P. 1
DALIL NAQLI

DALIL NAQLI

|Views: 3,838|Likes:
Published by Nindya Resti
AGAMA
AGAMA

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nindya Resti on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

BAB 1 Ayat – Ayat Tentang Demokrasi

A. Dalil Tentang Demokrasi – Musyawarah
1. Q.S. Ali Imran : 159

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran : 159) 2. Q.S. Asy Syuura : 38

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura : 38) 3. Hadis Nabi

Dalil Naqli

1

Artinya : “Barang siapa bermaksud sesuatu, dia bermusyawarah dengan seorang muslim, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, sehingga masalahnya akan berhasil.”

B. Dalil Tentang Dakwah
1. Q.S. An – Nahl : 125

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An – Nahl : 125) 2. H.R. Bukhari Muslim

Artinya: “Dari Abi Burdah berkata : Nabi saw. mengutus kakekku Abu Musa dan Muad ke Yaman, lalu beliau bersabda : Hendaklah kamu berdua bersikap memberikan kemudahan jangan mempersulit, dan hendaklah kamu jadikan (mereka) gembira, jangan engkau takut-takuti, dan hendaklah kamu berdua saling terbuka dan saling bersuka hati. Dan jangan bertentangan.” (H.R. Bukhari Muslim)

Dalil Naqli

2

H.” (H. maka hendaklah dengan hatinya.a. Muslim) Dalil Naqli 3 . maka hendaklah menggunakan lisannya. apabila tidak mampu dengan cara ini. Demikian itu (cara yang terakhir) adalah termasuk selemah-lemah iman.3. Ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw. Muslim Artinya : “Dari Said Al Khudri r.R. bersabda : Siapa pun di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaknya merubahnya dengan tangan atau kekuasannya. Apabila dengan ini tidak mampu.R.

” (Q. demikian pula orang-orang yang beriman. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta’at. Maryam : 17 Artinya : “Maka kami utus kepadanya (Maryam) Roh Kami (Jibril) makan menjelmakan Jibril di hadapannya seperti manusia yang sebenarnya.S. Pengertian Iman Kepada Malaikat 1.S.” (Mereka berdo’a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.BAB 2 Iman Kepada Malaikat A. Al – Baqarah : 285 Artinya : “Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.S. Al Baqarah : 285) 2. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”. Mengenai penjelmaan malaikat Q. malaikat-malaikatNya. Maryam : 17) Dalil Naqli 4 .” (Q. Mengenai iman kepada malaikat Q. Semuanya beriman kepada Allah.S.

S.S. dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu. An – Nahl : 50) Dalil Naqli 5 . Malaikat diciptakan dari cahaya H. Al – Baqarah : 2 . Malaikat patuh dan tunduk kepada perintah Allah.3.S.” (Q.” (Q. jin diciptakan dari nyala api. R.3 Artinya : “Kitab (Al-Qur'an) itu tidak ada keraguan padanya. Muslim) 5. An – Nahl : 50 Artinya : “Mereka takut kepada Tuhan-Nya yang berkuasa atas mereka. Muslim Artinya : “Malaikat itu diciptakan dari cahaya.” (H.S. petunjuk bagi mereka yang bertakwa ( yaitu ) mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mengenai malaikat pada hakikatnya adalah makhluk gaib Q.R. Malaikat suci dari hawa nafsu Q. Al – Baqarah : 2 – 3) 4. dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

(Q. Malaikat mengawasi perbuatan manusia Q. Al – An'am : 61 Artinya : “Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia Q. Al – Anbiya : 19 – 20 Artinya : “Dan malaikat – malaikat yang disisi – Nya. melainkan didekatnya ada Malaikat Raqib (pencatat kebaikan) serta Atid (pencatat kejahatan). dan tiada (pula) merasa letih.S. Q.S. Qaf : 18) 7.S.6. Al – Anbiya : 19 – 20) Dalil Naqli 6 . Sifat – Sifat Malaikat 1. Qaf : 18 Artinya : “Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia.S. ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat.” (Q.S. Kami tidak akan melalaikan kewajiban-Nya. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Al – An'am : 61) B.” (Q.S. mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya.

yang keras. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.2. Fungsi dan Perilaku Iman Kepada Malaikat 1. Al. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar.S. Maha Suci Allah. An-Najm : 31 Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih Dalil Naqli 7 .” (Q.Anbiya : 26 – 27) 3.S.” (Q.S. yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. At tahrim : 6) C.S. Mendorong manusia untuk beramal baik Q.S. Al -Anbiya : 26 – 27 Artinya : “Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak. Q. At – Tahrim : 6 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Q. Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya.

baik (surga). Al-Infithar : 10-12) Dalil Naqli 8 .” (Q. Menguatkan hati orang – orang yang istiqamah Q. Fushilat : 30 Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyatakn “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Fushilat : 30) 3. maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.S. Q.S. Al – Infithar : 10 – 12 Artinya : “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat – malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.S An-Najm : 31) 2.” (Q. Menjadikan manusia lebih hati-hati dalam berbuat a.S.” (Q.S.

b.” (Q. Fushilat : 31 Artinya : “Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat.S. melainkan didekatnya ada Malaikat Raqib (pencatat kebaikan) serta Atid (pencatat kejahatan).S.S. Perilaku yang Mencerminkan Iman kepada Malaikat dalam Kehidupan Sehari-hari Q. (Q. Fushilat : 31) Dalil Naqli 9 . Qaf : 18) D.S. Qaf : 18 Artinya : “Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia. Q.

Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Al – A'raf : 26 Artinya : “Hai anak Adam. Muslim Dalil Naqli 10 .S. mudah-mudahan mereka selalu ingat. H. Al-A'raf : 26) A.S. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.R.” (Q. Adab Berpakaian 1. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.BAB 3 Akhlakul Karimah (Akhlak Terpuji) Q.

” (Q. Q. Mereka itu tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga.” (H. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam) 2. Al -A'raf : 31) 3. yaitu : 1.S. Al-Ahzab : 59 Dalil Naqli 11 . dan janganlah berlebih-lebihan. makan dan minumlah. padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Al-A'raf : 31 Artinya : “Hai anak Adam.S. Perempuan – perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Q. Muslim) 2.S.R. pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat rambutnya sebesar punuk onta.Artinya : “Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya liat keduanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Al-Ahzab: 59) B. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Adab Berhias 1. Abu Dawud Dalil Naqli 12 . hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Larangan bertato dan mengikir gigi H. Thabarani) 2.R. anak-anakmu. Larangan mencukur alis H. yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. katakanlah kepada istri-istrimu. R. anak-anak perempuanmu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.Artinya : “Hai Nabi. dan istri-istri orang mukmin.” (H. (Q. Thabarani Artinya : “Rasulullah melaknat perempuan yang menato dan yang minta ditato.S.R.

R.” (H. Larangan berlebih – lebihan dalam berhias H. dan saya ingin menikahkan dia. Abu Dawud) 3.R. Apakah boleh saya menyambung rambutnya?” Jawab Nabi saw. “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Larangan menyambung rambut H. Bukhari Artinya : “Seorang perempuan bertanya kepada Nabi saw “Ya Rasulullah.R. sesungguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya.Artinya : “Rasulullah saw melaknat perempuan – perempuan yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya.” (H.R. Bukhari) 4. Thabrani Artinya : “Rasulullah telah melarang aku memakai cincin emas dan pakain sutera serta pakaian Dalil Naqli 13 .

Q. Bukhari Muslim Dalil Naqli 14 .S.yang dicelup dengan ashfar.S.” (Q. Luqman : 19 Artinya : “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Luqman : 18 Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Adab Bertamu H. Luqman : 18) D.R.S. Q.” (Q. Luqman : 19) 2.S.” (H. Thabarani) C. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Adab Berjalan 1. R.

” (H.Memberi isyarat ketidak datang Q.S.R. An – Nur : 27) 3. maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. Al Isra : 7 Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ali – Isra : 7) 2. maka itu sedekah. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.S.” (Q. hendaknya menghormati tamunya bagian istimewanya.S.Berpakaian yang pantas dan rapi Q. An – Nur : 58 Dalil Naqli 15 . Bukhari Muslim) 1.Artinya : “Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir.S. Sahabat bertanya : hormati tamu itu sampai tiga hari kemudian selebihnya dari itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.Larangan bertamu pada tiga waktu aurat Q.dan jika kamu berbuat jahat.” (Q.S. An – Nur : 27 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman.

ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Bukhari Muslim) Dalil Naqli 16 .” (Q. An – Nur : 58) E. (Itulah) tiga ’aurat bagi kamu. Mereka melayani kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu.R.S. hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki. Bukhari Muslim Artinya : “Abu Hurairah berkata : Bersabda Nabi saw siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian hendaknya menghormati tamunya. R. sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain).” (H. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Adab Menerima Tamu H. meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh.

Ahmad dan Tirmizi Artinya : “Berlanjut kepadamu penyakit umat sebelum kamu (yakni) kebencian dan kedengkian yang merupakan pencukuran terhadap agama. ahmad dan Tirmidzi) 2. Hasad (Hasud) 1.Bahaya sifat Hasad H. sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. (H.Menghindarkan diri dari sifat Hasad Sabda Rasulullah Dalil Naqli 17 .BAB 4 Akhlakul Mazmumah (Akhlak Tercela) A. bukan pencukuran terhadap rambut.R.” (H.R. Abu Daud) 3.R.R. Penyakit Hasad H. Abu Daud Artinya : “Jauhilah olehmu dari sifat hasad (dengki).

” (Q. Bukhari Muslim Artinya : “Sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat dan sesungguhnya setiap (amal) seseorang itu tergantung niatnya. Al-Bayinnah : 5) 2. Riya' 1.Artinya : “Janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu lakukan najasy dan janganlah kamu berbenci-bencian dan janganlah kamu berpaling-palingan muka dan janganlah sebagian dari kamu menjual atas jualan sebagian lainnya. dan jadilah hamba – hamba Allah yang bersaudara.” (H.R. Bukhari Muslim) 3. Al – Bayinnah : 5 Artinya : “Dan tiadalah mereka diperintah kecuali supaya mengEsakan Allah dengan tulus ikhlas dalam ibadah agama yang lurus. Bukhari Muslim Dalil Naqli 18 .S. Pengaruh niat H.R.” B.R.Riya' Q.S. Sifat Riya' H.

Al-Baraqarah : 264) 4.R.” (H.” (Q. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). Bukhari Muslim) Q.S. Ahmad Dalil Naqli 19 . maka Allah memalukannya di hari kiamat. Allah juga akan membalas riya’ nya itu. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al – Baqarah : 264 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.Artinya : “Nabi bersabda : siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain.R. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).S.Riya' termasuk perbuatan syirik H. dan siapa yang memperlihatkan amalannya kepada orang lain. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan.

dan permusuhan. An – Nahl : 90) 2.Artinya : “Sesungguhnya sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kamu dari semua perkara yang aku khawatirkan ialah syirik kecil. Doa orang yang teraniaya Q.S. yakni riya’. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An – Nahl : 148 Dalil Naqli 20 . Penjelasan aniaya Q.” (Q.S.S. Ahmad) C.” (H. kemungkaran. memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji.R. Aniaya 1. An-Nahl : 90 Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Diksriminasi Q. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). An – Nahl : 148) D.S. lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q. (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.Artinya : “Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya.S. Al-Hujurat : 13 Artinya : “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak.S. Al – Hujurat : 13) Dalil Naqli 21 .

S. tunaikan zakat. Ali Imran : 97 Dalil Naqli 22 .S. Haji Q.BAB 5 Zakat. Al – Baqarah : 43) B. Zakat Q.S. Haji. dan Wakaf A.” (Q. Al Baqarah : 43 Artinya : “Dan dirikanlah shalat. dan rukuklah beserta orang – orang yang rukuk.

kecuali tiga perkara : sedekah yang berjalan terus atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang bias mendoakan orang tua.” (Q. Wakaf H.” (H.S.Artinya : “Menunaikan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.R. Muslim Artinya : “Dari Abu Hurairah.R. bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda. apabila mati anak Adam. Menyambut kedatangan Rasulullah Sabda Rasulullah : Dalil Naqli 23 . Muslim) BAB 6 Tarikh dan Kebudayaan Islam A. Kedatangan Nabi SAW di Madinah 1. putuslah amalnya. Ali Imran : 97) C.

S.S. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.Artinya : “Biarkanlah jangan halangi jalannya.” Sabda Rasulullah : Artinya : “Inilah tempat kediaman.” B. ya Allah mudah-mudahan Engkau menempatkan aku di tempat kediaman yang diberkahi dan Engkau sebaik-baik yang memberi tempat kediaman. Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Madinah 1. jika Allah menghendaki. Al – Anfal : 63) Q. Al – Anfal : 63 Artinya : “Dan yang mempersatukan hati mereka (orang – orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi. Ali Imran : 103 Dalil Naqli 24 . Membina persaudaraan kaum muslimin di madinah Q. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.S.” (Q. karena ia hanyalah melaksanakan perintah. niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Mendirikan masjid 2.

maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada-Nya.S.S. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Al – Maidah : 3 Artinya : “Pada hari ini telah Aku sempurnakan pula atas nikmat-Ku dan Aku ridai islam sebagai agamamu. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi Madinah 4. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah (Islam) dengan berbondong-bondong. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat.” (Q.Artinya : “Dan janganlah kamu menyerupai orang – orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.Nashr Artinya : “Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan.S. Dalil Naqli 25 .” Q. Al – Maidah : 3). Ali Imran : 103) 3.” (Q. Semakin besar musuh kaum Muslimin Surah An .

Al-Mujadalah : 11) 2. Ibnu Abdil Bari Artinya : “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”(HR. H.S.R. Al – Mujadalah : 11 Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.Dalil Tambahan 1.S. Ibnu Abdil Bari) Dalil Naqli 26 . Q.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->