SMK MUADZAM JAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Mingg u 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Mingg u 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi nombor tolak, darab dan bahagi bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.
2

B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. Bula n Jan Mingg u 4 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2.. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.termasuk penggunaan tanda kurung. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B2D2 Mengetahui dan Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil 3 . 3 4. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan genap dengan nombor Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap. Melanjutkan urutanurutan nombor. B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (ii) Melanjutkan urutan nombor. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil.

dan nombor ganjil. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. B3D2E2 Menentukan nombor perdana. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor. 2. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.4 5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat.tersebut. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 4 . (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. memahami pola dan urutan nombor. dengan nombor genap. (ii) B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. 2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. 2. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor.

B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor. gandaan bagi nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. 2. B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan pengetahuan nombor bulat. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor.Bula n Jan Mingg u 5 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 5 2. B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor. gandaan sepunya dan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat. 5 . B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor.7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat. B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor.

B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 3. nombor bercampur. 6 . (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. bercampur. rajah.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan.Bula n Feb Mingg u 6 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. 3.3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan. 3.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.

rajah yang diberi.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. c) Nombor bulat dan pecahan. Standard Prestasi Deskriptor Eviden B3D3 B3D3E1 Melakukan operasi asas ke Melakukan operasi atas Pecahan. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. nombor bercampur. Bula n Feb Mingg u 8 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3. 3. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. darab dan bahagi ke atas 7 . (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. tambah. tolak. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut pecahan untuk yang sama. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. d) Pecahan dan nombor bercampur. menyelesaikan masalah. e) Nombor bercampur. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.6 Memahami konsep (i) Mendarab: pendaraban dan a) Nombor bulat dengan pembahagian pecahan untuk pecahan atau menyelesaikan masalah. c) Nombor bulat dengan pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 8 . 3. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.9 c) Nombor bulat dan pecahan. b) Pecahan dengan nombor bulat.8. d) Pecahan dan nombor bercampur. c) Pecahan dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. nombor bercampur. e) Nombor bercampur. pecahan.

7. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10.Feb 9 3. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. PERPULUHAN Mac 10 4. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. pecahan dan nombor perpuluhan. B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. 9 . penolakan. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. penolakan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan.

(iii) Menolak perpuluhan. (i) Menambah perpuluhan. B3D4E2 Melakukan operasi tambah. B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. tolak.2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. 10 . B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.Bula n Mac Mingg u 10 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan. 11 . (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. 12 4. 11 4. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan 11 B2D5 Memahami konsep peratusan. pecahan dan nombor perpuluhan.b) Perpuluhan dengan perpuluhan. penolakan. PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5. penolakan. begitu juga sebaliknya. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. termasuk penggunaan tanda kurung. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti. c) Perpuluhan dengan pecahan. pendaraban. termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. masalah. 14 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. 8. Bula n Mac Mingg u 12 April 13 . penambahan.1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan dan pecahan atau perpuluhan. . Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. penolakan. Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan. dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan.

INTEGER (i) Membaca dan menulis 6.1 Memahami dan integer. B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. 12 . menggunakan pengetahuan integer. 16 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. (iii) Membandingkan nilai dua integer. B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus.sebaliknya. (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iv) Menyusun integer dalam urutan. B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . 5. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Bula n Mingg u April 15 .

b) penolakan. untuk mewakili pembolehubah. B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra. B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. (i) Menambah integer. (iii) Menolak integer. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. 7. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.1 Memahami konsep pembolehubah. B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. Mei 17 UNGKAPAN ALGEBRA (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah.2 Memahami konsep sebutan algebra. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. 13 . 7. 7. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.huraian. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. 6. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. pembolehubah. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.

(ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim objek.3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra. m dan km). b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. 19 (i) Mengukur panjang objek. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur. cm. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. m dan km). cm. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. UKURAN ASAS Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. algebra. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim 14 B3D5 Memudahkan ungkapan algebra.Bula n Mei Mingg u 18 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. 8. (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. . 20 8. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 8.. 18 .

8.hari. (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg. tan). B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. minggu. jam. tertentu. kg. hari. minggu. 22 (ii) Menukar unit ukuran masa (saat. bulan dan tahun. minggu. hari. yang sesuai bagi peristiwa minggu.(ii) Menukar unit metrik jisim (mg.3 Memahami konsep masa (i) Menentukan ukuran masa dalam saat. kg dan tan). bulan dan tahun. g.bulan dan tahun). minit. hari. Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. 15 21. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek Bula n Jun Mingg u 21 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:-b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. Memahami konsep masa dalam saat. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat. g. jam.minit. sesuatu objek menggunakan alat penimbang. minit. bulan dan tahun). jam. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.jam. . minit.

(ii) Menanda dan melabel sudut.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Bula n Julai Mingg u 24 . B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus. sudut tegak. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. sudut cakah dan sudut refleks. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. 23 8.(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. 9. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.1 Memahami konsep sudut. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. 16 .

dan refleks dengan protraktor. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180◦. (vi) Melukis sudut tirus. membanding dan mengkelas sudut tirus. B2D9E3 Memahami sudut 90◦. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. b) garis serenjang. sudut tegak. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. membanding dan B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal. mengelaskan sudut sebagai tirus. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. tegak. B4D6E1 Melukis sudut tirus. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. c) Mengenal.(iii) Mengukur sudut dengan protraktor. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. sudut tegak. sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. (i) Mengenal pasti garis selari. b) satu pusingan lengkap ialah 360◦. protraktor. cakah. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 17 . cakah dan refleks.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90° 25 9. sudut cakah dan sudut refleks. tegak.

pentagon. pelengkap dan penggenap. B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon. B3D7E1 Melakar poligon. B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga. (iv) Melakar poligon. B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu. bucu dan pepenjuru) bagi poligon. penggenap dan pelengkap. pentagon. 18 . B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. sisi empat. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon. heksagon. (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. sisi empat. (iii) Menentukan bilangan sisi. (iv) Menyelesaikan masalah yang B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. heptagon dan oktagon). Ogo s 27 POLIGON (i) Mengenal poligon. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut.Julai 26 9.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. 10. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. b) nilai sudut pada satu garis. (i) Mengenal pasti garis bersilang. heksagon. heptagon dan oktagon).1 Memahami konsep poligon (ii) Menamakan poligon (segitiga. 10.

2 Memahami konsep paksi simetri. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. 28 .Bula n Ogo s Mingg u 28 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi. (v) Menyelesaikan masalah B5D4 B5D4E1 19 . Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. 29 10. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. simetri suatu bentuk. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. B4D7 Membina bentuk geometri. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B4D7 Membina bentuk geometri. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.

B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. 31 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: 20 . B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. menggunakan protraktor dan pembaris Standard Prestasi Deskriptor Eviden B4D7 Membina bentuk geometri. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.yang melibatkan segitiga. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga. (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah. Bula n Ogo s Mingg u 30 .

segi empat selari dan trapezium. B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak bagi segi tiga. Standard Prestasi Deskriptor Eviden 35 .1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. segiempat selari dan trapezium. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga.3 Memahami konsep luas segitiga. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. PERIMETER DAN LUAS 11. B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan luas segiempat tepat. B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. 21 . B3D8 Mencari perimeter dan luas.b) Sisi empat 32 11. segiempat selari dan trapezium. 34 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 11. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. Bula n Sept Mingg u 33 . (ii) Menentukan luas segitiga. 36 11.

b) Melipatkan bentangan yang diberi. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid.(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid. segi empat tepat. b) Mencari isi padu kuboid.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. Sept 37 12. segi empat selari dan trapezium. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri. kuboid. segiempat tepat. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. 12. B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid. (i) Menganggar isi padu c) segi empat selari. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. e) gabungan rajah. segiempat selari dan trapezium. Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. 12. segiempat tepat. Bula n Okt – Nov Mingg u 38 – 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. (ii) Menentukan isi padu kuboid. B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra. 22 . d) trapezium. segiempat selari atau trapezium.

B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal. 23 . B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful