Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

Mengikut Zuber Usman. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’. iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. rambut lurus. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar. Hima’ bererti salji atau salju. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. Agama Islam tidak menjadi syarat. Mereka menggunakan bahasa tempatan.dan kemudian menjadi Melayu. Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. seperti di puncak gunung yang tinggi. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. Dalam pengertian yang luas. .1992:13 ). • • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. berkulit sawo matang. perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’. Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. Mengikut Slametmuljana. Di seberang Utara Selat Melaka. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri.

Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu.M. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. . Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu.M. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah. Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. * lazimnya berkulit sawo matang. TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia". iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia . iaitu teori Yunan dan teori Nusantara. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi.Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. hingga tahun 1500 S.

telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. buluh.R.H Geldern. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. Di Kedah sebagai contoh. langau. pada 5000 tahun SM. tuba. Bastian. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . jelatang. • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Berdasarkan adat resam yang sama. bambu (awi). Sakai. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Sungai Salween. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'. Berdasarkan teori ini. ubi. antaranya tebu. Sebelum perpindahan orang Melayu. ikan pari. aalawa.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu.(Darwis Harahap. Sungai Irrawady.hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa. Kern dan R. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. ikan yu. Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. padi. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. udang. Kelantan. gurita. iaitu mendahului A. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. besi dan wangkang. dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein. nyamuk. pisan (punti). mentimun. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. buaya. Filipina. J. Chochin Cina dan Kampuchea. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. babi. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. asu (anjing). Berdasarkan hasil kajian. talas. kutu. dan Semai. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM. nyiur. lab-laba.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia. pandan. penyu. lisa. 1984:2). tuna. lalat.

Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno.M.Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • . 28-29). Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. Namun begitu. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S.Onn. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini. Formosa. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Omar. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. Pendapat beliau telah di sokong oleh K.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. Slametmuljana (1975). Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. Nik Safiah Karim. (Asmah Hj. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). hingga tahun 1500 S. bahasa Melayu dengan bahasa Bali. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. Campa. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. bahasa Melayu dengan bahasa Madura. Pulau Roti dan Pulau Sawu.W. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri.M. P. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. Farid M. iaitu melalui Laut China Selatan. Bisanya. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar.

Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. 2. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. Secara keseluruhannya. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa.UKM) . bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. Deutro-Melayu atau Melayu. 3. Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang.000 tahun lalu. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA. Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand. Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu. Myanmar. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M . Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. iaitu bahasa Cham. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut.

pada tahun 5000 SM. Berdasarkan Teori ini. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. serta saiz badan yang pendek.500 SM. Kelantan. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. berbibir penuh. berambut kerinting.M. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu. Senoi. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. bermata bundar. Di Kedah sebagai contoh. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. . Sakai. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. dan Semai. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. Jakun dan Temuan. Namun begitu. hingga tahun 1500 S. Dengan kemahiran yang dimiliki.500 SM. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap.M. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. berhidung lebar.

500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga. Jawa Sunda. Mon. Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. iaitu. Walau bagaimanapun. Tagalog. Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam. iaitu Bahasa Austroasia. Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2.500 hingga 5. Khmer dan Munda. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Hawaii. dan subkeluarga. Tibet. ii. Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. dan lain-lain. Maori dan Haiti . bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. iaitu. Nicobar. Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. keluarga. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. Tiga rumpun bahasa ini ialah a.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). kekeluargaa. i. Burma.000 tahun. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa. Aceh. Dayak. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Solo. b. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1.

Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia . Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988). istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii. iv. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli.000 tahun ke atas. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5. iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. Irian dan Kepulauan Kaledonia. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt. Carolina. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. iaitu 5. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama.000 atau lebih. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. pembentukan kata.Sebelum istilah Austronesia digunakan. iaitu Wilhelm Schamidt. iaitu “pulau”. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Marianna dan Gilbert. sistem bunyi. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji.

• • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia. iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan .

1. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara . Brunei 4. Indonesia 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Malaysia 3.

3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie. Brunei. dialek Selangor. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak).. terjemahan Aishah Mahdi. dialek Johor.[et al]. bahasa Melayu menyebar. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma. 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya. Kalimantan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. dialek Perak.. dialek Pahang. Selain di luar kawasan Selat Melaka. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . dialek Melaka. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina. dialek Sarawak dan dialek Sarawak. Indonesia.1998: 56). Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. dialek Negeri Sembilan. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina. dialek Pulau Pinang. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. 1995) Di Malaysia. penghijrahan dan penjajahan.. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar. tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. dialek k Terengganu. dialek Kelantan. perdagangan.

tikaw bileq. hampas pulau. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Sembilan bubo. bermain cair. kucin ssano. gula. tikar bilik.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. jalan Ng.pisa nogori. pande kambin. hampiaR itam habes bakaw. hampir hitam habis bakar. dangau. pandai kambing. dango. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. RUMUSAN 1. ampas pulo. berjalan salah. jjale saloh. tumbuk halus. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar . misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. jala negeri. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. tanam pakai. pisau bubur. tane paka. kucing ke sana. tumboq alus. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. balai. Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. bala. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka. gulai. 2. bemain cayaR. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. ilang Bahasa Standard lebar. jalong pakai.

iaitu 5000 tahun ke atas. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. 9. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara . K. Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. b.Antara hujah pendukung teori ini. dialek Sabah. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. b. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. 6. 8. 7.pembentukan kata. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. 10. kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. e. dialek Sarawak.Crawfurd. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. kelompok Filipina. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. 5.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. 4. a. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. adalah satu fenomena "ambilan" d. c. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. Sebelum istilah Austronesia digunakan. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Namun begitu teori ini kurang popular.Himly. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya.

Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). 2. Susur galur bahasa Melayu. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). Jakarta: Balai Pustaka.al.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. Pulau Pinang: USM. Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Pulau Pinang : Penerbit USM. (2004). Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Sejarah bahasa Melayu.& Dist. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966). Abdullah Hassan (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994). Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Kuala Lumpur: Utusan Pub. . Slametmuljana (1975). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful