P. 1
UNIT 1-Asal Usul Dan Kedudukan BM.

UNIT 1-Asal Usul Dan Kedudukan BM.

|Views: 4|Likes:
Published by Muhamad Sufian

More info:

Published by: Muhamad Sufian on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’. . iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. • • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. Mereka menggunakan bahasa tempatan. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. seperti di puncak gunung yang tinggi. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286.1992:13 ). istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. Dalam pengertian yang luas. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. rambut lurus. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. berkulit sawo matang.dan kemudian menjadi Melayu. Mengikut Zuber Usman. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. Mengikut Slametmuljana. Agama Islam tidak menjadi syarat. Hima’ bererti salji atau salju. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. Di seberang Utara Selat Melaka.

Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah.Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. * lazimnya berkulit sawo matang. Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. iaitu teori Yunan dan teori Nusantara.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia".M. Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki.M. Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia . hingga tahun 1500 S. .

dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Berdasarkan teori ini. tuba. lab-laba. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. antaranya tebu. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. Filipina. Di Kedah sebagai contoh. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu. talas. udang. mentimun.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. Chochin Cina dan Kampuchea. jelatang. Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H. Kern dan R. Berdasarkan adat resam yang sama. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia. Sungai Irrawady. langau. besi dan wangkang. Sakai. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. pandan. Sebelum perpindahan orang Melayu. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'. dan Semai. Bastian. Sungai Salween. asu (anjing). Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung. lalat. pada 5000 tahun SM. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM.H Geldern. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. nyiur. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. ubi.R. bambu (awi). padi. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. 1984:2).(Darwis Harahap.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. Berdasarkan hasil kajian. aalawa. ikan pari. babi. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein. ikan yu. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik. buaya. pisan (punti). Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. penyu. lisa. J. • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. buluh. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu.hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa. Kelantan. gurita. kutu. tuna. nyamuk. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. iaitu mendahului A.

Farid M. Omar. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Campa. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. 28-29). wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. Bisanya. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S. (Asmah Hj. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Pulau Roti dan Pulau Sawu. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Pendapat beliau telah di sokong oleh K.M. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. iaitu melalui Laut China Selatan. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. P.Onn. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia. Namun begitu. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini.M. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung).Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • . Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara.W. hingga tahun 1500 S. Slametmuljana (1975). Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. Formosa. bahasa Melayu dengan bahasa Bali. Nik Safiah Karim.

2. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. Secara keseluruhannya. Myanmar. Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong.000 tahun lalu. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. iaitu bahasa Cham. Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut. menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M .UKM) . Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu. Deutro-Melayu atau Melayu. iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. 3. Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu.

berbibir penuh. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Namun begitu. namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. berambut kerinting. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. Senoi. Dengan kemahiran yang dimiliki. Berdasarkan Teori ini. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. Sakai. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Kelantan. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit.M. pada tahun 5000 SM. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. hingga tahun 1500 S. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. berhidung lebar. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap.M. bermata bundar. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran.500 SM. Di Kedah sebagai contoh. serta saiz badan yang pendek. . Jakun dan Temuan. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. dan Semai. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang.500 SM.

keluarga. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Hawaii. dan subkeluarga. Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1. b. Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. dan lain-lain. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. iaitu. Aceh. Dayak. Tibet.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa. iaitu. kekeluargaa. Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. Burma. Maori dan Haiti . Tiga rumpun bahasa ini ialah a.000 tahun. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Solo.500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan. Jawa Sunda. i. iaitu Bahasa Austroasia. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. Mon. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan. ii. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. Tagalog.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. Nicobar.500 hingga 5. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. Walau bagaimanapun. Khmer dan Munda. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam. Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh.

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988). Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia . istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. iv. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5. Carolina. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. Irian dan Kepulauan Kaledonia. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. iaitu 5. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. Marianna dan Gilbert. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”.000 atau lebih.000 tahun ke atas. Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji. sistem bunyi. iaitu Wilhelm Schamidt. iaitu “pulau”. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia.Sebelum istilah Austronesia digunakan. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. pembentukan kata. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos.

Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan . • • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia. iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa.

Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara .Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. 1. Brunei 4. Malaysia 3. Indonesia 2.

. dialek Pulau Pinang. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu.. dialek Sarawak dan dialek Sarawak. Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina. Selain di luar kawasan Selat Melaka. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma. Indonesia. Kalimantan. 3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. bahasa Melayu menyebar. dialek Negeri Sembilan. perdagangan. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. dialek Melaka. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. penghijrahan dan penjajahan. 1995) Di Malaysia. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan. dialek Pahang.1998: 56). dialek Kelantan. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak). Brunei. tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. dialek k Terengganu.[et al]. dialek Perak. dialek Johor. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi .. terjemahan Aishah Mahdi. 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya. dialek Selangor. Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein.

pisau bubur. bemain cayaR. tanam pakai. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. jalan Ng. 2. tikar bilik. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. bermain cair. pandai kambing. ilang Bahasa Standard lebar. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka. RUMUSAN 1. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar . bala. jalong pakai. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. tumboq alus.pisa nogori. kucin ssano. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Sembilan bubo. hampir hitam habis bakar. hampas pulau. jala negeri. tumbuk halus. tane paka. jjale saloh. dango. ampas pulo. berjalan salah. dangau. balai. pande kambin.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. hampiaR itam habes bakaw. kucing ke sana. tikaw bileq. gula. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. gulai. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit.

c. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun.Antara hujah pendukung teori ini.Crawfurd. b.Himly. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. Sebelum istilah Austronesia digunakan. 10. adalah satu fenomena "ambilan" d. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3. a. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. 7. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. K. iaitu 5000 tahun ke atas. 9. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat.pembentukan kata. KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara . e. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. 6. 8. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Namun begitu teori ini kurang popular. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c. dialek Sabah. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. 4. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. b. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. kelompok Filipina. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. 5. dialek Sarawak.

Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Susur galur bahasa Melayu. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Pulau Pinang: USM.al.& Dist. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Jakarta: Balai Pustaka. (2004). Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. (1998). Sejarah bahasa Melayu. Pulau Pinang : Penerbit USM. Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966). . Abdullah Hassan (2006). Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Pub. Slametmuljana (1975). 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->