SMK MUADZAM JAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Mingg u 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Mingg u 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi nombor tolak, darab dan bahagi bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.
2

2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil. Bula n Jan Mingg u 4 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. (ii) Melanjutkan urutan nombor. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. Melanjutkan urutanurutan nombor. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan genap dengan nombor Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi. B2D2 Mengetahui dan Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil 3 .termasuk penggunaan tanda kurung. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2. 3 4. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi..

(iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100. 2. (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. B3D2E2 Menentukan nombor perdana.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. dan nombor ganjil.tersebut. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. 2. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor. memahami pola dan urutan nombor. 2.4 5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. (ii) B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana. (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. dengan nombor genap. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 4 .

B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor. 5 . (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat. gandaan bagi nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.Bula n Jan Mingg u 5 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. gandaan sepunya dan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. 5 2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan pengetahuan nombor bulat. 2.7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat. B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor. B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor. B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor.

3. rajah. B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. nombor bercampur. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan. nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi. B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. bercampur.Bula n Feb Mingg u 6 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. 3. B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 6 . 3.

pecahan wajar dan pecahan tak wajar.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. 3. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.rajah yang diberi. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut pecahan untuk yang sama. nombor bercampur. tambah. Standard Prestasi Deskriptor Eviden B3D3 B3D3E1 Melakukan operasi asas ke Melakukan operasi atas Pecahan. c) Nombor bulat dan pecahan. e) Nombor bercampur. menyelesaikan masalah. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. darab dan bahagi ke atas 7 . (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Bula n Feb Mingg u 8 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. d) Pecahan dan nombor bercampur. tolak.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat.6 Memahami konsep (i) Mendarab: pendaraban dan a) Nombor bulat dengan pembahagian pecahan untuk pecahan atau menyelesaikan masalah.9 c) Nombor bulat dan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. e) Nombor bercampur. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 8 . d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur.8. c) Pecahan dengan pecahan. nombor bercampur. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. b) Pecahan dengan nombor bulat. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. 3.

pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. PERPULUHAN Mac 10 4. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. 7. B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. pecahan dan nombor perpuluhan. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. penolakan. 9 . penolakan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan.Feb 9 3. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan. B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan. B3D4E2 Melakukan operasi tambah. (iii) Menolak perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. tolak. Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan.2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. 12 4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. perpuluhan. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. 11 4. 11 .Bula n Mac Mingg u 10 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. (i) Menambah perpuluhan. 10 .

1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan dan pecahan atau perpuluhan. begitu juga sebaliknya.b) Perpuluhan dengan perpuluhan. 8. dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan. Bula n Mac Mingg u 12 April 13 . penambahan. pendaraban.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti. penolakan. termasuk penggunaan tanda kurung. Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan 11 B2D5 Memahami konsep peratusan. termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. c) Perpuluhan dengan pecahan. . PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5. penolakan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. pecahan dan nombor perpuluhan. 14 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. penolakan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. masalah. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

12 . B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan.sebaliknya. 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. INTEGER (i) Membaca dan menulis 6. B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus. (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan.1 Memahami dan integer. B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (iv) Menyusun integer dalam urutan. menggunakan pengetahuan integer. 16 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (iii) Membandingkan nilai dua integer. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Bula n Mingg u April 15 . (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.

7. (iii) Menolak integer. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.2 Memahami konsep sebutan algebra. B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra. pembolehubah. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan.1 Memahami konsep pembolehubah. B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. 7. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. 6. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.huraian. 7. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. (i) Menambah integer. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. b) penolakan. 13 . c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra. untuk mewakili pembolehubah. Mei 17 UNGKAPAN ALGEBRA (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.

20 8. cm.Bula n Mei Mingg u 18 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur. (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai.3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. 18 . B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. cm. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim 14 B3D5 Memudahkan ungkapan algebra. UKURAN ASAS Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra. m dan km). m dan km). B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. algebra. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm. 8. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. . (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim objek. 19 (i) Mengukur panjang objek. 8..

minit. yang sesuai bagi peristiwa minggu. 22 (ii) Menukar unit ukuran masa (saat. hari.3 Memahami konsep masa (i) Menentukan ukuran masa dalam saat. minggu. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek Bula n Jun Mingg u 21 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:-b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. kg. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. minit. jam.(ii) Menukar unit metrik jisim (mg. 8. g. minggu. Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. minggu. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat. kg dan tan). tertentu.hari.jam. g. minit. hari. sesuatu objek menggunakan alat penimbang. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. tan). B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.bulan dan tahun).minit. bulan dan tahun. 15 21. bulan dan tahun). Memahami konsep masa dalam saat. jam. jam. . hari. (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. bulan dan tahun.

B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. (ii) Menanda dan melabel sudut. 16 . SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus.1 Memahami konsep sudut. 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. 9. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. Bula n Julai Mingg u 24 . (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. sudut cakah dan sudut refleks. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. 23 8. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu.(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. sudut tegak.

(vi) Melukis sudut tirus. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal. tegak. sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180◦. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. B2D9E3 Memahami sudut 90◦. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. dan refleks dengan protraktor. sudut cakah dan sudut refleks. c) Mengenal. cakah. b) satu pusingan lengkap ialah 360◦. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. cakah dan refleks. sudut tegak. B4D6E1 Melukis sudut tirus. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. b) garis serenjang. tegak. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 17 . (i) Mengenal pasti garis selari. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. mengelaskan sudut sebagai tirus. membanding dan mengkelas sudut tirus. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. protraktor. membanding dan B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. sudut tegak.(iii) Mengukur sudut dengan protraktor. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90° 25 9.

(iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. (iii) Menentukan bilangan sisi. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. heptagon dan oktagon). B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. 10. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon.Julai 26 9. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. sisi empat. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. heptagon dan oktagon). 10. B3D7E1 Melakar poligon. Ogo s 27 POLIGON (i) Mengenal poligon. bucu dan pepenjuru) bagi poligon. b) nilai sudut pada satu garis. pelengkap dan penggenap. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu. B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon. (i) Mengenal pasti garis bersilang.1 Memahami konsep poligon (ii) Menamakan poligon (segitiga. 18 . (iv) Melakar poligon. melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. heksagon. (iv) Menyelesaikan masalah yang B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. pentagon. sisi empat. heksagon. penggenap dan pelengkap. pentagon.

B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B4D7 Membina bentuk geometri. 28 .2 Memahami konsep paksi simetri.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. 29 10. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. (v) Menyelesaikan masalah B5D4 B5D4E1 19 . (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris.Bula n Ogo s Mingg u 28 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10. B4D7 Membina bentuk geometri. simetri suatu bentuk. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi. Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri.

B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: 20 . sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah.yang melibatkan segitiga. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. 31 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga. menggunakan protraktor dan pembaris Standard Prestasi Deskriptor Eviden B4D7 Membina bentuk geometri. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. Bula n Ogo s Mingg u 30 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon.

B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. 36 11.b) Sisi empat 32 11.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan luas segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. B3D8 Mencari perimeter dan luas. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. segi empat selari dan trapezium. 34 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 11. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Standard Prestasi Deskriptor Eviden 35 . (ii) Menentukan luas segitiga. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan. segiempat selari dan trapezium. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. PERIMETER DAN LUAS 11.3 Memahami konsep luas segitiga. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. segiempat selari dan trapezium. B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak bagi segi tiga. B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. Bula n Sept Mingg u 33 . 21 .

B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. b) Kertas kosong. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. (i) Menganggar isi padu c) segi empat selari. segiempat tepat. (ii) Menentukan isi padu kuboid. segiempat selari dan trapezium. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid.(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. e) gabungan rajah. 22 . (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri. b) Mencari isi padu kuboid. Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. Bula n Okt – Nov Mingg u 38 – 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. 12. B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra. kuboid. segi empat tepat. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. b) Melipatkan bentangan yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segi empat selari dan trapezium.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. d) trapezium. segiempat selari atau trapezium. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. 12. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid. B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. Sept 37 12. segiempat tepat.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal. B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid. 23 .