Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Dalam pengertian yang luas. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’.1992:13 ). Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Mengikut Slametmuljana. Mengikut Zuber Usman. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. Di seberang Utara Selat Melaka. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat.dan kemudian menjadi Melayu. . Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. rambut lurus. berkulit sawo matang. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. Agama Islam tidak menjadi syarat. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. seperti di puncak gunung yang tinggi. Mereka menggunakan bahasa tempatan. • • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. Hima’ bererti salji atau salju. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh.

iaitu teori Yunan dan teori Nusantara. . Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu. hingga tahun 1500 S. * lazimnya berkulit sawo matang. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah. TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki.M. Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia . iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi.M.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu.Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia".

Bastian. aalawa. Di Kedah sebagai contoh. mentimun. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM.hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa. langau. lisa. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit.(Darwis Harahap. Berdasarkan adat resam yang sama. Sakai. Berdasarkan hasil kajian. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein. ubi. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung. 1984:2). tuna. gurita. ikan pari. dan Semai. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia. antaranya tebu. Berdasarkan teori ini. Sungai Irrawady. talas. padi. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. Kelantan. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . Sungai Salween. asu (anjing). jelatang.H Geldern. Chochin Cina dan Kampuchea. J. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. nyiur. pada 5000 tahun SM. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. kutu. Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. buluh. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. penyu. lab-laba. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. iaitu mendahului A. Kern dan R. Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H.R. besi dan wangkang. Filipina. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'. Sebelum perpindahan orang Melayu. nyamuk.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. udang. ikan yu. dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. lalat. pisan (punti). babi. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik. telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. buaya. • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu. bambu (awi). pandan.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. tuba.

bahasa Melayu dengan bahasa Madura. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara. hingga tahun 1500 S. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. P. 28-29). bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik.Onn. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. (Asmah Hj. Pendapat beliau telah di sokong oleh K. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. Pulau Roti dan Pulau Sawu. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini. Farid M. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Nik Safiah Karim.Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • .M. Namun begitu. bahasa Melayu dengan bahasa Bali. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Formosa. Omar.M. Bisanya. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. Slametmuljana (1975). Campa.W. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). iaitu melalui Laut China Selatan. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia.

Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. 3. Secara keseluruhannya. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. Deutro-Melayu atau Melayu. Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Myanmar. 2. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M . Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda. menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35.UKM) . iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA.000 tahun lalu. iaitu bahasa Cham. Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu.

Senoi. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. bermata bundar. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Jakun dan Temuan. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. Namun begitu.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Di Kedah sebagai contoh. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. dan Semai. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. berbibir penuh.M. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan.M. serta saiz badan yang pendek. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. . iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. Berdasarkan Teori ini. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. berambut kerinting. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. berhidung lebar. Sakai. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto. Dengan kemahiran yang dimiliki. pada tahun 5000 SM.500 SM. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. hingga tahun 1500 S. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1.500 SM. Kelantan. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut.

Walau bagaimanapun. keluarga. Burma. iaitu.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. Nicobar. Mon. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa.000 tahun. Hawaii. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. kekeluargaa. iaitu. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. Maori dan Haiti . i. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. dan subkeluarga. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia.500 hingga 5. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. ii. iaitu Bahasa Austroasia. Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Khmer dan Munda. Aceh. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. Dayak. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar. Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan. Solo.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. dan lain-lain. b. Jawa Sunda. Tibet. Tiga rumpun bahasa ini ialah a.500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1. Tagalog.

Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt. iaitu 5. Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988). iv. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. Irian dan Kepulauan Kaledonia. Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. iaitu Wilhelm Schamidt. Carolina. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. iaitu “pulau”. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. sistem bunyi.000 atau lebih.Sebelum istilah Austronesia digunakan. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. Marianna dan Gilbert. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia . Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia.000 tahun ke atas. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. pembentukan kata. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5.

Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan . iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. • • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia.

Brunei 4. Indonesia 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara . 1. Malaysia 3.

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. dialek Pahang.. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma. bahasa Melayu menyebar. dialek Selangor. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. dialek Sarawak dan dialek Sarawak. Selain di luar kawasan Selat Melaka. Kalimantan.[et al]. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia.. dialek Perak. dialek Melaka. Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar.. 3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie. terjemahan Aishah Mahdi. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya. dialek Kelantan. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak). Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. dialek Negeri Sembilan. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan. Brunei. 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu.1998: 56). 1995) Di Malaysia. penghijrahan dan penjajahan. Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina. perdagangan. tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. Indonesia. dialek Johor. dialek Pulau Pinang. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. dialek k Terengganu.

gulai. ilang Bahasa Standard lebar. tane paka. dangau. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu.pisa nogori. gula. jala negeri. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka. berjalan salah. tikar bilik. bemain cayaR. hampiaR itam habes bakaw. ampas pulo. RUMUSAN 1. dango. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. bermain cair. jjale saloh. tumbuk halus. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. pisau bubur. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. balai. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. tumboq alus. 2. hampas pulau. pande kambin. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar . Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. Sembilan bubo. kucin ssano. tikaw bileq. jalan Ng. hampir hitam habis bakar. kucing ke sana.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. pandai kambing. jalong pakai. tanam pakai. bala. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi.

KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara . b. b. 7. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. 10. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak. 6. adalah satu fenomena "ambilan" d.Himly. Namun begitu teori ini kurang popular. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. 5. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. iaitu 5000 tahun ke atas. e. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar.Antara hujah pendukung teori ini. 4. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia.pembentukan kata. kelompok Filipina. 9. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat. dialek Sarawak. K. 8. c. dialek Sabah.Crawfurd. a. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. Sebelum istilah Austronesia digunakan. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan.

Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992). Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Pulau Pinang : Penerbit USM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Sejarah bahasa Melayu. 2. Jakarta: Balai Pustaka.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Slametmuljana (1975). Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu.& Dist. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. . RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. (1998). Abdullah Hassan (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966). (2004). Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Pub. Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. Pulau Pinang: USM. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1.al.