Tarikh : 12 Mac 2013 Masa : 60 minit Kelas : 3 Inovatif Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Perpuluhan Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk : 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (i) (ii) Menamakan pecahan seratus Menukar pecahan seratus kepada perpuluhan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : (i) Menamakan pecahan perseratus dengan betul berpandukan petak seratus (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan betul Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

1. Guru menunjukkan petak seratus

i.

Ada berapa petak yang dapat kamu lihat?

Pemerhatian dan analisis

kepada murid-murid. 2. Murid diminta memerhatikan dengan baik apa yang dilakukan oleh iii. ii.

Apa kaitan antara kedua-dua petak seratus tadi? Nombor pecahan

boleh ditukarkan kepada nombor perpuluhan. Imaginasi 1. Guru menunjukkan satu lagi petak seratus dalam perpuluhan 4. Guru menunjukkan abakus kepada i. . 3. Murid merujuk petak seratus untuk mendapatkan jawapan. Bagaimana cara menggunakannya? Penjanaan Idea murid. 4. Pastikan nilai perwakilan nilai tempat perpuluhan adalah diletakkan selepas titik. 2. 3. Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor ii. Guru bersoal jawab dengan murid. iv. Guru membimbing murid menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. sama dengan 0. Murid diperkenalkan perwakilan nilai tempat perseratus.guru.01. Guru mengembangkan konsep perpuluhan melalui aktiviti “Ular Pulang Ke Sarang” 5. v. 2.

Selesaikan tugasan yang . 4. 3. Jawapan hendaklah ditulis di kad manila yang disediakan. Penambahbaikan yang terdiri daripada lima atau enam orang dalam setiap kumpulan. Murid dibahagikan kepada kumpulan i. Guru mengedarkan satu sampul yang mengandungi nombor pecahan. Murid-murid dikehendaki menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan abakus. Rujuk lampiran kerja 105.pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan. 5. 2. 4. Setiap murid mendapat lembaran i. Tindakan 1. 3. Perkembangan 1. Setiap kumpulan diberikan lima soalan berbeza. Mereka dikehendaki menukarkan nombor pecahan tersebut kepada bentuk perpuluhan.

berani mencuba . Nilai dan Sikap Mendengar arahan. diberi Pentaksiran Jika murid dapat menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan di abacus dengan betul. 2.Pelaksanaan Amalan Berterusan kerja 106. Guru membincangkan hasil kerja murid. ini menunjukkan murid dapat menguasai kemahiran yang diajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful