpinan f.memberi galakan. 45 .d.projek .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.bimbingan rakan sebaya .memberi pertolongan.pemerhatian .eksperimen .permuafakatan . Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi. . Kaedah Koperatif Unsur. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.lawatan e. Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.mendengar.

menampakkan cirri-ciri keseronokan .Sub Tajuk 7. Biasanya dijalankan secara station.  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.ada perbezaan antara pasukan .Mudah ke lebih kompleks . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.Statik ke dinamik .suasana aktif & penglibatan ramai 46 . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .penerapan semangat berpasukan .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .berkait kemahiran yang diajar .Jarak ( Dekat ke jauh ) .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .

Sains. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. Matematik. tali. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. batang penyapu : Peka pada situasi. : Penanda. sabar. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas.45 Pagi – 8. patuh kepada arahan. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. 47 .Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7.

lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang). lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.  Semasa berlari.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.  Tunjuk cara 2.

 Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .  Syaratnya apabila sampai pada suatu station.

 Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Berlari lutut tinggi 2. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari tumit sentuh punggung 3. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4.lahan sambil membuka pelukan. • Bangun perlahan.

1 1.Latihan 7. Berdasarkan RPH di atas. 2. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 51 . Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. 3. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga.

TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2. diharap anda dapat: 1.

Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. Sebagai panduan. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. lompat jauh dan lontar peluru.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. 53 . penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. Selain daripada itu. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang.

 Hujung hadapan baton tidak mencecah trek.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. a. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Ayunan tangan maksimum. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Peserta diberi 2 kali percubaan. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Balapan Baton .  Posisi dan kedudukan dekam.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Kedua-dua kaki bersudut. d.  Koordinasi tangan dan kaki. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. e. baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.  Bahu melepasi garisan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. Peserta berlari di lorong sendiri. b.

    Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Bahu melepasi garisan. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Teknik mula yang salah.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Posisi dan kedudukan dekam. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Posisi dan kedudukan dekam.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Bahu tidak melepasi garisan. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. Ayunan tangan maksimum.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. 55 . Mengekalkan kepantasan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Bahu melepasi garisan.  Kedua-dua kaki bersudut. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki bersudut.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.

. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.     Tidak menamatkan larian.       Gerakan tangan dari atas ke bawah.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Kedudukan pemberi berselang seli. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. 56 . Mengekalkan kepantasan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran..Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Teknik penamat salah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Mengekalkan kepantasan. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran..      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran.

Berlari dengan kelajuan yang terkawal.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik Mendarat. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. boleh diterima. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. d. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Lari di atas bebola kaki. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. b. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. c. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Prosedur: a. Teknik Penerbangan. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Teknik Lonjakan.     e. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan.

     Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. boleh diterima. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Lari di atas bebola kaki. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Teknik lari lantas yang salah. boleh diterima. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Teknik lonjakan yang salah. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik penerbangan yang salah. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. boleh diterima. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Teknik mendarat yang salah 58 .        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan.

Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. c.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. b.  Pindah berat badan.dibengkok sedikit pada masa yg. Alatan : b. 10 markah 59 . Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Peserta mula apabila arahan diberi. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. LONTAR PELURU  e. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. sama.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . bawah telinga. Prosedur: a.

Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Pindah berat badan. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Teknik persediaan salah.  Ikut lajak.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Teknik lunsuran salah.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Tidak pemindahan berat badan. bawah telinga.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Kurang pemindahan berat badan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin. bawah telinga. Lemah ( 1.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Teknik lontaran salah. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . 60 . Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. bawah telinga.  Ikut lajak.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.

61 . Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.1 1. Aktiviti 8. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.

Pustaka Cita Tinggi. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Kuala Lumpur. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. 62 .Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Olahraga. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. membaling dan melontar. melompat. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Olahraga – Padang. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil.

diharap anda dapat: 1. 3. 2. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga.

Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. ii. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. vi. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. membaling dan melompat. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. 200 m dan 400 m : 800 m . Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. v. iii. iv. 1500 m : 3000 m. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.

Acara padang pula terdiri daripada: i. 3 . Acara lompatan : lompat tinggi. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. lompat jauh. Acara balingan : Merejam lembing. 2.1 1. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.melempar cakera. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1.

peraturan-peraturan lari pecut. 4. perbincangan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. 5. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. lari berganti . 3. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. lari berganti . lari berganti .ganti dan lari berpagar. 2. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. 6.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. lari berganti-ganti.ganti dan lari berpagar.

panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. 5 . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Di peringkat sekolah.22 meter dan maksima 1. Di peringkat antarabangsa.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. pertandingan. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Sub Tajuk 2.25 meter .

v. kepala dan leher a. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. c. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. mata pandang ke hadapan 6 . iv. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Berdiri di blok. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. diletak di belakang garis permulaan. ii. Kepala dan leher didongak.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. b. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c.

Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. pelari haruslah berlari untuk 110 m.ii. berlari mengikut jarak tertentu. b. Fasa Sedia a. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. c. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. d. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Contoh :. Fasa penamat a. c. e.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. b. Fasa Berlepas a. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. 7 .Larian untuk larian 100m. d. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. c. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d.

8 .

Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. 9 .Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.  Bagi 4 X 400m. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. kaki atau tangan peserta. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Sub Tajuk 2.

halangan dan peraturan larian. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.Sub Tajuk 2. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. 10. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.2000 meter berhalangan.000 meter . Perbezaannya cuma dari segi jarak. Pelari memerlukan taktik. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.800 meter . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. 5000 meter. 3000 meter berhalagan .3000 meter.Merentas desa.  Larian Jarak Sederhana . dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. 11 . 10 km. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.1500 meter  Larian Jarak Jauh . Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan.

 Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. 12 .  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Jika peserta 8 orang dan kurang. Bagi acara 800 meter. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.

 Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. 13 . peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Berlari di lorong paling dalam.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.

1 1. 14 . Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 4. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 3. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 2. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.Aktiviti 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.

15 .

Bahagian Pendidikan Guru. J. Successful track and field.. San Francisco. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. & Ashworth. (1978).      Gallahue. CA: Benjamin Cummings. IL: Human Kinetics. . Physical education method for elementary teachers (2nd edition). K. Clarke.L. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Brown.). Petaling Jaya: Junjuara Publications. London: A & C Black Pub. (2003).C. Helen Ten (1997). Shah Alam: Fajar Bakti. Hall. Bhd. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed. Panduan Pengajaran Olahraga. Dubuque.). Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. & Donnelly. A. Hasbullah (2007). Taman Serdang Raya. Kementerian Pelajaran Malaysia. M. (2005). Teng Boon Tong (1989/1994). Penerbit Open University Malaysia (OUM). Thomas. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.T. & Thomas. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga.      . (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. IL: Human Kinetics. S. F. (2004). Iowa: William C. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn.M. Ltd. D.R. & Boyle R. Manual Olahraga. ____________. Kegiatan Profesional Olahraga. Wee Eng Hoe (2002). Teaching physical education (5th ed. ____________. Lee. (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. R.). Petaling Jaya: Longman Malaysia. Wee Eng Hoe (1995). Champaign. The primary physical education handbook (2th ed. Mosston.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Champaign. J.

my nordinabubakar@yahoo. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK). UPM Bac. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ).(Geografi & Bahasa Melayu). Pahang Darul Makmur. UPM Bac.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.bakar@moe. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. UM Dip.com Kelulusan: M Scs. jalil_osman@yahoo.goy. Jasmani). Hons. Cyberjaya nordin. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan. Pend. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). zzakari97@yahoo.Edu. (Sains Sukan).UM Kelulusan: PhD.UPM Bac.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Cyberjaya Dr.(Sosiolinguistik). UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani).A.(Pendidikan Teknik Vokesional). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). NORIATI BINTI A. UM B.com . (Pend.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Edu. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. (Pendidikan Jasmani). (Sains Pertanian).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. . 3. This course stress on rules and regulations. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. 2. 6. 4. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. kemahiran acara padang. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. the acquiring of skills in the track and field event. 5. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. kemahiran acara balapan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. 3.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. 2. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 4. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. . 2. 2. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful