P. 1
UNIT 1-Asal Usul Dan Kedudukan BM.

UNIT 1-Asal Usul Dan Kedudukan BM.

|Views: 4|Likes:
Published by Muhamad Sufian

More info:

Published by: Muhamad Sufian on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. Mengikut Slametmuljana. perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. Agama Islam tidak menjadi syarat. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. Dalam pengertian yang luas. rambut lurus. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Mereka menggunakan bahasa tempatan. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza.dan kemudian menjadi Melayu. Hima’ bererti salji atau salju. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. • • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. seperti di puncak gunung yang tinggi.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. Mengikut Zuber Usman. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat.1992:13 ). iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. berkulit sawo matang. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. Di seberang Utara Selat Melaka. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. .

Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia".Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. iaitu teori Yunan dan teori Nusantara. Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia . Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi. Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu. TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki. * lazimnya berkulit sawo matang.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. .M.M. hingga tahun 1500 S.

tuna.(Darwis Harahap. besi dan wangkang. Sakai. 1984:2). antaranya tebu. babi. Sungai Salween. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Berdasarkan hasil kajian. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. penyu. talas. kutu. dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Bastian. Kelantan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. pandan. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. Berdasarkan adat resam yang sama. Di Kedah sebagai contoh. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. J. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . dan Semai. asu (anjing). Filipina. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. buaya. ikan pari. nyiur. Berdasarkan teori ini. lalat. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia. mentimun.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. lisa. nyamuk. Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H. iaitu mendahului A. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. jelatang. Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. ubi. Kern dan R. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'. langau. pada 5000 tahun SM. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. lab-laba. Sebelum perpindahan orang Melayu. tuba. buluh.hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa.H Geldern. telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. padi. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein. gurita.R. aalawa. Sungai Irrawady. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. pisan (punti). Chochin Cina dan Kampuchea. bambu (awi). ikan yu. udang.

W. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. Namun begitu. hingga tahun 1500 S. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung.Onn. Omar. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik. Bisanya. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. Slametmuljana (1975). bahasa Melayu dengan bahasa Madura. (Asmah Hj. Farid M. Nik Safiah Karim.M. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia.Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • .M. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. Pulau Roti dan Pulau Sawu. P. Campa. iaitu melalui Laut China Selatan. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. 28-29). Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S. Formosa. Pendapat beliau telah di sokong oleh K. bahasa Melayu dengan bahasa Bali. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda.

menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. 3. iaitu bahasa Cham. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut. Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. Secara keseluruhannya. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. 2. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. Myanmar. Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Deutro-Melayu atau Melayu.UKM) . bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M . Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda.000 tahun lalu. Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu.

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Berdasarkan Teori ini. Senoi. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku.M. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. berbibir penuh. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. hingga tahun 1500 S. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. Kelantan. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. serta saiz badan yang pendek. Namun begitu. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran.M. . Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar.500 SM. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Dengan kemahiran yang dimiliki. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Di Kedah sebagai contoh. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. bermata bundar. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi.500 SM. berhidung lebar. Sakai. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. pada tahun 5000 SM. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. Jakun dan Temuan. dan Semai. berambut kerinting. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto.

Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. b.500 hingga 5. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan.500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga. iaitu Bahasa Austroasia. Burma. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1. Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. ii. dan lain-lain. iaitu. Mon. Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2.000 tahun. Tiga rumpun bahasa ini ialah a. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. Hawaii. i.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Jawa Sunda. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh. Khmer dan Munda. Dayak. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Tibet. kekeluargaa. keluarga. Solo. Nicobar. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. dan subkeluarga. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam. Walau bagaimanapun. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Maori dan Haiti . antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). iaitu. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. Tagalog. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. Aceh.

iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. Irian dan Kepulauan Kaledonia. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia .000 tahun ke atas. sistem bunyi. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988). tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5. istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Carolina. pembentukan kata. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. Marianna dan Gilbert. Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii.Sebelum istilah Austronesia digunakan. Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. iv.000 atau lebih. iaitu 5. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. iaitu Wilhelm Schamidt. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. iaitu “pulau”.

Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan . • • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.

Malaysia 3. 1. Brunei 4. Indonesia 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara .

Indonesia. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. 1995) Di Malaysia. dialek Negeri Sembilan. Kalimantan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. Brunei. penghijrahan dan penjajahan. 3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie. dialek k Terengganu. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. dialek Johor. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. dialek Kelantan. Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina. perdagangan. tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma.. Selain di luar kawasan Selat Melaka. dialek Perak.1998: 56).. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. dialek Pahang.[et al]. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . bahasa Melayu menyebar. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak). Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya. dialek Sarawak dan dialek Sarawak. terjemahan Aishah Mahdi. dialek Melaka. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar. dialek Pulau Pinang.. 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. dialek Selangor. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan.

tumboq alus. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. hampiaR itam habes bakaw. tanam pakai. jalan Ng. hampas pulau. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. jalong pakai. dangau. bala. balai. jjale saloh. Sembilan bubo. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. tane paka. gula. ampas pulo. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. pisau bubur. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. jala negeri. kucing ke sana. dango. kucin ssano. tikar bilik.pisa nogori. RUMUSAN 1. tikaw bileq. pande kambin. gulai. ilang Bahasa Standard lebar. bemain cayaR. tumbuk halus. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar . hampir hitam habis bakar. berjalan salah. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. 2. bermain cair. pandai kambing.

Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia. KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara . Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. 6. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. iaitu 5000 tahun ke atas. 8. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. dialek Sabah.Himly. b. 5. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. a. adalah satu fenomena "ambilan" d. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. Sebelum istilah Austronesia digunakan. kelompok Filipina. K. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak. b. c. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti.Crawfurd. 10. 7. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. e. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. dialek Sarawak. 4.Antara hujah pendukung teori ini. 9.pembentukan kata. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Namun begitu teori ini kurang popular. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966). Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. 2. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Slametmuljana (1975). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992). Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Pub. Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Pulau Pinang: USM.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Pulau Pinang : Penerbit USM. Sejarah bahasa Melayu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Abdullah Hassan (2006). Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Susur galur bahasa Melayu.al.& Dist. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994). . Jakarta: Balai Pustaka. (1998).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->