Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 1 ________________________________________________________________________________________

UNIT 1
ASAL USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan etimologi istilah Melayu. Menjelaskan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Membezakan pendirian para sarjana berkenaan dengan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Memahami dan mengetahui rumpun keluarga bahasa Austrik. Mengenal pasti rumpun Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Menyenaraikan persamaan ciri-ciri bahasa yang ada dalam rumpun bahasa Melayu .

PENGENALAN
nit ini akan memerihalkan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Perbincangan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu akan memfokuskan konsep Melayu dan etimologi istilah Melayu. Teori dan hipotesis tempat asal bangsa dan bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjana Barat dan sarjana tempatan akan dibincangkan Di dalam unit ini anda juga akan didedahkan dengan sejarah asalusul rumpun bangsa dan bahasa Melayu. Unit ini akan mendedahkan konsep dan memahami perkaitan di antara filum, rumpun dan keluarga bahasa. Kita juga akan menyelusuri rumpun bahasa Austronesia dan keluarga bahasa yang berada di bawah bahasa tersebut. Asal usul keluarga bahasa Nusantara khususnya bahasa Melayu dan dialek yang terdapat dalam bahasa Melayu turut dibincangkan.

U

PENGERTIAN MELAYU

B

angsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum membicarakan siapa itu bangsa Melayu dan apa itu bahasa Melayu, terlebih dahulu kita perlu memahami asal-usul perkataan ‘Melayu’.

Catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) dianggarkan ditulis sekitar tahun 644 Masihi yang menyatakan bahawa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada pemerintah Tiongkok yang datangnya dari kerajaan Mo-lo-yeu. Nama bagi kerajaan Mo-lo-yeu itu berasal dari nama sebuah sungai yang terletak di sekitar kawasan tersebut, iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri daripada nama sungai sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu, seperti nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak, Selangor, Perak, Siak, Terengganu dan Inderagiri. Berdasarkan cerita, air sungai tersebut begitu deras arusnya, selaju orang berlari. Melayu yang dimaksudkan adalah sama dengan pengertian dalam bahasa Jawa, iaitu lari. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu

kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. iaitu penyerangan dan seterusnya penguasaan terhadap negeri Melayu. rambut lurus. iaitu prasasti Amoghapasa sebagai peringatan berlakunya ekspedisi angkatan perang dari Jawa Timur tadi ke daerah Melayu pada tahun 1286. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu Takrifan ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai Melayu itu dari segi penentuan taraf kewarganegaraan. Terdapat juga pengkaji berpendapat perkataan melayu berasal daripada perkataan ‘pamalayu’. sedangkan ‘alaya’ bererti tempat. perkataan Melayu berasal daripada perkataan ‘Himalaya’ yang telah disingkatkan kepada ‘Malaya’. Dalam pengertian yang luas. iaitu ‘Malaya’ manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada ‘Melayu’. Pengertian Melayu dari segi suku bangsa bermaksud mereka ini mestilah berketurunan suku Melayu dari segi darah dagingnya. Istilah Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 tahun Masihi (Darwis Harahap. penduduk yang menjadi rakyat negara Melayu berkenaan boleh menjadi sesiapa sahaja selain rakyat Melayu sendiri. Mengikut Slametmuljana. iaitu bahasa Melayu yang disebut oleh I-Tsing sebagai Kw'un Lun di Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan dan pemerintahan pada abad ke tujuh. Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi. Dengan itu himalaya bermaksud tempat sejuk. Kajian UNESCO(1972) mencatatkan. iaitu peristiwa ketika berlaku penyerangan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari Jawa Timur di Hulu Jambi di sempadan Sumatera Barat. • • bangsa Melayu merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. kata Melayu sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit. Mengikut Zuber Usman. mempunyai ketinggian sederhana penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 2 ________________________________________________________________________________________ • • • • (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.1992:13 ). seperti di puncak gunung yang tinggi. berkulit sawo matang. Mereka menggunakan bahasa tempatan. Perkataan tersebut berkembang di dua tempat yang berbeza. . iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah (Easter Islands) di Lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur. Agama Islam tidak menjadi syarat. istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu. Pamalayu bermaksud “Ekspedisi Melayu”. Di seberang Utara Selat Melaka. Hima’ bererti salji atau salju. Perkataan ‘Himalaya’ berasal daripada perkataan ‘Hima’ dan ‘alaya’.dan kemudian menjadi Melayu. perkataan tersebut mengekalkan sebutan aslinya. Kamus Dewan (2006: 1014) mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Di kawasan tersebut didirikan sebuah prasasti.

iaitu teori Yunan dan teori Nusantara.M. * lazimnya berkulit sawo matang. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam perkara 160(2) yang menakrifkan * orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam * bertutur bahasa Melayu * mengamalkan adat istiadat Melayu * lahir sebelum hari Merdeka sama ada di Persekutuan Dari segi penakrifan antropologi. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austronesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia". TEORI ASAL-USUL BANGSA DAN BAHASA MELAYU A sal usul orang-orang Melayu masih kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara dan wilayah Melayu masih banyak yang belum diselidiki.Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 3 ________________________________________________________________________________________ Di Malaysia orang Melayu itu mestilah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. hingga tahun 1500 S.M. Secara umumnya terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu. Syed Husin Ali menjelaskan bahawa orang Melayu itu dari segi lahiriah. * berbadan sederhana besar serta tegap dan * selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Asal usul bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang menggunakan bahasa Austronesia . . Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik.

Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak 8000 tahun SM di Tanah Semenanjung. Beliau merumuskan bahasa Melayu adalah berasal daripada satu bahasa induk yang ada di Asia J. nyamuk. Sungai Yangtze dan Sungai Hwang telah dibawa oleh orang-orang Asia Tengah ke pulauan Melayu ini. di Kepulauan Melayu (Nusantara) ini sebenarnya telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. iaitu Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia.(Darwis Harahap. 1984:2). jelatang. Hendrick Kern (1889) seorang sarjana Belanda telah mengkaji beberapa perkataan yang digunakan seharian. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa • • • . udang. J.R Logan (1848) telah mengkaji tentang adat resam yang sepunya antara penduduk-penduduk di tanah pergunungan di antara negeri Assam. aalawa. Teori ini lebih popular dan kadang kala dinamai Teori Affinities Gendang Dongsong yang dikemukakan oleh H. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. gurita. Chochin Cina dan Kampuchea. tuba. kutu. Penghijrahan dari Yunan ke selatan dikatakan berlaku kira-kira 2500 tahun SM. beliau telah membuat rumusan bahawa penduduk di Alam Melayu ini berasal dari Assam India. bambu (awi). yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. penyu. India dengan kepulauan Hindia Timur sejak pertengahan abad yang lalu. buaya. iaitu mendahului A. Dalam bukunya beliau menyentuh tentang kesamaan bentuk kata antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia. 1992 : 2) John Reinhold Foster (1776):telah menulis sebuah buku yang berjudul 'Voyage Around the World'. padi. Berdasarkan hasil kajian. Perpindahan Melayu Proto yang menjadi nenek moyang Orang Asli dan Melayu Deutro kira-kira 1500 tahun SM yang menjadi nenek moyang orang Melayu. Logan juga merupakan orang yang mula-mula menggunakan perkataan Indonesia untuk daerah Alam Melayu. Berdasarkan adat resam yang sama.R. besi dan wangkang. Berdasarkan teori ini. ikan yu. mentimun. Kern dan R. lab-laba. Di Kedah sebagai contoh. Sungai Salween. Kelantan. dikatakan orang Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. pada 5000 tahun SM. pandan. lisa. ubi. nyiur. antaranya tebu. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. Filipina. Sebelum perpindahan orang Melayu. pisan (punti). • Robert Von Heine Geldern (Sarjana Austria) seorang ahli prasejarah yang membuat kajian ke atas kapak-kapak tuan (beliung batu) di sekitar hulu Sungai Brahmaputra. Bastian. ikan pari. buluh. Beliau juga berpendapat bahawa “orang-orang zaman neolitik (orang darat Mon-Khmer) yang membawa kebudayaan beliung segi panjang itu adalah pengembang bahasa Kepulauan Melayu” (Ismail Hussein.Perkataanperkataan ini digunakan di pulau Madagaskar. Teori ini lemah dan ditolak kerana kapak-kapak ini telah dijumpai di Amerika dan Eropah pada zaman yang sama. asu (anjing).hingga ke Pulau Pass di Amerika sama dengan perkataan-perkataan yang terdapat di Champa.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 4 ________________________________________________________________________________________ TEORI YUNAN ATAU TEORI PENGHIJRAHAN (DARI LUAR NUSANTARA) R amai sarjana Barat dan sarjana tempatan yang mempercayai bangsa Melayu berasal dari luar kepulauan Melayu. dan Semai. talas. babi. langau. telah didiami oleh orang Austronesia yang menjadi induk orang Negrito. Taiwan dan beberapa pulau lain di Lautan Pasifik.H Geldern. Sakai. lalat. tuna. Sungai Irrawady.

Hilmly (1980) yang menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun • . wilayah Austronesia ini tanpa penduduk TEORI NUSANTARA T • erdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pandangan bahawa bangsa Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami kawasan Nusantara sejak sekian lama. ada yang melalui jalan laut barat melalui Lautan Hindi dan ada yang melalui arah timur. Perpindahan bangsa dari tanah asalnya ke Austronesia telah berlaku berpuluh abad yang lampau. Berikut pandangan dan hujah mereka yang menyokong teori ini. Campa. dan beberapa bahasa lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. bahasa Melayu dengan bahasa Sunda. Kedua-dua bahasa ini dinamakan 'Malayan'. Beliau juga berpendapat bahasa Jawa ialah bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain. bahasa Melayu dengan bahasa Bugis dan juga dengan beberapa bahasa di Indonesia Timor. Hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Formosa. Mula mendiami wilayah Asia Tenggara di antara tahun 2500 S. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk kepulauan Hindi atau kepulauan sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Bisanya. Slametmuljana (1975).M.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 5 ________________________________________________________________________________________ • • • yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia purba. Hashim Hj Musa dan Abd Hamid Mahmood (Sarjana Malaysia) dalam buku Tatabahasa Dewan edisi baharu (1997) menyokong teori bahawa penuturpenutur bahasa Melayu datang dari daerah Yunan dan telah turun dalam beberapa gelombang pergerakan manusia. Pendapat beliau telah di sokong oleh K. Ada yang melalui jalan darat (tanah Semenanjung). Nik Safiah Karim.W. Faktor perhubungan dan geografi telah menyebabkan bahasa yang asalnya satu berkembang di dalam lingkungan yang tersendiri. iaitu melalui Laut China Selatan. hingga tahun 1500 S.Onn. 28-29). bahasa Melayu dengan bahasa Madura. turut menyokong teori migrasi yang dikemukakan oleh sarjana Barat. proses migrasi atau perpindahan mereka tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu jalan. Bahasa awal inilah yang dinamakan bahasa Melayu Proto atau Melayu Kuno. Ismail Hussein (1966) dalam bukunya Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita bersetuju bahawa bangsa Melayu berasal dari golongan Austronesia di Yunan yang kemudiannya bergerak dalm dua puak yang besar. John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris membuat kajian tentang perbandingan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung. Schmidt (1906): yang membuat kajian perbandingan bahasa berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer serta bahasa-bahasa di Nusantara. bahasa Melayu dengan bahasa Bali.M. Perbandingan perkataan tersebut juga beliau lakukan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. P. Omar. iaitu Melayu Proto (2500 SM) dan Melayu Deutro (1500 SM). (Asmah Hj. Pulau Roti dan Pulau Sawu. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Beliau menyimpulkan bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua bahasa tersebut. Asmah Hj Omar(1988) turut menyokong teori ini. Namun begitu. Masyarakat Austronesia ini tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan lautan Pasifik. Farid M. namun tambah beliau tidak boleh kita beranggapan bahawa pada waktu perpindahan gelombang yang pertama dari benua Asia.

Ini mengukuhkan kepercayaan penduduk di Kemboja mungkin berasal daripada dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. iaitu bahasa Cham. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi ialah perdagangan jalan darat dan juga perdagangan maritim akibat kewujudan kapal layar. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Hasil penyelidikan arkeologi dan analisis bukti arkeologi di pesisir Selat Melaka juga menunjukkan kemunculan tiba-tiba barang baru di zaman Neolitik adalah disebabkan perdagangan antara kawasan. Jelaskan mengapa agak sukar untuk kita mengesan asal usul bangsa Melayu Definisikan makna Melayu mengikut kefahaman anda. iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. Apakah teori yang paling popular berkaitan dengan asal usul orang Melayu? Kemukakan alasan yang menyokong hujah anda. Manusia kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa.UKM) . Malaysia dan Indonesia merupakan bangsa Melayu. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut.000 tahun lalu. Kapak Tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Myanmar. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menamakan bangsa Melayu ini berkulit gelap yang tinggal di Asia Tenggara seperti di negara Thailand.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 6 ________________________________________________________________________________________ • • dengan bahasa Campa. Penduduk-penduduk ini dikatakan berasal dari rumpun bangsa yang sama. Beliau menambah tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Melayu dan bumiputera di pesisir Selat Melaka yang mereka itu tiba di kawasan ini mengikut gelombang Proto Melayu. Namun begitu pendapat yang menyatakan asal bangsa dan bahasa Melayu dari Tanah Besar Asia atau lebih dikenali dengan Teori Yunan diterima umum dan lebih popular. Orang Melayu dan bumiputera sebenarnya berasal daripada satu baka sahaja dan yang membezakan orang Melayu dengan bumiputera pada hari ini adalah anutan agama. alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut: 1. Dengan mengemukakan bukti kajian arkeologi melalui pendekatan sejarah seni. beliau menolak teori migrasi diguna pakai sejak 1930-an dan mengemukakan teori evolusi atau perubahan. sebaliknya sudah berada di Semenanjung sejak 35. bukan melalui perpindahan penduduk atau migrasi. Secara keseluruhannya. 2. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa M . TEORI YANG DITERIMA UMUM encari tanah asal bangsa dan bahasa Melayu agak sukar dan sehingga kini masih kabur. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Deutro-Melayu atau Melayu. menegaskan bahawa orang Melayu dan bumiputera bukanlah pendatang. 3. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ATMA.

sebelum itu dari manakah asal mereka? Bicangkan bersama rakan anda. serta saiz badan yang pendek. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap. Namun begitu. dan Semai. berambut kerinting. iaitu lautan Pasifik dan lautan Hindi. pada tahun 5000 SM. Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data arkeologi yang ditemui di Gua Cha. Kelantan. bermata bundar. Sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku. Ahli sejarah mengandaikan orang Melayu Negrito telah ada sejak tahun 8000 SM di Tanah Semenanjung. namun kelompok ini masih wujud sehingga kini dan keturunan mereka dikenali sebagai orang asli yang terdiri daripada orang asli Negrito. berhidung lebar. berbibir penuh. telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito. Golongan ini mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu seperti membina petempatan dipesisiran pantai dan turut tinggal menetap disamping mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pelayaran. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2. lembah dan kawasan-kawasan pergunungan. Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1. Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. yang ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito. Dengan kemahiran yang dimiliki. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Jika benar bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari kepulauan Melayu.M. iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit. hingga tahun 1500 S.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 7 ________________________________________________________________________________________ Melayu dengan bangsa Kemboja dan sekaligus pertaliannya dengan dataran Asia Tengah atau Yunan. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama. .500 SM. bahasa yang dituturkan oleh mereka telah berkembang dan melahirkan dialek-dialek dan bahasa yang berlainan. Sakai. Jakun dan Temuan. Walaupun kelompok ini telah melarikan diri ke kawasan pedalaman. Berdasarkan Teori ini. Di Kedah sebagai contoh. Mereka bertutur dalam pelbagai dialek dari rumpun bahasa Austranesia dalam keluarga bahasa Melayo-Polynesia" Di sini jelas membuktikan bahawa sarjana-sarjana barat sendiri telah mengakui tentang wujudnya bangsa Melayu yang bertaburan di sekitar dua buah lautan yang besar. Golongan Melayu-Deutro pula dikatakan mempunyai peradaban lebih tinggi daripada Melayu-Proto.500 SM. Mereka tinggal di dalam gua dan sumber pencarian mereka adalah berburu binatang. Senoi. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi hingga ke pulau Hawaii di lautan Pasifik. Encyclopedia Britannica mencatatkan bahawa "bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau di antara tahun 2500 S.Kedatangan Melayu-Deutro menyebabkan kelompok Melayu-Proto berundur ke kawasan pedalaman iaitu memasuki hutan. mereka telah membuka petempatan baru dan seterusnya terus berkembang di kawasan tersebut.M. ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Petempatan Melayu-Proto ini telah terpisah-pisah.

dan subkeluarga. Burma. Siam dan lain-lain Dalam Tatabahasa Dewan Jilid 1. antara kedua-dua kelompok itu masih mempunyai perkaitan. Bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Tonga. Filum bahasa Austris dibahagikan kepada tiga rumpun bahasa yang besar. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa tersebut yang mempunyai perkaitan. Terdapat tiga konsep penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita menyelusuri susur galur sesuatu bahasa. Filum bahasa ini adalah bahasa yang awal berdasarkan kebudayaan Dongson di Yunan. iaitu.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 8 ________________________________________________________________________________________ RUMPUN BAHASA MELAYU M enurut Asmah Haji Omar (1988). Perkaitan kekeluargaan tersebut boleh dianologikan kepada perkaitan antara kekeluargaan manusia. Mon.000 tahun Sekelompok bahasa yang kurang daripada 2. Maori dan Haiti . Sesuatu keluarga bahasa boleh terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga bahasa berdasarkan tempat dan nama bahasa tertentu. Khmer dan Munda. • • • Filum Rumpun Keluarga Kelompok bahasa yang menjangkau masa lebih 5. kekeluargaa.500 hingga 5. ii. Lama-waktu tersebut ialah umur bahasa tersebut yang dikira samasa bahasa itu berpecah dari induknya. Bahasa-bahasa Tibet Cina yang terdiri daripda bahasa-bahasa Cina. Tiga rumpun bahasa ini ialah a. Hawaii. Walau bagaimanapun. i. Dayak. Berdasarkan perkaitan tersebut bahasa dikelaskan dalam kelompok yang diberi nama-nama khas berdasarkan lama-waktu masing-masing. Bahasa Tibet Cina dan Bahasa Austronesia. dan lain-lain. Bahasa-bahasa Austroasia yang terdiri daripada bahasa-bahasa di Annam.000 tahun. Nicobar. Demikian dalam bahasa juga ada perkaitan yang dekat dan yang jauh. rumpun bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa yang lebih kecil. Jika sesebuah bahasa tersebut mempunyai banyak ciri-ciri yang sama antara mereka akan menganggotai kelompok yang lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Sekelompok bahasa yang mempunyai tempoh masa antara 2. keluarga. Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) seperti Bahasa Melayu. Tibet. Menurut Ismail Hussein (1966) ketiga-tiga rumpun bahasa ini menguasai lebih separuh daripada bahasa benua Asia. Jawa Sunda. Solo. iaitu Bahasa Austroasia. Aceh. bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan diantara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. iaitu. bahasa-bahasa di golongkan dalam rumpun. b. Tagalog.500 tahun Sesuatu bahasa yang sedikit menyimpang atau menunjukkan sedikit kelainan juga disebut sebagai bahasa sekeluarga.

Bahasa-bahasa Melanesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Fuji.000 tahun ke atas. Filum Bahasa Austrik Rumpun bahasa Austronesia Rumpun bahasa Tibet Rumpun bahasa Austroasia . iaitu Jakun dan Temuan digolongkan dalam bahasa austronesia. Sumber yang menurun bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau di beri nama Filum Austrik. iaitu 5. iaitu Wilhelm Schamidt. iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia. istilah “Austronesia” untuk rumpun bahasa Melayu pertama kali digunakan oleh sarjana linguistik bandingan. Irian dan Kepulauan Kaledonia. Austronesia dikenali sebagai Malayu-Polinesia. Istilah ini telah dicipta oleh Wilhelm Von Humboldt.Sebelum istilah Austronesia digunakan. dengan itu “Astronesia” bermaksud “pulau-pulau selatan”. iaitu “pulau”. iv. Rumpun Austronesia Keluarga Indonesia Keluaga Melanesia Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia • Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan. Istilah “Austronesia” dibentuk dari unsur Latin austro dan unsur Yunani nesos. Istilah ini merujuk kepada kelompok bahasa yang lama waktunya 5.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 9 ________________________________________________________________________________________ iii. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa-bahasa itu satu ketika dahulu berasal dari satu sumber yang sama. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat Menurut Asmah Haji Omar (1988). pembentukan kata. Perhubungan ketiga-tiga rumpun bahasa ini dapat dilihat melalui rajah berikut. sistem bunyi.000 atau lebih. Carolina. Walaupun bahasa Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu dan bahasa bangsa asli. Bahasa-bahasa Mikronesia seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Marshall. Filum Austrik dipecahkan kepada dua cabang. Marianna dan Gilbert. tetapi perkaitan kekeluargaan itu disusur-galurkan kepada jarak masa yang lama.

• • • • sistem bunyi pembentukan kata perbendaharaan kata pembentukan ayat Berikut beberapa contoh kata-kata bilangan dari satu sampai sepuluh dalam beberapa bahasa Austronesia. iaitu • Bahasa-bahasa Nusantara (Bahasa-bahasa kepulauan Melayu) • • • Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-bahasa Melanesia Bahasa-bahasa Mikronesia Semua rumpun bahasa Austronesia mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 10 ________________________________________________________________________________________ Rumpun Bahasa Austronesia terdiri daripada empat keluarga bahasa. Bahasa ProtoAustronesia Aceh Bali Jawa kuno Jawa baru Sunda 1 2 3 Telu 4 sepat peuet 5 lima 6 7 8 walu apan akutus wwalu wolu siwa 9 10 sa-puluq esa/isa duSa sa sa sa siji hiji enem pitu tujôh duwa lhee dua rwa loro dua telu telu telu tilu limöng nam sikureueng plôh sia sanga sanga dasa sapuluh sepuluh sapuluh empat lima pat papat opat lima lima ima enem pitu nem nem pitu pitu genep tujuh dalapan salapan .

1. Indonesia 2. Brunei 4.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 11 ________________________________________________________________________________________ Bahasa Tagalog isá 1 2 3 4 ápat 5 limá 6 ánim 7 pitó 8 waló 9 siyám 10 sampû dalaw tatló á róa duo dua télo tigo tiga Malagasy iráy éfatra dímy ampék limo empat lima énina fíto válo sívy fólo puluah sepuluh Minangkabau ciék Melayu satu anam tujuah dalapan sambilan enam tujuh apan sembilan KELUARGA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Malaysia 3. Singapura Peta penyebaran bahasa Melayu di Asia Tenggara .

Indonesia. Brunei. 10 peratus dalam bahasa bahas India dan 10 peratus dalam bahasa peribumi bukan bahasa Melayu). Melayu Sebaran keluarga bahasa Melayu Melayu-Polinesia (Austronesia) (sumber: Ismail Hussein. Singapura dan Selatan Thailand tetapi turut menjangkau dari kepulauan Formosa hinggalah ke Madagaskar. dialek Negeri Sembilan. dialek Selangor.. berkembang dan membentuk beberapa dialek yang kebetulan ditandai dengan persempadanan negeri. Singapura 15 peratus (70 paratus dalam bahasa Cina. Di luar Malaysia misalnya di Brunei dialek Brunei dan dialek Kedayan dan di Indonesia dialek Jakarta atau lebih dikenali dialek Betawi . tetapi juga di berbagai-bagai bagai pelabuhan di bahagian timur Indonesia dan di Pulau Krismas dan Pulau Cocos di Lautan Hindi. Kalimantan. Maka wujudlah apa yang disebut dialek Utara (Kedah dan Utara Perak). Selain di luar kawasan Selat Melaka. 3 peratus dal dalam am bahasa Cina) (Bernard Comrie. bahasa Melayu menyebar. Di Malaysia bahasa Melayu turut di kenali sebagai ‘Bahasa Malaysia’ dan di Singapura ra dan Brunei sebagai Bahasa Melayu atau Bahasa Kebangsaan... dialek Sarawak dan dialek Sarawak. 10 peratus dalam bahasa bahasa-bahasa bahasa India) dan Indonesia 7 peratus (90 peratus dalam bahasa-bahasa bahasa peribumi bukan bahasa Melayu. Kreol yan berasaskan bahasa Melayu ditemui digunakan bukan sahaja di kalangan penduduk yang asalnya bertutur dalam bahasa Cina di Negeri Negeri-negeri negeri Selat lama bekas British Malaya.1998: 56). perdagangan. terjemahan Aishah Mahdi. dialek Pahang.[et al]. dialek Kelantan. dialek dialek-dialek dialek Melayu juga ditemui digunakan di sepanjang pantai bahagian selatan dan barat Borneo. dialek Melaka. dialek Perak. Di dalam tiga negara yang lain perkadaran penduduk yang bertutur dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Malaysia 45 peratus (35 peratus bertutur dalam bahasa Cina.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 12 _________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dikenali sebagai ‘Bahasa Indonesia’. dialek Johor. penghijrahan dan penjajahan. dialek Pulau Pinang. di wilayah paling selatan Thailand dan di Kepulauan Kepul Mergui di Burma. 1995) Di Malaysia. Peta berikut menunjukkan wilayah penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di Malaysia. Antara faktor yang menyumbang kepada penyebaran bahasa Melay Melayu u ialah faktor perkahwinan. dialek k Terengganu.

RUMUSAN 1. kucin ssano. pisau bubur.pisa nogori. bala. tane paka.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 13 ________________________________________________________________________________________ Beberapa contoh penggunaan dialek yang terdapat di Malaysia. hampir hitam habis bakar. tanam pakai. iaitu teori yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu berasal dari Tanah Besar . Kata Melayu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit. jjale saloh. balai. jalan Ng. gula. Sembilan bubo. Dialek Johor Kedah Selangor Selangor Melaka Perak Sarawak Sarawak Kedah Kelantan Kelantan Terengganu Terengganu Ng Sembilan Perkataan leba. ilang Bahasa Standard lebar. jala negeri. Ada pelbagai pendapat tentang etimologi Melayu. 2. dango. tumbuk halus. dangau. berjalan salah. I-Tsing seorang rahib Buddha mencatatkan penggunaan kata Ma-lo-yu merujuk dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. pandai kambing. jalo Beri contoh lain dialek bahasa Melayu yang anda ketahui dalam dialek yang anda tuturkan. tikar bilik. hilang Catatan Pengguguran konsonan /r/ Penggantian /r/ dalam lingkungan/R/ Pengguguran konsonan h Penukaran vokal /i/ kepada /e/ Penukaran konsonan /r/ kepada /w/ Penukaran konsonan /k/ kepada /q/ Pengguguran vokal /a/ Diftong aw dan ay dalam bahasa baku sejajar dengan /o/ dan /e/ Konsonan nasal Pemanjangan konsonan Penyengauan Pengguguran vokal /i/ dan bunyi nasal Diftong /ay/ sejajar dengan vokal /a/ Pengguguran konsonan /r/ Penggunaan vokal /o/ paka. hampas pulau. bermain cair. bemain cayaR. tumboq alus. Secara ringkas ada dua teori atau pandangan yang dikemukakan berkenaan asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. tikaw bileq. misalnya kerajaan Mo-lo-yeu dipercayai wujud di daerah Jambi. kucing ke sana. hampiaR itam habes bakaw. ampas pulo. gulai. jalong pakai. pande kambin.

kelompok SumateraJawa termasuk Kalimantan dan Madura. b. Sutan Takdir Alisjahbana dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. kelompok Filipina. kapak tua yang ditemui di Asia Tengah dan di Kepulauan Melayu menunjukkan adanya proses migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke kepulauan Melayu. iaitu 5000 tahun ke atas. a. adat resam bangsa Melayu mirip kepada adat resam yang diamalkan oleh suku Naga di daerah Assam yang terletak berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. 5. Namun begitu teori ini kurang popular. Sebelum istilah Austronesia digunakan. Manakala keluarga pula bermaksud kelompok bahasa yang kurang dari 2500 tahun. Semua rumpun bahasa mempunyai persamaan dan kelainan yang terdapat dalam kalangan keluarga bahasa ini berdasarkan sistem bunyi. dialek Sarawak. Filum ialah kelompok bahasa induk yang paling tua usianya.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 14 ________________________________________________________________________________________ 3. Austronesia dikenali sebagai Melayu-Polinesia. kelompok Nusa Tenggara dan Maluku. tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. yang berasal daripada dataran Yunan dan secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertalian bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja dan dataran Asia Tengah atau Yunan. 7. Bahasa di Nusantara mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Asia (Teori Yunan) dan satu lagi menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama (Teori Nusantara) Teori Yunan diterima umum dan lebih popular dengan alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti: a. 9. Teori Nusantara dikemukakan oleh sarjana seperti J. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada Jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian. 10.Himly. 8. Persamaan yang berlaku antara bahasa Melayu dan bahasa Champa c. K. adalah satu fenomena "ambilan" d. kelompok tanah besar Asia Tenggara dan kelompok Sulawesi Bahasa Melayu yang menyebar dan berkembang di Malaysia membentuk beberapa dialek seperti dialek Perak. dialek Kelantan dan sebagainya yang kebetulan ditandai dengan sempadan geografi. 6. Istilah ini telah dicipta oleh Wiihelm Von Humboldt Bahasa Nusantara tergolong dalam rumpun Austronesia Barat yang biasanya juga disebut sebagai Hesperanesia Bahasa Nusantara boleh dibahagikan kepada beberapa kelompok seperti. perbendaharaan kata dan pembentukan ayat. e. b.Crawfurd.Antara hujah pendukung teori ini. dialek Sabah. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. 4. KATA KUNCI Konsep Melayu Teori Yunan Teori Nusantara Filum Keluarga bahasa Rumpun bahasa Dialek Austronesia Bahasa Nusantara . Rumpun pula bermaksud kumpulan bahasa yang mempunyai lama-waktu antara 2500-5000 tahun. c.pembentukan kata.

RUJUKAN Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2006. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Darwis Harahap (1992). (1998). Abdullah Hassan (2006).& Dist. (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Haji Omar (1998). Pulau Pinang: USM. Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Asal bangsa dan bahasa Nusantara. Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu.al. Jelaskan faktor-faktor yang membantu penyebaran bahasa Melayu. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Sejarah bahasa Melayu. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu 1-V1. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriah Mohamed (1999). Kuala Lumpur: Utusan Pub. Apakah yang anda fahami dengan istilah Melayu dan asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Susur galur bahasa Melayu. Bincangkan faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Adam (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan: edisi semakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein (1966). Slametmuljana (1975). Jakarta: Balai Pustaka. Mengapakan bahasa Nusantara dikatakan mempunyai keluarga bahasa yang paling besar berbanding keluarga bahasa lain yang terdapat dalam rumpun Austronesia? 4. 2.Asal usul bahasa dan kedudukan bahasa Melayu 15 ________________________________________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI 1. Isu bahasa dan pembentukan bangsa. Pulau Pinang : Penerbit USM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful