P. 1
DALIL NAQLI

DALIL NAQLI

|Views: 4,152|Likes:
Published by Nindya Resti
AGAMA
AGAMA

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nindya Resti on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

BAB 1 Ayat – Ayat Tentang Demokrasi

A. Dalil Tentang Demokrasi – Musyawarah
1. Q.S. Ali Imran : 159

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran : 159) 2. Q.S. Asy Syuura : 38

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura : 38) 3. Hadis Nabi

Dalil Naqli

1

Artinya : “Barang siapa bermaksud sesuatu, dia bermusyawarah dengan seorang muslim, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, sehingga masalahnya akan berhasil.”

B. Dalil Tentang Dakwah
1. Q.S. An – Nahl : 125

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An – Nahl : 125) 2. H.R. Bukhari Muslim

Artinya: “Dari Abi Burdah berkata : Nabi saw. mengutus kakekku Abu Musa dan Muad ke Yaman, lalu beliau bersabda : Hendaklah kamu berdua bersikap memberikan kemudahan jangan mempersulit, dan hendaklah kamu jadikan (mereka) gembira, jangan engkau takut-takuti, dan hendaklah kamu berdua saling terbuka dan saling bersuka hati. Dan jangan bertentangan.” (H.R. Bukhari Muslim)

Dalil Naqli

2

” (H. H.a. Muslim Artinya : “Dari Said Al Khudri r. maka hendaklah menggunakan lisannya.3. Apabila dengan ini tidak mampu. Ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw. maka hendaklah dengan hatinya. apabila tidak mampu dengan cara ini. bersabda : Siapa pun di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaknya merubahnya dengan tangan atau kekuasannya. Demikian itu (cara yang terakhir) adalah termasuk selemah-lemah iman.R.R. Muslim) Dalil Naqli 3 .

malaikat-malaikatNya.S. Al – Baqarah : 285 Artinya : “Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Maryam : 17 Artinya : “Maka kami utus kepadanya (Maryam) Roh Kami (Jibril) makan menjelmakan Jibril di hadapannya seperti manusia yang sebenarnya. Maryam : 17) Dalil Naqli 4 .” (Q.S. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta’at.S.” (Q. Pengertian Iman Kepada Malaikat 1.BAB 2 Iman Kepada Malaikat A.S. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Mengenai penjelmaan malaikat Q. Mengenai iman kepada malaikat Q. demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Al Baqarah : 285) 2. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”.” (Mereka berdo’a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.

Malaikat diciptakan dari cahaya H. Al – Baqarah : 2 – 3) 4.” (H.S. Muslim Artinya : “Malaikat itu diciptakan dari cahaya. petunjuk bagi mereka yang bertakwa ( yaitu ) mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.3.R.S.3 Artinya : “Kitab (Al-Qur'an) itu tidak ada keraguan padanya.S. Muslim) 5. R.S. dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mengenai malaikat pada hakikatnya adalah makhluk gaib Q.” (Q. dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu. Malaikat suci dari hawa nafsu Q. jin diciptakan dari nyala api. Malaikat patuh dan tunduk kepada perintah Allah. An – Nahl : 50 Artinya : “Mereka takut kepada Tuhan-Nya yang berkuasa atas mereka. Al – Baqarah : 2 . An – Nahl : 50) Dalil Naqli 5 .

S.” (Q. dan tiada (pula) merasa letih. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia Q. Sifat – Sifat Malaikat 1.S. Al – Anbiya : 19 – 20) Dalil Naqli 6 . mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya. Qaf : 18 Artinya : “Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia. Al – Anbiya : 19 – 20 Artinya : “Dan malaikat – malaikat yang disisi – Nya.S. Qaf : 18) 7. Al – An'am : 61 Artinya : “Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kami tidak akan melalaikan kewajiban-Nya.6. (Q.S. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Al – An'am : 61) B. ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat. melainkan didekatnya ada Malaikat Raqib (pencatat kebaikan) serta Atid (pencatat kejahatan).” (Q. Malaikat mengawasi perbuatan manusia Q.S. Q.S.

Fungsi dan Perilaku Iman Kepada Malaikat 1. Maha Suci Allah. Al.S.S. Mendorong manusia untuk beramal baik Q.” (Q. Al -Anbiya : 26 – 27 Artinya : “Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. At – Tahrim : 6 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman.S. yang keras.Anbiya : 26 – 27) 3.S. Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya. Q. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Q. An-Najm : 31 Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih Dalil Naqli 7 .” (Q.S. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At tahrim : 6) C.2.

S.baik (surga). Al-Infithar : 10-12) Dalil Naqli 8 . maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al – Infithar : 10 – 12 Artinya : “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat – malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fushilat : 30 Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyatakn “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka.S.S. Menguatkan hati orang – orang yang istiqamah Q. Q.S.S An-Najm : 31) 2.” (Q.” (Q.” (Q. Fushilat : 30) 3. Menjadikan manusia lebih hati-hati dalam berbuat a.

Qaf : 18 Artinya : “Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia. Q. melainkan didekatnya ada Malaikat Raqib (pencatat kebaikan) serta Atid (pencatat kejahatan). Fushilat : 31 Artinya : “Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fushilat : 31) Dalil Naqli 9 .S. Qaf : 18) D. (Q.S.” (Q.S.S.b. Perilaku yang Mencerminkan Iman kepada Malaikat dalam Kehidupan Sehari-hari Q.

Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.” (Q. Al – A'raf : 26 Artinya : “Hai anak Adam.S. Adab Berpakaian 1. Muslim Dalil Naqli 10 .R. H. Al-A'raf : 26) A. mudah-mudahan mereka selalu ingat. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.S.BAB 3 Akhlakul Karimah (Akhlak Terpuji) Q.

” (H.S. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. yaitu : 1. Q.S.” (Q.Artinya : “Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya liat keduanya. Al -A'raf : 31) 3. dan janganlah berlebih-lebihan. Q.S. makan dan minumlah. padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam) 2.R. Mereka itu tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Muslim) 2. yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat rambutnya sebesar punuk onta. Perempuan – perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Al-Ahzab : 59 Dalil Naqli 11 . pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. Al-A'raf : 31 Artinya : “Hai anak Adam.

dan istri-istri orang mukmin. yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Thabarani) 2.R. anak-anakmu. anak-anak perempuanmu.Artinya : “Hai Nabi. Al-Ahzab: 59) B.S. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.R. (Q. katakanlah kepada istri-istrimu. Thabarani Artinya : “Rasulullah melaknat perempuan yang menato dan yang minta ditato. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Larangan bertato dan mengikir gigi H.” (H. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. R. Abu Dawud Dalil Naqli 12 . Larangan mencukur alis H. Adab Berhias 1.

Apakah boleh saya menyambung rambutnya?” Jawab Nabi saw. “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya.Artinya : “Rasulullah saw melaknat perempuan – perempuan yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya.R.R. dan saya ingin menikahkan dia. Larangan berlebih – lebihan dalam berhias H. Abu Dawud) 3.” (H. Larangan menyambung rambut H. Thabrani Artinya : “Rasulullah telah melarang aku memakai cincin emas dan pakain sutera serta pakaian Dalil Naqli 13 . Bukhari) 4.R.” (H. Bukhari Artinya : “Seorang perempuan bertanya kepada Nabi saw “Ya Rasulullah. sesungguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya.R.

S.” (Q. Adab Bertamu H. Luqman : 18 Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Luqman : 19) 2. Q.” (H. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.S. Luqman : 19 Artinya : “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.R. Bukhari Muslim Dalil Naqli 14 .S.yang dicelup dengan ashfar. Q. sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Adab Berjalan 1.” (Q. Thabarani) C.S. Luqman : 18) D. R.

S.S. maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. An – Nur : 27) 3. An – Nur : 58 Dalil Naqli 15 .dan jika kamu berbuat jahat. maka itu sedekah.Berpakaian yang pantas dan rapi Q. Ali – Isra : 7) 2.Artinya : “Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir.Memberi isyarat ketidak datang Q.” (Q.” (H.S.R.Larangan bertamu pada tiga waktu aurat Q. hendaknya menghormati tamunya bagian istimewanya.S. An – Nur : 27 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Bukhari Muslim) 1. Al Isra : 7 Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) berbuat baik bagi dirimu sendiri. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.S.” (Q. Sahabat bertanya : hormati tamu itu sampai tiga hari kemudian selebihnya dari itu.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. R. meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. An – Nur : 58) E. Bukhari Muslim) Dalil Naqli 16 . Mereka melayani kamu.S.R. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.” (H. ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bukhari Muslim Artinya : “Abu Hurairah berkata : Bersabda Nabi saw siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian hendaknya menghormati tamunya. dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu. Adab Menerima Tamu H. hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki. sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain).” (Q. (Itulah) tiga ’aurat bagi kamu.

R. Penyakit Hasad H. Ahmad dan Tirmizi Artinya : “Berlanjut kepadamu penyakit umat sebelum kamu (yakni) kebencian dan kedengkian yang merupakan pencukuran terhadap agama.Menghindarkan diri dari sifat Hasad Sabda Rasulullah Dalil Naqli 17 . bukan pencukuran terhadap rambut.R. Hasad (Hasud) 1. ahmad dan Tirmidzi) 2.R. Abu Daud Artinya : “Jauhilah olehmu dari sifat hasad (dengki). sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.BAB 4 Akhlakul Mazmumah (Akhlak Tercela) A.Bahaya sifat Hasad H.R. (H. Abu Daud) 3.” (H.

Bukhari Muslim) 3. Pengaruh niat H.S. Bukhari Muslim Artinya : “Sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat dan sesungguhnya setiap (amal) seseorang itu tergantung niatnya.” B.R.Riya' Q.Artinya : “Janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu lakukan najasy dan janganlah kamu berbenci-bencian dan janganlah kamu berpaling-palingan muka dan janganlah sebagian dari kamu menjual atas jualan sebagian lainnya. Sifat Riya' H.” (H. dan jadilah hamba – hamba Allah yang bersaudara. Bukhari Muslim Dalil Naqli 18 .R.S. Al-Bayinnah : 5) 2.” (Q. Riya' 1.R. Al – Bayinnah : 5 Artinya : “Dan tiadalah mereka diperintah kecuali supaya mengEsakan Allah dengan tulus ikhlas dalam ibadah agama yang lurus.

Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al – Baqarah : 264 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman.R.Riya' termasuk perbuatan syirik H. dan siapa yang memperlihatkan amalannya kepada orang lain. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah juga akan membalas riya’ nya itu.S.” (H.S. Bukhari Muslim) Q.R.Artinya : “Nabi bersabda : siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain. maka Allah memalukannya di hari kiamat.” (Q. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). Al-Baraqarah : 264) 4. Ahmad Dalil Naqli 19 . kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.

Aniaya 1.S. Penjelasan aniaya Q.S. An – Nahl : 90) 2. Ahmad) C. yakni riya’.R. Doa orang yang teraniaya Q.S. dan permusuhan. kemungkaran. An – Nahl : 148 Dalil Naqli 20 . An-Nahl : 90 Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji.Artinya : “Sesungguhnya sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kamu dari semua perkara yang aku khawatirkan ialah syirik kecil. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (H.” (Q.

Diksriminasi Q. An – Nahl : 148) D.” (Q. Al-Hujurat : 13 Artinya : “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).S. (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.S. Al – Hujurat : 13) Dalil Naqli 21 .S. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain).” (Q.Artinya : “Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu.

S.” (Q.S.S.BAB 5 Zakat. dan Wakaf A. Haji. Zakat Q. Al Baqarah : 43 Artinya : “Dan dirikanlah shalat. Al – Baqarah : 43) B. Ali Imran : 97 Dalil Naqli 22 . dan rukuklah beserta orang – orang yang rukuk. tunaikan zakat. Haji Q.

Wakaf H.” (Q. Muslim) BAB 6 Tarikh dan Kebudayaan Islam A. Menyambut kedatangan Rasulullah Sabda Rasulullah : Dalil Naqli 23 .Artinya : “Menunaikan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.R.R. Kedatangan Nabi SAW di Madinah 1. apabila mati anak Adam. Muslim Artinya : “Dari Abu Hurairah.S. kecuali tiga perkara : sedekah yang berjalan terus atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang bias mendoakan orang tua. Ali Imran : 97) C. putuslah amalnya. bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda.” (H.

Al – Anfal : 63 Artinya : “Dan yang mempersatukan hati mereka (orang – orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi.” B.” Sabda Rasulullah : Artinya : “Inilah tempat kediaman. Al – Anfal : 63) Q.” (Q. jika Allah menghendaki.Artinya : “Biarkanlah jangan halangi jalannya. Mendirikan masjid 2.S. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Ali Imran : 103 Dalil Naqli 24 . Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Membina persaudaraan kaum muslimin di madinah Q.S. ya Allah mudah-mudahan Engkau menempatkan aku di tempat kediaman yang diberkahi dan Engkau sebaik-baik yang memberi tempat kediaman.S. Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Madinah 1. karena ia hanyalah melaksanakan perintah. niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.

S. Ali Imran : 103) 3. Semakin besar musuh kaum Muslimin Surah An . Dalil Naqli 25 .” (Q.Artinya : “Dan janganlah kamu menyerupai orang – orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi Madinah 4.S. maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada-Nya.” (Q. Al – Maidah : 3 Artinya : “Pada hari ini telah Aku sempurnakan pula atas nikmat-Ku dan Aku ridai islam sebagai agamamu.” Q. Al – Maidah : 3).S. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat.Nashr Artinya : “Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah (Islam) dengan berbondong-bondong. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

H.R. Ibnu Abdil Bari) Dalil Naqli 26 . Al-Mujadalah : 11) 2.Dalil Tambahan 1.S. Al – Mujadalah : 11 Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q. Q. Ibnu Abdil Bari Artinya : “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”(HR.S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->