P. 1
Ham Piagam Madinah

Ham Piagam Madinah

|Views: 10|Likes:
Published by meysha meza tiara

More info:

Published by: meysha meza tiara on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

PIAGAM MADINAH

Kelahiran Piagam Madinah tidakla lepas dari adanya hijrah Nabi Muhamad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian sebelumnya yaitu bai‟at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi dan kaum musyrik Madinah. Dan setelah itu, maka Madinah menjadi pusat bagi kegiatan keislaman dan perkembangan dunia Islam. Dengan tercapainya kesepakatan antar kaum di Madinah, maka semakin heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin dan politikus yang ulung, ditandai dengan: a) Keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyatukan umat Islam dalam satu panji, yaitu Islam, dengan mengabaikan perbedaan suku, ras dan kabilah. Dan menyatukan hati semua kaum muslimin dalam satu perasaan. b) Menjadikan agama sebagai alasan yang paling kuat, sebagai pengerat antar umat mengalahkan hubungan antar keluarga. c) Bahwa ikatan yang terbangun atas dasar agama terdapat didalamnya hak-hak atas setiap individu, dan tercapainya kedamaian dan ketentraman umat d) Adanya kesamaan hak antara kaum muslimin dan yahudi dalam hal maslahat umum, dan dibukannya pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam dan melindungi hak-hak mereka. Piagam madinah sendiri terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal, yang didalamnya mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. Pada penulisan yang kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan atau pengulangan dari pasal pertama dan

Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan. dan ekonomi. dari Kakeknya. dan persamaan. dari Ayahnya. ini perjanjian dari Muhammad SAW dengan Muslimin dan Mu‟minin dari Kuraisy dan Yastrib. dari Hajjaj. Setiap komunitas memiliki system kerja sendiri berdasarkan kebiasan. beliau berkata (Rasulullah SAW telah menulis sebuah perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar. Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong. Bukhori. Bismilah hirrahman nirrahim. 2. satu komunitas muhajirin. dan siapa saja yang mengikuti mereka).  Isi Piagam Madinah Berikut ini adalah teks Piagam Madinah yang ditulis pada tahap pertama yang terdiri dari 18 pasal: 1. keadilan. dari Umar bin Syuaib. tidak tergantung pada masyarakat lain. . Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian antara Quraisy dan Anshar dirumahku. Umat Islam adalah umat yang satu. 3. dan Abu Daud dari berbagai sumber. Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian antara Muhajirin dan Anshar dirumah Anas bin Malik.  Riwayat Piagam Madinah Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Bidayahnya dari Muhammad ibnu Ishak dengan tanpa sanad. Selain itu ada juga riwayat lain yang meriwayatkan Piagam Madinah ini. dari Afan. Untuk kepentingan administratif. yaitu dari Imam Ahmad. dari Asim bin Sulaiman. Sedangkan pada tahap yang keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam. Suraij telah berkata kepada kita. dari Asim Al-Ahwal. dari Hajjaj. berdiri sendiri dalam bidang akidah. dia berkata. umat dibagi menjadi sembilan komunitas. 4. telah berkata kepada kita Nasr bin Baab. dari Hamad bin Salamah. dari Anas bin Malik. Muslim. Imam Ahmad berkata. dari Anas bin Malik. Selain itu. dan delapan komunitas penduduk Madinah lama. dan juga Yahud. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Beliau berkata. politik.kedua. Dan telah diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. dari Abad. sosial. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian antara Muhajirin dan Anshar.

10. warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan diantara umat Islam. maka umat Islam harus saling tolong-menolong dengan mereka. muasrik sekalipun. 15. Satu komunitas berparang. Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya. Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. 16. Stabilitas umat adalah satu. 11. Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lain wajib membantu 12. Oleh karena orang Kuraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah. tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah. 6. Semua kesalahan ditanggung sendiri. maka yang membunuh itu harus diqisas (dihukum setimpal). Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia. maka penduduk Madinah. Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah. 18. tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal. semuanya berperang. Orang yang bersalah harus dihukum. Jika ada seorang muslim membunuh muslim lain secara sengaja. 7. 13. 17. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang. Setiap kominitas diikat dalam kesamaan iman. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah. 8. kecuali ahli waris korban berkehendak lain.5. 14. Warga lain tidak boleh membelanya. 9. . Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang. maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. atau membela orang kafir dalam memusuhi warga jomunitas muslim.

di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah). sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. Pasal 2: “Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka.” Pasal 3: “Banu „Awf. Ini adalah piagam dari Muhammad. menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. Pasal 6: “Banu Jusyam.Berikut petikan lengkap terjemahan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal: Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. dan yang mengikuti mereka. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. Pasal 4: “Banu Sa‟idah. lain dari (komunitas) manusia lain”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. Pasal 1: “Sesungguhnya mereka satu umat. Pasal 5: “Banu al-Hars. Rasulullah SAW. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. .

dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat”. Pasal 12: “Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya. Pasal 10: “Banu al-‟Aws. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin.Pasal 7: “Banu al-Najjar. Pasal 9: “Banu al-Nabit. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman”. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. Pasal 8: “Banu „Amr Ibn „Awf. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. tanpa persetujuan dari padanya”. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. sesuai keadaan (kebiasaan) mereka. Pasal 13: “Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim. jahat. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. . Pasal 11: “Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka. Pasal 14: “Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula. sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka”. dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin”.

dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman”. untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya)”. dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan”. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Pasal 20: “Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy. Pasal 19: “Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. percaya pada Allah dan Hari Akhir. tidak tergantung pada golongan lain”. harus dihukum bunuh. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu. Pasal 16: “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan. Pasal 21: “Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya. . Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus”.Pasal 15: “Jaminan Allah satu. Pasal 17: “Perdamaian mukminin adalah satu. Pasal 22: “Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya”. kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah. Pasal 18: “Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain”. akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat. kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka”.

Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya”. Pasal 32: “Suku Jafnah dari Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa‟labah)”. Pasal 28: “Kaum Yahudi Banu Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. Bagi kaum Yahudi agama mereka. Pasal 27: “Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. Pasal 25: “Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Pasal 24: “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan”. kecuali orang zalim atau khianat. Pasal 30: “Kaum Yahudi Banu al-‟Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya”. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri. dan bagi kaum muslimin agama mereka. Pasal 26: “Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”.Pasal 23: “Apabila kamu berselisih tentang sesuatu. Pasal 29: “Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf”. . kecuali bagi yang zalim dan jahat. Pasal 33: “Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu „Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat)”. penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah „azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW”. Pasal 31: “Kaum Yahudi Banu Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf.

Pasal 34: “Sekutu-sekutu Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa‟labah)”. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. . yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya. Pasal 41: “Tidak boleh jaminan diberikan. Mereka saling memberi saran dan nasihat. sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat”. Pasal 38: “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan”. Pasal 39: “Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini”. dan (keputusan) Muhammad SAW. Pasal 40: “Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini”. Siapa berbuat jahat (membunuh). Pasal 36: “Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang). dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Memenuhi janji lawan dari khianat. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini”. Pasal 42: “Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya”. kecuali seizin ahlinya”. Pasal 37: “Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya. Pasal 35: “Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi)”. diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah „azza wa jalla. kecuali seizin Muhammad SAW.

Pasal 45: “Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu. Jika mereka diajak berdamai seperti itu. Piagam Madinah. kecuali terhadap orang yang menyerang agama. dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini”. maka perdamaian itu harus dipatuhi. Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. ternyata telah terlebih dahulu di dahului umat Islam.  Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan munculnya Magna Charta hingga Universal Declaration of Human Right. Pasal 47: “Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. kecuali orang yang zalim dan khianat.Pasal 43: “Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka”. Pada awal pembukaan Piagam . kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya”. Dan Muhammad Rasulullah SAW”. Pasal 44: “Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib”. Orang yang keluar (bepergian) aman. sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Pasal 46: “Kaum yahudi al-‟Aws. dan orang berada di Madinah aman. yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia ini telah meletakkan dasardasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Syari‟at Islam. yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menjadi tonggak awal berdirinya Negara Islam di bawah panji Islam.

ras. Persaudaraan. Selain itu. Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari‟ah) yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain pada masa sekarang ini. bahkan Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari para umatnya. yang tidak terdapat di Negara manapun kecuali Negara yang didirikan dengan dasar agama. adalah asas yang mendasari adanya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan. Negara dan jenis kelaminnya. kebebasan beragama. dengan tidak hanya mencantumkannya dalam hukum-hukumnya sebagai syair-syair. asas yang . menempatkannya dalam gambaran yang nyata. dan perbudakan. jadi bukan dilihat dari warna kulit. Dan Islam. kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT. ketakutan. dan melindunginya dengan akidah dan syari‟atnya dengan kuat. kedua. yaitu kadar imannya. Dalam masalah kebebasan ini. Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah. bahwa Hak Asasi Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah Persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat. namun kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain. jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. yang mengedepankan hawa nafsu manusia daripada ketentuan syari‟at.  Asas Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah Hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam Islam adalah. Selain adanya persaman hak diantara setiap manusia. Hak-hak politik yang di tandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan social politik.Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu. yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan. Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan. Ada dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah. suku. yang dilahirkan dari sumber yang sama. pertama. sebagai khalifah Allah di bumi ini dan hambanya sekaligus. menyeru kepada ketiganya itu. Kebebasan dan Persamaan. dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan hormatmenghormati antar pemeluk agama.

dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hak Ekonomi. perbedaan ini ditujukan semata-mata agar semua manusia saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya.melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga Negara. suku. asas dari kemanusiaan ini dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia melebihi dari pada yang lainnya.  Aplikasi Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah (Persamaan Hak) Islam adalah agama kemanusiaan. . c. jenis kelamin dan kasta. saling menghina. Tapi. Kebebasan beragama c. Allah menciptakan semua manusia bebeda-beda dan bersuku bangsa bukanlah untuk saling menindas. Terjaminnya kemanan dan ketentraman Negara. dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela Negara. a. Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa. yaitu. Dari sini. dan saling menjatuhkan. d. b. Pada hakikatnya Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama. yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada. dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah. Hak hidup. tanpa melihat perbedaan warna kulit. a. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama. ras. Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong-menolong antara komunitas masyarakat yang baru. dalam kehidupan seharihari bersama masyarakat muslim. Persamaan b. d.

yaitu pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka. dapat kita lihat pada masa Rasulullah. yaitu Adam dan Hawa. Kaum Anshar yang pada saat itu menerima kedatangan saudaranya Muhajirin dengan tangan terbuka.Tak terbantahkan lagi. dan bahkan diantara mereka ada yang memberikan sebagian hartanya untuk menolong saudaranya yang meninggalkan semua harta bendanya demi menjaga keutuhan iman mereka dari rongrongan kaum musrik Mekah. mereka adalah anak dari satu ayah dan satu ibu yang sama. bahwa dalam Islam semua manusia bersaudara. Ini sebagai mana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat yang pertama. . dengan hangatnya sambutan Anshar atas saudara mereka Muhajirin yang berhijrah demi agama dari Mekah ke Madinah inilah yang menjadikan mereka (Anshar) sebagai suritauladan yang sangat baik dalam penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan tidak membedakan status sosial yang ada. mereka dengan suka rela menolong saudara mereka seiman yang sedang mempertahankan iman mereka. Sebagai contoh nyata.

ketenangan batin disaat seseorang beribadah kepada Allah SWT. sayang menyayangi dan saling menghargai. meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas. damai dan bahagia. Kebebasan beragama. kulit. Islam mengajarkan agar setiap manusia saling menghormati dan menghargai agar tercipat suatu keadaan nyaman. Kita harus menghormati hak setiap manusia. . Setiap manusia layak diberi kebebasan dalam menentukan pilihan dalam hidup mereka. yaitu kadar imannya. dan beserta isinya. bebas dari perbudakan. kebebasan. mengeluarkan pendapat. kasta dll. karena Allah SWT adalah sang pencipta alam. yaitu hak untuk hidup. keagamaan. Maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin. yaitu Robert N Bellah. Dalam agama islam kita adalah manusia. rasa takut dll. tentram. suku ras. walaupun kita berbeda keyakinan. Fenomena Piagam Madinah ini yang dijadikan pedoman perilaku sosial. bebas dari kemiskinan.KOMENTAR Menurut pendapat saya. Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah. tidak ada satupun yang berhak merampas hak hidup seorang manusia seperti membunuh dan menjadikannya budak seumur hidup. Setiap manusia harus menghormarti hak hidup seseorang. Seperti. Negara dan jenis kelaminnya. telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu. jadi bukan dilihat dari warna kulit. Allah menciptakan kita berbeda beda agar kita mempunyai rasa saling hormat menghormati. jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal walaupun di dunia banyak pemeluk agam yang berbeda beda. yang dilahirkan dari sumber yang sama. ras. Dalam Piagam Madinah. yang menyatakan bahwa kehidupan Madinah yang sangat menjunjung tinggi HAM. makhluk yang satu tidak ada perbedaan manusia dimata sang Pencipta. Namun kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain. karena salah satu hak manusia adalah hak mencari kebahagian. Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu : semua pemeluk Islam adalah satu umat walu mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim harus saling menghormati. terlampau modern untuk ukuran zaman itu. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga. serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama tersebut sampai menimbulkan decak kagum dari seorang sosiolog modern terkemuka berkebangsaan Amerika. dan hak mencari kebahagiaan.

Perhatian islam terhadap HAM sangat kuat. . karena dalam islam hak seseorang merupakan sesuatu yang sangat hakiki. Karen itu merupakan pemberian langsung dari sang pencipta.

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM Islam sebagai agama dengan ajarannya yang universal dan konprehensif meliputi akidah. namun demikian pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. yakni hak manusia (haq al-insan) dan hak Allah (haqullah). Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. karena shalat merupakan hak Allah. shalat. Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai mahluk terhormat dan mulia. maka tidak ada kekuatan duniawi apakah itu negara. . Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Jadi sebagai pemilik hak. tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut. dimensi ibadah memuat ajaran tenang mekanisme pengabdian manusia kepada Allah dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah. meskipun demikian dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya. Sementara itu dalam hak al-insan seperti hak kepemilikan. Dalam konteks syari‟at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak. misalnya. Dalam aplikasinya. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. ibadah. namun tidak boleh melanggar hak mutlak (hak Allah). Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak. Karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dan ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh ummatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali. organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. mu‟ammalah dan akhlak yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan. Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif. diakui dan dilindungi dalam penggunaan haknya. Konsekwensinya adalah bahwa meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya. setiap manusia berhak untuk mmengelola harta yang dimikinya. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari‟at atau fikih.

Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing. Peri kemahlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. yang merupakan sumber ajaran normative. Konsep tauhid juga mencakup ide parsamaan dan persatuan semua mahluq yang oleh Harun Nasution dan Bakhtiar Efendi disebut dengan ide peri kemahlukan.Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur-an dan Al-Hadits. juga terdapat dalam praktek kehidupan umat Islam. Dengan kata lain Islam datang secara inhern membawa ajaran entang HAM. . kerena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia.Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan theo-sentris (theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syari‟atnya sebagai tolok ukur tentang baik-buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagi pribadi amupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. Ide Peri Kemahlukan mengandung makna bahwa manusia tidak bole sewenang-wenang terhadap sesama mahluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.

menawarkan konsep kerja sama berdasarkan keadilan. perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. tidak boleh dirubah atau dimodifikasi. kekal dan abadi. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. dan persaudaraan.KOMENTAR Menurut pendapat saya. . Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. kekejaman. Kita sebagai muslim mengacu kepada alquran dan hadist. saling menghormati. Dalam konteks ajaran Islam. dan pelanggaran atas hakhak asasi manusia. dimana disana telah berisikan ajaran-ajaran islam kepada umatnya. Masalah keyakinan adalah masalah Tuhan. HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu. Islam merupakan suatu agama yang mempunyai ajaran bahwa setiap manusia harus saling menghormati dan telah ditanamkan semenjak kita kecil. Tidak ada agama yang menganjurkan kekerasan. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent. yang manusia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->