Tarikh : 12 Mac 2013 Masa : 60 minit Kelas : 3 Inovatif Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Perpuluhan Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk : 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (i) (ii) Menamakan pecahan seratus Menukar pecahan seratus kepada perpuluhan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : (i) Menamakan pecahan perseratus dengan betul berpandukan petak seratus (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan betul Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

1. Guru menunjukkan petak seratus

i.

Ada berapa petak yang dapat kamu lihat?

Pemerhatian dan analisis

kepada murid-murid. 2. Murid diminta memerhatikan dengan baik apa yang dilakukan oleh iii. ii.

Apa kaitan antara kedua-dua petak seratus tadi? Nombor pecahan

Bagaimana cara menggunakannya? Penjanaan Idea murid. 3. v.01. Guru mengembangkan konsep perpuluhan melalui aktiviti “Ular Pulang Ke Sarang” 5. Murid merujuk petak seratus untuk mendapatkan jawapan. . 2. Pastikan nilai perwakilan nilai tempat perpuluhan adalah diletakkan selepas titik. 4. sama dengan 0. Guru menunjukkan satu lagi petak seratus dalam perpuluhan 4.guru. Guru menunjukkan abakus kepada i. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru membimbing murid menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. 2. Murid diperkenalkan perwakilan nilai tempat perseratus. boleh ditukarkan kepada nombor perpuluhan. Imaginasi 1. iv. 3. Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor ii.

Mereka dikehendaki menukarkan nombor pecahan tersebut kepada bentuk perpuluhan. Tindakan 1. 4. 3. Guru mengedarkan satu sampul yang mengandungi nombor pecahan. 3. Rujuk lampiran kerja 105. Setiap murid mendapat lembaran i. Perkembangan 1.pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan. 5. Penambahbaikan yang terdiri daripada lima atau enam orang dalam setiap kumpulan. 4. Setiap kumpulan diberikan lima soalan berbeza. Murid dibahagikan kepada kumpulan i. Jawapan hendaklah ditulis di kad manila yang disediakan. Selesaikan tugasan yang . Murid-murid dikehendaki menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan abakus. 2.

ini menunjukkan murid dapat menguasai kemahiran yang diajar. Guru membincangkan hasil kerja murid. diberi Pentaksiran Jika murid dapat menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan di abacus dengan betul. 2. berani mencuba .Pelaksanaan Amalan Berterusan kerja 106. Nilai dan Sikap Mendengar arahan.