Nama

:
Tingkatan:
ULANGKAJI PELAJARAN
Unit 1: Pendidikan Sepanjang Hayat
1. Berikan definisi pembelajaran sepanjang
hayat.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Berikan 5 kepentingan pendidikan
sepanjang hayat.
i) _______________________________
_______________________________
ii) _______________________________
_______________________________
iii) _______________________________
_______________________________
iv) _______________________________
_______________________________
v) _______________________________
_______________________________
3. Nyatakan 3 ciri pendidikan sepanjang
hayat.
i) _______________________________
_______________________________
ii) _______________________________
_______________________________
iii) _______________________________
_______________________________
4. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh
individu.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
v) _______________________________
i)v 3 kelebihan pendidikan sepanjang hayat.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________

Unit 2: Perikemanusiaan Ke Arah
Kesejahteraan Negara.
1. Berikan konsep perikemanusiaan.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Nyatakan 3 sumbangan yang boleh
diberikan kepada mangsa-mangsa bencana.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
3.

Senaraikan 4 kepentingan nilai-nilai
perikemanusiaan kepada masyarakat.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________

4. Berikan 4 langkah-langkah menjaga
maruah diri.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
5. Nyatakan 4 faktor-faktor remaja gagal
menjaga maruah diri.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
Unit 3: Persiapan Membina Keluarga
Ke Arah Pembentukan Masyarakat
Mapan.
1. Berikan aspek yang perlu di ambil kira
sebagai persiapan membina keluarga
bahagia.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
v) _______________________________

i) _______________________________ ii) _______________________________ 2. i) _______________________________ ii) _______________________________ iii) _______________________________ Unit 4: Sumbangan Terhadap Pembangunan Masyarakat Melalui Penglibatan Aktif Dalam Aktiviti Kemasyarakatan. Berikan 3 kepentingan mempromosikan warisan budaya Malaysia. i) _______________________________ ii) _______________________________ iii) _______________________________ 3. Nyatakan 5 pihak yang terlibat mempromosikan budaya Malaysia. i) _________________________ ii) _________________________ iii) _________________________ iv) _________________________ v) _________________________ 3. 1.2. 2 contoh media elektronik yang boleh digunakan untuk mempromosikan warisan budaya Malaysia. Senaraikan 2 kepentingan kursus perkahwinan. Nyatakan 2 jenis aktiviti masyarakat. 3 kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan. i) _______________________________ ii) _______________________________ 4. Berikan 2 sumbangan badan bukan kerajaan (NGO) terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia. i) _________________________ ii) _________________________ 3. i) _________________________ ii) _________________________ iii) _________________________ iv) _________________________ 4. Senaraikan 2 jenis warisan budaya ketara. Berikan 4 kelebihan media cetak. i) _______________________________ _______________________________ ii) _______________________________ _______________________________ iii) _______________________________ _______________________________ 3. i) _________________________ ii) _________________________ iii) _________________________ 2. 3 agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. i) _______________________________ ii) ______________________________ iii) ______________________________ iv) ______________________________ 4. 1. i) _________________________ ii) _________________________ . Berikan 2 ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang. Nyatakan 3 kepentingan restu ibu bapa dalam perkahwinan. Nyatakan jenis-jenis warisan budaya Malaysia. 1. i) _________________________ ii) _________________________ Unit 6 : Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia Di Dalam Dan Di Luar Negara. i) _________________________ ii) _________________________ iii) _________________________ 2. i) _______________________________ ii) _______________________________ 5. i) _________________________________ ii) ________________________________ iii) _______________________________ Unit 5: Sumbangan Pelbagai Pihak Terhadap Pengekalan Warisan Budaya Malaysia. 4 faedah melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Berikan 3 ciri-ciri isteri yang baik.