SMK MUADZAM JAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Mingg u 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Mingg u 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi nombor tolak, darab dan bahagi bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.
2

1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz. (ii) Melanjutkan urutan nombor. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan genap dengan nombor Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap.termasuk penggunaan tanda kurung.2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. B2D2 Mengetahui dan Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil 3 . Melanjutkan urutanurutan nombor. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2.. Bula n Jan Mingg u 4 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. 3 4. B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor.

dengan nombor genap. memahami pola dan urutan nombor. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. 2. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. (ii) B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. dan nombor ganjil.4 5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor. 2. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100.tersebut. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 4 . 2. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. B3D2E2 Menentukan nombor perdana.

8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. gandaan bagi nombor bulat.7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan pengetahuan nombor bulat. B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor. 2. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor.Bula n Jan Mingg u 5 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor. gandaan sepunya dan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 5 . (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. 5 2. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor. B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor.

nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. rajah. nombor bercampur. bercampur. 3.3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi.Bula n Feb Mingg u 6 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. 6 . (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 3. 3. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan. (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan.

4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. tolak. 3. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Standard Prestasi Deskriptor Eviden B3D3 B3D3E1 Melakukan operasi asas ke Melakukan operasi atas Pecahan. darab dan bahagi ke atas 7 . e) Nombor bercampur. Bula n Feb Mingg u 8 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. d) Pecahan dan nombor bercampur. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. menyelesaikan masalah.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut pecahan untuk yang sama. tambah. nombor bercampur. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.rajah yang diberi. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

9 c) Nombor bulat dan pecahan.8. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. c) Nombor bulat dengan pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. nombor bercampur. e) Nombor bercampur. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. c) Pecahan dengan pecahan. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 8 . b) Pecahan dengan nombor bulat.6 Memahami konsep (i) Mendarab: pendaraban dan a) Nombor bulat dengan pembahagian pecahan untuk pecahan atau menyelesaikan masalah. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. 3.

pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. pecahan dan nombor perpuluhan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. 7. B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. penolakan. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. 9 . penolakan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. penolakan. B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. PERPULUHAN Mac 10 4. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.Feb 9 3.

2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. 12 4. 11 . (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan. tolak. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan. B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan. B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. 10 . (i) Menambah perpuluhan. B3D4E2 Melakukan operasi tambah.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.Bula n Mac Mingg u 10 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. 11 4.

c) Perpuluhan dengan pecahan. termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti. Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. begitu juga sebaliknya. Bula n Mac Mingg u 12 April 13 . pendaraban. termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan. 14 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4.b) Perpuluhan dengan perpuluhan. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan 11 B2D5 Memahami konsep peratusan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi.1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan dan pecahan atau perpuluhan. dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan. pecahan dan nombor perpuluhan. penolakan. penambahan. masalah. 8. Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. penolakan. . (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. 16 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus.sebaliknya. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iii) Membandingkan nilai dua integer. B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. (iv) Menyusun integer dalam urutan. 12 . (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. Bula n Mingg u April 15 . Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. 5.1 Memahami dan integer. B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. INTEGER (i) Membaca dan menulis 6. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. menggunakan pengetahuan integer.

2 Memahami konsep sebutan algebra. 7. pembolehubah. 7.1 Memahami konsep pembolehubah. 7. (iii) Menolak integer. B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. b) penolakan. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. 6. untuk mewakili pembolehubah. B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. 13 .2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. Mei 17 UNGKAPAN ALGEBRA (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.huraian. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. (i) Menambah integer. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra.

19 (i) Mengukur panjang objek. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim 14 B3D5 Memudahkan ungkapan algebra.3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur.. m dan km). (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. m dan km).2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim objek. b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. . UKURAN ASAS Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra. cm.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah.Bula n Mei Mingg u 18 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7. 18 . B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 8. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. cm. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. 20 8. algebra. 8. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.

sesuatu objek menggunakan alat penimbang.hari. minggu. bulan dan tahun). B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. . hari. tertentu. g. g. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:-b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. kg dan tan). minit. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat. bulan dan tahun. jam. (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.3 Memahami konsep masa (i) Menentukan ukuran masa dalam saat. 22 (ii) Menukar unit ukuran masa (saat. tan). yang sesuai bagi peristiwa minggu. jam. 8. hari.minit.bulan dan tahun). B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg. bulan dan tahun. kg. minggu. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek Bula n Jun Mingg u 21 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. 15 21. minggu. jam. hari.jam. Memahami konsep masa dalam saat.(ii) Menukar unit metrik jisim (mg. minit. minit. Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas.

Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. sudut tegak. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut.(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. 9. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. sudut cakah dan sudut refleks.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. 23 8. (ii) Menanda dan melabel sudut. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. 16 .1 Memahami konsep sudut. Bula n Julai Mingg u 24 .

tegak. sudut tegak. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. c) Mengenal. (vi) Melukis sudut tirus. cakah. B2D9E3 Memahami sudut 90◦. mengelaskan sudut sebagai tirus. protraktor. membanding dan B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut.(iii) Mengukur sudut dengan protraktor. b) garis serenjang. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90° 25 9. dan refleks dengan protraktor. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. b) satu pusingan lengkap ialah 360◦. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. (i) Mengenal pasti garis selari.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. membanding dan mengkelas sudut tirus. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 17 . B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. sudut tegak. sudut cakah dan sudut refleks. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. cakah dan refleks. B4D6E1 Melukis sudut tirus. tegak. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180◦. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut.

B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. (iv) Melakar poligon.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menyelesaikan masalah yang B2D9 Memahami konsep sudut dan garis.1 Memahami konsep poligon (ii) Menamakan poligon (segitiga. b) nilai sudut pada satu garis. (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. pelengkap dan penggenap. sisi empat. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. (iii) Menentukan bilangan sisi. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. heksagon. Ogo s 27 POLIGON (i) Mengenal poligon. pentagon. heksagon. melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. pentagon. B3D7E1 Melakar poligon. penggenap dan pelengkap. (i) Mengenal pasti garis bersilang. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. heptagon dan oktagon). bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. bucu dan pepenjuru) bagi poligon. heptagon dan oktagon).Julai 26 9. 18 . 10. B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga. 10. sisi empat. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu.

B4D7 Membina bentuk geometri. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. 29 10.Bula n Ogo s Mingg u 28 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10. simetri suatu bentuk. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. B4D7 Membina bentuk geometri.2 Memahami konsep paksi simetri. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri. 28 . B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. (v) Menyelesaikan masalah B5D4 B5D4E1 19 .

sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah. Bula n Ogo s Mingg u 30 . B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: 20 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon.yang melibatkan segitiga. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. 31 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10. menggunakan protraktor dan pembaris Standard Prestasi Deskriptor Eviden B4D7 Membina bentuk geometri. (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya.

B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas.b) Sisi empat 32 11. 36 11. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. segiempat selari dan trapezium. Bula n Sept Mingg u 33 . B3D8 Mencari perimeter dan luas. PERIMETER DAN LUAS 11. B3D8 Mencari perimeter dan luas. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga. B3D8 Mencari perimeter dan luas.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. Standard Prestasi Deskriptor Eviden 35 . B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.3 Memahami konsep luas segitiga. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. (ii) Menentukan luas segitiga. B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak bagi segi tiga.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan luas segiempat tepat. segi empat selari dan trapezium. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. 34 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 11. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. 21 . B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. segiempat selari dan trapezium. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas.

B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid. B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra. 12. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri. 22 . B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid. segiempat tepat. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. e) gabungan rajah. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. (i) Menganggar isi padu c) segi empat selari.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid. 12. Sept 37 12. b) Mencari isi padu kuboid. d) trapezium. Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid.(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segi empat selari dan trapezium. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid. kuboid. segi empat tepat. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga. Bula n Okt – Nov Mingg u 38 – 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. b) Melipatkan bentangan yang diberi. segiempat selari atau trapezium.

B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal. 23 . B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful