DOSA-DOSA

YANG DIANGGAP BIASA
MUHAMMAD BIN SHALEH AL MUNAJJID ‫محمد صالح المنجد‬ Penerjemah : AINUL HARITS UMAR THAYYIB

‫ عين الحارث عمر طيب‬:‫ترجمة‬
Murajaah :
ABU BAKAR MUHAMMAD AL TUWAY DR.MUH.MU’INUDINILLAH BASRI, MA FIR'ADI NASRUDDIN ABDULLAH, LC ERWANDI TARMIZI Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

2

‫المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة‬ ‫بمدينة الرياض‬ 1428 – 2007

DAFTAR ISI

Isi Kata Sambutan Muqaddimah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Syirik Riya' dalam beribadah Thiyarah Bersumpah dengan nama selain Allah Υ Duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah Tidak thuma'ninah dalam shalat

hal 9 10 22 37 39 42 46 47

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

3

7. 8.

Banyak melakukan gerakan sia-sia dalam shalat Mendahului imam secara sengaja dalam shalat Isi

51 53 hal 56 58 62 64 66 68 70 72 75 76

9.

Masuk masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih atau sesuatu yang berbau tak sedap Zina Liwath (homo sexual) Penolakan istri terhadap ajakan suami Permintaan agar di talak suami tanpa sebab yang dibolehkan syara' Dzhihar Menggauli istri saat haid Menggauli istri lewat dubur (anal seks) Tidak berbuat adil di antara para istri Berkhalwat (berdua-duaan) dengan

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

23. 22. 29. 26. 24.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 4 wanita yang bukan mahram 19. 28. Wanita keluar rumah dengan memakai parfum sehingga menggoda laki-laki Wanita bepergian tanpa mahram Memandang wanita dengan sengaja Diyatsah (hilangnya rasa cemburu) Memalsukan nasab anak kepada selain ayahnya dan pengingkaran ayah terhadap anaknya sendiri Makan uang riba Menyembunyikan aib barang Bai'un najsy Berjualan setelah adzan kedua pada hari Jum'at Judi (dengan segala bentuk dan 78 hal 81 84 85 87 88 91 96 99 100 101 25. 21. Jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram Isi 20. 27. .

38. Merampas tanah milik orang lain Menerima hadiah setelah menolong Tidak memenuhi hak-hak pekerja Tidak adil di antara anak Meminta-minta di saat berkecukupan Berhutang dengan niat tidak membayar Memakan harta haram Minum arak meskipun hanya setetes Menggunakan bejana dari emas dan perak Kesaksian palsu (dusta) Mendengarkan dan menikmati musik 104 107 hal 110 112 115 118 121 123 126 127 132 134 136 . 35. 41. 40. 31. 37. Mencuri Memberi atau menerima suap Isi 32. 36.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 5 ragamnya) 30. 42. 33. 39. 34.

48. 47. Berbisik empat mata dan membiarkan orang ketiga Isbal (Menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki) Laki-laki memakai perhiasan emas Memakai pakaian pendek. 44. 52. 50. 54. tipis dan ketat Laki-laki atau wanita yang menyambung rambutnya Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya Menyemir rambut dengan warna hitam Menggambar makhluk yang bernyawa Berdusta dalam soal mimpi . 51. 49. 45. 53. Ghibah (menggunjing) Namimah (mengadu domba) Melongok kerumah orang lain tanpa izin Isi 46.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 6 139 142 145 hal 147 148 151 152 154 155 158 160 164 43.

57. 64. Jahat dalam bertetangga Berwasiat yang merugikan Permainan dadu Melaknat orang yang beriman dan melaknat orang yang semestinya tidak di laknat Meratapi jenazah secara berlebihan Memukul muka orang dan menandai muka binatang Memutuskan hubungan dengan saudara muslim lebih dari tiga hari 62. 63. 61. sedangkan mereka tidak menyukai Isi 165 167 170 hal 171 174 175 177 178 180 181 185 58. Penutup . 60. Menginjak. 59. 56. duduk dan buang air di kuburan Tidak cebok setelah buang air kecil Mendengarkan pembicaraan orang lain.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 7 55.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 8 .

Semoga pula kitab yang ditulisnya ini demikian juga kitab-kitabnya yang lain bermanfaat bagi umat Islam. Semoga Allah memberinya pahala sebaik-baik pahala dan menambahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh. Amin.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 9 KATA SAMBUTAN Saya telah menelaah kitab yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Munajjid -semoga Allah Υ memberinya taufiq-. 11/ 9/ 1414H Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz Mufti 'Aam dan Ketua Lembaga Ulama Besar Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia . Dengan sangat baik penulisnya menyajikan kitab tersebut ke hadapan pembaca. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ρ . keluarga dan segenap sahabatnya. dengan judul: ‫محرمات استهان بها كثير من الناس يجب‬ ‫الحذر منها‬ Saya dapati kitab tersebut sangat berharga dan banyak faedahnya.

maka . dan apa yang diharamkan. Nabi Muhammad ρ bersabda: َ ٌ َ ‫حل‬ ّ ‫ح‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫ه فَهُ ه‬ ِ ِ ‫تاب‬ َ ِ‫ي ك‬ ِ‫ه ف‬ َ ‫ها‬ َ ‫و‬ َ ‫ما أ‬ َ ‫ر‬ َ َ‫ و‬، ‫ل‬ ُ ‫ل الل‬ َ )) ّ ‫حه‬ َ ْ َ ُ َ َ ، ‫ة‬ ‫وا‬ َ ‫و‬ ٌ ‫يهه‬ َ ِ‫عاف‬ َ ‫و‬ ٌ ‫را‬ َ ‫ما‬ ُ ْ ‫ت عَن‬ َ ‫سك‬ َ َ‫ و‬، ‫م‬ ْ ‫فههأقْب ِل‬ َ ُ‫ه فَه‬ َ ‫ح‬ َ ُ‫فَه‬ َ ْ ُ َ ‫م ت َل‬ ُ ، ‫يا‬ َ َ ‫عافِي‬ ِ َ‫ن ن‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ّ ‫سه‬ ّ ِ ‫ فَإ‬، ‫ة‬ َ ‫ه ال‬ ّ ‫ثه‬ ْ ‫هل‬ َ ‫ن الل‬ ْ ‫م ي َك‬ َ ‫م‬ (( ‫ة‬ َ َ ‫ه الي‬ ِ ِ‫هَذ‬ “Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya. memohon pertolongan dan meminta ampun kepada-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan Rasul-Nya. Amma ba'du: Sesungguhnya Allah Υ memberikan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjukinya. tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. memberikan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh di langgar. Kita memuji. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Υ maka tidak ada yang bisa menyesatkannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 10 MUKADDIMAH Segala puji bagi Allah Υ. maka itulah yang halal.

sedangkan apa yang di diamkan terhadapnya maka ia adalah yang dimaafkan. seperti ditegaskan Allah Υ dalam Al Qur’an: 1 . sesungguhnya Allah tidak pernah lupa.S. Maryam: 64). kemudian beliau membaca ayat: “Dan tidaklah Tuhanmu lupa” (Q. Hadits riwayat Hakim: 2/ 375 dan dihasankan oleh Syaikh Al Bani dalam Ghaayatul Maram. maka terimalah pema'afan dari Allah. . Al Baqarah: 187).1 Perkara-perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Υ Sebagaimana firman Allah Υ: “Itulah larangan Allah. maka janganlah kamu mendekatinya” (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 11 itulah yang haram. hal: 14. Allah Υ mengancam orang yang melampaui batas ketentuan-ketentuan-Nya dan melanggar apa yang diharamkan-Nya.S.

S.2 Sering kita saksikan. secara berturut-turut ia berkeluh kesah. engkau membuat gelisah hidup kami. niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ρ : َ ‫هاجتن ِبوه ومه‬ ‫ه‬ ‫م عَن ْه‬ ‫مه‬ ِ ‫م ب ِه‬ ْ ‫رت ُك ُه‬ َ ‫ها أ‬ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ‫هه فَه‬ ْ ‫ها ن َهَي ْت ُك ُه‬ َ )) ْ ‫م‬ َ ُ َ (( ‫م‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ما ا‬ ْ ُ ‫ست َطعْت‬ َ ‫ه‬ ُ ْ ‫من‬ ْ ‫فافْعَل‬ “Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah ia. dan apa yang aku perintahkan kepada kalian. maka lakukanlah dari padanya semampu kalian”. persoalannya tidak sesempit itu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". tahqiq. dan baginya siksa yang menghinakan”. tak ada sesuatu apapun kecuali engkau mengharamkannya. (Q. sebagian para pengikut hawa nafsu. engkau telah menyuramkan kehidupan kami. kesal sembari berujar: "Semuanya di haramkan. 130. agama ini mudah. Abdul Baqi. kitab al fadhail. . Menjauhi hal-hal yang diharamkan. hadits No.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 12 “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. yaitu orang-orang yang lemah jiwanya dan sedikit ilmunya manakala mendengar perkara-perkara yang diharamkan. menyempitkan dada kami. engkau tidak memiliki selain yang haram. Hadits riwayat Muslim. An Nisaa’: 14). hukumnya adalah wajib. 2 .

Allah Maha bijaksana lagi Maha Mengetahui. pasrah dan berserah diri kepada-Nya secara total". hikmah. Hukum-hukum Allah Υ berdasarkan atas ilmu.S. tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan-Nya. Al An’am: 115).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 13 Untuk menjawab ungkapan mereka. Maka Dia menghalalkan apa yang Ia kehendaki dan mengharamkan apa yang dikehendaki-Nya pula. (Q. sebagai kalimat yang benar dan adil. bukan karena kesia-siaan dan permainan. dan keadilan-Nya. kita katakan sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah Υ telah menetapkan hukum menurut kehendak-Nya. Dan diantara pilar kehambaan kita kepada Allah Υ adalah hendaknya kita ridha dengan apa yang telah di tetapkan oleh-Nya. Allah Υ menjelaskan kepada kita tentang kaidah halal-haram dalam firman-Nya: . tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui". Allah Υ berfirman: “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (AlQur’an).

S. Allah Υ berfirman: "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak di izinkan oleh Allah?” (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 14 “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". Al A’raaf : 157). barangsiapa yang mendakwakan atau menetapkan dirinya berhak menentukan halal dan haram. dan perkara-perkara yang buruk adalah yang di haramkan. Asy Asyura: 21). Allah Υ memberi peringatan keras kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah hak preogatif Allah Υ semata. Tak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali para ahli ilmu yang mengetahuinya berdasarkan Al Qur’an dan sunnah. (QS. Maka perkara-perkara yang baik adalah yang halal. Karena itu. sebagaimana yang di tegaskan dalam firman-Nya: . maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam.

Hal-hal yang diharamkan secara qath’i (tegas) terdapat dalam Al Qur’an dan sunnah.S. An Nahl: 116). seperti dalam firman Allah Υ : “Katakanlah:"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu. dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan". Dalam sunnah juga disebutkan beberapa hal yang diharamkan sebagaimana dalam sabda Nabi ρ : ‫ر‬ َ ْ ‫ع ال‬ ِ ْ ‫وال‬ ِ ‫مي ْت َه‬ َ ‫م ب َي ْه‬ َ ‫ه‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ‫ر‬ َ ْ ‫وال‬ ْ ‫خ‬ َ ّ ‫ن الل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ر‬ ّ ‫حه‬ ِ ‫خن ْزِي ْه‬ ِ ‫مه‬ َ ْ ‫وا‬ (( ِ ‫نام‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ل‬ َ . janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu dan bapak.S. (Q. An An’am: 151). (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 15 “Dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: “ ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ”.

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. babi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 16 “Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr (minuman keras). Bin Bazz rahimahullah). Hadits riwayat Abu Daud : 3486. yang di tanduk. Hadits shahih riwayat Daruquthni. .3 Dan Sabda Rasulullah ρ : ً ْ ‫شي‬ َ ‫م‬ َ ِ‫ه إ‬ (( ‫ه‬ َ ‫ئا‬ َ ‫ذا‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ َ ‫من‬ َ َ‫م ث‬ َ ‫ن الل‬ ّ ‫ح‬ ّ ‫ح‬ “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu. bangkai.4 Dalam sebagian nash terkadang disebutkan pula beberapa jenis yang diharamkan. darah. shahih Abi Daud No: 977 (hadits ini disepakati keshahihannya. dan yang diterkam binatang buas. yang jatuh. seperti makanan yang dirincikan Allah Υ dalam firman-Nya: “Di haramkan bagimu bangkai. dan (diharamkan pula) 3 4 . (hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. daging babi. . ia mengharamkan (pula) harga (penjualannya)”. yang di pukuli. 3/7. yang tercekik. dan patungpatung".

Allah Υ berfirman: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu. anak-anakmu perempuan. saudara-saudara perempuan ayahmu[bibi]. Dalam hal usaha. Tentang hal-hal yang diharamkan dalam pernikahan. (QS.S. Allah Υ juga menyebutkan halhal yang diharamkan.S. saudara-saudaramu perempuan. saudaramu perempuan yang sepersusuan… “ (Q. Kemudian Allah Υ Yang Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya. Oleh . Al Maidah: 3). An Nisa’ : 23). (Q. anak-anak perempuan saudara-saudaramu laki-laki. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. sebagaimana firman-Nya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…". Al Baqarah: 275).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 17 mengundi nasib dengan anak panah". ibuibumu yang menyusui kamu. saudara-saudara perempuan ibumu. menghalalkan untuk kita hal-hal yang baik yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah Υ yang Maha Pengasih dan Maha Luas rahmat-Nya atas segenap hamba-Nya. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi “. memuji dan bersyukur kepada-Nya. maka Allah Υ menerangkannya secara global. karena semua itu tidak terhitung jumlahnya. (Q. Al Baqarah: 168). Allah Υ berfirman: “Hai sekalian manusia. Adapun hal-hal yang dihalalkan.S. kita wajib mentaati. (Q. hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.S. kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya …". Allah Υ menerangkan secara rinci hal-hal yang diharamkan karena hal itu terhitung jumlahnya. Al An’am: 119). Allah Υ berfirman: “Sesunguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. yakni selama hal-hal tersebut adalah sesuatu yang baik. Oleh sebab itu. . Adalah termasuk di antara rahmat Allah Υ bahwa Dia menjadikan dasar segala sesuatu adalah halal.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 18 sebab itu Allah Υ tidak memberikan rincian dari hal-hal yang halal dan yang dibolehkan. sehingga kita mudah mengetahui dan menjauhinya.

jiwanya tiba-tiba terasa sesak karena merasa berat terhadap hukum-hukum syari'at. blender. itik. pasir. serta karet juga halal? Menunggang hewan. percetakan. alat pemompa air. kijang. serta berbagai jenis peralatan kedokteran. bulu. minyak. alat menghitung. madu. kerikil. mesin pelumat daging. kambing. kelinci. jika mereka menyaksikan halhal yang haram dihitung dan diperinci. sapi . tehnik. mengendarai mobil. mesin penggiling tepung. susu. pertambangan. rempah-rempah dan bumbu-bumbu masakan juga dihalalkan? Lalu menggunakan kayu. kapal laut. kubis. buah-buahan dan semua biji-bijian serta hasil tanaman yang bermanfaat adalah halal? Dan bahwa air. kaca. burung dara. Dan sayur-sayuran. kambing hutan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 19 Sebagian manusia. katun. Apakah mereka menginginkan agar dirincikan bahwa daging sembelihan dari unta. alat penyaringan. pengeboran minyak. ayam. dan komputer harus dirincikan bahwa semua itu adalah halal? Kemudian memakai pakaian dari bahan kapas. nylon dan polyster. dan kulit yang diperbolehkan. alat pengering. dan cuka juga dihalalkan? Garam. wol. mixer. burung unta semua itu adalah halal? bangkai belalang serta ikan juga halal?. besi. penyulingan air. angsa. Ini menunjukkan betapa lemahnya iman dan betapa sedikitnya pemahaman mereka terhadap syari'at. astronomi. arsitektur. kain lena. harus dijelaskan sebagai sesuatu yang halal? . mesin cuci. dan pesawat terbang juga halal? Kemudian kulkas. plastik. naik kereta.

hiwalah (transfer). Seperti dengan melakukan jama’ dan qashar dalam shalat dan berbuka puasa ketika bepergian. jual beli. antara melanggar hal-hal yang diharamkan lalu berdalih secara batil bahwa agama adalah mudah dan memang tidak diragukan bahwa agama adalah mudah dengan menerapkan keringanankeringanan yang diberikan oleh syari'at. reparasi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 20 Dan dasar hukum pernikahan. tetapi kemudahan itu harus disesuaikan menurut tuntunan syari'at. tidaklah berarti disesuaikan menurut hawa nafsu dan pendapat manusia. pandai besi. jama’ antara dua shalat bagi orang sakit dan ketika sedang turun hujan deras. tukang kayu. mengusap (khuf) atau dikenal dengan sepatu bot dan kaos kaki bagi orang yang mukim sehari semalam dan bagi yang bepergian tiga hari tiga malam. sewa-menyewa. boleh memandang kepada wanita bukan mahram untuk tujuan . dan keahlian seperti. Makna mudah dalam agama. kafalah (penanggungan). Sungguh sangat besar perbedaan. semua harus diterangkan sebagai pekerjaan yang halal? Mungkinkah kita bisa menyelesaikan dalam penghitungan dan merincikan hal-hal yang dihalalkan? Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nyaris tidak memahami perkataan. Adapun argumen mereka bahwa agama itu mudah. tayammum ketika takut bahaya jika menggunakan air. profesi. ucapan tersebut adalah benar tetapi diselewengkan dan disalah-gunakan. menggembala kambing.

lalu Dia Υ melihat bagaimana mereka berbuat. setiap muslim hendaknya mengetahui bahwa diharamkannya beberapa perkara tersebut. kelelahan dan pembatasan. yang dengannya surga dikelilingi. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Disamping hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. memilih dalam kaffarat (denda) sumpah antara memerdekakan budak. tentu tidak akan bisa dibedakan antara ahli maksiat dengan orang yang taat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 21 meminang. mereka melihat beratnya kewajiban dari sisi kepedihan. terdapat hikmah yang besar di dalamnya di antaranya: Allah Υ menguji segenap hamba-Nya dengan halhal yang diharamkan tersebut. dan para penduduk surga sabar atas berbagai hal yang dibencinya. . sehingga kewajiban itu terasa berat untuk mereka lakukan dan ketaatan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan. Dengan demikian melaksanakan kewajiban itu terasa ringan. Orang-orang yang beriman melihat beratnya kewajiban dengan cara pandang dari sisi perolehan pahala dan ketaatan terhadap perintah Allah Υ. yang dengannya neraka dikelilingi. Jika tidak karena ujian ini. sehingga mereka berharap mendapatkan ridha-Nya. memberi makan orang miskin atau memberinya pakaian. Dan diantara sebab perbedaan penduduk surga dengan penduduk neraka adalah para penduduk neraka telah tenggelam dalam syahwat mereka. makan bangkai ketika dalam keadaan darurat atau rukhsah-rukhsah (dispensasi) syari'at lainnya.

taufik serta kekuatan dari Allah Υ untuk selalu menjauhi larangan-larangan-Nya. orang yang taat akan merasakan buah manisnya. 1. SYIRIK Syirik atau menyekutukan Allah Υ adalah sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak ia merupakan dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan hadits yang . Dan mudah-mudahan Dia menjauhkan kita semua dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kita dari segala bentuk keburukan. untuk diri saya sendiri dan untuk segenap umat Islam. lalu mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya. Hanya kepada Allah Υ. saya memohon petunjuk. Saya sebutkan hal-hal tersebut dengan tujuan memberi penjelasan dan nasehat. Hal-hal yang diharamkan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dan umum dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. yang keharamannya jelas di dalam syari'at disertai keterangan dalil dari Al Qur’an dan sunnah. Sesungguhnya Allah Υ adalah sebaik-baik Pelindung dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 22 Dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah Υ. pembaca akan mendapati beberapa hal yang diharamkan. Dalam risalah buku ini. niscaya Allah Υ akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya.

Muttafaq 'alaih. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 23 diriwayatkan oleh Abi Bakrah bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ ُ َ َ َ ‫ر ؟ ] ث‬ :‫وا‬ ‫لث ها ً [ قَه‬ ‫ر ال ْك َب َه‬ ْ ُ ‫)) أل َ أن َب ّهؤُك‬ ْ ُ ‫هال‬ ِ ِ ‫هائ‬ ِ َ ‫م ب ِهأك ْب‬ َِ :‫ل‬ َ َ ‫ ب‬:‫نا‬ ُ ‫را‬ َ . An Nisa: 48). wahai Rasulullah! beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah' “. dan Dia mengampuni dosa yang selain dari (syirik) itu. No: 2511 cet. jika meninggal dunia dalam keadaan demikian. . (Q. Di antara bentuk syirik adalah syirik besar. dan orang yang bersangkutan. kecuali dosa syirik. bagi siapa yang di kehendaki-Nya". maka ia akan kekal di dalam neraka.S. Allah Υ berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bukhari.5 Setiap dosa kemungkinan diampuni oleh Allah Υ. Di antara fenomena syirik yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara Islam adalah: 5 .‫ه‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫سو‬ ْ ‫اشإل‬ (( ‫ه‬ ِ ‫بالل‬ ِ ‫ل الل‬ َ ْ ‫قُل‬ َ ‫ل ى‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ك‬ َ ‫ش‬ َ ‫يا‬ “Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar (tiga kali) ? mereka menjawab: ya. ia memerlukan taubat secara khusus. Al Bugha. hadits.

baik para Nabi. Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal. Karena kepercayaan ini. Padahal Allah Ψ berfirman: “Atau siapakah yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepadaNya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang . atau lainnya untuk mendapatkan syafa'at atau melepaskan diri dari berbagai kesukaran hidup. mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. padahal Allah Ψ berfirman: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia". orang-orang shaleh. serta bisa membebaskan manusia dari berbagai kesulitan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 24 • Menyembah Kuburan Yakni kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat. Al Isra’ :23). (Q.S.

Sebagian penyembah kuburan ada yang berthawaf (mengelilingi) kuburan tersebut. duduk. Sebagian mereka bahkan ada yang sujud ketika melihatnya. berdiri di depannya dengan penuh khusyu’. di setiap situasi sulit. Sebagian mereka. (Q. . Yang lain lagi: “Al Idrus sayyidah Zainab".S.S. Di antaranya ada yang menyeru: “Wahai Muhammad. musibah atau kesukaran hidup. ketika melakukan sesuatu kesalahan. Mereka juga menciumi pintu kuburan tersebut dan melumuri wajahnya dengan tanah dan debu kuburan. ketika ditimpa petaka. An Naml: 62). bahkan membiasakan dan mentradisikan menyebut nama syaikh atau wali tertentu. Dan yang lain menyebut: “Wahai Rifai". ada pula yang menyeru: “Ibnu ‘Ulwan". dan masih banyak lagi.” Ada lagi yang menyebut: “Wahai Ali”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 25 menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan ( yang lain )?". Kemudian ada yang menyebut : “Wahai Syadzali”. Al A’raaf: 194). (Q. lalu mengusapkannya ke bagian-bagian tubuhnya. mencium disetiap sudutnya. Padahal Allah Υ telah menegaskan: “Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu”. baik dalam keadaan berdiri. Yang lain lagi menyebut: “Wahai Jailani”.

(Q. Nabi ρ bersabda: ‫دا‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ‫و‬ ّ ِ‫ه ن‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ )) ِ ْ‫ن د ُو‬ ْ ‫م‬ ْ ُ‫و ي َد ْع‬ َ ُ‫ت وَه‬ ْ ‫م‬ َ ‫خ‬ (( ‫ر‬ َ َ‫د‬ ّ ‫ل ال‬ ِ ‫نا‬ “Barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah Υ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 26 merendahkan dan menghinakan diri seraya mengajukan permintaan dan memohon hajat kepada mereka. Al Ahqaaf: 5). niscaya ia akan masuk neraka". Hadits riwayat Bukhari. . mendapatkan keturunan. maka janganlah engkau kecewakan aku". dimudahkan urusannya dan juga tak jarang di antara mereka yang menyeru: "Ya sayyidi aku datang kepadamu dari negeri yang jauh. Padahal Allah Ψ berfirman: “Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan (do’anya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do’a mereka”.S.6 Sebagian mereka. mencukur rambutnya di perkuburan. Fathul Bari : 8/ 176. Ada yang minta disembuhkan dari penyakit. sebagian lagi membawa buku yang berjudul: "Manasikul hajjil masyahid" (tata cara ibadah 6 .

Padahal Allah Ψ berfirman: “Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu. dan mereka bisa memberi mudharat dan manfaat. Yunus: 107). Sebagian mereka mempercayai bahwa para wali itu mempunyai kewenangan untuk mengatur alam semesta.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 27 haji di kuburan keramat). Termasuk perbuatan syirik adalah bernadzar untuk selain Allah Ψ. seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang bernadzar untuk memberi lilin dan lampu bagi para penghuni kubur. (Q. (Q.S. maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya”. . Al Kautsar: 2).S. Padahal Allah Ψberfirman: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”. Yang mereka maksudkan dengan masyahid adalah kuburan-kuburan para wali. Termasuk syirik besar adalah menyembelih binatang untuk selain Allah Ψ.

. No : 1978. Atau kepercayaan bahwa seseorang memiliki hak dalam masalah tersebut selain Allah Ψ.adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ψ atau sebaliknya. Hal: 158. Dan termasuk penyembelihan jahiliyah. Pertama: Penyembelihannya untuk selain Allah Ψ. Yaitu manakala mereka membeli rumah atau membangunnya. Hadits riwayat Muslim. . cet.adalah menyembelih untuk jin. Atau berhukum kepada perundang-undangan jahiliyah secara sukarela dan atas 7 8 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 28 Maksudnya berkurbanlah hanya untuk Allah Ψ dan atas nama-Nya.yang terkenal di zaman kita saat ini. Abdul Baqi. tahqiq. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ه‬ ِ ‫ر الل‬ َ َ ‫ن ذ َب‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ن الل‬ ْ ‫م‬ َ َ‫)) ل َع‬ ِ ْ ‫ح ل ِغَي‬ “Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah”. kitab shahih Muslim. 7 Pada binatang sembelihan itu terdapat dua hal yang diharamkan. Lihat Taisirul Azizil Hamid. Keduanya menjadikan daging binatang sembelihan itu tidak boleh dimakan. dan kedua: Penyembelihannya dengan atas nama selain Allah Ψ.8 Di antara contoh syirik besar -dan hal ini umum dilakukan. Al Ifta'. atau ketika menggali sumur mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan (sesajen) karena takut dari gangguan jin.

Dan mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan oleh Allah Ψ. dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah”. seraya menghalalkannya dan kepercayaan bahwa hal tersebut dibolehkan. Lihat Ghaayatul Maram : 19. itulah bentuk ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib9. sehingga mereka menganggapnya halal. As Sunanul Kubra. No: 3095.S. 10/ 116. At Taubah: 31). . 9 . Allah Ψ menyebutkan kufur besar ini dalam firman-Nya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Syaikh Al Bani rahimahullah menggolongkannya kedalam hadits hasan. Rasulullah ρ dengan tegas bersabda: َ ّ ‫ح‬ ْ ‫جهه‬ ‫ه‬ ِ ُ‫ن ي‬ ِ َ ‫ل وَل‬ َ ‫مهها‬ َ ْ‫لههو‬ َ ‫)) أ‬ َ ‫ر‬ ُ ‫م اللهه‬ َ ‫م‬ ْ ‫ههه‬ ُ َ‫ن ل‬ ّ ‫حهه‬ ْ ‫كهه‬ َ َ َ ْ‫مههو‬ ّ ‫حهه‬ ‫ه‬ ِ َ ‫سههت‬ َ ‫مهها أ‬ َ ُ ‫ه وَي‬ ْ َ ‫فَي‬ ُ ‫ل اللهه‬ َ ‫م‬ ْ ‫ههه‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫حل ّوْن‬ ّ ‫ح‬ ِ ْ ‫ن عَلي‬ َ ْ ‫ه فَت ِل‬ (( ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ‫ع‬ َ ُ ‫فَي‬ ْ ُ‫م ل َه‬ ْ ُ‫باد َت ُه‬ ُ َ ‫موْن‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫ح‬ “Benar. tetapi meraka (orang-orang alim dan para rahib itu) menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah Ψ. Sunan Tirmidzi. sehingga mereka menganggapnya sebagai barang haram. Hadits riwayat Baihaqi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 29 kemauannya. Ketika Adi bin Hatim τ mendengar ayat tersebut yang sedang dibaca oleh Rasulullah ρ ia berkata: “orangorang itu (Yahudi) tidak menyembah mereka (para alim dan rahib-rahibnya). (Q.

Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan kedustaan atas Allah?".S.S. ia termasuk perbuatan kufur dan di antara tujuh dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. di antara sifat orang-orang musyrik adalah sebagaimana dalam firman-Nya: “Dan meraka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)”. perdukunan dan ramalan. Sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Yunus: 59). At Taubah: 29). “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu. lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Termasuk syirik yang banyak terjadi adalah sihir. (Q. (Q. Adapun sihir. Allah Ψ berfirman: .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 30 Allah Ψ menjelaskan.

dari mana saja ia datang”. Orang-orang bodoh.S. Orang yang mengajarkan sihir adalah kafir. pekerjaannya haram dan jahat. hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Al Baqarah: 102). Allah Ψ berfirman: “Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Al Baqarah: 102). sebab itu janganlah kamu kafir”. (Q. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh.S. (Q. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut.S. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu kepada seseorangpun) sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Thaha: 69). sesat dan lemah iman pergi kepada para tukang sihir untuk .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 31 “Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat". “Dan tidak akan menang tukang sihir itu. (Q.

Mereka menggunakan banyak sarana untuk perbuatannya tersebut. Hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun. apakah akan bahagia. dan sebagainya. maka sembilan puluh sembilan kalinya hanyalah dusta belaka.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 32 berbuat jahat kepada orang lain atau untuk membalas dendam kepada mereka. bola kaca. atau sengsara. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah Ψ. Jika sekali waktu mereka benar. Dukun dan tukang ramal itu memanfaatkan kelengahan orang-orang awam (yang minta pertolongan kepadanya) untuk mengeruk uang mereka sebanyakbanyaknya. Maka mereka pergi kepada para dukun dan tukang ramal untuk mengetahui nasib mereka di masa depan. kecuali waktu yang sekali itu saja. mencari barang-barang yang hilang atau yang semisalnya. memohon kesembuhan dengan Kalam-Nya. baik dalam soal pernikahan. Al Falaq. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram. cangkir. Di antaranya dengan membuat garis di atas pasir. dan An Naas) dan sebagainya. cermin. jika mempercayai terhadap apa yang . Tetapi tetap saja orang-orang dungu tidak mengenang. dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan kepadanya agar terbebas dari pengaruh sihir yang menimpanya. seperti dengan mu’awwidzat (surat Al Ikhlas. membaca (garis) telapak tangan. perdagangan. memukul rumah siput.

2/ 429 dalam Shahihul Jami'.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 33 dikatakannya adalah kafir. Rasulullah ρ bersabda: َ َ‫فا ف‬ َ ‫)) م‬ َ ‫ل‬ ً ‫را‬ ْ َ ‫قب‬ َ ‫ن‬ ‫ه‬ ْ ُ‫م ت‬ َ ‫نأ‬ َ ُ ‫لهه‬ ْ َ ‫ي ء ٍل‬ ُ َ ‫سأل‬ ْ ‫ش‬ ْ َ‫ه ع‬ ّ َ‫ت ى ع‬ ْ َ َ َ َ (( ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ً ْ َ ْ ِ َ ْ ُ‫صل َة‬ َ “Barang siapa mendatangi peramal. tetapi misalnya pergi untuk sekedar ingin tahu. 10 11 .10 Adapun jika orang yang datang tersebut tidak mempercayai bahwa mereka mengetahui hal-hal ghaib. Hadits riwayat Ahmad. lalu ia menanyakan kepadanya tentang sesuatu. hadits No: 5939. . lalu membenarkan apa yang dikatakannya. maka ia tidak tergolong orang kafir. coba-coba atau sejenisnya. maka tidak di terima shalatnya selama empat puluh malam”. 11 Hal ini harus dibarengi pula dengan tetap mendirikan shalat (wajib) dan bertaubat atas perbuatannya. keluar dari agama Islam. Rasulullah ρ bersabda: َ ‫كاه‬ َ ‫))م‬ ً ‫را‬ ُ ْ‫قو‬ َ َ‫ل ف‬ ُ َ ‫ما ي‬ ً ِ َ ‫ت ى‬ َ ‫نأ‬ ْ ‫قد‬ َ ‫ه ِب‬ ُ َ‫صد ّق‬ َ َ‫فا ف‬ ّ َ‫و ع‬ ْ ‫نا أ‬ ْ َ ُ َ َ ِ‫ما أن ْز‬ ((‫د‬ َ َ‫ك‬ ٍ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل عَل ى‬ َ ِ‫ر ب‬ َ ‫ف‬ “Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal. . 4/ 1751. tetapi shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Shahih Muslim. sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad”.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

34

Kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia.

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani τ, Ia berkata: Rasulullah ρ shalat bersama kami, shalat subuh di Hudaibiyah -di mana masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya- setelah beranjak beliau menghadap para sahabatnya seraya berkata:

َ ‫ها‬ ْ ‫)) هَ ه‬ َ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫م ؟ قَه‬ ‫ذا قَه‬ ‫مه‬ َ ْ ‫رو‬ ُ ‫ الل ه‬:‫وا‬ ْ ‫رب ّك ُه‬ َ ‫ن‬ ْ ُ ‫هال‬ َ ‫ل‬ ُ ْ ‫ل ت َهد‬ َ َ َ ُ َ ,‫م‬ َ ‫قا‬ ‫ن‬ ‫عب َه‬ ِ ‫ن‬ ِ ْ‫مهؤ‬ ِ ‫ح‬ َ َ ‫صهب‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ي‬ ُ ‫ه أعْل‬ ُ ‫سوْل‬ ْ ‫ أ‬:‫ل‬ ٌ ‫م‬ ْ ِ‫هاد‬ ْ ‫مه‬ َ َ‫و‬ َ َ َ‫ي و‬ َ ‫ها‬ ‫ه‬ َ ِ ‫ها ب‬ ‫رن َه‬ ‫ن قَه‬ ِ ‫ل الله‬ ْ ‫ف‬ ُ :‫ل‬ َ ‫ما‬ ّ ‫ فَأ‬، ‫ر‬ ِ ‫ضه‬ ْ ِ ‫مط‬ ْ ‫مه‬ ٌ ِ‫كاف‬ ْ ِ‫ب‬ َ ْ َ َ‫ي و‬ َ ِ ‫ه فَذ َل‬ ‫مهها‬ ِ ْ‫مؤ‬ ِ ِ ‫مت‬ ْ ‫ر‬ ّ ‫ وَأ‬، ‫ب‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ح‬ ِ َ ‫بالك َوْك‬ ٌ ِ‫كاف‬ ْ ِ‫ن ب‬ ٌ ‫م‬ َ َ‫و‬ َ ِ ‫ذا فَذ َل‬ َ ‫ن‬ َ ‫قا‬ َ َ ‫ذا وَك‬ َ َ ‫ ء ك‬ ‫ي‬ ‫ك ك َه‬ ِ ْ‫رنا َ ب ِن َو‬ ُ :‫ل‬ َ ْ ‫ر ب ِه‬ ٌ ِ‫هاف‬ ْ ِ ‫مط‬ ْ ‫م‬ ْ َ َ ْ (( ‫ب‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫م‬ ِ ٌ ِ ُ ِ ْ
“Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?", mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Allah Ψ berfirman: "Pagi ini di antara hamba-Ku ada yang beriman kepadaKu dan ada pula yang kafir, adapun orang yang berkata: "Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatNya maka dia beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang, adapun orang yang berkata: "Hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu maka dia telah kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang”. 12

12

. Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 2/ 333.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

35

Termasuk dalam hal ini adalah mempercayai Astrologi (ramalan bintang), seperti yang banyak kita baca di Koran (surat kabar) dan majalah. Jika ia mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet-planet tersebut maka ia telah terjatuh kepada syirik. Jika ia membacanya sekedar untuk hiburan, maka ia telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sebab tidak diperbolehkan mencari hiburan dengan membaca hal-hal yang termasuk syirik. Di samping syaitan terkadang berhasil menggoda jiwa manusia sehingga ia percaya kepada hal-hal syirik tersebut, maka membacanya termasuk sarana dan jalan menuju kemusyrikan. Termasuk syirik, mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah Ψ. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dari tulang, gelang logam dan sebagainya, yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, tukang sihir, atau memang merupakan kepercayaan turun menurun. Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher, atau pada anak-anak mereka untuk menolak ‘ain (pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya; kena mata). Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada badan, menggantungkannya di mobil atau di rumah, atau mereka mengenakan cincin dengan berbagai macam batu permata, disertai kepercayaan tertentu, seperti untuk tolak bala’ atau untuk menghilangkannya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

36

Hal semacam ini, tak diragukan lagi sangat bertentangan dengan (perintah) tawakkal kepada Allah Ψ. Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia, selain kelemahan. Belum lagi jika ia berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berbagai bentuk jimat yang digantungkan, sebagian besar dari padanya termasuk syirik jaly (yang nyata). Demikian pula dengan meminta pertolongan kepada sebagian jin atau syaitan, gambar-gambar yang tak bermakna, tulisan-tulisan yang tak berarti dan sebagainya. Sebagian tukang tenung menulis ayat-ayat Al Qur’an dan mencampur-adukkannya dengan hal-hal lain yang termasuk syirik. Bahkan sebagian mereka menulis ayat-ayat Al Qur’an dengan sesuatu yang najis atau dengan darah haid. Menggantungkan atau mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ρ :

َ ‫ر‬ ْ َ ‫قد ْ أ‬ (( ‫ك‬ َ َ‫ة ف‬ ً ‫م‬ ِ َ‫ق ت‬ َ ْ ‫مي‬ َ ّ ‫ن عَل‬ َ )) َ ‫ش‬ ْ ‫م‬

“Barangsiapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik ".13 Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau mudharat (dengan sendirinya) selain Allah Ψ maka ia telah masuk kedalam golongan pelaku syirik besar. Dan jika ia mempercayai bahwa hal itu merupakan sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah Ψ tidak
13

. Hadits riwayat Ahmad, 4/ 156 dan dalam Silsilah Shahihah, No; 492.

dan ini masuk dalam kategori syirk asbab. maka ia telah terjerumus kepada perbutan syirik kecil. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 37 menjadikannya sebagai sebab.

Allah Ψ berfirman: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. dan amalnya menjadi sia-sia belaka. Rasulullah ρ memberikan peringatan kepada mereka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas τ: ‫ ء ى‬ َ ‫را‬ َ ‫را‬ ِ ِ‫ه ب‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ه و‬ ُ ‫ع الل‬ ّ ‫س‬ ّ ‫س‬ َ )) َ ‫ ء ى‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫ه ب‬ ُ ‫الل‬ . Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali”. Orang yang melakukan ibadah dengan maksud agar dilihat oleh orang lain.S. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan Allah. An Nisaa': 142). Misalnya melaksanakan shalat agar dilihat orang lain.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 38 2. maka ia termasuk syirik kecil. RIYA’ DALAM BERIBADAH Di antara syarat diterimanya amal shaleh adalah bersih dari riya’ dan sesuai dengan sunnah. dan Allah akan membalas tipuan mereka. maka ia telah terjerumus kepada perbuatan syirik kecil. (Q. Demikian pula jika ia melakukan suatu amalan dengan tujuan agar diberitakan dan didengar oleh orang lain. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas.

seperti disebutkan dalam hadits qudsi : َ َ ‫ر‬ َ ‫مه‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ه ى ال‬ ‫ل‬ ِ ‫كا‬ ‫نا أ َغْن َه‬ َ ‫ ء‬ ِ َ‫ن ع‬ َ ‫)) أ‬ َ ، ‫رك‬ ْ ‫مه‬ ْ ‫شه‬ َ ‫شه‬ ِ ‫عه‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫مل ً أ‬ (( ‫ه‬ ِ َ‫ه و‬ ِ ْ ‫ك فِي‬ ُ َ ‫رك‬ ُ ُ ‫رك ْت‬ َ ‫ه‬ َ َ‫ع‬ ْ ‫ش‬ َ َ‫ي ت‬ ْ ِ‫ي غَي ْر‬ ْ ِ ‫مع‬ َ ‫ش‬ “Aku adalah yang Maha Cukup. . maka amalannya tetap sah. hadits. tibatiba terdetik dalam hatinya perasaan riya’.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 39 “Barangsiapa melakukan perbuatan sum’ah (ingin didengar oleh orang lain).15 Barang siapa melakukan suatu amal shaleh. . Hadits riwayat Muslim. barang siapa melakukan suatu amalan dengan dicampuri perbuatan syirik kepada-Ku. 14 Barang siapa melakukan suatu ibadah tetapi ia melakukannya karena mengharap pujian manusia di samping ridha Allah Ψ. 14 15 . dan barang siapa melakukan perbuatan riya’. tetapi ia membenci perasaan tersebut dan ia berusaha untuk melawan serta menyingkirkannya. 4/ 2289. No : 2985. Hadits riwayat Muslim. tidak berusaha untuk menyingkirkan dan bahkan malah menikmatinya. niscaya Aku tinggalkan dia dan (tidak Aku terima) amal syiriknya”. Berbeda halnya jika ia hanya diam dengan timbulnya perasaan riya’ tersebut. tidak memerlukan sekutu. niscaya Allah akan menyebarkan aibnya”. maka amalannya menjadi sia-sia belaka. amal yang dilakukannya menjadi batal dan sia-sia. niscaya Allah akan menyebarkan aibnya. maka menurut jumhur (mayoritas) ulama.

bepergian misalnya.S. Allah Ψ berfirman: “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran. maka mereka meramal keberuntungannya dengan burung. jika burung tersebut terbang ke arah kiri maka ia merasa bernasib sial dan mengurungkan pekerjaan yang diinginkannya. (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 40 3. maka ia optimis sehingga melangsungkan pekerjaannya. mereka berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami”. Dahulu kala diantara tradisi bangsa arab adalah. jika salah seorang dari mereka hendak melakukan suatu pekerjaan. Salah seorang dari mereka memegang burung lalu melepaskannya. THIYARAH Thiyarah adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung. binatang lainnya atau apa saja. dan sebaliknya. Al A’raaf: 131). Oleh Nabi ρ hukum perbuatan tersebut diterangkan dalam sabdanya: . mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya”. Jika burung tersebut terbang kearah kanan. Dan jika mereka ditimpa kesusahan.

namanama tertentu atau orang cacat. dalam Shahihul Jami'. Juga berbagai kepercayaan yang semisalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imran bin Hushain τ : َ ‫ن وَل‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ ُ َ‫ر ل‬ َ ‫نا‬ َ ْ ‫)) ل َي‬ َ ّ‫ه وَل َ ت َك َه‬ َ ّ ‫ر وَل َ ت ُط ُي‬ َ ّ ‫ن ت َط َي‬ ْ ‫م‬ َ َ َ َ ‫ه‬ َ ‫قا‬ (( ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ ‫س‬ ُ ‫و‬ َ ‫و‬ ُ َ‫ر ل‬ ُ ّ ‫ه ) وَأظ ُن‬ ُ َ‫ن ل‬ َ ‫ح‬ ْ ‫رأ‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ل( أ‬ َ ّ‫ت ُك ُه‬ “Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tathayyur.menerus. Rasulullah ρ berlepas diri dari mereka. No: 3955.16 Termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan. jika ia pergi membuka tokonya lalu di jalan ia melihat orang buta sebelah matanya. yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. serta-merta ia merasa bernasib sial sehingga mengurungkan niat untuk membuka tokonya. Hadits riwayat Ahmad. Seperti tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shafar. Misalnya. Semua hal di atas hukumnya haram dan termasuk syirik. Termasuk juga merasa sial dengan angka 13. 1/ 389.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 41 ٌ ‫ر‬ (( ‫ك‬ ِ ُ‫رة‬ ْ ‫ش‬ َ َ ‫)) َالط ّي‬ “ Thiyarah adalah syirik”. Juga kepercayaan bahwa hari Rabu yang jatuh pada akhir setiap bulan membawa kemalangan terus. meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira juga beliau 16 . .

2/ 220. mereka bertanya: "Wahai Rasulullah. (hadits ini lemah. Suatu saat. dan yang menyihir atau yang meminta disihirkan". sebaiknya disebutkan dengan menjelaskan kelemahannya. hendaknya ia membayar kaffarat (denda) sebagaimana yang dituntunkan Nabi ρ : َ ‫ر‬ ْ َ ‫ق هد ْ أ‬ ‫ك‬ َ َ‫ة ف‬ ٍ ‫جه‬ ِ ُ‫رة‬ َ ‫حا‬ َ ‫ن‬ ُ ‫رد ّت ْه‬ َ )) َ ‫شه‬ ْ ‫مه‬ َ ‫ه الط ّي َه‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مه‬ َ َ َ َ َ َ ‫ها‬ َ ْ‫سو‬ ‫ن‬ ‫رةُ ذ َل ِهك ؟ قه‬ ‫فه‬ ّ ‫ماك‬ ِ ‫ل الل‬ ْ ‫ أ‬:‫ل‬ َ :‫وا‬ ُ ‫ر‬ َ .18 Merasa pesimis atau bernasib sial termasuk salah satu tabiat jiwa manusia.‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ‫يا‬ ْ ُ ‫قال‬ َ َ :‫م‬ َ ‫ر‬ َ ْ‫قو‬ ‫ر‬ ُ َ‫ي‬ َ ّ ‫ر إ ِل‬ َ َ‫م ل‬ َ ‫لأ‬ ّ ُ‫الل ّه‬ ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ‫ك وَل َ ط َي ْه‬ ُ ‫خي ْه‬ َ ْ ‫خي‬ َ َ َ َ َ ّ (( ‫رك‬ َ ‫رك وَل إ ِل‬ ُ ْ ‫ه غَي‬ ُ ْ ‫إ ِل طي‬ “Barangsiapa yang (kepercayaan) thiyarahnya mengurungkan hajat (yang hendak dilakukannya).17 Orang yang terjerumus melakukan hal-hal diatas. 18/ 162. Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabiir. apa kaffarat (tebusan) dari padanya?" Beliau bersabda: "Hendaklah salah seseorang dari mereka mengatakan: “ ya Allah. 17 18 . No: 1065. . tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau". perasaan itu menekan begitu kuat dan pada saat yang lain melemah. maka ia telah melakukan syirik". lihat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 42 bersabda). Bin Bazz rahimahullah). Hadits riwayat Ahmad. . 5435. tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Shahihul Jami' No. Silsilah as shahihah.

Sumpah merupakan salah satu bentuk pengagungan. No: 430. . Karenanya ia tidak layak diberikan kecuali 19 Ibnu Masud τ berkata: . betapa banyak orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Ψ. hanya saja Allah Ψ menghilangkannya dengan tawakkal (kepadaNya)"19. Hadits riwayat Abu Daud. Namun bila kita saksikan realita kehidupan seharihari. Sedangkan makhluk. mereka tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah Ψ. BERSUMPAH DENGAN NAMA SELAIN ALLAH Ψ Allah Ψ bersumpah dengan nama apa saja yang Ia kehendaki dari segenap makhluk-Nya. 4.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 43 Penawarnya yang paling ampuh adalah tawakkal kepada Allah Ψ. No: 3910. َ َ ‫ه‬ ٌ ‫ي‬ ‫ ء‬ ْ َ‫ي ن‬ َ َ‫و ي‬ ِ ‫سه‬ ِ ‫ف‬ ّ ‫م‬ ِ ‫ما‬ ُ ‫ق‬ َ َ‫)) و‬ ْ ‫شه‬ ْ ‫ع فِ ه‬ َ ّ ‫ي إ ِل‬ ْ ‫نا إ ِل ّ ) أ‬ َ ّ َ (( ‫ل‬ ِ ِ ‫ه‬ ُ ُ ‫ه ي ُذ ْهِب‬ َ ‫ن الل‬ ِ ‫بالت ّوَك‬ ّ ِ ‫ن ذ َل ِك( وَلك‬ ْ ‫م‬ “Dan tiada seorangpun di antara kita kecuali telah terjadi dalam jiwanya sesuatu dari hal ini. dalam silsilah shahihah.

21 Dalam hadits lain Nabi ρ bersabda: َ (( ‫نا‬ َ َ ‫حل‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ ِ َ ‫مان‬ َ ‫ن‬ َ ‫ف ب ِا ْل‬ َ )) َ ْ ‫ة فَل َي‬ ْ ‫م‬ “Barang siapa bersumpah demi amanat. No: 3253. . Hadits riwayat Bukhari. dan dalam Silsilah Shahihah. demi amanat. maka ia telah berbuat syirik”. No: 6204.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 44 َ ُ ‫هاك‬ َ ‫ن‬ ‫ببآب َه‬ ُ ِ ‫حل‬ ْ َ‫ن ت‬ ْ ‫مأ‬ ّ ِ ‫)) أل َ إ‬ َ ، ‫م‬ ْ ُ ‫هائ ِك‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ه ي َن ْهَه‬ َ ‫ن الله‬ ْ ‫مه‬ ْ ‫فه‬ َ ‫ف بالل‬ َ (( ‫ت‬ ً ِ ‫حال‬ ِ ِ ْ ِ ‫حل‬ ْ َ ‫فا فَل ْي‬ َ ‫ن‬ َ ‫كا‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ص‬ ْ َ ‫و ل ِي‬ ْ ‫هأ‬ “Ketahuilah. Hadits riwayat Abu Daud. 11/ 530. 20 21 22 . lihat pula Shahihul Jami'. Tidak pula dengan kemuliaan Nabi. lihat Fathul Bari. 22 Karena itu tidak diperbolehkan bersumpah demi Ka’bah. maka ia tidak termasuk golongan kami”. No: 94. Barang siapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah Ψ atau lebih baik diam". Juga tidak boleh bersumpah dengan berkah atau hidup seseorang. Dalam sebuah hadits marfu’ dari Ibnu Umar τ diriwayatkan: َ ‫ر‬ ْ َ ‫قد ْ أ‬ (( ‫ك‬ َ َ‫ه ف‬ َ َ ‫حل‬ ِ ‫ر الل‬ َ ‫ن‬ َ )) َ ‫ش‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫ف ب ِغَي‬ “Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Ψ. dan demi pertolongan. demi kemuliaan. sesungguhnya Allah Ψ melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu. . .20 Dan dalam hadits Ibnu Umar τ yang lain: kepada Allah Ψ. Hadits riwayat Ahmad. 2/ 125.

Semua hal tersebut adalah haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 45 para wali. sebagaimana tersebut dalam hadits shahih: َ ‫ها‬ ‫ز ى‬ ‫ه ب ِه‬ ‫قه‬ َ َ‫ف ف‬ َ َ ‫حل‬ ِ ‫فه‬ ِ ‫ي حل‬ ّ ‫وال ْعُ ه‬ َ ‫ن‬ َ ّ ‫هالل‬ َ )) َ ‫ت‬ ْ ‫ل فِ ه‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ق‬ (( ‫ه‬ ُ َ ‫فَل ْي‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ َ ‫ل ل َ إ ِل‬ “Barang siapa bersumpah.23 Termasuk dalam bab ini adalah beberapa lafadz kesyirikan dan lafadz yang diharamkan. tak ada yang lain bagiku selain Allah Ψ dan dirimu. Barangsiapa terjerumus melakukan sumpah tersebut. Misalnya. alam berkehendak lain. saya terlepas diri dari Islam. ini adalah dari Allah Ψ dan darimu. yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin.Bin Baz). 23 24 25 . lihat fathul Bari. wahai waktu yang sial 25. maka kaffaratnya (tebusannya) adalah membaca : 'laa Ilaaha Illallah'. saya bertawakkal kepada Allah Ψ dan kepadamu. Demikian pula hendaknya dalam lafadz-lafadz yang lain. Demikian pula dengan setiap kalimat yang mengandumg pencelaan terhadap waktu. maka hendaknya ia mengucapkan: 'Laa Ilaaha Illallaah'”. di langit cukup bagiku Allah Ψ dan di bumi cukup bagiku dirimu. kalau bukan karena Allah Ψ dan fulan 24. Di antaranya adalah: 'Aku berlindung kepada Allah Ψ dan kepadamu. . seperti. nenek moyang. (Yang benar hendaknya diucapkan dengan kata "kemudian". 11/ 536. . . atau anak tertua. kemudian dalam sumpahnya ia berkata: "Demi Latta dan ‘Uzza". Hadits riwayat Bukhari. saya berhasil karena Allah Ψ kemudian karena dirimu.

Termasuk juga yang dilarang adalah ucapan. “Ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki” 26. karena Dialah yang menciptakan masa tersebut. kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Di antara istilah dan semboyan modern yang bertentangan dengan tauhid adalah: 'Islam sosialis. Sebab pencelaan kepada masa akan kembali kepada Allah Ψ. atas nama arabisme. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 46 Termasuk dalam bab ini pula adalah semua namanama yang dihambakan kepada selain Allah Ψ. Abdun Nabi. atau nama revolusi dan sebagainya. hakim para hakim atau gelar sejenisnya kepada seseorang. lihat mu’jamul manahi Al Lafdziyyah. Menggunakan kata “andaikata” yang menunjukkan penyesalan dan kebencian sehingga membuka pintu bagi syaitan. dengan bahasa arab atau bahasa lainnya. zaman yang memperdaya. syaikh Bakr Abu Zaid. ini saat yang penuh kesialan. Abdul Husain. Memanggil dengan nama sayyid (tuan) atau yang semakna kepada orang munafik atau kafir. Untuk pembahasan yang lebih luas. 26 ini zaman edan. seperti Abdul Masih. . Abdur Rasul. Termasuk hal yang diharamkan adalah memberikan gelar raja diraja. agama untuk Allah Ψ dan tanah air untuk semua. demokrasi Islam.

kita dilarang duduk-duduk bersama mereka. melecehkan Islam dan para penganutnya. perbuatan semacam itu adalah haram dan membuat cacat akidah. bahkan mungkin ia bergaul pula dengan sebagian orang yang menghina syari'at Islam. betapapun hubungan kekerabatan.S. keramahan dan manisnya mulut mereka. kecuali bagi orang yang ingin berdakwah kepada mereka. (Q. maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Tidak diragukan lagi. jika keadaan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ayat di atas. bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat. Karenanya. maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)". Al An’am: 68). membantah .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 47 5. Allah Ψ berfirman: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami. DUDUK BERSAMA ORANG-ORANG MUNAFIKATAU FASIK UNTUK BERAMAHTAMAH Banyak orang yang lemah imannya. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini).

atau malah rela dengan keadaan mereka maka hukumnya haram.S. Adapun bila hanya dengan diam. 6. maka hal itu dibolehkan. mereka bertanya: “Bagaimana ia mencuri dalam shalatnya?" Beliau . (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 48 kebathilan atau mengingkari mereka. At Taubah: 96). TIDAK THUMA’NINAH DALAM SHALAT Di antara kejahatan pencurian terbesar adalah pencurian dalam shalat. Allah Ψ berfirman: “Jika sekiranya kamu ridha kepada mereka maka sesungguhnya Allah Ψ tidak ridha kepada orang-orang yang fasik”. Rasulullah ρ bersabda: ُ َ ، ‫ه‬ ُ ِ‫سر‬ ً َ‫سرِق‬ ِ ِ ‫صههل َت‬ ِ ‫ق‬ ّ ‫سوَأ ال‬ ْ َ‫ي ي‬ َ ‫س‬ ْ ‫)) أ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ِ‫ة ال ّذ‬ ِ ‫نا‬ َ َ ْ‫سو‬ ‫ه ؟‬ ُ ِ‫سر‬ َ ْ ‫ وَك َي‬، ‫ه‬ ِ ِ ‫صهل َت‬ ِ ‫ق‬ ِ ‫ل الل‬ َ :‫وا‬ ْ َ‫ف ي‬ ُ ‫ر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مه‬ َ ‫يا‬ ْ ُ ‫قال‬ َ َ ‫قا‬ (( ‫ها‬ َ َ ‫جوْد‬ ُ ‫س‬ ُ َ ‫ها وَل‬ ّ ِ ‫ ل َ ي ُت‬:‫ل‬ َ َ‫رك ُوْع‬ ُ ‫م‬ “Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalatnya".

dalam shahihul jami'. para Ulama memberi batasan minimal dengan lama waktu yang diperlukan ketika membaca tasbih. Lihat fiqhus sunnah.27. tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika ruku’ dan sujud. tidak tegak ketika bangkit dari ruku’ serta ketika duduk diantara dua sujud. tanpa melakukannya shalat menjadi tidak sah. Hadits riwayat Abu Daud. No: 7224. 1/ 533. Hadits riwayat Imam Ahmad.29 27 28 . . sayyid sabiq: 1/ 124 ( pent). tak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak thuma’ninah dalam shalatnya. sehingga ia menegakkan (meluruskan) punggungnya ketika ruku’ dan sujud “. hadits. Meninggalkan thuma’ninah28. Bahkan hampir bisa dikatakan. 5/ 310 dan dalam Shahihul jami’ hadits no: 997. 29 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 49 menjawab: "(Ia) tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya". Rasulullah ρ bersabda: ُ ِ‫جز‬ ‫هي‬ ‫رهُ فِه‬ ِ ُ ‫ت ى ي‬ ّ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ ْ ُ ‫)) ل َ ت‬ َ ْ ‫قي‬ َ ‫ئ‬ َ ‫م ظ َهْ ه‬ ِ ‫ج‬ ّ ‫صل َةُ ال‬ (( ِ‫جوْد‬ ُ ‫س‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ع‬ ّ ‫ال‬ ِ ْ‫رك ُو‬ “Tidak sah shalat seseorang. Thuma’ninah adalah rukun shalat. Ini sungguh persoalan yang sangat serius. semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. . Thuma’ninah adalah diam beberapa saat setelah tenangnya anggota-anggota badan.

Abu Abdillah Al Asy’ari τ berkata: “(suatu ketika) Rasulullah ρ shalat bersama shahabatnya. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk masjid dan berdiri menunaikan shalat. maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. dengan kata lain. barang siapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini (shalatnya). lihat fiqhus sunnah. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 50 Tak diragukan lagi. Jama'ah. Orang itu ruku’ lalu sujud dengan cara mematuk 30 . wajah. sayyid sabiq: 1/ 124. sujud itu tidak sempurna. sujud yang sempurna adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas τ bahwasanya ia mendengar Nabi ρ besabda: “Jika seseorang hamba sujud maka ia sujud denga tujuh anggota badan(nya). HR. Ia mematuk dalam shalatnya sebagaimana 30 .Sujud dengan cara mematuk maksudnya: Sujud dengan cara tidak menempelkan hidung dengan lantai. pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya. ini suatu kemungkaran. maka Rasulullah ρ barsabda: َ َ َ‫ت ع‬ َ ‫هه‬ َ َ‫ن ه‬ ‫ ى‬ َ ‫ت‬ َ ‫له ى‬ َ ْ ‫رو‬ َ ‫مها‬ َ ‫ذا‬ َ ‫مها‬ َ ‫ن‬ َ ‫ذا ؟‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫)) أت‬ َ ‫عله‬ ‫ب‬ ُ ْ ‫ها ي َن‬ ‫مه‬ ُ ْ ‫ ي َن‬، ‫د‬ ٍ ‫م‬ ِ ّ ‫مل‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫را‬ َ ‫م‬ َ َ‫ه ك‬ ُ َ ‫ص هل َت‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ة‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر ال ْغُ ه‬ ُ ‫قه‬ ُ ‫ق‬ ِ ْ ‫غَي‬ ُ َ ‫مث‬ ‫ه‬ ُ ْ ‫ع وَي َن‬ ِ ِ‫جوْد‬ ُ ‫سه‬ ُ ‫رك َه‬ َ ّ ‫الد‬ ُ ‫ي‬ َ ‫ما‬ َ ّ ‫ إ ِن‬، ‫م‬ ْ ‫ر فِ ه‬ ُ ‫قه‬ ْ َ‫ي ي‬ ْ ِ‫ل ال ّذ‬ ْ َ ُ ‫ع ل َ ي َأك ُه‬ َ ‫ها‬ ‫ذا‬ ‫مه‬ ‫جه‬ َ ْ ‫كال‬ َ َ‫ن ف‬ ْ ّ ‫والت‬ ْ ّ ‫ل إ ِل ّ الت‬ َ ‫م‬ َ َ‫رة‬ َ ‫مه‬ ِ ‫رت َي ْه‬ ِ ِ ‫هائ‬ (( ‫ه‬ َ ِ ‫ي ُغْن‬ ُ ْ ‫ن عَن‬ ِ ‫يا‬ “Apakah kalian menyaksikan orang ini?.dua lutut dan dua telapak kakinya”. dua telapak tangan. kecuali Bukhari.

Orang yang tidak thuma’ninah dalam shalat. berdasarkan hadits: َ ّ ‫ل فَإ ِن‬ ّ ‫ص‬ ّ ‫ص‬ (( ‫ل‬ ْ ‫ج‬ ْ َ‫ك ل‬ ِ ‫ر‬ َ ُ‫م ت‬ َ َ‫ع ف‬ ْ ‫)) ِا‬ “Kembalilah. 31 Zaid bin Wahb rahimahullah berkata: "Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya. . Oleh Al Albani hal: 131. maka wajib baginya mengulangi shalatnya seketika dan bertaubat atas shalatshalat yang dia lakukan tanpa thuma’ninah pada masamasa lalu. BANYAK MELAKUKAN GERAKAN SIA-SIA DALAM SHALAT 31 . niscaya engkau mati di luar fitrah (Islam) yang sesuai dengan fitrah diciptakannya Muhammad ρ". Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya: 1/ 332. ia lalu berkata: "Kamu belum shalat. sedang ia mengetahui hukumnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 51 burung gagak mematuk darah. bagaimana ia bisa merasa cukup (kenyang) dengannya". dan shalatlah. sesungguhnya engkau belum shalat". lihat pula shifatus shalatin Nabi. 7. Ia tidak wajib mengulangi shalat-shalatnya di masa lalu. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau dua butir kurma. seandainya engkau mati (dengan membawa shalat seperti ini).

Juga tidak memahami firman Allah Ψ: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya”. Mereka tidak mematuhi perintah Allah Ψ dalam firman-Nya: “Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’". 1/ 581.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 52 Sebagian umat Islam hampir tak terelakkan dari bencana ini. Hadits riwayat Abu Dawud. Al Baqarah: 238). 32 .S. Suatu saat Rasulullah ρ ditanya tentang hukum meratakan tanah ketika sujud. Al Mu’minuun: 1-2). Bin Baz) . Beliau ρ menjawab: ً ‫عل‬ ‫ت ل َ ب ُهد ّ فَه‬ ِ ‫ها‬ ْ ِ ‫ي فَإ‬ ْ ‫س‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫ن ك ُن‬ َ ْ ‫وأن‬ ْ َ ‫)) ل َ ت‬ َ ُ‫ت ت‬ ْ ّ ‫صل‬ َ ‫ح‬ (( ‫ص ى‬ َ َ ‫سوِي‬ ِ ‫وا‬ َ ْ ‫ة ال‬ ْ َ ‫حد َةً ت‬ َ ‫ح‬ َ َ‫ف‬ “Janganlah engkau mengusap sedangkan engkau dalam keadaan shalat. (Q. No: 7452 (Imam Muslim meriwayatkan hadits senada dari Mu'aiqib . 32.S. (Q. yakni melakukan gerakan yang tak ada gunanya dalam shalat. dalam shahihil jami’ hadits. jika (terpaksa) harus melakukannya maka (cukup ) sekali meratakan kerikil ".

atau syaitan melalaikannya dari ibadah shalat. melempar pandangan ke kiri. Berdiri di hadapan Allah Ψ sambil melihat jam tangan. memasukkan jari ke dalam hidung. membetulkan pakaian.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 53 Para ulama menyebutkan. Apalagi jika yang dilakukan tidak ada gunanya dalam shalat. . atau ke atas langit. bahwasanya banyak gerakan secara berturut-turut tanpa dibutuhkan dapat membatalkan shalat. Ia tidak takut kalau-kalau Allah Ψ mencabut penglihatannya. kanan.

dan tergesa-gesa adalah dari syaitan” .” (Q. . takbir perpindahan. dalam As Silsilah As Shahihah hadits. dan bahkan hingga mendahului salam imam. Hadits riwayat Baihaqi dalam As Sunanul Kubra:10/ 104. َ َ )) َ ْ ‫شي‬ َ ‫ج‬ ّ ‫ن ال‬ (( ‫ن‬ ِ ‫لة‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ‫ي‬ َ َ‫وال ْع‬ ِ ‫طا‬ َ ‫م‬ َ ‫ه‬ َ ‫م‬ ْ ّ ‫الت ّأن‬ "Sifat perlahan-lahan adalah dari Allah Ψ. No: 1795. Allah Ψ berfirman: “Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku’ dan sujud. MENDAHULUI IMAM SECARA SENGAJA DALAM SHALAT Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. Nabi ρ bersabda: 33 . Mungkin dengan tak disadari. hal itu juga terjadi pada dirinya sendiri.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 54 8. Al Isra’: 11).33 Dalam shalat berjama'ah.S.

saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 55 َ ْ ‫ش ى ال ّذي يرفَع‬ َ َ ‫ه قَب ْه‬ َ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫مه‬ ْ َ ‫ما ي‬ ْ ‫هام ِ أ‬ َ ‫رأ‬ َ ِ ‫ل ا ْشإل‬ ُ ‫سه‬ َ ‫))أ‬ َ ُ َْ ْ ِ ْ ‫ل الله رأ ْسه‬ َ ّ‫حو‬ ((‫ر‬ ِ ‫س‬ َ ُ‫ي‬ َ ‫ح‬ َ ‫رأ‬ َ ُ َ َ ُ ٍ ‫ما‬ “Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. sebagaimana para fuqaha telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini. Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. Jika demikian maka batasan itu menjadi jelas. . apalagi dengan shalat itu sendiri.34 Jika saja orang yang hendak melakukan shalat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang. 1/ 320-321. Dahulu para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh oleh sebagian besar umat Islam itu oleh Rasulullah ρ diperingatkan dan diancam secara keras. bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai” . yaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Ketika imam selesai melafadzkan huruf (ra’) dari kalimat Allahu Akbar. Hendaknya dipahami. Hadits riwayat Muslim. dalam sabdanya: 34 .

. hadits. beliau mengingatkan orang-orang yang shalat di belakangnya: َ ‫هي‬ ‫ي فِه‬ ُ ِ ‫س هب‬ ّ ‫ها ال‬ ْ َ ‫ت فَل َ ت‬ ُ ْ ‫ي قَد ْ ب َهد ّن‬ ُ ‫نا‬ َ ّ ‫)) أي‬ ْ ِ ‫قوْن‬ ْ ّ ‫س إ ِن‬ (( ِ‫جوْد‬ ُ ‫س‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ع‬ ّ ‫ال‬ ِ ْ‫رك ُو‬ "Wahai sekalian manusia. . 35 Ketika Rasulullah ρ mulai udzur. Salah seorang sahabat bernama Al Barra’ Bin Azib τ berkata: “Sungguh mereka (para shahabat) shalat di belakang Rasulullah ρ. Abdul Baqi. Yakni sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah τ : ُ ْ‫سهو‬ َ ِ‫ إ‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫م إ ِل َه‬ ‫ذا قَه‬ ‫)) ك َه‬ ِ َ ‫ص هل‬ ِ ‫ل الله‬ َ ‫ها‬ َ ‫ها‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫ه ى ال‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ُ َ‫ن ي‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ُ َ ‫رك‬ ُ ْ‫قو‬ ّ ُ‫ع ث‬ ّ ُ‫م ث‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ ْ َ‫ن ي‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫ي ُك َب‬ ْ ‫ن‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫رف َ ه‬ َ ‫رأ‬ ّ ‫ه ث ُه‬ ُ ‫سه‬ ّ ُ‫ي ث‬ َ ‫حي ْه‬ ُ ‫م ي ُك َب ّه‬ َ ‫ع‬ ْ َ‫ن ي‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ ْ ِ‫ي َهْو‬ 35 36 . Imam hendaknya melakukan sunnahnya takbir. maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku’ dan sujud …". No: 474. No: 2/ 93. Hadits riwayat Baihaqi. dan geraknya tampak pelan. sungguh aku telah gemuk [lanjut usia].tahqiq. Hadits riwayat Muslim. dan hadits tersebut dihasankan dalam Irwa'ul Ghalil. lalu orang yang ada di belakangnya sujud (bersamanya)”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 56 ρ . 36 Dalam shalat. Maka jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku’. 2/ 290. saya tak melihat seorangpun yang membungkukkan punggungnya sehingga Rasulullah ρ meletakkan keningnya di atas bumi.

kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. maka jama'ah dalam shalat tersebut menjadi sempurna. beliau bertakbir ketika berdiri.37 Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya. sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam sebagaimana disebutkan di atas. Allah Ψ berfirman: 37 . No: 476. demikian beliau lakukan dalam semua shalatnya sampai selesai dan bertakbir ketika bangkit dari dua (rakaat) setelah duduk (tasyahhud pertama)”. hadits. Al Bagha. kemudian bertakbir ketika turun (hendak sujud). BAWANG PUTIH ATAU SESUATU YANG BERBAU TAK SEDAP. cet.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 57 ْ ‫حين يرفَع‬ َ ‫ل ذ َل ِه‬ ُ ‫فعَ ه‬ ‫ك‬ ْ َ‫م ي‬ ُ ‫س‬ َ ‫رأ‬ ْ َ‫ي‬ ّ ُ ‫ ث‬، ‫ه‬ ُ ‫س‬ ّ ُ ‫جد ُ ث‬ َ ُ َْ َ ْ ِ ‫ر‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ ‫م‬ ُ َ‫ن ي‬ ْ َ ‫ت ى ي‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ق‬ ّ‫ح‬ ِ َ ‫صل‬ ِ َ ‫ها‬ ُ ْ‫قههو‬ َ َ ‫ضي‬ َ ّ ‫ة ك ُل‬ ّ ‫في ال‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫و ي ُك َب‬ َ ‫ها‬ ُ ْ ّ (( ‫س‬ ِ ُ ‫ن ب َعْد َ ال‬ َ ‫م‬ ِ ْ‫جلو‬ ِ ْ ‫ن الثن ْت َي‬ “Bila Rasulullah ρ berdiri untuk shalat. . 9. MASUK MASJID SEHABIS MAKAN BAWANG MERAH. Hadits riwayat Bukhari. kemudian bertakbir ketika sujud. kemudian bertakbir ketika ruku’.

38 Jabir τ berkata. 1/ 395. lihat. sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam merasa terganggu dengannya”. 39 Suatu ketika Umar bin Khathab τ berkhutbah Jum’at. maka janganlah mendekati masjid kami.S. Hadits riwayat Bukhari. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah ρ bersabda: َ ‫ص‬ َ َ ‫ن أ َك‬ ‫ن‬ ْ َ ‫ث فَل َ ي‬ َ ‫را‬ َ ْ‫والث ّو‬ َ )) َ َ ‫ل ال ْب‬ ّ ‫رب َه‬ َ ‫ق‬ َ ‫وال ْك َه‬ َ ‫م‬ َ ‫ل‬ ْ ‫م‬ َ َ ْ ّ ‫ما ي َت َأ‬ ّ ‫ة ت َت َأ‬ ‫و‬ َ َ ‫مل َئ ِك‬ ُ َ‫ه ب‬ ِ ‫ذ ى‬ ِ ‫ذ ى‬ َ َ ‫جد‬ ّ ِ ‫نا فَإ‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫من‬ ّ ‫م‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫س‬ َ ْ ‫نهه‬ (( ‫م‬ ‫د‬ َ َ ‫آ‬ “Barang siapa makan bawang merah. . Fathul Bari. pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid". Al A’raf: 31). atau beliau bersabda: "Hendaknya ia menjauhi masjid kami dan diam dirumahnya”. َ ‫ها أ َو بص هل ً فَل ْيعتزل ْنه‬ َ ‫ها‬ َ ‫ن أ َك َه‬ :‫ل‬ ‫و قَه‬ َ ِ ََْ ً ْ‫ل ث َو‬ َ )) َ َ ْ ‫مه‬ ْ ‫ها أ‬ ْ ‫مه‬ ْ ْ ِ‫فَل ْي َعْت َز‬ (( ‫ه‬ ْ َ ‫نا وَلي‬ ِ ِ ‫ي ب َي ْت‬ َ َ ‫جد‬ ْ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ ‫ل‬ ْ ِ‫قعُد ْ ف‬ “Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya ia menjauhi kami. dan bawang putih dan bawang bakung. (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 58 “Hai anak Adam. dalam khutbahnya ia berkata: 38 39 Dalam riwayat Muslim disebutkan: . 2/ 339. .

beliau memerintahkan orang tersebut keluar ke padang yang luas. Allah Ψ berfirman: 40 . oleh karena itu barang siapa memakannya hendaknya mematikan (bau) keduanya dengan memasaknya”. ZINA Di antara tujuan syari'at adalah menjaga kehormatan dan keturunan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 59 “…Kemudian kalian wahai manusia. 1/ 396. Hadits riwayat Muslim. oleh karena itu syari'at Islam mengharamkan zina. yakni bawang merah dan bawang putih. lalu ketiak dan kaos kaki mereka menyebarkan bau tak sedap. . para malaikat dan mereka yang shalat. mereka yang langsung masuk masjid usai bekerja. 10. 40 Termasuk dalam hal ini adalah. Kemudian mereka masuk ke masjid dan menebarkan bau yang mengganggu hamba-hamba Allah Ψ. Sungguh aku melihat Rasulullah ρ apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang dalam masjid. memakan dua pohon yang aku tidak memandangnya kecuali dua hal yang buruk (baunya). Lebih buruk lagi adalah orang-orang yang membiasakan diri merokok yang hukumnya adalah haram.

pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinaan. dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan. maka ia dicambuk sebanyak seratus kali. Hukuman ini ditimpakan agar merasakan akibat dari perbuatannya yang keji. api dinyalakan. selama satu tahun penuh. (Q. Yaitu dengan dirajam (dilempar dengan batu hingga mati). juga agar setiap anggota tubuhnya merasakan sakit. Suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam. juga dengan melarang khalwat (berduaan di tempat yang sepi) dengan lawan jenis bukan mahram dan sebagainya. Jika dinyalakan . Suatu bukti betapa hukuman ini amat dihinakan dan dipermalukan. sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Sedang mereka berada didalamnya dalam keadaan talanjang. Pezina muhshan (yang pernah menikah). menundukkan pandangan.S.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 60 “Dan janganlah kamu mendekati zina. Yakni dengan mewajibkan hijab.di alam barzakh adalah ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Adapun pezina yang belum pernah melakukan senggama melalui nikah yang sah. Dari bawah tempat tersebut. Tidak hanya itu. Hukuman ini harus disaksikan sekelompok kaum mukminin. Adapun siksaan para pezina -baik laki-laki maupun perempuan. Al Isra’: 32). sebagaimana dengannya ia menikmati yang haram. Bahkan syari'at Islam menutup segala pintu dan sarana yang mengundang kepada perbuatan zina.

seorang raja pendusta. 41 . Hadits riwayat Muslim. tetapi Allah Ψ masih memberinya tenggang waktu. 1/ 102-103. dan orang miskin yang sombong”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 61 mereka berteriak. Dalam hadits marfu’ dari Abu Hurairah τ disebutkan: ‫م‬ ٌ َ ‫)) ث َل َث‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ُ ‫ة وَل َ ي‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ه ي َو‬ ْ ‫ههه‬ َ ‫يا‬ ُ ‫م الل‬ ُ ُ ‫مه‬ ُ ّ ‫ة ل َ ي ُك َل‬ ِ ْ ‫زك ّي‬ َ ُ ْ ‫وَل َ ي َن‬ ٌ ْ ‫شهي‬ َ :‫م‬ َ ‫عه‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫خ‬ ٌ ‫ذا‬ ٌ ‫ب أل ِي ْه‬ ْ ‫هه‬ ْ ‫ر إ ِل َي ْهِه‬ ُ َ ‫م وَل‬ ٍ ‫زا‬ ُ ‫ظه‬ ٌ ِ ‫مل‬ ٌ ِ ‫عائ‬ ّ َ‫ك ك‬ (( ‫ر‬ َ َ‫ب و‬ ٌ ‫ذا‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ َ‫و‬ ٌ ِ ‫ست َك ْب‬ “Tiga (jenis manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ψ pada hari kiamat. melolong-lolong dan memanjat keatas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. sedang bagi mereka siksa yang sangat pedih.41 Di antara cara mencari rizki yang terburuk adalah mahrul baghyi. Keadaannya akan lebih buruk lagi jika laki-laki tersebut sudah tua renta. . tetapi terus saja berbuat zina. mereka kembali lagi ke tempatnya semula (di bawah). tapi bila api dipadamkan. lalu api kembali lagi dinyalakan. yaitu upah yang diberikan kepada wanita pezina oleh laki-laki yang menzinainya. Demikian terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. juga Allah Ψ tidak akan menyucikan mereka dan tidak pula memandang kepada mereka. padahal kematian hampir menjemputnya. yaitu laki-laki tua yang suka berzina.

Walaupun do’a itu dipanjatkan ditengah malam. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan merajalela. Syaitan mempermudah jalan (menuju kemaksiatan) dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. tetapi tidak makan dengan menjajakan kedua buah dadanya. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran membeo syaitan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 62 Pezina yang mencari rizki dengan menjajakan kemaluannya tidak diterima do'anya. Di zaman kita sekarang ini. Tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Banyak orang-orang yang . Demikian pula dengan film-film yang membangkitkan nafsu hewani. (Hadits masalah ini terdapat dalam shahihul jami’. Maka bertebarlah para wanita yang pamer aurat dan keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang diperintahkan agama. Orangorang Arab dahulu berkata: ُ ُ ‫رةُ وَل َ ت َأ ْك‬ ‫ها‬ ‫جهَه‬ َ ِ‫ف ب‬ َ ‫ها فَك َي ْه‬ ُ ْ ‫جوْعُ ال‬ ُ َ ‫)) ت‬ ِ ‫ر‬ َ ْ ‫ل ب ِث َد ْي َي‬ ْ ‫ف‬ ّ ‫ح‬ (( “Seorang wanita merdeka kelaparan. Rumah-rumah mesum semua laris manis. 2971). segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Kebutuhan dan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang dibenarkan syara’ sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah Ψ. bagaimana mungkin dengan menjajakan kemaluannya?". saat pintu-pintu langit dibuka.

Jumlah anak-anak haram meningkat tajam. Ya Allah. Disana-sini berdiri bursa sex. kami mohon pada-Mu. Allah Ψ berfirman: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum . Pemerkosaan terjadi di mana-mana.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 63 melancong ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. LIWATH (HOMOSEXSUAL) Kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth pada zaman dahulu adalah berhubungan intim dengan sejenis laki-laki dengan laki-laki (homosexsual). Jadikanlah antara kami dengan hal-hal yang diharamkan dinding pembatas… Amien. Demikian halnya dengan aborsi (pengguguran kandungan) akibat kumpul kebo dan sebagainya. 11 . bersihkanlah segenap hati kami dan pelihara serta bentengilah kemaluan dan kehormatan kami.

membalikkan negeri mereka. Hadits riwayat Ahmad. buruk dan amat berbahayanya kemungkaran tersebut. hukuman pelaku homosexsual dan pasangannya. (Q. sehingga Allah Ψ menghukum pelaku homosexsual dengan empat macam siksaan sekaligus. 42 42 . dalam Shahihul Jami'. hadits. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki. Adapun dalam syari'at Islam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 64 pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. Ke-empat siksaan tersebut adalah: Kebutaan. menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan?“. Karena keji. No: 6565. jika atas dasar suka sama suka menurut pendapat yang kuat adalah dipenggal leher keduanya dengan pedang. .S. menghujani mereka dengan batu-batu kerikil dari neraka serta mengirim kepada mereka halilintar. maka bunuhlah pelaku dan pasangannya”. Al Ankabut: 28-29). Dalam sebuah hadits marfu’ dari ibnu Abbas τ disebutkan: ُ ُ ‫فههاقْت‬ َ ‫ط‬ َ ‫م‬ ُ ‫م‬ ‫لوا‬ ٍ ْ‫ل قَوْم ِ ل ُو‬ َ َ‫ن و‬ َ َ‫ل ع‬ َ ْ‫موْهُ ي َع‬ ُ ُ ‫جد ْت‬ َ )) ْ ‫م‬ ْ َ ْ‫فعُو‬ َ ‫ع‬ (( ‫ه‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ‫فا‬ ِ ِ‫ل ب‬ َ ‫وال‬ َ ‫ل‬ “Barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth (homosexsual). 1/ 300. Suatu bentuk siksa yang belum pernah ditimpakan kepada umat lain.

ini semuanya menunjukkan salah satu hikmah. sebagaimana kita saksikan sekarang seperti penyakit tha’un (sejenis penyakit pes yang menjadikan kelenjar-kelenjar bengkak dan lebih banyak menyebabkan penderitanya kepada kematian). mengapa begitu keras hukuman yang diberikan Allah Ψ untuk pelaku homosexsual. sebagai hukuman atas merajalelanya kemaksiatan. sehingga suami marah atasnya. seperti penyakit AIDS yang mematikan. bahwasanya beliau bersabda: َ َ ‫ل ام‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ت‬ ‫ذا د َعَه‬ ِ ‫شه‬ ِ ‫را‬ ُ ‫ر‬ ْ َ ‫ه ف َ ه أب‬ ُ ‫رأت َه‬ َ ِ‫ ى ف‬ َ ْ ُ ‫جه‬ ّ ‫ها ال‬ ِ ‫ه‬ َ ‫إل ه‬ ْ َ َ (( ‫ح‬ ُ َ ‫مل َئ ِك‬ َ ِ ‫صب‬ َ ‫ة‬ َ ‫با‬ َ ‫ض‬ ْ َ‫ت غ‬ َ َ‫ف‬ َ ‫ه ال‬ ُ ْ ‫ها لعَن َت‬ َ ‫با‬ ْ ُ ‫ ى ت‬ َ ْ ‫ن عَلي‬ ّ ‫حت‬ “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk melakukan senggama) ia menolak. 43 Manakala terjadi perselisihan dengan suami banyak perempuan yang menghukum suaminya (menurut 43 . dan macam-macam penyakit yang sulit disembuhkan bahkan belum ditemukan penawarnya. Hadits riwayat Bukhari. . 12. lihat Fathul Bari.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 65 Timbulnya berbagai penyakit. yang pada zaman nenek-moyang tak dikenal. maka malaikat melaknat perempuan itu hingga pagi”. 6/ 314. PENOLAKAN ISTRI TERHADAP AJAKAN SUAMI Dari Abi Hurairah τ dari Nabi Muhammad ρ.

. berlindung diri dan berteduh)". 2/ 181. hendaknya ia memenuhi panggilannya. Digunakan oleh penunggangnya sebagai tempat duduk. hadits. 13. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik sehingga bisa lebih menyusahkan istri.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 66 dugaannya) dengan menolak melakukan hubungan suamistri. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya apakah istri dalam keadaan sakit. No: 547. Misalnya suami berusaha menikahi perempuan lain. sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. meskipun itu berada di atas sekedup (sesuatu yang diletakkan di atas punggung onta. Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan yang haram. Karena itu manakala suami memanggil. hendaknya sang istri memenuhi ajakannya. hamil. Realisasi dari sabda Rasulullah ρ : َ ‫ل ام‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ب‬ َ َ ‫ذا د‬ ِ ‫شه‬ ِ ‫را‬ ْ ‫جه‬ ُ ‫ر‬ ِ ُ ‫ه فَل ْت‬ ُ ‫رأت َه‬ َ ِ‫ ى ف‬ َ ْ ُ ‫ج‬ ّ ‫عا ال‬ ِ ‫ه‬ َ ‫إل ه‬ َ ‫ن‬ (( ‫ب‬ َ ‫ت‬ ْ ِ ‫وَإ‬ ْ َ ‫كان‬ ٍ َ ‫ر قَت‬ ِ ْ‫ ى ظ َه‬ َ ‫عل‬ “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur. Lihat Zawaidul Bazzar. 44 Meskipun demikian. atau dirundung kesedihan. hendaknya suami memperhatikan kondisi istrinya. dalam Shahihul Jami'. PERMINTAAN AGAR DITALAK SUAMI TANPA SEBAB YANG DIBOLEHKAN SYARA’ 44 .

Bahkan tak jarang yang menantang suami dengan kata-kata yang menegangkan urat leher. ceraikan aku. Padahal. dalam sebuah hadits marfu. talak (perceraian).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 67 Ketika terjadi percekcokan dengan suami. kalau kamu memang laki-laki. menjadi nyatalah dari hikmah syari'at mengharamkan perbuatan tersebut. terputusnya tali keluarga. Semua mengetahui. yaitu minta cerai. Misalnya. Dengan akibat-akibat seperti disebutkan di atas. terkadang keputusan itu diambil hanya pengaruh dari sebagian keluarganya atau tetangga yang memang hendak merusak keluarga orang lain. riwayat Tsauban τ disebutkan: َ َ ‫)) أ َيما ام‬ ‫ها‬ ‫مه‬ َ َ ‫ها الط ّل‬ ِ ‫ق‬ ٍ ‫رأ‬ َ ْ‫زو‬ َ ‫ت‬ َ ‫ة‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫سأل‬ َ ‫ج‬ ْ ‫م‬ َ ْ َ ّ ْ ِ ‫ن غَي ْه‬ ْ َ (( ‫ة‬ ُ ‫ح‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ‫ة ال‬ َ ِ ‫رائ‬ َ َ‫س ف‬ ٌ ‫را‬ َ ْ ‫م عَلي‬ َ ‫ها‬ َ ‫ح‬ ٍ ‫ب َأ‬ . melahirkan banyak kerugian besar. banyak di antara para istri yang langsung mengambil jalan pintas. Ada juga perceraian itu disebabkan sang suami tak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istri. lepasnya kendali anak dan terkadang disudahi dengan menyesal pada saat penyesalan tak lagi berguna dan sebagainya.

17/ 339. mereka adalah orang-orang munafik”.46 Adapun jika memang ada sebab-sebab yang dibolehkan menurut syara’. No: 2703. tidak mau lagi mendengar nasihat dan tak berguna lagi upaya ishlah (perbaikan). maka tidak mengapa bagi istri meminta cerai sehingga ia tetap dapat memelihara diri dan agamanya. 45 Hadits marfu’ lain riwayat Uqbah bin Amir τ menyebutkan: ‫ت‬ ‫قه‬ َ ِ‫ناف‬ ‫من ْت َزِعَه‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ِ ‫ها‬ ِ ‫عا‬ َ ِ ‫خت َل‬ ّ ِ ‫)) إ‬ ُ ‫ها‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ّ ‫ت هُ ه‬ َ ‫ت‬ (( “Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan. DZHIHAR 45 46 . Hadits riwayat Ahmad. dalam Shahihul Jami'. suka menyiksanya dan menolak memberikan hak-hak istri.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 68 “Siapa saja wanita yang minta diceraikan suaminya tanpa alasan yang dibolehkan. No: 1934. . maka haram baginya bau surga”. Al Kabir. . 14. Hadits riwayat Thabrani dalam. hadits. suka minum minuman keras dan narkotika. dalam Shahihul Jami'. 5/ 277. seperti suaminya suka meninggalkan shalat. atau memaksa istrinya berbuat haram. hadits.

Syariat Islam menjadikan kaffarat dzhihar demikian berat. engkau seperti punggung ibuku". atau "engkau haram bagiku sebagaimana haramnya saudara perempuanku". karena di dalamnya mengandung penganiayaan terhadap wanita . Dalam hal ini Allah Ψ berfirman: “Orang-orang yang mendzhihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya seperti ibunya).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 69 Di antara ungkapan jahiliyah yang masih tersebar di kalangan umat ini adalah ungkapan yang menjerumuskan kepada persoalan dzhihar. demikian pula . Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.S. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. Al Mujadilah: 2). yakni hampir menyerupai kaffarat pembunuhan yang tidak disengaja. padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. (Q. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya: "Bagiku. Atau ucapan-ucapan kotor lain yang dibenci syari'at.

kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak). Seorang yang telah mendzhihar istrinya. Allah Ψ berfirman: “Orang-orang yang mendzhihar istri mereka. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 70 menyerupai kaffarat senggama pada siang hari di bulan Ramadhan. Maka siapa yang tidak kuasa. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Dan . (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. tidak boleh ia mendekati istrinya kecuali setelah membayar kaffarat tersebut.

MENGGAULI ISTRI SAAT HAID Allah Ψ berfirman: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. katakanlah: "Haid itu adalah kotoran.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 71 bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang sangat pedih". maka gaulilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Al Baqarah: 222).S. Karena itu seorang suami tidak halal menggauli istrinya sehingga ia mandi setelah darah haidnya berhenti. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. (Q. sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang . sehingga mereka suci”. Allah Ψ berfirman: “Apabila mereka telah suci.S. dan janganlah kamu mendekati mereka. Al Mujadilah: 3-4). 15. (Q.

maka ia tidak berdosa. menurut sebagian ulama yang menganggap shahih hadits tentang kaffarat. Dalam penerapan kaffarat ini. para ulama juga berbeda pendapat. maka wajib baginya membayar kaffarat. atau mendatangi dukun maka ia telah kufur (mengingkari) apa yang telah diturunkan kepada Muhammad”. atau sebelum mandi dari haid. No: 5918.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 72 bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri”. Mengenai kotornya perbuatan menggauli istri saat haid itu. dalam Shahihul Jami'. 1/ 243. sebagian ulama berkata: "Ia boleh memilih antara keduanya (satu atau setengah dinar)". Al Baqarah: 222). maka ia membayar satu dinar. serta tidak mengetahui kondisi sang istri. maka ia membayar setengah dinar". . atau menggauli di duburnya (anus). Yakni dengan membayar satu dinar atau setengahnya.S. Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah τ. Sebagian ulama lain berpendapat: "Jika ia menggauli di awal haid (ketika darah haid masih banyak keluar). dan jika ia menggaulinya di akhir haid saat darah haid tinggal sedikit. 47 Tetapi orang yang melakukannya dengan tanpa disengaja. 47 . Berbeda jika ia melakukannya dengan sengaja serta mengetahui kondisi sang istri. disebutkan dalam sabda Nabi ρ : َ ‫)) من أ َت ى حائ ِضا أ َو امرأ َةً ف هي دبرهَه‬ َ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كاهِن ًه‬ َ ْ َ ْ ‫ها أ‬ َ ْ ِ ً َ ِ ُُ ْ ِ ُ َ (( ٍ‫مد‬ َ َ ‫قد ْ ك‬ َ َ‫ف‬ َ ‫ما أن ْزِل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ ى‬ َ ِ‫ر ب‬ َ ‫ف‬ َ ‫عل‬ “Barang siapa menggauli istri (yang sedang) haid. (Q. hadits.

No: 5865.25 gram emas. dalam Shahihul Jami'. tidak segansegan menggauli istrinya lewat dubur (tempat keluarnya kotoran). Dalam hadits marfu’ dari Abu Hurairah τ disebutkan: َ ‫)) مل ْعون من أ َت ى ام‬ (( ‫ها‬ َ ِ‫ي د ُب ُر‬ َ ْ َ ٌ ْ ُ َ ْ ِ‫رأةً ف‬ َ ْ “(Sungguh) terlaknat orang yang menggauli istrinya lewat duburnya”. MENGGAULI ISTRI LEWAT DUBUR (ANAL SEKS) Sebagian orang yang memiliki kelainan (abnormal) dari kalangan orang-orang yang lemah iman. 2/479. Bin Baz. . hadits. 16. satu dinar adalah 4. Baik di awal haid atau di akhirnya. orang yang bersangkutan boleh bersedekah dengannya atau dengan uang yang senilai dengannya 48. sebab satu junaih Saudi sama dengan 1. ¾ dinar. 49 Bahkan lebih dari itu Rasulullah ρ bersabda: 48 49 . . Yang benar adalah dia boleh memilih antara membayar kaffarat satu dinar atau setengahnya. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Hadits riwayat Ahmad. Adapun dinar adalah senilai 4/6 junaih Saudi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 73 Menurut ukuran umum. Rasulullah ρ melaknat para pelaku perbuatan keji tersebut.

Sebagian lagi menipu istrinya yang malu bertanya tentang hukum masalah tersebut dengan mengatakan. hal itu halal dan dibolehkan. Padahal kita tidak boleh menafsirkan maksud ayat di atas sesuai dengan keinginan kita. Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah τ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 74 َ ‫)) من أ َت ى حائ ِضا أ َو امرأ َةً ف هي دبرهَه‬ َ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كاهِن ًه‬ َ ْ َ ْ ‫ها أ‬ َ ْ ِ ً َ ِ ُُ ْ ِ ُ َ (( ٍ‫مد‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫ب‬ ‫ر‬ َ َ ‫قد ْ ك‬ َ َ‫ف‬ ّ َ ُ َ َ ِ ْ َ ِ َ ‫ف‬ “Barangsiapa yang menggauli istri (yang sedang haid). Sebab sebagaimana telah dimaklumi bersama. dalam Shahihul Jami'. (Q. 50 Meskipun wanita normal enggan melayani kelainan suaminya. Al Baqarah: 223). hadits No: 5918. tetapi kita harus merujuk kepada sunnah. sunnah adalah penjelas Al Qur’an. tapi pada akhirnya banyak yang tak berdaya. . atau menggauli diduburnya. 1/243. atau mendatangi dukun. Mereka berdalil dengan firman Allah Ψ : “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam. 50 . sebab tak jarang suami mengancam akan menceraikannya jika ia menolaknya. maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu ini bagaimana saja kamu kehendaki”.S. maka ia telah kufur (mengingkari) dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad”.

Di antara sebab tejadinya perbuatan dosa ini adalah saat memasuki kehidupan rumah tangga yang suci. tidak menjadikannya sebagai perbuatan halal. meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka oleh suami-istri. suami boleh sekehendaknya menggauli istri. Karena saling merelakan untuk mengerjakan perbuatan haram. mereka masih membawa warisan jahiliyah yang kotor berupa berbagai adegan menyimpang yang diharamkan. Perbuatan ini tetap haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 75 Sunnah Rasulullah ρ menjelaskan. . dari arah depan atau belakang selama di tempat jalan kelahiran anak (vagina). Dan tak diragukan lagi dubur atau anus bukanlah jalan kelahiran anak tetapi jalan keluarnya kotoran manusia. Atau masih membawa ingatan dan imajinasi adegan filmfilm porno tanpa taubat kepada Allah Ψ.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 76 17. (Q. Keadilan yang dituntut adalah dalam membagi giliran menginap di masing-masing istri. pakaian dan tempat tinggal. . TIDAK BERBUAT ADIL DI ANTARA PARA ISTRI Di antara yang diwasiatkan Allah Ψ kepada kita dalam kitab-Nya yang mulia adalah berbuat adil di antara para istri. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan). Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. dalam memberikan hak nafkah. An Nisa’: 129). Allah Ψ berfirman: “Dan kamu sekali–kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu).S. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Syaitan amat giat dalam menebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 77 Jadi keadilan yang dituntut bukanlah dalam soal membagi perasaan cinta yang ada di hati. Seperti memberinya giliran menginap atau nafkah lebih banyak dari pada istrinya yang lain. Pada hari kiamat orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ρ : َ ‫كانت ل َه ام‬ َ ِ‫ل إ‬ َ ‫ما‬ َ ‫جا‬ ‫ ء‬ َ ‫رأ‬ َ ‫ما‬ َ ‫ح‬ ْ ِ ‫ل ى إ‬ َ ُ‫داه‬ َ َ‫ن ف‬ َ )) ِ ‫تا‬ َ ْ ُ ْ َ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ٌ ‫ائ‬ َ َ‫ة و‬ (( ‫ل‬ ّ ‫ش‬ ِ ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ي َو‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ق‬ َ ‫يا‬ “Barang siapa memiliki dua istri dan ia cenderung kepada salah seorang dari keduanya. dalam Shahihul Jami'. Sebagian orang yang berpoligami ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang istrinya. 51 18. niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi badannya condong”. 2/ 601. BERKHALWAT (BERDUAAN) DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM. No: 6491. sehingga tak mengacuhkan yang lain. hadits. sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya. Hadits riwayat Abu Daud. Ini jelas suatu perbuatan haram. Karena itu Allah Ψ mengingatkan kita dengan firman-Nya: 51 . .

Diantara cara-cara syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji adalah khalwat (berduaduaan) dengan wanita yang bukan mahram. Syaitan masuk kepada anak Adam bagaikan aliran darah. maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar”. (Q. Hadits riwayat Tirmidzi.S. syari'at Islam menutup pintu tersebut.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 78 “Hai orang-orang yang beriman. An Nur: 21). Karenanya. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan dari Ibnu Umar τ bahwasanya Nabi ρ bersabda: ّ ‫ة إ ِل‬ ٌ ‫ج‬ َ َ‫ي ه‬ َ ‫ذا‬ ْ َ ‫)) ل َ ي‬ ٍ َ ‫مغِي ْب‬ ِ ْ‫ل ب َعْد َ ي َو‬ ُ ‫ر‬ ّ َ‫خل ُو‬ ُ ‫ ى‬ ْ ‫م‬ َ ‫ن‬ َ ‫عل‬ َ ٌ ‫ج‬ (( ‫ن‬ َ ْ ‫و إ ِث‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫مع‬ َ َ‫و‬ ِ ‫نا‬ ْ ‫لأ‬ َ ‫ه‬ 52 . janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ρ : َ ‫ل بام‬ َ ّ ‫ة إ ِل‬ َ ‫ن‬ ‫ما‬ ْ َ ‫)) ل َ ي‬ ٍ ‫رأ‬ َ ‫كا‬ ُ ‫ر‬ ّ َ‫خل ُو‬ َ ُ‫ثال ِث ُه‬ َ ْ ِ ٌ ‫ج‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫شي‬ ّ ‫ال‬ (( ‫ن‬ ُ ‫طا‬ “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan”52. 3/ 474 .

Di samping. JABAT TANGAN DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM Pada zaman kontemporer ini. jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir menjadi tradisi. Karenanya tidak mengherankan. jumlah anak-anak haram juga semakin meningkat tajam. di kamar.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 79 “Sungguh tidaklah masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya (suami atau mahramnya). Tradisi bejat itu mengalahkan akhlak islami yang semestinya ditegakkan. . Bahkan mereka menganggap 53 . 53 Berdasarkan petunjuk hadits di atas. Banyak orang yang meremehkan persoalan ini. maka tidak dibolehkan seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita bukan mahram. baik dengan istri saudaranya. jika semakin banyak ketidak-jelasan nasab dan keturunan. membangun mukadimah untuk mengarah ke sana. atau di mobil. Hadits riwayat Muslim. Padahal khalwat sangat potensial untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. di kantor. Paling tidak. 4/ 1711. entah karena terlalu percaya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. dengan pembantunya atau pasien wanita dengan dokter atau yang semacamnya. 19. kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki". baik di rumah.

tentang bahaya persoalan tersebut menurut syara’. kaku. baik dari pihak ayah maupun ibu lebih mudah dari pada minum seteguk air. hal ini termasuk zina tangan. Hadits riwayat Thabrani dalam Shahihul Jami'.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 80 kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya dari pada syari'at Allah Ψ yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka engkau ajak dialog tentang hukum syari'at dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas. hadits. sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ρ : 54 Rasulullah ρ bersabda: . Seandainya mereka melihat secara jernih dan penuh pengetahuan. lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. Sehingga dalam masyarakat kita. No: 4921. dan sebagainya. ketinggalan zaman. . berjabat tangan dengan anak (perempuan) paman atau bibi. hendak memutuskan tali silaturrahim. menggoyahkan niat baik…. dengan istri saudara atau istri paman. ekstrim. sulit beradaptasi. tentu serta merta ia akan menuduhmu sebagai orang yang kolot. tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut. َ ْ ‫ل َن يط ْعن في رأ‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ط‬ ٍ َ ‫خي‬ ِ ِ‫م ب‬ َ ‫سأ‬ ْ ُ ‫حدِك‬ ْ ‫م‬ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ )) ِ َ ‫خير ل َه م‬ ّ ‫ح‬ (( ‫ه‬ ِ َ ‫رأ َةً ل َ ت‬ ْ ‫نأ‬ َ ُ َ‫ل ل‬ ْ ‫سا‬ َ َ‫ن ي‬ ّ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ِ ُ ٌ ْ َ ٍ‫حدِي ْد‬ “Sungguh di tusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi. 54 Kemudian tak diragukan lagi.

kedua tangan berzina. Darul Kitab Al 'Arabi. . Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabir. No: 2509. cet.56 Beliau ρ juga bersabda: ُ (( ‫ ء‬ َ ‫سا‬ ُ ِ‫صاف‬ َ ّ ‫ح الن‬ َ ‫ي لَ أ‬ ْ ّ ‫)) إ ِن‬ “Sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan wanita”. Hadits riwayat Ahmad. Hadits riwayat Ahmad. hadits. Shahihul Jami'. dalam Shahihul Jami'. lihat. 4/ 354. 55 Dan adakah orang yang hatinya lebih bersih dari hati Nabi Muhammad ρ? Walaupun demikian beliau mengatakan: َ َ (( ‫ ء‬ ِ ‫سا‬ َ ّ ‫ي الن‬ َ ‫ي لَ أ‬ ّ ‫م‬ َ ِ‫س أي ْد‬ ْ ّ ‫)) إ ِن‬ “Sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh tangan wanita”. 70554. Al Ishabah. 6/ 357. 24/ 342.57 Dan dari Aisyah radliallahu 'anha. kedua kaki berzina dan kemaluanpun berzina”. . dia berkata: ِ ‫ل الل‬ ِ ‫والل‬ َ ‫ ي َد‬ ‫ه‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫م‬ ْ ‫س‬ َ ‫ما‬ َ ‫ه‬ ِ ْ‫سو‬ َ ُ ‫ت ي َد‬ َ َ ‫)) وَل‬ َ َ ‫ام‬ ّ َ‫ة ق‬ (( ِ ‫بال ْك َل َم‬ ٍ ‫رأ‬ َ ُ‫ه ي‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫با‬ ُ ّ ‫ر أن‬ ّ ُ‫يعه‬ َ ْ ‫ط غَي‬ َ ْ 55 56 57 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 81 ‫ن‬ ِ‫ز‬ َ ْ ‫)) ا َل ْعَي‬ ْ ‫ر‬ ْ َ‫ن ت‬ َ َ ‫وال ْي‬ َ ِ ‫زن‬ ْ َ‫ن ت‬ ِ َ ‫جل‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ن‬ ِ َ ‫نيا‬ ِ ‫دا‬ َ ‫ن‬ ِ ‫يا‬ ِ ‫نا‬ ْ َ‫ن و‬ (( ‫ي‬ َ ‫ال‬ ِ‫ز‬ ْ َ‫ج ي‬ ُ ‫ر‬ ْ َ‫ت‬ ْ ِ ‫زن‬ ْ ‫ف‬ ِ َ ‫نيا‬ “Kedua mata berzina. 1/ 412. 4126. Shahihul Jami'. .

WANITA KELUAR RUMAH DENGAN MEMAKAI PARFUM SEHINGGA MENGGODA LAKI-LAKI. Perlu juga diketahui. Inilah kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Rasulullah ρ amat keras mamperingatkan masalah tersebut. Hendaknya takut kepada Allah Υ. 20. sungguh tangan Rasulullah ρ tidak (pernah) menyentuh tangan wanita sama sekali. Beliau ρ bersabda: َ ‫)) أ َيما ام‬ َ ْ ‫ ى ال‬ َ ‫ت‬ ٍ ‫رأ‬ ْ ‫ةا‬ ْ ‫ر‬ َ ‫م‬ ّ ُ‫ت ث‬ ْ ‫ر‬ ّ ‫م‬ َ َ ‫ست َعْط‬ َ ْ َ ّ ِ ‫قوْم‬ َ ‫عل‬ َ (( ‫ة‬ ٌ َ ‫زان ِي‬ َ ‫ي‬ َ ْ ‫وا رِي‬ ِ َ ‫ل ِي‬ َ ‫ح‬ َ ِ‫ها فه‬ ْ ُ ‫جد‬ . tetapi beliau membai'at mereka dengan perkataan”. orang-orang yang mengancam cerai istrinya yang shalehah. meski memakai alas (kaos tangan) hukumnya tetap haram. Sesuatu yang menjadikan laki-laki lebih tergoda karena umpan wewangian yang menghampirinya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 82 “Dan Demi Allah. Keluar rumah dengan menggunakan parfum yang wanginya menjelajahi segala ruang. karena ia tidak mau berjabat tangan dengan kolega-koleganya. berjabat tangan dengan lawan jenis.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

83

“Perempuan manapun yang menggunakan parfum, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah seorang pezina”.58 Sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini, sehingga dengan sembarangan mereka memakai parfum. Tak peduli di sampingnya ada sopir, pedagang, satpam, atau orang lain yang tak mustahil akan tergoda. Dalam masalah ini, syari'at Islam amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah ia diwajibkan mandi terlebih dahulu seperti mandi janabat, meskipun tujuan keluarnya ke masjid.

َ ‫)) أ َيما ام‬ َ ‫م‬ ِ‫جد‬ ٍ ‫رأ‬ َ ‫ر‬ ْ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ ْ ‫ ى ال‬ ْ ‫ج‬ ّ ُ‫ت ث‬ ْ َ ‫ة ت َط َي ّب‬ َ ‫خ‬ َ ْ َ ّ ِ ‫ت‬ َ ‫إل‬ َ َ ‫س‬ ْ َ ‫قب‬ ‫ل‬ ْ ُ‫م ي‬ ِ َ ‫ت ى ت َغْت‬ ّ ‫ح‬ ِ ‫ل‬ َ ٌ‫صل َة‬ ُ ْ ‫جد َ رِي‬ َ ْ‫ل ِي ُو‬ ْ ‫ها ل‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ح‬ (( ‫ة‬ ِ َ ‫ناب‬ َ ‫ج‬ ِ ‫ها‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ِ ‫اغْت‬ َ َ ‫سال‬ َ ‫م‬
“Perempuan manapun yang memakai parfum, kemudian keluar ke masjid, (dengan tujuan) agar wanginya tercium orang lain, maka shalatnya tidak diterima sehingga ia mandi sebagaimana mandi jinabat”.59 Setelah berbagai peringatan kita sampaikan, akhirnya kita hanya bisa mengadu kepada Allah Υ
58 59

Rasulullah ρ bersabda:

. Hadits riwayat Ahmad; 4/ 418, Shahihul Jami'; 105. . Hadits riwayat Ahmad; 2/ 444, Shahihul Jami'; 2073.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

84

tentang para wanita yang memakai parfum dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan parfum yang wanginya menyengat hidung itu tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus, tetapi mereka gunakan di pasar-pasar, di kendaraan-kendaraan, dan di pertemuan-pertemuan umum, hingga di masjidmasjid pada malam-malam bulan suci Ramadhan. Syari'at Islam memberikan batasan, bahwa parfum wanita muslimah adalah yang tampak warnanya dan tidak keras semerbak wanginya. Kita memohon kepada Allah Υ, semoga Dia tidak murka kepada kita, dan semoga Dia tidak menghukum orang-orang shaleh baik laki-laki maupun perempuan, dengan sebab dosa orang-orang yang jahil (bodoh), dan semoga Dia menunjuki kita semua ke jalan yang lurus.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

85

21. WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM Dalam shahihain, Ibnu Abbas ψ meriwayatkan, bersabda Rasulullah ρ :

َ ‫)) ل َ تسافر ال ْم‬ (( ٍ ‫رم‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ي‬ َ ّ ‫رأةُ إ ِل‬ َ ‫ح‬ ْ ِ‫ع ذ‬ ْ َ ُ ِ َ ُ

“Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya” . 60 Ketentuan di atas berlaku untuk semua bentuk safar (bepergian), bahkan termasuk di dalamnya safar (bepergian) dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Bepergiannya wanita tanpa disertai oleh mahramnya, bisa memperdaya orang-orang fasik, sehingga bisa saja mereka tak segan-segan memangsanya. Di sisi lain, wanita berada pada posisi lemah dan tak berdaya, sehingga tak jarang ia justru terbujuk oleh laki-laki. Paling tidak, dengan kesendiriannya itu, kesuciaannya sebagai wanita ia pertaruhkan. Demikian pula halnya dengan perjalanan melalui udara, walaupun dia diantar oleh mahramnya sampai ke atas pesawat, dan di jemput mahramnya yang lain saat tiba di tempat tujuan.

60

. Hadits riwayat Muslim; 2/ 977

Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫خو‬ َ َ ‫ها أ َو ابنها أ َو زوجها أ‬ َ ‫و‬ ْ ُ‫و ذ‬ ْ ‫ها أ‬ ْ ُ ‫وأ‬ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ‫ أب ُو‬. siapakah yang duduk di sebelah wanita tersebut sepanjang perjalanan? Juga. lihat Fathul Bari. apa yang bakal terjadi? Sungguh. baligh. suaminya. . 11/ 26. saudara lakilakinya atau mahram dari wanita tersebut". anaknya. 61 22. dan laki-laki. berakal. kemungkinan itu acap kali terjadi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 86 Kita bertanya.. Hadits riwayat Bukhari. )) (( ‫ها‬ ِ ٍ ‫رم‬ ْ ‫م‬ َ َ ْ ‫من‬ َ ‫ح‬ “…Bapaknya. atau terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal.. seandainya terjadi kerusakan sehingga pesawat mendarat di bandara transit. Perhatikanlah… betapa tegas aturan syari'at Islam dalam soal mahram. Untuk menjadi mahram dalam perjalanan disyaratkan adanya empat hal: muslim. MEMANDANG WANITA DENGAN SENGAJA Allah Υ berfirman: 61 .

َ ْ َ ِ‫)) فَز‬ (( ( ‫ه‬ َ ‫ما‬ َ ‫ر‬ ُ ‫م الل‬ َ ‫ ى‬ ّ ‫ح‬ ْ ‫ر)أ‬ ُ َ ‫ن الن ّظ‬ ِ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ِ ْ ‫نا العَي‬ “Adapun zina mata adalah melihat (kepada apa yang diharamkan Allah)". An Nur: 31). Wanita diharamkan memandang kepada laki-laki yang bukan mahram dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. 3047. dan memelihara kemaluannya”.S. yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. 2/ 69. Shahihul Jami'. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Allah Υ berfirman: Rasulullah ρ bersabda: “Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 87 "Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman. Hadits marfu' riwayat Ahmad.S. 62 Tetapi dikecualikan dari hukum di atas. bila melihat wanita untuk keperluan yang dibolehkan syari'at. 62 . “Hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. demikian pula dengan dokter kepada pasiennya. Misalnya seorang laki-laki memandang kepada wanita yang akan dilamarnya. (Q. Hal yang sama. An Nur: 30). (Q. . juga berlaku untuk wanita.

baik di majalah. semua itu adalah sekedar gambar. . Namun bukankah sangat jelas bahwa semua itu berpotensi merusak (Akhlak) dan membangkitkan nafsu birahi? 23. Termasuk tipu-daya syaitan adalah melihat gambar-gambar porno. bukanlah hakikat yang sebenarnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 88 Juga haram hukumnya memandang laki-laki yang belum baligh dan laki-laki tampan dengan pandangan syahwat. Hal yang sama juga berlaku antar sesama wanita. Haram bagi laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Dan setiap aurat yang tidak boleh dilihat. tidak boleh pula untuk dipegang meski dengan dilapisi kain. peminum khamr (minuman keras). internet dan sebagainya. televisi. video. Sebagian mereka berdalih. film. DIYATSAH (HILANGNYA RASA CEMBURU) Dari Ibnu Umar ψ ia berkata: Rasulullah bersabda ρ: ‫ن‬ َ ‫جن ّه‬ ٌ ‫)) ث َل َث َه‬ ِ ْ ‫م هد‬ َ ْ ‫م ال‬ َ ْ ‫ة قَ هد‬ َ ‫ر‬ ُ :‫ة‬ ُ ‫ه عَل َي ْهِ ه‬ ُ ‫م الل ه‬ ُ ‫م‬ ّ ‫حه‬ َ ‫ه‬ ‫وال ْعَه‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ‫والهد ّي ّو‬ ّ ‫ها‬ ِ ‫ي أهْل ِه‬ ِ ُ‫ي ي‬ ْ ‫خ‬ ْ ‫ر فِ ه‬ ّ ‫قه‬ ْ ِ‫ث ال ّهذ‬ َ ‫ق‬ َ ‫ر‬ ِ ‫مه‬ (( ‫ث‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ْ ‫خب‬ “Tiga (jenis manusia) yang Allah haramkan atas mereka surga.

8/ 45. Hadits riwayat Bukhari. 24. merelakan salah seseorang wanita dari anggota keluarganya berduaduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. 63 Penjelmaan diyatsah di zaman kita sekarang ini di antaranya adalah. membiarkan mereka keluar tanpa hijab sehingga orang yang lalu-lalang di jalan dapat memandangnya dengan jelas dan leluasa. . membawa mereka ke gedung film-film porno atau majalah-majalah yang menebarkan kerusakan dan menghilangkan rasa malu dan masih banyak lagi bentuk diyatsah yang lain.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 89 pendurhaka (kepada orang tuanya). menutup mata terhadap anak perempuan atau istri yang berhubungan dengan laki-laki lain di dalam rumah. membiarkan salah seorang wanita anggota keluarganya mengendarai mobil berduaan dengan laki-laki bukan mahram seperti. atau sekedar mengadakan pembicaraan dengan dalih beramah-tamah. MEMALSUKAN NASAB ANAKKEPADA SELAIN AYAHNYA DAN PENGINGKARAN AYAH TERHADAP ANAK SENDIRI Menurut syari'at Islam. lihat Fathul Bari. dan dayyuts (yaitu) yang merelakan kekejian dalam keluarganya”. Sebagian orang ada yang melakukan hal tersebut untuk tujuan materi. sopir dan yang sejenisnya. sehingga menulis nasab palsu dalam 63 . atau menggolongkan diri kepada selain kaumnya. seorang muslim tidak dibenarkan menasabkan diri kepada selain ayahnya.

haram hukumnya mempermainkan nasab atau memalsukannya. sedang ia mengetahuinya. 64 Jadi menurut ketentuan syari'at. menuduhnya berselingkuh dengan laki-laki lain. . Semua perbuatan di atas hukumnya haram. warisan dan sebagainya. padahal anak itu jelas-jelas lahir dari hubungan antara dirinya dengan istrinya. Sebagian istri juga ada yang berkhianat. lihat Fathul Bari. 8/ 45. Perbuatan tersebut melahirkan kerusakan besar di banyak bidang persoalan. maka haram baginya surga”. Sebagian laki-laki apabila terjadi pertengkaran dengan istrinya. 64 . nikah. misalnya dalam urusan mahram. Dalam sebuah hadits marfu’ dari Sa’ad bin Abi Bakrah τ di sebutkan: َ ‫)) من ادع ى إله ى غَيه‬ َ ‫م‬ ‫ة‬ ُ ‫جن ّه‬ ِ ‫ر أب ِي ْه‬ َ ْ ‫فال‬ ُ ‫و ي َعْل َه‬ َ ‫ه وَهُه‬ ِ ْ َ ِ َ ّ ِ َ (( ‫م‬ ِ ْ ‫عَل َي‬ َ ‫ه‬ ٌ ‫را‬ َ ‫ح‬ “Barang siapa mengaku (bernasab) kepada selain ayahnya. untuk memudahkan urusannya. tetapi kemudian ia menasabkan anak tersebut kepada suaminya yang sah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 90 surat-surat dan dokumen penting. mendapat ancaman yang keras dari Allah Ψ. sehingga ia tidak mengakui anaknya sendiri tanpa bukti apapun. Hadits riwayat Bukhari. Misalnya ia hamil dari hasil zina dengan lelaki lain. Orang-orang sebagaimana disebutkan di atas. Sebagian lain ada yang melakukannya karena dendam kepada sang ayah yang meninggalkan dirinya sejak kecil.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 91 َ ‫)) أ َيما ام‬ ‫م‬ َ ‫ت‬ َ ْ ‫ة أ َد‬ ِ ‫س‬ ٍ ‫رأ‬ ْ ‫ههه‬ َ ٍ ‫ ى قَوْم‬ ْ َ ‫خل‬ ُ ْ ‫من‬ َ ْ ‫ن ل َي‬ ْ ‫م‬ َ ْ َ ّ َ ‫عل‬ َ َ َ ‫ه‬ ‫الله‬ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫يه‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫و‬ ٍ ‫ ء‬ ‫ي‬ ‫شه‬ ‫ي‬ ‫فه‬ ‫ه‬ ‫الله‬ ‫ن‬ ِ ِ ‫ت‬ َ ْ ‫فَل َي‬ ُ ْ ‫س‬ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ ‫م‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ر إ ِل َي ْه‬ َ ‫ج‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ َ َ ّ ‫و أي‬ ُ َ ‫جن ّت‬ ُ ‫و ي َن ْظ ُه‬ َ ‫ح هد َ وَل َهد َهُ وَهُ ه‬ ٍ ‫ج‬ َ ‫ما‬ َ ، ‫ه‬ َ ْ َ ُ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ ى‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ح‬ َ َ َ ْ ‫ا‬ َ ِّْ ِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ِ ُ (( ‫ن‬ ِ ‫وال‬ َ ْ ‫خرِي‬ َ “Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum. Mula’anah saling melaknat antara suami dengan istri. . pada saat turun ayat mula’anah 65. 66 Abu Hurairah τ meriwayatkan. padahal dia bukan dari golongan mereka. lihat Misykatul Mashabih. 65 66 . maka Allah Ψ akan menutup diri darinya dan akan mempermalukannya di hadapan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sesudahnya”. Hadits riwayat Abu Daud. padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah). 3316. Dan siapa saja dari laki-laki yang mengingkari anaknya. bahwasanya ia mendengar Rasulullah ρ bersabda. . maka Allah Ψ berlepas diri dari padanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. karena tuduhan zina. 2/ 695.

dan kelemahan. jika kamu orang-orang yang beriman. niscaya akan mendapatkan kesimpulan. melakukan kegiatan riba akan mengakibatkan kerugian. kebangkrutan. (Q. Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga tingkat negara. maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”. Cukuplah ayat diatas sebagai petunjuk bagi kita. Allah Ψ tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba. tingginya angka pengangguran. Allah Ψ berfirman: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut). Baik karena lilitan hutang yang tak terbayarkan atau berupa kepincangan ekonomi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 92 25. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba).S. Al Baqarah: 278-279). ambruknya perseroan dan . kelesuan. betapa keji dosa riba di sisi Allah Ψ. kemandegan. MAKAN UANG RIBA Dalam kitab suci Al Qur’an.

3/ 1219. satpam dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan riba. atau pembantu kelancaran kegitan riba adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad ρ : َ ‫ آك ِه‬: ‫ه‬ ُ ْ‫س هو‬ ‫ه‬ ِ ‫ل الل ه‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫م هؤْك ِل‬ ُ َ‫رب َهها و‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫ن‬ َ ‫)) ل َعَ ه‬ َ َ‫و‬ َ َ‫ و‬. perantara.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 93 usaha bisnis. pengantar uang nasabah. penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya”. beliau berkata: "Mereka itu sama (saja)”. sehingga Allah Ψ memaklumkan perang atasnya. 67 .‫ه‬ َ ‫قا‬ َ َ‫ه و‬ (( ‫ ء‬ ٌ ‫وا‬ ِ ْ ‫شاهِد َي‬ َ ‫م‬ ْ ُ‫ ه‬:‫ل‬ ُ َ ‫كات ِب‬ َ ‫س‬ “Rasulullah ρ melaknat pemakan riba. maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretaris. . nasabah. penerima uang nasabah. membangun gunung rupiah untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas di satu sisi. pemberi riba. kegiatan riba menjadikan hasil keringat dan jerih payah kerja tiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga riba yang tak pernah ada akhirnya. Ini berarti menciptakan kesenjangan sosial. Semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba. 67 Berdasarkan hadits di atas. dan di sisi lain menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat yang jumlahnya mayoritas yang sudah merana dan papa. petugas pembukuan. Hadits riwayat Muslim. Barang kali inilah salah satu potret kedzhaliman dari kegiatan riba. Di samping.

Abdullah bin Mas’ud τ meriwayatkan. yang paling ringan dari padanya adalah seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri). hanya antara si kaya dengan si miskin. 69 . bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ ُ ْ ‫ها مث‬ َ ‫ة وسبعون با‬ َ )) ‫ح‬ ِ َ ‫ر‬ َ ِ ‫ن ي َن ْك‬ ْ ‫لأ‬ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ‫با ث َل َث‬ َ‫ر‬ َ ْ ‫با أي‬ ُ ‫س‬ ّ ‫ال‬ َ ُ ُ ‫جهه‬ ‫ل‬ ِ ‫بهها‬ ُ ‫ر‬ َ‫ر‬ َ‫ر‬ ّ ِ ‫ وَإ‬. Shahihul Jami'. Dan sejahat-jahatnya riba adalah kehormatan seorang muslim”.68 ْ ُ ‫ج‬ َ َ‫م أ‬ ‫ن‬ ِ ّ ‫شهد‬ ُ ‫ر‬ ً ِ‫م ر‬ ُ ‫و ي َعْل َه‬ ُ ُ ‫با ي َأك ُل‬ ُ َ ‫ره‬ ْ ‫مه‬ َ ُ‫ل وَه‬ ّ ‫ه ال‬ ْ ِ‫)) د‬ َ (( ‫ة‬ ً َ ‫ن زني‬ ٍ ّ ‫ست‬ ِ َ ْ ‫ة وَث َلث ِي‬ “Sedirham (uang) riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedang dia mengetahuinya (uang itu hasil riba). lihat Shahihul Jami'. 3533. Hadits riwayat Hakim dalam Mustadrak. 2/ 37.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 94 Sungguh Rasulullah ρ telah menerangkan betapa buruk kegiatan riba tersebut. 68 Juga dalam sabda beliau ρ : . 3375. tidak dikhususkan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang.‫ه‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫مهه‬ ّ ‫لأ‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫جهه‬ ّ ‫ض ال‬ ْ ‫عهه‬ ّ ‫بهه ى ال‬ ْ ‫نأ‬ ّ ‫ال‬ (( ِ ‫سل ِم‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ال‬ “Riba itu (memiliki) tujuh puluh tiga pintu.69 Pengharaman riba berlaku umum. 5/ 225. lebih keras (siksaanya) daripada tiga puluh enam kali berzina”. . Hadits riwayat Ahmad.

2/ 37. tetapi Allah Ψ tetap menerima taubat orang yang hendak meninggalkan perbuatan tersebut. riba itu haram dan kalau sedikit tidak diharamkan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 95 Pengharaman itu berlaku untuk semua orang dan dalam semua keadaan. Betapa banyak kita saksikan bangkrutnya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya karena melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. Sedikit atau banyak. Atau paling tidak. 70 Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran uang. Meskipun riba adalah suatu dosa yang sangat keji. Orang yang memakan atau mengambil uang riba. Rasulullah ρ bersabda: َ ِ‫ر إ‬ ّ َ‫ل ى ق‬ (( ‫ل‬ َ ‫ن‬ ِ َ‫ه ت‬ ّ ِ ‫ر فَإ‬ ْ ِ ‫با وَإ‬ َ‫ر‬ ُ َ ‫عاقِب َت‬ ُ ْ ‫صي‬ َ ُ ‫ن ك َث‬ ّ ‫)) َال‬ “(Uang) riba itu meski (pada awalnya) banyak. berkah uang riba tersebut meski jumlahnya banyak dihilangkan oleh Allah Ψ. kelak dia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. . riba hukumnya tetap haram. 3542. Langkah yang harus ditempuh oleh orang yang benar-benar taubat dari kegiatan riba adalah sebagaimana dituturkan firman Allah Ψ : 70 . sehingga dikatakan kalau dalam jumlah banyak. Shahihul Jami'. tetapi pada akhirnya ia akan (menjadi) sedikit". Hadits riwayat Hakim.

(Q. Yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan bangkai atau lebih dari itu. Dengan mengambil langkah tersebut. maka ia harus menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang dibolehkan71. dengan tetap memohon ampun kepada Allah Ψ dan berusaha untuk mencari gantinya. Setiap pribadi muslim harus menjauhkan diri dari dosa besar ini. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. Jika bunga itu dimasukkan dalam rekeningnya. (pent). Seperti untuk membangun W. bila memungkinkan. maka keadilan benar-benar terwujud. 71 . memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan keji. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga deposito dari bank-bank tersebut.S. maka bagimu pokok hartamu. hendaknya ia benar-benar merasakannya sebagai sesuatu yang sangat terpaksa. Bahkan orang-orang yang meletakkan uangnya di bankbank konvensional (ribawi) karena terpaksa disebabkan takut hilang atau dicuri. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 96 “Dan jika kamu bertaubat (dari kegiatan dan pemanfaatan riba). Al Baqarah: 279).C umum atau yang semisalnya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 97 Sebagai bentuk penghindaran dari uang tersebut. wahai Rasulullah! Rasulullah ρ bersabda: َ ‫س ؟‬ ‫راهُ الن ّه‬ َ ْ‫ه فَو‬ َ ّ ‫ق الط‬ َ َ ‫)) أفَل‬ ُ َ ‫جعَل ْت‬ ُ ‫ها‬ َ ‫ي ي َه‬ ْ ‫عام ِ ك َه‬ (( ‫نا‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ َ ْ ‫ش فَل َي‬ ّ َ‫ن غ‬ ْ ‫م‬ . Beliau bertanya: "Apakah ini wahai pedagang makanan?". pakaian. bapak. atau menjadikannya sarana untuk menolak kezhaliman yang menimpanya. tidak sebagai shadaqah. Ia tidak boleh memanfaatkan uang riba tersebut dalam bentuk apapun. kendaraan. membayar pajak. 26. ia menjawab: "Basah karena kehujanan. atau ibu. MENYEMBUNYIKAN AIB BARANG Suatu hari Rasulullah ρ lewat di samping sebuah gundukan makanan (sejenis gandum). anak. atau tempat tinggal. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam gundukan makanan tersebut sehingga jari-jarinya basah. Juga tidak boleh untuk diberikan sebagai nafkah kepada istri. Tetapi hendaknya ia membebaskan diri daripadanya karena takut kepada siksaan Allah Ψ. Karena Allah Ψ adalah Dzat Yang Maha Baik tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Tidak untuk makan. Juga tidak boleh untuk mengeluarkan zakat. minum.

tidak mau menerangkan cacat barang yang hendak dijualnya. . atau meletakkannya di bagian bawah kotak barang. maka ia tidak termasuk golongan kami”.72 Pada saat ini banyak pedagang yang tidak takut kepada Allah Ψ dengan menyembunyikan aib barang.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 98 “Kenapa tidak kau letakkan di (bagian) atas makanan. Jika berupa barang-barang elektronik. atau menolak pembeli yang ingin meneliti barang atau mencobanya. 1/ 99. Semua ini hukumnya haram. Misalnya dengan memberinya lem perekat. Barang siapa yang curang. sehingga ketika barang itu dibawa pulang oleh pembeli. ّ ‫حه‬ ‫سهل ِم ٍ ب َه‬ َ‫هاع‬ ُ َ‫م أ‬ ِ َ ‫سل ِم ِ وَل َ ي‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ُ ِ‫ل ل‬ ُ ْ ‫خو ال‬ ُ ِ ‫سل‬ ُ ْ ‫)) ا َل‬ (( ‫ه‬ ِ َ‫ن أ‬ ِ ْ ‫عا فِي‬ ِ ْ ‫خي‬ ِ ٌ ْ ‫ه عَي‬ ً ْ ‫ه ب َي‬ ُ َ‫ه ل‬ ُ َ ‫ب إ ِل ّ ب َي ّن‬ ْ ‫م‬ 72 Rasulullah ρ bersabda: . atau menggunakan zat kimia atau semacamnya sehingga barang tersebut tampak bagus. Sebagian penjual ada yang mengubah tanggal kadaluwarsa penggunaan barang. mungkin dengan menyembunyikan cacat pada komponen tertentu. tak lama kemudian barang itu rusak. Hadits riwayat Muslim. sehingga orang-orang dapat melihatnya?. Dan betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjual mobil atau peralatan lainnya.

Misalnya dengan mengatakan kepada pembeli. "saya jual kepada anda setumpuk besi… saya jual kepada anda setumpuk besi". justru menjual barang seperti itu (dengan tanpa menerangkan cacat barang). 4/ 328. Shahihul Jami'. Hadits riwayat Bukhari. 74 73 . 74 . Hadits riwayat Ibnu Majah. kecuali ia menerangkan cacat tersebut” . lihat Fathul Bari. Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang). Rasulullah ρ bersabda: َ ّ ‫ص هد‬ َ ‫قا‬ َ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫قا وَب َي ّن َه‬ َ َ ‫م ي َت‬ ِ ْ ‫بال‬ ْ ‫فإ‬ َ ‫خ‬ َ ّ ‫)) ا َل ْب َي‬ ْ َ ‫مال‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ف‬ ِ ‫عا‬ ِ ‫يا‬ َ ِ‫ب ُوْر‬ ‫ت‬ َ ‫ح‬ ‫مه‬ ِ ‫م‬ َ َ ‫ن ك َهذ‬ ْ ِ ‫ما وَإ‬ ْ ‫قه‬ ُ ‫ها‬ َ َ ‫با وَك َت‬ َ ِ‫ي ب َي ْعِه‬ َ ُ‫ك ل َه‬ ْ ِ‫ما ف‬ (( ‫ما‬ ُ َ ‫رك‬ َ ِ‫ة ب َي ْعِه‬ َ َ‫ب‬ “Kedua orang yang sedang jual beli adalah dalam khiyar (pilihan) selama belum berpisah. Tidak. . 2/ 754. maka jual beli keduanya diberkahi. menjual secara lelang dengan serta merta akan melepaskan dirinya dari tanggung jawab soal aib barang. maka dihapuslah berkah jual beli keduanya”. juga yang sejenisnya adalah perdagangan yang tidak diberkahi. 73 Sebagian orang mengira. 6705. Jika keduanya jujur dan menerangkan (aib barang).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 99 “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat.

75 76 . Hadits riwayat Bukhari. untuk menipu orang lain yang ingin membeli. lihat Fathul Bari. 76 Banyak kita saksikan. para pemandu suatu acara pelelangan atau para pramuniaga di show room mobil atau barang-barang lainnya memakan barang haram disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. BAI’UN NAJSH Bai’un najsh yaitu: menaikkan tawaran harga barang.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 100 27. Rasulullah ρ bersabda: ُ ‫ج‬ (( ‫وا‬ َ َ ‫)) ل َ ت‬ َ ‫نا‬ ْ ‫ش‬ “Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran barang (untuk tujuan menipu)”. sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. . 10/ 484. 75 Tak diragukan lagi. Lihat Silsilatul Ahadits Shahihah. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ر‬ َ ْ ‫وال‬ ُ َ‫خدِي ْع‬ ّ ‫في ال‬ ِ ‫ة‬ َ ْ ‫)) ا َل‬ َ ‫ر‬ ُ ْ ‫مك‬ ِ ‫نا‬ “Makar (tipu daya) dan penipuan adalah tempatnya dineraka”. . tetapi ia tidak bermaksud membelinya. 1057. ini adalah salah satu bentuk penipuan.

Mereka adalah para penipu hamba Allah Ψ dan para pembawa mara bahaya. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 101 Diantaranya. memperdaya pembeli.S. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at. (Q. mereka acapkali melakukan bai’un najsy. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. Al Jumu’ah: 9). 28. mereka akan mengelabui para pembeli dan menaikkan harga setinggi-tingginya. Berbeda jika mereka selaku penjual barang atau menjualkan barang orang lain. BERJUALAN SETELAH ADZAN KEDUA PADA HARI JUM’AT Allah Ψ berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. . Atau bila mereka dalam posisi selaku pembeli mereka menipu para penjual dan hanya mau membeli dengan harga serendah-rendahnya.

Hadits riwayat Ahmad. menurut pendapat yang kuat tidak sah. JUDI (DENGAN SEGALA BENTUK DAN RAGAMNYA) Allah Ψ berfirman: 77 . meskipun adzan kedua sudah berkumandang. No: 1065 (hadits tersebut terdapat dalam shahihain. ada yang tetap memaksa para karyawannya bekerja pada waktu shalat Jum’at. hendaknya mereka malaksanakan tugas dalam batas sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah ρ : َ َ ‫)) ل‬ َ َ ‫ة ل ِب‬ (( ‫ه‬ َ َ‫طاع‬ ِ ‫ة الل‬ ِ َ ‫صي‬ ِ ْ‫مع‬ َ ‫ي‬ ْ ِ‫ر ف‬ ٍ ‫ش‬ “Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam berbuat maksiat kepada Allah Ψ”. Meski mereka hanya membeli siwak atau tissue. 77 29. . Ahmad Syakir berkata. hadits. Bin Baz). Orang-orang tersebut. Isnad hadits ini shahih. Bahkan diantara mereka berjualan di dekat atau di halaman masjid. Para pembelinya dalam hal ini juga ikut berdosa. Sebagian pemilik restoran. tetapi secara hakikat perdagangan mereka merugi. meski secara lahiriah bertambah keuntungannya. perusahaan roti. Jual beli pada waktu tersebut. Adapun para karyawan. atau pabrik. 1/ 129.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 102 Sebagian pedagang ada yang masih berjualan di toko-toko mereka.

meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial. di antaranya: a. berhala. Apa yang dikenal yanasib (lotre) dalam berbagai bentuknya. Adapun di zaman kita saat ini. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Adapun bentuk judi yang paling terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor onta dengan saham yang sama. berjudi. Ini semua adalah haram.S. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya . Pemenang pertama mendapatkan hadiah yang amat menggiurkan. dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa alias kalah. Al Maidah: 90). mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam. b.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 103 “Sesungguhnya (minuman) khamar. Kemudian dilakukan undian. (Q. termasuk perbuatan syaitan. kemudian nomor-nomor itu diundi. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan. Di antara tradisi orang-orang jahiliyah dahulu adalah berjudi. Lalu pemenang kedua. tujuh orang dari mereka mendapatkan bagian yang berbeda-beda menurut tradisi mereka. ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Dari situ.

17. Bahkan sebagian artis penyanyi mengasuransikan suara mereka. Pada saat ini bahkan ada club khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet. Demikian pula dengan bentuk. dan semua bentuk taruhan masuk dalam kategori judi. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 104 kupon ketika membeli barang. lihat majalah. Juga termasuk judi. baik dengan menggunakan hadiah atau tidak. Demikianlah. khusus untuk permainan dosa besar tersebut. Al buhuts Al Islamiyah. Adapun berbagai pertandingan yang kita kenal sekarang. barang-barang. seperti yang mereka namakan dengan flippers. Seperti pertandingan pacuan kuda dan memanah.19. edisi. ini semuanya haram 78. kendaraan. c. Termasuk dalam kategori ini -menurut pendapat yang 78 . itu ada tiga macam: Pertama: Untuk maksud syiar Islam.20. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa. terbitan Ar Ri’asatul Aammah Li Dirasatil Ilmiyah. Tentang hukum asuransi dan solusinya menurut Islam. tinju atau yang semacamnya. taruhan yang diadakan saat berlangsungnya sepak bola. sebagian besar mengundang unsur judi. atau asuransi secara umum. maka hal ini dibolehkan. lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya. kebakaran. asuransi kerusakan dan bentuk-bentuk asuransi lainnya.bentuk permainan yang ada di beberapa toko mainan dan pusat hiburan.

seperti lomba ratu kecantikan atau tinju. Ini merupakan ringkasan diskusi bersama Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil. semua hal ini hukumnya jaiz (boleh) dengan syarat tanpa menggunakan hadiah. Kedua: Perlombaan dalam sesuatu yang hukumnya mubah. seperti pertandingan sepak bola dan lomba lari. Adu kambing atau yang semacamnya 79. Juga termasuk dalam kategori ini penyelenggaraan sabung ayam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 105 kuat. 30. dengan catatan. semoga Allah Ψ menjaganya. MENCURI Allah Ψ berfirman: 79 . membuka aurat dan sebagainya. seperti menghapal Al Qur’an.berbagai macam perlombaan dalam ilmu agama. Ketiga: Perlombaan dalam sesuatu yang diharamkan atau sarana kepada perbuatan yang diharamkan. kalau tidak salah beliau telah menulis makalah khusus tentang masalah ini. . Seperti meninggalkan shalat. tidak melanggar hal-hal yang diharamkan.

Al Maidah: 38 ). Jika ketahuan. "Barang itu terpaut di mihjanku".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 106 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.S. Dalam kisah tentang shalat kusuf Rasulullah ρ bersabda: َ ‫حيههن‬ ُ ِ ‫ر وَذ َل‬ ‫ي‬ َ ‫يهه‬ َ َ ‫)) ل‬ ّ ‫بال‬ ُ ُ ‫رأي ْت‬ ْ ‫كهه‬ ِ ‫ ء‬ ِ ْ ‫قههد‬ ْ ِ ‫مههوْن‬ َ َ ْ ِ ‫م‬ ْ ‫ج‬ ِ ‫نهها‬ َ ‫ه ى‬ ‫حت ّه‬ ‫حهَه‬ ْ َ‫ن ل‬ َ ‫م‬ ّ َ ‫ت َأ‬ ِ ‫ف‬ َ ‫خافَه‬ ِ ‫ي‬ ِ ُ‫ن ي‬ َ َ‫ و‬، ‫ها‬ ْ ‫ةأ‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫مه‬ ْ ِ ‫صهي ْب َن‬ ْ ‫خ‬ َ َ َ ‫عا‬ ِ ‫صا‬ ِ ْ ‫ب ال‬ َ ‫م‬ ُ َ‫ن ي‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ ‫ح‬ ُ‫ ءه‬ ْ ‫ه)أ‬ ُ َ ‫صب‬ ُ ْ ‫رأي‬ ْ ُ‫ر ق‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫ت فِي‬ ّ ‫ج‬ َ ِ ‫ج‬ ْ َ َ ‫ن‬ ‫حه‬ ‫ كه‬، ‫ر‬ ُ ِ‫س هر‬ ِ ‫جن ِه‬ ِ ِ‫ج ب‬ ّ ‫في ال‬ ِ ( ْ ِ ‫ ف هإ‬، ‫ه‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ها‬ َ ‫ق ال‬ َ ‫ها‬ ْ َ‫ن ي‬ ِ ‫نا‬ ّ َ َ َ َ ‫فه‬ َ ‫ه قا‬ ‫ل‬ ِ ‫نغ‬ ِ ِ‫ق ب‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ي‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ ‫ما ت َعَل ه‬ َ ّ ‫ إ ِن‬:‫ل‬ ُ ‫نل‬ ْ ‫جن ِه‬ َ ِ ‫فُط‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫ب ب‬ َ َ‫ه ذ َه‬ ُ ْ ‫عَن‬ “Dan sungguh telah diperlihatkan api neraka. (Q. Dahulunya ia mencuri (barang milik) orang yang haji. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Di antara kejahatan pencurian yang paling besar adalah mencuri barang-barang milik jama'ah haji dan mereka yang sedang melaksanakan umrah ke Baitullah di Mekkah. Pencuri semacam ini tidak lagi memperhitungkan ketentuan. potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. ia berkilah. yaitu saat kalian melihatku mundur karena aku takut hangus (oleh jilatannya) dan sehingga aku melihat di dalamnya pemilik mihjan (tongkat berkeluk kepalanya) menyeret ususnya di dalam nereka. tetapi jika .ketentuan Allah Ψ bahwa ia sedang berada di bumi yang paling mulia di sekeliling Ka’bah.

kami mencuri sebagaimana yang dilakukan orang lain. Sebagian lain mencuri dari koper atau tas tamunya. Ini tidak benar. seperti yang dilakukan sebagian wanita. Sebagian masuk rumah orang lain dengan kedok sebagai tamu. maka si pencuri membawanya (pergi) “. Sebagian orang yang melakukannya berdalih. Padahal. Ada pula yang masuk ke toko atau supermarket lalu mengutil barang yang kemudian ia selipkan di balik baju. Orang kafir yang hartanya boleh diambil adalah mereka yang memerangi umat Islam. 80 . lalu menjarah barang-barang di dalam rumah. mengulurkan tangan ke saku orang lain dengan cepat dan mengambil isinya. Sebagian orang mencuri harta milik orang-orang kafir dengan menjadikan kekafiran mereka sebagai dalih. Hadits riwayat Muslim. tidak semua perusahaan milik orang-orang kafir atau individu dari mereka masuk dalam kategori tersebut. Mereka tidak memahami bahwa pencurian itu berarti mencuri dari harta segenap umat Islam. Sebab harta milik umum berarti milik segenap umat Islam. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak takut kepada Allah Ψ. 80 Termasuk mencuri terbesar adalah mencuri harta milik umum. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 107 orang itu lengah dari barangnya. Di antaranya mencopet. Modus pencurian amat beragam. 904. bukanlah alasan sehingga mereka dibiarkan mencuri.

81 . lihat Fathul Bari. maka hendaknya ia menyedekahkan barang tersebut dengan niat pahalanya untuk pemilik barang tersebut. dan (pencuri) yang mencuri seutas tali sehingga ia dipotong tangannya”. Hadits riwayat Bukhari. Adapun jika tak mampu setelah usaha maksimal untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya. 81 Setiap orang yang mencuri sesuatu. betapapun kecil nilainya. secara pribadi atau perantara. padahal Rasulullah ρ bersabda: ْ ُ ‫ة فَت‬ َ ‫ض‬ ُ ِ‫سر‬ َ ِ‫سار‬ َ ‫ع‬ ُ َ ‫قط‬ َ ْ ‫ق ال ْب َي‬ ْ َ‫ق ي‬ ّ ‫ه ال‬ ُ‫يههد ُه‬ ُ ‫ن الل‬ َ َ‫)) ل َع‬ َ ْ ‫حب‬ (( ُ‫ع ي َد ُه‬ ْ ُ ‫ل فَت‬ ُ ِ‫سر‬ ُ َ ‫قط‬ َ ْ ‫ق ال‬ ْ َ ‫وَي‬ “Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya. harus dikembalikan kepada pemiliknya. 12/ 81. Pengembalian itu baik secara terang-terangan atau rahasia. setelah sebelumnya ia bertaubat kepada Allah Ψ. 31. Sebab perbuatan itu mengakibatkan ketidak-adilan dalam hukum. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 108 Sebagian orang meremehkan pencurian sesuatu yang jumlahnya sedikit atau tak berharga. MEMBERI ATAU MENERIMA SUAP Memberi uang suap kepada qadhi atau hakim agar ia membungkam kebenaran atau melakukan kebathilan merupakan suatu kejahatan.

Hadits riwayat Ahmad. . Allah Ψ berfirman: “Dan janganlah sebagaian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Shahihul Jami'.S. 5069. 2/ 387. suap menjadi (income) pemasukan yang hasilnya lebih banyak dari gaji yang 82 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 109 penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta menyebarkan kerusakan dimuka bumi. (Q. Dalam sebuah hadits marfu’ riwayat Abu Hurairah τ disebutkan: (( ِ ‫حك ْم‬ ِ ‫ي‬ ِ َ ‫رت‬ ِ ‫را‬ ُ ْ ‫في ال‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ َ ‫ش‬ ْ ‫م‬ َ ‫ي‬ َ ‫ش‬ ّ ‫ه ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ “Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam (urusan) hukum”. Saat ini. Al Baqarah: 188). 82 Adapun jika tak ada jalan lain lagi selain suap untuk mendapatkan kebenaran atau menolak kezhaliman maka hal itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut. dengan (jalan berbuat) dosa. bagi sebagian pegawai. padahal kamu mengetahui”. supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda sebagian orang lain itu. suap menyuap sudah menjadi kebiasaan umum.

atau diakhirkan. disebabkan oleh hal ini. uang yang semestinya milik mereka yang bekerja. Pada saat yang sama. diperlambat. hampir semua dimulai dan diakhiri dengan tindak suap. Karena suap pula yang menjadikan orang yang berhak diterima sebagai karyawan digantikan mereka yang tidak berhak. Karena soal suap menyuap. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi orangorang miskin. ia berkata. Dari Abdullah bin Amr τ. ia akan dilayani asal-asalan. bertukar masuk kedalam kantong orang lain. undang-undang dan peraturan menjadi tak berguna lagi. adapun yang tidak membayar. Untuk urusan suap menyuap banyak perusahaan dan kantor yang mengalokasikan dana khusus. urusannya telah selesai sejak lama. juga hal yang lain. Karena adanya suap. pelayanan yang baik hanya diberikan kepada mereka yang mau membayar. Dalam urusan administrasi misalnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 110 mereka peroleh. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ي‬ َ ‫ه‬ ِ َ ‫رت‬ ِ ‫را‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ ْ ‫ش‬ ْ ‫م‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ّ ‫ ى ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ َ ‫عل‬ . para penyuap yang datang belakangan. maka tak heran jika Rasulullah ρ memohon agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suapmenyuap semuanya dijauhkan dari rahmat Allah Ψ. Berbagai urusan bisnis atau mua’malah lainnya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

111

“Laknat Allah atas penyuap dan orang yang disuap”. 83 32. MERAMPAS TANAH MILIK ORANG LAIN Jika telah hilang rasa takut kepada Allah Ψ, maka kekuatan dan kelihaian menjadi bencana bagi pemiliknya. Ia akan menggunakan anugerah itu untuk berbuat zhalim, misalnya dengan menguasai harta orang lain. Termasuk di dalamnya merampas tanah milik orang lain. Ancaman untuk orang yang melakukan hal tersebut sungguh amat keras sekali. Dalam hadits marfu’ dari Abdullah bin Umar ψ disebutkan:

َ ً ْ ‫شي‬ َ ‫ض‬ ّ ‫ح‬ ‫ر‬ ُ ‫ه‬ َ َ‫ن أ‬ َ ‫س‬ ِ‫ف ب ِه‬ ِ ‫خ‬ ِ ‫ق‬ ِ َ ‫خذ‬ َ ‫ر‬ َ )) ْ ‫ن ا ْل‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫ئا ب ِغَي‬ ِ َ ْ (( ‫ن‬ ِ ‫را‬ ِ ‫م‬ ِ ‫م ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ي َو‬ َ ‫ ى‬ َ ‫يا‬ َ ْ ‫ضي‬ َ ‫عأ‬ ِ ‫ة‬ ِ ْ ‫سب‬ َ ‫إل‬

“Barang siapa mengambil tanah (orang lain) meski sedikit dengan tanpa hak, niscaya ia akan ditenggelamkan dengannya pada hari kiamat sampai ke(dasar) tujuh lapis bumi”.84 Ya’la bin Murrah τ berkata, Rasulullah ρ bersabda:
83

. Hadits riwayat Ibnu Majah; 2313, Shahihul Jami'; 5114. 84 . Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 5/ 103.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

112

َ َ ‫ه‬ َ ّ ‫ض ك َل‬ ِ ‫را‬ ِ ‫م‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ه الله‬ ُ ‫فه‬ َ َ ‫ل ظ َل‬ َ ّ ‫)) أي‬ ْ ‫ن ا ْل‬ َ ‫مه‬ ً ْ ‫شهب‬ ٍ ‫ج‬ َ ‫ما‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ ى آ‬ ِ ‫ح‬ ِ ) ُ‫ره‬ ِ ‫ح‬ َ ( ُ‫ره‬ ْ ُ ‫ ي‬:‫ي‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫أ‬ َ ‫خه‬ َ ‫ض‬ ْ ِ ‫ران‬ َ ْ ‫في الط ّب‬ َ ‫ف‬ ّ ‫حت‬ َ ‫س هب‬ ‫ ى‬ ‫حه‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ‫را‬ َ ‫ة‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ َ ‫يا‬ ُ ُ‫م ي ُط َهوّق‬ ّ ‫ن ث ُه‬ َ ْ ‫ض هي‬ َ ‫عأ‬ ّ ‫هت‬ ِْ َ (( ‫س‬ ْ َ‫ي‬ ّ ‫ن ال‬ ِ ‫ق‬ َ ْ ‫ي ب َي‬ َ ‫ض‬ ِ ‫نا‬
“Siapa yang menzhalimi (dengan mengambil) sejengkal dari tanah (orang lain), niscaya Allah membebaninya dengan menggali tanah tersebut". (dalam riwayat Ath Thabrani : "menghadirkannya") hingga akhir dari tujuh lapis bumi, lalu Allah mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sehingga seluruh manusia diadili”.85 Termasuk di dalamnya, mengubah batas dan patokpatok tanah, sehingga tanahnya menjadi luas dengan mengurangi tanah milik tetangganya. Mereka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah ρ dalam sabdanya:

َ (( ‫ض‬ َ ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ن الل‬ ْ ‫ر ا ْل‬ َ ‫نا‬ َ ّ ‫ن غَي‬ ْ ‫م‬ َ َ‫)) ل َع‬ ِ ‫ر‬
“Allah melaknat orang yang mengubah tandatanda (batasan) tanah”.86

85

86

.Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabir; 22/ 270, ShahihulJami';2719. . Hadits riwayat Muslim; Syarh Nawawi; 13/ 141.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

113

33. MENERIMA HADIAH SETELAH MENOLONG Pangkat dan kedudukan di tengah manusia -jika disyukuri- merupakan salah satu nikmat Allah Ψ atas hamba-Nya. Di antara cara bersyukur atas nikmat ini adalah dengan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut buat mashlahat dan kepentingan umat. Ini merupakan realisasi dari sabda Rasulullah ρ :

َ َ ‫)) من است‬ ْ َ ‫فع‬ (( ‫ل‬ ْ َ ‫خاهُ فَل ْي‬ َ ْ ‫ن ي َن‬ َ َ‫ع أ‬ َ ْ ِ َ َ ‫ف‬ ْ ‫طاعَ أ‬

“Barangsiapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya ia lakukan”. 87 Orang yang dengan pangkatnya bisa memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, baik dalam mencegah kezhaliman daripadanya atau mendatangkan manfaat untuknya -jika niatnya ikhlas- tanpa diikuti dengan perbuatan haram, atau merugikan orang lain, maka ia akan mendapat pahala di sisi Allah Ψ. Berdasarkan sabda Rasulullah ρ :

ْ ِ ‫)) ا‬ (( ‫وا‬ َ ‫ش‬ َ ْ‫وا ت ُؤ‬ ْ ‫ر‬ ُ ‫ج‬ ْ ُ ‫فع‬
“Berilah pertolongan, niscaya kalian diberi pahala”
88
87 88

. Hadits riwayat Muslim; 4/ 1726. . Hadits riwayat Abu Daud; 5132, hadits ini terdapat dalam shahihain, Fathul Bari; 10/ 450, kitab adab; bab ta'awunul mukminin ba'dhuhum

Ini berdasarkan hadits marfu’ dari Abu Umamah τ : ُ َ ٍ‫حهد‬ َ ‫ن‬ ‫ة‬ َ ‫شه‬ ّ ‫شه‬ ٌ ‫ه هَدِي ّه‬ ً َ‫فاع‬ َ َ ‫ع ِل‬ َ ‫ف‬ ُ ‫ ى ل َه‬ َ )) َ ِ‫ فَأهْهد‬، ‫ة‬ ْ ‫مه‬ َ َ َ ‫ن‬ َ َ‫ه( ف‬ َ َ‫ها ( ف‬ ِ ‫ما‬ ِ ) ‫ها‬ ً ‫با‬ َ ‫ ى‬ ً ْ ‫با عَظ ِي‬ ُ ْ ‫من‬ َ ‫قب ِل‬ َ ْ ‫) عَلي‬ ْ ‫مهه‬ َ ‫قد ْ أت‬ َ (( ‫با‬ َ‫ر‬ ِ ‫وا‬ ّ ‫ب ال‬ َ ْ ‫أب‬ “Barang siapa memberi pertolongan kepada seseorang. imbalan yang diterimanya itu hukumnya haram. 89 Sebagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengeruk keuntungan materi. Shahihul Jami'. ba'dhan. atau juga dalam mengobati pasien yang sakit. 90 . Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pangangkatan kepegawaian seseorang. Diambil dari keterangan syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan. Hadits riwayat Ahmad. 89 . Berdasarkan hadits Abu Umamah τ. Menurut pendapat yang kuat. kemudian ia (mau) menerimanya. dan hal lain yang semacamnya. 6292. lalu ia diberi hadiah (atas pertolongan itu).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 114 Tetapi ia tidak boleh mengambil upah dari pertolongan dan perantaraan yang ia berikan. Bahkan secara umum hadits itu mencakup pula penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan di muka 90. sungguh ia telah mendatangi pintu yang besar di antara pintu-pintu riba”. sebagaimana telah disebutkan di atas. . atau dalam memindah tugaskan pegawai dari satu daerah ke daerah lain. 5/ 261.

Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Al Hasan bin Sahal meminta pertolongan dalam suatu keperluan. ada perbedaan antara mengupah dan menyewa seseorang untuk melakukan tugas. sedang yang kedua hukumnya haram. Tetapi Al Hasan bin Sahal berkata: ”Atas dasar apa engkau berterima kasih kepada kami? Kami memandang bahwasanya pangkat wajib dizakati.” 91 Perlu dicatat. Yang pertama. jika memenuhi persyaratan syari’at diperbolehkan karena termasuk dalam bab sewa menyewa. Al Adab Asy Syar’iyah oleh Ibnu Muflih : 2/176. sehingga ditolongnya. 91 . Laki-laki itu berterima kasih kepada Al Hasan. mengawasi atau menyempurnakannya dengan menggunakan pangkat dan kedudukannya untuk tujuan materi. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 115 Cukuplah orang yang berbuat baik itu mengharap imbalannya dari Allah Ψ kelak pada hari kiamat. sebagaimana harta wajib dizakati.

sedang si pekerja tidak memiliki bukti. Jika kebaikannya telah habis. TIDAK MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja. Hadits riwayat Ibnu Majah. 2/817. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 116 34. maka 92 . Dalam hal ini. hak tersebut tidak hilang. diambil daripadanya kebaikan yang pernah ia lakukan untuk diberikan kepada orang yang didzhalimi. Orang zhalim itu karena telah memakan harta orang yang didzhaliminya. Nabi ρ menganjurkan disegerakannya pemberian hak pekerja. karyawan atau buruh sesuai dengan yang semestinya. meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia.92 Salah satu bentuk kezhaliman ditengah masyarakat muslim adalah tidak memberikan hak-hak pegawai. pekerja. sebab ia termasuk Hadits dhaif). beliau bersabda: َ َ ‫طوا ا ْل َجير أ َجره قَب‬ ُ ْ‫)) أ َع‬ (( ‫ه‬ ّ ‫ج‬ ْ ‫لأ‬ ْ ُ َ ْ َْ ِ ُ ُ ‫رق‬ ِ َ‫ن ي‬ َ َ‫ف ع‬ upah pekerja sebelum kering “Berikanlah keringatnya”. Bentuk kezhaliman itu beragam di antaranya: 1. Sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja. tetapi di sisi Allah Ψ pada hari kiamat kelak. Shahihul Jami’ 1493 (lebih bijaksana jika dikomentari tentang derajat hadits.

S. maka kedzhaliman yang dilakukannya termasuk bentuk menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 117 dosa yang ia dzhalimi itu diberikan kepadanya. akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan masalahnya kepada Allah Ψ. lalu ia dicampakkan ke neraka. mereka sepakat terhadap jumlah upah tertentu. tetapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak . sehingga dialah yang menanggung dosa orang tersebut. lalu mengurangi dan memotong upah pekerjaannya dengan berbagai dalih. 2. Tetapi jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya. Hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah. 3. Jika pemilik usaha yang dzhalim itu seorang muslim sedang pekerjanya seorang kafir. Di awal perjanjian. pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian. Al Muthaffifin: 1). Allah Ψ berfirman: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”. (Q. Memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur). Bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima. Si pekerja tentu tidak bisa berkutik dengan posisinya yang serba sulit. Mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan.

sedang pada saat yang sama. pekerjaan tambahan 4. bersabda Rasulullah ρ : Allah Ψ berfirman: َ ٌ َ ‫ ] ث َل‬:‫ل الله تعال ى‬ َ َ ‫نا‬ ِ‫مة‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫ثأ‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫م ي َو‬ َ ‫يا‬ ْ ُ ‫مه‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫خ‬ َ َ َ ُ َ َ ‫قا‬ َ َ ‫م‬ ٌ ‫جه ه‬ ٌ ‫جه‬ ‫را‬ ‫ل ب َه‬ ُ َ‫هاع‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫ي ث ُه‬ ّ ‫حه‬ َ ‫و‬ َ ، ‫ر‬ َ ْ َ ‫غه هد‬ ْ ‫ل أعْط ى ب ِه‬ َ َ َ ‫وأ‬ َ َ ْ‫س هت َو‬ َ ٌ َ َ ‫ف ى‬ ‫فا‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫جه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ، ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫ك‬ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ً ِ َ َ َ ُ َ َ َ ‫منه ول َم يعطه أ‬ [ ُ‫ره‬ ‫ج‬ ِ ِ ْ ِ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ . tagihan hingga usaha lewat pengadilan. Mengulur-ulur pembayaran gaji. padahal demi merekalah para pekerja itu membanting tulang jauh di negeri orang. para pekerja merana tidak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari. sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras pekerja. baik berupa pengaduan. lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut. kelak pada hari kiamat mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih dari Allah Ψ. Dan tidak mustahil ada yang membungakan uang tersebut.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 118 dan waktu memperhitungkan lembur. ia ingin menggunakan uang pekerja untuk suatu usaha. Atau selama tenggang waktu tertentu. Mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan. Sungguh celakalah orang yang dzhalim itu. juga tak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anakanaknya yang sangat membutuhkan. Dalam riwayat dari Abu Hurairah τ disebutkan.

lihat Fathul bari. Misalnya anak tersebut memang dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang lain. laki-laki yang memberi dengan nama-Ku. tindakan semacam itu hukumnya haram. laki-laki yang menjual orang merdeka (bukan budak) lalu memakan harga uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan orang lain. tidak mendapat pekerjaan. memiliki keluarga besar. tetapi ia tidak memberikan upahnya”. hal ini dibolehkan manakala masih dalam hal memberi nafkah kepada anak yang lemah. jika tidak ada alasan yang membolehkannya. Menurut pendapat yang kuat. Bin Baz. sedang sang ayah mampu. . dililit banyak utang sehingga tak mampu membayar. TIDAK ADIL DI ANTARA ANAK Di antara orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada sebagian anaknya. sedang ia memenuhi pekerjaannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 119 “Tiga jenis (manusia) yang Aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat. Secara umum. 93 94 . Hadits riwayat Bukhari. . lalu berkhianat. 4/ 447. sedangkan yang lain tidak demikian. anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian. 93 35. Seperti sedang sakit. sedang menuntut ilmu atau karena ia hafal Al Qur’an sehingga ia diberi hadiah khusus oleh sang ayah 94.

Hadits riwayat Bukhari. . Al Maidah: 8). 95 Dalam riwayat yang lain Rasulullah ρ bersabda: َ ‫قوا الله واعْدل ُوا بي‬ َ )) (( ‫م‬ ُ ّ ‫فات‬ ْ ُ ‫ن أوْل َدِك‬ َ َْ ْ ِ َ َ “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu”. (Q. 5/ 211. hendaknya ia berniat jika anaknya yang lain dalam kondisi yang sama. Rasulullah ρ bertanya: "Apakah setiap anakmu juga engkau beri hal yang sama?". karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 5/ 211. ia menjawab: ”Tidak!”. . lihat Fathul Bari. ia akan memberinya pula.S. Dalilnya secara umum adalah firman Allah Ψ: “Berlaku adillah. Rasulullah ρ bersabda: ”Kembalikanlah (budak itu)”. dan bertakwalah kepada Allah”. 96 Dalam suatu riwayat disebutkan: 95 96 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 120 Jika sang ayah memberi anaknya sesuatu dengan sebab yang dibenarkan syara’. Ia berkata: “Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya”. sang ayah berkata: ”Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini seorang budak”. Fathul Bari. Adapun dalilnya secara khusus adalah hadits riwayat Nu’man bin Basyir τ : Suatu hari sang ayah mengajaknya kepada Rasulullah ρ.

204. oleh Abu Dawud. 3/ 1243.Masa’ilul Imam Ahmad. hal. . Bila kita perhatikan kondisi sebagian keluarga. Sebagian ayah mengistimewakan salah seorang anaknya hanya karena wajah anak tersebut mirip dengan keluarga dari pihak ayah. 97 Menurut Imam Ahmad rahimahullah: "Anak lakilaki mendapat pemberian dua kali lipat bagian anak perempuan. sedang anak-anak dari istri yang lain kurang ia pedulikan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 121 ْ َ‫ي ل َ أ‬ ْ ُ ‫)) فَل َ ت‬ ‫ور‬ َ ُ ‫شهَد‬ ُ ‫ ى‬ ْ َ ‫ي إ ِذ‬ ْ ‫جهه‬ ْ ّ ‫ن فَإ ِن‬ ْ ِ ‫شهِد ْن‬ َ ‫عل‬ (( “Jika demikian. Imam Ibnul Qayyim telah mentahqiq masalah ini dalam Hasyiah Ala Abi Daud dengan keterangan yang sangat jelas. yakni seperti dalam pembagian warisan 98. Hal itu misalnya dengan 97 98 . janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi. sedang yang lain dianak tirikan karena lebih menyerupai dengan wajah keluarga pihak ibu. Tindakan yang kemudian membuat anak saling cemburu. Atau ia mengistimewakan anak-anak dari salah seorang istrinya. . menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka. kita akan mendapatkan beberapa orang tua yang tidak takut kepada Allah Ψ dalam soal pengistimewaan sebagian anaknya atas anaknya yang lain dengan berbagai pemberian. Shahih Muslim. karena aku tidak memberi kesaksian atas suatu kedzhaliman “.

َ َ ‫)) أ َل َيس يسر‬ َ ْ ‫وا إ ِل َي‬ ٌ ‫وا‬ ‫ ء‬ ِ ‫ك‬ ْ ‫كأ‬ َ ‫ر‬ َ ‫س‬ ّ ِ ‫في ال ْب‬ ْ ُ ‫ن ي َك ُوْن‬ ّ ُ َ َ ْ (( “Bukankah akan menyenangkanmu jika mereka sama-sama berbuat baik kepadamu". mereka yang dianak tirikan tidak mau membalas budi kepada orang tuanya. 4/ 269. sedang anakanaknya dari istri yang lain tidak demikian.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 122 memasukkan anak-anak dari istri yang paling disayanginya ke sekolah-sekolah favorit. 99 36. bersabda Rasulullah ρ : Dalam hal ini Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫سأ‬ ‫ن‬ ِ َ‫ل و‬ ِ ‫ر‬ ِ ْ ‫ما ي ُغْن ِي‬ ْ َ ‫ما ي‬ َ ‫ن‬ َ ّ ‫ه فَإ ِن‬ َ ُ‫عن ْد َه‬ َ )) ْ ‫مهه‬ ُ ِ ‫سههت َك ْث‬ ْ ‫م‬ ّ ‫غنه ى ا‬ ْ َ ، ‫م‬ ‫ي‬ ِ َ ‫ي ل َ ت َن ْب‬ ّ َ‫جه‬ َ ‫ر‬ َ َ َ‫ و‬:‫وا‬ َ ‫نه‬ ْ ‫ج‬ ْ ‫غه‬ ْ ِ‫لهذ‬ ْ ُ ‫قهال‬ ِ ‫م‬ َ ِ ‫مها ال‬ َ َ ْ َ َ َ (( ‫ه‬ ُ ‫سأل‬ ِ ْ ‫شي‬ ِ ْ‫ه وَي ُع‬ ِ ْ ‫ما ي ُغَد ّي‬ ْ ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ‫ه ال‬ ُ َ‫مع‬ َ ُ ْ ‫ قد‬:‫ة ؟ قال‬ 99 . shahih Muslim. . Padahal akibat tindakan tersebut kelak akan kembali kepada dirinya sendiri. MEMINTA-MINTA DI SAAT BERKECUKUPAN Sahl bin Handzhaliyah τ meriwayatkan. Sebab pada umumnya. 1623. Hadits riwayat Ahmad.

. Hadits riwayat Ahmad.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 123 “Barang siapa meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan. maka silahkan ia mengurangi atau memperbanyak". 6255. Shahihul Jami'. mereka menghentikan dzikir para hamba Allah Ψ yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin.Hadits riwayat Abu Daud. Mereka bertanya: “Apakah (batasan) cukup sehingga (seseorang) tidak boleh meminta-minta? Beliau menjawab: “Yaitu sebatas (cukup untuk) makan pada siang dan malam hari”. 6280. 101 . membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai blangko isian sumbangan. Dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah τ disebutkan: "Barang siapa meminta-minta harta manusia agar dapat mengumpulkan harta banyak-banyak. 2/ 281. sungguh ia telah meminta bara api. Ketika ia menghadapi mangsanya. bersabda Rasulullah ρ: َ َ ‫سأ‬ ‫ة‬ َ ‫ها‬ ‫جه‬ ‫مه‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ‫ها ي ُغْن ِي ْه‬ َ ‫ق‬ َ ‫ه‬ َ ْ‫ت ي َهو‬ َ ‫ن‬ َ ‫يا‬ ْ ‫ ء‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ل وَل َه‬ َ )) ْ ‫م‬ َ َ ً ْ‫و كد ُو‬ ً ْ‫خد ُو‬ ((‫ه‬ َ ِ ِ ‫جه‬ ْ َ‫ي و‬ ْ ِ‫شا ف‬ ْ ‫شا أ‬ “Barang siapa meminta-minta sedang ia dalam kecukupan. 100 Ibnu Mas’ud τ meriwayatkan. maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh bekas cakaran dan garukan”. Shahihul Jami'. ia mengada-adakan 100 .101 Diantara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. Bin Baz. Sebagian lain memakai modus agak berbeda. sungguh orang itu telah memperbanyak (untuk dirinya) bara api Jahannam”. 1/ 388.

BERHUTANG DENGAN NIAT TIDAK MEMBAYAR Dalam pandangan Allah Ψ. Pada saatnya.kelak akan diadili pada hari yang utangpiutang tidak dibayar dengan dinar atau dirham. tetapi orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang mampu. Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta. dan bila mereka mati barulah terlihat warisannya. hak-hak hamba adalah sangat besar nilainya. mengemis bahkan telah menjadi suatu profesi. Hakhak yang berkaitan antar sesama manusia -yang belum terselesaikan. Bagi keluarga tertentu. meskipun tuntutan kebutuhan sangat menjerat. setiap masjid mereka jelajah. Dan demikianlah. 37. tetapi . Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. Padahal tak jarang mereka itu dalam kondisi cukup mampu dan sungguh Allah Ψ Maha Mengetahui kondisi mereka. Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan. mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah Ψ hanya dengan bertaubat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 124 cerita sehingga berhasil mengelabui dan memperoleh uang. Tetapi tidak demikian halnya dengan hak yang berkaitan dengan hamba.

atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain.‫عَنه‬ َ (( ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ َ ُ ُ ْ َ ِْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ْ “Barang siapa mengambil atau (berhutang) dan ia ingin melunasinya. An Nisa: 58).S. Memperingatkan akibat perbuatan ini. Dalam kaitan hak antar sesama manusia Allah Ψ berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 125 dibayar dengan pahala atau dosa. Ironisnya. sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak. tetapi untuk memenuhi kebutuhan luks atau berlomba dengan tetangga-tetangganya.(Q. niscaya Allah Ψ akan melunaskan . Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran. Sebagian orang tak segan-segan membeli barangbarang secara kredit yang sebagiannya tak lepas dari syubhat atau sesuatu yang haram. perkakas rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Misalnya dalam membeli mobil model baru. Di antara masalah yang banyak terjadi di tengahtengah masyarakat adalah gampang berhutang. Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫ ء‬ َ َ َ َ ‫)) من أ‬ َ ‫وا‬ ‫ه‬ َ ‫دا‬ ‫نا‬ ّ ‫ل ال‬ ّ ‫هها أ‬ َ ‫س ي ُرِي ْهد ُ أ‬ ُ ‫د ى الله‬ ْ ‫خذ َ أ‬ َ ‫م‬ ْ َ ِ َ ‫خذ َ يريد إتل َفَها أ‬ َ ‫ ومن أ‬.

lalu terbunuh (lagi) kemudian dihidupkan lagi. . Dan barang siapa mengambil (berhutang) dengan keinginan untuk merugikannya (tidak membayar). lihat Fathul Bari. kemudian ia dihidupkan. 5/ 54. seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Hadits riwayat Bukhari. padahal di sisi Allah Ψ hutang-piutang merupakan masalah yang besar. lalu terbunuh (lagi).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 126 hutangnya. Dalil yang menegaskan hal tersebut adalah sabda Rasulullah ρ : َ َ ‫))سبحان الله ما‬ َ ‫ز‬ ْ ّ ‫ن الت‬ ‫فههي‬ ِ ِ‫شههدِي ْد‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫ذا أن‬ َ َ ْ ُ ُ ‫ل الل‬ َ ِ َ ‫م‬ َ َ ّ ً ُ َ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ِ ُ َ ّ ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ‫وا‬ ْ ِ َ ، ‫ن‬ ِ ْ ‫الد ّي‬ ُ ُ َ ‫م قُت ِه‬ َ ِ ‫م قُت‬ ‫ل‬ ِ ‫ل الل‬ ْ ‫مأ‬ ْ ‫مأ‬ َ ّ ‫ي ث ُه‬ ّ ‫ل ث ُه‬ ّ ُ‫ي ث‬ ّ ُ‫ه ث‬ َ ‫حي ِه‬ َ ِ ‫حي‬ ِ ْ ‫سب ِي‬ ْ َ َ ‫ه‬ ‫ضه‬ ْ ُ ‫ه ى ي‬ ‫حت ّه‬ ‫مه‬ َ َ ‫ها د‬ َ ‫جن ّه‬ ِ ْ ‫وَعَلي‬ َ ‫ق‬ َ ‫ة‬ َ ‫خ هل ا ل‬ ُ ‫ه ى عَن ْه‬ َ ‫ن‬ ٌ ‫ه د َي ْه‬ ((‫ه‬ ُ ُ ‫د َي ْن‬ “Maha Suci Allah. pahala yang besar dan derajat yang tinggi. tidak bisa lepas dari urusan hutang-piutang. mereka menganggapnya masalah yang remeh . niscaya Allah Ψ akan benar-benar membinasakannya". Bahkan hingga seorang syahid sekalipun yang memiliki beberapa keistimewaan yang agung. sedang ia memiliki hutang. 102 . betapa kerasnya apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang-piutang. 102 Banyak orang yang meremehkan soal hutang piutang.

mengambil harta orang lain secara paksa. melengkapi perabotannya. masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan hutangpiutang? 38. membangun rumah. MEMAKAN HARTA HARAM Orang yang tidak takut kepada Allah Ψ. kegiatan ribawi. pemalsuan. Padahal Rasulullah ρ bersabda: 103 . penjualan sesuatu yang haram. atau meminta disaat berkecukupan dan sebagainya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 127 sungguh ia tak akan masuk surga sehingga dibayarkan untuknya hutang tersebut”. 103 Setelah mengetahui hal ini. menyanyi. ghasab (merampas). Shahihul Jami'. . Hadits riwayat Nasa'i. 7/ 314. atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan. korupsi dari baitul mal umat Islam atau harta milik umum. lihat Al Mujtaba. Yang menjadi pikirannya siang dan malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram. Lalu dengan harta haram itu ia makan. berpakaian. baik dari hasil pencurian. 3594. berkendaraan. pelacuran. serta membuncitkan perutnya dengan hal-hal yang haram tersebut. suap. atau menyewanya. memakan harta anak yatim. tentu tak peduli dari mana harta dan bagaimana ia menggunakannya.

orang yang memiliki harta dari yang haram. maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak. ShahihulJami'. 19/ 136. 4495. Di sana tentu ia akan mengalami kerugian dan kebinasaan yang besar. dari mana ia peroleh. dengan memohon maaf dan kerelaan.104 Pada hari kiamat ia akan ditanya tentang hartanya. Jika merupakan hak antar manusia. Karena itu. berjudi. . sebelum datang suatu hari yang hutang-piutang tidak lagi dibayar dengan uang. (berkorban untuk) berhala. Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabir.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 128 َ ْ‫ر أ َو‬ َ ‫ت‬ ّ ُ ‫)) ك‬ (( ‫ه‬ ِ ِ ‫ل ى ب‬ ّ ‫فال‬ ٍ ‫ح‬ ِ ‫ت‬ ْ ‫س‬ ْ َ‫ل ل‬ ُ ‫ن‬ َ َ ‫حم ٍ ن َب‬ ُ ‫نا‬ ْ ‫م‬ “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram. mengundi nasib dengan 104 . MINUM ARAK MESKI HANYA SETETES Allah Ψ berfirman: “Sesungguhnya (minuman) arak. tetapi dengan pahala atau dosa. maka neraka lebih pantas baginya". hendaknya ia segera berlepas diri daripadanya. 39. dan bagaimana ia menggunakannya.

Hadits riwayat Muslim.S. Nabi ρ mengabarkan tentang ancaman bagi peminum arak. . Di samping itu. Karena itu tak ada lagi alasan bagi orang yang mengatakan. yakni tuhan orang-orang kafir dan patung-patung mereka. beliau menjawab: "Keringat ahli neraka atau cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni neraka".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 129 panah adalah perbutan keji termasuk perbuatan syaitan. akan memberinya minum dari Thinatul khabal”. pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat di atas disejajarkan dengan pengharaman berhalaberhala. apakah Thinatul khabal itu?". mereka bertanya: “Wahai Rasulullah. sebagaimana yang diriwayatkan Jabir τ dalam sebuah hadits marfu’: ْ َ‫ن ي‬ ‫ب‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ ى اللهه‬ ُ ‫ر‬ ً ‫ههه‬ َ َ‫ه ت‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ِ ‫دا ل‬ ْ َ‫ ى ع‬ َ ‫شهه‬ ْ ‫مهه‬ َ ‫عههال‬ َ ‫علهه‬ َ ُ ْ َ ، ‫ل‬ ‫يهها‬ َ ‫ة ال‬ ِ َ ‫ن ط ِي ْن‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ :‫وا‬ َ ‫خ‬ ْ ‫رأ‬ ْ ُ‫ن ي‬ ْ ‫م‬ ُ َ ‫قي‬ ُ ْ ‫ال‬ ْ ‫قههال‬ ِ ‫با‬ ْ ‫م‬ َ ِ ‫سك‬ َ َ ‫ل ؟‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫سو‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ة ال‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫ما ط ِي ْن‬ ِ ‫ل الل‬ َ ‫خ‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫ و‬، ‫ه‬ ِ ‫ق أه ْ ه‬ َ َ‫ ع‬:‫ل‬ ِ ‫با‬ َ َ َ (( ‫ر‬ ‫نا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫رة‬ ‫صا‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫نا‬ ‫ال‬ ُ ْ ّ ّ ِ َ َ ْ ِ ِ “Sesungguhnya Allah Ψ memiliki janji untuk orang-orang yang meminum minuman keras. 105 105 . (Q. tetapi hanya mengatakan jauhilah!! Dalam sunnahnya. 3/1587. Al Maidah: 90). maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. ayat Al Qur’an tidak mengatakan minuman arak itu haram. Perintah untuk menjauhi sesuatu adalah salah satu dalil yang paling kuat tentang haramnya sesuatu.

Hadits riwayat Ahmad. 5/ 342. Shahihul Jami'. Di zaman ini pula. 6525. Di antaranya. telah muncul golongan manusia sebagaimana disebutkan Nabi ρ dalam sabdanya: ُ ‫شربن ناس م‬ َ ْ ‫تي ال‬ ِ ‫م‬ َ ُ‫ر ي‬ ّ ‫س‬ ْ ‫خ‬ ّ ‫نأ‬ َ َ ‫موْن‬ َ ‫م‬ ْ ِ ٌ َ ّ َ َ ْ َ ‫)) ل َي‬ ِ‫ها ب ِغَي ْر‬ (( ‫ها‬ ِ ‫س‬ ْ ‫ا‬ َ ‫م‬ “Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak. dan sebagainya. 106 Saat ini jenis minuman keras dan arak sangat beragam. tetapi menamakannya dengan minuman jiwa. sampanye. bir. (tetapi) mereka menamakannya dengan nama yang lain”. alkohol.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 130 Dalam hadits marfu’ Ibnu Abbas ψ meriwayatkan: َ ‫ن‬ ِ‫عاب ِهد‬ ِ َ‫ر ل‬ ِ ْ ‫مد‬ َ َ‫و ك‬ َ ‫ي الل ه‬ ْ ‫خ‬ ُ ‫ت‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ )) َ ‫ه وَهُ ه‬ َ ‫قه‬ ُ ‫م‬ ْ ‫م‬ ٍ ‫م‬ (( ‫ن‬ ٍ َ ‫وَث‬ “Barang siapa meninggal sebagai peminum arak. . Shahihul Jami'. vodka. arak. Allah Υ berfirman: 106 . wiski. 12/45. 5453. untuk menipu dan memperdaya manusia. Nama-namanya juga sangat banyak. 107 .107 Mereka tidak menamakannya arak. baik dengan nama lokal maupun asing. Hadits riwayat Thabrani. maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala”.

108 Jadi. setiap yang merusak akal dan memabukkan adalah haram hukumnya. Syari'at Islam telah memberikan definisi agung tentang khamar (minuman keras). padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. sebab pada hakikatnya jenis minumannya tetap satu dan hukumnya telah diketahui oleh kalangan umum.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 131 “Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. juga meskipun namanya berbeda-beda.Hadits yang mengatakan: “Semua yang banyak jika memabukkan. . Al Baqarah: 9). fitnah dan permainan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Υ Definisi khamar itu. adalah sebagaimana di sabdakan Rasulullah ρ : ّ ُ ‫ر وَك‬ ّ ُ ‫)) ك‬ (( ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ٌ ‫را‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫خ‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ح‬ ٌ ‫م‬ ٍ ِ ‫سك‬ ٍ ِ ‫سك‬ “Setiap yang memabukkan adalah khamar. maka sedikitpun diharamkan” telah diriwayatkan Abu Dawud dengan No : 3681. sedikit atau banyak 109.S. (Q. sehingga membuat jelas masalah dan menepis tipu daya. tertera dalam Shahihnya dengan no: 3128). 3/1587. 108 109 . . sedang mereka tidak sadar”. dan setiap yang memabukkan adalah haram”. Hadits riwayat Muslim.

Allah menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk. Allah menerima taubatnya. maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi. jika meninggal ia masuk neraka. (tetapi) manakala ia bertaubat. jika meninggal ia masuk neraka. Dan jika ia kembali lagi minum dan mabuk. (tetapi) manakala ia bertaubat. (Tetapi) manakala ia bertaubat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 132 Yang terakhir dan ini merupakan wejangan dari Nabi ρ kepada para peminum khamar. maka adalah hak Allah memberinya minum dari radghatul khabal pada hari kiamat”. Dan jika (masih) kembali lagi (minum khamar). mereka bertanya: “Wahai . maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi. dan jika meninggal ia masuk neraka. maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi. Allah akan menerima taubatnya. Rasulullah ρ bersabda: ْ ‫قب َه‬ َ ‫ن‬ ْ ُ‫م ت‬ َ ْ ‫ب ال‬ ُ‫صهل َة‬ َ ِ‫شر‬ َ َ‫ر و‬ ُ ‫ل ل َه‬ ْ ‫ر ل َه‬ ْ ‫خ‬ َ )) َ ‫ه‬ َ َ ‫سك‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ن ت َه‬ ‫ل الن ّه‬ َ َ‫ت د‬ َ ‫ها‬ ْ ِ ‫ فَ هإ‬، ‫ر‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫حا‬ ً ‫با‬ َ ‫ص‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫رب َعِي‬ ْ‫أ‬ ْ َ ‫قب‬ َ َ‫عاد َ ف‬ ‫ل‬ ْ ُ‫م ت‬ َ ‫ن‬ ِ ْ ‫ه عَل َي‬ َ َ ِ‫شر‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ َ ‫تا‬ َ َ‫ب ف‬ ْ َ‫ر ل‬ ُ ‫ب الل‬ َ َ ‫سك‬ َ َ َ ‫خه‬ ، ‫ر‬ ‫ل الن ّه‬ ‫مه‬ َ َ‫ت د‬ ْ ِ ‫ فَهإ‬، ‫حا‬ ً ‫با‬ َ ‫ص‬ َ ‫ها‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫رب َعِي‬ ْ ‫صل َةُ أ‬ َ َ َ‫هاد َ ف‬ ‫ب‬ ‫ن عَه‬ ‫ب ت َه‬ ‫ن ت َه‬ ِ ‫ه عَلي ْه‬ َ ِ‫ش هر‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ‫ها‬ ْ ِ ‫ف َ هإ‬ ُ ‫ب الل ه‬ َ َ َ ْ َ ‫قب‬ ‫ن‬ ْ ُ‫م ت‬ ْ ِ ‫ فَهإ‬، ‫حا‬ ً ‫با‬ َ ‫صه‬ َ َ‫ف‬ ُ ‫ل له‬ ْ ‫رل‬ َ ‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫رب َعِي ْه‬ ْ ‫صهل َةُ أ‬ َ َ ‫سك‬ َ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ب ت َه‬ َ َ‫ت د‬ ِ ‫ه عَل َي ْه‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ل ال‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ‫تا‬ ْ ِ ‫ فَإ‬، ‫ر‬ ُ ‫ب الل ه‬ َ ‫ما‬ َ َ ‫نا‬ َ َ َ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ ى‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ّ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫كا‬ ‫د‬ ‫عا‬ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ‫مها‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫سه‬ ‫ر‬ ‫يها‬ :‫وا‬ ‫ل‬ ‫قا‬ ، ‫ة‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫با‬ َ ْ ‫ال‬ ِ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ‫خ‬ َ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ‫ل ؟‬ َ ‫قا‬ (( ‫ر‬ َ ْ ‫ة ال‬ ُ َ‫رد ْغ‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫خ‬ َ ُ‫ ع‬:‫ل‬ ِ ْ‫رةُ أه‬ َ ‫صا‬ ِ ‫با‬ َ ِ ‫نا‬ “Barang siapa minum khamar dan mabuk.

3377. Shahihul Jami'. maka bagaimana pula dengan gambaran keadaan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih keras dan berbahaya dari itu.110 Jika gambaran keadaan peminum minuman keras adalah sebagaimana yang kita ketahui di atas. hampir setiap toko-toko alat-alat dan perabotan rumah tangga menjual aneka ragam bejana yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang disepuh dengannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 133 Rasulullah. ada yang tidak memajang barangbarang itu di etalase rumahnya. yakni sebagai pecandu narkotika dan sebagainya? 40. 6313. Sebagian orang. Hadits riwayat Ibnu Majah. apakah radghatul khabal itu?". . beliau menjawab: “Cairan kotor (yang keluar dari tubuh ) penghuni neraka”. Bahkan saat ini bejana emas dan perak memberi kelas dan gengsi tersendiri. Demikian juga rumah orang-orang kaya dan hotel-hotel mewah. MENGGUNAKAN BEJANA TERBUAT DARI EMAS DAN PERAK Saat ini. jika dihadiahkan sebagai cindera mata kepada kawan karib atau kolega pada kesempatan-kesempatan tertentu. tetapi mereka pergunakan 110 .

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 134 dalam kesempatan-kesempatan pesta. dalam syari'at Islam hukumnya haram. nampan untuk menyuguhkan makanan kepada tamu. pisau. sendok. 3/1634. bahwasanya Rasulullah ρ memberikan ancaman kepada mereka. garpu. . tetapi hanya menyimpannya di lemari sebagai perhiasan". 41. Semua hal yang disebutkan di atas. atau dipinjamkan kepada kawan-kawannya yang membutuhkan. 111 Ketentuan hukum di atas berlaku untuk semua perabotan dan perlengkapan makan. . Dalam hadits yang di riwayatkan Ummu salamah radhiallahu 'anha. Kaleng kue yang disuguhkan saat pesta dan bejana lainnya yang terbuat dari bahan emas dan perak. beliau bersabda: ّ ‫نا‬ ُ ْ ‫ي ي َأ‬ ُ ‫كهه‬ ْ َ ‫ل وَي‬ ‫ة‬ ِ ‫ضهه‬ ِ ْ ‫ة ال‬ ِ ‫يهه‬ ِ ‫ب‬ ّ ‫ف‬ َ ِ ‫ي آن‬ ُ ‫ر‬ ّ ِ ‫)) إ‬ ْ ‫فهه‬ َ ‫شهه‬ ْ ِ‫لههذ‬ ْ (( ‫م‬ َ ‫ه‬ ِ ِ ‫ي ب َطن‬ َ ‫ر‬ َ ُ ‫ما ي‬ َ ّ ‫جهَن‬ ِ ‫ر‬ َ ّ ‫ب إ ِن‬ ِ َ‫والذ ّه‬ َ ‫نا‬ ْ ِ‫ر ف‬ ُ ‫ج‬ ْ ‫ج‬ َ “Orang yang makan atau minum di bejana perak atau emas. sesungguhnya ia telah menggemuruhkan api jahannam di perutnya”. Semacam ini juga tidak diperbolehkan. Sebagian orang berkata: "Kami tidak menggunakan bejana-bejana tersebut. demi mencegah kemungkinan dipakainya perabotan tersebut112. KESAKSIAN PALSU 111 112 . Diambil dari keterangan Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan. Hadits riwayat Muslim. Seperti piring.

(Q. Al Hajj: 30-31).” (ketika beliau bersandar. dengan ikhlas kepada Allah.‫ت‬ َ ‫ه‬ َ َ ‫سك‬ ُ َ ‫ل َي ْت‬ “Maukah. kemudian beliau duduk dan berkata):"Ketahuilah. tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia”.S. mereka (para sahabat) menjawab: "Tentu wahai Rasulullah". aku kabarkan kepada kalian tentang tiga macam dosa besar?" (tigakali).، ‫ن‬ ُ ‫س‬ َ ‫جل َه‬ َ ْ ‫ق ال‬ ِ ْ ‫وال ِد َي‬ ْ َ ، ‫ر‬ َ ‫زا‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫وَقَو‬ :‫نها‬ َ ‫ر‬ َ ‫ته ى قُل‬ ّ ‫ح‬ َ ‫هها‬ َ ‫ما‬ ّ ‫ل ال‬ َ َ‫ ف‬:‫ل‬ ُ‫ر‬ ّ َ ‫ل ي ُك‬ ِ ْ ‫زو‬ .‫ه‬ ِ :‫ل‬ ِ ‫بههالل‬ ِ ‫ل اللهه‬ َ ‫لهه ى‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫راك‬ َ ‫شهه‬ َ ‫يهها‬ َ َ ‫ أل‬:‫ل‬ َ ‫ها‬ ‫قه‬ َ َ‫ ف‬-‫ها‬ ‫مت ّك ِئ ًه‬ ُ ُ‫وَع‬ ُ ْ‫قو‬ َ َ‫ و‬. durhaka kepada kedua orang tua. Beliau bersabda: "Yaitu menyekutukan Allah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 135 Allah Υ berfirman: “Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. ia berkata: “Kami sedang berada di sisi Rasulullah ρ beliau bersabda: lalu َ ُ ‫)) أ َل َ أ ُنبؤُك‬ َ َ ‫ر ؟ ) ث‬ َ ( ً ‫لثا‬ :‫نا‬ َ ْ ‫ قُل‬:‫وا‬ َ َ ‫ر ال ْك‬ ْ َّ ْ ُ ‫قال‬ ِ ِ ‫بائ‬ ِ َ ‫م ب ِأك ْب‬ َ َ َ‫ب‬ ُ َ . dan persaksian .‫ه‬ َ ‫قهها‬ َ ْ‫سههو‬ ْ ‫اشإل‬ . Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah τ dari ayahnya.

atau keterangan bersih diri.” Maka laki-laki itupun memberikan kesaksian atas perkara yang tidak ia ketahui. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut kecuali di pintu pengadilan atau di koridor/lobi. nanti aku akan menjadi saksi untukmu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 136 palsu.” Ia berkata: “Dan Rasulullah ρ masih terus mengulang-ulang ucapannya sehingga kami berkata: “Sekiranya beliau diam”. misalnya karena permusuhan. 5/261. Di samping banyak faktor yang mengakibatkan kesaksian palsu. Berapa banyak pula penganiayaan menimpa orangorang yang tidak berdosa juga disebabkan karena kesaksian palsu. . dengki. rumah. Juga karena kesaksian palsu mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Misalnya memberikan kesaksian tentang kepemilikan tanah. atau seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. lihat Fathul Bari. Termasuk menganggap enteng masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di pengadilan dengan mengatakan kepada seseorang yang ia temui: “Jadilah saksi untukku. dan sebagainya. Semua itu disebabkan karena kesaksian palsu. Berapa banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena kesaksian palsu. 113 Berulang-ulangnya peringatan Rasulullah ρ tentang kesaksian palsu tersebut karena banyak orang yang meremehkannya. Hadits riwayat Bukhari. atau dinisbatkan kepada nasab yang bukan nasabnya. 113 .

semua bentuk kesaksian itu adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Υ : “Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui”. Luqman: 6). dan menjadikan jalan Allah itu olokolokan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 137 Ini adalah suatu kedustaan. Seharusnya. . MENDENGARKAN DAN MENIKMATI MUSIK Ibnu Mas’ud τ bersumpah dengan nama Allah Υ bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Υ : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan. (Q. (Q. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. Tafsir Ibnu Katsir: 6/333. 114 . Yusuf: 81). 42. Adalah nyanyian 114.S.S.

No: 2212. Hadits riwayat Bukhari. 10/ 51. sutera. As Silsilah Ash Shahihah. bersabda Rasulullah ρ : َ ‫)) ل َيك ُهونن م هن أ ُمت ِه‬ ‫ر‬ ِ ْ ‫ن ال‬ ِ َ ‫س هت‬ َ ْ‫حل ّو‬ ٌ ‫وا‬ ْ َ‫م ي‬ ّ ‫حه‬ َ ‫ي أق ْ ه‬ ْ ّ ْ ِ ّ َْ َ (( ‫ف‬ َ ْ ‫وال‬ َ ِ‫عاز‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫وال‬ َ ْ ‫وال‬ ْ ‫خ‬ َ ‫ر‬ َ ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ْ ‫حرِي‬ َ “Kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. 2203. mengundang biduanita-biduanita (untuk menyanyi) dan menabuh (memainkan) musik”. . dan alat-alat musik”. Yaitu jika mereka minum arak. telah 115 116 . Rasulullah ρ bersabda: ُ ِ ِ‫)) ل َي َك ُون َن فِي هَذ‬ ٌ ‫س‬ ، ‫خ‬ َ ‫ة‬ ٌ َ ‫ف وَقَذ‬ ٌ ‫س‬ ِ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ ‫خ‬ َ َ‫ف و‬ ّ ‫ه ا ْل‬ ْ ّ ْ ْ َ ‫هه‬ ُ ‫هه‬ َ َ ِ‫ك إ‬ ‫ت‬ ‫قي ْن َه‬ َ ْ ‫ذوا ال‬ ‫خه‬ ‫ر‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ذا‬ ‫وَذ َل ِه‬ َ ّ ‫وات‬ َ ِ ‫هها‬ ُ َ َ ْ ْ ِ ْ (( ‫ف‬ ِ ِ‫عاز‬ َ ‫م‬ َ َ‫و‬ َ ‫بال‬ ِ ‫وا‬ ْ ُ ‫رب‬ َ ‫ض‬ “Kelak akan terjadi pada umat ini (tiga hal): (mereka) di tenggelamkan (kedalam bumi). dihujani dengan batu. . diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dzammul Malahi dan At Tirmidzi. lalu menyatakan. khamar. dan dirubah bentuk mereka. Seruling adalah suara orang jahil (bodoh) dan ahli maksiat. 115 Dan dalam hadits Anas bin Malik τ. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berdasarkan hadits-hadits shahih yang melarang alat-alat musik secara mutlak. lihat Fathul Bari. 116 Nabi ρ melarang gendang.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 138 Abu Amir dan Abu Malik Al Asy’ari ψ meriwayatkan.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 139 menetapkan haramnya alat-alat musik seperti. piano. 117 . guitar. Saat ini bahkan kita kenal istilah dakwah lewat musik. Bahkan alat-alat musik modern tersebut lebih cepat mempengaruhi mabuknya jiwa dari pada alat-alat musik zaman dahulu yang telah diharamkan dalam beberapa hadits. menumbuhkan perasaan nifak di dalam hati. harpa. Kemudian tak diragukan lagi. alat-alat musik modern yang kita kenal saat ini. di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah: "Keterlenaan dan mabuknya jiwa akibat pengaruh nyanyian lebih besar bahayanya dari pada akibat minum arak. Tidak diragukan lagi. asmara. kecantikan wanita atau ketampanan pria 117. baik oleh biduan atau biduan wanita. Karena itu tidak mengherankan jika para ulama menyebutkan. Lalu. biola. rebab. nyanyian dan musik adalah tema besar zaman ini yang melahirkan banyak fitnah. Seperti. dan yang lainnya. kecapi. masuk dalam kategori alat-alat musik yang dilarang oleh Nabi ρ. pelanggarannya akan lebih keras dan dosanya akan lebih besar jika alat-alat musik tersebut diiringi dengan nyanyian. bahayanya akan lebih bertumpuk jika untaian kata-kata syairnya berkisah tentang cinta. Dan secara umum. simbab. nyanyian adalah jalan/sarana yang dapat menghantarkan pada perbuatan zina. Adakah pencampur-adukan antara kebenaran dan kebatilan yang lebih nyata dari ini? . Menurut penuturan para ulama. dan sebagainya. seruling.

sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?. GHIBAH (MENGGUNJING) Dalam banyak pertemuan di majlis. . Amien … 43. komputer. Allah Υ berfirman: “Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Seperti jam dinding. dan menyeru agar hamba-hamba-Nya menjahuinya. sering kali yang dijadikan hidangannya adalah menggunjing umat Islam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 140 Musibah itu semakin menjadi-jadi. setelah pada zaman ini kita saksikan musik menyelusup ke setiap barang dan ruang. Mudahmudahan Allah Υ menjadi penolong bagi kita semua. Untuk menghindari berbagai hal di atas sungguh memerlukan kekuatan hati yang tangguh. Padahal Allah Υ melarang hal tersebut. bel. Allah Υ menggambarkan dan mengidentikkan ghibah dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikkan. mainan anakanak. pesawat telpon. dan sebagainya.

118 Jika ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim. Nabi ρ menerangkan makna ghibah (menggunjing) dengan sabdanya: َ ُ ‫ الله ورسول‬:‫قال ُوا‬ َ ، ‫م‬ ُ َ ‫ما ال ْغِي ْب‬ َ ْ ‫رو‬ ُ َ ‫ه أعْل‬ ُ ْ ُ ََ ُ َ ‫ن‬ ْ َ ‫ة ؟‬ ُ ْ ‫)) أت َد‬ َ َ ‫ أ‬:‫ل‬ َ ‫ها‬ َ ‫ر‬ َ َ ‫قا‬ ‫ن‬ ‫مه‬ ‫خه‬ َ َ‫ك أ‬ ْ ِ‫ت إ‬ َ ‫رأي ْه‬ ُ ‫ر‬ َ ِ‫ك ب‬ َ َ ‫ قِي ْه‬. dan jika tidak terdapat padanya. menirukan tingkah laku 118 . 4/ 2001. akhlak. baik dalam soal jasmani. agama. maka engkau telah berdusta padanya”. Beliau menjawab: "Jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu.S.‫ه‬ َ ‫ها ي َك ْه‬ ُ ْ ‫ ذِك‬:‫ل‬ َ َ َ َ ‫ها‬ ُ ْ‫ما أقُو‬ ‫ها‬ ‫مه‬ ‫ن ك َه‬ ‫ل ؟ قَه‬ ِ ‫يأ‬ ِ ‫ن فِي ْه‬ َ ‫ها‬ ْ ِ ‫ إ‬:‫ل‬ َ ‫كا‬ َ ‫ه‬ َ ‫ي‬ ْ ‫خ‬ ْ ِ‫ن ف‬ ُ ْ‫قو‬ (( ‫ه‬ َ َ‫ه ف‬ َ َ‫ل ف‬ ُ َ‫ت‬ ِ ْ ‫ن فِي‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ ُ ّ ‫قد ْ ب َهَت‬ ْ َ‫ن ل‬ ُ َ ‫قدِ اغْت َب ْت‬ ْ ُ ‫م ت َك‬ “Tahukah kalian apakah ghibah itu?". bentuk lahiriah dan sebagainya. Di antaranya dengan membeberkan aibnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 141 maka tentulah kamu merasa jijik dengannya”. Al Hujurat: 12). . maka engkau telah menggunjingnya (melakukan ghibah). Hadits riwayat Muslim. kekayaan. hati. sedang ia tidak suka (jika hal itu disebutkan). ditanyakan: “Bagaimana halnya jika apa yang saya katakan itu (memang) terdapat pada saudaraku?". Caranyapun bermacam-macam. (Q. Beliau bersabda: "Yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya". Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui".

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

142

atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Banyak orang meremehkan masalah ghibah, padahal dalam pandangan Allah Υ ia adalah sesuatu yang sangat keji dan kotor. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah ρ :

َ ‫)) الربا اث ْنان وسبعون با‬ ‫ل‬ ‫ها إ ِت ْي َه‬ ‫ناهَه‬ َ ْ ‫با أد‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ها‬ ً َ َ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ّ ِ ‫جه‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫ وإ‬، ‫أ ُمههه‬ َ ِ ‫سههت‬ ‫ي‬ ُ َ ‫طال‬ ِ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ َ‫ر‬ ّ َِ ُ ّ ْ ‫بهها ا‬ ْ ‫فهه‬ ِ ‫جهه‬ ّ ‫ة ال‬ ّ ‫ ى ال‬ ْ ‫نأ‬ َ ‫ربهه‬ (( ‫ه‬ ِ َ‫ض أ‬ ِ ِ ْ ‫خي‬ ْ ‫ع‬ ِ ‫ر‬
“Riba itu ada tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menggauli ibunya (sendiri), dan yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki terhadap kehormatan saudaranya”.119 Wajib bagi orang yang hadir dalam majlis yang sedang ada ghibah didalamnya, untuk mencegah kemungkaran dan membela saudaranya yang dipergunjingkan. Nabi ρ amat menganjurkan hal demikian, sebagaimana dalam sabdanya:

‫ه‬ َ ‫ه‬ َ ّ ‫رد‬ ِ َ‫ض أ‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ج ه ِه‬ ِ ‫خي ْه‬ ْ َ‫ن و‬ ُ ‫رد ّ الله‬ َ )) ْ ‫عه‬ َ ‫ه‬ ْ ‫عه‬ ْ ‫عه‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ر‬ ْ ((‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ‫م ال‬ ّ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ر ي َو‬ َ ‫يا‬ َ ‫نا‬

“Barang siapa menolak (ghibah atas) kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah Υ akan menghindarkan api neraka dari wajahnya”.
119

. As silsilah As Shahihah; 1871.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

143

44. NAMIMAH (MENGADU DOMBA) Yaitu mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan, serta yang menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Allah Υ mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firman-Nya:

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah". (Q.S; Al Qalam: 1011). Dalam sebuah hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Hudzaifah τ disebutkan:

ُ ‫خ‬ (( ‫ت‬ ُ ْ ‫)) ل َ ي َد‬ َ ّ ‫جن‬ ّ َ‫ة ق‬ َ ْ ‫ل ال‬ ٌ ‫تا‬
“Tidak akan masuk surga Al Qattat (tukang adu domba]".120
120

. Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 10/472. Dalam An Nihayah karya Ibnu Atsir; 4/11 disebutkan: “ …..Al qattat adalah orang yang menguping (mencuri dengar pembicaraan) tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

144

Ibnu Abbas ψ meriwayatkan:

‫حي ْط َه‬ ‫حه‬ ِ ‫ن‬ ِ‫مدِي ْن َهة‬ ِ ‫ط‬ ٍ ِ ‫هائ‬ َ ِ‫ ب‬ ‫ي‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ )) ِ ‫ها‬ ْ ‫مه‬ ّ ‫ر الن ّب ِه‬ ّ ‫مه‬ ُ ‫ها‬ ‫مه‬ ‫سه‬ ِ ‫سه‬ َ ّ ‫ن ي ُعَهذ‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫ت إ ِن‬ َ َ‫ف‬ َ ِ‫ي قب ُوْرِه‬ َ ْ‫ص هو‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ن فِ ه‬ ِ ‫با‬ ِ ْ ‫هان َي‬ َ ‫قا‬ ‫م‬ َ َ‫ف‬ َ ّ ‫ما ي ُعَذ‬ َ ّ ‫ ي ُعَذ‬: ‫ي‬ ّ ‫ر ث ُه‬ َ َ‫ن و‬ ْ ِ‫ن ف‬ ِ ‫با‬ ِ ‫با‬ ّ ِ ‫ل الن ّب‬ ٍ ْ ‫ي ك َب ِي‬ َ (‫ر‬ َ َ ‫قهها‬ ‫ن‬ ّ ِ ‫ وَإ‬:‫ة‬ ٍ ‫يهه‬ ِ ‫و‬ َ ‫كهها‬ ْ ِ ‫ه ل َك َب‬ َ ‫وا‬ َ :‫ل‬ ُ ‫نهه‬ ٌ ‫يهه‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ‫فهه‬ َ ) ‫ ى‬ َ ‫بلهه‬ َ ْ َ َ ‫ي‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫م‬ ِ ِ ‫ن ب َوْل‬ ِ ‫ر‬ َ ‫و كا‬ َ ‫أ‬ ْ َ ‫ما ل ي‬ ْ َ‫ر ي‬ َ ُ‫حد ُه‬ ْ ‫شهه‬ ُ ‫خ‬ َ ، ‫ه‬ ْ ‫م‬ ُ ِ ‫ست َت‬ (( ‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ّ ‫بالن‬ َ ْ ‫مي‬ ِ
“(Suatu hari) Rasulullah ρ melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun Madinah, tiba-tiba beliau mendengar dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya, lalu Nabi ρ bersabda: ”Keduanya disiksa, padahal tidak karena masalah yang besar (dalam anggapan keduanya), lalu bersabda: "Benar" (dalam sebuah riwayat disebutkan: "Padahal sesungguhnya ia adalah persoalan besar), salah seorang diantaranya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan seorang lagi (karena) suka mengadu domba”. 121 Di antara bentuk namimah yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan seseorang terhadap seorang lelaki tentang istrinya atau sebaliknya, dengan maksud untuk merusak hubungan suami-istri tersebut. Demikian pula adu domba yang dilakukan sebagian karyawan kepada teman karyawannya yang lain. Misalnya dengan mengadukan ucapan-ucapan kawan
121

. Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 1/317.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 145 tersebut kepada direktur atau atasannya dengan maksud untuk memfitnah dan merugikan karyawan tersebut. . Semua hal ini hukumnya haram.

dengan berdesakannya bangunan dan saling berdempetnya gedung-gedung serta saling berhadap-hadapannya antara pintu dengan pintu dan 122 . lihat Fathul Bari.S.122 Pada saat ini. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya”. An Nur: 27). alasan diharuskannya meminta izin adalah karena dikhawatirkan orang yang masuk akan melihat aurat yang ada di rumah. . MELONGOK RUMAH ORANG LAIN TANPA IZIN Allah Ψ berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. Beliau ρ bersabda: َ ‫ذان م‬ َ ِ‫جع‬ (( ‫ر‬ ْ ‫نأ‬ ُ ‫ما‬ ْ ِ ‫ل ا ْل‬ َ ّ ‫)) إ ِن‬ َ َ ‫ل ال ْب‬ ِ ‫ج‬ ْ ِ ُ َ ْ ‫ست ِئ‬ ِ ‫ص‬ “Sesungguhnya diberlakukannya meminta izin (ketika masuk rumah orang lain) adalah untuk (menjaga) penglihatan” . Rasulullah ρ menegaskan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 146 45. 11/ 24. Hadits riwayat Bukhari. (Q.

karena perbuatan tersebut. banyak kemudian menjadi bencana dan fitnah. . menjadikan kemungkinan saling mengetahui isi rumah tetangga orang lain kian besar. Ironisnya. Ini adalah salah satu pengkhianatan dan pemerkosaan terhadap hak-hak tetangga. malah yang terjadi terkadang dengan sengaja. dengan leluasa memandangi lewat jendela mereka ke rumah-rumah tetangganya yang lebih rendah. Hadits riwayat Muslim. sekaligus sarana menuju yang diharamkan. Rasulullah ρ bersabda: ّ ‫ح‬ ‫ل‬ َ َ‫م ف‬ ِ ْ ‫ي ب َي‬ َ ْ ‫قد‬ َ َ ‫ن اط ّل‬ ْ ِ‫ر إ ِذ ْن ِه‬ َ )) ْ ِ‫ع ف‬ ِ ْ ‫ت قَوْم ٍ ب ِغَي‬ ِ َ‫م‬ (( ‫ه‬ َ ‫ف‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫مأ‬ ُ َ ‫وا عَي ْن‬ ْ ُ‫ل َه‬ ْ ُ‫قؤ‬ “Barang siapa melongok rumah suatu kaum dengan tanpa izin mereka. banyak yang tak mau menundukkan pandangannya. 123 Dalam riwayat lain dikatakan: (( ‫ص‬ َ ‫ف‬ َ َ‫)) ف‬ َ َ ‫ه فَل َ دِي‬ ُ َ‫ة ل‬ ُ َ ‫وا عَي ْن‬ َ ‫صا‬ َ ِ‫ه وَل َ ق‬ ْ ُ‫قؤ‬ 123 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 147 jendela dengan jendela. mereka yang tinggal di gedung yang lebih tinggi. Dan disebabkan oleh bahayanya akibat tindakan ini. maka halal bagi mereka mencolok mata orang tersebut". 3/ 1699. sehingga syari'at Islam membolehkan mencolok mata orang yang suka melongok dan melihat isi rumah orang lain.

lihat Fathul Bari. maka tidak ada diyat (ganti rugi) untuknya. Rasulullah ρ menerangkan hukum dan akibat perbuatan ini dalam sabdanya: ْ ‫ن‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ر‬ ‫ج ى اث ْن َه‬ ‫ فَل َ ي َت َن َه‬، ‫ة‬ َ ‫ال‬ ً َ ‫م ث َل َث‬ َ ْ‫ن د ُو‬ َ ‫ها‬ ْ ُ ‫ذا ك ُن ْت‬ ِ ‫ها‬ ِ ‫خه‬ َ ُ َ (( ‫ه‬ ْ َ ‫ت ى ت‬ ِ ، ‫س‬ ّ ‫بال‬ ّ ‫ح‬ ْ ُ ‫ل ذ َل ِك ي‬ ْ ‫نأ‬ َ ُ ُ ‫حزِن‬ ِ ‫وا‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ْ ‫خت َل ِط‬ ِ ‫نا‬ “Jika kalian sedang bertiga. maka janganlah dua orang berbisik tanpa seorang yang lain. Bahkan sikap dan tindakan seperti ini sebenarnya merupakan langkah syaitan untuk memecah belah umat Islam dan menebarkan kecemburuan. 11/83. 6022. 2/ 385. . . Hadits riwayat Ahmad. Shahihul Jami'. sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih”. 124 46.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 148 “ … Kemudian mereka mencolok matanya. BERBISIK EMPAT MATA DAN MEMBIARKAN ORANG KETIGA Dalam sebuah majlis dan pergaulan. juga tidak ada qishash baginya”. sikap dan tindakan ini sungguh amat tidak terpuji. sehingga kalian membaur dalam pergaulan dengan manusia. 124 125 . kecurigaan dan kebencian di antara mereka. 125 Termasuk di dalamnya berbisik dengan tiga orang dan meninggalkan orang yang ke-empat dan demikian seterusnya. Hadits riwayat Bukhari.

sedangkan dalam pandangan Allah Ψ merupakan masalah besar adalah soal isbal. Abu Dzar τ meriwayatkan. Sebagian ada yang pakaiannya hingga menyentuh tanah. yaitu menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki. 47. ISBAL Di antara hal yang sering dianggap remeh oleh manusia. Atau memberikan asumsi bahwa keduanya menginginkan suatu kejahatan terhadap dirinya. Tidak diragukan lagi. sebagian ada yang sampai menyapu debu yang ada di belakangnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 149 Demikian pula. Atau mungkin menimbulkan asumsi-asumsi lain yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan pergaulan mereka di kemudian hari. bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: . jika kedua orang tersebut berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. berbisik hanya berdua dengan tidak menghiraukan orang ketiga adalah salah satu bentuk penghinaan kepadanya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 150 ‫ر‬ ٌ َ ‫)) ث َل َث‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ َ ‫يا‬ ُ ‫م الله‬ ُ ُ ‫مه‬ ُ ّ ‫ة ل َ ي ُك َل‬ ُ ‫ة وَل َ ي َن ْظ ُه‬ َ ُ ِ ‫س هب‬ َ ‫م عَه‬ ‫ل‬ ٌ ‫ذا‬ َ ُ ‫م وَل َ ي‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ ا َل‬:‫م‬ ٌ ‫ب أل ِي ْه‬ ْ ‫م وَل َهُ ه‬ ْ ِ‫زك ّي ْه‬ ْ ِ‫إ ِل َي ْه‬ :‫ة‬ ‫من ّه‬ ٍ ‫واي َه‬ ٍ ‫واي َه‬ ُ ‫ها‬ َ ِ ‫ إ‬:‫ة‬ َ ْ ‫وال‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ‫ن )وَفِه‬ َ ( ُ‫ره‬ َ ‫زا‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ‫) وَفِه‬ ْ ْ ّ َ ً َ ‫ي‬ ‫ه‬ ِ ‫ق‬ ِ ْ ‫من‬ ُ َ ‫س هلعَت‬ ُ ‫فه‬ ُ ‫وال‬ ُ ‫من ّه‬ َ ‫شي ْئا إ ِل‬ َ (‫ه‬ ْ ِ ‫ي ل ي ُعْط‬ ْ ِ‫ا َل ّذ‬ َ ْ ‫ف ال‬ (( ‫ب‬ ِ ِ ‫حل‬ َ ْ ‫بال‬ ِ ِ ِ‫كاذ‬ “Tiga (golongan manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Υ pada hari kiamat. 5571. . Hadits riwayat Muslim. tidak pula dilihat dan disucikan serta bagi mereka siksa yang pedih. . tempatnya adalah di neraka”. Dalam riwayat lain dikatakan: Yaitu orang-orang yang tidak memberi sesuatu kecuali ia mengungkit-ungkitnya. 6/ 254. Ancaman untuk musbil adalah mutlak dan umum. Hadits riwayat Ahmad. Shahihul Jami'. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah ρ : ْ َ ‫ح‬ (( ‫ر‬ ّ ‫في ال‬ ِ َ‫ر ف‬ ِ ‫ن‬ َ ِ ‫ن ا ْشإل‬ ْ َ ‫ما ت‬ َ )) َ ‫م‬ ِ ‫نا‬ ِ ‫زا‬ ِ ْ ‫ت الك َعْب َي‬ “Kain (yang memanjang) di bawah mata kaki. dalam sebuah riwayat dikatakan: “Musbil kainnya. Dan (ketiga) orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu". 127 126 127 . baik dengan maksud takabbur atau tidak. 1/ 102. Padahal sebenarnya ia hanya ingin membela diri yang tidak pada tempatnya. Lalu (kedua) mannan. musbil (orang yang memanjangkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki). 126 Orang yang berdalih:"Saya melakukan isbal tidak dengan disertai niat takabbur (sombong)". Yaitu.

128 Sebab dengan begitu ia telah melakukan dua hal yang diharamkan sekaligus.129 Adapun wanita. Barang siapa yang menarik daripadanya dengan sombong. maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat” . 3/ 465. Hadits riwayat Bukhari. . 4/ 353. niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”. ρ yang ْ َ ‫)) ا‬ ُ ‫با‬ ‫و‬ َ ْ ‫وال‬ ‫ل فِه‬ ِ ‫مه‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫هي ا ْشإل‬ َ ‫سه‬ ْ ِ ‫شإل‬ َ ‫ما‬ َ ِ‫وال ْع‬ َ ، ‫ة‬ َ ‫ص‬ َ ‫ر‬ ِ ‫زا‬ ِ ‫مي ْه‬ ً ْ ‫شي‬ َ ‫ها‬ ‫م‬ َ َ ‫خي َل‬ ُ ‫ئا‬ ِ ‫ه إ ِل َي ْه‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ن‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ ُ ‫ر الله‬ ْ َ ‫ ء ل‬ َ َ ْ ‫من‬ ّ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ِ ُ ‫م ي َن ْظ‬ ْ (( ‫ة‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ِ َ َ ِ ‫ا‬ “Isbal itu dalam kain (sarung). gamis (baju panjang) dan sorban. Hadits riwayat Abu Daud. Isbal diharamkan dalam semua sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah diriwayatkan Ibnu Umar ψ : pakaian. maka siksanya akan lebih keras dan berat. . yaitu termasuk dalam sabda Nabi ρ : ‫م‬ َ َ ‫خي َل‬ ُ ‫ه‬ ِ ‫ه إ ِل َي ْه‬ َ ‫ن‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ ُ ‫ر الله‬ ْ ‫ ء ل َه‬ ُ َ ‫ر ث َهوْب‬ َ )) ّ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م ي َن ْظ ُه‬ (( ‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫يا‬ “Barang siapa menarik bajunya dengan takabbur.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 151 Jika seseorang melakukan isbal dengan niat takabbur. 2770. yakni isbal dan takabbur. mereka diperbolehkan menurunkan pakainnya sebatas satu jengkal atau sehasta 128 129 . Shahihul Jami'.

kancing baju. 48. hadiah yang diberikan pada sayembarasayembara dan pertandingan-pertandingan. Ada pula yang sepuhan. sebab ditakutkan akan tersingkap oleh angin atau lainnya. 130 Saat ini. jam tangan emas pria. (tetapi keduanya) diharamkan atas kaum lelaki mereka”. sepatu emas. Hadits marfu' dari Abu Musa Al Asy'ari. kaca mata. Shahihul Jami. bahkan mungkin kainnya harus ada yang membawakan dari belakangnya. . dan sebagainya. pena. 130 . misalnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 152 untuk menutupi kedua telapak kakinya. Termasuk jenis kemungkaran dalam masalah ini adalah. riwayat Ahmad. Seperti. dan sebagainya dengan kadar emas yang berbeda-beda. LAKI-LAKI MEMAKAI PERHIASAN EMAS Rasulullah ρ bersabda: ُ ّ ‫ح‬ ‫ ى‬ َ ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ ُ ‫)) أ‬ ِ ‫نا‬ َ ِ ‫ل ِشإل‬ ُ َ‫ب و‬ َ َ‫والذ ّه‬ َ ْ ‫تي ال‬ َ ‫ر‬ ّ ‫ثأ‬ ّ ‫ح‬ َ ‫ر‬ َ ْ ‫حرِي‬ َ ‫عل‬ (( ‫ها‬ َ ِ‫ذ ُك ُوْر‬ “Dihalalkan atas kaum wanita dari umatku sutera dan emas. 207. rantai. di pasar atau di toko-toko banyak kita jumpai barang-barang konsumsi laki-laki yang terbuat dari emas. Tetapi tidak dibolehkan melebihi yang wajar seperti umumnya busana pengantin yang panjangnya di tanah hingga beberapa meter. 4/ 393. medali. jam tangan.

MENGENAKAN PAKAIAN PENDEK. TIPIS DAN KETAT Di antara peperangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam pada zaman ini adalah mode pakaian. karena Rasulullah ρ telah membuangnya”. kemudian beliau bersabda: 49. Ironisnya. . Musuh-musuh Islam itu menciptakan bermacam-macam mode pakaian. selamanya aku tak akan mengambilnya. tipis dan ketat. lalu ia menjawab: “Demi Allah. 131 Dari Ibnu Abbas ψ. Hadits riwayat Muslim. kemudian memakainya (mengenakannya) di tangannya!.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 153 َ َ ِ‫م إ‬ ‫فههي‬ ِ ‫ها‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ة‬ ٍ ‫ر‬ َ ‫ج‬ ْ َ ‫ر فَي‬ َ ‫ل ى‬ َ ‫مد ُ أ‬ ْ ‫ج‬ ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ْ‫)) ي َع‬ َ ‫عل‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ٍ ‫نا‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫ي َد‬ “Salah seorang dari kamu sengaja (pergi) ke bara api. serta merta beliau mencopot lalu membuangnya. pakaian-pakaian tersebut tidak menutup aurat karena amat pendek. 3/1655. Setelah Rasulullah ρ pergi. bahwasanya Rasulullah ρ melihat cincin emas di tangan seseorang. lalu dipasarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan 131 . kepada laki-laki itu dikatakan: 'Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah!.

atau yang ada lubang di beberapa bagiannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 154 sebagian besar tidak dibenarkan dipakai oleh wanita. Rasulullah ρ mengabarkan bakal munculnya pakaian seperti ini di akhir zaman. dan sungguh wangi surga telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian”. kepala mereka seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mendapat wanginya. . beliau ρ bersabda: َ َ ‫فان من أ َهْل النار ل‬ ‫م‬ ‫مه‬ ِ )) ٌ ْ‫ قَهو‬، ‫ها‬ ْ ‫معَهُه‬ َ ‫م‬ َ ُ ‫ره‬ ْ ِ ّ ِ َ ‫مأ‬ ْ ِ ِ َ َ ْ ‫صن‬ ٌ ‫يا‬ ٌ ‫سا‬ ‫ ء‬ َ َ ‫ب ال ْب‬ ّ ‫ها ال‬ َ ْ ‫ط ك َأذ‬ ِ َ ْ‫ضرِب ُو‬ ْ َ‫ر ي‬ َ ‫س‬ َ ِ ‫ وَن‬، ‫س‬ َ ‫نا‬ َ ِ‫ن ب‬ ِ ‫نا‬ ِ ‫ق‬ َ َ ُ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫سهه‬ ‫و‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ئ‬ ‫مهها‬ ‫ت‬ ‫يهها‬ ‫ر‬ ‫عا‬ ‫ت‬ ‫يا‬ ‫سهه‬ ‫كا‬ َ ٌ َ ِ َ ّ ُ ُ ْ ُ ٌ ْ ِ ُ ٌ ِ َ ٌ َِ َ َ ‫ة وَل‬ ُ ْ ‫ ل َ ي َهد‬، ‫ة‬ ْ ُ ‫نمة ال ْب‬ َ ‫جن ّه‬ ِ ‫سه‬ ِ ‫مائ ِل َه‬ ِ ‫خه‬ َ ْ ‫ن ال‬ ْ ‫ك َأ‬ َ ْ ‫ت ال‬ َ ْ ‫خل‬ َ ‫هذا‬ ‫ة ك َه‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫م‬ ِ ُ ‫جد‬ َ ْ‫ها ل َي ُو‬ َ ْ ‫ن رِي‬ ّ ِ ‫ها وَإ‬ َ ْ ‫ن رِي‬ َ ْ ‫جد‬ َ ‫ن‬ ِ َ‫ي‬ َ ‫ح‬ َ ‫ح‬ َ ْ ‫سهي‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫وَك‬ (( ‫ذا‬ “Dua (jenis manusia) dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu. 132 . Hadits riwayat Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah τ. 132 Termasuk dalam kategori ini adalah pakaian sebagian wanita yang memiliki belah panjang dari bawah. sehingga ketika duduk tampak auratnya. Kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. meski di antara sesama mereka atau di depan mahramnya sendiri. berjalan dengan menggoyang-goyang pundaknya dan berlenggak lenggok. 3/1680. dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. mereka memukul manusia dengannya.

atau lambang-lambang club-club dan organisasiorganisasi non Islam. bolehkah aku menyambung (rambut)nya?". kini ia mau menikah. yang mereka lakukan juga termasuk yang menyerupai orang-orang kafir.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 155 Di samping itu. seperti gambar penyanyi. 50. mengikuti mode serta busana bejat yang mereka bikin. juga slogan-slogan kotor yang tidak lagi memperhitungkan kehormatan dan kebersihan diri. salib. Rasulullah ρ menjawab: (( ‫ة‬ َ َ ‫صل‬ َ َ ‫صل‬ ِ ْ‫ست َو‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ َ ‫ة‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ . Di antara yang juga berbahaya adalah adanya berbagai gambar buruk di pakaian. juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa.LAKI-LAKI ATAU WANITA YANG MENYAMBUNG RAMBUTNYA Asma’ binti Abu Bakar radhiallahu 'anha berkata: "Seorang wanita datang kepada Nabi ρ. wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah. kelompok-kelompok musik. sesungguhnya aku mempunyai anak-anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok. yang biasanya banyak ditulis dalam bahasa asing. Kepada Allah Υ kita memohan keselamatan. botol dan cawan arak.

pemain drama teater dan sebagainya. LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA ATAU SEBALIKNYA Di antara fitrah yang disyari'atkan Allah Υ kepada hamba-Nya yaitu agar laki-laki menjaga sifat kelakiannya seperti yang diciptakan Allah Υ . .133 Dan dari jabir bin Abdillah ψ ia berkata: ْ ‫ل ال ْمرأ َةُ ب‬ َ ً ْ ‫شههي‬ َ ‫ها‬ ‫ئا‬ ِ ‫رأ‬ ِ َ‫ن ت‬ ْ ‫أ‬‫ي‬ َ ‫ز‬ َ )) َ ‫سهه‬ َِ ْ َ َ ‫ص‬ ّ ِ ‫ر الن ّب‬ َ ‫ج‬ (( “Nabi ρ melarang wanita menyambung (rambut) kepalanya dengan sesuatu apapun”. Hadits riwayat Muslim. 3/ 1679. 134 Termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul dan wig palsu yang biasanya dipasangkan oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai kemungkaran. hadits riwayat Muslim. 133 134 . bintang film. 3/ 1676. Termasuk perbuatan haram ini adalah memakai rambut palsu sebagaimana banyak dilakukan oleh orangorang yang tidak memiliki moral baik dari kalangan artis.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 156 “Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) dan yang meminta disambungkan rambutnya”. . 51.

Jika suatu nash syar’i menyebutkan laknat terhadap suatu kaum karena melakukan perbuatan tertentu. membuka pintu kerusakan serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup masyarakat. Hadits riwayat Bukhari. 10/332.135 Dalam hadits meriwayatkan: lain juga Ibnu Abbas ψ ُ ْ‫سههو‬ ‫ل‬ َ َ ‫مت‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ل اللهه‬ َ ‫ر‬ ْ ِ ‫خن ّث‬ َ َ ‫)) ل‬ ُ ‫ر‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ِ ‫جهها‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مهه‬ َ ‫يهه‬ َ ‫ن‬ َ ‫عهه‬ (( ‫ ء‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫ت‬ ِ َ ‫جل‬ ّ ‫ر‬ َ ّ ‫ن الن‬ ُ ْ ‫وال‬ َ ‫م‬ َ َ ‫مت‬ َ 135 . Dalam hadits marfu’ riwayat Ibnu Abbas ψ disebutkan: ُ ْ‫س هو‬ َ َ ‫مت‬ ‫ل‬ ‫جه‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ل الل ه‬ َ ‫ر‬ ُ ‫ر‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ِ ‫ها‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مه‬ َ ْ ‫ش هب ّهِي‬ َ ‫ن‬ َ ‫)) ل َعَ ه‬ َ َ ‫مت‬ (( ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ها‬ َ ‫ر‬ َ ّ ‫ن الن‬ َ ّ ‫بالن‬ ِ ‫ ء‬ ُ ْ ‫وال‬ ِ َ ّ ‫شب‬ ِ ‫جا‬ ّ ‫بال‬ َ ‫م‬ َ ‫ ء‬ “Rasulullah ρ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 157 Dan wanita agar menjaga sifat kewanitaannya seperti yang diciptakan Allah Υ Hal ini merupakan salah satu sifat penting yang dimana dengannya kehidupan manusia berjalan normal. Hukum semua perbuatan itu adalah haram. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah menyalahi fitrah. lihat Fathul Bari. . maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. maka ia termasuk dosa besar.

Laki-laki tidak dibolehkan memakai kalung. dengan memakai pakaian sesuai dengan fitrahnya. sebab semua itu merupakan perhiasan wanita. Masing-masing hendaknya menjaga perbedaan jenisnya. gelang kaki. 4/ 355. 136 Penyerupaan yang dimaksud bersifat umum. Termasuk di dalamnya cara berpakaian dan berdandan. lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Abu Daud.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 158 “Rasulullah ρ melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki”. Dalil yang mewajibkan hal tersebut adalah hadits marfu’ riwayat Abu Hurairah τ : َ ‫ة ال ْم‬ َ ‫ج‬ َ‫رأ َة‬ ِ ‫رأ‬ ُ ‫ر‬ َ ْ ‫س ل ِب‬ َ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ ُ َ ‫ل ي َل ْب‬ ْ ‫م‬ َ ، ‫ة‬ ْ َ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ (( ‫ل‬ َ ‫س‬ ُ ‫ر‬ َ ْ ‫س ل ِب‬ ُ َ ‫ت َل ْب‬ ِ ‫ج‬ ّ ‫ة ال‬ “Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakian laki-laki”. gelang. baju atau pakaian khusus untuk pria lainnya. dalam berjalan dan di dalam seluruh gerak diam. Ironisnya.137 136 137 . Hadits riwayat Bukhari. . 5071. . Misalnya di dalam melakukan gerakan tubuh. 10/333. anting. ini yang banyak kita saksikan. dan sebagainya. dalam berbicara. Misalnya kemeja. wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang khusus digunakan laki-laki. Shahihul Jami'. Demikian juga sebaliknya.

Inilah pendapat yang kuat berdasarkan sabda Rasulullah ρ : ْ َ‫م ي‬ ِ ‫يآ‬ ِ‫واد‬ ّ ‫ر ال‬ َ ْ‫ضب ُو‬ َ ‫خ‬ ُ ْ‫)) ي َك ُو‬ ٌ ْ‫ن قَو‬ ّ ‫بال‬ ِ ‫ن‬ َ ‫ز‬ َ ‫س‬ ِ ‫ما‬ ْ ِ‫ن ف‬ ِ ‫خ‬ (( ‫ة‬ َ ‫ح‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ْ ‫ة ال‬ َ ِ ‫رائ‬ َ ْ‫حو‬ ُ ْ ‫مام ِ ل َ ي َرِي‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ‫ك‬ َ ‫ح‬ َ ‫وا‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ص‬ َ ‫ح‬ “Kelak pada akhir zaman akan ada kaum yang mencat (rambutnya) dengan (bahan) hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka mencat rambutnya yang sudah putih itu dengan bahan penghitam rambut. . Perbuatan ini banyak dilakukan orang-orang yang sudah tumbuh uban. Shahihul Jami'. perbuatan tersebut mengakibatkan banyak dampak yang buruk. MENCAT RAMBUT DENGAN WARNA HITAM Hukum mencat rambut dengan warna hitam adalah haram. mereka tidak (akan) mendapatkan wanginya surga”138. Itu berarti penampilan dengan sesuatu yang palsu. Hadits riwayat Abu Daud. Misalnya dengan tingkah laku. 8153. bahkan mungkin ia akan merasa 138 . 4/ 419. sehingga orang tidak mengerti kalau dia telah ubanan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 159 52. Tak diragukan lagi. Bin Baz rahimahullah. Dengan demikian ia telah menipu segenap hamba Allah Υ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang shahih.

. Rasulullah ρ lalu bersabda: َ ِ ‫ذا ب‬ َ َ‫وا ه‬ (( َ ‫واد‬ ٍ ‫ي‬ ُ ِ ‫جت َن‬ ْ ‫وا‬ ّ ‫بوا ال‬ َ ‫س‬ َ ‫ ء‬ ْ ‫ش‬ ْ ‫ر‬ ُ ّ ‫)) غَي‬ “ubahlah ini (uban ini) dengan hindarkanlah (dari warna) hitam “. Abu Quhafah dibawa menghadap Rasulullah ρ sedang kepala dan janggutnya semua telah memutih. 53. MENGGAMBAR MAKHLUK YANG BERNYAWA 139 . Pada hari penakhlukan kota Mekkah. Berbeda halnya dengan mencat rambut dengan warna selain warna hitam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 160 sombong dan bangga diri karena merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya. Hukum untuk wanita juga sama. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah ρ mencat ubannya dengan daun inai atau semacamnya dengan warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau agak dekat ke warna coklat. Dalam suatu riwayat disebutkan. Mereka tidak boleh mencat rambutnya yang telah memutih dengan warna hitam. 139 sesuatu. 3/1663.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 161 Dari Abdullah bin Mas’ud τ. Maka hendaknya mereka menciptakan sebutir biji atau menciptakan biji kecil”. bersabda Rasulullah ρ : َ ‫ وم‬:‫ل الله تعال ى‬ َ )) َ ‫قا‬ ‫ق‬ ْ َ‫ب ي‬ ِ ‫م‬ َ َ‫ن ذ َه‬ ُ ُ ‫خل‬ ّ ‫م‬ ُ َ ‫ن أظ ْل‬ ْ ‫م‬ ْ َ َ َ ََ ُ (( ً‫رة‬ ُ ُ ‫خل‬ ُ ُ ‫خل‬ ْ َ ‫ة وَل ْي‬ ْ َ ‫ي فَل ْي‬ َ َ‫ك‬ ً ّ ‫حب‬ ِ ْ ‫خل‬ َ ‫وا‬ ّ َ ‫وا ذ‬ ْ ‫ق‬ ْ ‫ق‬ ْ ‫ق‬ “Allah Υ berfirman: “Siapakah yang lebih dzhalim dari pada orang yang menciptakan (sesuatu) seperti ciptaan-Ku. Rasulullah ρ bersabda: َ َ‫س ع‬ َ َ‫ن أ‬ ‫ة‬ ِ ‫با‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ‫عن ْد َ الل ه‬ ّ ‫شد ّ ال‬ َ ‫ق‬ ً ‫ذا‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ َ ‫يا‬ ِ ‫نا‬ (( ‫ن‬ َ ْ ‫رو‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ‫م‬ ُ ّ‫صو‬ “Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat adalah para perupa”. 140 141 . Hadits riwayat Bukhari. 140 Dari Abu Hurairah τ. . Hadits riwayat Bukhari. diciptakan untuknya (dari) setiap gambar yang ia buat sebuah nyawa. 10/ 382.141 Dalam hadits marfu’ yang diriwayatkan Ibnu Abbas ψ Nabi ρ bersabda: َ ‫ل‬ ُ ِ‫ه ب‬ ّ ‫كه‬ ُ ‫عه‬ ّ ًُ ‫)) ك‬ ‫ة‬ ٍ ‫ر‬ ّ ‫فهي ال‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ج‬ ْ ُ‫ر ي‬ ُ ‫له‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ْ‫صهو‬ ِ ‫نها‬ ٍ ّ‫صو‬ (( ‫م‬ ْ َ ‫ها ن‬ َ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ُ ّ ‫سا فَت ُعَذ‬ ً ‫ف‬ َ ّ ‫جهَن‬ َ ْ ِ‫ب ف‬ َ ّ‫صو‬ “Setiap tukang gambar berada di nereka. sehingga ia disiksa di neraka Jahannam". 10/ 385. lihat Fathul Bari. lihat Fathul Bari. .

. 3/1671. baik manusia atau hewan. betapa saat ini kita saksikan gambar-gambar telah banyak membuat kerusakan tatanan masyarakat. niscaya ia mengetahui hikmah mengapa gambar-gambar itu diharamkan dalam Islam. atau patung yang dibuat dengan cetakan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 162 “Ibnu Abbas ψ berkata: "Jika tidak ada jalan lain kecuali engkau harus menggambar maka gambarlah pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa”. semua hukumnya haram. Ia tidak membantah dengan mengatakan: “Saya tidak menyembah dan bersujud kepada gambar-gambar itu ! Seandainya orang yang berakal mau sedikit berfikir dan merenungkan satu saja dari bahaya beredarnya gambar-gambar pada saat ini.142 Hadits-hadits di atas adalah dalil diharamkannya menggambar sesuatu yang memiliki ruh. pahatan. Seoarang muslim adalah orang yang patuh terhadap ketentuan nash syari'at. Yaitu. dengan tangan biasa. Gambar-gambar porno merebak di mana-mana. relief. Gambargambar tersebut merangsang dan membangkitkan syahwat dan nafsu birahi sehingga tak jarang gara-gara pengaruh melihat gambar tersebut orang kemudian nekat melakukan perbuatan zina. Gambar yang dimaksud bersifat umum. memiliki bayangan atau tidak. Hadits riwayat Muslim. 142 . ukiran. baik berupa cetakan.

bahkan sebagiannya merupakan sesembahan orang-orang kafir. 143 . Hukum haramnya patungpatung tersebut tentu lebih keras dari pada yang lainnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 163 Seharusnya setiap muslim tidak menyimpan di rumahnya gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa. Berapa banyak gambar-gambar yang kemudian mengakibatkan saling menyombongkan diri. misalnya pada keluarga atau saudara sesama muslim adalah di hati. juga gambar yang digantung (di dinding) lebih keras dari yang tidak digantung. . sebab tempat mengenang. Berapa banyak gambar-gambar yang menyebabkan pengkultusan. Rasulullah ρ bersabda: ُ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫صه‬ ُ ْ ‫)) ل َ ت َد‬ ُ َ ‫مل َئ ِك‬ ِ ‫تا فِي ْه‬ ً ْ ‫ة ب َي‬ ٌ ‫ه ك َل ْه‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ ‫ب وَل َ ت‬ ُ ْ ‫هاوِي‬ (( “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar”. Ini tidak benar. patung-patung itu dipajang. 10/380. "gambar itu sebagai kenangan". kita menyaksikan patung-patung. dengan mendo'akan agar mereka diampuni oleh Allah Υ dan mendapatkan rahmat-Nya. Berapa banyak gambar-gambar yang justru mengungkap kembali luka sejarah yang menyedihkan. karena hal itu akan menjadi sebab enggannya malaikat masuk ke rumahnya. Hadits riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan. lihat Fathul Bari. 143 Di sebagian rumah umat Islam. yang menurut dalih mereka sebagai koleksi (barang antik) atau hiasan.

Dan dibolehkan menyimpan gambar-gambar yang amat dibutuhkan. gambar-gambar dalam kamus. . Misalnya photo diri dalam KTP. Allah Υ berfirman: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu”. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan gambar pada perabot-perabot rumah.S. Kecuali gambar-gambar yang memang sulit sekali dihilangkan dan sungguh ini adalah bencana umum umat Islam seperti gambar-gambar yang ada di dalam kaleng-kaleng makanan. setiap gambar harus dikeluarkan dari rumah atau dihancurkan. seperti pada karpet atau alas lantai (yang diinjak kaki).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 164 Karena itu. At Taghabun: 16). terutama gambar-gambar yang kotor dan jauh dari akhlak Islam. jika memungkinkan. (Q. Tetapi dengan tetap berusaha menghilangkannya . buku-buku referensi dan buku-buku yang ada manfaat di dalamnya.

lihat Fathul Bari. untuk mendapatkan keistimewaan. sesuatu yang tidak pernah beliau katakan” . atau bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat. Rasulullah ρ memberi ancaman keras terhadap orang yang suka mengada-adakan mimpi yang tak pernah mereka alami. Hadits riwayat Bukhari. sehingga mereka amat bergantung dengannya. dengan tujuan tertentu. Beliau ρ bersabda: َ ُ ‫جه‬ ‫ ى‬ َ ْ ‫ن أ َعْظ َم ِ ال‬ ِ ّ ‫ن ي َهد‬ ِ ‫ن‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫ر ى أ‬ ّ ِ ‫)) إ‬ ّ ‫ي ال‬ َ ‫ع‬ َ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ل‬ َ ‫إله‬ َ َ ‫غَي‬ ُ ْ‫قهو‬ ‫ ى‬ ُ َ ‫ وَي‬، ‫ر‬ َ ‫ل‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫ري عَي‬ ِ ْ ‫ر أب ِي‬ َ ‫و‬ ْ َ ‫مهال‬ َ ‫نهه‬ َ ‫ته‬ َ ‫يه‬ ْ ‫ أ‬، ‫ه‬ ِ ْ َ ‫عله‬ َ ْ ‫ق‬ (( ‫ل‬ ُ َ‫م ي‬ ‫ل‬ ‫ما‬  ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ِ ُ ‫ر‬ ْ َ ِ ْ ‫س‬ َ “Sesungguhnya di antara kebohongan besar adalah seseorang yang mengaku (bernasab) kepada selain bapaknya. Orang-orang seperti inilah yang banyak menjadi korban penipuan soal mimpi. Banyak orang awam memiliki kepercayaan tertentu terhadap mimpi. 6/ 540.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 165 54. . menumpuk materi. serta meriwayatkan dari Rasulullah ρ. misalnya. popularitas. BERDUSTA DALAM SOAL MIMPI Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya. 144 Rasulullah ρ bersabda: 144 . atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 166 َ َ ‫)) من تحل ّم بحل ْم ل َم ي هره ك ُل ّه‬ ‫ن‬ ِ ْ‫ن ي َع‬ ْ ‫فأ‬ ُ َ َ ْ ٍ ُ ِ َ َ َ ْ َ َ ‫ق هد َ ب َي ْه‬ َ َ‫فع‬ َ (( ‫ل‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ ‫ن وَل‬ َ ْ ‫شعِي‬ ِ ْ ‫رت َي‬ “Barang siapa (menceritakan) mimpi yang tidak ia lihat. lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Bukhari. ia dibebani mengikat dua biji gandum. MENGINJAK. Rasulullah ρ bersabda: َ ‫ه‬ ‫ق ث ِي َه‬ ‫عل‬ َ ‫م‬ َ ِ‫ح هر‬ ٍ ‫ر‬ ْ ُ ‫ة فَت‬ َ ‫ ى‬ َ ‫سأ‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ ‫)) ل‬ ُ ‫هاب‬ ْ ‫ج‬ ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ِ ‫جل‬ َ ‫م‬ َ َ ‫خير ل َه مه‬ ‫ ى‬ َ ‫س‬ ْ َ ‫فَت‬ ِ ِ‫جل ْد‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫نأ‬ ِ ‫ ى‬ َ ‫جل ِه‬ َ ُ ‫خل‬ ْ ِ ُ ٌْ َ ‫ه‬ ِ ‫ص‬ َ ‫عله‬ َ ‫إل‬ (( ‫ر‬ ٍ ْ ‫قَب‬ “Seseorang dari kalian duduk diatas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya lebih baik baginya dari pada duduk di atas kuburan”. . sehingga 145 146 . 2/ 667.145 Mengikat biji gandum adalah sesuatu yang mustahil. . Hadits riwayat Muslim. 12/ 427. sebagian orang ada yang tak mengindahkan jalan yang mesti di laluinya. 146 Ketika mengubur mayit. dan tentu ia tidak akan mampu melakukannya…”. Tetapi balasan itu setimpal dengan perbuatannya. 55. DUDUK DAN BUANG AIR DI ATAS KUBURAN Abu Hurairah τ berkata.

1/ 499. bahkan terkadang dengan sepatu atau sandal mereka. Nabi ρ bersabda: َ ِ ‫هاجت‬ َ ِ ‫هال‬ ُ ‫)) و‬ َ ‫سه‬ ‫و‬ َ ْ ‫ط ال‬ َ ‫ت‬ َ َ‫ر ق‬ َ َ‫ي أو‬ ُ ْ ‫ض هي‬ َ َ ْ ‫يأ‬ ْ َ ‫حه‬ ْ ‫ما أب َه‬ ِ ‫قب ْه‬ َ (( ‫ق‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ط‬ ‫س‬ َ َ‫و‬ ِ ْ ّ 147 . dalam Shahihul Jami'.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 167 di sana-sini terlihat orang menginjak kuburan. Hadits riwayat Ibnu Majah. Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫عل ى جمهر‬ َ َ ‫)) ل‬ ‫ف‬ ْ َ‫و أ‬ َ ‫صه‬ ِ ‫خ‬ ٍ َ ْ َ َ َ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ٍ ْ ‫س هي‬ ْ َ ‫و‬ ْ ‫نأ‬ ْ ‫فأ‬ ْ ‫ةأ‬ َ ‫ش‬ َ َ َ َ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ي‬ ْ َ‫ ى ق‬ ْ ‫نأ‬ ّ ‫ح‬ َ ‫يأ‬ ْ ِ‫ي ب ِر‬ ْ ‫نأ‬ َ ‫ش‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ب إ ِل‬ ْ ِ ‫جل‬ ْ ِ ‫ن َعْل‬ ِ ‫بهه‬ َ ‫عل‬ (( ٍ ‫سل ِم‬ ْ ‫م‬ ُ “Berjalan di atas bara api atau pedang atau menambal sepatu dengan kakiku sendiri. Sebagian orang yang tidak memiliki i’tikad baik apabila ingin membuang air besar. 5038.147 Lalu. Tentang besarnya persoalan ini. ia pergi ke kuburan kemudian buang air di atasnya. kemudian di atasnya di bangun pusat perbelanjaan atau perumahan elit? Na’udzubilah min dzalik. lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim”. sehingga menyakiti orang-orang telah meninggal dengan najis dan bau busuknya. . bagaimana dengan orang yang menguasai tanah kuburan. tanpa sedikitpun ada rasa hormat kapada yang sudah meninggal.

TIDAK CEBOK SETELAH BUANG AIR KECIL Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia. saat ingin berjalan di antara sela-sela kuburan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 168 “Dan aku tidak peduli. Di antaranya soal menghilangkan najis. Islam mensyari'atkan agar umatnya melakukan istinja’ (cebok dengan air) dan istijmar (membersihkan kotoran dengan batu). apakah aku buang air besar di tengah kuburan atau di tengah pasar”. Orang yang suka melemparkan kotoran dan sampah ke dalam komplek kuburan. 148 . terutama kuburankuburan yang terpencil dan dindingnya mulai runtuh. 148 Artinya. keburukan buang air di atas kuburan sama dengan buruknya membuka aurat dan buang air besar di tengah-tengah keramaian di dalam pasar. Ibid . 56. mereka akan mendapat bagian dari ancaman tersebut. Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah melepas sandal dan sepatu. lalu menerangkan cara melakukannya sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud.

shalatnya menjadi tidak sah. .149 Bahkan Nabi ρ mengabarkan: َ َ َ‫ر ع‬ (( ‫ل‬ َ ْ ‫ب ال‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ذا‬ ِ ْ‫في ال ْب َو‬ ُ َ ‫)) أك ْث‬ ِ ْ ‫قب‬ “Kebanyakan azab kubur disebabkan oleh buang air kecil”. Dengan begitu. 150 149 150 . Ibnu Abbas ψ berkata: “Suatu ketika Rasulullah ρ melewati kebun di antara kebun-kebun di Madinah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 169 Sebagian orang menganggap enteng masalah menghilangkan najis. Akibatnya badan dan pakaiannya masih kotor. Rasulullah ρ mengabarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu sebab azab kubur. tetapi tidak karena masalah besar (dalam anggapan keduanya). salah satunya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan yang satunya lagi. lihat Fathul Bari. lalu bersabda: "Benar" (dalam riwayat lain: "Sesungguhnya ia masalah besar"). Hadits riwayat Bukhari. suka mengadu domba”. Lalu Nabi ρ bersabda: َ ‫م‬ َ ‫قا‬ َ :‫ل‬ َ ّ ‫ما ي ُعَذ‬ َ ّ ‫)) ي ُعَذ‬ ّ ُ‫ر ث‬ َ َ‫ن و‬ َ‫ ى )و‬ ْ ِ‫ن ف‬ ِ ‫با‬ ِ ‫با‬ ٍ ْ ‫ي ك َب ِي‬ َ ‫بلهه‬ َ َ َ َ َ ‫ر‬ ‫ر( كه‬ ٍ َ ‫واي‬ َ ‫نأ‬ َ ‫ها‬ ْ َ ‫ما ل ي‬ َ ُ‫حهد ُه‬ ُ ّ ‫ وَإ ِن‬:‫ة‬ ُ ِ ‫سهت َت‬ ٌ ‫ه لكب ِي ْه‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ِ‫ف‬ ْ َ (( ‫ة‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫م‬ ِ ّ ‫بالن‬ ِ ‫م‬ ِ ِ ‫ن ب َوْل‬ ِ َ ‫و كا‬ َ ْ ‫مي‬ ِ ‫ي‬ ْ َ‫ر ي‬ ْ ‫ش‬ ُ ‫خ‬ َ ، ‫ه‬ ْ ‫م‬ “Keduanya di azab. . 1213. Tibatiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. 2/ 236. Shahihul Jami'. 1/ 317. Hadits riwayat Ahmad.

banyak umat Islam yang menyerupai orang-orang kafir dalam masalah kencing. Orang tersebut telah melakukan dua perkara yang diharamkan. atau di suatu tempat yang menjadikan percikan air kencing itu mengenainya. . Setiap yang kencing dengan tanpa malu berdiri dengan disaksikan orang yang lalu lalang keluar masuk kamar mandi. Saat ini. Beberapa kamar kecil hanya dilengkapi dengan bejana air kencing permanen yang menempel di tembok dalam ruangan terbuka. tidak cebok setelah buang air kecil adalah orang yang menyudahi hajatnya dengan tergesa-gesa sebelum kencingnya habis. Selesai kencing ia mengangkat pakainnya dan mengenakannya dalam keadaan bernajis.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 170 Termasuk dalam katagori ini. atau sengaja meninggalkan istinja’ dan istijmar tidak teliti dalam melakukannya. atau sengaja kencing dalam posisi tertentu. Pertama: Ia tidak menjaga auratnya dari penglihatan manusia dan kedua: Ia tidak cebok dan membersihkan diri dari kencingnya.

Ibnu Abbas ψ berkata: َ ‫ه‬ ‫ن‬ ِ ْ ‫حدِي‬ َ ْ‫كههارِهُو‬ َ ‫ ى‬ َ ‫م‬ ْ ‫نا‬ ُ َ‫م ل‬ ْ ُ‫ث قَوْم ٍ وَه‬ َ َ ‫ست‬ َ )) ِ ‫ع‬ َ ‫إل‬ ِ ‫م‬ ُ ْ ‫ه‬ ُ ِ ‫الن‬ (( ‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ْ ‫ي أذ ُن َي‬ َ ‫ق‬ ّ ‫ص‬ َ ْ‫ك ي َو‬ َ ‫يا‬ ُ ْ ِ‫ب ف‬ “Barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka membenci hal itu. dosa tajassus (mencuri dengar). Hadits riwayat Bukhari. maka berarti ia telah menambah jenis dosa lain. dan dosa mengadu domba. lihat Fathul Bari. MENDENGARKAN PEMBICARAANORANG LAIN SEDANG MEREKA TIDAK MENYUKAI Allah Υ berfirman: “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain…” (Q.S. Al Hujurat: 12).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 171 57. niscaya dituangkan ke kedua telinganya timah mendidih pada hari kiamat”. Padahal Nabi ρ bersabda: ُ ‫خ‬ (( ‫ت‬ ُ ْ ‫)) ل َ ي َد‬ َ ّ ‫جن‬ ّ َ‫ة ق‬ َ ْ ‫ل ال‬ ٌ ‫تا‬ 151 . 151 Jika ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa sepengetahuan mereka dengan maksud mencelakakan. 10/ 465. .

152 58. Rasulullah ρ bersabda: 152 . teman sejawat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggabanggakan diri”. 5068. maka menyakiti tetangga hukumnya haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 172 “Tidak masuk surga tukang adu domba”. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Syuraih τ. 1/ 505. orang-orang miskin. JAHAT DALAM BERTETANGGA Allah Υ berfirman: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. dalam Shahihul Jami'. ibnu sabil dan hamba sahayamu. .S. karib kerabat. Hadits riwayat Ibnu Majah. (Q. An Nisa’: 36). Karena besarnya hak tetangga. anak-anak yatim.

jika aku ini seorang yang baik atau jahat? Nabi ρ bersabda: َ َ ‫ران َه‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ت‬ ُ َ‫ك ي‬ ِ ‫سه‬ ْ ‫ قَ هد ْ أ‬:‫ن‬ َ ْ‫قوْل ُهو‬ َ ‫ح‬ َ ‫ذا‬ َ ْ ‫س هن‬ ِ ‫ت‬ َ ْ ‫مع‬ َ ْ ‫جي‬ ْ َ َ ُ َ َ ِ‫و إ‬ ‫ت‬ ُ َ‫م ي‬ َ َ‫ف‬ ِ ‫س‬ َ ْ‫قوْلو‬ ْ ‫قد ْ أ‬ َ ‫ قد ْ أ‬:‫ن‬ َ ‫ذا‬ َ ‫ح‬ َ ‫سأ‬ ْ ُ‫معْت َه‬ َ ْ ‫سن‬ َ ، ‫ت‬ ْ َ (( ‫ت‬ َ َ‫ف‬ َ ‫قد ْ أ‬ َ ‫سأ‬ “Jika engkau mendengar tetanggamu mengatakan: “Engkau baik.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 173 َ‫ه ل‬ ِ ‫واللهه‬ ِ ْ‫يههؤ‬ ِ ‫واللهه‬ ِ ْ‫يههؤ‬ ِ ‫واللهه‬ ُ َ‫ه ل‬ ُ َ‫ه ل‬ َ .‫ن‬ ُ ‫م‬ َ )) ّ ‫ ا‬:‫ل‬ َ‫ي ل‬ َ ‫ه ؟‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫سو‬ َ ْ ‫ قِي‬، ‫ن‬ ِ ‫ل الل‬ ِ ْ‫ي ُؤ‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫ و‬:‫ل‬ ْ ِ‫لههذ‬ َ ‫يا‬ ْ ‫م‬ ُ ‫م‬ ْ (( ‫ه‬ َ ِ ‫وائ‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ق‬ َ ‫ي َأ‬ َ َ ‫رهُ ب‬ ُ ‫جا‬ ُ ‫م‬ “Demi Allah tidak beriman. bagaimana cara untuk mengetahui. dan jika engkau mendengar mereka mengatakan: engkau jahat maka berarti engkau jahat”. 154 153 154 .‫ن‬ ُ ‫م‬ َ . Ibnu Mas’ud τ meriwayatkan: “Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ρ : “Wahai Rasulullah. . 153 Nabi ρ menjadikan pujian atau hinaan tetangga sebagai ukuran kebaikan dan keburukan seseorang. . berarti engkau baik. demi Allah tidak beriman. dalam Shahihul Jami'. 10/ 443. 623. Hadits riwayat Bukhari. Hadits riwayat Ahmad. demi Allah tidak beriman.” Beliau ditanya: "Siapa Wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Yaitu yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya”. 1/ 402. lihat Fathul Bari.

103. mengganggu dengan suara gaduh seperti ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat. membuka jendela rumah untuk melongok ke rumah tetangga sehingga melihat aurat mereka. seorang laki-laki mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangganya” . Rasulullah ρ bersabda: َ ‫شر ن ِسو‬ ُ ‫ج‬ ‫ن‬ ِ )) ِ ‫ه‬ ِ ْ ‫ر عَل َي‬ ٍ َ ْ ِ ْ َ‫ل ب ِع‬ ُ ‫ر‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ‫ل‬ َ ْ ‫ة أي‬ ْ ‫م‬ َ ‫س‬ ّ ‫ي ال‬ َ ِ ‫زن‬ َ َ َ ُ ‫جه‬ ‫ن‬ َ ِ‫س هر‬ ِ . memukul anak tetangga. Di antaranya. Melarangnya memasang tiang pada dinding milik bersama. 155 155 . Sehingga orang yang melakukan pelanggaran hak dan kejahatan kepada tetangga di hukum secara berlipat. Syari'at Islam benar-benar memuliakan kedudukan tetangga. dalam Al Adabul Mufrad.‫ه‬ ِ ‫ل‬ ِ ِ‫جار‬ ِ ‫رأ‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ة‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫أ‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫با‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫مه‬ ّ ‫ق ال‬ َ ‫م‬ َ ِ ‫زن‬ َ ‫شرة أ َبيات أ َيسر عَل َيه م‬ ‫ت‬ َ ِ‫سر‬ ِ ْ ‫ن ب َي‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫نأ‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫م‬ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ٍ َ ْ ِ َ ْ َ‫ع‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫جار‬ َ “Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. meninggikan bangunan tanpa izin hingga menghalangi sinar matahari atau menutup ventilasi udara rumah tetangga. 65. membuang sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 174 Gangguan kepada tetangga bentuknya bermacammacam. Hadits riwayat bukhari. As Silsilah As Shahihah. .

Pengkianat itu lalu masuk mengendap ke rumah tetangganya untuk melakukan perbuatan terkutuk. Orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan sabda Rasulullah ρ : َ ‫)) من ضا‬ َ ‫ق‬ َ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫شه‬ ّ ‫ها‬ ِ ِ‫ه ب‬ َ ‫رأ‬ ُ ‫ق الل ه‬ ّ ‫شه‬ َ َ‫ و‬، ‫ه‬ ُ ‫ر الل‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ض‬ ّ َ ْ َ (( ‫ه‬ ِ ْ ‫عَل َي‬ “Barang siapa membahayakan (orang lain). BERWASIAT YANG MERUGIKAN Di antara kaidah syari'at Islam adalah: 'Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalasnya dengan bahaya lain”. maka Allah akan menyulitkan dirinya”. 6348. misalnya pada saat ia mendapat giliran tugas malam. dan barang siapa yang menyulitkan (orang lain).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 175 Betapapun berat ancamannya. 3/ 453. maka Allah akan membahayakan dirinya. Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah. 59. tapi banyak orang tetap tak peduli. Hadits riwayat Ahmad. 156 156 . . dalam Shahihul Jami'. Celakalah orang semacam ini. Sebagian pengkianat malah ada yang mengambil kesempatan perginya tetangga pada malam hari. baik semuanya atau sebagiannya. dan kelak baginya azab yang pedih di neraka.

Sebab yang berkuasa di sana adalah undang-undang buatan tangan manusia. yang didalamnya mengandung perkara yang diharamkan syari'at. seorang ahli waris yang sah kesulitan untuk mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan yang disyari'atkan Islam. Maka jika wasiat yang dzhalim itu telah dicatat oleh seorang pengacara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. atau berwasiat kepada salah seorang ahli waris dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syari'at. Rasulullah ρ memperingatkan permainan yang merupakan pintu kepada perjudian tersebut dalam sabdanya: . Di beberapa negara yang masyarakatnya tidak memberlakukan syari'at Allah Υ. 60. mereka tinggal memerintahkan dipenuhinya wasiat yang dzhalim tersebut.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 176 Contoh wasiat yang membahayakan adalah seperti tidak memberikan hak salah seorang ahli waris sesuai ketentuan syari'at. Sungguh celakalah apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah apa yang mereka usahakan. atau berwasiat lebih dari sepertiga harta. Di antaranya permainan dadu yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan seperti rolet dan yang sejenisnya. PERMAINAN DADU Banyak permainan populer digemari orang.

lihat Fathul Bari. . Hadits riwayat Muslim. . maka ia seakanakan mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi”. maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 177 َ ‫ي‬ َ َ ‫صهب‬ ِ ُ‫غ ي َهد َه‬ ِ َ ‫رد‬ َ ‫ن ل َعِه‬ َ ّ ‫ر فَك َأن‬ ِ ‫ب‬ َ )) َ ‫مها‬ ْ ‫فه‬ ْ ّ ‫بالن‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫شهي‬ (( ‫ه‬ ِ ِ ‫حم‬ َ َ‫ر و‬ ْ َ‫ل‬ ُ ‫دم‬ ٍ ْ ‫خنـزِي‬ “Barang siapa bermain dadu. 10/465.157 Dalam hadits marfu’. 158 157 158 . Hadits riwayat Bukhari. Abu Musa Asy’ari τ meriwayatkan: (( ‫ه‬ َ َ‫ردِ ف‬ َ ِ‫ن ل َع‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫سوْل‬ َ ‫ص ى الل‬ ِ ‫ب‬ َ )) َ َ‫قد ْ ع‬ َ َ‫ه و‬ ْ ّ ‫بالن‬ ْ ‫م‬ “Barang siapa bermain dadu. 4/1770.

Dalam sebuah hadits marfu’ riwayat Abu Zaid Tsabit bin Adh Dhahak Al Anshari τ disebutkan: (( ‫ه‬ َ َ‫و ك‬ ِ ِ ‫قت ْل‬ ً ‫م‬ ِ ْ‫مؤ‬ ُ ‫ن‬ َ ‫و‬ َ ُ‫نا فَه‬ َ َ‫ن ل َع‬ ْ ‫م‬ َ )) “Dan barang siapa melaknat seorang mukmin. Suami melaknat istri atau sebaliknya. Di samping itu. 159 Dalam pergaulan sehari-hari. Melaknat adalah perbuatan mungkar. melaknat benda-benda mati atau melaknat hari dan zaman. orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi pemberi syafa'at pada hari kiamat. Rasulullah ρ mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab mereka masuk ke dalam neraka. lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Bukhari. 10/465. Melaknat manusia. Bahkan tak jarang mereka melaknat dirinya sendiri atau anakanak mereka. kaum wanita lebih banyak suka melaknat. melaknat binatang.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 178 61. maka ia seperti membunuhnya”. . sehingga dengan ringan ia melaknat apa saja. MELAKNAT ORANG BERIMAN DAN MELAKNAT ORANG YANG TIDAK SEMESTINYA DILAKNAT Ketika marah. Lebih 159 . orang terkadang tidak mampu mengendalikan ucapannya. Karena itu.

Nabi ρ melaknat orang yang suka melakukan ratapan berlebihan kepada mayit. 62. meratap mengharu biru kepada mayit.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 179 berbahaya dari itu. Misalnya dengan menangis sejadi-jadinya. Abu Umamah τ meriwayatkan: َ َ ْ‫سههو‬ َ ‫م‬ ‫ههها‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ‫شهه‬ ِ ‫خا‬ ِ ‫ل اللهه‬ ْ َ‫ة و‬ َ َ‫ ل‬ ‫ه‬ ّ ‫)) أ‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫جه‬ َ ‫عهه‬ َ ‫ن‬ ّ ‫وال‬ (( ‫ر‬ َ َ ‫عي‬ ِ ‫دا‬ َ ّ‫شاق‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ة‬ ِ ‫ة‬ َ َ ‫جي ْب‬ َ ‫ل‬ ِ ْ ‫بال ْوَي‬ َ ‫ها‬ َ ِ ْ‫والث ّب ُو‬ . Semua perbuatan tersebut menunjukkan ketidak-relaan terhadap takdir. berteriak sekeras. Na’udzubillah min dzalik. menjambak-jambak atau memotongnya. memukuli muka sendiri. Dengan demikian ia mendo'akan atas dirinya sendiri agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Υ.kerasnya. jika laknat tersebut ia ucapkan secara aniaya maka ia bisa kembali kepada dirinya sendiri. merobek-robek pakaian. menggunduli rambut. MERATAPI JENAZAH SECARA BERLEBIHAN Salah satu kemungkaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang adalah meratapi jenazah secara berlebihan. di samping menunjukkan ketidak-sabaran terhadap musibah.

Hadits riwayat Bukhari. . lihat Fathul Bari. . Hadits riwayat Ibnu Majah. 1/505. No: 934. serta yang berteriak dan berkata: "Celaka dan binasalah aku”. 162 160 161 162 . . 3/163. kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan pakaian dari cairan tembaga dan mantel dari kudis”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 180 “Bahwasanya Rasulullah ρ melaknat wanita yang mencakar mukanya. Shahihul Jami' 5063. yang merobek-robek pakaian dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah”. Hadits riwayat Muslim. 161 Rasulullah ρ bersabda: َ ‫ب قَب ْه‬ َ ِ‫ة إ‬ ‫م‬ ‫قه‬ َ ُ ‫ها ت‬ ‫موْت ِهَه‬ ُ ‫حه‬ ّ ‫)) ال‬ ْ ‫م ت َت ُه‬ َ ِ ‫نائ‬ َ ْ‫م ي َهو‬ ُ ‫ها‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ذا ل َه‬ ٌ ‫با‬ ‫ن‬ ِ ٌ ‫رع‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫ها‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫ال‬ َ‫ر‬ َ ‫ق‬ َ ‫يا‬ َ ْ ‫ة وَعَل َي‬ ْ ‫مه‬ ْ ِ‫ن وَد‬ ٍ ‫را‬ َ ‫ن قَط ِه‬ ْ ‫مه‬ ْ ‫سه‬ (( ‫ب‬ َ ٍ ‫ر‬ َ ‫ج‬ “Wanita yang meratap. merobek-robek bajunya. 160 Dan dari Abdullah bin Mas’ud τ. bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ َ‫خ هد ُوْد َ و‬ ‫ب‬ ُ ْ ‫م ال‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ ْ‫جي ُهو‬ ُ ْ ‫ق ال‬ ّ ‫شه‬ َ ‫ن ل َط َه‬ َ ‫نا‬ َ ْ ‫)) ل َي‬ ْ ‫مه‬ (( ‫ة‬ َ َ ‫وَد‬ ِ ّ ‫جاهِل ِي‬ َ ْ ‫و ى ال‬ َ ْ‫عا ب ِد َع‬ “Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi. jika tidak bertaubat sebelum ia meninggal dunia.

3/1673. di samping menghinakan wajah yang dimuliakan oleh Allah Υ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 181 63. MEMUKUL ORANG DAN MENANDAI MUKA BINATANG Sahabat Jabir ψ meriwayatkan: ُ ْ‫سو‬ ‫و‬ ِ ‫ج‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ل الل‬ ْ َ‫في ال ْو‬ ّ ‫ن ال‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ َ َ ‫)) ن‬ َ ‫ه‬ ْ ‫ض‬ َ ‫ه ى‬ ِ َ‫ ع‬ ‫ه‬ ْ ْ (( ‫ه‬ ِ ‫ج‬ ِ ِ ‫سم‬ ْ َ‫في الو‬ ْ َ‫ن الو‬ ِ َ‫ع‬ “Rasulullah ρ melarang memukul muka dan menandai sesuatu di muka”. . Jika hal itu yang terjadi. 163 . hukumnya adalah haram. juga bisa mengakibatkan hilangnya sebagian fungsi indera terpenting yang kebanyakan berada di wajah. 163 Sebagian orang tua dan bapak guru terkadang sengaja menghukum anak-anaknya dengan mendaratkan pukulan di wajah. Menandai muka binatang dengan gambar atau tanda tertentu sehingga setiap orang mengenali binatang miliknya atau agar dikembalikan kepadanya jika hilang. maka akan menyebabkan penyesalan bahkan terkadang yang bersangkutan meminta hukum qishash (balas). Perbuatan tersebut. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh sebagian majikan kepada pembantunya. Hadits riwayat Muslim.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 182 Perbuatan semacam itu termasuk penyiksaan kepada binatang. hal itu merupakan tradisi dan lambang kabilahnya. Misalnya. Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya bicara selamalamanya. Terkadang. MEMUTUSKAN HUBUNGAN DENGAN SAUDARA MUSLIM LEBIH DARI TIGA HARI Di antara langkah syaitan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutuskan tali hubungan antara sesama umat Islam. Meskipun sebagian orang berdalih. atau bernadzar untuk tidak menginjakkan kaki di rumahnya. banyak umat Islam terpedaya mengikuti langkah-langkah syaitan itu. putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun. maka mereka bisa membuatnya di bagian lain selain muka. Ironisnya. ia . 64. Mereka menghindar dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang dibenarkan syara’. Jika secara tidak sengaja berpapasan di jalan ia segera membuang muka. karena percekcokan masalah harta atau karena situasi buruk lainnya. Seandainya mereka hendak membuat tanda. maka tetap tak bisa mengubah haramnya perbuatan tersebut. Jika bertemu di suatu majlis.

Abu Hurairah τ berkata. maka ia seperti menumpahkan darahnya (membunuhnya)“. maka ia masuk neraka”. 6557. Hadits riwayat Abu daud. dalam Shahihul Jam'. Shahihul Jami'. Karena itu. Inilah salah satu sebab kelemahan dalam masyarakat Islam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 183 hanya menyalami yang sebelum dan sesudahnya dan sengaja melewatinya.165 164 . . 165 .164 Abu khirasy Al Aslami τ berkata. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ه‬ ْ ‫س‬ َ َ‫ر أ‬ ً َ ‫سن‬ ِ ‫م‬ ِ َ‫ك د‬ ِ ‫ف‬ َ َ‫ن ه‬ َ َ‫و ك‬ َ ُ‫خاه‬ َ )) َ ُ‫ة فَه‬ َ ‫ج‬ ْ ‫م‬ “Barang siapa memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun. 7635. barang siapa yang memutuskan lebih dari tiga hari dan meninggal dunia. hukum syari'at dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamanya pun sangat keras. bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ ّ ‫ح‬ ، ‫ث‬ ‫خه‬ َ َ‫ر أ‬ َ ْ‫هاهُ فَ هو‬ ِ َ ‫)) ل َ ي‬ ٍ َ ‫ق ث َل‬ ُ ْ‫ن ي َه‬ ْ ‫س هل ِم ٍ أ‬ ْ ‫م‬ ُ ِ‫ل ل‬ َ ‫جه‬ َ ‫خ‬ (( ‫ر‬ َ َ‫ت د‬ َ ْ‫ر فَو‬ ّ ‫ل ال‬ ٍ َ ‫ق ث َل‬ َ َ‫ن ه‬ َ ‫ما‬ َ َ‫ث ف‬ َ َ‫ف‬ َ ‫نا‬ َ ‫ج‬ ْ ‫م‬ “Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga hari. 5/ 215. Hadits riwayat Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad No: 406.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah τ. 166 Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah Υ. . cukuplah dengan mengetahui bahwa Allah Υ menolak memberikan ampunan kepada mereka.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 184 َ ّ ‫ي ك ُه‬ ُ ‫ما‬ ‫ن‬ ٍ ‫مع َ ه‬ ّ ‫ل ال‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ة‬ ْ ‫ج‬ َ ْ ‫ض أع‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫م‬ ْ ِ‫س ف‬ َ ْ‫)) ت ُع‬ ِ ‫رت َي ْه‬ ِ ‫نا‬ ْ ْ ُ َ ّ ْ َ ْ‫س في ُغ‬ َ ‫م ال‬ ٍ‫ر ل ِكهل عَب ْهد‬ ِ ‫خ‬ َ ْ‫ن وَي َهو‬ َ ْ‫ي َهو‬ ُ ‫فه‬ ِ َ ‫مي ْه‬ ِ ‫م اشإل ِثن َي ْه‬ ّ َ ُ ‫قها‬ َ ‫ه‬ :‫ل‬ َ ُ ‫ في‬، ‫ ء‬ ُ ‫نا‬ ِ ‫نأ‬ َ ‫ح‬ ِ ‫يه‬ ِ ْ‫مؤ‬ ْ ‫شه‬ ْ ‫خ‬ ً ْ ‫ن إ ِل عَب‬ ُ َ ‫دا ب َي ْن‬ ُ َ ْ ‫ه وَب َي‬ ٍ ‫م‬ َ َ ُ ُ َ ْ ‫في‬ ‫ئا‬ ّ ‫يأ‬ ِ َ‫ي ي‬ َ ‫ن‬ ّ ‫حت‬ ْ ‫ر‬ ُ ‫خ‬ ْ ِ ‫وا ) ي َعْن‬ ْ ‫رك‬ ْ ‫وا‬ ْ ‫رك‬ ُ ْ ‫ات‬ ِ ‫وا أ‬ ِ ْ ‫وا ( هَذ َي‬ (( “Semua amal manusia diperlihatkan (kepada Allah Υ) pada setiap Jum’at (setiap pekan) dua kali. 166 Untuk membuktikan betapa buruknya memutuskan hubungan antara sesama muslim. tetapi sang kawan menolak. adapun kawannya yang menolak damai. hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah ρ bersabda: . ia harus bersilaturrahim kepada kawannya dan memberinya salam. 4/1988. Jika ia telah melakukannya. Maka setiap hamba yang beriman diampuni (dosanya) kecuali hamba yang di antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. maka ia telah berlepas diri dari tanggungan dosa. Difirmankan kepada malaikat:”Tinggalkanlah atau tangguhkanlah (pengampunan untuk) dua orang ini sehingga keduanya kembali berdamai”. maka dosa tetap ada padanya. Hadits riwayat Muslim.

menasehati dan mengingatkannya 168. seperti karena ia meninggalkan shalat. Dalam keadaan seperti ini. Saling berpapasan tapi yang ini memalingkan muka dan yang itu (juga) membuang muka.Seperti hajr (pemutusan hubungan) yang dilakukan Nabi ρ kepada Ka’ab bin Malik τ dan dua orang . Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang memulai salam”. Sebab perbuatan itu tidak membuahkan maslahat tetapi malah mendatangkan madharat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 185 Rasulullah ρ َ ‫ل ل ِرج‬ ‫ل‬ َ َ‫ر أ‬ َ ْ‫خاهُ فَو‬ ِ َ ‫)) ل َ ي‬ ِ َ ‫ق ث َل‬ َ َ‫ث ل‬ ُ ْ‫ن ي َه‬ ْ ‫لأ‬ ٍ ‫يهها‬ َ ‫ج‬ ٍ ُ َ ّ ‫ح‬ َ َ‫ض ه‬ َ َ‫ض ه‬ ‫ي‬ َ َ‫ذا و‬ ِ َ ‫ي َل ْت‬ َ ‫ق‬ َ ُ ‫ره‬ ُ ِ‫ذا وَي ُعْر‬ ُ ِ‫ن فَي ُعْر‬ ْ ِ‫ما ال ّذ‬ ُ ْ ‫خي‬ ِ ‫يا‬ ُ (( ِ ‫سل َم‬ ّ ‫بال‬ ِ ‫ي َب ْد َأ‬ “Tidak halal bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. membangkang. sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik kepadanya. dan menambah dosa maka ia tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. 10/492. Tetapi jika tidak mengubah keadaan dan ia malah berpaling. Misalnya. menjauh. Hadits riwayat Bukhari. menantang. membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah maka pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib. . 167 Tetapi jika ada alasan yang dibenarkan. . atau terus menerus melakukan maksiat sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan. lihat Fathul Bari. 167 168 Abu bersabda: Ayyub τ meriwayatkan.

Semoga Dia mengampuni kelalaian dan dosa-dosa kita. Bin Baz rahimahullah. kawannya. mencukupkan rizki kita dengan yang halal sehingga kita tak butuh terhadap yang diharamkan-Nya. yang dengannya kita bisa meraih surga-Nya. Kita memohon kepada Allah Υ dengan namanama-Nya yang Maha Indah. Dan semoga Dia menganugerahkan kepada kita keta'atan pada-Nya.Sebenarnya pembahasan masalah ini masih panjang. sehingga Dia membentengi kita dari melakukan maksiat kepada-Nya. Sehingga kita tak membutuhkan selain-Nya. Insya Allah akan membahas secara tersendiri beberapa larangan yang termaktub dalam Kitab dan Sunnah. 169 . karena beliau melihat dalam hajr tersebut terdapat maslahat. Penulis berkeinginan untuk melengkapi buku ini.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 186 PENUTUP Akhirnya. Sebaliknya beliau menghentikan hajr kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orangorang munafik lainnya karena hajr kepada mereka tidak membawa faedah. . inilah yang bisa saya kumpulkan dari hal-hal yang diharamkan Allah Υ. Mencukupkan kita dengan anugerah-Nya. yang ironinya banyak disepelekan dan dilanggar oleh hamba-hamba-Nya 169. kiranya memberikan kita rasa takut kepada-Nya.

keluarga dan segenap sahabatnya. . dan membasuh kedekilan jiwa kita yang tak terkira. Dan segala puji bagi Allah Υ. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ρ. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 187 Semoga Allah Υ menerima taubat kita. Tuhan sekalian alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful