Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. Mengikut Slametmuljana. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. Di seberang Utara Selat Melaka. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Hima’ bererti salji atau salju. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. Dalam pengertian yang luas. seperti di puncak gunung yang tinggi.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.1992:13 ). I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. Agama Islam tidak menjadi syarat. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. Mengikut Zuber Usman. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. rambut lurus. . istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. • • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama.dan kemudian menjadi Melayu. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’. Mereka menggunakan bahasa tempatan. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’. berkulit sawo matang. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia.

Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah. Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia .M. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia". hingga tahun 1500 S. iaitu teori Yunan dan teori Nusantara. Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar.Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu.M. . TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi. * lazimnya berkulit sawo matang. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi.

Filipina. Kelantan. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. tuna. dan Semai. Berdasarkan teori ini. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. padi. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM.R. asu (anjing). tuba. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia. udang. Sungai Irrawady. bambu (awi). 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'.hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. ikan yu. kutu. Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. lab-laba. buaya. Kern dan R. buluh.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu. lisa.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. penyu. besi dan wangkang. Chochin Cina dan Kampuchea.H Geldern. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. ubi. iaitu mendahului A. pisan (punti). Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . Berdasarkan adat resam yang sama. lalat. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. nyiur. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. Bastian. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. J. Di Kedah sebagai contoh. Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H. nyamuk. ikan pari. Sungai Salween. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. pada 5000 tahun SM.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. gurita. telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. mentimun. Sakai. pandan. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. talas. antaranya tebu. langau. Sebelum perpindahan orang Melayu. babi.(Darwis Harahap. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. aalawa. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein. • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik. dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. 1984:2). Berdasarkan hasil kajian. jelatang.

Campa.Onn. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. 28-29). iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). Formosa. bahasa Melayu dengan bahasa Bali. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. hingga tahun 1500 S. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik. Pulau Roti dan Pulau Sawu. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. (Asmah Hj. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Slametmuljana (1975). Nik Safiah Karim. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur.Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • . Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. P. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Pendapat beliau telah di sokong oleh K. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Namun begitu.M. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini. wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama.M. Omar. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. Bisanya.W. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. Farid M. iaitu melalui Laut China Selatan. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara.

Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu. Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Deutro-Melayu atau Melayu. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut. Myanmar. Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M .000 tahun lalu. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. iaitu bahasa Cham. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. Secara keseluruhannya. Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda.UKM) . Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. 3. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.

Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. pada tahun 5000 SM. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. dan Semai. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik.M. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. . namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. Berdasarkan Teori ini. serta saiz badan yang pendek. Dengan kemahiran yang dimiliki. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. Senoi.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. berbibir penuh. Kelantan. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. berhidung lebar. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. berambut kerinting. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. Jakun dan Temuan. Di Kedah sebagai contoh. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. bermata bundar. Namun begitu. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar.M. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman.500 SM.500 SM. Sakai. hingga tahun 1500 S. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut.

b. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. iaitu. Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. keluarga.000 tahun. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. dan subkeluarga. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. Mon. Aceh. Tiga rumpun bahasa ini ialah a. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan. Khmer dan Munda. Jawa Sunda. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. iaitu Bahasa Austroasia. i. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. Solo. ii. Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh. Nicobar. kekeluargaa. Dayak. dan lain-lain. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. iaitu. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Hawaii. Burma. Tibet. Tagalog.500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. Maori dan Haiti . Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Walau bagaimanapun.500 hingga 5.

Carolina. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. sistem bunyi. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia . iaitu “pulau”. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii.000 atau lebih. iv. iaitu 5. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut.000 tahun ke atas. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”. Irian dan Kepulauan Kaledonia. iaitu Wilhelm Schamidt. Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988). pembentukan kata. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5. Marianna dan Gilbert.Sebelum istilah Austronesia digunakan. Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt.

• • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan .

1. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara . Brunei 4. Malaysia 3.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Indonesia 2.

Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak).. bahasa Melayu menyebar.[et al]. dialek Perak. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya.. Kalimantan. 1995) Di Malaysia. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. dialek Negeri Sembilan. tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma. dialek Sarawak dan dialek Sarawak. dialek Melaka. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. Selain di luar kawasan Selat Melaka. terjemahan Aishah Mahdi. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan. Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein. Indonesia. perdagangan. dialek Selangor. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). penghijrahan dan penjajahan. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. Brunei.. Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. dialek Kelantan. dialek Johor. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. 3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie. dialek Pulau Pinang. dialek k Terengganu. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . dialek Pahang. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu.1998: 56).

bemain cayaR. gula. RUMUSAN 1. hampir hitam habis bakar. jala negeri. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. pande kambin. balai. bala. hampiaR itam habes bakaw. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. pandai kambing. dangau. berjalan salah. jalan Ng. bermain cair. pisau bubur. tumbuk halus. ampas pulo. dango. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. tikar bilik. jalong pakai. ilang Bahasa Standard lebar. tikaw bileq. tanam pakai. kucing ke sana. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar . jjale saloh. gulai. hampas pulau. kucin ssano. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. 2. Sembilan bubo. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. tane paka. tumboq alus. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka.pisa nogori.

b. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. K. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja.pembentukan kata. 6. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. 7. b. a. 10. dialek Sarawak.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3.Himly. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. 5. kelompok Filipina. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. adalah satu fenomena "ambilan" d. KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara .Antara hujah pendukung teori ini. dialek Sabah. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. iaitu 5000 tahun ke atas. e. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak. 4. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c. Namun begitu teori ini kurang popular.Crawfurd. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. c. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Sebelum istilah Austronesia digunakan. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. 8. 9.

Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Slametmuljana (1975). Jakarta: Balai Pustaka. Sejarah bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. Kuala Lumpur: Utusan Pub. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Pulau Pinang: USM. 2. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Abdullah Hassan (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992). Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia.al.& Dist. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. . Asal bangsa dan bahasa Nusantara. (2004). Pulau Pinang : Penerbit USM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966).Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994). Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. (1998). Susur galur bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful