Tarikh : 12 Mac 2013 Masa : 60 minit Kelas : 3 Inovatif Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Perpuluhan Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk : 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (i) (ii) Menamakan pecahan seratus Menukar pecahan seratus kepada perpuluhan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : (i) Menamakan pecahan perseratus dengan betul berpandukan petak seratus (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan betul Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

1. Guru menunjukkan petak seratus

i.

Ada berapa petak yang dapat kamu lihat?

Pemerhatian dan analisis

kepada murid-murid. 2. Murid diminta memerhatikan dengan baik apa yang dilakukan oleh iii. ii.

Apa kaitan antara kedua-dua petak seratus tadi? Nombor pecahan

v. Murid diperkenalkan perwakilan nilai tempat perseratus. Guru menunjukkan satu lagi petak seratus dalam perpuluhan 4. Pastikan nilai perwakilan nilai tempat perpuluhan adalah diletakkan selepas titik. Imaginasi 1. Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor ii. 2. . Bagaimana cara menggunakannya? Penjanaan Idea murid.guru. Guru mengembangkan konsep perpuluhan melalui aktiviti “Ular Pulang Ke Sarang” 5. 2. Guru menunjukkan abakus kepada i. Murid merujuk petak seratus untuk mendapatkan jawapan. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru membimbing murid menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.01. sama dengan 0. iv. 4. boleh ditukarkan kepada nombor perpuluhan. 3. 3.

Setiap kumpulan diberikan lima soalan berbeza. 2. Jawapan hendaklah ditulis di kad manila yang disediakan. Penambahbaikan yang terdiri daripada lima atau enam orang dalam setiap kumpulan. Setiap murid mendapat lembaran i. 4. 4. Mereka dikehendaki menukarkan nombor pecahan tersebut kepada bentuk perpuluhan. 3. Perkembangan 1. Selesaikan tugasan yang .pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan. Tindakan 1. Rujuk lampiran kerja 105. 3. Guru mengedarkan satu sampul yang mengandungi nombor pecahan. 5. Murid-murid dikehendaki menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan abakus. Murid dibahagikan kepada kumpulan i.

Pelaksanaan Amalan Berterusan kerja 106. diberi Pentaksiran Jika murid dapat menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan di abacus dengan betul. Nilai dan Sikap Mendengar arahan. ini menunjukkan murid dapat menguasai kemahiran yang diajar. Guru membincangkan hasil kerja murid. 2. berani mencuba .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful