Tarikh : 12 Mac 2013 Masa : 60 minit Kelas : 3 Inovatif Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Perpuluhan Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk : 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (i) (ii) Menamakan pecahan seratus Menukar pecahan seratus kepada perpuluhan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : (i) Menamakan pecahan perseratus dengan betul berpandukan petak seratus (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan betul Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

1. Guru menunjukkan petak seratus

i.

Ada berapa petak yang dapat kamu lihat?

Pemerhatian dan analisis

kepada murid-murid. 2. Murid diminta memerhatikan dengan baik apa yang dilakukan oleh iii. ii.

Apa kaitan antara kedua-dua petak seratus tadi? Nombor pecahan

01. Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor ii. . Bagaimana cara menggunakannya? Penjanaan Idea murid. sama dengan 0. Guru menunjukkan satu lagi petak seratus dalam perpuluhan 4. 3. 3. 4. Murid merujuk petak seratus untuk mendapatkan jawapan. iv.guru. 2. 2. Imaginasi 1. Guru bersoal jawab dengan murid. Murid diperkenalkan perwakilan nilai tempat perseratus. Guru mengembangkan konsep perpuluhan melalui aktiviti “Ular Pulang Ke Sarang” 5. Pastikan nilai perwakilan nilai tempat perpuluhan adalah diletakkan selepas titik. Guru membimbing murid menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. Guru menunjukkan abakus kepada i. v. boleh ditukarkan kepada nombor perpuluhan.

Mereka dikehendaki menukarkan nombor pecahan tersebut kepada bentuk perpuluhan. Rujuk lampiran kerja 105. Murid-murid dikehendaki menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan abakus. Setiap murid mendapat lembaran i. 5. Jawapan hendaklah ditulis di kad manila yang disediakan. Tindakan 1. Selesaikan tugasan yang . Perkembangan 1. Setiap kumpulan diberikan lima soalan berbeza. 2.pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan. 3. Guru mengedarkan satu sampul yang mengandungi nombor pecahan. 4. 4. Murid dibahagikan kepada kumpulan i. Penambahbaikan yang terdiri daripada lima atau enam orang dalam setiap kumpulan. 3.

2. Guru membincangkan hasil kerja murid.Pelaksanaan Amalan Berterusan kerja 106. Nilai dan Sikap Mendengar arahan. ini menunjukkan murid dapat menguasai kemahiran yang diajar. berani mencuba . diberi Pentaksiran Jika murid dapat menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan di abacus dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful