Tafsir Surah al- Anfal

Untaian Petikan Surah Al-Anfal Fiqh Dakwah dan Harakah

Latar Belakang Surah


Diturunkan selepas Al-Baqarah semasa peristiwa Badar Penting dalam perjalanan dakwah dan harakah. Ghazwah Badar – Yaumul al-Furqan [ pemisahan kelompok mukmin >> kelompok Kafir

Latar Belakang Surah

Surah penting kerana mendedahkan :
– –

Hakikat jihad di dalam Islam Tabiat & Ciri-Ciri Harakah Islamiah


Syed Qutb saring tulisan Al-Imam Ibnu al-Qayyim ( Zaadul Maad ) dan al-Maududi ( Jihad fil Islam ) Ibn al-Qayyim garis peringkat dakwah Rasulullah :


– –

Permulaan wahyu Ayat kerasulan ( Mudattir ) Dakwah kepada keluarga & karabat [ Sirriyah Tanzim wa alaniyatud dakwah ] Dakwah ke seluruh umat Arab & manusia

Latar Belakang Surah

Peringkat awal dakwah : diarah bersabar, pemaaf sehinggalah hijrah ke Madinah dan izin perang. Selepas Jihad : orang kafir ada 3 kategori :


Kafir yang berdamai Kafir Harbi Kafir Zimmi

Latar Belakang Surah

Golongan Yang Berdamai
– – –

Yang cabul : wajib diperangi. Perjanjian + tempoh tertentu + tdk cabul : patuh pada perjanjian. Yang tdk memeterai + tdk memerangi : tempoh 4 bulan dan boleh diperangi tapi ramai yang memeluk Islam.

Golongan yang memeluk Islam : Zimmi dan bayar Jizyah.

bersikap kasar.Latar Belakang Surah  Penghuni bumi terbahagi 3 : – – – Muslim Mukmin Kafir Zimmi [ jaminan perlindungan ] Kafr harbi  Sikap Rasulullah pada orang Munafikin : menerima tindak tanduk mereka yang lahir dan serah urusan hati pada allah. melarang solat dan berdiri pada kubur mereka. berdebat dengan hujjah & ilmu. .

Menghadapi Jahiliah dengan ideologi [ dakwah ] + kekuatan tanzim [ jihad ] Tidak cukup dengan usaha dakwah tapi perlu kekuatan organissai dan sistem. Ideologi diubah dengan kefahaman dan dakwah sedangkan sistem dan kekuatan diubah dengan sistem dan kekuatan. .Ciri-Ciri Harakah Islamiah 1 ) Waqi‟iyyah Jiddiyah [keseriusan yang realistik ] – – – – Manhaj harakah <> realiti dgn wasilah tertentu sesuai dengan realiti manusia.

Ciri-Ciri Harakah Islamiah 2 ) Waqi‟yyah Harakiyyah [ realistik dan dinamik / Gerak Kerja yang realistik ] – – – Realiti tabi‟ Harakah Islam bergerak secara berperingkat-peringkat [ ada marhalah + fasa tertentu + aktiviti sesuai dengan tuntutan dan kemampuan ] Mereka yang tidak faham hakikat : beri tafsiran salah terhadap konsep Jihad. Jihad dalam Islam untuk hapus Thaghut dan mengembalikan Ubudiyah Lillahi wahdah. .

. Tidak ada tolok ansur [ kompromi ] dalam merealisasikan prinsip luhur ini.Ciri-Ciri Harakah Islamiah 3 ) Harakah Daiibah [ gerakan yang survive dan berlanjutan ]   Gerakan yang hidup dan berterusan + wasilah yang berkembang + prinsip yang tidak berubah.

. Susun Siasah Khariji atas prinsip penyerahan diri yang total kepada Allah.Ciri-Ciri Harakah Islamiah 4 ) Memiliki Dhawabit Syarak dalam Siasah Khariji – – Perlu ada kawalan undang-undang.

Matlamat jihad dalam Islam sebenarnya menurut pemikiran Syed Qutb : – – – Membebaskan manusia dari ubudiyah sesama makhluk kepada ubudiyah lillahi wahdah. Inqilab akidah dan Sistem ke atas sistem buatan manusia. . Mereka bataskan jihad hanya “ mempertahankan diri”. Menegakkan hakimiyah allah di muka bumi.Konsep Jihad Di Dalam Islam    Syed Qutb dedah penulis yang berminda tewas dalam faham konsep Jihad.

. Dakwah secara damai lebih efektif dan berpengaruh dalam sebuah masyarakat Quraisy yang mementingkan kemegahan dan kehormatan diri. Mengelak berlaku pertempuran dan peperangan.Sebab tidak disyariatkan Jihad Qital di Mekah    Dakwah di Mekah merupakan fasa tarbiyah dan takween.

Semangat „Asabiyah Arab akan membeli golongan yang lemah dan tertindas. . Kuantiti Umat Islam kecil dan dakwah belum berkembang.Sebab tidak disyariatkan Jihad Qital di Mekah    Allah mengetahui akan ada sebilangan besar tokoh-tokoh Quraisy akan memeluk Islam.

Sebab Rasulullah Adakan Mu’ahadah dengan Yahudi di Madinah. Justifikasi Jihad dalam Islam ialah menegakkan Uluhiyah Allah dan merealisasikan manhaj Rabbani dalam kehidupan. Rasulullah tumpu usaha untuk menghadapi Kaum Quraisy.    Madinah : medan amal yang luas. . bebas untuk dakwah.

Saringan Konsep Jihad [al-Maududi ]   Penulis Barat (Orientalisme) justifikasikan jihad sebagai “Holy War” + tafsiran jahat iaiitu tabiat yang rakus.” . Ungkapan mereka : “ gambaran ini mencerminkan watak umat Islam yang di zaman lampau yang lahap dan rakus kepada pertumpahan darah dan membunuh orangorang yang tidak berdosa. perilaku liar suka menumpahkan darah.

Saringan Konsep Jihad [al-Maududi ]   Hakikatnya : merekalah yang melakukan perbuatan sedemikian ke atas umat Timur demi memenuhi kehendak nafsu syahwat mereka bukannya fi sabilillah. . Kesannya : ada cendekiawan Islam yang terpengaruh dan tertipu dengan slogan ini dan merasa malu. menyesal dan mendorong mereka untuk meminta maaf kepada penulis Barat.

Salah Faham Terhadap Konsep Jihad  Menurut Maududi ia berpunca dari kesilapan memahami istilah : – – Islam sebagai agama ( religion ) Umat Islam sebagai nation ( kebangsaan ) .

Salah Faham Terhadap Konsep Jihad  Agama pada tanggapan mereka hanya kepercayaankepercayaan.  . Umat dalam makna ini tidak perlu guna mata pedang kecuali apabila diserang atau memerangi kumpulan lain untuk merampas hak mereka. Nation pula ialh sekumpulan manusia sebangsa yang berpadu dan ada ciri tersendiri dan berkongsi hak asasi. upacara-upacara tertentu. terhad pada persolan peribadi tanpa ada kaitan dengan sistem hidup atau pedang atau senjata perang.

.Jawapan terhadap salah faham    Jika Islam merupakan agama seperti yang mereka fahami : Jihad akan hilang ciri –ciri dan kelebihannya. Jihad merupakan perjuangan revolusionar bagi Harakah Islamiah yang bergerak aktif untuk mencapai motif tersebut. Islam adalah gagasan revolusionar atau manhaj Inqilab yang meruntuhkan sistem kemasyarakatan dunia dan membangunkan gagasan Islam dan tatacaranya yang praktikal.

Jawapan terhadap salah faham   Istilah „ Jihad‟ berbeza dengan „war‟ atau „struggle‟ yang sempit. penggunaan seluruh kekuatan dan sarana untuk satu motif yang suci [ fi sabilillah ] . Jihad adalah perjuangan berterusan yang tidak ada noktah hentinya. Jihad mengungkap tugas Islam dan butiran dakwah. pengembelingan seluruh daya usaha.

Menghapus sistem hidup yang zalim kepada sistem yang adil. pengorbanan harta. . menanggung kepayahan dan kesusahan adalah dari Jihad Islami. Jihad dalam Islam ialah perjuangan fi sabilillah bukan perjuangan pemaksaan doktrin akidah ke atas mereka tetapi perjuangan menundukan manusia kepada ubudiyah kepada Allah secara total.Jawapan terhadap salah faham   Pengertian luas ini : guna mata pena utk mengubah pandangan hidup.

tanpa ada kesamaran [ al-Imran : 64 ] Menegakkan hakimiyah allah [ Yusuf : 40 ] . revolusi sejagat.Jawapan terhadap salah faham  Jihad ialah : – – – – Perjuangan fi sabilillah [ an-Nisa : 76 ] Bersifat sejagat untuk semua manusia [ alBaqarah : 21 ] Seruan yang jelas.

Konsep Dakwah   Dakwah Islam ialah dakwah kepada konsep tauhid bukan sekadar ilmu kalam atau ketuhanan sempit. Dakwah Islam ialh dakwah revolusi sosial untuk menghapuskan orang yang bersemayam di atas kerusi Uluhiyah dan memperbudakkan manusia .

[alamiyah ] Mereka yang beriman dengan dakwah diistilahkan al-quran „ hizbullah‟/ Hizbullah ini berjuang mencapai matlamat dan objektif jihad iaitu berusaha sedaya upaya menghapuskan sistem-sistem pemerintahan yang tidak berlandaskan Islam kepada sistem tamadun yang tegak atas „ kalimatullahi hiyal „ulya‟. pembaharuan dan pembangunan yang merangkum seluruh manusia. .Konsep Dakwah    Dakwah Islam ialah dakwah reformasi.

Konsep Dakwah  Matlamat Hizbullah yang dijelaskan al-Quran : – – – Membawa panji kebenaran dan keadilan dan saksi ke atas manusia.[Ali Imran:110 ] Mencabut akar umbi Jahiliyah dan menegakkan pemerintahan Islam [ al-anfal : 39 : 79 / at-Taubah : 33 ] Islahkan dunia dan sebarkan kebaikan. .

Konsep Dakwah     Mereka yang ragu terhadap Jihad : iman mereka palsu dan belum meresap di hati. Perubahan ini bersifat syumul dan sejagat. . Inilah manhaj ar-Rasul. runtuh sistem dan tegakan kerajaan yang berlandaskan prinsip Islam. 43-45 ] Matlamat jihad jelas . [ Taubah .diikuti Khulafa‟ ar-Rasyidin dan mereka yang terdahulu merintis jalan jihad fi sabilillah.

[ ayat 15/16/24/27/28/45/46/47/60/65] . Para pejuang perlu bersihkan hati dari keinginan terhadap harta tersebut kerana ia hak allah dan rasul.Intisari Surah Secara Am 1. Ayat 1 – 14      Hukum rampasan perang Arahan bertaqwa + baiki hubungan. Peperangan ini berlaku dengan perancangan. Suruhan berulang-ulang untuk gigih berjuang. waspada halangan dan jaga adab perang.pentadbiran dan berlangsung dengan pimpinan dan arahan-arahan allah.

[ ayat 42 ] . kembali prinsip taqwa + perasaan gementar pada allah.Intisari Surah Secara Am 2. Allah menggariskan dasar-dasar akidah disebalik perintah perang dan kegigihan di medan jihad. – – Masalah harta rampasan . [ ayat 1 / 2 / 4 ] Adab berperang : kembali kepada perencanaan dan pengawasan allah.

[ ayat 17 ] Perintah perang dengan hati yang teguh + tawakal pada allah. [ ayat 72 / 75] . [ ayat 24 / 25 ] Jelas matlamat Jihad [ ayat 39 / 67 / 7 / 8 ] Akidah sebagai dasar siasah antara masayarakat Islam dan bukan Islam.Intisari Ayat Secara Am     Natijah peperangan : rujuk pada Qiyadah + bantuan dan pertolonagn Allah.

Penekanan kepada penanaman nilai-nilai keimanan dan ciri-ciri haraki konsep Jihad.Intisari Surah Secara Am 3. Konsep Siasah Syar‟iyyah sebuah kerajaan Islam dalam mengatur hubungan denagn kelompok luar [ ayat 72 – 75 ] . [ ayat 15-16 / 55 – 57 /60/65/67/74 ] 4.

Intisari Surah Secara Am 5. Enakmen Peraturan dan undang-undang : – – – Peraturan pengagihan harta rampasan perang. Peraturan sulh [ damai ] Peraturan perjanjian [ mu‟ahadah ] .

Intisari Surah Secara Am 6. .  Memahami metodologi al-Quran dalam menggambarkan pemandangan-pemandangan perang dan senario-senarionya.  Allah mahu Jamaah Islam mempelajari faktor-faktor kalah menang dan bimbingan yang diterima secara langsung dari allah. Kesan-kesan Perang Badar  Peperangan pemisah antara hak dan batil  Perbezaan perencanaan manusia utk capai kebaikan diri dengan perencanaan Allah untuk kebaikan mereka walaupun pada peringkat awal tidak disukai.

Suntingan Petikan Surah Al.Anfal Fiqh Dakwah dan Harakah .

Berebut harta – tunjuk kepahlawanan & keperwiraan masing-masing sedangkan allah mengkehendaki kemenangan. Mereka lupa prinsip tasamuh sesama mereka & iradah allah Didikan rabbaniyah . bukan untuk diperselisihkan. .Ayat 1. pengagihan adalah hak allah.4     Tema utama : persoalan harta rampasan perang.

. Islah dan Taat.Pelajaran dalam Amal    Sifat utama yang perlu ada pada pejuang ialah Taqwa. Ancaman materialistik : taqwa. Krisis kepimpinan kembali kepada masalah dasar : masalah iman.

 .Pelajaran dalam amal  Sifat-sifat Dai‟e – Sentiasa mengingati allah . reaksi jiwa yang khusyuk – Tilawah & tadabur al-Quran – Membulatkan Tawakal – Solat – Infaq Kesedaran : amat penting & dituntut dalam menghadapi realiti yang didominasikan Jahiliah.

Dua cara : – – Menghapus gangguan & penindasan kepada orang yang beriman Menghancurkan segala thaghut yang ada di muka bumi ini. .Ayat 39   Matlamat perjuangan :memastikan hakimiyah lillah.

Pelajaran dalam amal     Mesti wujud kelompok [jamaah ] untuk menghadapi jahiliyah. Peperangan bukan sekadar teori tapi ma‟rakah tarbawiyah [ menjelma Islam dalam bentuk realiti : ummah ] . Tanzim mesti tersusun [ minhaj wadihah + Qiyadah mausuqah + amilin mukhlisin ] Ciri harakah : waqi‟iyah + harakiyah + ijabiyah.

. Kemenangan akan tiba sejauh mana kita menghampiri pra-syarat an-Nasr.Ayat 45 / 46    Allah menjelaskan faktor-faktor kemenangan yang hakiki. Ukuran kemenangan bukan ukuran maddi [ kebendaan ] tapi ukuran imani.

memakan ratusan tahun…jalan ini amat panjang. pelbagai peringkat dan banyak ranjau…memerlukan persiapan yang baik. mengambilkira masa dan pelaksanaan yang teliti.Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan  Thabat [ tetap pendirian ] – Al-Bana “ sentiasa menjadi akh yang bekerja. berjihad utk mencapai matlamatnya sekalipun jalannya jauh. .Pra.

Tanda patuh & taat kepada allah .Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan  Zikrullah: hubungan yang berterusan dengan allah ketika berjuang. – – – Hubungan dengan sumber segala kekuatan iaitu allah. kerana allah & tegak hakimiyah allah. Ingatkan hakikat perjuangan .Pra.

Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan  Jangan Berselisih – – – – – Jaga ukhuwwah Hubungan mantap antara qiyadah & jundiyah Faktor niza‟ : hawa nafsu Jaga adab & disiplin amal jama‟ie Ketaatan kepada Qiyadah .Pra.

. Syeikh „Adil Syuwaikh [ Musafir fi Qitar addakwah ] berkata : Sabar Duat itu …disamping kesabaran yang umum.    Sabar dengan takalif dakwah Sabar dengan mehnah Sabar dengan kerenah teman seperjuangan .Pra.Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan  Sabar – – Sabar samada perjuangan di medan jiwa atau medan peperangan.

perencanaan fi sabilillah.Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan     Jangan bersikap angkuh. gerak kerja.Pra . [ fi sabilillah ] Du‟at pastikan matlamat. . Jelas matlamat perjuangan. Jihad dengan motif yang suci iaitu menjulang kalimah allah. sombong. takbur dan ri‟ak dengan kekuatan.

Ayat 55 – 75 Siasah Harakah Islamiah – Siasah Dakhiliah – Siasah Tarbawiyah – Siasah kharijiah. .

Siyasah Dakhiliah      Membuat isti‟dad dalam amal Harakah perlu bina kekuatan dalaman Wala pada Qiyadah Strategi Dakwah utk hancur thaghut Amal dakwah kepada mereka yang nak terima risalah Islam .

Siyasah Tarbawiyah    Kefardhuan perintah jihad . Ukhuwwah syiar dakwah kita : akidah Thiqah billah . walau musuh ramai.

.Siyasah Kharijiah    Hubungan negara Islam dengan dar al-Kufr Pendirian masalah perjanjian damai dengan musuh Islam. Perjanjian dengan musuh di ambil kira atas maslahah dakwah & siasah syari‟yyah.

Jahiliyah tidak dapat dihadapi secara individu tetapi mesti dalam bentuk ummah. . Jahiliah dihadapi dengan bentuk program yang tersusun.Fiqh Harakah    Menghadapi Jahiliah mesti dalam bentuk mewujudkan ummah Islamiah.

Penutup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .