SMK MUADZAM JAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Mingg u 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Mingg u 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi nombor tolak, darab dan bahagi bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.
2

B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor.termasuk penggunaan tanda kurung. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. 3 4. Melanjutkan urutanurutan nombor.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan genap dengan nombor Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap.2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil.. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. (ii) Melanjutkan urutan nombor. B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B2D2 Mengetahui dan Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil 3 . Bula n Jan Mingg u 4 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2.

2. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100. (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat.tersebut. 2. (ii) B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana.4 5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. 4 .3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. dan nombor ganjil. (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. 2. dengan nombor genap. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. memahami pola dan urutan nombor. B3D2E2 Menentukan nombor perdana. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.

Bula n Jan Mingg u 5 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. 5 2.7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat. B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor. 5 .8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor. B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan pengetahuan nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. gandaan sepunya dan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. gandaan bagi nombor bulat. B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor. 2. B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat.

3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. bercampur. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. 3. nombor bercampur. rajah. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan. 3. (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.Bula n Feb Mingg u 6 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. 3. B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. 6 . (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.

4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama.rajah yang diberi. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. darab dan bahagi ke atas 7 .5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut pecahan untuk yang sama. e) Nombor bercampur. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. c) Nombor bulat dan pecahan. nombor bercampur. Standard Prestasi Deskriptor Eviden B3D3 B3D3E1 Melakukan operasi asas ke Melakukan operasi atas Pecahan. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. d) Pecahan dan nombor bercampur. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. tolak. 3. menyelesaikan masalah. tambah. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Bula n Feb Mingg u 8 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan.

d) Pecahan dan nombor bercampur. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.9 c) Nombor bulat dan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. nombor bercampur. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 8 . 3. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. e) Nombor bercampur. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan dengan pecahan.6 Memahami konsep (i) Mendarab: pendaraban dan a) Nombor bulat dengan pembahagian pecahan untuk pecahan atau menyelesaikan masalah. b) Pecahan dengan pecahan.8.

B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. 9 . B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. pecahan dan nombor perpuluhan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. penolakan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.Feb 9 3. penolakan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. penolakan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan. B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. 7.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. PERPULUHAN Mac 10 4. B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat.

B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. B3D4E2 Melakukan operasi tambah.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan. darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. 10 . 11 . 11 4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Menambah perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. tolak. B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.Bula n Mac Mingg u 10 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. perpuluhan. 12 4. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.

c) Perpuluhan dengan pecahan. masalah. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan 11 B2D5 Memahami konsep peratusan. pecahan dan nombor perpuluhan.b) Perpuluhan dengan perpuluhan. Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. . 14 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. termasuk penggunaan tanda kurung. 8. penolakan.1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan dan pecahan atau perpuluhan. Bula n Mac Mingg u 12 April 13 . pendaraban dan pembahagian perpuluhan. penambahan.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan. penolakan. pendaraban. dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. begitu juga sebaliknya. penolakan. Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

(ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus. B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. 5. Bula n Mingg u April 15 . Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer.1 Memahami dan integer.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (iii) Membandingkan nilai dua integer. B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. 16 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan.sebaliknya. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. INTEGER (i) Membaca dan menulis 6. menggunakan pengetahuan integer. (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. 12 . B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . (iv) Menyusun integer dalam urutan.

7. (i) Menambah integer.2 Memahami konsep sebutan algebra. (iii) Menolak integer. B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra. 7. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. 13 . 6. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.1 Memahami konsep pembolehubah. 7. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.huraian. B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. Mei 17 UNGKAPAN ALGEBRA (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. b) penolakan. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. untuk mewakili pembolehubah. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.

B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm.. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim objek. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. 20 8. 19 (i) Mengukur panjang objek. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. m dan km). algebra. 8. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur. cm. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. . cm. UKURAN ASAS Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra. 8. 18 . B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. m dan km). b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra.Bula n Mei Mingg u 18 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim 14 B3D5 Memudahkan ungkapan algebra. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.

B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek Bula n Jun Mingg u 21 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. minggu. hari. jam. sesuatu objek menggunakan alat penimbang. . 8. g. jam. minit. 15 21. minit. bulan dan tahun. g. bulan dan tahun. tertentu. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:-b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. Memahami konsep masa dalam saat. hari.bulan dan tahun). B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. kg. Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. minit.hari.jam. 22 (ii) Menukar unit ukuran masa (saat. kg dan tan).3 Memahami konsep masa (i) Menentukan ukuran masa dalam saat. hari.minit. yang sesuai bagi peristiwa minggu. minggu. minggu. bulan dan tahun). jam.(ii) Menukar unit metrik jisim (mg. tan).

(iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Bula n Julai Mingg u 24 . (ii) Menanda dan melabel sudut. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. sudut tegak. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. 23 8.1 Memahami konsep sudut. 16 . Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. sudut cakah dan sudut refleks. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam.(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. 9. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut.

dan refleks dengan protraktor. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. tegak. sudut tegak. c) Mengenal. membanding dan B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. mengelaskan sudut sebagai tirus.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 17 . (vi) Melukis sudut tirus. b) garis serenjang. membanding dan mengkelas sudut tirus. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90° 25 9. cakah dan refleks. (i) Mengenal pasti garis selari. cakah. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. sudut tegak. B2D9E3 Memahami sudut 90◦. b) satu pusingan lengkap ialah 360◦. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. tegak. sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor.(iii) Mengukur sudut dengan protraktor. protraktor. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180◦. sudut cakah dan sudut refleks. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. B4D6E1 Melukis sudut tirus.

B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon. B3D7E1 Melakar poligon. B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. pentagon. (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. pelengkap dan penggenap. heksagon. Ogo s 27 POLIGON (i) Mengenal poligon. sisi empat. (i) Mengenal pasti garis bersilang. 10. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. b) nilai sudut pada satu garis.1 Memahami konsep poligon (ii) Menamakan poligon (segitiga. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu. bucu dan pepenjuru) bagi poligon. (iv) Melakar poligon. (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. pentagon. heptagon dan oktagon). (iv) Menyelesaikan masalah yang B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. 10. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. penggenap dan pelengkap. heptagon dan oktagon). 18 . B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga.Julai 26 9. sisi empat. (iii) Menentukan bilangan sisi. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. heksagon. melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon.

(iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. B4D7 Membina bentuk geometri. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. simetri suatu bentuk. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi.2 Memahami konsep paksi simetri. 29 10. 28 . (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. B4D7 Membina bentuk geometri. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk.Bula n Ogo s Mingg u 28 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10. (v) Menyelesaikan masalah B5D4 B5D4E1 19 .

yang melibatkan segitiga. Bula n Ogo s Mingg u 30 . B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. menggunakan protraktor dan pembaris Standard Prestasi Deskriptor Eviden B4D7 Membina bentuk geometri.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. 31 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga. sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: 20 . B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.

3 Memahami konsep luas segitiga. 36 11. B3D8 Mencari perimeter dan luas. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. PERIMETER DAN LUAS 11. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga. 34 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 11. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. 21 . segi empat selari dan trapezium. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. (ii) Menentukan luas segitiga.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan luas segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. Standard Prestasi Deskriptor Eviden 35 . B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak bagi segi tiga. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Bula n Sept Mingg u 33 .b) Sisi empat 32 11. B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B3D8 Mencari perimeter dan luas.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan.

B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. 22 . segiempat selari atau trapezium. e) gabungan rajah.(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. d) trapezium. segiempat tepat.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. 12. B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid. B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. kuboid. segiempat tepat. Sept 37 12. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. segi empat tepat. 12. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. Bula n Okt – Nov Mingg u 38 – 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. segiempat selari dan trapezium. (i) Menganggar isi padu c) segi empat selari. B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segi empat selari dan trapezium. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid. Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. (ii) Menentukan isi padu kuboid. b) Mencari isi padu kuboid. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri.

23 . B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal. B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful