DOSA-DOSA

YANG DIANGGAP BIASA
MUHAMMAD BIN SHALEH AL MUNAJJID ‫محمد صالح المنجد‬ Penerjemah : AINUL HARITS UMAR THAYYIB

‫ عين الحارث عمر طيب‬:‫ترجمة‬
Murajaah :
ABU BAKAR MUHAMMAD AL TUWAY DR.MUH.MU’INUDINILLAH BASRI, MA FIR'ADI NASRUDDIN ABDULLAH, LC ERWANDI TARMIZI Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

2

‫المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة‬ ‫بمدينة الرياض‬ 1428 – 2007

DAFTAR ISI

Isi Kata Sambutan Muqaddimah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Syirik Riya' dalam beribadah Thiyarah Bersumpah dengan nama selain Allah Υ Duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah Tidak thuma'ninah dalam shalat

hal 9 10 22 37 39 42 46 47

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

3

7. 8.

Banyak melakukan gerakan sia-sia dalam shalat Mendahului imam secara sengaja dalam shalat Isi

51 53 hal 56 58 62 64 66 68 70 72 75 76

9.

Masuk masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih atau sesuatu yang berbau tak sedap Zina Liwath (homo sexual) Penolakan istri terhadap ajakan suami Permintaan agar di talak suami tanpa sebab yang dibolehkan syara' Dzhihar Menggauli istri saat haid Menggauli istri lewat dubur (anal seks) Tidak berbuat adil di antara para istri Berkhalwat (berdua-duaan) dengan

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Wanita keluar rumah dengan memakai parfum sehingga menggoda laki-laki Wanita bepergian tanpa mahram Memandang wanita dengan sengaja Diyatsah (hilangnya rasa cemburu) Memalsukan nasab anak kepada selain ayahnya dan pengingkaran ayah terhadap anaknya sendiri Makan uang riba Menyembunyikan aib barang Bai'un najsy Berjualan setelah adzan kedua pada hari Jum'at Judi (dengan segala bentuk dan 78 hal 81 84 85 87 88 91 96 99 100 101 25. 29. 26. 23. Jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram Isi 20. . 27.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 4 wanita yang bukan mahram 19. 21. 28. 24. 22.

38. 41. 36. 42.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 5 ragamnya) 30. 37. Mencuri Memberi atau menerima suap Isi 32. 40. 35. Merampas tanah milik orang lain Menerima hadiah setelah menolong Tidak memenuhi hak-hak pekerja Tidak adil di antara anak Meminta-minta di saat berkecukupan Berhutang dengan niat tidak membayar Memakan harta haram Minum arak meskipun hanya setetes Menggunakan bejana dari emas dan perak Kesaksian palsu (dusta) Mendengarkan dan menikmati musik 104 107 hal 110 112 115 118 121 123 126 127 132 134 136 . 34. 33. 39. 31.

50. 53. 51. 48. tipis dan ketat Laki-laki atau wanita yang menyambung rambutnya Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya Menyemir rambut dengan warna hitam Menggambar makhluk yang bernyawa Berdusta dalam soal mimpi . 44.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 6 139 142 145 hal 147 148 151 152 154 155 158 160 164 43. 54. Ghibah (menggunjing) Namimah (mengadu domba) Melongok kerumah orang lain tanpa izin Isi 46. 52. Berbisik empat mata dan membiarkan orang ketiga Isbal (Menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki) Laki-laki memakai perhiasan emas Memakai pakaian pendek. 49. 45. 47.

56. duduk dan buang air di kuburan Tidak cebok setelah buang air kecil Mendengarkan pembicaraan orang lain. 57. Menginjak. sedangkan mereka tidak menyukai Isi 165 167 170 hal 171 174 175 177 178 180 181 185 58. Jahat dalam bertetangga Berwasiat yang merugikan Permainan dadu Melaknat orang yang beriman dan melaknat orang yang semestinya tidak di laknat Meratapi jenazah secara berlebihan Memukul muka orang dan menandai muka binatang Memutuskan hubungan dengan saudara muslim lebih dari tiga hari 62. 59. Penutup . 60. 63. 64.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 7 55. 61.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 8 .

keluarga dan segenap sahabatnya. dengan judul: ‫محرمات استهان بها كثير من الناس يجب‬ ‫الحذر منها‬ Saya dapati kitab tersebut sangat berharga dan banyak faedahnya. Semoga Allah memberinya pahala sebaik-baik pahala dan menambahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 9 KATA SAMBUTAN Saya telah menelaah kitab yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Munajjid -semoga Allah Υ memberinya taufiq-. 11/ 9/ 1414H Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz Mufti 'Aam dan Ketua Lembaga Ulama Besar Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia . Amin. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ρ . Dengan sangat baik penulisnya menyajikan kitab tersebut ke hadapan pembaca. Semoga pula kitab yang ditulisnya ini demikian juga kitab-kitabnya yang lain bermanfaat bagi umat Islam.

tiada sekutu bagi-Nya. dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjukinya. memberikan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh di langgar. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Υ maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kita memuji. maka itulah yang halal. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan Rasul-Nya. Amma ba'du: Sesungguhnya Allah Υ memberikan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 10 MUKADDIMAH Segala puji bagi Allah Υ. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. maka . Nabi Muhammad ρ bersabda: َ ٌ َ ‫حل‬ ّ ‫ح‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫ه فَهُ ه‬ ِ ِ ‫تاب‬ َ ِ‫ي ك‬ ِ‫ه ف‬ َ ‫ها‬ َ ‫و‬ َ ‫ما أ‬ َ ‫ر‬ َ َ‫ و‬، ‫ل‬ ُ ‫ل الل‬ َ )) ّ ‫حه‬ َ ْ َ ُ َ َ ، ‫ة‬ ‫وا‬ َ ‫و‬ ٌ ‫يهه‬ َ ِ‫عاف‬ َ ‫و‬ ٌ ‫را‬ َ ‫ما‬ ُ ْ ‫ت عَن‬ َ ‫سك‬ َ َ‫ و‬، ‫م‬ ْ ‫فههأقْب ِل‬ َ ُ‫ه فَه‬ َ ‫ح‬ َ ُ‫فَه‬ َ ْ ُ َ ‫م ت َل‬ ُ ، ‫يا‬ َ َ ‫عافِي‬ ِ َ‫ن ن‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ّ ‫سه‬ ّ ِ ‫ فَإ‬، ‫ة‬ َ ‫ه ال‬ ّ ‫ثه‬ ْ ‫هل‬ َ ‫ن الل‬ ْ ‫م ي َك‬ َ ‫م‬ (( ‫ة‬ َ َ ‫ه الي‬ ِ ِ‫هَذ‬ “Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya. dan apa yang diharamkan. memohon pertolongan dan meminta ampun kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan.

sedangkan apa yang di diamkan terhadapnya maka ia adalah yang dimaafkan. sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Allah Υ mengancam orang yang melampaui batas ketentuan-ketentuan-Nya dan melanggar apa yang diharamkan-Nya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 11 itulah yang haram. Maryam: 64). hal: 14. . kemudian beliau membaca ayat: “Dan tidaklah Tuhanmu lupa” (Q. Hadits riwayat Hakim: 2/ 375 dan dihasankan oleh Syaikh Al Bani dalam Ghaayatul Maram.S. maka janganlah kamu mendekatinya” (Q. maka terimalah pema'afan dari Allah.S. seperti ditegaskan Allah Υ dalam Al Qur’an: 1 . Al Baqarah: 187).1 Perkara-perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Υ Sebagaimana firman Allah Υ: “Itulah larangan Allah.

secara berturut-turut ia berkeluh kesah. . Hadits riwayat Muslim. engkau telah menyuramkan kehidupan kami. kesal sembari berujar: "Semuanya di haramkan. sebagian para pengikut hawa nafsu.2 Sering kita saksikan. hadits No. (Q. engkau tidak memiliki selain yang haram. maka lakukanlah dari padanya semampu kalian”. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ρ : َ ‫هاجتن ِبوه ومه‬ ‫ه‬ ‫م عَن ْه‬ ‫مه‬ ِ ‫م ب ِه‬ ْ ‫رت ُك ُه‬ َ ‫ها أ‬ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ‫هه فَه‬ ْ ‫ها ن َهَي ْت ُك ُه‬ َ )) ْ ‫م‬ َ ُ َ (( ‫م‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ما ا‬ ْ ُ ‫ست َطعْت‬ َ ‫ه‬ ُ ْ ‫من‬ ْ ‫فافْعَل‬ “Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah ia. dan baginya siksa yang menghinakan”. An Nisaa’: 14). tahqiq. tak ada sesuatu apapun kecuali engkau mengharamkannya. yaitu orang-orang yang lemah jiwanya dan sedikit ilmunya manakala mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Menjauhi hal-hal yang diharamkan. niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. kitab al fadhail. 2 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 12 “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya.S. persoalannya tidak sesempit itu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". hukumnya adalah wajib. Abdul Baqi. dan apa yang aku perintahkan kepada kalian. menyempitkan dada kami. agama ini mudah. 130. engkau membuat gelisah hidup kami.

Allah Υ berfirman: “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (AlQur’an). Allah Maha bijaksana lagi Maha Mengetahui. kita katakan sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah Υ telah menetapkan hukum menurut kehendak-Nya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 13 Untuk menjawab ungkapan mereka. sebagai kalimat yang benar dan adil.S. tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui". hikmah. Hukum-hukum Allah Υ berdasarkan atas ilmu. Maka Dia menghalalkan apa yang Ia kehendaki dan mengharamkan apa yang dikehendaki-Nya pula. Dan diantara pilar kehambaan kita kepada Allah Υ adalah hendaknya kita ridha dengan apa yang telah di tetapkan oleh-Nya. Al An’am: 115). pasrah dan berserah diri kepada-Nya secara total". (Q. Allah Υ menjelaskan kepada kita tentang kaidah halal-haram dalam firman-Nya: . tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan-Nya. bukan karena kesia-siaan dan permainan. dan keadilan-Nya.

Tak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali para ahli ilmu yang mengetahuinya berdasarkan Al Qur’an dan sunnah. Karena itu. Allah Υ berfirman: "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak di izinkan oleh Allah?” (Q. (QS. Asy Asyura: 21).S. Al A’raaf : 157). Maka perkara-perkara yang baik adalah yang halal.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 14 “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". dan perkara-perkara yang buruk adalah yang di haramkan. Allah Υ memberi peringatan keras kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. barangsiapa yang mendakwakan atau menetapkan dirinya berhak menentukan halal dan haram. sebagaimana yang di tegaskan dalam firman-Nya: . maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah hak preogatif Allah Υ semata.

dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan". Dalam sunnah juga disebutkan beberapa hal yang diharamkan sebagaimana dalam sabda Nabi ρ : ‫ر‬ َ ْ ‫ع ال‬ ِ ْ ‫وال‬ ِ ‫مي ْت َه‬ َ ‫م ب َي ْه‬ َ ‫ه‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ‫ر‬ َ ْ ‫وال‬ ْ ‫خ‬ َ ّ ‫ن الل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ر‬ ّ ‫حه‬ ِ ‫خن ْزِي ْه‬ ِ ‫مه‬ َ ْ ‫وا‬ (( ِ ‫نام‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ل‬ َ .S. An Nahl: 116). An An’am: 151). Hal-hal yang diharamkan secara qath’i (tegas) terdapat dalam Al Qur’an dan sunnah.S. (Q. berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu dan bapak.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 15 “Dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: “ ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ”. seperti dalam firman Allah Υ : “Katakanlah:"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu. (Q. janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.

darah. dan yang diterkam binatang buas. shahih Abi Daud No: 977 (hadits ini disepakati keshahihannya. yang jatuh.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 16 “Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr (minuman keras). Hadits shahih riwayat Daruquthni.3 Dan Sabda Rasulullah ρ : ً ْ ‫شي‬ َ ‫م‬ َ ِ‫ه إ‬ (( ‫ه‬ َ ‫ئا‬ َ ‫ذا‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ َ ‫من‬ َ َ‫م ث‬ َ ‫ن الل‬ ّ ‫ح‬ ّ ‫ح‬ “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu. yang tercekik. (hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. dan (diharamkan pula) 3 4 . bangkai. . kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan patungpatung". . Bin Bazz rahimahullah). seperti makanan yang dirincikan Allah Υ dalam firman-Nya: “Di haramkan bagimu bangkai. yang di tanduk.4 Dalam sebagian nash terkadang disebutkan pula beberapa jenis yang diharamkan. babi. 3/7. ia mengharamkan (pula) harga (penjualannya)”. daging babi. Hadits riwayat Abu Daud : 3486. yang di pukuli.

saudaramu perempuan yang sepersusuan… “ (Q. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. saudara-saudara perempuan ayahmu[bibi].Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 17 mengundi nasib dengan anak panah". Dalam hal usaha. menghalalkan untuk kita hal-hal yang baik yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya. saudara-saudara perempuan ibumu. Al Maidah: 3). Al Baqarah: 275).S. Tentang hal-hal yang diharamkan dalam pernikahan. anak-anak perempuan saudara-saudaramu laki-laki. ibuibumu yang menyusui kamu. (Q. sebagaimana firman-Nya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…". Allah Υ berfirman: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu. Oleh . (QS. An Nisa’ : 23). Kemudian Allah Υ Yang Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya. Allah Υ juga menyebutkan halhal yang diharamkan.S. anak-anakmu perempuan. saudara-saudaramu perempuan.

Allah Υ menerangkan secara rinci hal-hal yang diharamkan karena hal itu terhitung jumlahnya. kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya …".S. kita wajib mentaati. (Q. memuji dan bersyukur kepada-Nya. sehingga kita mudah mengetahui dan menjauhinya. Allah Υ berfirman: “Hai sekalian manusia. Oleh sebab itu. Allah Υ berfirman: “Sesunguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. Al Baqarah: 168). Al An’am: 119).S. (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 18 sebab itu Allah Υ tidak memberikan rincian dari hal-hal yang halal dan yang dibolehkan. Adapun hal-hal yang dihalalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Υ yang Maha Pengasih dan Maha Luas rahmat-Nya atas segenap hamba-Nya. hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. . makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi “. yakni selama hal-hal tersebut adalah sesuatu yang baik. maka Allah Υ menerangkannya secara global. Adalah termasuk di antara rahmat Allah Υ bahwa Dia menjadikan dasar segala sesuatu adalah halal. karena semua itu tidak terhitung jumlahnya.

ayam. kambing hutan. dan komputer harus dirincikan bahwa semua itu adalah halal? Kemudian memakai pakaian dari bahan kapas. kijang. minyak. alat pengering. serta berbagai jenis peralatan kedokteran. sapi . susu. naik kereta. astronomi. penyulingan air. percetakan. arsitektur. bulu. kain lena. angsa. tehnik. nylon dan polyster. wol.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 19 Sebagian manusia. kelinci. rempah-rempah dan bumbu-bumbu masakan juga dihalalkan? Lalu menggunakan kayu. burung unta semua itu adalah halal? bangkai belalang serta ikan juga halal?. Dan sayur-sayuran. itik. madu. kaca. kubis. Ini menunjukkan betapa lemahnya iman dan betapa sedikitnya pemahaman mereka terhadap syari'at. mesin penggiling tepung. kambing. mesin cuci. Apakah mereka menginginkan agar dirincikan bahwa daging sembelihan dari unta. harus dijelaskan sebagai sesuatu yang halal? . pengeboran minyak. kerikil. serta karet juga halal? Menunggang hewan. dan cuka juga dihalalkan? Garam. alat penyaringan. katun. jiwanya tiba-tiba terasa sesak karena merasa berat terhadap hukum-hukum syari'at. blender. jika mereka menyaksikan halhal yang haram dihitung dan diperinci. dan kulit yang diperbolehkan. pertambangan. burung dara. buah-buahan dan semua biji-bijian serta hasil tanaman yang bermanfaat adalah halal? Dan bahwa air. dan pesawat terbang juga halal? Kemudian kulkas. alat pemompa air. besi. plastik. pasir. mixer. mengendarai mobil. alat menghitung. kapal laut. mesin pelumat daging.

antara melanggar hal-hal yang diharamkan lalu berdalih secara batil bahwa agama adalah mudah dan memang tidak diragukan bahwa agama adalah mudah dengan menerapkan keringanankeringanan yang diberikan oleh syari'at. Sungguh sangat besar perbedaan. kafalah (penanggungan). boleh memandang kepada wanita bukan mahram untuk tujuan . Makna mudah dalam agama. tukang kayu. hiwalah (transfer). jama’ antara dua shalat bagi orang sakit dan ketika sedang turun hujan deras. pandai besi. jual beli. ucapan tersebut adalah benar tetapi diselewengkan dan disalah-gunakan. tayammum ketika takut bahaya jika menggunakan air. dan keahlian seperti. menggembala kambing. tetapi kemudahan itu harus disesuaikan menurut tuntunan syari'at. sewa-menyewa. Adapun argumen mereka bahwa agama itu mudah. Seperti dengan melakukan jama’ dan qashar dalam shalat dan berbuka puasa ketika bepergian. mengusap (khuf) atau dikenal dengan sepatu bot dan kaos kaki bagi orang yang mukim sehari semalam dan bagi yang bepergian tiga hari tiga malam. reparasi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 20 Dan dasar hukum pernikahan. tidaklah berarti disesuaikan menurut hawa nafsu dan pendapat manusia. semua harus diterangkan sebagai pekerjaan yang halal? Mungkinkah kita bisa menyelesaikan dalam penghitungan dan merincikan hal-hal yang dihalalkan? Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nyaris tidak memahami perkataan. profesi.

terdapat hikmah yang besar di dalamnya di antaranya: Allah Υ menguji segenap hamba-Nya dengan halhal yang diharamkan tersebut. memilih dalam kaffarat (denda) sumpah antara memerdekakan budak.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 21 meminang. mereka melihat beratnya kewajiban dari sisi kepedihan. kelelahan dan pembatasan. Jika tidak karena ujian ini. tentu tidak akan bisa dibedakan antara ahli maksiat dengan orang yang taat. dan para penduduk surga sabar atas berbagai hal yang dibencinya. sehingga kewajiban itu terasa berat untuk mereka lakukan dan ketaatan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan. Dan diantara sebab perbedaan penduduk surga dengan penduduk neraka adalah para penduduk neraka telah tenggelam dalam syahwat mereka. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. sehingga mereka berharap mendapatkan ridha-Nya. Orang-orang yang beriman melihat beratnya kewajiban dengan cara pandang dari sisi perolehan pahala dan ketaatan terhadap perintah Allah Υ. . yang dengannya surga dikelilingi. Dengan demikian melaksanakan kewajiban itu terasa ringan. makan bangkai ketika dalam keadaan darurat atau rukhsah-rukhsah (dispensasi) syari'at lainnya. Disamping hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. setiap muslim hendaknya mengetahui bahwa diharamkannya beberapa perkara tersebut. yang dengannya neraka dikelilingi. memberi makan orang miskin atau memberinya pakaian. lalu Dia Υ melihat bagaimana mereka berbuat.

Hal-hal yang diharamkan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dan umum dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. lalu mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya. untuk diri saya sendiri dan untuk segenap umat Islam. SYIRIK Syirik atau menyekutukan Allah Υ adalah sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak ia merupakan dosa yang paling besar. orang yang taat akan merasakan buah manisnya. Hanya kepada Allah Υ. Dan mudah-mudahan Dia menjauhkan kita semua dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kita dari segala bentuk keburukan. Saya sebutkan hal-hal tersebut dengan tujuan memberi penjelasan dan nasehat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 22 Dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. saya memohon petunjuk. niscaya Allah Υ akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya Allah Υ adalah sebaik-baik Pelindung dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. pembaca akan mendapati beberapa hal yang diharamkan. Dalam risalah buku ini. Hal ini berdasarkan hadits yang . barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah Υ. 1. taufik serta kekuatan dari Allah Υ untuk selalu menjauhi larangan-larangan-Nya. yang keharamannya jelas di dalam syari'at disertai keterangan dalil dari Al Qur’an dan sunnah.

kecuali dosa syirik. hadits. ia memerlukan taubat secara khusus. maka ia akan kekal di dalam neraka. No: 2511 cet.‫ه‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫سو‬ ْ ‫اشإل‬ (( ‫ه‬ ِ ‫بالل‬ ِ ‫ل الل‬ َ ْ ‫قُل‬ َ ‫ل ى‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ك‬ َ ‫ش‬ َ ‫يا‬ “Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar (tiga kali) ? mereka menjawab: ya. wahai Rasulullah! beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah' “. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam. An Nisa: 48). Al Bugha.S.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 23 diriwayatkan oleh Abi Bakrah bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ ُ َ َ َ ‫ر ؟ ] ث‬ :‫وا‬ ‫لث ها ً [ قَه‬ ‫ر ال ْك َب َه‬ ْ ُ ‫)) أل َ أن َب ّهؤُك‬ ْ ُ ‫هال‬ ِ ِ ‫هائ‬ ِ َ ‫م ب ِهأك ْب‬ َِ :‫ل‬ َ َ ‫ ب‬:‫نا‬ ُ ‫را‬ َ .5 Setiap dosa kemungkinan diampuni oleh Allah Υ. jika meninggal dunia dalam keadaan demikian. Bukhari. dan orang yang bersangkutan. Di antara fenomena syirik yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara Islam adalah: 5 . (Q. Muttafaq 'alaih. Allah Υ berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di antara bentuk syirik adalah syirik besar. bagi siapa yang di kehendaki-Nya". dan Dia mengampuni dosa yang selain dari (syirik) itu. .

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 24 • Menyembah Kuburan Yakni kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat.S. atau lainnya untuk mendapatkan syafa'at atau melepaskan diri dari berbagai kesukaran hidup. (Q. Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal. orang-orang shaleh. baik para Nabi. Al Isra’ :23). Karena kepercayaan ini. serta bisa membebaskan manusia dari berbagai kesulitan. Padahal Allah Ψ berfirman: “Atau siapakah yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepadaNya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang . padahal Allah Ψ berfirman: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia". mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia.

Sebagian mereka. ketika ditimpa petaka. Sebagian mereka bahkan ada yang sujud ketika melihatnya. ada pula yang menyeru: “Ibnu ‘Ulwan". Di antaranya ada yang menyeru: “Wahai Muhammad. Kemudian ada yang menyebut : “Wahai Syadzali”. Yang lain lagi: “Al Idrus sayyidah Zainab".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 25 menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan ( yang lain )?". (Q. ketika melakukan sesuatu kesalahan. Al A’raaf: 194). di setiap situasi sulit. Mereka juga menciumi pintu kuburan tersebut dan melumuri wajahnya dengan tanah dan debu kuburan.” Ada lagi yang menyebut: “Wahai Ali”.S. baik dalam keadaan berdiri. An Naml: 62). mencium disetiap sudutnya.S. (Q. . Dan yang lain menyebut: “Wahai Rifai". Sebagian penyembah kuburan ada yang berthawaf (mengelilingi) kuburan tersebut. lalu mengusapkannya ke bagian-bagian tubuhnya. duduk. dan masih banyak lagi. berdiri di depannya dengan penuh khusyu’. bahkan membiasakan dan mentradisikan menyebut nama syaikh atau wali tertentu. Padahal Allah Υ telah menegaskan: “Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu”. musibah atau kesukaran hidup. Yang lain lagi menyebut: “Wahai Jailani”.

Padahal Allah Ψ berfirman: “Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan (do’anya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do’a mereka”. Nabi ρ bersabda: ‫دا‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ‫و‬ ّ ِ‫ه ن‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ )) ِ ْ‫ن د ُو‬ ْ ‫م‬ ْ ُ‫و ي َد ْع‬ َ ُ‫ت وَه‬ ْ ‫م‬ َ ‫خ‬ (( ‫ر‬ َ َ‫د‬ ّ ‫ل ال‬ ِ ‫نا‬ “Barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah Υ. sebagian lagi membawa buku yang berjudul: "Manasikul hajjil masyahid" (tata cara ibadah 6 . mencukur rambutnya di perkuburan.6 Sebagian mereka. maka janganlah engkau kecewakan aku". mendapatkan keturunan. dimudahkan urusannya dan juga tak jarang di antara mereka yang menyeru: "Ya sayyidi aku datang kepadamu dari negeri yang jauh. .S. (Q. Al Ahqaaf: 5). Ada yang minta disembuhkan dari penyakit.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 26 merendahkan dan menghinakan diri seraya mengajukan permintaan dan memohon hajat kepada mereka. Hadits riwayat Bukhari. niscaya ia akan masuk neraka". Fathul Bari : 8/ 176.

Padahal Allah Ψ berfirman: “Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu. (Q. (Q.S. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya”. Yunus: 107). Termasuk syirik besar adalah menyembelih binatang untuk selain Allah Ψ. seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang bernadzar untuk memberi lilin dan lampu bagi para penghuni kubur. dan mereka bisa memberi mudharat dan manfaat. Sebagian mereka mempercayai bahwa para wali itu mempunyai kewenangan untuk mengatur alam semesta. .S.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 27 haji di kuburan keramat). maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Al Kautsar: 2). Termasuk perbuatan syirik adalah bernadzar untuk selain Allah Ψ. Yang mereka maksudkan dengan masyahid adalah kuburan-kuburan para wali. Padahal Allah Ψberfirman: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”.

Pertama: Penyembelihannya untuk selain Allah Ψ. No : 1978. kitab shahih Muslim.adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ψ atau sebaliknya. Dan termasuk penyembelihan jahiliyah. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ه‬ ِ ‫ر الل‬ َ َ ‫ن ذ َب‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ن الل‬ ْ ‫م‬ َ َ‫)) ل َع‬ ِ ْ ‫ح ل ِغَي‬ “Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah”.8 Di antara contoh syirik besar -dan hal ini umum dilakukan. Atau berhukum kepada perundang-undangan jahiliyah secara sukarela dan atas 7 8 . .adalah menyembelih untuk jin. dan kedua: Penyembelihannya dengan atas nama selain Allah Ψ. Atau kepercayaan bahwa seseorang memiliki hak dalam masalah tersebut selain Allah Ψ. Abdul Baqi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 28 Maksudnya berkurbanlah hanya untuk Allah Ψ dan atas nama-Nya. Lihat Taisirul Azizil Hamid. atau ketika menggali sumur mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan (sesajen) karena takut dari gangguan jin. . Al Ifta'. Keduanya menjadikan daging binatang sembelihan itu tidak boleh dimakan.yang terkenal di zaman kita saat ini. tahqiq. Hadits riwayat Muslim. 7 Pada binatang sembelihan itu terdapat dua hal yang diharamkan. cet. Yaitu manakala mereka membeli rumah atau membangunnya. Hal: 158.

Lihat Ghaayatul Maram : 19. dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah”. itulah bentuk ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib9. Hadits riwayat Baihaqi. tetapi meraka (orang-orang alim dan para rahib itu) menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah Ψ. No: 3095.S. sehingga mereka menganggapnya sebagai barang haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 29 kemauannya. seraya menghalalkannya dan kepercayaan bahwa hal tersebut dibolehkan. Allah Ψ menyebutkan kufur besar ini dalam firman-Nya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya. At Taubah: 31). Ketika Adi bin Hatim τ mendengar ayat tersebut yang sedang dibaca oleh Rasulullah ρ ia berkata: “orangorang itu (Yahudi) tidak menyembah mereka (para alim dan rahib-rahibnya). (Q. 9 . Rasulullah ρ dengan tegas bersabda: َ ّ ‫ح‬ ْ ‫جهه‬ ‫ه‬ ِ ُ‫ن ي‬ ِ َ ‫ل وَل‬ َ ‫مهها‬ َ ْ‫لههو‬ َ ‫)) أ‬ َ ‫ر‬ ُ ‫م اللهه‬ َ ‫م‬ ْ ‫ههه‬ ُ َ‫ن ل‬ ّ ‫حهه‬ ْ ‫كهه‬ َ َ َ ْ‫مههو‬ ّ ‫حهه‬ ‫ه‬ ِ َ ‫سههت‬ َ ‫مهها أ‬ َ ُ ‫ه وَي‬ ْ َ ‫فَي‬ ُ ‫ل اللهه‬ َ ‫م‬ ْ ‫ههه‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫حل ّوْن‬ ّ ‫ح‬ ِ ْ ‫ن عَلي‬ َ ْ ‫ه فَت ِل‬ (( ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ‫ع‬ َ ُ ‫فَي‬ ْ ُ‫م ل َه‬ ْ ُ‫باد َت ُه‬ ُ َ ‫موْن‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫ح‬ “Benar. sehingga mereka menganggapnya halal. Sunan Tirmidzi. Syaikh Al Bani rahimahullah menggolongkannya kedalam hadits hasan. 10/ 116. As Sunanul Kubra. Dan mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan oleh Allah Ψ. .

(Q. (Q. “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu. At Taubah: 29). Termasuk syirik yang banyak terjadi adalah sihir. ia termasuk perbuatan kufur dan di antara tujuh dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Allah Ψ berfirman: .S. perdukunan dan ramalan. di antara sifat orang-orang musyrik adalah sebagaimana dalam firman-Nya: “Dan meraka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)”. lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 30 Allah Ψ menjelaskan. Adapun sihir.S. Yunus: 59). Sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan kedustaan atas Allah?".

pekerjaannya haram dan jahat. Thaha: 69). “Dan tidak akan menang tukang sihir itu. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu kepada seseorangpun) sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 31 “Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat". Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. (Q. Allah Ψ berfirman: “Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). dari mana saja ia datang”. Al Baqarah: 102). (Q. Al Baqarah: 102). sesat dan lemah iman pergi kepada para tukang sihir untuk .S. sebab itu janganlah kamu kafir”. (Q. Orang yang mengajarkan sihir adalah kafir.S.S. Orang-orang bodoh.

Hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun. dan sebagainya. Tetapi tetap saja orang-orang dungu tidak mengenang. Jika sekali waktu mereka benar. apakah akan bahagia. membaca (garis) telapak tangan. bola kaca. perdagangan. cangkir. kecuali waktu yang sekali itu saja. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah Ψ. Al Falaq. Maka mereka pergi kepada para dukun dan tukang ramal untuk mengetahui nasib mereka di masa depan. Mereka menggunakan banyak sarana untuk perbuatannya tersebut. mencari barang-barang yang hilang atau yang semisalnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 32 berbuat jahat kepada orang lain atau untuk membalas dendam kepada mereka. baik dalam soal pernikahan. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram. Dukun dan tukang ramal itu memanfaatkan kelengahan orang-orang awam (yang minta pertolongan kepadanya) untuk mengeruk uang mereka sebanyakbanyaknya. Di antaranya dengan membuat garis di atas pasir. memukul rumah siput. memohon kesembuhan dengan Kalam-Nya. jika mempercayai terhadap apa yang . atau sengsara. dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan kepadanya agar terbebas dari pengaruh sihir yang menimpanya. maka sembilan puluh sembilan kalinya hanyalah dusta belaka. seperti dengan mu’awwidzat (surat Al Ikhlas. cermin. dan An Naas) dan sebagainya.

tetapi misalnya pergi untuk sekedar ingin tahu.10 Adapun jika orang yang datang tersebut tidak mempercayai bahwa mereka mengetahui hal-hal ghaib. lalu membenarkan apa yang dikatakannya. 11 Hal ini harus dibarengi pula dengan tetap mendirikan shalat (wajib) dan bertaubat atas perbuatannya. hadits No: 5939. Rasulullah ρ bersabda: َ ‫كاه‬ َ ‫))م‬ ً ‫را‬ ُ ْ‫قو‬ َ َ‫ل ف‬ ُ َ ‫ما ي‬ ً ِ َ ‫ت ى‬ َ ‫نأ‬ ْ ‫قد‬ َ ‫ه ِب‬ ُ َ‫صد ّق‬ َ َ‫فا ف‬ ّ َ‫و ع‬ ْ ‫نا أ‬ ْ َ ُ َ َ ِ‫ما أن ْز‬ ((‫د‬ َ َ‫ك‬ ٍ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل عَل ى‬ َ ِ‫ر ب‬ َ ‫ف‬ “Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal. maka ia tidak tergolong orang kafir. Hadits riwayat Ahmad. keluar dari agama Islam. coba-coba atau sejenisnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 33 dikatakannya adalah kafir. 2/ 429 dalam Shahihul Jami'. maka tidak di terima shalatnya selama empat puluh malam”. 4/ 1751. . lalu ia menanyakan kepadanya tentang sesuatu. . Shahih Muslim. tetapi shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. 10 11 . Rasulullah ρ bersabda: َ َ‫فا ف‬ َ ‫)) م‬ َ ‫ل‬ ً ‫را‬ ْ َ ‫قب‬ َ ‫ن‬ ‫ه‬ ْ ُ‫م ت‬ َ ‫نأ‬ َ ُ ‫لهه‬ ْ َ ‫ي ء ٍل‬ ُ َ ‫سأل‬ ْ ‫ش‬ ْ َ‫ه ع‬ ّ َ‫ت ى ع‬ ْ َ َ َ َ (( ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ً ْ َ ْ ِ َ ْ ُ‫صل َة‬ َ “Barang siapa mendatangi peramal. sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad”.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

34

Kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia.

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani τ, Ia berkata: Rasulullah ρ shalat bersama kami, shalat subuh di Hudaibiyah -di mana masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya- setelah beranjak beliau menghadap para sahabatnya seraya berkata:

َ ‫ها‬ ْ ‫)) هَ ه‬ َ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫م ؟ قَه‬ ‫ذا قَه‬ ‫مه‬ َ ْ ‫رو‬ ُ ‫ الل ه‬:‫وا‬ ْ ‫رب ّك ُه‬ َ ‫ن‬ ْ ُ ‫هال‬ َ ‫ل‬ ُ ْ ‫ل ت َهد‬ َ َ َ ُ َ ,‫م‬ َ ‫قا‬ ‫ن‬ ‫عب َه‬ ِ ‫ن‬ ِ ْ‫مهؤ‬ ِ ‫ح‬ َ َ ‫صهب‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ي‬ ُ ‫ه أعْل‬ ُ ‫سوْل‬ ْ ‫ أ‬:‫ل‬ ٌ ‫م‬ ْ ِ‫هاد‬ ْ ‫مه‬ َ َ‫و‬ َ َ َ‫ي و‬ َ ‫ها‬ ‫ه‬ َ ِ ‫ها ب‬ ‫رن َه‬ ‫ن قَه‬ ِ ‫ل الله‬ ْ ‫ف‬ ُ :‫ل‬ َ ‫ما‬ ّ ‫ فَأ‬، ‫ر‬ ِ ‫ضه‬ ْ ِ ‫مط‬ ْ ‫مه‬ ٌ ِ‫كاف‬ ْ ِ‫ب‬ َ ْ َ َ‫ي و‬ َ ِ ‫ه فَذ َل‬ ‫مهها‬ ِ ْ‫مؤ‬ ِ ِ ‫مت‬ ْ ‫ر‬ ّ ‫ وَأ‬، ‫ب‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ح‬ ِ َ ‫بالك َوْك‬ ٌ ِ‫كاف‬ ْ ِ‫ن ب‬ ٌ ‫م‬ َ َ‫و‬ َ ِ ‫ذا فَذ َل‬ َ ‫ن‬ َ ‫قا‬ َ َ ‫ذا وَك‬ َ َ ‫ ء ك‬ ‫ي‬ ‫ك ك َه‬ ِ ْ‫رنا َ ب ِن َو‬ ُ :‫ل‬ َ ْ ‫ر ب ِه‬ ٌ ِ‫هاف‬ ْ ِ ‫مط‬ ْ ‫م‬ ْ َ َ ْ (( ‫ب‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫م‬ ِ ٌ ِ ُ ِ ْ
“Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?", mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Allah Ψ berfirman: "Pagi ini di antara hamba-Ku ada yang beriman kepadaKu dan ada pula yang kafir, adapun orang yang berkata: "Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatNya maka dia beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang, adapun orang yang berkata: "Hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu maka dia telah kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang”. 12

12

. Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 2/ 333.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

35

Termasuk dalam hal ini adalah mempercayai Astrologi (ramalan bintang), seperti yang banyak kita baca di Koran (surat kabar) dan majalah. Jika ia mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet-planet tersebut maka ia telah terjatuh kepada syirik. Jika ia membacanya sekedar untuk hiburan, maka ia telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sebab tidak diperbolehkan mencari hiburan dengan membaca hal-hal yang termasuk syirik. Di samping syaitan terkadang berhasil menggoda jiwa manusia sehingga ia percaya kepada hal-hal syirik tersebut, maka membacanya termasuk sarana dan jalan menuju kemusyrikan. Termasuk syirik, mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah Ψ. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dari tulang, gelang logam dan sebagainya, yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, tukang sihir, atau memang merupakan kepercayaan turun menurun. Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher, atau pada anak-anak mereka untuk menolak ‘ain (pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya; kena mata). Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada badan, menggantungkannya di mobil atau di rumah, atau mereka mengenakan cincin dengan berbagai macam batu permata, disertai kepercayaan tertentu, seperti untuk tolak bala’ atau untuk menghilangkannya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

36

Hal semacam ini, tak diragukan lagi sangat bertentangan dengan (perintah) tawakkal kepada Allah Ψ. Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia, selain kelemahan. Belum lagi jika ia berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berbagai bentuk jimat yang digantungkan, sebagian besar dari padanya termasuk syirik jaly (yang nyata). Demikian pula dengan meminta pertolongan kepada sebagian jin atau syaitan, gambar-gambar yang tak bermakna, tulisan-tulisan yang tak berarti dan sebagainya. Sebagian tukang tenung menulis ayat-ayat Al Qur’an dan mencampur-adukkannya dengan hal-hal lain yang termasuk syirik. Bahkan sebagian mereka menulis ayat-ayat Al Qur’an dengan sesuatu yang najis atau dengan darah haid. Menggantungkan atau mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ρ :

َ ‫ر‬ ْ َ ‫قد ْ أ‬ (( ‫ك‬ َ َ‫ة ف‬ ً ‫م‬ ِ َ‫ق ت‬ َ ْ ‫مي‬ َ ّ ‫ن عَل‬ َ )) َ ‫ش‬ ْ ‫م‬

“Barangsiapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik ".13 Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau mudharat (dengan sendirinya) selain Allah Ψ maka ia telah masuk kedalam golongan pelaku syirik besar. Dan jika ia mempercayai bahwa hal itu merupakan sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah Ψ tidak
13

. Hadits riwayat Ahmad, 4/ 156 dan dalam Silsilah Shahihah, No; 492.

maka ia telah terjerumus kepada perbutan syirik kecil. dan ini masuk dalam kategori syirk asbab.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 37 menjadikannya sebagai sebab. .

maka ia telah terjerumus kepada perbuatan syirik kecil. dan amalnya menjadi sia-sia belaka. Demikian pula jika ia melakukan suatu amalan dengan tujuan agar diberitakan dan didengar oleh orang lain.S. Rasulullah ρ memberikan peringatan kepada mereka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas τ: ‫ ء ى‬ َ ‫را‬ َ ‫را‬ ِ ِ‫ه ب‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ه و‬ ُ ‫ع الل‬ ّ ‫س‬ ّ ‫س‬ َ )) َ ‫ ء ى‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫ه ب‬ ُ ‫الل‬ . Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan Allah. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Allah Ψ berfirman: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. RIYA’ DALAM BERIBADAH Di antara syarat diterimanya amal shaleh adalah bersih dari riya’ dan sesuai dengan sunnah. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali”. (Q. dan Allah akan membalas tipuan mereka. Misalnya melaksanakan shalat agar dilihat orang lain. An Nisaa': 142). maka ia termasuk syirik kecil.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 38 2. Orang yang melakukan ibadah dengan maksud agar dilihat oleh orang lain.

seperti disebutkan dalam hadits qudsi : َ َ ‫ر‬ َ ‫مه‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ه ى ال‬ ‫ل‬ ِ ‫كا‬ ‫نا أ َغْن َه‬ َ ‫ ء‬ ِ َ‫ن ع‬ َ ‫)) أ‬ َ ، ‫رك‬ ْ ‫مه‬ ْ ‫شه‬ َ ‫شه‬ ِ ‫عه‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫مل ً أ‬ (( ‫ه‬ ِ َ‫ه و‬ ِ ْ ‫ك فِي‬ ُ َ ‫رك‬ ُ ُ ‫رك ْت‬ َ ‫ه‬ َ َ‫ع‬ ْ ‫ش‬ َ َ‫ي ت‬ ْ ِ‫ي غَي ْر‬ ْ ِ ‫مع‬ َ ‫ش‬ “Aku adalah yang Maha Cukup. Hadits riwayat Muslim. tidak memerlukan sekutu. niscaya Allah akan menyebarkan aibnya.15 Barang siapa melakukan suatu amal shaleh. niscaya Aku tinggalkan dia dan (tidak Aku terima) amal syiriknya”. No : 2985. . maka amalannya menjadi sia-sia belaka. dan barang siapa melakukan perbuatan riya’. Hadits riwayat Muslim. niscaya Allah akan menyebarkan aibnya”. hadits. 4/ 2289. maka menurut jumhur (mayoritas) ulama. . 14 15 . amal yang dilakukannya menjadi batal dan sia-sia. tidak berusaha untuk menyingkirkan dan bahkan malah menikmatinya. tibatiba terdetik dalam hatinya perasaan riya’. maka amalannya tetap sah. 14 Barang siapa melakukan suatu ibadah tetapi ia melakukannya karena mengharap pujian manusia di samping ridha Allah Ψ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 39 “Barangsiapa melakukan perbuatan sum’ah (ingin didengar oleh orang lain). tetapi ia membenci perasaan tersebut dan ia berusaha untuk melawan serta menyingkirkannya. Berbeda halnya jika ia hanya diam dengan timbulnya perasaan riya’ tersebut. barang siapa melakukan suatu amalan dengan dicampuri perbuatan syirik kepada-Ku.

maka mereka meramal keberuntungannya dengan burung. Oleh Nabi ρ hukum perbuatan tersebut diterangkan dalam sabdanya: . jika salah seorang dari mereka hendak melakukan suatu pekerjaan. THIYARAH Thiyarah adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung. dan sebaliknya. binatang lainnya atau apa saja. Allah Ψ berfirman: “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran. Jika burung tersebut terbang kearah kanan. bepergian misalnya. mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya”. mereka berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 40 3. Al A’raaf: 131).S. Salah seorang dari mereka memegang burung lalu melepaskannya. maka ia optimis sehingga melangsungkan pekerjaannya. Dahulu kala diantara tradisi bangsa arab adalah. jika burung tersebut terbang ke arah kiri maka ia merasa bernasib sial dan mengurungkan pekerjaan yang diinginkannya. Dan jika mereka ditimpa kesusahan. (Q.

No: 3955. 1/ 389. meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira juga beliau 16 .16 Termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan. jika ia pergi membuka tokonya lalu di jalan ia melihat orang buta sebelah matanya. dalam Shahihul Jami'. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imran bin Hushain τ : َ ‫ن وَل‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ ُ َ‫ر ل‬ َ ‫نا‬ َ ْ ‫)) ل َي‬ َ ّ‫ه وَل َ ت َك َه‬ َ ّ ‫ر وَل َ ت ُط ُي‬ َ ّ ‫ن ت َط َي‬ ْ ‫م‬ َ َ َ َ ‫ه‬ َ ‫قا‬ (( ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ ‫س‬ ُ ‫و‬ َ ‫و‬ ُ َ‫ر ل‬ ُ ّ ‫ه ) وَأظ ُن‬ ُ َ‫ن ل‬ َ ‫ح‬ ْ ‫رأ‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ل( أ‬ َ ّ‫ت ُك ُه‬ “Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tathayyur.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 41 ٌ ‫ر‬ (( ‫ك‬ ِ ُ‫رة‬ ْ ‫ش‬ َ َ ‫)) َالط ّي‬ “ Thiyarah adalah syirik”. Rasulullah ρ berlepas diri dari mereka.menerus. Juga berbagai kepercayaan yang semisalnya. Termasuk juga merasa sial dengan angka 13. serta-merta ia merasa bernasib sial sehingga mengurungkan niat untuk membuka tokonya. namanama tertentu atau orang cacat. Juga kepercayaan bahwa hari Rabu yang jatuh pada akhir setiap bulan membawa kemalangan terus. Misalnya. . Hadits riwayat Ahmad. yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. Semua hal di atas hukumnya haram dan termasuk syirik. Seperti tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shafar.

Shahihul Jami' No. hendaknya ia membayar kaffarat (denda) sebagaimana yang dituntunkan Nabi ρ : َ ‫ر‬ ْ َ ‫ق هد ْ أ‬ ‫ك‬ َ َ‫ة ف‬ ٍ ‫جه‬ ِ ُ‫رة‬ َ ‫حا‬ َ ‫ن‬ ُ ‫رد ّت ْه‬ َ )) َ ‫شه‬ ْ ‫مه‬ َ ‫ه الط ّي َه‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مه‬ َ َ َ َ َ َ ‫ها‬ َ ْ‫سو‬ ‫ن‬ ‫رةُ ذ َل ِهك ؟ قه‬ ‫فه‬ ّ ‫ماك‬ ِ ‫ل الل‬ ْ ‫ أ‬:‫ل‬ َ :‫وا‬ ُ ‫ر‬ َ . . lihat. mereka bertanya: "Wahai Rasulullah. Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabiir. maka ia telah melakukan syirik".18 Merasa pesimis atau bernasib sial termasuk salah satu tabiat jiwa manusia. apa kaffarat (tebusan) dari padanya?" Beliau bersabda: "Hendaklah salah seseorang dari mereka mengatakan: “ ya Allah. 5435. Silsilah as shahihah.17 Orang yang terjerumus melakukan hal-hal diatas.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 42 bersabda). No: 1065. tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau".‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ‫يا‬ ْ ُ ‫قال‬ َ َ :‫م‬ َ ‫ر‬ َ ْ‫قو‬ ‫ر‬ ُ َ‫ي‬ َ ّ ‫ر إ ِل‬ َ َ‫م ل‬ َ ‫لأ‬ ّ ُ‫الل ّه‬ ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ‫ك وَل َ ط َي ْه‬ ُ ‫خي ْه‬ َ ْ ‫خي‬ َ َ َ َ َ ّ (( ‫رك‬ َ ‫رك وَل إ ِل‬ ُ ْ ‫ه غَي‬ ُ ْ ‫إ ِل طي‬ “Barangsiapa yang (kepercayaan) thiyarahnya mengurungkan hajat (yang hendak dilakukannya). dan yang menyihir atau yang meminta disihirkan". perasaan itu menekan begitu kuat dan pada saat yang lain melemah. 18/ 162. . sebaiknya disebutkan dengan menjelaskan kelemahannya. 2/ 220. 17 18 . tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. (hadits ini lemah. Hadits riwayat Ahmad. Bin Bazz rahimahullah). Suatu saat.

Karenanya ia tidak layak diberikan kecuali 19 Ibnu Masud τ berkata: . Sedangkan makhluk. Hadits riwayat Abu Daud. mereka tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah Ψ. َ َ ‫ه‬ ٌ ‫ي‬ ‫ ء‬ ْ َ‫ي ن‬ َ َ‫و ي‬ ِ ‫سه‬ ِ ‫ف‬ ّ ‫م‬ ِ ‫ما‬ ُ ‫ق‬ َ َ‫)) و‬ ْ ‫شه‬ ْ ‫ع فِ ه‬ َ ّ ‫ي إ ِل‬ ْ ‫نا إ ِل ّ ) أ‬ َ ّ َ (( ‫ل‬ ِ ِ ‫ه‬ ُ ُ ‫ه ي ُذ ْهِب‬ َ ‫ن الل‬ ِ ‫بالت ّوَك‬ ّ ِ ‫ن ذ َل ِك( وَلك‬ ْ ‫م‬ “Dan tiada seorangpun di antara kita kecuali telah terjadi dalam jiwanya sesuatu dari hal ini. Sumpah merupakan salah satu bentuk pengagungan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 43 Penawarnya yang paling ampuh adalah tawakkal kepada Allah Ψ. dalam silsilah shahihah. No: 3910. . hanya saja Allah Ψ menghilangkannya dengan tawakkal (kepadaNya)"19. betapa banyak orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Ψ. Namun bila kita saksikan realita kehidupan seharihari. 4. BERSUMPAH DENGAN NAMA SELAIN ALLAH Ψ Allah Ψ bersumpah dengan nama apa saja yang Ia kehendaki dari segenap makhluk-Nya. No: 430.

maka ia telah berbuat syirik”. sesungguhnya Allah Ψ melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu. maka ia tidak termasuk golongan kami”. 20 21 22 . . 11/ 530. No: 94. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 44 َ ُ ‫هاك‬ َ ‫ن‬ ‫ببآب َه‬ ُ ِ ‫حل‬ ْ َ‫ن ت‬ ْ ‫مأ‬ ّ ِ ‫)) أل َ إ‬ َ ، ‫م‬ ْ ُ ‫هائ ِك‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ه ي َن ْهَه‬ َ ‫ن الله‬ ْ ‫مه‬ ْ ‫فه‬ َ ‫ف بالل‬ َ (( ‫ت‬ ً ِ ‫حال‬ ِ ِ ْ ِ ‫حل‬ ْ َ ‫فا فَل ْي‬ َ ‫ن‬ َ ‫كا‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ص‬ ْ َ ‫و ل ِي‬ ْ ‫هأ‬ “Ketahuilah.20 Dan dalam hadits Ibnu Umar τ yang lain: kepada Allah Ψ. Hadits riwayat Ahmad. demi amanat. lihat Fathul Bari.21 Dalam hadits lain Nabi ρ bersabda: َ (( ‫نا‬ َ َ ‫حل‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ ِ َ ‫مان‬ َ ‫ن‬ َ ‫ف ب ِا ْل‬ َ )) َ ْ ‫ة فَل َي‬ ْ ‫م‬ “Barang siapa bersumpah demi amanat. Barang siapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah Ψ atau lebih baik diam". No: 3253. No: 6204. dan dalam Silsilah Shahihah. demi kemuliaan. Hadits riwayat Abu Daud. Dalam sebuah hadits marfu’ dari Ibnu Umar τ diriwayatkan: َ ‫ر‬ ْ َ ‫قد ْ أ‬ (( ‫ك‬ َ َ‫ه ف‬ َ َ ‫حل‬ ِ ‫ر الل‬ َ ‫ن‬ َ )) َ ‫ش‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫ف ب ِغَي‬ “Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Ψ. Juga tidak boleh bersumpah dengan berkah atau hidup seseorang. 22 Karena itu tidak diperbolehkan bersumpah demi Ka’bah. Tidak pula dengan kemuliaan Nabi. lihat pula Shahihul Jami'. dan demi pertolongan. Hadits riwayat Bukhari. . 2/ 125.

saya bertawakkal kepada Allah Ψ dan kepadamu. saya berhasil karena Allah Ψ kemudian karena dirimu. alam berkehendak lain. Di antaranya adalah: 'Aku berlindung kepada Allah Ψ dan kepadamu. saya terlepas diri dari Islam.Bin Baz). Misalnya. maka kaffaratnya (tebusannya) adalah membaca : 'laa Ilaaha Illallah'. di langit cukup bagiku Allah Ψ dan di bumi cukup bagiku dirimu. tak ada yang lain bagiku selain Allah Ψ dan dirimu. maka hendaknya ia mengucapkan: 'Laa Ilaaha Illallaah'”. yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. atau anak tertua. Demikian pula hendaknya dalam lafadz-lafadz yang lain. (Yang benar hendaknya diucapkan dengan kata "kemudian". kemudian dalam sumpahnya ia berkata: "Demi Latta dan ‘Uzza". Hadits riwayat Bukhari. ini adalah dari Allah Ψ dan darimu.23 Termasuk dalam bab ini adalah beberapa lafadz kesyirikan dan lafadz yang diharamkan. 23 24 25 . wahai waktu yang sial 25. Demikian pula dengan setiap kalimat yang mengandumg pencelaan terhadap waktu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 45 para wali. . kalau bukan karena Allah Ψ dan fulan 24. 11/ 536. nenek moyang. seperti. . Barangsiapa terjerumus melakukan sumpah tersebut. . Semua hal tersebut adalah haram. lihat fathul Bari. sebagaimana tersebut dalam hadits shahih: َ ‫ها‬ ‫ز ى‬ ‫ه ب ِه‬ ‫قه‬ َ َ‫ف ف‬ َ َ ‫حل‬ ِ ‫فه‬ ِ ‫ي حل‬ ّ ‫وال ْعُ ه‬ َ ‫ن‬ َ ّ ‫هالل‬ َ )) َ ‫ت‬ ْ ‫ل فِ ه‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ق‬ (( ‫ه‬ ُ َ ‫فَل ْي‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ َ ‫ل ل َ إ ِل‬ “Barang siapa bersumpah.

Abdur Rasul. Abdun Nabi. Abdul Husain. “Ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki” 26. Untuk pembahasan yang lebih luas. lihat mu’jamul manahi Al Lafdziyyah. ini saat yang penuh kesialan. Di antara istilah dan semboyan modern yang bertentangan dengan tauhid adalah: 'Islam sosialis. Termasuk juga yang dilarang adalah ucapan. seperti Abdul Masih. . Menggunakan kata “andaikata” yang menunjukkan penyesalan dan kebencian sehingga membuka pintu bagi syaitan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 46 Termasuk dalam bab ini pula adalah semua namanama yang dihambakan kepada selain Allah Ψ. demokrasi Islam. Sebab pencelaan kepada masa akan kembali kepada Allah Ψ. kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. syaikh Bakr Abu Zaid. zaman yang memperdaya. agama untuk Allah Ψ dan tanah air untuk semua. dengan bahasa arab atau bahasa lainnya. Memanggil dengan nama sayyid (tuan) atau yang semakna kepada orang munafik atau kafir. atau nama revolusi dan sebagainya. Termasuk hal yang diharamkan adalah memberikan gelar raja diraja. 26 ini zaman edan. hakim para hakim atau gelar sejenisnya kepada seseorang. karena Dialah yang menciptakan masa tersebut. atas nama arabisme. .

kita dilarang duduk-duduk bersama mereka. bahkan mungkin ia bergaul pula dengan sebagian orang yang menghina syari'at Islam. membantah . kecuali bagi orang yang ingin berdakwah kepada mereka.S. Tidak diragukan lagi. Karenanya. bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat. (Q. maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)". perbuatan semacam itu adalah haram dan membuat cacat akidah. DUDUK BERSAMA ORANG-ORANG MUNAFIKATAU FASIK UNTUK BERAMAHTAMAH Banyak orang yang lemah imannya. Al An’am: 68). Allah Ψ berfirman: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami. jika keadaan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ayat di atas. betapapun hubungan kekerabatan. melecehkan Islam dan para penganutnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 47 5. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini). keramahan dan manisnya mulut mereka. maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.

atau malah rela dengan keadaan mereka maka hukumnya haram. mereka bertanya: “Bagaimana ia mencuri dalam shalatnya?" Beliau . Allah Ψ berfirman: “Jika sekiranya kamu ridha kepada mereka maka sesungguhnya Allah Ψ tidak ridha kepada orang-orang yang fasik”. 6. maka hal itu dibolehkan. Rasulullah ρ bersabda: ُ َ ، ‫ه‬ ُ ِ‫سر‬ ً َ‫سرِق‬ ِ ِ ‫صههل َت‬ ِ ‫ق‬ ّ ‫سوَأ ال‬ ْ َ‫ي ي‬ َ ‫س‬ ْ ‫)) أ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ِ‫ة ال ّذ‬ ِ ‫نا‬ َ َ ْ‫سو‬ ‫ه ؟‬ ُ ِ‫سر‬ َ ْ ‫ وَك َي‬، ‫ه‬ ِ ِ ‫صهل َت‬ ِ ‫ق‬ ِ ‫ل الل‬ َ :‫وا‬ ْ َ‫ف ي‬ ُ ‫ر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مه‬ َ ‫يا‬ ْ ُ ‫قال‬ َ َ ‫قا‬ (( ‫ها‬ َ َ ‫جوْد‬ ُ ‫س‬ ُ َ ‫ها وَل‬ ّ ِ ‫ ل َ ي ُت‬:‫ل‬ َ َ‫رك ُوْع‬ ُ ‫م‬ “Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalatnya". At Taubah: 96). (Q. TIDAK THUMA’NINAH DALAM SHALAT Di antara kejahatan pencurian terbesar adalah pencurian dalam shalat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 48 kebathilan atau mengingkari mereka. Adapun bila hanya dengan diam.S.

27. . Thuma’ninah adalah diam beberapa saat setelah tenangnya anggota-anggota badan. dalam shahihul jami'. tidak tegak ketika bangkit dari ruku’ serta ketika duduk diantara dua sujud. Bahkan hampir bisa dikatakan. Hadits riwayat Imam Ahmad. tanpa melakukannya shalat menjadi tidak sah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 49 menjawab: "(Ia) tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya". sayyid sabiq: 1/ 124 ( pent). tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika ruku’ dan sujud. Rasulullah ρ bersabda: ُ ِ‫جز‬ ‫هي‬ ‫رهُ فِه‬ ِ ُ ‫ت ى ي‬ ّ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ ْ ُ ‫)) ل َ ت‬ َ ْ ‫قي‬ َ ‫ئ‬ َ ‫م ظ َهْ ه‬ ِ ‫ج‬ ّ ‫صل َةُ ال‬ (( ِ‫جوْد‬ ُ ‫س‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ع‬ ّ ‫ال‬ ِ ْ‫رك ُو‬ “Tidak sah shalat seseorang. 1/ 533. 29 . Meninggalkan thuma’ninah28. Thuma’ninah adalah rukun shalat. Ini sungguh persoalan yang sangat serius. Lihat fiqhus sunnah. . tak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak thuma’ninah dalam shalatnya. sehingga ia menegakkan (meluruskan) punggungnya ketika ruku’ dan sujud “. No: 7224. semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. hadits.29 27 28 . para Ulama memberi batasan minimal dengan lama waktu yang diperlukan ketika membaca tasbih. 5/ 310 dan dalam Shahihul jami’ hadits no: 997. Hadits riwayat Abu Daud.

pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya.Sujud dengan cara mematuk maksudnya: Sujud dengan cara tidak menempelkan hidung dengan lantai. wajah. Ia mematuk dalam shalatnya sebagaimana 30 . Abu Abdillah Al Asy’ari τ berkata: “(suatu ketika) Rasulullah ρ shalat bersama shahabatnya. . Tiba-tiba seorang laki-laki masuk masjid dan berdiri menunaikan shalat.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 50 Tak diragukan lagi. kecuali Bukhari.dua lutut dan dua telapak kakinya”. kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. sujud yang sempurna adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas τ bahwasanya ia mendengar Nabi ρ besabda: “Jika seseorang hamba sujud maka ia sujud denga tujuh anggota badan(nya). dua telapak tangan. maka Rasulullah ρ barsabda: َ َ َ‫ت ع‬ َ ‫هه‬ َ َ‫ن ه‬ ‫ ى‬ َ ‫ت‬ َ ‫له ى‬ َ ْ ‫رو‬ َ ‫مها‬ َ ‫ذا‬ َ ‫مها‬ َ ‫ن‬ َ ‫ذا ؟‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫)) أت‬ َ ‫عله‬ ‫ب‬ ُ ْ ‫ها ي َن‬ ‫مه‬ ُ ْ ‫ ي َن‬، ‫د‬ ٍ ‫م‬ ِ ّ ‫مل‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫را‬ َ ‫م‬ َ َ‫ه ك‬ ُ َ ‫ص هل َت‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ة‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر ال ْغُ ه‬ ُ ‫قه‬ ُ ‫ق‬ ِ ْ ‫غَي‬ ُ َ ‫مث‬ ‫ه‬ ُ ْ ‫ع وَي َن‬ ِ ِ‫جوْد‬ ُ ‫سه‬ ُ ‫رك َه‬ َ ّ ‫الد‬ ُ ‫ي‬ َ ‫ما‬ َ ّ ‫ إ ِن‬، ‫م‬ ْ ‫ر فِ ه‬ ُ ‫قه‬ ْ َ‫ي ي‬ ْ ِ‫ل ال ّذ‬ ْ َ ُ ‫ع ل َ ي َأك ُه‬ َ ‫ها‬ ‫ذا‬ ‫مه‬ ‫جه‬ َ ْ ‫كال‬ َ َ‫ن ف‬ ْ ّ ‫والت‬ ْ ّ ‫ل إ ِل ّ الت‬ َ ‫م‬ َ َ‫رة‬ َ ‫مه‬ ِ ‫رت َي ْه‬ ِ ِ ‫هائ‬ (( ‫ه‬ َ ِ ‫ي ُغْن‬ ُ ْ ‫ن عَن‬ ِ ‫يا‬ “Apakah kalian menyaksikan orang ini?. sujud itu tidak sempurna. HR. sayyid sabiq: 1/ 124. Jama'ah. dengan kata lain. lihat fiqhus sunnah. maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. barang siapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini (shalatnya). Orang itu ruku’ lalu sujud dengan cara mematuk 30 . ini suatu kemungkaran.

sesungguhnya engkau belum shalat". Ia tidak wajib mengulangi shalat-shalatnya di masa lalu. Oleh Al Albani hal: 131. berdasarkan hadits: َ ّ ‫ل فَإ ِن‬ ّ ‫ص‬ ّ ‫ص‬ (( ‫ل‬ ْ ‫ج‬ ْ َ‫ك ل‬ ِ ‫ر‬ َ ُ‫م ت‬ َ َ‫ع ف‬ ْ ‫)) ِا‬ “Kembalilah. Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya: 1/ 332. sedang ia mengetahui hukumnya. dan shalatlah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau dua butir kurma. ia lalu berkata: "Kamu belum shalat. Orang yang tidak thuma’ninah dalam shalat. 31 Zaid bin Wahb rahimahullah berkata: "Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya. niscaya engkau mati di luar fitrah (Islam) yang sesuai dengan fitrah diciptakannya Muhammad ρ". 7. maka wajib baginya mengulangi shalatnya seketika dan bertaubat atas shalatshalat yang dia lakukan tanpa thuma’ninah pada masamasa lalu. . bagaimana ia bisa merasa cukup (kenyang) dengannya". BANYAK MELAKUKAN GERAKAN SIA-SIA DALAM SHALAT 31 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 51 burung gagak mematuk darah. seandainya engkau mati (dengan membawa shalat seperti ini). lihat pula shifatus shalatin Nabi.

Bin Baz) . 1/ 581. Beliau ρ menjawab: ً ‫عل‬ ‫ت ل َ ب ُهد ّ فَه‬ ِ ‫ها‬ ْ ِ ‫ي فَإ‬ ْ ‫س‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫ن ك ُن‬ َ ْ ‫وأن‬ ْ َ ‫)) ل َ ت‬ َ ُ‫ت ت‬ ْ ّ ‫صل‬ َ ‫ح‬ (( ‫ص ى‬ َ َ ‫سوِي‬ ِ ‫وا‬ َ ْ ‫ة ال‬ ْ َ ‫حد َةً ت‬ َ ‫ح‬ َ َ‫ف‬ “Janganlah engkau mengusap sedangkan engkau dalam keadaan shalat.S.S. 32. No: 7452 (Imam Muslim meriwayatkan hadits senada dari Mu'aiqib . Al Mu’minuun: 1-2). Hadits riwayat Abu Dawud.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 52 Sebagian umat Islam hampir tak terelakkan dari bencana ini. Suatu saat Rasulullah ρ ditanya tentang hukum meratakan tanah ketika sujud. dalam shahihil jami’ hadits. (Q. Al Baqarah: 238). (Q. Mereka tidak mematuhi perintah Allah Ψ dalam firman-Nya: “Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’". Juga tidak memahami firman Allah Ψ: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya”. jika (terpaksa) harus melakukannya maka (cukup ) sekali meratakan kerikil ". 32 . yakni melakukan gerakan yang tak ada gunanya dalam shalat.

bahwasanya banyak gerakan secara berturut-turut tanpa dibutuhkan dapat membatalkan shalat. . atau ke atas langit. Ia tidak takut kalau-kalau Allah Ψ mencabut penglihatannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 53 Para ulama menyebutkan. kanan. Apalagi jika yang dilakukan tidak ada gunanya dalam shalat. Berdiri di hadapan Allah Ψ sambil melihat jam tangan. atau syaitan melalaikannya dari ibadah shalat. memasukkan jari ke dalam hidung. membetulkan pakaian. melempar pandangan ke kiri.

33 Dalam shalat berjama'ah.” (Q. Hadits riwayat Baihaqi dalam As Sunanul Kubra:10/ 104.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 54 8. Al Isra’: 11). hal itu juga terjadi pada dirinya sendiri. sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku’ dan sujud.S. . Mungkin dengan tak disadari. MENDAHULUI IMAM SECARA SENGAJA DALAM SHALAT Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. َ َ )) َ ْ ‫شي‬ َ ‫ج‬ ّ ‫ن ال‬ (( ‫ن‬ ِ ‫لة‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ‫ي‬ َ َ‫وال ْع‬ ِ ‫طا‬ َ ‫م‬ َ ‫ه‬ َ ‫م‬ ْ ّ ‫الت ّأن‬ "Sifat perlahan-lahan adalah dari Allah Ψ. dan bahkan hingga mendahului salam imam. Allah Ψ berfirman: “Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Nabi ρ bersabda: 33 . dalam As Silsilah As Shahihah hadits. takbir perpindahan. No: 1795. dan tergesa-gesa adalah dari syaitan” .

bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai” . saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam. Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. Hendaknya dipahami. Dahulu para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh oleh sebagian besar umat Islam itu oleh Rasulullah ρ diperingatkan dan diancam secara keras. 1/ 320-321. dalam sabdanya: 34 . Jika demikian maka batasan itu menjadi jelas.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 55 َ ْ ‫ش ى ال ّذي يرفَع‬ َ َ ‫ه قَب ْه‬ َ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫مه‬ ْ َ ‫ما ي‬ ْ ‫هام ِ أ‬ َ ‫رأ‬ َ ِ ‫ل ا ْشإل‬ ُ ‫سه‬ َ ‫))أ‬ َ ُ َْ ْ ِ ْ ‫ل الله رأ ْسه‬ َ ّ‫حو‬ ((‫ر‬ ِ ‫س‬ َ ُ‫ي‬ َ ‫ح‬ َ ‫رأ‬ َ ُ َ َ ُ ٍ ‫ما‬ “Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. yaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. sebagaimana para fuqaha telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini. Hadits riwayat Muslim. Ketika imam selesai melafadzkan huruf (ra’) dari kalimat Allahu Akbar. . apalagi dengan shalat itu sendiri.34 Jika saja orang yang hendak melakukan shalat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang.

Hadits riwayat Muslim. 36 Dalam shalat.tahqiq. dan geraknya tampak pelan. Abdul Baqi. beliau mengingatkan orang-orang yang shalat di belakangnya: َ ‫هي‬ ‫ي فِه‬ ُ ِ ‫س هب‬ ّ ‫ها ال‬ ْ َ ‫ت فَل َ ت‬ ُ ْ ‫ي قَد ْ ب َهد ّن‬ ُ ‫نا‬ َ ّ ‫)) أي‬ ْ ِ ‫قوْن‬ ْ ّ ‫س إ ِن‬ (( ِ‫جوْد‬ ُ ‫س‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ع‬ ّ ‫ال‬ ِ ْ‫رك ُو‬ "Wahai sekalian manusia. Maka jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku’. . lalu orang yang ada di belakangnya sujud (bersamanya)”. Imam hendaknya melakukan sunnahnya takbir.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 56 ρ . 35 Ketika Rasulullah ρ mulai udzur. hadits. 2/ 290. No: 474. Salah seorang sahabat bernama Al Barra’ Bin Azib τ berkata: “Sungguh mereka (para shahabat) shalat di belakang Rasulullah ρ. . Hadits riwayat Baihaqi. maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku’ dan sujud …". Yakni sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah τ : ُ ْ‫سهو‬ َ ِ‫ إ‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫م إ ِل َه‬ ‫ذا قَه‬ ‫)) ك َه‬ ِ َ ‫ص هل‬ ِ ‫ل الله‬ َ ‫ها‬ َ ‫ها‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫ه ى ال‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ُ َ‫ن ي‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ُ َ ‫رك‬ ُ ْ‫قو‬ ّ ُ‫ع ث‬ ّ ُ‫م ث‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ ْ َ‫ن ي‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫ي ُك َب‬ ْ ‫ن‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫رف َ ه‬ َ ‫رأ‬ ّ ‫ه ث ُه‬ ُ ‫سه‬ ّ ُ‫ي ث‬ َ ‫حي ْه‬ ُ ‫م ي ُك َب ّه‬ َ ‫ع‬ ْ َ‫ن ي‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ ْ ِ‫ي َهْو‬ 35 36 . No: 2/ 93. saya tak melihat seorangpun yang membungkukkan punggungnya sehingga Rasulullah ρ meletakkan keningnya di atas bumi. sungguh aku telah gemuk [lanjut usia]. dan hadits tersebut dihasankan dalam Irwa'ul Ghalil.

hadits. Hadits riwayat Bukhari. 9. demikian beliau lakukan dalam semua shalatnya sampai selesai dan bertakbir ketika bangkit dari dua (rakaat) setelah duduk (tasyahhud pertama)”. Al Bagha. kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. MASUK MASJID SEHABIS MAKAN BAWANG MERAH. maka jama'ah dalam shalat tersebut menjadi sempurna. . kemudian bertakbir ketika sujud. kemudian bertakbir ketika ruku’. No: 476. Allah Ψ berfirman: 37 . kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. cet. BAWANG PUTIH ATAU SESUATU YANG BERBAU TAK SEDAP.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 57 ْ ‫حين يرفَع‬ َ ‫ل ذ َل ِه‬ ُ ‫فعَ ه‬ ‫ك‬ ْ َ‫م ي‬ ُ ‫س‬ َ ‫رأ‬ ْ َ‫ي‬ ّ ُ ‫ ث‬، ‫ه‬ ُ ‫س‬ ّ ُ ‫جد ُ ث‬ َ ُ َْ َ ْ ِ ‫ر‬ ُ ّ ‫م ي ُك َب‬ ‫م‬ ُ َ‫ن ي‬ ْ َ ‫ت ى ي‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ق‬ ّ‫ح‬ ِ َ ‫صل‬ ِ َ ‫ها‬ ُ ْ‫قههو‬ َ َ ‫ضي‬ َ ّ ‫ة ك ُل‬ ّ ‫في ال‬ َ ْ ‫حي‬ ُ ّ ‫و ي ُك َب‬ َ ‫ها‬ ُ ْ ّ (( ‫س‬ ِ ُ ‫ن ب َعْد َ ال‬ َ ‫م‬ ِ ْ‫جلو‬ ِ ْ ‫ن الثن ْت َي‬ “Bila Rasulullah ρ berdiri untuk shalat. kemudian bertakbir ketika turun (hendak sujud). sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam sebagaimana disebutkan di atas. beliau bertakbir ketika berdiri.37 Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya.

. Hadits riwayat Bukhari. (Q. 1/ 395. 39 Suatu ketika Umar bin Khathab τ berkhutbah Jum’at. atau beliau bersabda: "Hendaknya ia menjauhi masjid kami dan diam dirumahnya”.S. 2/ 339. . Al A’raf: 31). Hadits riwayat Muslim.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 58 “Hai anak Adam. sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam merasa terganggu dengannya”. lihat. maka janganlah mendekati masjid kami.38 Jabir τ berkata. dalam khutbahnya ia berkata: 38 39 Dalam riwayat Muslim disebutkan: . Fathul Bari. َ ‫ها أ َو بص هل ً فَل ْيعتزل ْنه‬ َ ‫ها‬ َ ‫ن أ َك َه‬ :‫ل‬ ‫و قَه‬ َ ِ ََْ ً ْ‫ل ث َو‬ َ )) َ َ ْ ‫مه‬ ْ ‫ها أ‬ ْ ‫مه‬ ْ ْ ِ‫فَل ْي َعْت َز‬ (( ‫ه‬ ْ َ ‫نا وَلي‬ ِ ِ ‫ي ب َي ْت‬ َ َ ‫جد‬ ْ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ ‫ل‬ ْ ِ‫قعُد ْ ف‬ “Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya ia menjauhi kami. dan bawang putih dan bawang bakung. pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid". Rasulullah ρ bersabda: َ ‫ص‬ َ َ ‫ن أ َك‬ ‫ن‬ ْ َ ‫ث فَل َ ي‬ َ ‫را‬ َ ْ‫والث ّو‬ َ )) َ َ ‫ل ال ْب‬ ّ ‫رب َه‬ َ ‫ق‬ َ ‫وال ْك َه‬ َ ‫م‬ َ ‫ل‬ ْ ‫م‬ َ َ ْ ّ ‫ما ي َت َأ‬ ّ ‫ة ت َت َأ‬ ‫و‬ َ َ ‫مل َئ ِك‬ ُ َ‫ه ب‬ ِ ‫ذ ى‬ ِ ‫ذ ى‬ َ َ ‫جد‬ ّ ِ ‫نا فَإ‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫من‬ ّ ‫م‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫س‬ َ ْ ‫نهه‬ (( ‫م‬ ‫د‬ َ َ ‫آ‬ “Barang siapa makan bawang merah.

Allah Ψ berfirman: 40 . para malaikat dan mereka yang shalat. oleh karena itu syari'at Islam mengharamkan zina. mereka yang langsung masuk masjid usai bekerja. Sungguh aku melihat Rasulullah ρ apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang dalam masjid. lalu ketiak dan kaos kaki mereka menyebarkan bau tak sedap. 10. Kemudian mereka masuk ke masjid dan menebarkan bau yang mengganggu hamba-hamba Allah Ψ. oleh karena itu barang siapa memakannya hendaknya mematikan (bau) keduanya dengan memasaknya”. yakni bawang merah dan bawang putih. Hadits riwayat Muslim. memakan dua pohon yang aku tidak memandangnya kecuali dua hal yang buruk (baunya).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 59 “…Kemudian kalian wahai manusia. ZINA Di antara tujuan syari'at adalah menjaga kehormatan dan keturunan. 40 Termasuk dalam hal ini adalah. beliau memerintahkan orang tersebut keluar ke padang yang luas. . Lebih buruk lagi adalah orang-orang yang membiasakan diri merokok yang hukumnya adalah haram. 1/ 396.

Adapun pezina yang belum pernah melakukan senggama melalui nikah yang sah. sebagaimana dengannya ia menikmati yang haram. Suatu bukti betapa hukuman ini amat dihinakan dan dipermalukan. sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. api dinyalakan.S. dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan. Adapun siksaan para pezina -baik laki-laki maupun perempuan. Sedang mereka berada didalamnya dalam keadaan talanjang. (Q. Dari bawah tempat tersebut. Al Isra’: 32). Tidak hanya itu. Jika dinyalakan .di alam barzakh adalah ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. juga dengan melarang khalwat (berduaan di tempat yang sepi) dengan lawan jenis bukan mahram dan sebagainya. Hukuman ini ditimpakan agar merasakan akibat dari perbuatannya yang keji. Yakni dengan mewajibkan hijab. maka ia dicambuk sebanyak seratus kali. Yaitu dengan dirajam (dilempar dengan batu hingga mati). Bahkan syari'at Islam menutup segala pintu dan sarana yang mengundang kepada perbuatan zina. Hukuman ini harus disaksikan sekelompok kaum mukminin. menundukkan pandangan. selama satu tahun penuh. Pezina muhshan (yang pernah menikah). juga agar setiap anggota tubuhnya merasakan sakit. pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinaan. Suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 60 “Dan janganlah kamu mendekati zina.

Demikian terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Dalam hadits marfu’ dari Abu Hurairah τ disebutkan: ‫م‬ ٌ َ ‫)) ث َل َث‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ُ ‫ة وَل َ ي‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ه ي َو‬ ْ ‫ههه‬ َ ‫يا‬ ُ ‫م الل‬ ُ ُ ‫مه‬ ُ ّ ‫ة ل َ ي ُك َل‬ ِ ْ ‫زك ّي‬ َ ُ ْ ‫وَل َ ي َن‬ ٌ ْ ‫شهي‬ َ :‫م‬ َ ‫عه‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫خ‬ ٌ ‫ذا‬ ٌ ‫ب أل ِي ْه‬ ْ ‫هه‬ ْ ‫ر إ ِل َي ْهِه‬ ُ َ ‫م وَل‬ ٍ ‫زا‬ ُ ‫ظه‬ ٌ ِ ‫مل‬ ٌ ِ ‫عائ‬ ّ َ‫ك ك‬ (( ‫ر‬ َ َ‫ب و‬ ٌ ‫ذا‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ َ‫و‬ ٌ ِ ‫ست َك ْب‬ “Tiga (jenis manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ψ pada hari kiamat. tetapi terus saja berbuat zina. sedang bagi mereka siksa yang sangat pedih. dan orang miskin yang sombong”. yaitu upah yang diberikan kepada wanita pezina oleh laki-laki yang menzinainya. . padahal kematian hampir menjemputnya. Hadits riwayat Muslim. melolong-lolong dan memanjat keatas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. tetapi Allah Ψ masih memberinya tenggang waktu. 41 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 61 mereka berteriak. 1/ 102-103.41 Di antara cara mencari rizki yang terburuk adalah mahrul baghyi. Keadaannya akan lebih buruk lagi jika laki-laki tersebut sudah tua renta. yaitu laki-laki tua yang suka berzina. lalu api kembali lagi dinyalakan. tapi bila api dipadamkan. mereka kembali lagi ke tempatnya semula (di bawah). seorang raja pendusta. juga Allah Ψ tidak akan menyucikan mereka dan tidak pula memandang kepada mereka.

Tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Walaupun do’a itu dipanjatkan ditengah malam. saat pintu-pintu langit dibuka. Rumah-rumah mesum semua laris manis. Syaitan mempermudah jalan (menuju kemaksiatan) dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. tetapi tidak makan dengan menjajakan kedua buah dadanya. bagaimana mungkin dengan menjajakan kemaluannya?". Maka bertebarlah para wanita yang pamer aurat dan keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang diperintahkan agama. Di zaman kita sekarang ini. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran membeo syaitan. 2971). (Hadits masalah ini terdapat dalam shahihul jami’. Orangorang Arab dahulu berkata: ُ ُ ‫رةُ وَل َ ت َأ ْك‬ ‫ها‬ ‫جهَه‬ َ ِ‫ف ب‬ َ ‫ها فَك َي ْه‬ ُ ْ ‫جوْعُ ال‬ ُ َ ‫)) ت‬ ِ ‫ر‬ َ ْ ‫ل ب ِث َد ْي َي‬ ْ ‫ف‬ ّ ‫ح‬ (( “Seorang wanita merdeka kelaparan. Demikian pula dengan film-film yang membangkitkan nafsu hewani. Banyak orang-orang yang . Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan merajalela. Kebutuhan dan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang dibenarkan syara’ sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah Ψ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 62 Pezina yang mencari rizki dengan menjajakan kemaluannya tidak diterima do'anya.

Demikian halnya dengan aborsi (pengguguran kandungan) akibat kumpul kebo dan sebagainya. Ya Allah. Pemerkosaan terjadi di mana-mana. kami mohon pada-Mu. LIWATH (HOMOSEXSUAL) Kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth pada zaman dahulu adalah berhubungan intim dengan sejenis laki-laki dengan laki-laki (homosexsual). Jumlah anak-anak haram meningkat tajam. Allah Ψ berfirman: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: ”Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 63 melancong ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. 11 . Jadikanlah antara kami dengan hal-hal yang diharamkan dinding pembatas… Amien. bersihkanlah segenap hati kami dan pelihara serta bentengilah kemaluan dan kehormatan kami. Disana-sini berdiri bursa sex.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 64 pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. menghujani mereka dengan batu-batu kerikil dari neraka serta mengirim kepada mereka halilintar. membalikkan negeri mereka. No: 6565. .S. buruk dan amat berbahayanya kemungkaran tersebut. Al Ankabut: 28-29). Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki. sehingga Allah Ψ menghukum pelaku homosexsual dengan empat macam siksaan sekaligus. Ke-empat siksaan tersebut adalah: Kebutaan. 42 42 . hukuman pelaku homosexsual dan pasangannya. Dalam sebuah hadits marfu’ dari ibnu Abbas τ disebutkan: ُ ُ ‫فههاقْت‬ َ ‫ط‬ َ ‫م‬ ُ ‫م‬ ‫لوا‬ ٍ ْ‫ل قَوْم ِ ل ُو‬ َ َ‫ن و‬ َ َ‫ل ع‬ َ ْ‫موْهُ ي َع‬ ُ ُ ‫جد ْت‬ َ )) ْ ‫م‬ ْ َ ْ‫فعُو‬ َ ‫ع‬ (( ‫ه‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ‫فا‬ ِ ِ‫ل ب‬ َ ‫وال‬ َ ‫ل‬ “Barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth (homosexsual). dalam Shahihul Jami'. jika atas dasar suka sama suka menurut pendapat yang kuat adalah dipenggal leher keduanya dengan pedang. maka bunuhlah pelaku dan pasangannya”. menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan?“. 1/ 300. (Q. Karena keji. Suatu bentuk siksa yang belum pernah ditimpakan kepada umat lain. hadits. Adapun dalam syari'at Islam. Hadits riwayat Ahmad.

bahwasanya beliau bersabda: َ َ ‫ل ام‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ت‬ ‫ذا د َعَه‬ ِ ‫شه‬ ِ ‫را‬ ُ ‫ر‬ ْ َ ‫ه ف َ ه أب‬ ُ ‫رأت َه‬ َ ِ‫ ى ف‬ َ ْ ُ ‫جه‬ ّ ‫ها ال‬ ِ ‫ه‬ َ ‫إل ه‬ ْ َ َ (( ‫ح‬ ُ َ ‫مل َئ ِك‬ َ ِ ‫صب‬ َ ‫ة‬ َ ‫با‬ َ ‫ض‬ ْ َ‫ت غ‬ َ َ‫ف‬ َ ‫ه ال‬ ُ ْ ‫ها لعَن َت‬ َ ‫با‬ ْ ُ ‫ ى ت‬ َ ْ ‫ن عَلي‬ ّ ‫حت‬ “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk melakukan senggama) ia menolak. lihat Fathul Bari. seperti penyakit AIDS yang mematikan. mengapa begitu keras hukuman yang diberikan Allah Ψ untuk pelaku homosexsual. sebagai hukuman atas merajalelanya kemaksiatan. . 6/ 314. maka malaikat melaknat perempuan itu hingga pagi”. yang pada zaman nenek-moyang tak dikenal. PENOLAKAN ISTRI TERHADAP AJAKAN SUAMI Dari Abi Hurairah τ dari Nabi Muhammad ρ. sehingga suami marah atasnya. 43 Manakala terjadi perselisihan dengan suami banyak perempuan yang menghukum suaminya (menurut 43 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 65 Timbulnya berbagai penyakit. sebagaimana kita saksikan sekarang seperti penyakit tha’un (sejenis penyakit pes yang menjadikan kelenjar-kelenjar bengkak dan lebih banyak menyebabkan penderitanya kepada kematian). ini semuanya menunjukkan salah satu hikmah. Hadits riwayat Bukhari. dan macam-macam penyakit yang sulit disembuhkan bahkan belum ditemukan penawarnya. 12.

No: 547. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. hadits. 2/ 181. Digunakan oleh penunggangnya sebagai tempat duduk. Lihat Zawaidul Bazzar. hendaknya sang istri memenuhi ajakannya. berlindung diri dan berteduh)". Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan yang haram. Misalnya apakah istri dalam keadaan sakit. Misalnya suami berusaha menikahi perempuan lain. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik sehingga bisa lebih menyusahkan istri. Karena itu manakala suami memanggil. dalam Shahihul Jami'. Realisasi dari sabda Rasulullah ρ : َ ‫ل ام‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ب‬ َ َ ‫ذا د‬ ِ ‫شه‬ ِ ‫را‬ ْ ‫جه‬ ُ ‫ر‬ ِ ُ ‫ه فَل ْت‬ ُ ‫رأت َه‬ َ ِ‫ ى ف‬ َ ْ ُ ‫ج‬ ّ ‫عا ال‬ ِ ‫ه‬ َ ‫إل ه‬ َ ‫ن‬ (( ‫ب‬ َ ‫ت‬ ْ ِ ‫وَإ‬ ْ َ ‫كان‬ ٍ َ ‫ر قَت‬ ِ ْ‫ ى ظ َه‬ َ ‫عل‬ “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur. hendaknya ia memenuhi panggilannya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 66 dugaannya) dengan menolak melakukan hubungan suamistri. hendaknya suami memperhatikan kondisi istrinya. PERMINTAAN AGAR DITALAK SUAMI TANPA SEBAB YANG DIBOLEHKAN SYARA’ 44 . meskipun itu berada di atas sekedup (sesuatu yang diletakkan di atas punggung onta. 13. atau dirundung kesedihan. hamil. sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. 44 Meskipun demikian. .

Dengan akibat-akibat seperti disebutkan di atas. Bahkan tak jarang yang menantang suami dengan kata-kata yang menegangkan urat leher. kalau kamu memang laki-laki. ceraikan aku. terputusnya tali keluarga. menjadi nyatalah dari hikmah syari'at mengharamkan perbuatan tersebut. riwayat Tsauban τ disebutkan: َ َ ‫)) أ َيما ام‬ ‫ها‬ ‫مه‬ َ َ ‫ها الط ّل‬ ِ ‫ق‬ ٍ ‫رأ‬ َ ْ‫زو‬ َ ‫ت‬ َ ‫ة‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫سأل‬ َ ‫ج‬ ْ ‫م‬ َ ْ َ ّ ْ ِ ‫ن غَي ْه‬ ْ َ (( ‫ة‬ ُ ‫ح‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ‫ة ال‬ َ ِ ‫رائ‬ َ َ‫س ف‬ ٌ ‫را‬ َ ْ ‫م عَلي‬ َ ‫ها‬ َ ‫ح‬ ٍ ‫ب َأ‬ . Misalnya. Ada juga perceraian itu disebabkan sang suami tak mampu memberikan nafkah seperti yang diinginkan istri. terkadang keputusan itu diambil hanya pengaruh dari sebagian keluarganya atau tetangga yang memang hendak merusak keluarga orang lain. talak (perceraian).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 67 Ketika terjadi percekcokan dengan suami. melahirkan banyak kerugian besar. lepasnya kendali anak dan terkadang disudahi dengan menyesal pada saat penyesalan tak lagi berguna dan sebagainya. yaitu minta cerai. Semua mengetahui. Padahal. dalam sebuah hadits marfu. banyak di antara para istri yang langsung mengambil jalan pintas.

hadits. DZHIHAR 45 46 . dalam Shahihul Jami'.46 Adapun jika memang ada sebab-sebab yang dibolehkan menurut syara’. Al Kabir. 14. suka minum minuman keras dan narkotika. Hadits riwayat Ahmad. maka tidak mengapa bagi istri meminta cerai sehingga ia tetap dapat memelihara diri dan agamanya. seperti suaminya suka meninggalkan shalat. dalam Shahihul Jami'. 5/ 277. 45 Hadits marfu’ lain riwayat Uqbah bin Amir τ menyebutkan: ‫ت‬ ‫قه‬ َ ِ‫ناف‬ ‫من ْت َزِعَه‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ِ ‫ها‬ ِ ‫عا‬ َ ِ ‫خت َل‬ ّ ِ ‫)) إ‬ ُ ‫ها‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ّ ‫ت هُ ه‬ َ ‫ت‬ (( “Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 68 “Siapa saja wanita yang minta diceraikan suaminya tanpa alasan yang dibolehkan. . atau memaksa istrinya berbuat haram. No: 1934. . tidak mau lagi mendengar nasihat dan tak berguna lagi upaya ishlah (perbaikan). No: 2703. maka haram baginya bau surga”. 17/ 339. mereka adalah orang-orang munafik”. suka menyiksanya dan menolak memberikan hak-hak istri. Hadits riwayat Thabrani dalam. hadits.

Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Syariat Islam menjadikan kaffarat dzhihar demikian berat. karena di dalamnya mengandung penganiayaan terhadap wanita . Dalam hal ini Allah Ψ berfirman: “Orang-orang yang mendzhihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya seperti ibunya). Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya: "Bagiku. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. Atau ucapan-ucapan kotor lain yang dibenci syari'at. (Q. Al Mujadilah: 2).S. demikian pula . Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. yakni hampir menyerupai kaffarat pembunuhan yang tidak disengaja. padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. atau "engkau haram bagiku sebagaimana haramnya saudara perempuanku". engkau seperti punggung ibuku".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 69 Di antara ungkapan jahiliyah yang masih tersebar di kalangan umat ini adalah ungkapan yang menjerumuskan kepada persoalan dzhihar.

Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 70 menyerupai kaffarat senggama pada siang hari di bulan Ramadhan. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu . kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Dan . Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang tidak kuasa. Dan itulah hukum-hukum Allah. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Seorang yang telah mendzhihar istrinya. Allah Ψ berfirman: “Orang-orang yang mendzhihar istri mereka. tidak boleh ia mendekati istrinya kecuali setelah membayar kaffarat tersebut.

S. Allah Ψ berfirman: “Apabila mereka telah suci. katakanlah: "Haid itu adalah kotoran. maka gaulilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. 15.S. dan janganlah kamu mendekati mereka. sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang . Al Mujadilah: 3-4). (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 71 bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang sangat pedih". sehingga mereka suci”. Al Baqarah: 222). (Q. MENGGAULI ISTRI SAAT HAID Allah Ψ berfirman: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Karena itu seorang suami tidak halal menggauli istrinya sehingga ia mandi setelah darah haidnya berhenti.

Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah τ. 47 Tetapi orang yang melakukannya dengan tanpa disengaja. dalam Shahihul Jami'.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 72 bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri”. disebutkan dalam sabda Nabi ρ : َ ‫)) من أ َت ى حائ ِضا أ َو امرأ َةً ف هي دبرهَه‬ َ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كاهِن ًه‬ َ ْ َ ْ ‫ها أ‬ َ ْ ِ ً َ ِ ُُ ْ ِ ُ َ (( ٍ‫مد‬ َ َ ‫قد ْ ك‬ َ َ‫ف‬ َ ‫ما أن ْزِل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ ى‬ َ ِ‫ر ب‬ َ ‫ف‬ َ ‫عل‬ “Barang siapa menggauli istri (yang sedang) haid. maka wajib baginya membayar kaffarat. hadits. Mengenai kotornya perbuatan menggauli istri saat haid itu. Al Baqarah: 222). (Q. Sebagian ulama lain berpendapat: "Jika ia menggauli di awal haid (ketika darah haid masih banyak keluar). Dalam penerapan kaffarat ini. 1/ 243. atau sebelum mandi dari haid. maka ia membayar setengah dinar". atau menggauli di duburnya (anus). atau mendatangi dukun maka ia telah kufur (mengingkari) apa yang telah diturunkan kepada Muhammad”. Berbeda jika ia melakukannya dengan sengaja serta mengetahui kondisi sang istri.S. dan jika ia menggaulinya di akhir haid saat darah haid tinggal sedikit. menurut sebagian ulama yang menganggap shahih hadits tentang kaffarat. serta tidak mengetahui kondisi sang istri. maka ia membayar satu dinar. para ulama juga berbeda pendapat. 47 . Yakni dengan membayar satu dinar atau setengahnya. maka ia tidak berdosa. sebagian ulama berkata: "Ia boleh memilih antara keduanya (satu atau setengah dinar)". No: 5918. .

Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Dalam hadits marfu’ dari Abu Hurairah τ disebutkan: َ ‫)) مل ْعون من أ َت ى ام‬ (( ‫ها‬ َ ِ‫ي د ُب ُر‬ َ ْ َ ٌ ْ ُ َ ْ ِ‫رأةً ف‬ َ ْ “(Sungguh) terlaknat orang yang menggauli istrinya lewat duburnya”. 2/479. Adapun dinar adalah senilai 4/6 junaih Saudi. tidak segansegan menggauli istrinya lewat dubur (tempat keluarnya kotoran). Baik di awal haid atau di akhirnya. ¾ dinar. Rasulullah ρ melaknat para pelaku perbuatan keji tersebut.25 gram emas. No: 5865.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 73 Menurut ukuran umum. orang yang bersangkutan boleh bersedekah dengannya atau dengan uang yang senilai dengannya 48. Hadits riwayat Ahmad. dalam Shahihul Jami'. hadits. . 49 Bahkan lebih dari itu Rasulullah ρ bersabda: 48 49 . MENGGAULI ISTRI LEWAT DUBUR (ANAL SEKS) Sebagian orang yang memiliki kelainan (abnormal) dari kalangan orang-orang yang lemah iman. satu dinar adalah 4. 16. Yang benar adalah dia boleh memilih antara membayar kaffarat satu dinar atau setengahnya. . Bin Baz. sebab satu junaih Saudi sama dengan 1.

(Q. maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu ini bagaimana saja kamu kehendaki”. 50 Meskipun wanita normal enggan melayani kelainan suaminya. 50 . atau menggauli diduburnya. Padahal kita tidak boleh menafsirkan maksud ayat di atas sesuai dengan keinginan kita. sunnah adalah penjelas Al Qur’an. sebab tak jarang suami mengancam akan menceraikannya jika ia menolaknya. Mereka berdalil dengan firman Allah Ψ : “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam. Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah τ. Sebagian lagi menipu istrinya yang malu bertanya tentang hukum masalah tersebut dengan mengatakan. maka ia telah kufur (mengingkari) dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad”. Sebab sebagaimana telah dimaklumi bersama. tapi pada akhirnya banyak yang tak berdaya. hadits No: 5918. dalam Shahihul Jami'.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 74 َ ‫)) من أ َت ى حائ ِضا أ َو امرأ َةً ف هي دبرهَه‬ َ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كاهِن ًه‬ َ ْ َ ْ ‫ها أ‬ َ ْ ِ ً َ ِ ُُ ْ ِ ُ َ (( ٍ‫مد‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫ب‬ ‫ر‬ َ َ ‫قد ْ ك‬ َ َ‫ف‬ ّ َ ُ َ َ ِ ْ َ ِ َ ‫ف‬ “Barangsiapa yang menggauli istri (yang sedang haid). Al Baqarah: 223). tetapi kita harus merujuk kepada sunnah. hal itu halal dan dibolehkan.S. atau mendatangi dukun. . 1/243.

tidak menjadikannya sebagai perbuatan halal. Karena saling merelakan untuk mengerjakan perbuatan haram. mereka masih membawa warisan jahiliyah yang kotor berupa berbagai adegan menyimpang yang diharamkan. suami boleh sekehendaknya menggauli istri. Di antara sebab tejadinya perbuatan dosa ini adalah saat memasuki kehidupan rumah tangga yang suci.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 75 Sunnah Rasulullah ρ menjelaskan. . meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka oleh suami-istri. Perbuatan ini tetap haram. Atau masih membawa ingatan dan imajinasi adegan filmfilm porno tanpa taubat kepada Allah Ψ. Dan tak diragukan lagi dubur atau anus bukanlah jalan kelahiran anak tetapi jalan keluarnya kotoran manusia. dari arah depan atau belakang selama di tempat jalan kelahiran anak (vagina).

Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Keadilan yang dituntut adalah dalam membagi giliran menginap di masing-masing istri.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 76 17. (Q.S. Allah Ψ berfirman: “Dan kamu sekali–kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu). TIDAK BERBUAT ADIL DI ANTARA PARA ISTRI Di antara yang diwasiatkan Allah Ψ kepada kita dalam kitab-Nya yang mulia adalah berbuat adil di antara para istri. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. An Nisa’: 129). . Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan). pakaian dan tempat tinggal. dalam memberikan hak nafkah.

Sebagian orang yang berpoligami ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang istrinya. Ini jelas suatu perbuatan haram. Hadits riwayat Abu Daud. . 2/ 601. dalam Shahihul Jami'. Karena itu Allah Ψ mengingatkan kita dengan firman-Nya: 51 . Syaitan amat giat dalam menebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 77 Jadi keadilan yang dituntut bukanlah dalam soal membagi perasaan cinta yang ada di hati. 51 18. niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi badannya condong”. hadits. Seperti memberinya giliran menginap atau nafkah lebih banyak dari pada istrinya yang lain. sehingga tak mengacuhkan yang lain. BERKHALWAT (BERDUAAN) DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM. Pada hari kiamat orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ρ : َ ‫كانت ل َه ام‬ َ ِ‫ل إ‬ َ ‫ما‬ َ ‫جا‬ ‫ ء‬ َ ‫رأ‬ َ ‫ما‬ َ ‫ح‬ ْ ِ ‫ل ى إ‬ َ ُ‫داه‬ َ َ‫ن ف‬ َ )) ِ ‫تا‬ َ ْ ُ ْ َ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ٌ ‫ائ‬ َ َ‫ة و‬ (( ‫ل‬ ّ ‫ش‬ ِ ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ي َو‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ق‬ َ ‫يا‬ “Barang siapa memiliki dua istri dan ia cenderung kepada salah seorang dari keduanya. sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya. No: 6491.

S. (Q. An Nur: 21). Dan dari Ibnu Umar τ bahwasanya Nabi ρ bersabda: ّ ‫ة إ ِل‬ ٌ ‫ج‬ َ َ‫ي ه‬ َ ‫ذا‬ ْ َ ‫)) ل َ ي‬ ٍ َ ‫مغِي ْب‬ ِ ْ‫ل ب َعْد َ ي َو‬ ُ ‫ر‬ ّ َ‫خل ُو‬ ُ ‫ ى‬ ْ ‫م‬ َ ‫ن‬ َ ‫عل‬ َ ٌ ‫ج‬ (( ‫ن‬ َ ْ ‫و إ ِث‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫مع‬ َ َ‫و‬ ِ ‫نا‬ ْ ‫لأ‬ َ ‫ه‬ 52 . Karenanya. sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ρ : َ ‫ل بام‬ َ ّ ‫ة إ ِل‬ َ ‫ن‬ ‫ما‬ ْ َ ‫)) ل َ ي‬ ٍ ‫رأ‬ َ ‫كا‬ ُ ‫ر‬ ّ َ‫خل ُو‬ َ ُ‫ثال ِث ُه‬ َ ْ ِ ٌ ‫ج‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫شي‬ ّ ‫ال‬ (( ‫ن‬ ُ ‫طا‬ “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan”52. Syaitan masuk kepada anak Adam bagaikan aliran darah. 3/ 474 . maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar”. Diantara cara-cara syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji adalah khalwat (berduaduaan) dengan wanita yang bukan mahram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 78 “Hai orang-orang yang beriman. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan. janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadits riwayat Tirmidzi. syari'at Islam menutup pintu tersebut.

JABAT TANGAN DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM Pada zaman kontemporer ini. membangun mukadimah untuk mengarah ke sana. 19. atau di mobil. Bahkan mereka menganggap 53 . entah karena terlalu percaya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. di kamar. Karenanya tidak mengherankan. baik dengan istri saudaranya. Di samping. . Banyak orang yang meremehkan persoalan ini. jumlah anak-anak haram juga semakin meningkat tajam. maka tidak dibolehkan seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita bukan mahram. Padahal khalwat sangat potensial untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. Paling tidak. 53 Berdasarkan petunjuk hadits di atas. di kantor. dengan pembantunya atau pasien wanita dengan dokter atau yang semacamnya. jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir menjadi tradisi. Tradisi bejat itu mengalahkan akhlak islami yang semestinya ditegakkan. 4/ 1711. kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki". jika semakin banyak ketidak-jelasan nasab dan keturunan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 79 “Sungguh tidaklah masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya (suami atau mahramnya). baik di rumah. Hadits riwayat Muslim.

menggoyahkan niat baik…. hendak memutuskan tali silaturrahim. baik dari pihak ayah maupun ibu lebih mudah dari pada minum seteguk air. hal ini termasuk zina tangan. sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ρ : 54 Rasulullah ρ bersabda: . ketinggalan zaman. Seandainya mereka melihat secara jernih dan penuh pengetahuan. berjabat tangan dengan anak (perempuan) paman atau bibi. lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. dengan istri saudara atau istri paman. tentu serta merta ia akan menuduhmu sebagai orang yang kolot. No: 4921. َ ْ ‫ل َن يط ْعن في رأ‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ط‬ ٍ َ ‫خي‬ ِ ِ‫م ب‬ َ ‫سأ‬ ْ ُ ‫حدِك‬ ْ ‫م‬ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ )) ِ َ ‫خير ل َه م‬ ّ ‫ح‬ (( ‫ه‬ ِ َ ‫رأ َةً ل َ ت‬ ْ ‫نأ‬ َ ُ َ‫ل ل‬ ْ ‫سا‬ َ َ‫ن ي‬ ّ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ِ ُ ٌ ْ َ ٍ‫حدِي ْد‬ “Sungguh di tusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi. Hadits riwayat Thabrani dalam Shahihul Jami'. ekstrim. Sehingga dalam masyarakat kita. sulit beradaptasi. tentang bahaya persoalan tersebut menurut syara’. Sehingga jika salah seorang dari mereka engkau ajak dialog tentang hukum syari'at dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas. 54 Kemudian tak diragukan lagi. . hadits.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 80 kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya dari pada syari'at Allah Ψ yang mengharamkannya. kaku. dan sebagainya. tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

24/ 342. 70554. Darul Kitab Al 'Arabi. 4126. 1/ 412. 4/ 354. . kedua kaki berzina dan kemaluanpun berzina”.57 Dan dari Aisyah radliallahu 'anha. Shahihul Jami'. 6/ 357. dia berkata: ِ ‫ل الل‬ ِ ‫والل‬ َ ‫ ي َد‬ ‫ه‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫م‬ ْ ‫س‬ َ ‫ما‬ َ ‫ه‬ ِ ْ‫سو‬ َ ُ ‫ت ي َد‬ َ َ ‫)) وَل‬ َ َ ‫ام‬ ّ َ‫ة ق‬ (( ِ ‫بال ْك َل َم‬ ٍ ‫رأ‬ َ ُ‫ه ي‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫با‬ ُ ّ ‫ر أن‬ ّ ُ‫يعه‬ َ ْ ‫ط غَي‬ َ ْ 55 56 57 . Al Ishabah. 55 Dan adakah orang yang hatinya lebih bersih dari hati Nabi Muhammad ρ? Walaupun demikian beliau mengatakan: َ َ (( ‫ ء‬ ِ ‫سا‬ َ ّ ‫ي الن‬ َ ‫ي لَ أ‬ ّ ‫م‬ َ ِ‫س أي ْد‬ ْ ّ ‫)) إ ِن‬ “Sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh tangan wanita”. Shahihul Jami'. lihat. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 81 ‫ن‬ ِ‫ز‬ َ ْ ‫)) ا َل ْعَي‬ ْ ‫ر‬ ْ َ‫ن ت‬ َ َ ‫وال ْي‬ َ ِ ‫زن‬ ْ َ‫ن ت‬ ِ َ ‫جل‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ن‬ ِ َ ‫نيا‬ ِ ‫دا‬ َ ‫ن‬ ِ ‫يا‬ ِ ‫نا‬ ْ َ‫ن و‬ (( ‫ي‬ َ ‫ال‬ ِ‫ز‬ ْ َ‫ج ي‬ ُ ‫ر‬ ْ َ‫ت‬ ْ ِ ‫زن‬ ْ ‫ف‬ ِ َ ‫نيا‬ “Kedua mata berzina. Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabir. hadits. Hadits riwayat Ahmad. .56 Beliau ρ juga bersabda: ُ (( ‫ ء‬ َ ‫سا‬ ُ ِ‫صاف‬ َ ّ ‫ح الن‬ َ ‫ي لَ أ‬ ْ ّ ‫)) إ ِن‬ “Sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan wanita”. No: 2509. cet. dalam Shahihul Jami'. kedua tangan berzina. Hadits riwayat Ahmad.

sungguh tangan Rasulullah ρ tidak (pernah) menyentuh tangan wanita sama sekali. meski memakai alas (kaos tangan) hukumnya tetap haram. tetapi beliau membai'at mereka dengan perkataan”. 20. karena ia tidak mau berjabat tangan dengan kolega-koleganya. Perlu juga diketahui. berjabat tangan dengan lawan jenis. WANITA KELUAR RUMAH DENGAN MEMAKAI PARFUM SEHINGGA MENGGODA LAKI-LAKI. Sesuatu yang menjadikan laki-laki lebih tergoda karena umpan wewangian yang menghampirinya. Beliau ρ bersabda: َ ‫)) أ َيما ام‬ َ ْ ‫ ى ال‬ َ ‫ت‬ ٍ ‫رأ‬ ْ ‫ةا‬ ْ ‫ر‬ َ ‫م‬ ّ ُ‫ت ث‬ ْ ‫ر‬ ّ ‫م‬ َ َ ‫ست َعْط‬ َ ْ َ ّ ِ ‫قوْم‬ َ ‫عل‬ َ (( ‫ة‬ ٌ َ ‫زان ِي‬ َ ‫ي‬ َ ْ ‫وا رِي‬ ِ َ ‫ل ِي‬ َ ‫ح‬ َ ِ‫ها فه‬ ْ ُ ‫جد‬ . Hendaknya takut kepada Allah Υ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 82 “Dan Demi Allah. Inilah kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Keluar rumah dengan menggunakan parfum yang wanginya menjelajahi segala ruang. orang-orang yang mengancam cerai istrinya yang shalehah. Rasulullah ρ amat keras mamperingatkan masalah tersebut.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

83

“Perempuan manapun yang menggunakan parfum, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah seorang pezina”.58 Sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini, sehingga dengan sembarangan mereka memakai parfum. Tak peduli di sampingnya ada sopir, pedagang, satpam, atau orang lain yang tak mustahil akan tergoda. Dalam masalah ini, syari'at Islam amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah ia diwajibkan mandi terlebih dahulu seperti mandi janabat, meskipun tujuan keluarnya ke masjid.

َ ‫)) أ َيما ام‬ َ ‫م‬ ِ‫جد‬ ٍ ‫رأ‬ َ ‫ر‬ ْ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ ْ ‫ ى ال‬ ْ ‫ج‬ ّ ُ‫ت ث‬ ْ َ ‫ة ت َط َي ّب‬ َ ‫خ‬ َ ْ َ ّ ِ ‫ت‬ َ ‫إل‬ َ َ ‫س‬ ْ َ ‫قب‬ ‫ل‬ ْ ُ‫م ي‬ ِ َ ‫ت ى ت َغْت‬ ّ ‫ح‬ ِ ‫ل‬ َ ٌ‫صل َة‬ ُ ْ ‫جد َ رِي‬ َ ْ‫ل ِي ُو‬ ْ ‫ها ل‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ح‬ (( ‫ة‬ ِ َ ‫ناب‬ َ ‫ج‬ ِ ‫ها‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ِ ‫اغْت‬ َ َ ‫سال‬ َ ‫م‬
“Perempuan manapun yang memakai parfum, kemudian keluar ke masjid, (dengan tujuan) agar wanginya tercium orang lain, maka shalatnya tidak diterima sehingga ia mandi sebagaimana mandi jinabat”.59 Setelah berbagai peringatan kita sampaikan, akhirnya kita hanya bisa mengadu kepada Allah Υ
58 59

Rasulullah ρ bersabda:

. Hadits riwayat Ahmad; 4/ 418, Shahihul Jami'; 105. . Hadits riwayat Ahmad; 2/ 444, Shahihul Jami'; 2073.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

84

tentang para wanita yang memakai parfum dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan parfum yang wanginya menyengat hidung itu tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus, tetapi mereka gunakan di pasar-pasar, di kendaraan-kendaraan, dan di pertemuan-pertemuan umum, hingga di masjidmasjid pada malam-malam bulan suci Ramadhan. Syari'at Islam memberikan batasan, bahwa parfum wanita muslimah adalah yang tampak warnanya dan tidak keras semerbak wanginya. Kita memohon kepada Allah Υ, semoga Dia tidak murka kepada kita, dan semoga Dia tidak menghukum orang-orang shaleh baik laki-laki maupun perempuan, dengan sebab dosa orang-orang yang jahil (bodoh), dan semoga Dia menunjuki kita semua ke jalan yang lurus.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

85

21. WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM Dalam shahihain, Ibnu Abbas ψ meriwayatkan, bersabda Rasulullah ρ :

َ ‫)) ل َ تسافر ال ْم‬ (( ٍ ‫رم‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ي‬ َ ّ ‫رأةُ إ ِل‬ َ ‫ح‬ ْ ِ‫ع ذ‬ ْ َ ُ ِ َ ُ

“Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya” . 60 Ketentuan di atas berlaku untuk semua bentuk safar (bepergian), bahkan termasuk di dalamnya safar (bepergian) dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Bepergiannya wanita tanpa disertai oleh mahramnya, bisa memperdaya orang-orang fasik, sehingga bisa saja mereka tak segan-segan memangsanya. Di sisi lain, wanita berada pada posisi lemah dan tak berdaya, sehingga tak jarang ia justru terbujuk oleh laki-laki. Paling tidak, dengan kesendiriannya itu, kesuciaannya sebagai wanita ia pertaruhkan. Demikian pula halnya dengan perjalanan melalui udara, walaupun dia diantar oleh mahramnya sampai ke atas pesawat, dan di jemput mahramnya yang lain saat tiba di tempat tujuan.

60

. Hadits riwayat Muslim; 2/ 977

dan laki-laki. lihat Fathul Bari. 61 22. saudara lakilakinya atau mahram dari wanita tersebut". anaknya. MEMANDANG WANITA DENGAN SENGAJA Allah Υ berfirman: 61 . seandainya terjadi kerusakan sehingga pesawat mendarat di bandara transit. suaminya. berakal. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 86 Kita bertanya. baligh. 11/ 26. atau terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal. siapakah yang duduk di sebelah wanita tersebut sepanjang perjalanan? Juga.. Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫خو‬ َ َ ‫ها أ َو ابنها أ َو زوجها أ‬ َ ‫و‬ ْ ُ‫و ذ‬ ْ ‫ها أ‬ ْ ُ ‫وأ‬ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ‫ أب ُو‬. kemungkinan itu acap kali terjadi. )) (( ‫ها‬ ِ ٍ ‫رم‬ ْ ‫م‬ َ َ ْ ‫من‬ َ ‫ح‬ “…Bapaknya.. Untuk menjadi mahram dalam perjalanan disyaratkan adanya empat hal: muslim. apa yang bakal terjadi? Sungguh. Perhatikanlah… betapa tegas aturan syari'at Islam dalam soal mahram. Hadits riwayat Bukhari.

demikian pula dengan dokter kepada pasiennya. yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.S. (Q. An Nur: 31). َ ْ َ ِ‫)) فَز‬ (( ( ‫ه‬ َ ‫ما‬ َ ‫ر‬ ُ ‫م الل‬ َ ‫ ى‬ ّ ‫ح‬ ْ ‫ر)أ‬ ُ َ ‫ن الن ّظ‬ ِ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ِ ْ ‫نا العَي‬ “Adapun zina mata adalah melihat (kepada apa yang diharamkan Allah)". 62 Tetapi dikecualikan dari hukum di atas. dan memelihara kemaluannya”. Shahihul Jami'. An Nur: 30). Wanita diharamkan memandang kepada laki-laki yang bukan mahram dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. juga berlaku untuk wanita. Hal yang sama. Allah Υ berfirman: Rasulullah ρ bersabda: “Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya. 62 . . Hadits marfu' riwayat Ahmad. (Q. Misalnya seorang laki-laki memandang kepada wanita yang akan dilamarnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 87 "Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman. 2/ 69. “Hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. 3047.S. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. bila melihat wanita untuk keperluan yang dibolehkan syari'at.

DIYATSAH (HILANGNYA RASA CEMBURU) Dari Ibnu Umar ψ ia berkata: Rasulullah bersabda ρ: ‫ن‬ َ ‫جن ّه‬ ٌ ‫)) ث َل َث َه‬ ِ ْ ‫م هد‬ َ ْ ‫م ال‬ َ ْ ‫ة قَ هد‬ َ ‫ر‬ ُ :‫ة‬ ُ ‫ه عَل َي ْهِ ه‬ ُ ‫م الل ه‬ ُ ‫م‬ ّ ‫حه‬ َ ‫ه‬ ‫وال ْعَه‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ‫والهد ّي ّو‬ ّ ‫ها‬ ِ ‫ي أهْل ِه‬ ِ ُ‫ي ي‬ ْ ‫خ‬ ْ ‫ر فِ ه‬ ّ ‫قه‬ ْ ِ‫ث ال ّهذ‬ َ ‫ق‬ َ ‫ر‬ ِ ‫مه‬ (( ‫ث‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ْ ‫خب‬ “Tiga (jenis manusia) yang Allah haramkan atas mereka surga. televisi. Namun bukankah sangat jelas bahwa semua itu berpotensi merusak (Akhlak) dan membangkitkan nafsu birahi? 23. peminum khamr (minuman keras). tidak boleh pula untuk dipegang meski dengan dilapisi kain. video. semua itu adalah sekedar gambar. Termasuk tipu-daya syaitan adalah melihat gambar-gambar porno. baik di majalah. internet dan sebagainya. bukanlah hakikat yang sebenarnya. . Hal yang sama juga berlaku antar sesama wanita. Dan setiap aurat yang tidak boleh dilihat. film.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 88 Juga haram hukumnya memandang laki-laki yang belum baligh dan laki-laki tampan dengan pandangan syahwat. Sebagian mereka berdalih. Haram bagi laki-laki melihat aurat laki-laki lain.

24. Hadits riwayat Bukhari. atau sekedar mengadakan pembicaraan dengan dalih beramah-tamah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 89 pendurhaka (kepada orang tuanya). seorang muslim tidak dibenarkan menasabkan diri kepada selain ayahnya. dan dayyuts (yaitu) yang merelakan kekejian dalam keluarganya”. sehingga menulis nasab palsu dalam 63 . atau menggolongkan diri kepada selain kaumnya. membiarkan mereka keluar tanpa hijab sehingga orang yang lalu-lalang di jalan dapat memandangnya dengan jelas dan leluasa. membiarkan salah seorang wanita anggota keluarganya mengendarai mobil berduaan dengan laki-laki bukan mahram seperti. 8/ 45. 63 Penjelmaan diyatsah di zaman kita sekarang ini di antaranya adalah. menutup mata terhadap anak perempuan atau istri yang berhubungan dengan laki-laki lain di dalam rumah. . merelakan salah seseorang wanita dari anggota keluarganya berduaduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. MEMALSUKAN NASAB ANAKKEPADA SELAIN AYAHNYA DAN PENGINGKARAN AYAH TERHADAP ANAK SENDIRI Menurut syari'at Islam. Sebagian orang ada yang melakukan hal tersebut untuk tujuan materi. lihat Fathul Bari. sopir dan yang sejenisnya. membawa mereka ke gedung film-film porno atau majalah-majalah yang menebarkan kerusakan dan menghilangkan rasa malu dan masih banyak lagi bentuk diyatsah yang lain.

maka haram baginya surga”. lihat Fathul Bari. . menuduhnya berselingkuh dengan laki-laki lain.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 90 surat-surat dan dokumen penting. 8/ 45. warisan dan sebagainya. Orang-orang sebagaimana disebutkan di atas. Misalnya ia hamil dari hasil zina dengan lelaki lain. Semua perbuatan di atas hukumnya haram. 64 Jadi menurut ketentuan syari'at. Sebagian lain ada yang melakukannya karena dendam kepada sang ayah yang meninggalkan dirinya sejak kecil. Sebagian laki-laki apabila terjadi pertengkaran dengan istrinya. sedang ia mengetahuinya. Sebagian istri juga ada yang berkhianat. nikah. Dalam sebuah hadits marfu’ dari Sa’ad bin Abi Bakrah τ di sebutkan: َ ‫)) من ادع ى إله ى غَيه‬ َ ‫م‬ ‫ة‬ ُ ‫جن ّه‬ ِ ‫ر أب ِي ْه‬ َ ْ ‫فال‬ ُ ‫و ي َعْل َه‬ َ ‫ه وَهُه‬ ِ ْ َ ِ َ ّ ِ َ (( ‫م‬ ِ ْ ‫عَل َي‬ َ ‫ه‬ ٌ ‫را‬ َ ‫ح‬ “Barang siapa mengaku (bernasab) kepada selain ayahnya. sehingga ia tidak mengakui anaknya sendiri tanpa bukti apapun. haram hukumnya mempermainkan nasab atau memalsukannya. tetapi kemudian ia menasabkan anak tersebut kepada suaminya yang sah. padahal anak itu jelas-jelas lahir dari hubungan antara dirinya dengan istrinya. Perbuatan tersebut melahirkan kerusakan besar di banyak bidang persoalan. misalnya dalam urusan mahram. untuk memudahkan urusannya. Hadits riwayat Bukhari. 64 . mendapat ancaman yang keras dari Allah Ψ.

bahwasanya ia mendengar Rasulullah ρ bersabda. pada saat turun ayat mula’anah 65. karena tuduhan zina. . maka Allah Ψ akan menutup diri darinya dan akan mempermalukannya di hadapan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sesudahnya”. Mula’anah saling melaknat antara suami dengan istri. padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah). 2/ 695. Dan siapa saja dari laki-laki yang mengingkari anaknya. Hadits riwayat Abu Daud. 65 66 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 91 َ ‫)) أ َيما ام‬ ‫م‬ َ ‫ت‬ َ ْ ‫ة أ َد‬ ِ ‫س‬ ٍ ‫رأ‬ ْ ‫ههه‬ َ ٍ ‫ ى قَوْم‬ ْ َ ‫خل‬ ُ ْ ‫من‬ َ ْ ‫ن ل َي‬ ْ ‫م‬ َ ْ َ ّ َ ‫عل‬ َ َ َ ‫ه‬ ‫الله‬ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫يه‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫و‬ ٍ ‫ ء‬ ‫ي‬ ‫شه‬ ‫ي‬ ‫فه‬ ‫ه‬ ‫الله‬ ‫ن‬ ِ ِ ‫ت‬ َ ْ ‫فَل َي‬ ُ ْ ‫س‬ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ ‫م‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ر إ ِل َي ْه‬ َ ‫ج‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ َ َ ّ ‫و أي‬ ُ َ ‫جن ّت‬ ُ ‫و ي َن ْظ ُه‬ َ ‫ح هد َ وَل َهد َهُ وَهُ ه‬ ٍ ‫ج‬ َ ‫ما‬ َ ، ‫ه‬ َ ْ َ ُ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ ى‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ح‬ َ َ َ ْ ‫ا‬ َ ِّْ ِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ِ ُ (( ‫ن‬ ِ ‫وال‬ َ ْ ‫خرِي‬ َ “Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum. lihat Misykatul Mashabih. 66 Abu Hurairah τ meriwayatkan. padahal dia bukan dari golongan mereka. . 3316. maka Allah Ψ berlepas diri dari padanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga.

kelesuan. niscaya akan mendapatkan kesimpulan. tingginya angka pengangguran. Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga tingkat negara. Al Baqarah: 278-279). kemandegan. Allah Ψ tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba. dan kelemahan.S. (Q. melakukan kegiatan riba akan mengakibatkan kerugian. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Baik karena lilitan hutang yang tak terbayarkan atau berupa kepincangan ekonomi. betapa keji dosa riba di sisi Allah Ψ. ambruknya perseroan dan . MAKAN UANG RIBA Dalam kitab suci Al Qur’an. kebangkrutan. Cukuplah ayat diatas sebagai petunjuk bagi kita.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 92 25. jika kamu orang-orang yang beriman. maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”. Allah Ψ berfirman: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut).

penerima uang nasabah. Ini berarti menciptakan kesenjangan sosial. pemberi riba. perantara. Di samping. maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretaris. nasabah. 67 Berdasarkan hadits di atas. satpam dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan riba.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 93 usaha bisnis. . Hadits riwayat Muslim. penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya”. kegiatan riba menjadikan hasil keringat dan jerih payah kerja tiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga riba yang tak pernah ada akhirnya.‫ه‬ َ ‫قا‬ َ َ‫ه و‬ (( ‫ ء‬ ٌ ‫وا‬ ِ ْ ‫شاهِد َي‬ َ ‫م‬ ْ ُ‫ ه‬:‫ل‬ ُ َ ‫كات ِب‬ َ ‫س‬ “Rasulullah ρ melaknat pemakan riba. beliau berkata: "Mereka itu sama (saja)”. 3/ 1219. pengantar uang nasabah. atau pembantu kelancaran kegitan riba adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad ρ : َ ‫ آك ِه‬: ‫ه‬ ُ ْ‫س هو‬ ‫ه‬ ِ ‫ل الل ه‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫م هؤْك ِل‬ ُ َ‫رب َهها و‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫ن‬ َ ‫)) ل َعَ ه‬ َ َ‫و‬ َ َ‫ و‬. membangun gunung rupiah untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas di satu sisi. Semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba. petugas pembukuan. 67 . sehingga Allah Ψ memaklumkan perang atasnya. Barang kali inilah salah satu potret kedzhaliman dari kegiatan riba. dan di sisi lain menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat yang jumlahnya mayoritas yang sudah merana dan papa.

bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ ُ ْ ‫ها مث‬ َ ‫ة وسبعون با‬ َ )) ‫ح‬ ِ َ ‫ر‬ َ ِ ‫ن ي َن ْك‬ ْ ‫لأ‬ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ‫با ث َل َث‬ َ‫ر‬ َ ْ ‫با أي‬ ُ ‫س‬ ّ ‫ال‬ َ ُ ُ ‫جهه‬ ‫ل‬ ِ ‫بهها‬ ُ ‫ر‬ َ‫ر‬ َ‫ر‬ ّ ِ ‫ وَإ‬. Hadits riwayat Ahmad. 3533.‫ه‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫مهه‬ ّ ‫لأ‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫جهه‬ ّ ‫ض ال‬ ْ ‫عهه‬ ّ ‫بهه ى ال‬ ْ ‫نأ‬ ّ ‫ال‬ (( ِ ‫سل ِم‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ال‬ “Riba itu (memiliki) tujuh puluh tiga pintu.69 Pengharaman riba berlaku umum. yang paling ringan dari padanya adalah seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri). Hadits riwayat Hakim dalam Mustadrak. 68 Juga dalam sabda beliau ρ : . 2/ 37. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 94 Sungguh Rasulullah ρ telah menerangkan betapa buruk kegiatan riba tersebut. 5/ 225.68 ْ ُ ‫ج‬ َ َ‫م أ‬ ‫ن‬ ِ ّ ‫شهد‬ ُ ‫ر‬ ً ِ‫م ر‬ ُ ‫و ي َعْل َه‬ ُ ُ ‫با ي َأك ُل‬ ُ َ ‫ره‬ ْ ‫مه‬ َ ُ‫ل وَه‬ ّ ‫ه ال‬ ْ ِ‫)) د‬ َ (( ‫ة‬ ً َ ‫ن زني‬ ٍ ّ ‫ست‬ ِ َ ْ ‫ة وَث َلث ِي‬ “Sedirham (uang) riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedang dia mengetahuinya (uang itu hasil riba). hanya antara si kaya dengan si miskin. 69 . lebih keras (siksaanya) daripada tiga puluh enam kali berzina”. Abdullah bin Mas’ud τ meriwayatkan. Dan sejahat-jahatnya riba adalah kehormatan seorang muslim”. 3375. Shahihul Jami'. tidak dikhususkan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. lihat Shahihul Jami'.

3542. 2/ 37.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 95 Pengharaman itu berlaku untuk semua orang dan dalam semua keadaan. tetapi pada akhirnya ia akan (menjadi) sedikit". 70 Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran uang. Orang yang memakan atau mengambil uang riba. tetapi Allah Ψ tetap menerima taubat orang yang hendak meninggalkan perbuatan tersebut. Hadits riwayat Hakim. Langkah yang harus ditempuh oleh orang yang benar-benar taubat dari kegiatan riba adalah sebagaimana dituturkan firman Allah Ψ : 70 . Shahihul Jami'. Sedikit atau banyak. riba hukumnya tetap haram. riba itu haram dan kalau sedikit tidak diharamkan. sehingga dikatakan kalau dalam jumlah banyak. Atau paling tidak. kelak dia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. . Betapa banyak kita saksikan bangkrutnya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya karena melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. berkah uang riba tersebut meski jumlahnya banyak dihilangkan oleh Allah Ψ. Meskipun riba adalah suatu dosa yang sangat keji. Rasulullah ρ bersabda: َ ِ‫ر إ‬ ّ َ‫ل ى ق‬ (( ‫ل‬ َ ‫ن‬ ِ َ‫ه ت‬ ّ ِ ‫ر فَإ‬ ْ ِ ‫با وَإ‬ َ‫ر‬ ُ َ ‫عاقِب َت‬ ُ ْ ‫صي‬ َ ُ ‫ن ك َث‬ ّ ‫)) َال‬ “(Uang) riba itu meski (pada awalnya) banyak.

Dengan mengambil langkah tersebut. Al Baqarah: 279). 71 .S. (Q. Bahkan orang-orang yang meletakkan uangnya di bankbank konvensional (ribawi) karena terpaksa disebabkan takut hilang atau dicuri. Jika bunga itu dimasukkan dalam rekeningnya. (pent). Seperti untuk membangun W. maka keadilan benar-benar terwujud. hendaknya ia benar-benar merasakannya sebagai sesuatu yang sangat terpaksa. dengan tetap memohon ampun kepada Allah Ψ dan berusaha untuk mencari gantinya. Setiap pribadi muslim harus menjauhkan diri dari dosa besar ini. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga deposito dari bank-bank tersebut. memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan keji.C umum atau yang semisalnya. maka bagimu pokok hartamu. bila memungkinkan. . Yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan bangkai atau lebih dari itu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 96 “Dan jika kamu bertaubat (dari kegiatan dan pemanfaatan riba). maka ia harus menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang dibolehkan71.

pakaian. membayar pajak.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 97 Sebagai bentuk penghindaran dari uang tersebut. tidak sebagai shadaqah. ia menjawab: "Basah karena kehujanan. Tidak untuk makan. Beliau bertanya: "Apakah ini wahai pedagang makanan?". Ia tidak boleh memanfaatkan uang riba tersebut dalam bentuk apapun. atau menjadikannya sarana untuk menolak kezhaliman yang menimpanya. Juga tidak boleh untuk mengeluarkan zakat. minum. atau tempat tinggal. wahai Rasulullah! Rasulullah ρ bersabda: َ ‫س ؟‬ ‫راهُ الن ّه‬ َ ْ‫ه فَو‬ َ ّ ‫ق الط‬ َ َ ‫)) أفَل‬ ُ َ ‫جعَل ْت‬ ُ ‫ها‬ َ ‫ي ي َه‬ ْ ‫عام ِ ك َه‬ (( ‫نا‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ َ ْ ‫ش فَل َي‬ ّ َ‫ن غ‬ ْ ‫م‬ . Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam gundukan makanan tersebut sehingga jari-jarinya basah. kendaraan. Tetapi hendaknya ia membebaskan diri daripadanya karena takut kepada siksaan Allah Ψ. 26. Karena Allah Ψ adalah Dzat Yang Maha Baik tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. MENYEMBUNYIKAN AIB BARANG Suatu hari Rasulullah ρ lewat di samping sebuah gundukan makanan (sejenis gandum). bapak. atau ibu. anak. Juga tidak boleh untuk diberikan sebagai nafkah kepada istri.

Misalnya dengan memberinya lem perekat. sehingga orang-orang dapat melihatnya?. atau menggunakan zat kimia atau semacamnya sehingga barang tersebut tampak bagus. Hadits riwayat Muslim. atau meletakkannya di bagian bawah kotak barang. . Dan betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjual mobil atau peralatan lainnya. tidak mau menerangkan cacat barang yang hendak dijualnya. Sebagian penjual ada yang mengubah tanggal kadaluwarsa penggunaan barang. ّ ‫حه‬ ‫سهل ِم ٍ ب َه‬ َ‫هاع‬ ُ َ‫م أ‬ ِ َ ‫سل ِم ِ وَل َ ي‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ُ ِ‫ل ل‬ ُ ْ ‫خو ال‬ ُ ِ ‫سل‬ ُ ْ ‫)) ا َل‬ (( ‫ه‬ ِ َ‫ن أ‬ ِ ْ ‫عا فِي‬ ِ ْ ‫خي‬ ِ ٌ ْ ‫ه عَي‬ ً ْ ‫ه ب َي‬ ُ َ‫ه ل‬ ُ َ ‫ب إ ِل ّ ب َي ّن‬ ْ ‫م‬ 72 Rasulullah ρ bersabda: .72 Pada saat ini banyak pedagang yang tidak takut kepada Allah Ψ dengan menyembunyikan aib barang. Jika berupa barang-barang elektronik. sehingga ketika barang itu dibawa pulang oleh pembeli. atau menolak pembeli yang ingin meneliti barang atau mencobanya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 98 “Kenapa tidak kau letakkan di (bagian) atas makanan. 1/ 99. mungkin dengan menyembunyikan cacat pada komponen tertentu. tak lama kemudian barang itu rusak. Barang siapa yang curang. Semua ini hukumnya haram. maka ia tidak termasuk golongan kami”.

lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Ibnu Majah. maka dihapuslah berkah jual beli keduanya”. "saya jual kepada anda setumpuk besi… saya jual kepada anda setumpuk besi". Rasulullah ρ bersabda: َ ّ ‫ص هد‬ َ ‫قا‬ َ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫قا وَب َي ّن َه‬ َ َ ‫م ي َت‬ ِ ْ ‫بال‬ ْ ‫فإ‬ َ ‫خ‬ َ ّ ‫)) ا َل ْب َي‬ ْ َ ‫مال‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ف‬ ِ ‫عا‬ ِ ‫يا‬ َ ِ‫ب ُوْر‬ ‫ت‬ َ ‫ح‬ ‫مه‬ ِ ‫م‬ َ َ ‫ن ك َهذ‬ ْ ِ ‫ما وَإ‬ ْ ‫قه‬ ُ ‫ها‬ َ َ ‫با وَك َت‬ َ ِ‫ي ب َي ْعِه‬ َ ُ‫ك ل َه‬ ْ ِ‫ما ف‬ (( ‫ما‬ ُ َ ‫رك‬ َ ِ‫ة ب َي ْعِه‬ َ َ‫ب‬ “Kedua orang yang sedang jual beli adalah dalam khiyar (pilihan) selama belum berpisah. juga yang sejenisnya adalah perdagangan yang tidak diberkahi. kecuali ia menerangkan cacat tersebut” . 74 . Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang). tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat. 73 Sebagian orang mengira.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 99 “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. 2/ 754. Hadits riwayat Bukhari. 4/ 328. Tidak. Jika keduanya jujur dan menerangkan (aib barang). 74 73 . Shahihul Jami'. menjual secara lelang dengan serta merta akan melepaskan dirinya dari tanggung jawab soal aib barang. 6705. . maka jual beli keduanya diberkahi. Misalnya dengan mengatakan kepada pembeli. justru menjual barang seperti itu (dengan tanpa menerangkan cacat barang).

untuk menipu orang lain yang ingin membeli. 75 Tak diragukan lagi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 100 27. 76 Banyak kita saksikan. 10/ 484. Hadits riwayat Bukhari. para pemandu suatu acara pelelangan atau para pramuniaga di show room mobil atau barang-barang lainnya memakan barang haram disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. . tetapi ia tidak bermaksud membelinya. ini adalah salah satu bentuk penipuan. Lihat Silsilatul Ahadits Shahihah. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ر‬ َ ْ ‫وال‬ ُ َ‫خدِي ْع‬ ّ ‫في ال‬ ِ ‫ة‬ َ ْ ‫)) ا َل‬ َ ‫ر‬ ُ ْ ‫مك‬ ِ ‫نا‬ “Makar (tipu daya) dan penipuan adalah tempatnya dineraka”. 75 76 . Rasulullah ρ bersabda: ُ ‫ج‬ (( ‫وا‬ َ َ ‫)) ل َ ت‬ َ ‫نا‬ ْ ‫ش‬ “Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran barang (untuk tujuan menipu)”. sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. 1057. lihat Fathul Bari. . BAI’UN NAJSH Bai’un najsh yaitu: menaikkan tawaran harga barang.

Mereka adalah para penipu hamba Allah Ψ dan para pembawa mara bahaya. Al Jumu’ah: 9). mereka akan mengelabui para pembeli dan menaikkan harga setinggi-tingginya. memperdaya pembeli. . (Q. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Atau bila mereka dalam posisi selaku pembeli mereka menipu para penjual dan hanya mau membeli dengan harga serendah-rendahnya. BERJUALAN SETELAH ADZAN KEDUA PADA HARI JUM’AT Allah Ψ berfirman: “Hai orang-orang yang beriman.S. mereka acapkali melakukan bai’un najsy. Berbeda jika mereka selaku penjual barang atau menjualkan barang orang lain. 28.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 101 Diantaranya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

hendaknya mereka malaksanakan tugas dalam batas sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah ρ : َ َ ‫)) ل‬ َ َ ‫ة ل ِب‬ (( ‫ه‬ َ َ‫طاع‬ ِ ‫ة الل‬ ِ َ ‫صي‬ ِ ْ‫مع‬ َ ‫ي‬ ْ ِ‫ر ف‬ ٍ ‫ش‬ “Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam berbuat maksiat kepada Allah Ψ”. Sebagian pemilik restoran. 77 29. meskipun adzan kedua sudah berkumandang. tetapi secara hakikat perdagangan mereka merugi. ada yang tetap memaksa para karyawannya bekerja pada waktu shalat Jum’at. Bin Baz).Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 102 Sebagian pedagang ada yang masih berjualan di toko-toko mereka. JUDI (DENGAN SEGALA BENTUK DAN RAGAMNYA) Allah Ψ berfirman: 77 . atau pabrik. Isnad hadits ini shahih. perusahaan roti. . Hadits riwayat Ahmad. menurut pendapat yang kuat tidak sah. 1/ 129. Para pembelinya dalam hal ini juga ikut berdosa. Bahkan diantara mereka berjualan di dekat atau di halaman masjid. Orang-orang tersebut. meski secara lahiriah bertambah keuntungannya. No: 1065 (hadits tersebut terdapat dalam shahihain. Adapun para karyawan. hadits. Ahmad Syakir berkata. Jual beli pada waktu tersebut. Meski mereka hanya membeli siwak atau tissue.

mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan. Apa yang dikenal yanasib (lotre) dalam berbagai bentuknya. ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Lalu pemenang kedua.S. Pemenang pertama mendapatkan hadiah yang amat menggiurkan. Kemudian dilakukan undian. meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial. termasuk perbuatan syaitan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 103 “Sesungguhnya (minuman) khamar. Adapun bentuk judi yang paling terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor onta dengan saham yang sama. Di antara tradisi orang-orang jahiliyah dahulu adalah berjudi. berhala. kemudian nomor-nomor itu diundi. maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam. (Q. Dari situ. Adapun di zaman kita saat ini. Ini semua adalah haram. b. tujuh orang dari mereka mendapatkan bagian yang berbeda-beda menurut tradisi mereka. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya . berjudi. dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa alias kalah. Al Maidah: 90). di antaranya: a.

Al buhuts Al Islamiyah. Demikianlah. itu ada tiga macam: Pertama: Untuk maksud syiar Islam. Adapun berbagai pertandingan yang kita kenal sekarang. 17. maka hal ini dibolehkan. c.19. . Termasuk dalam kategori ini -menurut pendapat yang 78 .bentuk permainan yang ada di beberapa toko mainan dan pusat hiburan. Tentang hukum asuransi dan solusinya menurut Islam. lihat majalah. edisi. atau asuransi secara umum. terbitan Ar Ri’asatul Aammah Li Dirasatil Ilmiyah. barang-barang. dan semua bentuk taruhan masuk dalam kategori judi. taruhan yang diadakan saat berlangsungnya sepak bola. sebagian besar mengundang unsur judi. Seperti pertandingan pacuan kuda dan memanah. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa. seperti yang mereka namakan dengan flippers. khusus untuk permainan dosa besar tersebut. Demikian pula dengan bentuk.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 104 kupon ketika membeli barang. lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya. Pada saat ini bahkan ada club khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet.20. tinju atau yang semacamnya. baik dengan menggunakan hadiah atau tidak. ini semuanya haram 78. asuransi kerusakan dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. Bahkan sebagian artis penyanyi mengasuransikan suara mereka. Juga termasuk judi. kendaraan. kebakaran.

seperti lomba ratu kecantikan atau tinju. MENCURI Allah Ψ berfirman: 79 . kalau tidak salah beliau telah menulis makalah khusus tentang masalah ini. Seperti meninggalkan shalat.berbagai macam perlombaan dalam ilmu agama. Juga termasuk dalam kategori ini penyelenggaraan sabung ayam. Adu kambing atau yang semacamnya 79. Ini merupakan ringkasan diskusi bersama Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil. membuka aurat dan sebagainya. semoga Allah Ψ menjaganya. Kedua: Perlombaan dalam sesuatu yang hukumnya mubah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 105 kuat. Ketiga: Perlombaan dalam sesuatu yang diharamkan atau sarana kepada perbuatan yang diharamkan. 30. dengan catatan. . semua hal ini hukumnya jaiz (boleh) dengan syarat tanpa menggunakan hadiah. seperti pertandingan sepak bola dan lomba lari. tidak melanggar hal-hal yang diharamkan. seperti menghapal Al Qur’an.

Pencuri semacam ini tidak lagi memperhitungkan ketentuan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 106 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.ketentuan Allah Ψ bahwa ia sedang berada di bumi yang paling mulia di sekeliling Ka’bah. Dalam kisah tentang shalat kusuf Rasulullah ρ bersabda: َ ‫حيههن‬ ُ ِ ‫ر وَذ َل‬ ‫ي‬ َ ‫يهه‬ َ َ ‫)) ل‬ ّ ‫بال‬ ُ ُ ‫رأي ْت‬ ْ ‫كهه‬ ِ ‫ ء‬ ِ ْ ‫قههد‬ ْ ِ ‫مههوْن‬ َ َ ْ ِ ‫م‬ ْ ‫ج‬ ِ ‫نهها‬ َ ‫ه ى‬ ‫حت ّه‬ ‫حهَه‬ ْ َ‫ن ل‬ َ ‫م‬ ّ َ ‫ت َأ‬ ِ ‫ف‬ َ ‫خافَه‬ ِ ‫ي‬ ِ ُ‫ن ي‬ َ َ‫ و‬، ‫ها‬ ْ ‫ةأ‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫مه‬ ْ ِ ‫صهي ْب َن‬ ْ ‫خ‬ َ َ َ ‫عا‬ ِ ‫صا‬ ِ ْ ‫ب ال‬ َ ‫م‬ ُ َ‫ن ي‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ ‫ح‬ ُ‫ ءه‬ ْ ‫ه)أ‬ ُ َ ‫صب‬ ُ ْ ‫رأي‬ ْ ُ‫ر ق‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫ت فِي‬ ّ ‫ج‬ َ ِ ‫ج‬ ْ َ َ ‫ن‬ ‫حه‬ ‫ كه‬، ‫ر‬ ُ ِ‫س هر‬ ِ ‫جن ِه‬ ِ ِ‫ج ب‬ ّ ‫في ال‬ ِ ( ْ ِ ‫ ف هإ‬، ‫ه‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ها‬ َ ‫ق ال‬ َ ‫ها‬ ْ َ‫ن ي‬ ِ ‫نا‬ ّ َ َ َ َ ‫فه‬ َ ‫ه قا‬ ‫ل‬ ِ ‫نغ‬ ِ ِ‫ق ب‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ي‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ ‫ما ت َعَل ه‬ َ ّ ‫ إ ِن‬:‫ل‬ ُ ‫نل‬ ْ ‫جن ِه‬ َ ِ ‫فُط‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫ب ب‬ َ َ‫ه ذ َه‬ ُ ْ ‫عَن‬ “Dan sungguh telah diperlihatkan api neraka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Al Maidah: 38 ). ia berkilah. potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Jika ketahuan. "Barang itu terpaut di mihjanku". Dahulunya ia mencuri (barang milik) orang yang haji. yaitu saat kalian melihatku mundur karena aku takut hangus (oleh jilatannya) dan sehingga aku melihat di dalamnya pemilik mihjan (tongkat berkeluk kepalanya) menyeret ususnya di dalam nereka. tetapi jika . (Q.S. Di antara kejahatan pencurian yang paling besar adalah mencuri barang-barang milik jama'ah haji dan mereka yang sedang melaksanakan umrah ke Baitullah di Mekkah.

Ada pula yang masuk ke toko atau supermarket lalu mengutil barang yang kemudian ia selipkan di balik baju. 80 . kami mencuri sebagaimana yang dilakukan orang lain. Sebab harta milik umum berarti milik segenap umat Islam. Mereka tidak memahami bahwa pencurian itu berarti mencuri dari harta segenap umat Islam. Sebagian masuk rumah orang lain dengan kedok sebagai tamu. bukanlah alasan sehingga mereka dibiarkan mencuri. Sebagian orang mencuri harta milik orang-orang kafir dengan menjadikan kekafiran mereka sebagai dalih. tidak semua perusahaan milik orang-orang kafir atau individu dari mereka masuk dalam kategori tersebut. Ini tidak benar. Padahal. . Di antaranya mencopet. Orang kafir yang hartanya boleh diambil adalah mereka yang memerangi umat Islam. 904. lalu menjarah barang-barang di dalam rumah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 107 orang itu lengah dari barangnya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak takut kepada Allah Ψ. Hadits riwayat Muslim. Sebagian orang yang melakukannya berdalih. Modus pencurian amat beragam. Sebagian lain mencuri dari koper atau tas tamunya. mengulurkan tangan ke saku orang lain dengan cepat dan mengambil isinya. 80 Termasuk mencuri terbesar adalah mencuri harta milik umum. seperti yang dilakukan sebagian wanita. maka si pencuri membawanya (pergi) “.

12/ 81. Adapun jika tak mampu setelah usaha maksimal untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya. . harus dikembalikan kepada pemiliknya. maka hendaknya ia menyedekahkan barang tersebut dengan niat pahalanya untuk pemilik barang tersebut.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 108 Sebagian orang meremehkan pencurian sesuatu yang jumlahnya sedikit atau tak berharga. 31. dan (pencuri) yang mencuri seutas tali sehingga ia dipotong tangannya”. betapapun kecil nilainya. Pengembalian itu baik secara terang-terangan atau rahasia. Hadits riwayat Bukhari. lihat Fathul Bari. 81 . padahal Rasulullah ρ bersabda: ْ ُ ‫ة فَت‬ َ ‫ض‬ ُ ِ‫سر‬ َ ِ‫سار‬ َ ‫ع‬ ُ َ ‫قط‬ َ ْ ‫ق ال ْب َي‬ ْ َ‫ق ي‬ ّ ‫ه ال‬ ُ‫يههد ُه‬ ُ ‫ن الل‬ َ َ‫)) ل َع‬ َ ْ ‫حب‬ (( ُ‫ع ي َد ُه‬ ْ ُ ‫ل فَت‬ ُ ِ‫سر‬ ُ َ ‫قط‬ َ ْ ‫ق ال‬ ْ َ ‫وَي‬ “Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya. setelah sebelumnya ia bertaubat kepada Allah Ψ. MEMBERI ATAU MENERIMA SUAP Memberi uang suap kepada qadhi atau hakim agar ia membungkam kebenaran atau melakukan kebathilan merupakan suatu kejahatan. 81 Setiap orang yang mencuri sesuatu. Sebab perbuatan itu mengakibatkan ketidak-adilan dalam hukum. secara pribadi atau perantara.

82 Adapun jika tak ada jalan lain lagi selain suap untuk mendapatkan kebenaran atau menolak kezhaliman maka hal itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut. suap menjadi (income) pemasukan yang hasilnya lebih banyak dari gaji yang 82 . 5069. Al Baqarah: 188). Dalam sebuah hadits marfu’ riwayat Abu Hurairah τ disebutkan: (( ِ ‫حك ْم‬ ِ ‫ي‬ ِ َ ‫رت‬ ِ ‫را‬ ُ ْ ‫في ال‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ َ ‫ش‬ ْ ‫م‬ َ ‫ي‬ َ ‫ش‬ ّ ‫ه ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ “Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam (urusan) hukum”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 109 penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta menyebarkan kerusakan dimuka bumi. (Q. Allah Ψ berfirman: “Dan janganlah sebagaian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Saat ini. dengan (jalan berbuat) dosa. Hadits riwayat Ahmad. Shahihul Jami'. padahal kamu mengetahui”. suap menyuap sudah menjadi kebiasaan umum.S. supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda sebagian orang lain itu. . bagi sebagian pegawai. 2/ 387.

Berbagai urusan bisnis atau mua’malah lainnya. adapun yang tidak membayar. bertukar masuk kedalam kantong orang lain. maka tak heran jika Rasulullah ρ memohon agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suapmenyuap semuanya dijauhkan dari rahmat Allah Ψ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 110 mereka peroleh. atau diakhirkan. disebabkan oleh hal ini. diperlambat. ia akan dilayani asal-asalan. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi orangorang miskin. Karena soal suap menyuap. uang yang semestinya milik mereka yang bekerja. urusannya telah selesai sejak lama. Untuk urusan suap menyuap banyak perusahaan dan kantor yang mengalokasikan dana khusus. ia berkata. Karena adanya suap. undang-undang dan peraturan menjadi tak berguna lagi. Dalam urusan administrasi misalnya. Karena suap pula yang menjadikan orang yang berhak diterima sebagai karyawan digantikan mereka yang tidak berhak. hampir semua dimulai dan diakhiri dengan tindak suap. para penyuap yang datang belakangan. pelayanan yang baik hanya diberikan kepada mereka yang mau membayar. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ي‬ َ ‫ه‬ ِ َ ‫رت‬ ِ ‫را‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ ْ ‫ش‬ ْ ‫م‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ّ ‫ ى ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ َ ‫عل‬ . juga hal yang lain. Dari Abdullah bin Amr τ. Pada saat yang sama.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

111

“Laknat Allah atas penyuap dan orang yang disuap”. 83 32. MERAMPAS TANAH MILIK ORANG LAIN Jika telah hilang rasa takut kepada Allah Ψ, maka kekuatan dan kelihaian menjadi bencana bagi pemiliknya. Ia akan menggunakan anugerah itu untuk berbuat zhalim, misalnya dengan menguasai harta orang lain. Termasuk di dalamnya merampas tanah milik orang lain. Ancaman untuk orang yang melakukan hal tersebut sungguh amat keras sekali. Dalam hadits marfu’ dari Abdullah bin Umar ψ disebutkan:

َ ً ْ ‫شي‬ َ ‫ض‬ ّ ‫ح‬ ‫ر‬ ُ ‫ه‬ َ َ‫ن أ‬ َ ‫س‬ ِ‫ف ب ِه‬ ِ ‫خ‬ ِ ‫ق‬ ِ َ ‫خذ‬ َ ‫ر‬ َ )) ْ ‫ن ا ْل‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫ئا ب ِغَي‬ ِ َ ْ (( ‫ن‬ ِ ‫را‬ ِ ‫م‬ ِ ‫م ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ي َو‬ َ ‫ ى‬ َ ‫يا‬ َ ْ ‫ضي‬ َ ‫عأ‬ ِ ‫ة‬ ِ ْ ‫سب‬ َ ‫إل‬

“Barang siapa mengambil tanah (orang lain) meski sedikit dengan tanpa hak, niscaya ia akan ditenggelamkan dengannya pada hari kiamat sampai ke(dasar) tujuh lapis bumi”.84 Ya’la bin Murrah τ berkata, Rasulullah ρ bersabda:
83

. Hadits riwayat Ibnu Majah; 2313, Shahihul Jami'; 5114. 84 . Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 5/ 103.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

112

َ َ ‫ه‬ َ ّ ‫ض ك َل‬ ِ ‫را‬ ِ ‫م‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ه الله‬ ُ ‫فه‬ َ َ ‫ل ظ َل‬ َ ّ ‫)) أي‬ ْ ‫ن ا ْل‬ َ ‫مه‬ ً ْ ‫شهب‬ ٍ ‫ج‬ َ ‫ما‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ ى آ‬ ِ ‫ح‬ ِ ) ُ‫ره‬ ِ ‫ح‬ َ ( ُ‫ره‬ ْ ُ ‫ ي‬:‫ي‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫أ‬ َ ‫خه‬ َ ‫ض‬ ْ ِ ‫ران‬ َ ْ ‫في الط ّب‬ َ ‫ف‬ ّ ‫حت‬ َ ‫س هب‬ ‫ ى‬ ‫حه‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ‫را‬ َ ‫ة‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ َ ‫يا‬ ُ ُ‫م ي ُط َهوّق‬ ّ ‫ن ث ُه‬ َ ْ ‫ض هي‬ َ ‫عأ‬ ّ ‫هت‬ ِْ َ (( ‫س‬ ْ َ‫ي‬ ّ ‫ن ال‬ ِ ‫ق‬ َ ْ ‫ي ب َي‬ َ ‫ض‬ ِ ‫نا‬
“Siapa yang menzhalimi (dengan mengambil) sejengkal dari tanah (orang lain), niscaya Allah membebaninya dengan menggali tanah tersebut". (dalam riwayat Ath Thabrani : "menghadirkannya") hingga akhir dari tujuh lapis bumi, lalu Allah mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sehingga seluruh manusia diadili”.85 Termasuk di dalamnya, mengubah batas dan patokpatok tanah, sehingga tanahnya menjadi luas dengan mengurangi tanah milik tetangganya. Mereka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah ρ dalam sabdanya:

َ (( ‫ض‬ َ ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ن الل‬ ْ ‫ر ا ْل‬ َ ‫نا‬ َ ّ ‫ن غَي‬ ْ ‫م‬ َ َ‫)) ل َع‬ ِ ‫ر‬
“Allah melaknat orang yang mengubah tandatanda (batasan) tanah”.86

85

86

.Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabir; 22/ 270, ShahihulJami';2719. . Hadits riwayat Muslim; Syarh Nawawi; 13/ 141.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

113

33. MENERIMA HADIAH SETELAH MENOLONG Pangkat dan kedudukan di tengah manusia -jika disyukuri- merupakan salah satu nikmat Allah Ψ atas hamba-Nya. Di antara cara bersyukur atas nikmat ini adalah dengan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut buat mashlahat dan kepentingan umat. Ini merupakan realisasi dari sabda Rasulullah ρ :

َ َ ‫)) من است‬ ْ َ ‫فع‬ (( ‫ل‬ ْ َ ‫خاهُ فَل ْي‬ َ ْ ‫ن ي َن‬ َ َ‫ع أ‬ َ ْ ِ َ َ ‫ف‬ ْ ‫طاعَ أ‬

“Barangsiapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya ia lakukan”. 87 Orang yang dengan pangkatnya bisa memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, baik dalam mencegah kezhaliman daripadanya atau mendatangkan manfaat untuknya -jika niatnya ikhlas- tanpa diikuti dengan perbuatan haram, atau merugikan orang lain, maka ia akan mendapat pahala di sisi Allah Ψ. Berdasarkan sabda Rasulullah ρ :

ْ ِ ‫)) ا‬ (( ‫وا‬ َ ‫ش‬ َ ْ‫وا ت ُؤ‬ ْ ‫ر‬ ُ ‫ج‬ ْ ُ ‫فع‬
“Berilah pertolongan, niscaya kalian diberi pahala”
88
87 88

. Hadits riwayat Muslim; 4/ 1726. . Hadits riwayat Abu Daud; 5132, hadits ini terdapat dalam shahihain, Fathul Bari; 10/ 450, kitab adab; bab ta'awunul mukminin ba'dhuhum

Hadits riwayat Ahmad. dan hal lain yang semacamnya. Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pangangkatan kepegawaian seseorang. 90 . sebagaimana telah disebutkan di atas. sungguh ia telah mendatangi pintu yang besar di antara pintu-pintu riba”. . 89 Sebagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengeruk keuntungan materi. Bahkan secara umum hadits itu mencakup pula penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan di muka 90. atau juga dalam mengobati pasien yang sakit.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 114 Tetapi ia tidak boleh mengambil upah dari pertolongan dan perantaraan yang ia berikan. ba'dhan. Shahihul Jami'. 89 . Berdasarkan hadits Abu Umamah τ. Menurut pendapat yang kuat. 6292. kemudian ia (mau) menerimanya. 5/ 261. imbalan yang diterimanya itu hukumnya haram. atau dalam memindah tugaskan pegawai dari satu daerah ke daerah lain. lalu ia diberi hadiah (atas pertolongan itu). Ini berdasarkan hadits marfu’ dari Abu Umamah τ : ُ َ ٍ‫حهد‬ َ ‫ن‬ ‫ة‬ َ ‫شه‬ ّ ‫شه‬ ٌ ‫ه هَدِي ّه‬ ً َ‫فاع‬ َ َ ‫ع ِل‬ َ ‫ف‬ ُ ‫ ى ل َه‬ َ )) َ ِ‫ فَأهْهد‬، ‫ة‬ ْ ‫مه‬ َ َ َ ‫ن‬ َ َ‫ه( ف‬ َ َ‫ها ( ف‬ ِ ‫ما‬ ِ ) ‫ها‬ ً ‫با‬ َ ‫ ى‬ ً ْ ‫با عَظ ِي‬ ُ ْ ‫من‬ َ ‫قب ِل‬ َ ْ ‫) عَلي‬ ْ ‫مهه‬ َ ‫قد ْ أت‬ َ (( ‫با‬ َ‫ر‬ ِ ‫وا‬ ّ ‫ب ال‬ َ ْ ‫أب‬ “Barang siapa memberi pertolongan kepada seseorang. Diambil dari keterangan syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.

91 . sehingga ditolongnya. Yang pertama. Al Adab Asy Syar’iyah oleh Ibnu Muflih : 2/176. Tetapi Al Hasan bin Sahal berkata: ”Atas dasar apa engkau berterima kasih kepada kami? Kami memandang bahwasanya pangkat wajib dizakati. mengawasi atau menyempurnakannya dengan menggunakan pangkat dan kedudukannya untuk tujuan materi. Laki-laki itu berterima kasih kepada Al Hasan. ada perbedaan antara mengupah dan menyewa seseorang untuk melakukan tugas. jika memenuhi persyaratan syari’at diperbolehkan karena termasuk dalam bab sewa menyewa. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Al Hasan bin Sahal meminta pertolongan dalam suatu keperluan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 115 Cukuplah orang yang berbuat baik itu mengharap imbalannya dari Allah Ψ kelak pada hari kiamat. sedang yang kedua hukumnya haram. . sebagaimana harta wajib dizakati.” 91 Perlu dicatat.

Sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja. Hadits riwayat Ibnu Majah. Nabi ρ menganjurkan disegerakannya pemberian hak pekerja. Bentuk kezhaliman itu beragam di antaranya: 1. sebab ia termasuk Hadits dhaif). meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia. beliau bersabda: َ َ ‫طوا ا ْل َجير أ َجره قَب‬ ُ ْ‫)) أ َع‬ (( ‫ه‬ ّ ‫ج‬ ْ ‫لأ‬ ْ ُ َ ْ َْ ِ ُ ُ ‫رق‬ ِ َ‫ن ي‬ َ َ‫ف ع‬ upah pekerja sebelum kering “Berikanlah keringatnya”. pekerja.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 116 34. 2/817. Dalam hal ini. karyawan atau buruh sesuai dengan yang semestinya. hak tersebut tidak hilang. sedang si pekerja tidak memiliki bukti. .92 Salah satu bentuk kezhaliman ditengah masyarakat muslim adalah tidak memberikan hak-hak pegawai. maka 92 . Orang zhalim itu karena telah memakan harta orang yang didzhaliminya. Shahihul Jami’ 1493 (lebih bijaksana jika dikomentari tentang derajat hadits. diambil daripadanya kebaikan yang pernah ia lakukan untuk diberikan kepada orang yang didzhalimi. tetapi di sisi Allah Ψ pada hari kiamat kelak. TIDAK MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja. Jika kebaikannya telah habis.

Al Muthaffifin: 1). Bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima. lalu ia dicampakkan ke neraka. lalu mengurangi dan memotong upah pekerjaannya dengan berbagai dalih. Jika pemilik usaha yang dzhalim itu seorang muslim sedang pekerjanya seorang kafir.S. (Q. sehingga dialah yang menanggung dosa orang tersebut. antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum. Hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah. tetapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak . Di awal perjanjian. 3. Si pekerja tentu tidak bisa berkutik dengan posisinya yang serba sulit. 2. Tetapi jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya. Memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur). maka kedzhaliman yang dilakukannya termasuk bentuk menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian. akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan masalahnya kepada Allah Ψ. Allah Ψ berfirman: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 117 dosa yang ia dzhalimi itu diberikan kepadanya. mereka sepakat terhadap jumlah upah tertentu. Mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan.

Sungguh celakalah orang yang dzhalim itu. pekerjaan tambahan 4. sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras pekerja. bersabda Rasulullah ρ : Allah Ψ berfirman: َ ٌ َ ‫ ] ث َل‬:‫ل الله تعال ى‬ َ َ ‫نا‬ ِ‫مة‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫ثأ‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫م ي َو‬ َ ‫يا‬ ْ ُ ‫مه‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫خ‬ َ َ َ ُ َ َ ‫قا‬ َ َ ‫م‬ ٌ ‫جه ه‬ ٌ ‫جه‬ ‫را‬ ‫ل ب َه‬ ُ َ‫هاع‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫ي ث ُه‬ ّ ‫حه‬ َ ‫و‬ َ ، ‫ر‬ َ ْ َ ‫غه هد‬ ْ ‫ل أعْط ى ب ِه‬ َ َ َ ‫وأ‬ َ َ ْ‫س هت َو‬ َ ٌ َ َ ‫ف ى‬ ‫فا‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫جه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ، ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫ك‬ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ً ِ َ َ َ ُ َ َ َ ‫منه ول َم يعطه أ‬ [ ُ‫ره‬ ‫ج‬ ِ ِ ْ ِ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ . baik berupa pengaduan. para pekerja merana tidak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari. kelak pada hari kiamat mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih dari Allah Ψ. ia ingin menggunakan uang pekerja untuk suatu usaha. Mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan. Atau selama tenggang waktu tertentu. padahal demi merekalah para pekerja itu membanting tulang jauh di negeri orang. Dalam riwayat dari Abu Hurairah τ disebutkan. juga tak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anakanaknya yang sangat membutuhkan. Dan tidak mustahil ada yang membungakan uang tersebut. Mengulur-ulur pembayaran gaji.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 118 dan waktu memperhitungkan lembur. sedang pada saat yang sama. tagihan hingga usaha lewat pengadilan. lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut.

jika tidak ada alasan yang membolehkannya. sedang ia memenuhi pekerjaannya. Hadits riwayat Bukhari. laki-laki yang memberi dengan nama-Ku. 93 35. anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian. tetapi ia tidak memberikan upahnya”. . hal ini dibolehkan manakala masih dalam hal memberi nafkah kepada anak yang lemah. sedangkan yang lain tidak demikian. 93 94 . dililit banyak utang sehingga tak mampu membayar. tidak mendapat pekerjaan. sedang menuntut ilmu atau karena ia hafal Al Qur’an sehingga ia diberi hadiah khusus oleh sang ayah 94. lihat Fathul bari. . laki-laki yang menjual orang merdeka (bukan budak) lalu memakan harga uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan orang lain. lalu berkhianat. 4/ 447. sedang sang ayah mampu. tindakan semacam itu hukumnya haram. Misalnya anak tersebut memang dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Secara umum. Seperti sedang sakit. memiliki keluarga besar. TIDAK ADIL DI ANTARA ANAK Di antara orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada sebagian anaknya. Menurut pendapat yang kuat. Bin Baz.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 119 “Tiga jenis (manusia) yang Aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat.

Hadits riwayat Bukhari. Dalilnya secara umum adalah firman Allah Ψ: “Berlaku adillah. (Q.S. ia menjawab: ”Tidak!”. Al Maidah: 8). hendaknya ia berniat jika anaknya yang lain dalam kondisi yang sama. karena adil itu lebih dekat kepada takwa.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 120 Jika sang ayah memberi anaknya sesuatu dengan sebab yang dibenarkan syara’. . . Rasulullah ρ bersabda: ”Kembalikanlah (budak itu)”. lihat Fathul Bari. Fathul Bari. Adapun dalilnya secara khusus adalah hadits riwayat Nu’man bin Basyir τ : Suatu hari sang ayah mengajaknya kepada Rasulullah ρ. dan bertakwalah kepada Allah”. sang ayah berkata: ”Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini seorang budak”. Ia berkata: “Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya”. 96 Dalam suatu riwayat disebutkan: 95 96 . 5/ 211. Rasulullah ρ bertanya: "Apakah setiap anakmu juga engkau beri hal yang sama?". 95 Dalam riwayat yang lain Rasulullah ρ bersabda: َ ‫قوا الله واعْدل ُوا بي‬ َ )) (( ‫م‬ ُ ّ ‫فات‬ ْ ُ ‫ن أوْل َدِك‬ َ َْ ْ ِ َ َ “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu”. ia akan memberinya pula. 5/ 211.

Sebagian ayah mengistimewakan salah seorang anaknya hanya karena wajah anak tersebut mirip dengan keluarga dari pihak ayah. karena aku tidak memberi kesaksian atas suatu kedzhaliman “. 3/ 1243. kita akan mendapatkan beberapa orang tua yang tidak takut kepada Allah Ψ dalam soal pengistimewaan sebagian anaknya atas anaknya yang lain dengan berbagai pemberian. menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka. oleh Abu Dawud. 97 Menurut Imam Ahmad rahimahullah: "Anak lakilaki mendapat pemberian dua kali lipat bagian anak perempuan. Imam Ibnul Qayyim telah mentahqiq masalah ini dalam Hasyiah Ala Abi Daud dengan keterangan yang sangat jelas. yakni seperti dalam pembagian warisan 98. . Bila kita perhatikan kondisi sebagian keluarga. Tindakan yang kemudian membuat anak saling cemburu. Shahih Muslim. janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi. Atau ia mengistimewakan anak-anak dari salah seorang istrinya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 121 ْ َ‫ي ل َ أ‬ ْ ُ ‫)) فَل َ ت‬ ‫ور‬ َ ُ ‫شهَد‬ ُ ‫ ى‬ ْ َ ‫ي إ ِذ‬ ْ ‫جهه‬ ْ ّ ‫ن فَإ ِن‬ ْ ِ ‫شهِد ْن‬ َ ‫عل‬ (( “Jika demikian.Masa’ilul Imam Ahmad. hal. Hal itu misalnya dengan 97 98 . sedang anak-anak dari istri yang lain kurang ia pedulikan. sedang yang lain dianak tirikan karena lebih menyerupai dengan wajah keluarga pihak ibu. . 204.

. sedang anakanaknya dari istri yang lain tidak demikian. 1623. mereka yang dianak tirikan tidak mau membalas budi kepada orang tuanya. 4/ 269. bersabda Rasulullah ρ : Dalam hal ini Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫سأ‬ ‫ن‬ ِ َ‫ل و‬ ِ ‫ر‬ ِ ْ ‫ما ي ُغْن ِي‬ ْ َ ‫ما ي‬ َ ‫ن‬ َ ّ ‫ه فَإ ِن‬ َ ُ‫عن ْد َه‬ َ )) ْ ‫مهه‬ ُ ِ ‫سههت َك ْث‬ ْ ‫م‬ ّ ‫غنه ى ا‬ ْ َ ، ‫م‬ ‫ي‬ ِ َ ‫ي ل َ ت َن ْب‬ ّ َ‫جه‬ َ ‫ر‬ َ َ َ‫ و‬:‫وا‬ َ ‫نه‬ ْ ‫ج‬ ْ ‫غه‬ ْ ِ‫لهذ‬ ْ ُ ‫قهال‬ ِ ‫م‬ َ ِ ‫مها ال‬ َ َ ْ َ َ َ (( ‫ه‬ ُ ‫سأل‬ ِ ْ ‫شي‬ ِ ْ‫ه وَي ُع‬ ِ ْ ‫ما ي ُغَد ّي‬ ْ ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ‫ه ال‬ ُ َ‫مع‬ َ ُ ْ ‫ قد‬:‫ة ؟ قال‬ 99 . 99 36. MEMINTA-MINTA DI SAAT BERKECUKUPAN Sahl bin Handzhaliyah τ meriwayatkan. َ َ ‫)) أ َل َيس يسر‬ َ ْ ‫وا إ ِل َي‬ ٌ ‫وا‬ ‫ ء‬ ِ ‫ك‬ ْ ‫كأ‬ َ ‫ر‬ َ ‫س‬ ّ ِ ‫في ال ْب‬ ْ ُ ‫ن ي َك ُوْن‬ ّ ُ َ َ ْ (( “Bukankah akan menyenangkanmu jika mereka sama-sama berbuat baik kepadamu".Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 122 memasukkan anak-anak dari istri yang paling disayanginya ke sekolah-sekolah favorit. Sebab pada umumnya. shahih Muslim. Hadits riwayat Ahmad. Padahal akibat tindakan tersebut kelak akan kembali kepada dirinya sendiri.

bersabda Rasulullah ρ: َ َ ‫سأ‬ ‫ة‬ َ ‫ها‬ ‫جه‬ ‫مه‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ‫ها ي ُغْن ِي ْه‬ َ ‫ق‬ َ ‫ه‬ َ ْ‫ت ي َهو‬ َ ‫ن‬ َ ‫يا‬ ْ ‫ ء‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ل وَل َه‬ َ )) ْ ‫م‬ َ َ ً ْ‫و كد ُو‬ ً ْ‫خد ُو‬ ((‫ه‬ َ ِ ِ ‫جه‬ ْ َ‫ي و‬ ْ ِ‫شا ف‬ ْ ‫شا أ‬ “Barang siapa meminta-minta sedang ia dalam kecukupan. ia mengada-adakan 100 . Ketika ia menghadapi mangsanya. 6255. membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai blangko isian sumbangan. Bin Baz.101 Diantara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. mereka menghentikan dzikir para hamba Allah Ψ yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin. Mereka bertanya: “Apakah (batasan) cukup sehingga (seseorang) tidak boleh meminta-minta? Beliau menjawab: “Yaitu sebatas (cukup untuk) makan pada siang dan malam hari”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 123 “Barang siapa meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan. 100 Ibnu Mas’ud τ meriwayatkan. Shahihul Jami'. 101 . maka silahkan ia mengurangi atau memperbanyak". . sungguh orang itu telah memperbanyak (untuk dirinya) bara api Jahannam”. 1/ 388. Dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah τ disebutkan: "Barang siapa meminta-minta harta manusia agar dapat mengumpulkan harta banyak-banyak. Sebagian lain memakai modus agak berbeda. sungguh ia telah meminta bara api. Shahihul Jami'. maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh bekas cakaran dan garukan”. Hadits riwayat Ahmad. 6280.Hadits riwayat Abu Daud. 2/ 281.

meskipun tuntutan kebutuhan sangat menjerat. mengemis bahkan telah menjadi suatu profesi. Tetapi tidak demikian halnya dengan hak yang berkaitan dengan hamba. Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. hak-hak hamba adalah sangat besar nilainya. Bagi keluarga tertentu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 124 cerita sehingga berhasil mengelabui dan memperoleh uang. tetapi orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang mampu. Hakhak yang berkaitan antar sesama manusia -yang belum terselesaikan.kelak akan diadili pada hari yang utangpiutang tidak dibayar dengan dinar atau dirham. setiap masjid mereka jelajah. Pada saatnya. Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta. mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan. BERHUTANG DENGAN NIAT TIDAK MEMBAYAR Dalam pandangan Allah Ψ. Padahal tak jarang mereka itu dalam kondisi cukup mampu dan sungguh Allah Ψ Maha Mengetahui kondisi mereka. dan bila mereka mati barulah terlihat warisannya. tetapi . Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah Ψ hanya dengan bertaubat. Dan demikianlah. 37.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 125 dibayar dengan pahala atau dosa. sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak.‫عَنه‬ َ (( ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ َ ُ ُ ْ َ ِْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ْ “Barang siapa mengambil atau (berhutang) dan ia ingin melunasinya. Sebagian orang tak segan-segan membeli barangbarang secara kredit yang sebagiannya tak lepas dari syubhat atau sesuatu yang haram. Dalam kaitan hak antar sesama manusia Allah Ψ berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". Ironisnya. Misalnya dalam membeli mobil model baru. tetapi untuk memenuhi kebutuhan luks atau berlomba dengan tetangga-tetangganya. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran.S. An Nisa: 58).(Q. niscaya Allah Ψ akan melunaskan . Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫ ء‬ َ َ َ َ ‫)) من أ‬ َ ‫وا‬ ‫ه‬ َ ‫دا‬ ‫نا‬ ّ ‫ل ال‬ ّ ‫هها أ‬ َ ‫س ي ُرِي ْهد ُ أ‬ ُ ‫د ى الله‬ ْ ‫خذ َ أ‬ َ ‫م‬ ْ َ ِ َ ‫خذ َ يريد إتل َفَها أ‬ َ ‫ ومن أ‬. perkakas rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Di antara masalah yang banyak terjadi di tengahtengah masyarakat adalah gampang berhutang. Memperingatkan akibat perbuatan ini. atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain.

padahal di sisi Allah Ψ hutang-piutang merupakan masalah yang besar. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya. tidak bisa lepas dari urusan hutang-piutang. Dalil yang menegaskan hal tersebut adalah sabda Rasulullah ρ : َ َ ‫))سبحان الله ما‬ َ ‫ز‬ ْ ّ ‫ن الت‬ ‫فههي‬ ِ ِ‫شههدِي ْد‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫ذا أن‬ َ َ ْ ُ ُ ‫ل الل‬ َ ِ َ ‫م‬ َ َ ّ ً ُ َ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ِ ُ َ ّ ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ‫وا‬ ْ ِ َ ، ‫ن‬ ِ ْ ‫الد ّي‬ ُ ُ َ ‫م قُت ِه‬ َ ِ ‫م قُت‬ ‫ل‬ ِ ‫ل الل‬ ْ ‫مأ‬ ْ ‫مأ‬ َ ّ ‫ي ث ُه‬ ّ ‫ل ث ُه‬ ّ ُ‫ي ث‬ ّ ُ‫ه ث‬ َ ‫حي ِه‬ َ ِ ‫حي‬ ِ ْ ‫سب ِي‬ ْ َ َ ‫ه‬ ‫ضه‬ ْ ُ ‫ه ى ي‬ ‫حت ّه‬ ‫مه‬ َ َ ‫ها د‬ َ ‫جن ّه‬ ِ ْ ‫وَعَلي‬ َ ‫ق‬ َ ‫ة‬ َ ‫خ هل ا ل‬ ُ ‫ه ى عَن ْه‬ َ ‫ن‬ ٌ ‫ه د َي ْه‬ ((‫ه‬ ُ ُ ‫د َي ْن‬ “Maha Suci Allah. Dan barang siapa mengambil (berhutang) dengan keinginan untuk merugikannya (tidak membayar). mereka menganggapnya masalah yang remeh . 102 Banyak orang yang meremehkan soal hutang piutang. sedang ia memiliki hutang. lihat Fathul Bari. lalu terbunuh (lagi) kemudian dihidupkan lagi. 102 . pahala yang besar dan derajat yang tinggi. lalu terbunuh (lagi). niscaya Allah Ψ akan benar-benar membinasakannya". Hadits riwayat Bukhari. Bahkan hingga seorang syahid sekalipun yang memiliki beberapa keistimewaan yang agung. betapa kerasnya apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang-piutang. . seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 126 hutangnya. kemudian ia dihidupkan. 5/ 54.

103 Setelah mengetahui hal ini. 7/ 314. Yang menjadi pikirannya siang dan malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram. Lalu dengan harta haram itu ia makan. mengambil harta orang lain secara paksa. Padahal Rasulullah ρ bersabda: 103 . baik dari hasil pencurian. menyanyi. Shahihul Jami'. berkendaraan. ghasab (merampas). berpakaian. korupsi dari baitul mal umat Islam atau harta milik umum. tentu tak peduli dari mana harta dan bagaimana ia menggunakannya. MEMAKAN HARTA HARAM Orang yang tidak takut kepada Allah Ψ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 127 sungguh ia tak akan masuk surga sehingga dibayarkan untuknya hutang tersebut”. pemalsuan. kegiatan ribawi. atau menyewanya. suap. membangun rumah. lihat Al Mujtaba. pelacuran. . atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan. 3594. penjualan sesuatu yang haram. Hadits riwayat Nasa'i. melengkapi perabotannya. atau meminta disaat berkecukupan dan sebagainya. memakan harta anak yatim. masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan hutangpiutang? 38. serta membuncitkan perutnya dengan hal-hal yang haram tersebut.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 128 َ ْ‫ر أ َو‬ َ ‫ت‬ ّ ُ ‫)) ك‬ (( ‫ه‬ ِ ِ ‫ل ى ب‬ ّ ‫فال‬ ٍ ‫ح‬ ِ ‫ت‬ ْ ‫س‬ ْ َ‫ل ل‬ ُ ‫ن‬ َ َ ‫حم ٍ ن َب‬ ُ ‫نا‬ ْ ‫م‬ “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram.104 Pada hari kiamat ia akan ditanya tentang hartanya. Di sana tentu ia akan mengalami kerugian dan kebinasaan yang besar. tetapi dengan pahala atau dosa. . 19/ 136. 4495. Jika merupakan hak antar manusia. dengan memohon maaf dan kerelaan. sebelum datang suatu hari yang hutang-piutang tidak lagi dibayar dengan uang. Hadits riwayat Thabrani dalam Al Kabir. maka neraka lebih pantas baginya". orang yang memiliki harta dari yang haram. (berkorban untuk) berhala. berjudi. ShahihulJami'. dan bagaimana ia menggunakannya. Karena itu. dari mana ia peroleh. 39. maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak. MINUM ARAK MESKI HANYA SETETES Allah Ψ berfirman: “Sesungguhnya (minuman) arak. mengundi nasib dengan 104 . hendaknya ia segera berlepas diri daripadanya.

pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat di atas disejajarkan dengan pengharaman berhalaberhala. yakni tuhan orang-orang kafir dan patung-patung mereka. mereka bertanya: “Wahai Rasulullah. Al Maidah: 90). beliau menjawab: "Keringat ahli neraka atau cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni neraka". Nabi ρ mengabarkan tentang ancaman bagi peminum arak.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 129 panah adalah perbutan keji termasuk perbuatan syaitan. . akan memberinya minum dari Thinatul khabal”. (Q. tetapi hanya mengatakan jauhilah!! Dalam sunnahnya. ayat Al Qur’an tidak mengatakan minuman arak itu haram. 3/1587. Karena itu tak ada lagi alasan bagi orang yang mengatakan. Perintah untuk menjauhi sesuatu adalah salah satu dalil yang paling kuat tentang haramnya sesuatu. apakah Thinatul khabal itu?". sebagaimana yang diriwayatkan Jabir τ dalam sebuah hadits marfu’: ْ َ‫ن ي‬ ‫ب‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ ى اللهه‬ ُ ‫ر‬ ً ‫ههه‬ َ َ‫ه ت‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ِ ‫دا ل‬ ْ َ‫ ى ع‬ َ ‫شهه‬ ْ ‫مهه‬ َ ‫عههال‬ َ ‫علهه‬ َ ُ ْ َ ، ‫ل‬ ‫يهها‬ َ ‫ة ال‬ ِ َ ‫ن ط ِي ْن‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫س‬ َ :‫وا‬ َ ‫خ‬ ْ ‫رأ‬ ْ ُ‫ن ي‬ ْ ‫م‬ ُ َ ‫قي‬ ُ ْ ‫ال‬ ْ ‫قههال‬ ِ ‫با‬ ْ ‫م‬ َ ِ ‫سك‬ َ َ ‫ل ؟‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫سو‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ة ال‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫ما ط ِي ْن‬ ِ ‫ل الل‬ َ ‫خ‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫ و‬، ‫ه‬ ِ ‫ق أه ْ ه‬ َ َ‫ ع‬:‫ل‬ ِ ‫با‬ َ َ َ (( ‫ر‬ ‫نا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫رة‬ ‫صا‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫نا‬ ‫ال‬ ُ ْ ّ ّ ِ َ َ ْ ِ ِ “Sesungguhnya Allah Ψ memiliki janji untuk orang-orang yang meminum minuman keras.S. Hadits riwayat Muslim. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 105 105 . Di samping itu.

vodka. Shahihul Jami'. untuk menipu dan memperdaya manusia. 6525. baik dengan nama lokal maupun asing. 5/ 342. Shahihul Jami'.107 Mereka tidak menamakannya arak. maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala”. dan sebagainya. alkohol. wiski. sampanye. Hadits riwayat Thabrani. Di antaranya. 12/45. tetapi menamakannya dengan minuman jiwa. Di zaman ini pula. (tetapi) mereka menamakannya dengan nama yang lain”. Allah Υ berfirman: 106 . . 107 . 106 Saat ini jenis minuman keras dan arak sangat beragam. 5453. bir. Nama-namanya juga sangat banyak.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 130 Dalam hadits marfu’ Ibnu Abbas ψ meriwayatkan: َ ‫ن‬ ِ‫عاب ِهد‬ ِ َ‫ر ل‬ ِ ْ ‫مد‬ َ َ‫و ك‬ َ ‫ي الل ه‬ ْ ‫خ‬ ُ ‫ت‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ )) َ ‫ه وَهُ ه‬ َ ‫قه‬ ُ ‫م‬ ْ ‫م‬ ٍ ‫م‬ (( ‫ن‬ ٍ َ ‫وَث‬ “Barang siapa meninggal sebagai peminum arak. telah muncul golongan manusia sebagaimana disebutkan Nabi ρ dalam sabdanya: ُ ‫شربن ناس م‬ َ ْ ‫تي ال‬ ِ ‫م‬ َ ُ‫ر ي‬ ّ ‫س‬ ْ ‫خ‬ ّ ‫نأ‬ َ َ ‫موْن‬ َ ‫م‬ ْ ِ ٌ َ ّ َ َ ْ َ ‫)) ل َي‬ ِ‫ها ب ِغَي ْر‬ (( ‫ها‬ ِ ‫س‬ ْ ‫ا‬ َ ‫م‬ “Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak. Hadits riwayat Ahmad. arak.

dan setiap yang memabukkan adalah haram”. . 108 Jadi. Al Baqarah: 9). sedikit atau banyak 109. Syari'at Islam telah memberikan definisi agung tentang khamar (minuman keras). maka sedikitpun diharamkan” telah diriwayatkan Abu Dawud dengan No : 3681.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 131 “Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. 108 109 .S.Hadits yang mengatakan: “Semua yang banyak jika memabukkan. Hadits riwayat Muslim. fitnah dan permainan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Υ Definisi khamar itu. (Q. sedang mereka tidak sadar”. setiap yang merusak akal dan memabukkan adalah haram hukumnya. sebab pada hakikatnya jenis minumannya tetap satu dan hukumnya telah diketahui oleh kalangan umum. tertera dalam Shahihnya dengan no: 3128). sehingga membuat jelas masalah dan menepis tipu daya. . 3/1587. adalah sebagaimana di sabdakan Rasulullah ρ : ّ ُ ‫ر وَك‬ ّ ُ ‫)) ك‬ (( ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ٌ ‫را‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫خ‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ح‬ ٌ ‫م‬ ٍ ِ ‫سك‬ ٍ ِ ‫سك‬ “Setiap yang memabukkan adalah khamar. juga meskipun namanya berbeda-beda. padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri.

(tetapi) manakala ia bertaubat. mereka bertanya: “Wahai . (tetapi) manakala ia bertaubat. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk. maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 132 Yang terakhir dan ini merupakan wejangan dari Nabi ρ kepada para peminum khamar. Allah menerima taubatnya. Dan jika (masih) kembali lagi (minum khamar). Dan jika ia kembali lagi minum dan mabuk. Allah menerima taubatnya. jika meninggal ia masuk neraka. Allah akan menerima taubatnya. maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi. dan jika meninggal ia masuk neraka. maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi. (Tetapi) manakala ia bertaubat. Rasulullah ρ bersabda: ْ ‫قب َه‬ َ ‫ن‬ ْ ُ‫م ت‬ َ ْ ‫ب ال‬ ُ‫صهل َة‬ َ ِ‫شر‬ َ َ‫ر و‬ ُ ‫ل ل َه‬ ْ ‫ر ل َه‬ ْ ‫خ‬ َ )) َ ‫ه‬ َ َ ‫سك‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ن ت َه‬ ‫ل الن ّه‬ َ َ‫ت د‬ َ ‫ها‬ ْ ِ ‫ فَ هإ‬، ‫ر‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫حا‬ ً ‫با‬ َ ‫ص‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫رب َعِي‬ ْ‫أ‬ ْ َ ‫قب‬ َ َ‫عاد َ ف‬ ‫ل‬ ْ ُ‫م ت‬ َ ‫ن‬ ِ ْ ‫ه عَل َي‬ َ َ ِ‫شر‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ َ ‫تا‬ َ َ‫ب ف‬ ْ َ‫ر ل‬ ُ ‫ب الل‬ َ َ ‫سك‬ َ َ َ ‫خه‬ ، ‫ر‬ ‫ل الن ّه‬ ‫مه‬ َ َ‫ت د‬ ْ ِ ‫ فَهإ‬، ‫حا‬ ً ‫با‬ َ ‫ص‬ َ ‫ها‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫رب َعِي‬ ْ ‫صل َةُ أ‬ َ َ َ‫هاد َ ف‬ ‫ب‬ ‫ن عَه‬ ‫ب ت َه‬ ‫ن ت َه‬ ِ ‫ه عَلي ْه‬ َ ِ‫ش هر‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ‫ها‬ ْ ِ ‫ف َ هإ‬ ُ ‫ب الل ه‬ َ َ َ ْ َ ‫قب‬ ‫ن‬ ْ ُ‫م ت‬ ْ ِ ‫ فَهإ‬، ‫حا‬ ً ‫با‬ َ ‫صه‬ َ َ‫ف‬ ُ ‫ل له‬ ْ ‫رل‬ َ ‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫رب َعِي ْه‬ ْ ‫صهل َةُ أ‬ َ َ ‫سك‬ َ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ب ت َه‬ َ َ‫ت د‬ ِ ‫ه عَل َي ْه‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ل ال‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ ‫تا‬ ْ ِ ‫ فَإ‬، ‫ر‬ ُ ‫ب الل ه‬ َ ‫ما‬ َ َ ‫نا‬ َ َ َ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ ى‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ّ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫كا‬ ‫د‬ ‫عا‬ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ‫مها‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫سه‬ ‫ر‬ ‫يها‬ :‫وا‬ ‫ل‬ ‫قا‬ ، ‫ة‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫با‬ َ ْ ‫ال‬ ِ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ‫خ‬ َ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ‫ل ؟‬ َ ‫قا‬ (( ‫ر‬ َ ْ ‫ة ال‬ ُ َ‫رد ْغ‬ ّ ‫ل ال‬ َ ‫خ‬ َ ُ‫ ع‬:‫ل‬ ِ ْ‫رةُ أه‬ َ ‫صا‬ ِ ‫با‬ َ ِ ‫نا‬ “Barang siapa minum khamar dan mabuk. maka adalah hak Allah memberinya minum dari radghatul khabal pada hari kiamat”. jika meninggal ia masuk neraka.

110 Jika gambaran keadaan peminum minuman keras adalah sebagaimana yang kita ketahui di atas.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 133 Rasulullah. jika dihadiahkan sebagai cindera mata kepada kawan karib atau kolega pada kesempatan-kesempatan tertentu. hampir setiap toko-toko alat-alat dan perabotan rumah tangga menjual aneka ragam bejana yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang disepuh dengannya. yakni sebagai pecandu narkotika dan sebagainya? 40. Hadits riwayat Ibnu Majah. 3377. . MENGGUNAKAN BEJANA TERBUAT DARI EMAS DAN PERAK Saat ini. Demikian juga rumah orang-orang kaya dan hotel-hotel mewah. beliau menjawab: “Cairan kotor (yang keluar dari tubuh ) penghuni neraka”. tetapi mereka pergunakan 110 . apakah radghatul khabal itu?". Shahihul Jami'. Sebagian orang. 6313. maka bagaimana pula dengan gambaran keadaan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih keras dan berbahaya dari itu. ada yang tidak memajang barangbarang itu di etalase rumahnya. Bahkan saat ini bejana emas dan perak memberi kelas dan gengsi tersendiri.

demi mencegah kemungkinan dipakainya perabotan tersebut112. 111 Ketentuan hukum di atas berlaku untuk semua perabotan dan perlengkapan makan. Semacam ini juga tidak diperbolehkan. 41. Dalam hadits yang di riwayatkan Ummu salamah radhiallahu 'anha. sendok. Hadits riwayat Muslim. bahwasanya Rasulullah ρ memberikan ancaman kepada mereka. Kaleng kue yang disuguhkan saat pesta dan bejana lainnya yang terbuat dari bahan emas dan perak. KESAKSIAN PALSU 111 112 . garpu. Semua hal yang disebutkan di atas. tetapi hanya menyimpannya di lemari sebagai perhiasan". atau dipinjamkan kepada kawan-kawannya yang membutuhkan. 3/1634. sesungguhnya ia telah menggemuruhkan api jahannam di perutnya”. . pisau. dalam syari'at Islam hukumnya haram. . Sebagian orang berkata: "Kami tidak menggunakan bejana-bejana tersebut. Diambil dari keterangan Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 134 dalam kesempatan-kesempatan pesta. Seperti piring. beliau bersabda: ّ ‫نا‬ ُ ْ ‫ي ي َأ‬ ُ ‫كهه‬ ْ َ ‫ل وَي‬ ‫ة‬ ِ ‫ضهه‬ ِ ْ ‫ة ال‬ ِ ‫يهه‬ ِ ‫ب‬ ّ ‫ف‬ َ ِ ‫ي آن‬ ُ ‫ر‬ ّ ِ ‫)) إ‬ ْ ‫فهه‬ َ ‫شهه‬ ْ ِ‫لههذ‬ ْ (( ‫م‬ َ ‫ه‬ ِ ِ ‫ي ب َطن‬ َ ‫ر‬ َ ُ ‫ما ي‬ َ ّ ‫جهَن‬ ِ ‫ر‬ َ ّ ‫ب إ ِن‬ ِ َ‫والذ ّه‬ َ ‫نا‬ ْ ِ‫ر ف‬ ُ ‫ج‬ ْ ‫ج‬ َ “Orang yang makan atau minum di bejana perak atau emas. nampan untuk menyuguhkan makanan kepada tamu.

durhaka kepada kedua orang tua.، ‫ن‬ ُ ‫س‬ َ ‫جل َه‬ َ ْ ‫ق ال‬ ِ ْ ‫وال ِد َي‬ ْ َ ، ‫ر‬ َ ‫زا‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫وَقَو‬ :‫نها‬ َ ‫ر‬ َ ‫ته ى قُل‬ ّ ‫ح‬ َ ‫هها‬ َ ‫ما‬ ّ ‫ل ال‬ َ َ‫ ف‬:‫ل‬ ُ‫ر‬ ّ َ ‫ل ي ُك‬ ِ ْ ‫زو‬ . kemudian beliau duduk dan berkata):"Ketahuilah. ia berkata: “Kami sedang berada di sisi Rasulullah ρ beliau bersabda: lalu َ ُ ‫)) أ َل َ أ ُنبؤُك‬ َ َ ‫ر ؟ ) ث‬ َ ( ً ‫لثا‬ :‫نا‬ َ ْ ‫ قُل‬:‫وا‬ َ َ ‫ر ال ْك‬ ْ َّ ْ ُ ‫قال‬ ِ ِ ‫بائ‬ ِ َ ‫م ب ِأك ْب‬ َ َ َ‫ب‬ ُ َ . tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia”. Al Hajj: 30-31).‫ت‬ َ ‫ه‬ َ َ ‫سك‬ ُ َ ‫ل َي ْت‬ “Maukah.‫ه‬ َ ‫قهها‬ َ ْ‫سههو‬ ْ ‫اشإل‬ .‫ه‬ ِ :‫ل‬ ِ ‫بههالل‬ ِ ‫ل اللهه‬ َ ‫لهه ى‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫راك‬ َ ‫شهه‬ َ ‫يهها‬ َ َ ‫ أل‬:‫ل‬ َ ‫ها‬ ‫قه‬ َ َ‫ ف‬-‫ها‬ ‫مت ّك ِئ ًه‬ ُ ُ‫وَع‬ ُ ْ‫قو‬ َ َ‫ و‬. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah τ dari ayahnya.” (ketika beliau bersandar. aku kabarkan kepada kalian tentang tiga macam dosa besar?" (tigakali). dan persaksian . Beliau bersabda: "Yaitu menyekutukan Allah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 135 Allah Υ berfirman: “Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (Q.S. dengan ikhlas kepada Allah. mereka (para sahabat) menjawab: "Tentu wahai Rasulullah".

atau seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. dengki. misalnya karena permusuhan.” Ia berkata: “Dan Rasulullah ρ masih terus mengulang-ulang ucapannya sehingga kami berkata: “Sekiranya beliau diam”. Berapa banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena kesaksian palsu. 5/261.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 136 palsu. dan sebagainya. Juga karena kesaksian palsu mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut kecuali di pintu pengadilan atau di koridor/lobi. Berapa banyak pula penganiayaan menimpa orangorang yang tidak berdosa juga disebabkan karena kesaksian palsu. atau keterangan bersih diri. .” Maka laki-laki itupun memberikan kesaksian atas perkara yang tidak ia ketahui. atau dinisbatkan kepada nasab yang bukan nasabnya. Misalnya memberikan kesaksian tentang kepemilikan tanah. Termasuk menganggap enteng masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di pengadilan dengan mengatakan kepada seseorang yang ia temui: “Jadilah saksi untukku. Semua itu disebabkan karena kesaksian palsu. Hadits riwayat Bukhari. nanti aku akan menjadi saksi untukmu. lihat Fathul Bari. 113 . Di samping banyak faktor yang mengakibatkan kesaksian palsu. rumah. 113 Berulang-ulangnya peringatan Rasulullah ρ tentang kesaksian palsu tersebut karena banyak orang yang meremehkannya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 137 Ini adalah suatu kedustaan. MENDENGARKAN DAN MENIKMATI MUSIK Ibnu Mas’ud τ bersumpah dengan nama Allah Υ bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Υ : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan. (Q. Adalah nyanyian 114. (Q. Tafsir Ibnu Katsir: 6/333. dan menjadikan jalan Allah itu olokolokan. 114 .S. . Luqman: 6). Seharusnya. semua bentuk kesaksian itu adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Υ : “Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui”. 42. Yusuf: 81). mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.S.

dan dirubah bentuk mereka. As Silsilah Ash Shahihah. 115 Dan dalam hadits Anas bin Malik τ. No: 2212. Seruling adalah suara orang jahil (bodoh) dan ahli maksiat. Rasulullah ρ bersabda: ُ ِ ِ‫)) ل َي َك ُون َن فِي هَذ‬ ٌ ‫س‬ ، ‫خ‬ َ ‫ة‬ ٌ َ ‫ف وَقَذ‬ ٌ ‫س‬ ِ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ ‫خ‬ َ َ‫ف و‬ ّ ‫ه ا ْل‬ ْ ّ ْ ْ َ ‫هه‬ ُ ‫هه‬ َ َ ِ‫ك إ‬ ‫ت‬ ‫قي ْن َه‬ َ ْ ‫ذوا ال‬ ‫خه‬ ‫ر‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ذا‬ ‫وَذ َل ِه‬ َ ّ ‫وات‬ َ ِ ‫هها‬ ُ َ َ ْ ْ ِ ْ (( ‫ف‬ ِ ِ‫عاز‬ َ ‫م‬ َ َ‫و‬ َ ‫بال‬ ِ ‫وا‬ ْ ُ ‫رب‬ َ ‫ض‬ “Kelak akan terjadi pada umat ini (tiga hal): (mereka) di tenggelamkan (kedalam bumi). telah 115 116 . diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dzammul Malahi dan At Tirmidzi. 116 Nabi ρ melarang gendang. lalu menyatakan. . lihat Fathul Bari. mengundang biduanita-biduanita (untuk menyanyi) dan menabuh (memainkan) musik”. khamar. Yaitu jika mereka minum arak. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berdasarkan hadits-hadits shahih yang melarang alat-alat musik secara mutlak. 10/ 51. sutera. . dihujani dengan batu. 2203. dan alat-alat musik”. Hadits riwayat Bukhari.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 138 Abu Amir dan Abu Malik Al Asy’ari ψ meriwayatkan. bersabda Rasulullah ρ : َ ‫)) ل َيك ُهونن م هن أ ُمت ِه‬ ‫ر‬ ِ ْ ‫ن ال‬ ِ َ ‫س هت‬ َ ْ‫حل ّو‬ ٌ ‫وا‬ ْ َ‫م ي‬ ّ ‫حه‬ َ ‫ي أق ْ ه‬ ْ ّ ْ ِ ّ َْ َ (( ‫ف‬ َ ْ ‫وال‬ َ ِ‫عاز‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫وال‬ َ ْ ‫وال‬ ْ ‫خ‬ َ ‫ر‬ َ ‫م‬ َ ‫ر‬ َ ْ ‫حرِي‬ َ “Kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina.

Karena itu tidak mengherankan jika para ulama menyebutkan. dan yang lainnya. Dan secara umum. nyanyian dan musik adalah tema besar zaman ini yang melahirkan banyak fitnah. bahayanya akan lebih bertumpuk jika untaian kata-kata syairnya berkisah tentang cinta. rebab. Tidak diragukan lagi. menumbuhkan perasaan nifak di dalam hati. baik oleh biduan atau biduan wanita. simbab. Kemudian tak diragukan lagi. guitar. di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah: "Keterlenaan dan mabuknya jiwa akibat pengaruh nyanyian lebih besar bahayanya dari pada akibat minum arak. harpa. Seperti. Bahkan alat-alat musik modern tersebut lebih cepat mempengaruhi mabuknya jiwa dari pada alat-alat musik zaman dahulu yang telah diharamkan dalam beberapa hadits. Saat ini bahkan kita kenal istilah dakwah lewat musik. 117 . masuk dalam kategori alat-alat musik yang dilarang oleh Nabi ρ.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 139 menetapkan haramnya alat-alat musik seperti. kecantikan wanita atau ketampanan pria 117. biola. asmara. nyanyian adalah jalan/sarana yang dapat menghantarkan pada perbuatan zina. pelanggarannya akan lebih keras dan dosanya akan lebih besar jika alat-alat musik tersebut diiringi dengan nyanyian. Lalu. Menurut penuturan para ulama. seruling. piano. alat-alat musik modern yang kita kenal saat ini. Adakah pencampur-adukan antara kebenaran dan kebatilan yang lebih nyata dari ini? . dan sebagainya. kecapi.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 140 Musibah itu semakin menjadi-jadi. Amien … 43. komputer. bel. Allah Υ berfirman: “Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Untuk menghindari berbagai hal di atas sungguh memerlukan kekuatan hati yang tangguh. Allah Υ menggambarkan dan mengidentikkan ghibah dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikkan. dan menyeru agar hamba-hamba-Nya menjahuinya. setelah pada zaman ini kita saksikan musik menyelusup ke setiap barang dan ruang. sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?. Seperti jam dinding. pesawat telpon. . sering kali yang dijadikan hidangannya adalah menggunjing umat Islam. Mudahmudahan Allah Υ menjadi penolong bagi kita semua. mainan anakanak. Padahal Allah Υ melarang hal tersebut. GHIBAH (MENGGUNJING) Dalam banyak pertemuan di majlis. dan sebagainya.

118 Jika ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim. akhlak. dan jika tidak terdapat padanya. Al Hujurat: 12). sedang ia tidak suka (jika hal itu disebutkan). Beliau bersabda: "Yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya". agama. menirukan tingkah laku 118 . baik dalam soal jasmani. maka engkau telah menggunjingnya (melakukan ghibah). Beliau menjawab: "Jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu. Nabi ρ menerangkan makna ghibah (menggunjing) dengan sabdanya: َ ُ ‫ الله ورسول‬:‫قال ُوا‬ َ ، ‫م‬ ُ َ ‫ما ال ْغِي ْب‬ َ ْ ‫رو‬ ُ َ ‫ه أعْل‬ ُ ْ ُ ََ ُ َ ‫ن‬ ْ َ ‫ة ؟‬ ُ ْ ‫)) أت َد‬ َ َ ‫ أ‬:‫ل‬ َ ‫ها‬ َ ‫ر‬ َ َ ‫قا‬ ‫ن‬ ‫مه‬ ‫خه‬ َ َ‫ك أ‬ ْ ِ‫ت إ‬ َ ‫رأي ْه‬ ُ ‫ر‬ َ ِ‫ك ب‬ َ َ ‫ قِي ْه‬. . Hadits riwayat Muslim.S. Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui". bentuk lahiriah dan sebagainya. maka engkau telah berdusta padanya”. ditanyakan: “Bagaimana halnya jika apa yang saya katakan itu (memang) terdapat pada saudaraku?". 4/ 2001.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 141 maka tentulah kamu merasa jijik dengannya”. Di antaranya dengan membeberkan aibnya.‫ه‬ َ ‫ها ي َك ْه‬ ُ ْ ‫ ذِك‬:‫ل‬ َ َ َ َ ‫ها‬ ُ ْ‫ما أقُو‬ ‫ها‬ ‫مه‬ ‫ن ك َه‬ ‫ل ؟ قَه‬ ِ ‫يأ‬ ِ ‫ن فِي ْه‬ َ ‫ها‬ ْ ِ ‫ إ‬:‫ل‬ َ ‫كا‬ َ ‫ه‬ َ ‫ي‬ ْ ‫خ‬ ْ ِ‫ن ف‬ ُ ْ‫قو‬ (( ‫ه‬ َ َ‫ه ف‬ َ َ‫ل ف‬ ُ َ‫ت‬ ِ ْ ‫ن فِي‬ ْ ِ ‫ وَإ‬، ‫ه‬ ُ ّ ‫قد ْ ب َهَت‬ ْ َ‫ن ل‬ ُ َ ‫قدِ اغْت َب ْت‬ ْ ُ ‫م ت َك‬ “Tahukah kalian apakah ghibah itu?". (Q. hati. kekayaan. Caranyapun bermacam-macam.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

142

atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Banyak orang meremehkan masalah ghibah, padahal dalam pandangan Allah Υ ia adalah sesuatu yang sangat keji dan kotor. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah ρ :

َ ‫)) الربا اث ْنان وسبعون با‬ ‫ل‬ ‫ها إ ِت ْي َه‬ ‫ناهَه‬ َ ْ ‫با أد‬ ُ ‫ر‬ ُ ‫ها‬ ً َ َ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ّ ِ ‫جه‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫ وإ‬، ‫أ ُمههه‬ َ ِ ‫سههت‬ ‫ي‬ ُ َ ‫طال‬ ِ ‫ل‬ ُ ‫ر‬ َ‫ر‬ ّ َِ ُ ّ ْ ‫بهها ا‬ ْ ‫فهه‬ ِ ‫جهه‬ ّ ‫ة ال‬ ّ ‫ ى ال‬ ْ ‫نأ‬ َ ‫ربهه‬ (( ‫ه‬ ِ َ‫ض أ‬ ِ ِ ْ ‫خي‬ ْ ‫ع‬ ِ ‫ر‬
“Riba itu ada tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menggauli ibunya (sendiri), dan yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki terhadap kehormatan saudaranya”.119 Wajib bagi orang yang hadir dalam majlis yang sedang ada ghibah didalamnya, untuk mencegah kemungkaran dan membela saudaranya yang dipergunjingkan. Nabi ρ amat menganjurkan hal demikian, sebagaimana dalam sabdanya:

‫ه‬ َ ‫ه‬ َ ّ ‫رد‬ ِ َ‫ض أ‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ج ه ِه‬ ِ ‫خي ْه‬ ْ َ‫ن و‬ ُ ‫رد ّ الله‬ َ )) ْ ‫عه‬ َ ‫ه‬ ْ ‫عه‬ ْ ‫عه‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ر‬ ْ ((‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ‫م ال‬ ّ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ر ي َو‬ َ ‫يا‬ َ ‫نا‬

“Barang siapa menolak (ghibah atas) kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah Υ akan menghindarkan api neraka dari wajahnya”.
119

. As silsilah As Shahihah; 1871.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

143

44. NAMIMAH (MENGADU DOMBA) Yaitu mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan, serta yang menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Allah Υ mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firman-Nya:

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah". (Q.S; Al Qalam: 1011). Dalam sebuah hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Hudzaifah τ disebutkan:

ُ ‫خ‬ (( ‫ت‬ ُ ْ ‫)) ل َ ي َد‬ َ ّ ‫جن‬ ّ َ‫ة ق‬ َ ْ ‫ل ال‬ ٌ ‫تا‬
“Tidak akan masuk surga Al Qattat (tukang adu domba]".120
120

. Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 10/472. Dalam An Nihayah karya Ibnu Atsir; 4/11 disebutkan: “ …..Al qattat adalah orang yang menguping (mencuri dengar pembicaraan) tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa

144

Ibnu Abbas ψ meriwayatkan:

‫حي ْط َه‬ ‫حه‬ ِ ‫ن‬ ِ‫مدِي ْن َهة‬ ِ ‫ط‬ ٍ ِ ‫هائ‬ َ ِ‫ ب‬ ‫ي‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ )) ِ ‫ها‬ ْ ‫مه‬ ّ ‫ر الن ّب ِه‬ ّ ‫مه‬ ُ ‫ها‬ ‫مه‬ ‫سه‬ ِ ‫سه‬ َ ّ ‫ن ي ُعَهذ‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫ت إ ِن‬ َ َ‫ف‬ َ ِ‫ي قب ُوْرِه‬ َ ْ‫ص هو‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ن فِ ه‬ ِ ‫با‬ ِ ْ ‫هان َي‬ َ ‫قا‬ ‫م‬ َ َ‫ف‬ َ ّ ‫ما ي ُعَذ‬ َ ّ ‫ ي ُعَذ‬: ‫ي‬ ّ ‫ر ث ُه‬ َ َ‫ن و‬ ْ ِ‫ن ف‬ ِ ‫با‬ ِ ‫با‬ ّ ِ ‫ل الن ّب‬ ٍ ْ ‫ي ك َب ِي‬ َ (‫ر‬ َ َ ‫قهها‬ ‫ن‬ ّ ِ ‫ وَإ‬:‫ة‬ ٍ ‫يهه‬ ِ ‫و‬ َ ‫كهها‬ ْ ِ ‫ه ل َك َب‬ َ ‫وا‬ َ :‫ل‬ ُ ‫نهه‬ ٌ ‫يهه‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ‫فهه‬ َ ) ‫ ى‬ َ ‫بلهه‬ َ ْ َ َ ‫ي‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫م‬ ِ ِ ‫ن ب َوْل‬ ِ ‫ر‬ َ ‫و كا‬ َ ‫أ‬ ْ َ ‫ما ل ي‬ ْ َ‫ر ي‬ َ ُ‫حد ُه‬ ْ ‫شهه‬ ُ ‫خ‬ َ ، ‫ه‬ ْ ‫م‬ ُ ِ ‫ست َت‬ (( ‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ّ ‫بالن‬ َ ْ ‫مي‬ ِ
“(Suatu hari) Rasulullah ρ melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun Madinah, tiba-tiba beliau mendengar dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya, lalu Nabi ρ bersabda: ”Keduanya disiksa, padahal tidak karena masalah yang besar (dalam anggapan keduanya), lalu bersabda: "Benar" (dalam sebuah riwayat disebutkan: "Padahal sesungguhnya ia adalah persoalan besar), salah seorang diantaranya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan seorang lagi (karena) suka mengadu domba”. 121 Di antara bentuk namimah yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan seseorang terhadap seorang lelaki tentang istrinya atau sebaliknya, dengan maksud untuk merusak hubungan suami-istri tersebut. Demikian pula adu domba yang dilakukan sebagian karyawan kepada teman karyawannya yang lain. Misalnya dengan mengadukan ucapan-ucapan kawan
121

. Hadits riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari; 1/317.

Semua hal ini hukumnya haram.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 145 tersebut kepada direktur atau atasannya dengan maksud untuk memfitnah dan merugikan karyawan tersebut. .

Beliau ρ bersabda: َ ‫ذان م‬ َ ِ‫جع‬ (( ‫ر‬ ْ ‫نأ‬ ُ ‫ما‬ ْ ِ ‫ل ا ْل‬ َ ّ ‫)) إ ِن‬ َ َ ‫ل ال ْب‬ ِ ‫ج‬ ْ ِ ُ َ ْ ‫ست ِئ‬ ِ ‫ص‬ “Sesungguhnya diberlakukannya meminta izin (ketika masuk rumah orang lain) adalah untuk (menjaga) penglihatan” .122 Pada saat ini. An Nur: 27). lihat Fathul Bari. dengan berdesakannya bangunan dan saling berdempetnya gedung-gedung serta saling berhadap-hadapannya antara pintu dengan pintu dan 122 . alasan diharuskannya meminta izin adalah karena dikhawatirkan orang yang masuk akan melihat aurat yang ada di rumah.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 146 45. MELONGOK RUMAH ORANG LAIN TANPA IZIN Allah Ψ berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. Hadits riwayat Bukhari. . Rasulullah ρ menegaskan. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya”.S. (Q. 11/ 24.

123 Dalam riwayat lain dikatakan: (( ‫ص‬ َ ‫ف‬ َ َ‫)) ف‬ َ َ ‫ه فَل َ دِي‬ ُ َ‫ة ل‬ ُ َ ‫وا عَي ْن‬ َ ‫صا‬ َ ِ‫ه وَل َ ق‬ ْ ُ‫قؤ‬ 123 . Rasulullah ρ bersabda: ّ ‫ح‬ ‫ل‬ َ َ‫م ف‬ ِ ْ ‫ي ب َي‬ َ ْ ‫قد‬ َ َ ‫ن اط ّل‬ ْ ِ‫ر إ ِذ ْن ِه‬ َ )) ْ ِ‫ع ف‬ ِ ْ ‫ت قَوْم ٍ ب ِغَي‬ ِ َ‫م‬ (( ‫ه‬ َ ‫ف‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫مأ‬ ُ َ ‫وا عَي ْن‬ ْ ُ‫ل َه‬ ْ ُ‫قؤ‬ “Barang siapa melongok rumah suatu kaum dengan tanpa izin mereka. Dan disebabkan oleh bahayanya akibat tindakan ini. maka halal bagi mereka mencolok mata orang tersebut". mereka yang tinggal di gedung yang lebih tinggi. . Hadits riwayat Muslim. malah yang terjadi terkadang dengan sengaja. menjadikan kemungkinan saling mengetahui isi rumah tetangga orang lain kian besar. banyak yang tak mau menundukkan pandangannya. dengan leluasa memandangi lewat jendela mereka ke rumah-rumah tetangganya yang lebih rendah. Ironisnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 147 jendela dengan jendela. banyak kemudian menjadi bencana dan fitnah. sekaligus sarana menuju yang diharamkan. karena perbuatan tersebut. Ini adalah salah satu pengkhianatan dan pemerkosaan terhadap hak-hak tetangga. 3/ 1699. sehingga syari'at Islam membolehkan mencolok mata orang yang suka melongok dan melihat isi rumah orang lain.

kecurigaan dan kebencian di antara mereka. 125 Termasuk di dalamnya berbisik dengan tiga orang dan meninggalkan orang yang ke-empat dan demikian seterusnya. Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah ρ menerangkan hukum dan akibat perbuatan ini dalam sabdanya: ْ ‫ن‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ر‬ ‫ج ى اث ْن َه‬ ‫ فَل َ ي َت َن َه‬، ‫ة‬ َ ‫ال‬ ً َ ‫م ث َل َث‬ َ ْ‫ن د ُو‬ َ ‫ها‬ ْ ُ ‫ذا ك ُن ْت‬ ِ ‫ها‬ ِ ‫خه‬ َ ُ َ (( ‫ه‬ ْ َ ‫ت ى ت‬ ِ ، ‫س‬ ّ ‫بال‬ ّ ‫ح‬ ْ ُ ‫ل ذ َل ِك ي‬ ْ ‫نأ‬ َ ُ ُ ‫حزِن‬ ِ ‫وا‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ْ ‫خت َل ِط‬ ِ ‫نا‬ “Jika kalian sedang bertiga. sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih”. 124 46. juga tidak ada qishash baginya”. Bahkan sikap dan tindakan seperti ini sebenarnya merupakan langkah syaitan untuk memecah belah umat Islam dan menebarkan kecemburuan. 2/ 385. 11/83. maka tidak ada diyat (ganti rugi) untuknya. sehingga kalian membaur dalam pergaulan dengan manusia. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 148 “ … Kemudian mereka mencolok matanya. sikap dan tindakan ini sungguh amat tidak terpuji. . 124 125 . 6022. maka janganlah dua orang berbisik tanpa seorang yang lain. BERBISIK EMPAT MATA DAN MEMBIARKAN ORANG KETIGA Dalam sebuah majlis dan pergaulan. lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Bukhari. Shahihul Jami'.

sebagian ada yang sampai menyapu debu yang ada di belakangnya. bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: . Abu Dzar τ meriwayatkan. ISBAL Di antara hal yang sering dianggap remeh oleh manusia. Sebagian ada yang pakaiannya hingga menyentuh tanah. sedangkan dalam pandangan Allah Ψ merupakan masalah besar adalah soal isbal. yaitu menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki. Atau memberikan asumsi bahwa keduanya menginginkan suatu kejahatan terhadap dirinya. Atau mungkin menimbulkan asumsi-asumsi lain yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan pergaulan mereka di kemudian hari. Tidak diragukan lagi.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 149 Demikian pula. 47. berbisik hanya berdua dengan tidak menghiraukan orang ketiga adalah salah satu bentuk penghinaan kepadanya. jika kedua orang tersebut berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga.

tidak pula dilihat dan disucikan serta bagi mereka siksa yang pedih. Dan (ketiga) orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu". musbil (orang yang memanjangkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki). baik dengan maksud takabbur atau tidak. Hadits riwayat Muslim. .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 150 ‫ر‬ ٌ َ ‫)) ث َل َث‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫ق‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ َ ‫يا‬ ُ ‫م الله‬ ُ ُ ‫مه‬ ُ ّ ‫ة ل َ ي ُك َل‬ ُ ‫ة وَل َ ي َن ْظ ُه‬ َ ُ ِ ‫س هب‬ َ ‫م عَه‬ ‫ل‬ ٌ ‫ذا‬ َ ُ ‫م وَل َ ي‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ ا َل‬:‫م‬ ٌ ‫ب أل ِي ْه‬ ْ ‫م وَل َهُ ه‬ ْ ِ‫زك ّي ْه‬ ْ ِ‫إ ِل َي ْه‬ :‫ة‬ ‫من ّه‬ ٍ ‫واي َه‬ ٍ ‫واي َه‬ ُ ‫ها‬ َ ِ ‫ إ‬:‫ة‬ َ ْ ‫وال‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ‫ن )وَفِه‬ َ ( ُ‫ره‬ َ ‫زا‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ‫) وَفِه‬ ْ ْ ّ َ ً َ ‫ي‬ ‫ه‬ ِ ‫ق‬ ِ ْ ‫من‬ ُ َ ‫س هلعَت‬ ُ ‫فه‬ ُ ‫وال‬ ُ ‫من ّه‬ َ ‫شي ْئا إ ِل‬ َ (‫ه‬ ْ ِ ‫ي ل ي ُعْط‬ ْ ِ‫ا َل ّذ‬ َ ْ ‫ف ال‬ (( ‫ب‬ ِ ِ ‫حل‬ َ ْ ‫بال‬ ِ ِ ِ‫كاذ‬ “Tiga (golongan manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Υ pada hari kiamat. Dalam riwayat lain dikatakan: Yaitu orang-orang yang tidak memberi sesuatu kecuali ia mengungkit-ungkitnya. Ancaman untuk musbil adalah mutlak dan umum. Lalu (kedua) mannan. Hadits riwayat Ahmad. 5571. . 6/ 254. Shahihul Jami'. Padahal sebenarnya ia hanya ingin membela diri yang tidak pada tempatnya. tempatnya adalah di neraka”. 126 Orang yang berdalih:"Saya melakukan isbal tidak dengan disertai niat takabbur (sombong)". 1/ 102. dalam sebuah riwayat dikatakan: “Musbil kainnya. Yaitu. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah ρ : ْ َ ‫ح‬ (( ‫ر‬ ّ ‫في ال‬ ِ َ‫ر ف‬ ِ ‫ن‬ َ ِ ‫ن ا ْشإل‬ ْ َ ‫ما ت‬ َ )) َ ‫م‬ ِ ‫نا‬ ِ ‫زا‬ ِ ْ ‫ت الك َعْب َي‬ “Kain (yang memanjang) di bawah mata kaki. 127 126 127 .

. Hadits riwayat Bukhari. Hadits riwayat Abu Daud. gamis (baju panjang) dan sorban.128 Sebab dengan begitu ia telah melakukan dua hal yang diharamkan sekaligus.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 151 Jika seseorang melakukan isbal dengan niat takabbur. mereka diperbolehkan menurunkan pakainnya sebatas satu jengkal atau sehasta 128 129 . niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”. 4/ 353. Shahihul Jami'. ρ yang ْ َ ‫)) ا‬ ُ ‫با‬ ‫و‬ َ ْ ‫وال‬ ‫ل فِه‬ ِ ‫مه‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫هي ا ْشإل‬ َ ‫سه‬ ْ ِ ‫شإل‬ َ ‫ما‬ َ ِ‫وال ْع‬ َ ، ‫ة‬ َ ‫ص‬ َ ‫ر‬ ِ ‫زا‬ ِ ‫مي ْه‬ ً ْ ‫شي‬ َ ‫ها‬ ‫م‬ َ َ ‫خي َل‬ ُ ‫ئا‬ ِ ‫ه إ ِل َي ْه‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ن‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ ُ ‫ر الله‬ ْ َ ‫ ء ل‬ َ َ ْ ‫من‬ ّ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ِ ُ ‫م ي َن ْظ‬ ْ (( ‫ة‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ِ َ َ ِ ‫ا‬ “Isbal itu dalam kain (sarung). Isbal diharamkan dalam semua sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah diriwayatkan Ibnu Umar ψ : pakaian. maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat” . yaitu termasuk dalam sabda Nabi ρ : ‫م‬ َ َ ‫خي َل‬ ُ ‫ه‬ ِ ‫ه إ ِل َي ْه‬ َ ‫ن‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ ُ ‫ر الله‬ ْ ‫ ء ل َه‬ ُ َ ‫ر ث َهوْب‬ َ )) ّ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م ي َن ْظ ُه‬ (( ‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫يا‬ “Barang siapa menarik bajunya dengan takabbur.129 Adapun wanita. . 3/ 465. 2770. maka siksanya akan lebih keras dan berat. Barang siapa yang menarik daripadanya dengan sombong. yakni isbal dan takabbur.

Ada pula yang sepuhan. Hadits marfu' dari Abu Musa Al Asy'ari. 130 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 152 untuk menutupi kedua telapak kakinya. rantai. medali. misalnya. dan sebagainya. jam tangan. LAKI-LAKI MEMAKAI PERHIASAN EMAS Rasulullah ρ bersabda: ُ ّ ‫ح‬ ‫ ى‬ َ ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ ُ ‫)) أ‬ ِ ‫نا‬ َ ِ ‫ل ِشإل‬ ُ َ‫ب و‬ َ َ‫والذ ّه‬ َ ْ ‫تي ال‬ َ ‫ر‬ ّ ‫ثأ‬ ّ ‫ح‬ َ ‫ر‬ َ ْ ‫حرِي‬ َ ‫عل‬ (( ‫ها‬ َ ِ‫ذ ُك ُوْر‬ “Dihalalkan atas kaum wanita dari umatku sutera dan emas. sepatu emas. Termasuk jenis kemungkaran dalam masalah ini adalah. hadiah yang diberikan pada sayembarasayembara dan pertandingan-pertandingan. dan sebagainya dengan kadar emas yang berbeda-beda. 4/ 393. bahkan mungkin kainnya harus ada yang membawakan dari belakangnya. . 130 Saat ini. jam tangan emas pria. kancing baju. 48. Shahihul Jami. (tetapi keduanya) diharamkan atas kaum lelaki mereka”. Seperti. riwayat Ahmad. pena. 207. sebab ditakutkan akan tersingkap oleh angin atau lainnya. di pasar atau di toko-toko banyak kita jumpai barang-barang konsumsi laki-laki yang terbuat dari emas. Tetapi tidak dibolehkan melebihi yang wajar seperti umumnya busana pengantin yang panjangnya di tanah hingga beberapa meter. kaca mata.

131 Dari Ibnu Abbas ψ. kemudian beliau bersabda: 49. lalu ia menjawab: “Demi Allah. Hadits riwayat Muslim. kepada laki-laki itu dikatakan: 'Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah!. serta merta beliau mencopot lalu membuangnya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 153 َ َ ِ‫م إ‬ ‫فههي‬ ِ ‫ها‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ة‬ ٍ ‫ر‬ َ ‫ج‬ ْ َ ‫ر فَي‬ َ ‫ل ى‬ َ ‫مد ُ أ‬ ْ ‫ج‬ ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ْ‫)) ي َع‬ َ ‫عل‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ٍ ‫نا‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫ي َد‬ “Salah seorang dari kamu sengaja (pergi) ke bara api. Ironisnya. Setelah Rasulullah ρ pergi. Bahkan 131 . lalu dipasarkan di tengah-tengah kaum muslimin. 3/1655. MENGENAKAN PAKAIAN PENDEK. bahwasanya Rasulullah ρ melihat cincin emas di tangan seseorang. pakaian-pakaian tersebut tidak menutup aurat karena amat pendek. selamanya aku tak akan mengambilnya. kemudian memakainya (mengenakannya) di tangannya!. karena Rasulullah ρ telah membuangnya”. . Musuh-musuh Islam itu menciptakan bermacam-macam mode pakaian. TIPIS DAN KETAT Di antara peperangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam pada zaman ini adalah mode pakaian. tipis dan ketat.

dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. meski di antara sesama mereka atau di depan mahramnya sendiri. Kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. kepala mereka seperti punuk onta yang condong. atau yang ada lubang di beberapa bagiannya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah τ. berjalan dengan menggoyang-goyang pundaknya dan berlenggak lenggok. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mendapat wanginya. Rasulullah ρ mengabarkan bakal munculnya pakaian seperti ini di akhir zaman. sehingga ketika duduk tampak auratnya. 132 . beliau ρ bersabda: َ َ ‫فان من أ َهْل النار ل‬ ‫م‬ ‫مه‬ ِ )) ٌ ْ‫ قَهو‬، ‫ها‬ ْ ‫معَهُه‬ َ ‫م‬ َ ُ ‫ره‬ ْ ِ ّ ِ َ ‫مأ‬ ْ ِ ِ َ َ ْ ‫صن‬ ٌ ‫يا‬ ٌ ‫سا‬ ‫ ء‬ َ َ ‫ب ال ْب‬ ّ ‫ها ال‬ َ ْ ‫ط ك َأذ‬ ِ َ ْ‫ضرِب ُو‬ ْ َ‫ر ي‬ َ ‫س‬ َ ِ ‫ وَن‬، ‫س‬ َ ‫نا‬ َ ِ‫ن ب‬ ِ ‫نا‬ ِ ‫ق‬ َ َ ُ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫سهه‬ ‫و‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ئ‬ ‫مهها‬ ‫ت‬ ‫يهها‬ ‫ر‬ ‫عا‬ ‫ت‬ ‫يا‬ ‫سهه‬ ‫كا‬ َ ٌ َ ِ َ ّ ُ ُ ْ ُ ٌ ْ ِ ُ ٌ ِ َ ٌ َِ َ َ ‫ة وَل‬ ُ ْ ‫ ل َ ي َهد‬، ‫ة‬ ْ ُ ‫نمة ال ْب‬ َ ‫جن ّه‬ ِ ‫سه‬ ِ ‫مائ ِل َه‬ ِ ‫خه‬ َ ْ ‫ن ال‬ ْ ‫ك َأ‬ َ ْ ‫ت ال‬ َ ْ ‫خل‬ َ ‫هذا‬ ‫ة ك َه‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫م‬ ِ ُ ‫جد‬ َ ْ‫ها ل َي ُو‬ َ ْ ‫ن رِي‬ ّ ِ ‫ها وَإ‬ َ ْ ‫ن رِي‬ َ ْ ‫جد‬ َ ‫ن‬ ِ َ‫ي‬ َ ‫ح‬ َ ‫ح‬ َ ْ ‫سهي‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫وَك‬ (( ‫ذا‬ “Dua (jenis manusia) dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 154 sebagian besar tidak dibenarkan dipakai oleh wanita. dan sungguh wangi surga telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian”. . 132 Termasuk dalam kategori ini adalah pakaian sebagian wanita yang memiliki belah panjang dari bawah. mereka memukul manusia dengannya. 3/1680. Hadits riwayat Muslim.

bolehkah aku menyambung (rambut)nya?". salib. yang biasanya banyak ditulis dalam bahasa asing. Di antara yang juga berbahaya adalah adanya berbagai gambar buruk di pakaian. 50. mengikuti mode serta busana bejat yang mereka bikin. sesungguhnya aku mempunyai anak-anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok. Kepada Allah Υ kita memohan keselamatan. kelompok-kelompok musik. yang mereka lakukan juga termasuk yang menyerupai orang-orang kafir.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 155 Di samping itu. kini ia mau menikah. juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa. botol dan cawan arak. wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah. Rasulullah ρ menjawab: (( ‫ة‬ َ َ ‫صل‬ َ َ ‫صل‬ ِ ْ‫ست َو‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ َ ‫ة‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ . juga slogan-slogan kotor yang tidak lagi memperhitungkan kehormatan dan kebersihan diri.LAKI-LAKI ATAU WANITA YANG MENYAMBUNG RAMBUTNYA Asma’ binti Abu Bakar radhiallahu 'anha berkata: "Seorang wanita datang kepada Nabi ρ. atau lambang-lambang club-club dan organisasiorganisasi non Islam. seperti gambar penyanyi.

hadits riwayat Muslim. Hadits riwayat Muslim. 3/ 1679. 51. . 134 Termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul dan wig palsu yang biasanya dipasangkan oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai kemungkaran. Termasuk perbuatan haram ini adalah memakai rambut palsu sebagaimana banyak dilakukan oleh orangorang yang tidak memiliki moral baik dari kalangan artis. 133 134 .133 Dan dari jabir bin Abdillah ψ ia berkata: ْ ‫ل ال ْمرأ َةُ ب‬ َ ً ْ ‫شههي‬ َ ‫ها‬ ‫ئا‬ ِ ‫رأ‬ ِ َ‫ن ت‬ ْ ‫أ‬‫ي‬ َ ‫ز‬ َ )) َ ‫سهه‬ َِ ْ َ َ ‫ص‬ ّ ِ ‫ر الن ّب‬ َ ‫ج‬ (( “Nabi ρ melarang wanita menyambung (rambut) kepalanya dengan sesuatu apapun”. pemain drama teater dan sebagainya. LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA ATAU SEBALIKNYA Di antara fitrah yang disyari'atkan Allah Υ kepada hamba-Nya yaitu agar laki-laki menjaga sifat kelakiannya seperti yang diciptakan Allah Υ .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 156 “Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) dan yang meminta disambungkan rambutnya”. bintang film. 3/ 1676. .

Jika suatu nash syar’i menyebutkan laknat terhadap suatu kaum karena melakukan perbuatan tertentu. lihat Fathul Bari.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 157 Dan wanita agar menjaga sifat kewanitaannya seperti yang diciptakan Allah Υ Hal ini merupakan salah satu sifat penting yang dimana dengannya kehidupan manusia berjalan normal. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah menyalahi fitrah. Hukum semua perbuatan itu adalah haram. maka ia termasuk dosa besar. membuka pintu kerusakan serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup masyarakat. 10/332. Dalam hadits marfu’ riwayat Ibnu Abbas ψ disebutkan: ُ ْ‫س هو‬ َ َ ‫مت‬ ‫ل‬ ‫جه‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ل الل ه‬ َ ‫ر‬ ُ ‫ر‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ِ ‫ها‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مه‬ َ ْ ‫ش هب ّهِي‬ َ ‫ن‬ َ ‫)) ل َعَ ه‬ َ َ ‫مت‬ (( ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ها‬ َ ‫ر‬ َ ّ ‫ن الن‬ َ ّ ‫بالن‬ ِ ‫ ء‬ ُ ْ ‫وال‬ ِ َ ّ ‫شب‬ ِ ‫جا‬ ّ ‫بال‬ َ ‫م‬ َ ‫ ء‬ “Rasulullah ρ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. .135 Dalam hadits meriwayatkan: lain juga Ibnu Abbas ψ ُ ْ‫سههو‬ ‫ل‬ َ َ ‫مت‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ل اللهه‬ َ ‫ر‬ ْ ِ ‫خن ّث‬ َ َ ‫)) ل‬ ُ ‫ر‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ِ ‫جهها‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مهه‬ َ ‫يهه‬ َ ‫ن‬ َ ‫عهه‬ (( ‫ ء‬ ِ ‫سا‬ ِ ‫ت‬ ِ َ ‫جل‬ ّ ‫ر‬ َ ّ ‫ن الن‬ ُ ْ ‫وال‬ َ ‫م‬ َ َ ‫مت‬ َ 135 . maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Hadits riwayat Bukhari.

Laki-laki tidak dibolehkan memakai kalung. baju atau pakaian khusus untuk pria lainnya. Dalil yang mewajibkan hal tersebut adalah hadits marfu’ riwayat Abu Hurairah τ : َ ‫ة ال ْم‬ َ ‫ج‬ َ‫رأ َة‬ ِ ‫رأ‬ ُ ‫ر‬ َ ْ ‫س ل ِب‬ َ ْ ‫وال‬ ُ ‫ن الل‬ ُ َ ‫ل ي َل ْب‬ ْ ‫م‬ َ ، ‫ة‬ ْ َ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ َ‫)) ل َع‬ (( ‫ل‬ َ ‫س‬ ُ ‫ر‬ َ ْ ‫س ل ِب‬ ُ َ ‫ت َل ْب‬ ِ ‫ج‬ ّ ‫ة ال‬ “Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakian laki-laki”. 136 Penyerupaan yang dimaksud bersifat umum. Masing-masing hendaknya menjaga perbedaan jenisnya. Hadits riwayat Bukhari. dengan memakai pakaian sesuai dengan fitrahnya. . 4/ 355. ini yang banyak kita saksikan. dalam berjalan dan di dalam seluruh gerak diam. gelang kaki.137 136 137 . wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang khusus digunakan laki-laki. Demikian juga sebaliknya. dan sebagainya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 158 “Rasulullah ρ melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki”. lihat Fathul Bari. Termasuk di dalamnya cara berpakaian dan berdandan. Hadits riwayat Abu Daud. Shahihul Jami'. 10/333. gelang. sebab semua itu merupakan perhiasan wanita. dalam berbicara. 5071. . anting. Misalnya kemeja. Ironisnya. Misalnya di dalam melakukan gerakan tubuh.

8153. Bin Baz rahimahullah. mereka tidak (akan) mendapatkan wanginya surga”138. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang shahih.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 159 52. Shahihul Jami'. perbuatan tersebut mengakibatkan banyak dampak yang buruk. bahkan mungkin ia akan merasa 138 . Itu berarti penampilan dengan sesuatu yang palsu. 4/ 419. Misalnya dengan tingkah laku. Perbuatan ini banyak dilakukan orang-orang yang sudah tumbuh uban. Hadits riwayat Abu Daud. MENCAT RAMBUT DENGAN WARNA HITAM Hukum mencat rambut dengan warna hitam adalah haram. Inilah pendapat yang kuat berdasarkan sabda Rasulullah ρ : ْ َ‫م ي‬ ِ ‫يآ‬ ِ‫واد‬ ّ ‫ر ال‬ َ ْ‫ضب ُو‬ َ ‫خ‬ ُ ْ‫)) ي َك ُو‬ ٌ ْ‫ن قَو‬ ّ ‫بال‬ ِ ‫ن‬ َ ‫ز‬ َ ‫س‬ ِ ‫ما‬ ْ ِ‫ن ف‬ ِ ‫خ‬ (( ‫ة‬ َ ‫ح‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ْ ‫ة ال‬ َ ِ ‫رائ‬ َ ْ‫حو‬ ُ ْ ‫مام ِ ل َ ي َرِي‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ‫ك‬ َ ‫ح‬ َ ‫وا‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ص‬ َ ‫ح‬ “Kelak pada akhir zaman akan ada kaum yang mencat (rambutnya) dengan (bahan) hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka mencat rambutnya yang sudah putih itu dengan bahan penghitam rambut. sehingga orang tidak mengerti kalau dia telah ubanan. Tak diragukan lagi. Dengan demikian ia telah menipu segenap hamba Allah Υ. .

Dalam suatu riwayat disebutkan. Hadits riwayat Muslim.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 160 sombong dan bangga diri karena merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya. 53. Abu Quhafah dibawa menghadap Rasulullah ρ sedang kepala dan janggutnya semua telah memutih. Berbeda halnya dengan mencat rambut dengan warna selain warna hitam. Rasulullah ρ lalu bersabda: َ ِ ‫ذا ب‬ َ َ‫وا ه‬ (( َ ‫واد‬ ٍ ‫ي‬ ُ ِ ‫جت َن‬ ْ ‫وا‬ ّ ‫بوا ال‬ َ ‫س‬ َ ‫ ء‬ ْ ‫ش‬ ْ ‫ر‬ ُ ّ ‫)) غَي‬ “ubahlah ini (uban ini) dengan hindarkanlah (dari warna) hitam “. 139 sesuatu. MENGGAMBAR MAKHLUK YANG BERNYAWA 139 . Hukum untuk wanita juga sama. . Rasulullah ρ mencat ubannya dengan daun inai atau semacamnya dengan warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau agak dekat ke warna coklat. Pada hari penakhlukan kota Mekkah. 3/1663. Mereka tidak boleh mencat rambutnya yang telah memutih dengan warna hitam.

Rasulullah ρ bersabda: َ َ‫س ع‬ َ َ‫ن أ‬ ‫ة‬ ِ ‫با‬ ِ ‫مه‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ‫عن ْد َ الل ه‬ ّ ‫شد ّ ال‬ َ ‫ق‬ ً ‫ذا‬ ّ ِ ‫)) إ‬ َ ْ‫ه ي َهو‬ َ ‫يا‬ ِ ‫نا‬ (( ‫ن‬ َ ْ ‫رو‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ‫م‬ ُ ّ‫صو‬ “Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat adalah para perupa”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 161 Dari Abdullah bin Mas’ud τ. 10/ 382. Hadits riwayat Bukhari. bersabda Rasulullah ρ : َ ‫ وم‬:‫ل الله تعال ى‬ َ )) َ ‫قا‬ ‫ق‬ ْ َ‫ب ي‬ ِ ‫م‬ َ َ‫ن ذ َه‬ ُ ُ ‫خل‬ ّ ‫م‬ ُ َ ‫ن أظ ْل‬ ْ ‫م‬ ْ َ َ َ ََ ُ (( ً‫رة‬ ُ ُ ‫خل‬ ُ ُ ‫خل‬ ْ َ ‫ة وَل ْي‬ ْ َ ‫ي فَل ْي‬ َ َ‫ك‬ ً ّ ‫حب‬ ِ ْ ‫خل‬ َ ‫وا‬ ّ َ ‫وا ذ‬ ْ ‫ق‬ ْ ‫ق‬ ْ ‫ق‬ “Allah Υ berfirman: “Siapakah yang lebih dzhalim dari pada orang yang menciptakan (sesuatu) seperti ciptaan-Ku. lihat Fathul Bari. lihat Fathul Bari.141 Dalam hadits marfu’ yang diriwayatkan Ibnu Abbas ψ Nabi ρ bersabda: َ ‫ل‬ ُ ِ‫ه ب‬ ّ ‫كه‬ ُ ‫عه‬ ّ ًُ ‫)) ك‬ ‫ة‬ ٍ ‫ر‬ ّ ‫فهي ال‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ج‬ ْ ُ‫ر ي‬ ُ ‫له‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ْ‫صهو‬ ِ ‫نها‬ ٍ ّ‫صو‬ (( ‫م‬ ْ َ ‫ها ن‬ َ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ُ ّ ‫سا فَت ُعَذ‬ ً ‫ف‬ َ ّ ‫جهَن‬ َ ْ ِ‫ب ف‬ َ ّ‫صو‬ “Setiap tukang gambar berada di nereka. Maka hendaknya mereka menciptakan sebutir biji atau menciptakan biji kecil”. diciptakan untuknya (dari) setiap gambar yang ia buat sebuah nyawa. sehingga ia disiksa di neraka Jahannam". . 140 141 . Hadits riwayat Bukhari. 140 Dari Abu Hurairah τ. . 10/ 385.

baik manusia atau hewan. Seoarang muslim adalah orang yang patuh terhadap ketentuan nash syari'at. relief.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 162 “Ibnu Abbas ψ berkata: "Jika tidak ada jalan lain kecuali engkau harus menggambar maka gambarlah pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa”. Yaitu. niscaya ia mengetahui hikmah mengapa gambar-gambar itu diharamkan dalam Islam. Gambargambar tersebut merangsang dan membangkitkan syahwat dan nafsu birahi sehingga tak jarang gara-gara pengaruh melihat gambar tersebut orang kemudian nekat melakukan perbuatan zina. betapa saat ini kita saksikan gambar-gambar telah banyak membuat kerusakan tatanan masyarakat. Ia tidak membantah dengan mengatakan: “Saya tidak menyembah dan bersujud kepada gambar-gambar itu ! Seandainya orang yang berakal mau sedikit berfikir dan merenungkan satu saja dari bahaya beredarnya gambar-gambar pada saat ini. 3/1671. baik berupa cetakan. ukiran. 142 . atau patung yang dibuat dengan cetakan.142 Hadits-hadits di atas adalah dalil diharamkannya menggambar sesuatu yang memiliki ruh. memiliki bayangan atau tidak. semua hukumnya haram. pahatan. dengan tangan biasa. Gambar yang dimaksud bersifat umum. Gambar-gambar porno merebak di mana-mana. Hadits riwayat Muslim. .

"gambar itu sebagai kenangan". kita menyaksikan patung-patung. Berapa banyak gambar-gambar yang justru mengungkap kembali luka sejarah yang menyedihkan. Rasulullah ρ bersabda: ُ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫صه‬ ُ ْ ‫)) ل َ ت َد‬ ُ َ ‫مل َئ ِك‬ ِ ‫تا فِي ْه‬ ً ْ ‫ة ب َي‬ ٌ ‫ه ك َل ْه‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ َ ‫ب وَل َ ت‬ ُ ْ ‫هاوِي‬ (( “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 163 Seharusnya setiap muslim tidak menyimpan di rumahnya gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa. lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Bukhari. . 10/380. bahkan sebagiannya merupakan sesembahan orang-orang kafir. 143 Di sebagian rumah umat Islam. juga gambar yang digantung (di dinding) lebih keras dari yang tidak digantung. Berapa banyak gambar-gambar yang kemudian mengakibatkan saling menyombongkan diri. misalnya pada keluarga atau saudara sesama muslim adalah di hati. yang menurut dalih mereka sebagai koleksi (barang antik) atau hiasan. Ada yang mengatakan. Berapa banyak gambar-gambar yang menyebabkan pengkultusan. 143 . sebab tempat mengenang. Hukum haramnya patungpatung tersebut tentu lebih keras dari pada yang lainnya. dengan mendo'akan agar mereka diampuni oleh Allah Υ dan mendapatkan rahmat-Nya. patung-patung itu dipajang. karena hal itu akan menjadi sebab enggannya malaikat masuk ke rumahnya. Ini tidak benar.

setiap gambar harus dikeluarkan dari rumah atau dihancurkan. (Q.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 164 Karena itu. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan gambar pada perabot-perabot rumah. At Taghabun: 16). Misalnya photo diri dalam KTP. . jika memungkinkan. terutama gambar-gambar yang kotor dan jauh dari akhlak Islam. Tetapi dengan tetap berusaha menghilangkannya . Kecuali gambar-gambar yang memang sulit sekali dihilangkan dan sungguh ini adalah bencana umum umat Islam seperti gambar-gambar yang ada di dalam kaleng-kaleng makanan. buku-buku referensi dan buku-buku yang ada manfaat di dalamnya. Dan dibolehkan menyimpan gambar-gambar yang amat dibutuhkan. seperti pada karpet atau alas lantai (yang diinjak kaki).S. gambar-gambar dalam kamus. Allah Υ berfirman: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu”.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 165 54. . misalnya. popularitas. Orang-orang seperti inilah yang banyak menjadi korban penipuan soal mimpi. serta meriwayatkan dari Rasulullah ρ. BERDUSTA DALAM SOAL MIMPI Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya. 6/ 540. Beliau ρ bersabda: َ ُ ‫جه‬ ‫ ى‬ َ ْ ‫ن أ َعْظ َم ِ ال‬ ِ ّ ‫ن ي َهد‬ ِ ‫ن‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫ر ى أ‬ ّ ِ ‫)) إ‬ ّ ‫ي ال‬ َ ‫ع‬ َ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ل‬ َ ‫إله‬ َ َ ‫غَي‬ ُ ْ‫قهو‬ ‫ ى‬ ُ َ ‫ وَي‬، ‫ر‬ َ ‫ل‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫ري عَي‬ ِ ْ ‫ر أب ِي‬ َ ‫و‬ ْ َ ‫مهال‬ َ ‫نهه‬ َ ‫ته‬ َ ‫يه‬ ْ ‫ أ‬، ‫ه‬ ِ ْ َ ‫عله‬ َ ْ ‫ق‬ (( ‫ل‬ ُ َ‫م ي‬ ‫ل‬ ‫ما‬  ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ِ ُ ‫ر‬ ْ َ ِ ْ ‫س‬ َ “Sesungguhnya di antara kebohongan besar adalah seseorang yang mengaku (bernasab) kepada selain bapaknya. sesuatu yang tidak pernah beliau katakan” . untuk mendapatkan keistimewaan. atau bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat. lihat Fathul Bari. 144 Rasulullah ρ bersabda: 144 . Rasulullah ρ memberi ancaman keras terhadap orang yang suka mengada-adakan mimpi yang tak pernah mereka alami. atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya. Banyak orang awam memiliki kepercayaan tertentu terhadap mimpi. dengan tujuan tertentu. menumpuk materi. sehingga mereka amat bergantung dengannya. Hadits riwayat Bukhari.

DUDUK DAN BUANG AIR DI ATAS KUBURAN Abu Hurairah τ berkata. Hadits riwayat Bukhari. 12/ 427. Rasulullah ρ bersabda: َ ‫ه‬ ‫ق ث ِي َه‬ ‫عل‬ َ ‫م‬ َ ِ‫ح هر‬ ٍ ‫ر‬ ْ ُ ‫ة فَت‬ َ ‫ ى‬ َ ‫سأ‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ ‫)) ل‬ ُ ‫هاب‬ ْ ‫ج‬ ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ِ ‫جل‬ َ ‫م‬ َ َ ‫خير ل َه مه‬ ‫ ى‬ َ ‫س‬ ْ َ ‫فَت‬ ِ ِ‫جل ْد‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫نأ‬ ِ ‫ ى‬ َ ‫جل ِه‬ َ ُ ‫خل‬ ْ ِ ُ ٌْ َ ‫ه‬ ِ ‫ص‬ َ ‫عله‬ َ ‫إل‬ (( ‫ر‬ ٍ ْ ‫قَب‬ “Seseorang dari kalian duduk diatas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya lebih baik baginya dari pada duduk di atas kuburan”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 166 َ َ ‫)) من تحل ّم بحل ْم ل َم ي هره ك ُل ّه‬ ‫ن‬ ِ ْ‫ن ي َع‬ ْ ‫فأ‬ ُ َ َ ْ ٍ ُ ِ َ َ َ ْ َ َ ‫ق هد َ ب َي ْه‬ َ َ‫فع‬ َ (( ‫ل‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ ‫ن وَل‬ َ ْ ‫شعِي‬ ِ ْ ‫رت َي‬ “Barang siapa (menceritakan) mimpi yang tidak ia lihat. sehingga 145 146 . Hadits riwayat Muslim. 2/ 667. 146 Ketika mengubur mayit. sebagian orang ada yang tak mengindahkan jalan yang mesti di laluinya. lihat Fathul Bari. ia dibebani mengikat dua biji gandum. Tetapi balasan itu setimpal dengan perbuatannya. . dan tentu ia tidak akan mampu melakukannya…”.145 Mengikat biji gandum adalah sesuatu yang mustahil. MENGINJAK. . 55.

tanpa sedikitpun ada rasa hormat kapada yang sudah meninggal. Rasulullah ρ bersabda: َ َ ‫عل ى جمهر‬ َ َ ‫)) ل‬ ‫ف‬ ْ َ‫و أ‬ َ ‫صه‬ ِ ‫خ‬ ٍ َ ْ َ َ َ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ٍ ْ ‫س هي‬ ْ َ ‫و‬ ْ ‫نأ‬ ْ ‫فأ‬ ْ ‫ةأ‬ َ ‫ش‬ َ َ َ َ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ي‬ ْ َ‫ ى ق‬ ْ ‫نأ‬ ّ ‫ح‬ َ ‫يأ‬ ْ ِ‫ي ب ِر‬ ْ ‫نأ‬ َ ‫ش‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ب إ ِل‬ ْ ِ ‫جل‬ ْ ِ ‫ن َعْل‬ ِ ‫بهه‬ َ ‫عل‬ (( ٍ ‫سل ِم‬ ْ ‫م‬ ُ “Berjalan di atas bara api atau pedang atau menambal sepatu dengan kakiku sendiri. sehingga menyakiti orang-orang telah meninggal dengan najis dan bau busuknya. bahkan terkadang dengan sepatu atau sandal mereka. Sebagian orang yang tidak memiliki i’tikad baik apabila ingin membuang air besar.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 167 di sana-sini terlihat orang menginjak kuburan.147 Lalu. kemudian di atasnya di bangun pusat perbelanjaan atau perumahan elit? Na’udzubilah min dzalik. Hadits riwayat Ibnu Majah. Tentang besarnya persoalan ini. . 1/ 499. dalam Shahihul Jami'. Nabi ρ bersabda: َ ِ ‫هاجت‬ َ ِ ‫هال‬ ُ ‫)) و‬ َ ‫سه‬ ‫و‬ َ ْ ‫ط ال‬ َ ‫ت‬ َ َ‫ر ق‬ َ َ‫ي أو‬ ُ ْ ‫ض هي‬ َ َ ْ ‫يأ‬ ْ َ ‫حه‬ ْ ‫ما أب َه‬ ِ ‫قب ْه‬ َ (( ‫ق‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ط‬ ‫س‬ َ َ‫و‬ ِ ْ ّ 147 . bagaimana dengan orang yang menguasai tanah kuburan. 5038. ia pergi ke kuburan kemudian buang air di atasnya. lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim”.

56. apakah aku buang air besar di tengah kuburan atau di tengah pasar”. saat ingin berjalan di antara sela-sela kuburan. lalu menerangkan cara melakukannya sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 168 “Dan aku tidak peduli. TIDAK CEBOK SETELAH BUANG AIR KECIL Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia. mereka akan mendapat bagian dari ancaman tersebut. 148 Artinya. terutama kuburankuburan yang terpencil dan dindingnya mulai runtuh. Islam mensyari'atkan agar umatnya melakukan istinja’ (cebok dengan air) dan istijmar (membersihkan kotoran dengan batu). Orang yang suka melemparkan kotoran dan sampah ke dalam komplek kuburan. Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah melepas sandal dan sepatu. keburukan buang air di atas kuburan sama dengan buruknya membuka aurat dan buang air besar di tengah-tengah keramaian di dalam pasar. Ibid . 148 . Di antaranya soal menghilangkan najis.

Lalu Nabi ρ bersabda: َ ‫م‬ َ ‫قا‬ َ :‫ل‬ َ ّ ‫ما ي ُعَذ‬ َ ّ ‫)) ي ُعَذ‬ ّ ُ‫ر ث‬ َ َ‫ن و‬ َ‫ ى )و‬ ْ ِ‫ن ف‬ ِ ‫با‬ ِ ‫با‬ ٍ ْ ‫ي ك َب ِي‬ َ ‫بلهه‬ َ َ َ َ َ ‫ر‬ ‫ر( كه‬ ٍ َ ‫واي‬ َ ‫نأ‬ َ ‫ها‬ ْ َ ‫ما ل ي‬ َ ُ‫حهد ُه‬ ُ ّ ‫ وَإ ِن‬:‫ة‬ ُ ِ ‫سهت َت‬ ٌ ‫ه لكب ِي ْه‬ َ ِ‫ي ر‬ ْ ِ‫ف‬ ْ َ (( ‫ة‬ َ ‫ن ال‬ ِ ‫م‬ ِ ّ ‫بالن‬ ِ ‫م‬ ِ ِ ‫ن ب َوْل‬ ِ َ ‫و كا‬ َ ْ ‫مي‬ ِ ‫ي‬ ْ َ‫ر ي‬ ْ ‫ش‬ ُ ‫خ‬ َ ، ‫ه‬ ْ ‫م‬ “Keduanya di azab. 1213. . Tibatiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Rasulullah ρ mengabarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu sebab azab kubur. . 150 149 150 . 2/ 236. 1/ 317. suka mengadu domba”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 169 Sebagian orang menganggap enteng masalah menghilangkan najis.149 Bahkan Nabi ρ mengabarkan: َ َ َ‫ر ع‬ (( ‫ل‬ َ ْ ‫ب ال‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ذا‬ ِ ْ‫في ال ْب َو‬ ُ َ ‫)) أك ْث‬ ِ ْ ‫قب‬ “Kebanyakan azab kubur disebabkan oleh buang air kecil”. lalu bersabda: "Benar" (dalam riwayat lain: "Sesungguhnya ia masalah besar"). shalatnya menjadi tidak sah. lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Bukhari. Akibatnya badan dan pakaiannya masih kotor. Shahihul Jami'. Hadits riwayat Ahmad. Ibnu Abbas ψ berkata: “Suatu ketika Rasulullah ρ melewati kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Dengan begitu. tetapi tidak karena masalah besar (dalam anggapan keduanya). salah satunya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan yang satunya lagi.

atau sengaja kencing dalam posisi tertentu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 170 Termasuk dalam katagori ini. Saat ini. Beberapa kamar kecil hanya dilengkapi dengan bejana air kencing permanen yang menempel di tembok dalam ruangan terbuka. tidak cebok setelah buang air kecil adalah orang yang menyudahi hajatnya dengan tergesa-gesa sebelum kencingnya habis. Selesai kencing ia mengangkat pakainnya dan mengenakannya dalam keadaan bernajis. atau sengaja meninggalkan istinja’ dan istijmar tidak teliti dalam melakukannya. Setiap yang kencing dengan tanpa malu berdiri dengan disaksikan orang yang lalu lalang keluar masuk kamar mandi. Orang tersebut telah melakukan dua perkara yang diharamkan. . atau di suatu tempat yang menjadikan percikan air kencing itu mengenainya. Pertama: Ia tidak menjaga auratnya dari penglihatan manusia dan kedua: Ia tidak cebok dan membersihkan diri dari kencingnya. banyak umat Islam yang menyerupai orang-orang kafir dalam masalah kencing.

S. niscaya dituangkan ke kedua telinganya timah mendidih pada hari kiamat”. dan dosa mengadu domba. MENDENGARKAN PEMBICARAANORANG LAIN SEDANG MEREKA TIDAK MENYUKAI Allah Υ berfirman: “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain…” (Q. 151 Jika ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa sepengetahuan mereka dengan maksud mencelakakan. Padahal Nabi ρ bersabda: ُ ‫خ‬ (( ‫ت‬ ُ ْ ‫)) ل َ ي َد‬ َ ّ ‫جن‬ ّ َ‫ة ق‬ َ ْ ‫ل ال‬ ٌ ‫تا‬ 151 . lihat Fathul Bari. maka berarti ia telah menambah jenis dosa lain. Ibnu Abbas ψ berkata: َ ‫ه‬ ‫ن‬ ِ ْ ‫حدِي‬ َ ْ‫كههارِهُو‬ َ ‫ ى‬ َ ‫م‬ ْ ‫نا‬ ُ َ‫م ل‬ ْ ُ‫ث قَوْم ٍ وَه‬ َ َ ‫ست‬ َ )) ِ ‫ع‬ َ ‫إل‬ ِ ‫م‬ ُ ْ ‫ه‬ ُ ِ ‫الن‬ (( ‫ة‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬ ِ ْ ‫ي أذ ُن َي‬ َ ‫ق‬ ّ ‫ص‬ َ ْ‫ك ي َو‬ َ ‫يا‬ ُ ْ ِ‫ب ف‬ “Barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka membenci hal itu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 171 57. Al Hujurat: 12). dosa tajassus (mencuri dengar). . Hadits riwayat Bukhari. 10/ 465.

152 58. teman sejawat. . orang-orang miskin.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 172 “Tidak masuk surga tukang adu domba”. karib kerabat. An Nisa’: 36).S. 1/ 505. 5068. (Q. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggabanggakan diri”. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. ibnu sabil dan hamba sahayamu. Karena besarnya hak tetangga. JAHAT DALAM BERTETANGGA Allah Υ berfirman: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Syuraih τ. anak-anak yatim. Hadits riwayat Ibnu Majah. dalam Shahihul Jami'. Rasulullah ρ bersabda: 152 . maka menyakiti tetangga hukumnya haram.

Ibnu Mas’ud τ meriwayatkan: “Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ρ : “Wahai Rasulullah. 153 Nabi ρ menjadikan pujian atau hinaan tetangga sebagai ukuran kebaikan dan keburukan seseorang. berarti engkau baik. demi Allah tidak beriman. 10/ 443. 1/ 402. .‫ن‬ ُ ‫م‬ َ . Hadits riwayat Bukhari. 154 153 154 . jika aku ini seorang yang baik atau jahat? Nabi ρ bersabda: َ َ ‫ران َه‬ َ ِ ‫)) إ‬ ‫ت‬ ُ َ‫ك ي‬ ِ ‫سه‬ ْ ‫ قَ هد ْ أ‬:‫ن‬ َ ْ‫قوْل ُهو‬ َ ‫ح‬ َ ‫ذا‬ َ ْ ‫س هن‬ ِ ‫ت‬ َ ْ ‫مع‬ َ ْ ‫جي‬ ْ َ َ ُ َ َ ِ‫و إ‬ ‫ت‬ ُ َ‫م ي‬ َ َ‫ف‬ ِ ‫س‬ َ ْ‫قوْلو‬ ْ ‫قد ْ أ‬ َ ‫ قد ْ أ‬:‫ن‬ َ ‫ذا‬ َ ‫ح‬ َ ‫سأ‬ ْ ُ‫معْت َه‬ َ ْ ‫سن‬ َ ، ‫ت‬ ْ َ (( ‫ت‬ َ َ‫ف‬ َ ‫قد ْ أ‬ َ ‫سأ‬ “Jika engkau mendengar tetanggamu mengatakan: “Engkau baik.” Beliau ditanya: "Siapa Wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Yaitu yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya”.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 173 َ‫ه ل‬ ِ ‫واللهه‬ ِ ْ‫يههؤ‬ ِ ‫واللهه‬ ِ ْ‫يههؤ‬ ِ ‫واللهه‬ ُ َ‫ه ل‬ ُ َ‫ه ل‬ َ . bagaimana cara untuk mengetahui. Hadits riwayat Ahmad. lihat Fathul Bari. dan jika engkau mendengar mereka mengatakan: engkau jahat maka berarti engkau jahat”. . demi Allah tidak beriman.‫ن‬ ُ ‫م‬ َ )) ّ ‫ ا‬:‫ل‬ َ‫ي ل‬ َ ‫ه ؟‬ َ ‫قا‬ َ ْ‫سو‬ َ ْ ‫ قِي‬، ‫ن‬ ِ ‫ل الل‬ ِ ْ‫ي ُؤ‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫ و‬:‫ل‬ ْ ِ‫لههذ‬ َ ‫يا‬ ْ ‫م‬ ُ ‫م‬ ْ (( ‫ه‬ َ ِ ‫وائ‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ق‬ َ ‫ي َأ‬ َ َ ‫رهُ ب‬ ُ ‫جا‬ ُ ‫م‬ “Demi Allah tidak beriman. 623. dalam Shahihul Jami'.

As Silsilah As Shahihah. Di antaranya. 65. Rasulullah ρ bersabda: َ ‫شر ن ِسو‬ ُ ‫ج‬ ‫ن‬ ِ )) ِ ‫ه‬ ِ ْ ‫ر عَل َي‬ ٍ َ ْ ِ ْ َ‫ل ب ِع‬ ُ ‫ر‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ‫ل‬ َ ْ ‫ة أي‬ ْ ‫م‬ َ ‫س‬ ّ ‫ي ال‬ َ ِ ‫زن‬ َ َ َ ُ ‫جه‬ ‫ن‬ َ ِ‫س هر‬ ِ . memukul anak tetangga. membuka jendela rumah untuk melongok ke rumah tetangga sehingga melihat aurat mereka. 103. 155 155 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 174 Gangguan kepada tetangga bentuknya bermacammacam.‫ه‬ ِ ‫ل‬ ِ ِ‫جار‬ ِ ‫رأ‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ة‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫أ‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫با‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫مه‬ ّ ‫ق ال‬ َ ‫م‬ َ ِ ‫زن‬ َ ‫شرة أ َبيات أ َيسر عَل َيه م‬ ‫ت‬ َ ِ‫سر‬ ِ ْ ‫ن ب َي‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫نأ‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫م‬ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ٍ َ ْ ِ َ ْ َ‫ع‬ (( ‫ه‬ ِ ِ‫جار‬ َ “Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. seorang laki-laki mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangganya” . meninggikan bangunan tanpa izin hingga menghalangi sinar matahari atau menutup ventilasi udara rumah tetangga. Melarangnya memasang tiang pada dinding milik bersama. dalam Al Adabul Mufrad. Syari'at Islam benar-benar memuliakan kedudukan tetangga. . Hadits riwayat bukhari. Sehingga orang yang melakukan pelanggaran hak dan kejahatan kepada tetangga di hukum secara berlipat. mengganggu dengan suara gaduh seperti ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat. membuang sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 175 Betapapun berat ancamannya. Hadits riwayat Ahmad. 59. maka Allah akan membahayakan dirinya. 156 156 . misalnya pada saat ia mendapat giliran tugas malam. BERWASIAT YANG MERUGIKAN Di antara kaidah syari'at Islam adalah: 'Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalasnya dengan bahaya lain”. Sebagian pengkianat malah ada yang mengambil kesempatan perginya tetangga pada malam hari. . tapi banyak orang tetap tak peduli. Celakalah orang semacam ini. Orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan sabda Rasulullah ρ : َ ‫)) من ضا‬ َ ‫ق‬ َ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫شه‬ ّ ‫ها‬ ِ ِ‫ه ب‬ َ ‫رأ‬ ُ ‫ق الل ه‬ ّ ‫شه‬ َ َ‫ و‬، ‫ه‬ ُ ‫ر الل‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ض‬ ّ َ ْ َ (( ‫ه‬ ِ ْ ‫عَل َي‬ “Barang siapa membahayakan (orang lain). baik semuanya atau sebagiannya. 3/ 453. dan barang siapa yang menyulitkan (orang lain). dan kelak baginya azab yang pedih di neraka. dalam Shahihul Jami'. 6348. Pengkianat itu lalu masuk mengendap ke rumah tetangganya untuk melakukan perbuatan terkutuk. maka Allah akan menyulitkan dirinya”. Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah.

Sebab yang berkuasa di sana adalah undang-undang buatan tangan manusia. PERMAINAN DADU Banyak permainan populer digemari orang. Di beberapa negara yang masyarakatnya tidak memberlakukan syari'at Allah Υ. atau berwasiat kepada salah seorang ahli waris dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syari'at. mereka tinggal memerintahkan dipenuhinya wasiat yang dzhalim tersebut. Sungguh celakalah apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah apa yang mereka usahakan. Rasulullah ρ memperingatkan permainan yang merupakan pintu kepada perjudian tersebut dalam sabdanya: . yang didalamnya mengandung perkara yang diharamkan syari'at.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 176 Contoh wasiat yang membahayakan adalah seperti tidak memberikan hak salah seorang ahli waris sesuai ketentuan syari'at. Maka jika wasiat yang dzhalim itu telah dicatat oleh seorang pengacara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Di antaranya permainan dadu yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan seperti rolet dan yang sejenisnya. atau berwasiat lebih dari sepertiga harta. seorang ahli waris yang sah kesulitan untuk mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan yang disyari'atkan Islam. 60.

4/1770. maka ia seakanakan mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi”. Abu Musa Asy’ari τ meriwayatkan: (( ‫ه‬ َ َ‫ردِ ف‬ َ ِ‫ن ل َع‬ ُ ‫ر‬ ُ َ ‫سوْل‬ َ ‫ص ى الل‬ ِ ‫ب‬ َ )) َ َ‫قد ْ ع‬ َ َ‫ه و‬ ْ ّ ‫بالن‬ ْ ‫م‬ “Barang siapa bermain dadu. 158 157 158 . lihat Fathul Bari. Hadits riwayat Bukhari. .157 Dalam hadits marfu’.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 177 َ ‫ي‬ َ َ ‫صهب‬ ِ ُ‫غ ي َهد َه‬ ِ َ ‫رد‬ َ ‫ن ل َعِه‬ َ ّ ‫ر فَك َأن‬ ِ ‫ب‬ َ )) َ ‫مها‬ ْ ‫فه‬ ْ ّ ‫بالن‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫شهي‬ (( ‫ه‬ ِ ِ ‫حم‬ َ َ‫ر و‬ ْ َ‫ل‬ ُ ‫دم‬ ٍ ْ ‫خنـزِي‬ “Barang siapa bermain dadu. 10/465. . maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”. Hadits riwayat Muslim.

159 Dalam pergaulan sehari-hari. maka ia seperti membunuhnya”. sehingga dengan ringan ia melaknat apa saja.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 178 61. melaknat benda-benda mati atau melaknat hari dan zaman. melaknat binatang. 10/465. lihat Fathul Bari. . Hadits riwayat Bukhari. kaum wanita lebih banyak suka melaknat. Rasulullah ρ mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Melaknat adalah perbuatan mungkar. Suami melaknat istri atau sebaliknya. orang terkadang tidak mampu mengendalikan ucapannya. Dalam sebuah hadits marfu’ riwayat Abu Zaid Tsabit bin Adh Dhahak Al Anshari τ disebutkan: (( ‫ه‬ َ َ‫و ك‬ ِ ِ ‫قت ْل‬ ً ‫م‬ ِ ْ‫مؤ‬ ُ ‫ن‬ َ ‫و‬ َ ُ‫نا فَه‬ َ َ‫ن ل َع‬ ْ ‫م‬ َ )) “Dan barang siapa melaknat seorang mukmin. Melaknat manusia. orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi pemberi syafa'at pada hari kiamat. Bahkan tak jarang mereka melaknat dirinya sendiri atau anakanak mereka. MELAKNAT ORANG BERIMAN DAN MELAKNAT ORANG YANG TIDAK SEMESTINYA DILAKNAT Ketika marah. Karena itu. Lebih 159 . Di samping itu.

menjambak-jambak atau memotongnya.kerasnya. memukuli muka sendiri. Dengan demikian ia mendo'akan atas dirinya sendiri agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Υ. berteriak sekeras. menggunduli rambut. Nabi ρ melaknat orang yang suka melakukan ratapan berlebihan kepada mayit. merobek-robek pakaian. meratap mengharu biru kepada mayit. jika laknat tersebut ia ucapkan secara aniaya maka ia bisa kembali kepada dirinya sendiri.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 179 berbahaya dari itu. di samping menunjukkan ketidak-sabaran terhadap musibah. Misalnya dengan menangis sejadi-jadinya. Abu Umamah τ meriwayatkan: َ َ ْ‫سههو‬ َ ‫م‬ ‫ههها‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ‫شهه‬ ِ ‫خا‬ ِ ‫ل اللهه‬ ْ َ‫ة و‬ َ َ‫ ل‬ ‫ه‬ ّ ‫)) أ‬ ُ ‫ر‬ َ َ‫جه‬ َ ‫عهه‬ َ ‫ن‬ ّ ‫وال‬ (( ‫ر‬ َ َ ‫عي‬ ِ ‫دا‬ َ ّ‫شاق‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ة‬ ِ ‫ة‬ َ َ ‫جي ْب‬ َ ‫ل‬ ِ ْ ‫بال ْوَي‬ َ ‫ها‬ َ ِ ْ‫والث ّب ُو‬ . Na’udzubillah min dzalik. 62. Semua perbuatan tersebut menunjukkan ketidak-relaan terhadap takdir. MERATAPI JENAZAH SECARA BERLEBIHAN Salah satu kemungkaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang adalah meratapi jenazah secara berlebihan.

No: 934. . Hadits riwayat Ibnu Majah. jika tidak bertaubat sebelum ia meninggal dunia. 161 Rasulullah ρ bersabda: َ ‫ب قَب ْه‬ َ ِ‫ة إ‬ ‫م‬ ‫قه‬ َ ُ ‫ها ت‬ ‫موْت ِهَه‬ ُ ‫حه‬ ّ ‫)) ال‬ ْ ‫م ت َت ُه‬ َ ِ ‫نائ‬ َ ْ‫م ي َهو‬ ُ ‫ها‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ذا ل َه‬ ٌ ‫با‬ ‫ن‬ ِ ٌ ‫رع‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫ها‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫ال‬ َ‫ر‬ َ ‫ق‬ َ ‫يا‬ َ ْ ‫ة وَعَل َي‬ ْ ‫مه‬ ْ ِ‫ن وَد‬ ٍ ‫را‬ َ ‫ن قَط ِه‬ ْ ‫مه‬ ْ ‫سه‬ (( ‫ب‬ َ ٍ ‫ر‬ َ ‫ج‬ “Wanita yang meratap. kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan pakaian dari cairan tembaga dan mantel dari kudis”. Hadits riwayat Muslim. . Hadits riwayat Bukhari. Shahihul Jami' 5063.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 180 “Bahwasanya Rasulullah ρ melaknat wanita yang mencakar mukanya. 160 Dan dari Abdullah bin Mas’ud τ. bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ َ‫خ هد ُوْد َ و‬ ‫ب‬ ُ ْ ‫م ال‬ ّ ‫م‬ ِ ‫س‬ َ ْ‫جي ُهو‬ ُ ْ ‫ق ال‬ ّ ‫شه‬ َ ‫ن ل َط َه‬ َ ‫نا‬ َ ْ ‫)) ل َي‬ ْ ‫مه‬ (( ‫ة‬ َ َ ‫وَد‬ ِ ّ ‫جاهِل ِي‬ َ ْ ‫و ى ال‬ َ ْ‫عا ب ِد َع‬ “Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi. 162 160 161 162 . 3/163. merobek-robek bajunya. 1/505. serta yang berteriak dan berkata: "Celaka dan binasalah aku”. . lihat Fathul Bari. yang merobek-robek pakaian dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah”.

hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh sebagian majikan kepada pembantunya. Menandai muka binatang dengan gambar atau tanda tertentu sehingga setiap orang mengenali binatang miliknya atau agar dikembalikan kepadanya jika hilang. juga bisa mengakibatkan hilangnya sebagian fungsi indera terpenting yang kebanyakan berada di wajah. . MEMUKUL ORANG DAN MENANDAI MUKA BINATANG Sahabat Jabir ψ meriwayatkan: ُ ْ‫سو‬ ‫و‬ ِ ‫ج‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ل الل‬ ْ َ‫في ال ْو‬ ّ ‫ن ال‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ر‬ َ َ ‫)) ن‬ َ ‫ه‬ ْ ‫ض‬ َ ‫ه ى‬ ِ َ‫ ع‬ ‫ه‬ ْ ْ (( ‫ه‬ ِ ‫ج‬ ِ ِ ‫سم‬ ْ َ‫في الو‬ ْ َ‫ن الو‬ ِ َ‫ع‬ “Rasulullah ρ melarang memukul muka dan menandai sesuatu di muka”. 163 Sebagian orang tua dan bapak guru terkadang sengaja menghukum anak-anaknya dengan mendaratkan pukulan di wajah. Perbuatan tersebut. 163 .Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 181 63. di samping menghinakan wajah yang dimuliakan oleh Allah Υ. 3/1673. Hadits riwayat Muslim. maka akan menyebabkan penyesalan bahkan terkadang yang bersangkutan meminta hukum qishash (balas). Jika hal itu yang terjadi.

maka mereka bisa membuatnya di bagian lain selain muka. Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya bicara selamalamanya. Terkadang. putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun. Meskipun sebagian orang berdalih. karena percekcokan masalah harta atau karena situasi buruk lainnya. 64. maka tetap tak bisa mengubah haramnya perbuatan tersebut. hal itu merupakan tradisi dan lambang kabilahnya. Jika bertemu di suatu majlis. atau bernadzar untuk tidak menginjakkan kaki di rumahnya. banyak umat Islam terpedaya mengikuti langkah-langkah syaitan itu.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 182 Perbuatan semacam itu termasuk penyiksaan kepada binatang. Seandainya mereka hendak membuat tanda. Jika secara tidak sengaja berpapasan di jalan ia segera membuang muka. Misalnya. Ironisnya. MEMUTUSKAN HUBUNGAN DENGAN SAUDARA MUSLIM LEBIH DARI TIGA HARI Di antara langkah syaitan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutuskan tali hubungan antara sesama umat Islam. Mereka menghindar dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang dibenarkan syara’. ia .

Abu Hurairah τ berkata. Hadits riwayat Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad No: 406. Inilah salah satu sebab kelemahan dalam masyarakat Islam. 7635. 6557. maka ia seperti menumpahkan darahnya (membunuhnya)“. Hadits riwayat Abu daud. barang siapa yang memutuskan lebih dari tiga hari dan meninggal dunia. . hukum syari'at dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamanya pun sangat keras. bahwasanya Rasulullah ρ bersabda: َ ّ ‫ح‬ ، ‫ث‬ ‫خه‬ َ َ‫ر أ‬ َ ْ‫هاهُ فَ هو‬ ِ َ ‫)) ل َ ي‬ ٍ َ ‫ق ث َل‬ ُ ْ‫ن ي َه‬ ْ ‫س هل ِم ٍ أ‬ ْ ‫م‬ ُ ِ‫ل ل‬ َ ‫جه‬ َ ‫خ‬ (( ‫ر‬ َ َ‫ت د‬ َ ْ‫ر فَو‬ ّ ‫ل ال‬ ٍ َ ‫ق ث َل‬ َ َ‫ن ه‬ َ ‫ما‬ َ َ‫ث ف‬ َ َ‫ف‬ َ ‫نا‬ َ ‫ج‬ ْ ‫م‬ “Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga hari. Karena itu. maka ia masuk neraka”.165 164 . 165 . Shahihul Jami'.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 183 hanya menyalami yang sebelum dan sesudahnya dan sengaja melewatinya. dalam Shahihul Jam'.164 Abu khirasy Al Aslami τ berkata. Rasulullah ρ bersabda: (( ‫ه‬ ْ ‫س‬ َ َ‫ر أ‬ ً َ ‫سن‬ ِ ‫م‬ ِ َ‫ك د‬ ِ ‫ف‬ َ َ‫ن ه‬ َ َ‫و ك‬ َ ُ‫خاه‬ َ )) َ ُ‫ة فَه‬ َ ‫ج‬ ْ ‫م‬ “Barang siapa memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun. 5/ 215.

hari Senin dan hari Kamis. 166 Untuk membuktikan betapa buruknya memutuskan hubungan antara sesama muslim. ia harus bersilaturrahim kepada kawannya dan memberinya salam. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah τ. 166 Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah Υ. . Hadits riwayat Muslim. cukuplah dengan mengetahui bahwa Allah Υ menolak memberikan ampunan kepada mereka. adapun kawannya yang menolak damai. Jika ia telah melakukannya. Maka setiap hamba yang beriman diampuni (dosanya) kecuali hamba yang di antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. maka dosa tetap ada padanya. maka ia telah berlepas diri dari tanggungan dosa.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 184 َ ّ ‫ي ك ُه‬ ُ ‫ما‬ ‫ن‬ ٍ ‫مع َ ه‬ ّ ‫ل ال‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ة‬ ْ ‫ج‬ َ ْ ‫ض أع‬ ُ ‫ر‬ ّ ‫م‬ ْ ِ‫س ف‬ َ ْ‫)) ت ُع‬ ِ ‫رت َي ْه‬ ِ ‫نا‬ ْ ْ ُ َ ّ ْ َ ْ‫س في ُغ‬ َ ‫م ال‬ ٍ‫ر ل ِكهل عَب ْهد‬ ِ ‫خ‬ َ ْ‫ن وَي َهو‬ َ ْ‫ي َهو‬ ُ ‫فه‬ ِ َ ‫مي ْه‬ ِ ‫م اشإل ِثن َي ْه‬ ّ َ ُ ‫قها‬ َ ‫ه‬ :‫ل‬ َ ُ ‫ في‬، ‫ ء‬ ُ ‫نا‬ ِ ‫نأ‬ َ ‫ح‬ ِ ‫يه‬ ِ ْ‫مؤ‬ ْ ‫شه‬ ْ ‫خ‬ ً ْ ‫ن إ ِل عَب‬ ُ َ ‫دا ب َي ْن‬ ُ َ ْ ‫ه وَب َي‬ ٍ ‫م‬ َ َ ُ ُ َ ْ ‫في‬ ‫ئا‬ ّ ‫يأ‬ ِ َ‫ي ي‬ َ ‫ن‬ ّ ‫حت‬ ْ ‫ر‬ ُ ‫خ‬ ْ ِ ‫وا ) ي َعْن‬ ْ ‫رك‬ ْ ‫وا‬ ْ ‫رك‬ ُ ْ ‫ات‬ ِ ‫وا أ‬ ِ ْ ‫وا ( هَذ َي‬ (( “Semua amal manusia diperlihatkan (kepada Allah Υ) pada setiap Jum’at (setiap pekan) dua kali. Rasulullah ρ bersabda: . 4/1988. tetapi sang kawan menolak. Difirmankan kepada malaikat:”Tinggalkanlah atau tangguhkanlah (pengampunan untuk) dua orang ini sehingga keduanya kembali berdamai”.

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 185 Rasulullah ρ َ ‫ل ل ِرج‬ ‫ل‬ َ َ‫ر أ‬ َ ْ‫خاهُ فَو‬ ِ َ ‫)) ل َ ي‬ ِ َ ‫ق ث َل‬ َ َ‫ث ل‬ ُ ْ‫ن ي َه‬ ْ ‫لأ‬ ٍ ‫يهها‬ َ ‫ج‬ ٍ ُ َ ّ ‫ح‬ َ َ‫ض ه‬ َ َ‫ض ه‬ ‫ي‬ َ َ‫ذا و‬ ِ َ ‫ي َل ْت‬ َ ‫ق‬ َ ُ ‫ره‬ ُ ِ‫ذا وَي ُعْر‬ ُ ِ‫ن فَي ُعْر‬ ْ ِ‫ما ال ّذ‬ ُ ْ ‫خي‬ ِ ‫يا‬ ُ (( ِ ‫سل َم‬ ّ ‫بال‬ ِ ‫ي َب ْد َأ‬ “Tidak halal bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. seperti karena ia meninggalkan shalat. Hadits riwayat Bukhari. Sebab perbuatan itu tidak membuahkan maslahat tetapi malah mendatangkan madharat. membangkang. menantang. 167 Tetapi jika ada alasan yang dibenarkan. atau terus menerus melakukan maksiat sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan. Tetapi jika tidak mengubah keadaan dan ia malah berpaling. lihat Fathul Bari. dan menambah dosa maka ia tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. Dalam keadaan seperti ini. . 10/492. . Misalnya. 167 168 Abu bersabda: Ayyub τ meriwayatkan.Seperti hajr (pemutusan hubungan) yang dilakukan Nabi ρ kepada Ka’ab bin Malik τ dan dua orang . Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang memulai salam”. menjauh. menasehati dan mengingatkannya 168. Saling berpapasan tapi yang ini memalingkan muka dan yang itu (juga) membuang muka. membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah maka pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib. sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik kepadanya.

kawannya. Insya Allah akan membahas secara tersendiri beberapa larangan yang termaktub dalam Kitab dan Sunnah. Bin Baz rahimahullah. kiranya memberikan kita rasa takut kepada-Nya. Sehingga kita tak membutuhkan selain-Nya. yang ironinya banyak disepelekan dan dilanggar oleh hamba-hamba-Nya 169. . sehingga Dia membentengi kita dari melakukan maksiat kepada-Nya.Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 186 PENUTUP Akhirnya. yang dengannya kita bisa meraih surga-Nya. Kita memohon kepada Allah Υ dengan namanama-Nya yang Maha Indah.Sebenarnya pembahasan masalah ini masih panjang. inilah yang bisa saya kumpulkan dari hal-hal yang diharamkan Allah Υ. Mencukupkan kita dengan anugerah-Nya. Penulis berkeinginan untuk melengkapi buku ini. Sebaliknya beliau menghentikan hajr kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orangorang munafik lainnya karena hajr kepada mereka tidak membawa faedah. mencukupkan rizki kita dengan yang halal sehingga kita tak butuh terhadap yang diharamkan-Nya. karena beliau melihat dalam hajr tersebut terdapat maslahat. Dan semoga Dia menganugerahkan kepada kita keta'atan pada-Nya. Semoga Dia mengampuni kelalaian dan dosa-dosa kita. 169 .

Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa 187 Semoga Allah Υ menerima taubat kita. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. keluarga dan segenap sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Υ. dan membasuh kedekilan jiwa kita yang tak terkira. . Tuhan sekalian alam. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ρ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful