P. 1
Pengertian Aqidah

Pengertian Aqidah

|Views: 262|Likes:
Published by Kukuh Dialosa

More info:

Published by: Kukuh Dialosa on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2015

pdf

text

original

1. Pengertian Aqidah Aqidah secara bahasa berasal dari kata ( halada halitsi araceS .

nataki itrareb gnay )‫ع قد‬ keyakinan hati atas sesuatu. Kata ‘aqidah’ tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam, dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah aqidah Islam, aqidah nasrani; ada aqidah yang benar atau lurus dan ada aqidah yang sesat atau menyimpang. Dalam ajaran Islam, aqidah Islam (al-aqidah al-Islamiyah) merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta taqdir baik dan buruk. Hal ini didasarkan kepada Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shahabat Umar bin Khathab r.a. yang dikenal dengan ‘Hadits Jibril’. 1. Kedudukan Aqidah dalam Islam Dalam ajaran Islam, aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, aqidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlaq, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, bahkan untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Maka, aqidah yang benar merupakan landasan (asas) bagi tegak agama (din) dan diterimanya suatu amal. Allah swt berfirman, ْ ُ‫والَي‬ ْ‫م‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ز‬ ْ َ‫ه فَ ْيي‬ .‫حذًا‬ ً ِ ‫صب ى‬ َ ‫عبَب‬ َ ْ‫مو‬ َ َ‫ه أ‬ َ ‫ة‬ َ ً‫مال‬ َ ‫ء‬ ِ ِّ‫رب‬ ِ‫د‬ ِ ِ‫ك ب‬ ِ ِّ‫رب‬ َ ‫حب‬ َ ‫مبنَ يَزْ جُىا ىِقَآ‬ َ‫ع‬ َ‫ع‬ َ َ‫ف‬ ِ ‫ش‬ Artinya: “Maka barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya (di akhirat), maka hendaklah ia beramal shalih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” (Q.S. al-Kahfi: 110) Allah swt juga berfirman, ْ َ‫مه‬ ْ‫ز‬ ْ َ‫ه أ‬ ُ َ‫وىَت‬ ْ ِ‫ل ىَئ‬ ْ َ‫وىَق‬ َّ ‫نىو‬ َّ َ‫متَ ىَيَحْ بَط‬ َ ‫اى‬ ْ َ‫ى إِى‬ . َ‫زيه‬ َ ُ ‫مي‬ َ ‫ه‬ َ ِ‫مه قَبْي‬ َ‫ش‬ ِ ‫خب‬ ِ َ‫ذيه‬ ِ َّ ‫وإِىَى اى‬ ِ ‫ذ أُو‬ ِّ ‫َه‬ َ ‫ل‬ َ َ‫يل‬ َ َ‫ع‬ َ ‫ح‬ ِ ‫س‬ Artinya: “Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa jika engkau betul-betul melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan hancur, dan kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi.” (Q.S. az-Zumar: 65) Mengingat pentingnya kedudukan aqidah di atas, maka para Nabi dan Rasul mendahulukan dakwah dan pengajaran Islam dari aspek aqidah, sebelum aspek yang lainnya. Rasulullah saw berdakwah dan mengajarkan Islam pertama kali di kota Makkah dengan menanamkan nilainilai aqidah atau keimanan, dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu selama kurang lebih tiga belas tahun. Dalam rentang waktu tersebut, kaum muslimin yang merupakan minoritas di Makkah mendapatkan ujian keimanan yang sangat berat. Ujian berat itu kemudian terbukti menjadikan keimanan mereka sangat kuat, sehingga menjadi basis atau landasan yang kokoh bagi perjalanan perjuangan Islam selanjutnya. Sedangkan pengajaran dan penegakan hukum-hukum syariat dilakukan di Madinah, dalam rentang waktu yang lebih

sebagaimana sabda beliau. Kebaikan mereka terletak pada pemahaman dan sekaligus pengamalannya atas ajaran-ajaran Islam secara benar dan kaffah. 1. SUMBER. ْ‫ذ‬ ْ‫ذ‬ ْ َ‫خ‬ …‫م‬ ُ‫ي‬ ْ ُ‫يهَ يَيُىْ وَه‬ ْ ُ‫يهَ يَيُىْ وَه‬ َّ ُ‫م ث‬ َّ ُ‫بس قَزْ وِي ث‬ ِ َّ‫م اى‬ ِ َّ‫م اى‬ ِ َّ‫ز اىى‬ Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah generasi pada masaku. ْ َ ‫عي‬ ‫حببِى‬ َ ‫مب أَوَب‬ َ ْ‫وأَص‬ َ ‫قَب‬ ِ‫ي‬ َ ‫ه‬ َ :‫ه‬ . bukan dalam masalah-masalah yang pokok (ushuliyyah). dan selanjutnya diikuti oleh generasi tabi’ut tabi’in. Kalau pun ada perbedaan. Dengan metode di atas. METODE DAN CARA PENGAMBILAN AQIDAH ISLAM 1. Dan apa saja yang tidak terdapat dapat dalam kedua sumber itu. yaitu kurang lebih selama sepuluh tahun. kualifikasi atau derajat kebaikan itu diikuti secara berurutan oleh generasi berikutnya dari kalangan tabi’in. Karena. artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya.R. Setelah generasi shahabat. Imam Malik (tahun 712-797). Di kalangan mereka tidak terjadi perselisihan dalam masalah aqidah. dan mereka mendapat pengajaran dan pendidikan langsung dari Rasulullah saw. kecuali Rasulullah saw. mereka meniadakan dan menolaknya. dan Imam Ahmad (tahun 780855 M). maka perbedaan di kalangan mereka hanyalah dalam masalah hukum yang bersifat cabang (furu’iyyah) saja. Hal ini tidak mengherankan. setelah Allah sendiri. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita mengenai betapa penting dan teramat pokoknya aqidah atau keimanan dalam ajaran Islam. sumber ajaran aqidah Islam adalah terbatas pada al-Quran dan Sunnah saja. Sumber-sumber Aqidah Islam Aqidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. mereka beraqidah dengan aqidah yang sama. Rasulullah bersabda tentang mereka. maka mereka dipersaksikan oleh Rasulullah saw sebagai golongan yang selamat. maka para shahabat.singkat. Bukhari dan Muslim) Generasi salaf yang shalih (al-salaf al-shalih) mengambil pemahaman aqidah dari al-Quran dan sunnah dengan metode mengimani atau meyakini semua yang diinformasikan (ditunjukkan) oleh kedua sumber tersebut. Metode Memahami Aqidah Islam dari Sumber-sumbernya Menurut Para Shahabat Generasi para shahabat adalah generasi yang dinyatakan oleh Rasululah sebagai generasi terbaik kaum muslimin. tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Karena itulah. dan generasi berikutnya yang mengikuti mereka dangan baik (ihsan). lalu generasi berikutnya. lalu generasi berikutnya…” (H. Maka. Mereka mencukupkan diri dengan kedua sumber tersebut dalam menetapkan atau meniadakan suatu pemahaman yang menjadi dasar aqidah atau keyakinan. karena mereka adalah generasi awal yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. 699-767 M). yaitu Imam Abu Hanifah (th. Tiga generasi inilah yang secara umum disebut sebagai generasi salaf. dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah. Seperti ini pula keadaan yang terjadi di kalangan para imam madzhab yang empat. Imam Syafi’i )tahun 767-820).

dugaan dan cabaran yang ditempoh dengan rela hati dan sabar semuanya semata-mata kerana Allah. Mengerjakan solat lima waktu sehari semalam. Dengan berpuasa kita telah mengekang hawa nafsu serta segala keinginan terhadap makanan. Mengeluarkan zakat. 'Aku bersaksi tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh-Nya'. Dengan mengeluarkan zakat kita telah menyerahkan sebahagian dari harta tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya.R. Pengertian syahadah ialah mengabdikan diri. Bilal bin Rabah tidak berganjak imannya walaupun disiksa dan ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik. A. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pendidikan akidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cobaan dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali. Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah. Segala kesusahan. Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. mata. 4. 5. Latar belakang Pendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. hati serta pengakuan lidah bahawa tiada Tuhan yang Maha Esa melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah rasul-Nya. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah SWT. Rumusan Masalah A. minuman dan menjauhi semua larangan semata-mata kerana Allah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. Apa pengertian akidah Islam ? . Tirmidzi) 1. B. Dengan menunaikan haji. 2.” (H. 3. Dengan mengerjakan solat kita telah menyerahkan seluruh jiwa raga meyembah Tuhan yang Esa di mulai lidah yang berzikir. Dengan asas pendidikan dan penghayatan akidah yang kuat dan jelas maka Nabi Muhammad SAW telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Menunaikan haji di Mekah. 1. 1. Berpuasa di bulan Ramadhan. telinga dan fikiran yang berpusat dengan susunan rukun solat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. kita telah melengkapkan diri sebagai seorang muslim.Artinya: “Mereka (golongan yang selamat) adalah orang-orang yang berada di atas suatu prinsip seperti halnya saya dan para shahabat saya telah berjalan di atasnya. tangan yang bergerak. Mengucap dua kalimah syahadah.

menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. Islam dan Ihsan PEMBAHASAN 1. Bagaimana hubungan Iman. Islam dan Ihsan ? 1. Hadist Hadist adalah segala ucapan. A. maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Definisi lain akidah menurut istilah adalah sebuah urusan yang secara umum dapat diterima kebenarannya oleh akal pikiran manusia dan berdasarkan wahyu Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. baik sebagai sumber hukum akidah maupun dalam persoalan hidup. Al Qur’an Al Qur’an adalah firman Allah SWT. Islam telah menegaskan hadist sebagai hukum Islam yang kedua setelah Al Qur’an. D. dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. maka diperlukan dasar hukum yang dapat menunjukkan kebenaran yang diyakini manusia. Manusia yang mengikuti petunjuk Al Qur’an berarti telah memiliki akidah yang benar. Dasar keyakinan manusia terhadap Allah dan akidah terdapat dalam dua kalimat syahadat.[2] Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fushilat ayat 30 sebagai berikut: Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Islam dan Ihsan Mengetahui hubungan Iman. sedangkan manusia yang tidak mengikuti pentunjuk Al Qur’an berati telah memiliki akidah yang salah. Dengan demikian. 1. C.[1] Akidah menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa.B. [3] 1. perbuatan. Dasar dan Tujuan Akidah Islam A. aqidah menurut bahasa adalah ikatan. B. sehingga kedua tali tersebut menjadi tersambung. Apa dasar dan tujuan akidah Islam ? C. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hak seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. A. dengan perantara Malaikat Jibril. C. (QS. B. AlFushilat : 30) 1. Di dalam kitab suci Al Qur’an dijelaskan tentang akidah Islam yang sesuai kehendak Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dasar akidah Islam Akidah Islam yang merupakan keyakinan dan kepercayaan yang berasal dari keyakinan hati dan akal pikiran manusia. Islam dan Ihsan ? D. Pengertian Aqidah Islam Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata Aqada )‫)دقع‬. Tujuan Mengetahui arti akidah Islam Mengetahui dasar dan tujuan akidah Islam Mengetahui arti Iman. dan taqrir (sikap diam) Nabi Muhammad SAW. . Apa pengertian Iman. Menurut bahasa kata Aqidah mempunyai arti ikatan dua utas tali dalam satu bukhul/simpul.

anak-anak yatim. 1. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). maka (wajiblah baginya berpuasa). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. dan teman sejawat. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294]. Al Haqqah: 44-46 Artinya : Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat dan jauh dari pentunjuk hidup yang benar. An nisa’ : 36 Artinya :Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. 1. Firman Allah dalam QS. orangorang miskin. sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Firman Allah dalam QS. Apa yang diberikan Rasul kepadamu. anak-anak yatim. karib-kerabat. 45. Karena itu. untuk Rasul. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.Adapun alasan hadist digunakan sebagai sumber hukum akidah Islam sebagai berikut : 1. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Al Baqoroh :185 Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan. 1. barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu. maka terimalah. maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Segala yang diucapkan Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk Allah SWT. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah menyuruh manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. supaya kamu bersyukur. Firman Allah QS. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa. maka tinggalkanlah. ibnu sabil dan hamba sahayamu. Dan apa yang dilarangnya bagimu. termasuk masalah akidah Islam. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan membedakan mana yang benar dan yang salah sehingga hidupnya diridhoi Allah SWT. Tujuan akidah Islam A. 46. Firman QS. Firman Allah QS. Hadis sebagai penjelas Al Quran yang masih bersifat global. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian benarbenar Kami potong urat tali jantungnya. 1. pada hari-hari yang lain. Al Hasyr : 7 Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya[1509]. Al An’am :153 . dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). kaum kerabat.

serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 1. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152]. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. A. dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al Baqarah :2 – 5 Artinya : Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya. perdamaian dan penyerahan diri kepada Allah. Iman meliputi enam perkara yaitu[4] : Iman kepada Allah Iman kepada Malaikat Iman kepada Kitab-kitab Allah Iman kepada Nabi Iman kepada Hari Akhir Iman kepada Takdir 1. maka ikutilah dia. yang mendirikan shalat. Ketiga arti tersebut tercakup dalam kata Islam sebab agama Islam mencitacitakan wujudnya keselamatan dan perdamaian seluruh umat manusia dan mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah SWT dalam segala amal perbuatan yang dikerjakannya[5]. sedangkan menurut syara’ yakni artinya mengucapkan dengan lisan membenarkan dalam hati dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. dan menafkahkan sebahagian rezki yang. Pokok-pokok ibadah termuat dalam rukun Islam : Mengucapkan Syahadat Menegakkan Sholat Puasa pada bulan ramadhan . Untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Firman Allah QS. Kami anugerahkan kepada mereka. Untuk lebih memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan dan kebenaran ajaran Islam sehingga tidak ada keragu-raguan dalam hati.Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketahanan sejak lahir. 1. Dengan demikian orang yang sudah menyatakan diri beriman menurut hukum islam haruslah menyatupadukan antara ucapan.Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus. 2. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib. 3. C. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Pengertian Iman Islam dan Ihsan. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. sikap dan perilaku anggota badan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan iman tersebut. Pengertian Iman Iman menurut bahasa adalah percaya. Pengertian Islam Kata Islam berasal dari bahasa arab yaitu keselamatan.

Muslim adalah orang yang menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah SWT. maka manusia berusaha menirunya dengan cara demikian akan timbul ihsan yaitu akhlak yang terpuji. Menurut hadis diatas ihsan berarti menyembah kepada Allah dengan sepenuh hati. Agama Islam berelasi dengan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. yang biasa kita kenal dengan mukmin. islam. Mukmin ialah orang yang percaya pada Yang Maha Esa.[6] Artinya : Apakah ihsan? Ihsan adalah bahwasanya kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatNya (di depanmu). Satu dan lainnya saling mengisi. dan ihsan dalam iman kepada Allah adalah : Iman kepada Allah bukan hanya membenarkan dengan yakin akan adanya Allah. Ibadah yang seperti inilah yang akan dapat mempengaruhi kepribadiannya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Iman memberikan dasar bagi pengamalan ke-Islaman dan keihsanan. salah satu contoh hubungan iman. sedang Dalam rukun islam misalnya shalat. Ihsan kepada Allah 2. mengakui keEsaanNya dan patuh melaksanakan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya. Hubungan Iman. Secara teori iman. islam.[7] Dengan memahami rukun iman yang demikian itulah seseorang akan mendapatkan sikap ihsan dalam dirinya. Segi persamaanya adalah bahwa ketiga tiganya merupakan ajaran Islam yang penting dan saling mengisi. Jika Allah bersifat kasih sayang. dan ihsan dapat dilihat dari pelaksanaan rukun iman dan rukun islam. Adapun ihsan terhadap sesama manusia adalah berbuat yang lebih baik (dari semestinya) sesuai petunjuk Islam. Islam dan Ihsan Hubungan iman. iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati yaitu kepercayaan atau keyakinan. Apabila engkau tidak dapat melihat Nya maka (yakinlah) bahwa Dia melihatmu.- Membayar zakat Melaksanakan haji 1. memusatkan perhatian kepada Allah seakan-akan melihat Allah di hadapannya. tetapi juga harus diikuti dengan mencontoh sifat-sifat Allah menurut kadar kesanggupan manusia. D. terdapat aspek ihsan yaitu bahwa dengan shalat seseorang menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan munkar. kesentosaan. Jika tidak demikian harus tetap yakin bahwa Allah melihat dirinya. dan tunduk dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Pengertian ihsan terungkap dalam arti hadis berikut. Islam . Ihsan ada dua macam yaitu : 1. Pengertian Ihsan Menurut bahasa arab kata ihsan berasal dari kata ahsana. demikian juga jika Allah bersifat mengetahui. islam. muslim dan muttaqin. ihsanan yang artinya baik atau kebaikan. yuhsinu. maka manusia juga harus mengikutinya. sedangkan islam artinya keselamatan. Muttaqin adalah orang yang memelihara diri dari hukuman Tuhan diakhirat. dan ihsan dapat dibedakan namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. yaitu orang yang patuh pada Tuhan. dalam arti patuh menjalankan perintah-Nya dan patuh menjauhi larangan-Nya. maha kuasa. sebagai sumber sumber nilai yang bersifat absolut. patuh. Dengan demikian yang dimaksud ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan hati niat beribadah kepada Allah SWT. Ihsan kepada manusia 3. Inilah cara menghasilkan ihsan. jadi bukan hanya sekedar hafal terhadap sejumlah rukun Iman tetapi harus pula disertai dengan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari hari.

Jawa Tengah : Grafika Dua Tujuh. Bandung : Erlangga. 2008 Al-Ally. 2000. Bandung : Diponegoro . DAFTAR PUSTAKA Anshari. Jakarta : Rajawali. 2010 . Endang Saifudin. KTSP 2008. Akidah Akhlak Mts kelas 1. Al-Qur’An Terjemahan. Al Ahyar Akidah Akhlak VII. Kuliah Al Islam. 1989 Junaidi Hidayat. Sunardi.sebagai bukti atas adanya iman dan memupuk keimanan itu sendiri dan ihsan merupakan hasil dari pelaksanaan iman dan islam yaitu dalam bentuk akhlak yang mulia[8].

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->