Tarikh : 12 Mac 2013 Masa : 60 minit Kelas : 3 Inovatif Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Perpuluhan Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk : 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (i) (ii) Menamakan pecahan seratus Menukar pecahan seratus kepada perpuluhan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : (i) Menamakan pecahan perseratus dengan betul berpandukan petak seratus (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan betul Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

1. Guru menunjukkan petak seratus

i.

Ada berapa petak yang dapat kamu lihat?

Pemerhatian dan analisis

kepada murid-murid. 2. Murid diminta memerhatikan dengan baik apa yang dilakukan oleh iii. ii.

Apa kaitan antara kedua-dua petak seratus tadi? Nombor pecahan

Guru mengembangkan konsep perpuluhan melalui aktiviti “Ular Pulang Ke Sarang” 5. v. Imaginasi 1. Murid diperkenalkan perwakilan nilai tempat perseratus. Murid merujuk petak seratus untuk mendapatkan jawapan. 3. Bagaimana cara menggunakannya? Penjanaan Idea murid.guru. Guru menunjukkan abakus kepada i. sama dengan 0. iv. Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor ii. .01. Guru menunjukkan satu lagi petak seratus dalam perpuluhan 4. Guru membimbing murid menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. boleh ditukarkan kepada nombor perpuluhan. 3. 2. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Pastikan nilai perwakilan nilai tempat perpuluhan adalah diletakkan selepas titik. 4.

Murid dibahagikan kepada kumpulan i. Jawapan hendaklah ditulis di kad manila yang disediakan. Setiap murid mendapat lembaran i. Murid-murid dikehendaki menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan dengan menggunakan abakus. Perkembangan 1. 3. Rujuk lampiran kerja 105. Guru mengedarkan satu sampul yang mengandungi nombor pecahan. 4.pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan. Mereka dikehendaki menukarkan nombor pecahan tersebut kepada bentuk perpuluhan. Setiap kumpulan diberikan lima soalan berbeza. 3. 4. 5. Selesaikan tugasan yang . Penambahbaikan yang terdiri daripada lima atau enam orang dalam setiap kumpulan. Tindakan 1. 2.

ini menunjukkan murid dapat menguasai kemahiran yang diajar. Nilai dan Sikap Mendengar arahan. 2. Guru membincangkan hasil kerja murid.Pelaksanaan Amalan Berterusan kerja 106. berani mencuba . diberi Pentaksiran Jika murid dapat menukarkan nombor pecahan kepada nombor perpuluhan di abacus dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful