KATA TANYA

Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.

Contoh kata tanya:
Apa Bagaimana Siapa Berapa Mengapa Bila Di mana

Contoh ayat :
 Nama ayah kamu siapa?

 Mengapa adik kamu menangis ?

 Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.
 berapakah  bilakah  1.   2.

mengapakah bagaimanakah

apakah mana

siapa

 3.
  4.  5.

 6.
  7. 

Mengapakah ____________________ dua orang budak perempuan itu menangis di kantin ? Berapakah _______________________ jumlah gula-gula dalam botol itu ? _______________________ Rizal boleh terjatuh ke dalam Bagaimanakah longkang ? Siapa Lagu itu ditujukan kepada _____________ ? Jelapang padi banyak terdapat di negeri ________________ ? mana Selepas mencuci sayur ini, _______________ langkah apakah seterusnya ? ___________________________ kamu akan memulangkan buku Bilakah rujukan saya yang kamu pinjam ?