UNIT 1-Asal Usul Dan Kedudukan BM.

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

• • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. Mengikut Slametmuljana. Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. berkulit sawo matang. Dalam pengertian yang luas.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Di seberang Utara Selat Melaka. Hima’ bererti salji atau salju. seperti di puncak gunung yang tinggi. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. rambut lurus. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. . Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’. Mengikut Zuber Usman. Mereka menggunakan bahasa tempatan.dan kemudian menjadi Melayu. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu.1992:13 ). I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. Agama Islam tidak menjadi syarat. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya.

Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia . iaitu teori Yunan dan teori Nusantara. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik.M.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki. hingga tahun 1500 S. * lazimnya berkulit sawo matang. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia".Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. . Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar.M. Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu.

R.(Darwis Harahap. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. jelatang. Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. 1984:2). dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Berdasarkan teori ini.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. pandan. antaranya tebu.H Geldern. Bastian. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . Sungai Irrawady. nyiur. buluh. pada 5000 tahun SM. iaitu mendahului A. J.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. pisan (punti). Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H. ikan yu. tuna. buaya. Filipina. aalawa. Di Kedah sebagai contoh. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. penyu. Sebelum perpindahan orang Melayu. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung. nyamuk. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. Berdasarkan adat resam yang sama. Sakai. telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. ubi. padi. asu (anjing). tuba. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia. ikan pari. Berdasarkan hasil kajian. lalat.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu. gurita. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein. lab-laba. Kern dan R. kutu. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro.hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa. mentimun. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. besi dan wangkang. Chochin Cina dan Kampuchea. langau. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. lisa. babi. Sungai Salween. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. talas. dan Semai. udang. Kelantan. bambu (awi).

ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. P. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). Pendapat beliau telah di sokong oleh K. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. Pulau Roti dan Pulau Sawu.Onn. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. Bisanya. (Asmah Hj. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. bahasa Melayu dengan bahasa Bali.W. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Farid M. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini. Formosa.M. hingga tahun 1500 S. iaitu melalui Laut China Selatan. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. Namun begitu. 28-29).Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • . Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). Slametmuljana (1975).M. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Campa.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. Nik Safiah Karim. wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. Omar. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda.

Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. 3. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. iaitu bahasa Cham. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda.000 tahun lalu. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular.UKM) . Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut. Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. 2. iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Myanmar. TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. Deutro-Melayu atau Melayu. Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M . Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa. Secara keseluruhannya. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang.

yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Kelantan. Di Kedah sebagai contoh. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. Sakai. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Namun begitu.500 SM. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. berbibir penuh. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto. . Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. Senoi.500 SM.M. Dengan kemahiran yang dimiliki.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. hingga tahun 1500 S. berhidung lebar. berambut kerinting. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah. pada tahun 5000 SM. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. Berdasarkan Teori ini. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. serta saiz badan yang pendek.M. dan Semai. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Jakun dan Temuan. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. bermata bundar.

iaitu. b. iaitu Bahasa Austroasia.000 tahun. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Tiga rumpun bahasa ini ialah a. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam. Nicobar. Tibet. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Aceh.500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga. Tagalog. Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. i. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). Hawaii. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. keluarga. ii. Walau bagaimanapun. dan lain-lain. kekeluargaa. Khmer dan Munda. Dayak. Burma. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1. Maori dan Haiti . Jawa Sunda. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. Solo.500 hingga 5. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa. iaitu.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. dan subkeluarga. Mon. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar.

Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. Irian dan Kepulauan Kaledonia. Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik.000 atau lebih. Marianna dan Gilbert.000 tahun ke atas. iv. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. Carolina. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. sistem bunyi. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988).Sebelum istilah Austronesia digunakan. iaitu “pulau”. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia . Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji. iaitu 5. Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”. iaitu Wilhelm Schamidt. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. pembentukan kata.

Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan . • • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia. iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa.

Indonesia 2. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara . Brunei 4.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Malaysia 3. 1.

Brunei. perdagangan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. 3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie. penghijrahan dan penjajahan. dialek Sarawak dan dialek Sarawak.[et al]. dialek Selangor. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak). Indonesia. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. terjemahan Aishah Mahdi. dialek Kelantan. bahasa Melayu menyebar. dialek Pahang. dialek Perak. Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein. dialek k Terengganu. dialek Melaka.1998: 56). Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar. 1995) Di Malaysia. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma.. Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan. Kalimantan.. Selain di luar kawasan Selat Melaka. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo.. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. dialek Johor. dialek Pulau Pinang. dialek Negeri Sembilan.

bermain cair. dango. ilang Bahasa Standard lebar.pisa nogori. hampir hitam habis bakar. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar .Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. berjalan salah. jala negeri. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. bemain cayaR. pisau bubur. tumboq alus. gula. Sembilan bubo. kucing ke sana. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. dangau. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. hampiaR itam habes bakaw. tikar bilik. tane paka. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. pandai kambing. jalong pakai. hampas pulau. 2. gulai. ampas pulo. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. jalan Ng. pande kambin. tanam pakai. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka. tikaw bileq. balai. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. bala. tumbuk halus. RUMUSAN 1. kucin ssano. jjale saloh.

b. 7. b.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak.pembentukan kata. 8. 9. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi.Himly. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. c. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. 6. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. adalah satu fenomena "ambilan" d. iaitu 5000 tahun ke atas. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. Sebelum istilah Austronesia digunakan. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. dialek Sarawak. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. 5. a. 10.Antara hujah pendukung teori ini. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. K. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. 4.Crawfurd. dialek Sabah. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara . e. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya. Namun begitu teori ini kurang popular. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. kelompok Filipina. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). Sejarah bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Pub. Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966). Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. (2004).& Dist. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1.al. Pulau Pinang: USM. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Tatabahasa Dewan: edisi semakan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994). (1998). Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992). Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Susur galur bahasa Melayu. Slametmuljana (1975). Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Pulau Pinang : Penerbit USM. Abdullah Hassan (2006). 2. . Jakarta: Balai Pustaka. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful