INSTRUMEN PBS Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Rujuk m.

s 1-3) SOAL SELIDIK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAND 1 HINGGA 3 TULISKAN BETUL ATAU SALAH BERDASARKAN PERNYATAAN YANG DIBERI PERNYATAAN Alam semesta dicipta oleh Tuhan. Antara contoh ciptaan Tuhan ialah robot, kereta dan komputer. Haiwan ialah salah satu ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan mengurniakan akal dan keupayaan mental kepada manusia untuk bertanding antara satu sama lain. Masa depan manusia dan alam sekitar yang cemerlang terletak pada corak kehidupan yang kita amalkan sekarang. disebabkan perbuatan haiwan. Manusia dengan alam sekitar mempunyai hubungan yang rapat. Manusia perlu menjaga kesihatan untuk memastikan dia dapat hidup mewah. Tuhan yang memberi kita anggota badan yang tersusun rapid an wajah yang menarik. Tuhan. Manusia harus sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian Banyak spesies haiwan telah pupus atau hampir pupus BETUL/TIDAK

No 1 2 3 4 5 Soalan Siapakah rakan anda dalam aktiviti gotong-royong tadi? Adakah rakan anda bersungguh-sungguh membuat kerja? Adakah dia memberikan kerjasama dalam melakukan tugas? Adakah dia membantu anda? Adakah rakan anda dalam kumpulan yang boleh dicontohi? Jawapan . Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan tugasan masing-masing. kajian soal selidik akan diberikan kepada setiap pelajar. Selepas tugasan.Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 4-6 INSTRUMENT : AKTIVITI GOTONG-ROYONG MEMBERSIH DAN MENCERIAKAN KELAS.

I. Mendedahkan rahsia A. Sanggup mengakui kelemahan diri c.Kesemua di atas 2. Dalam kumpulan anda. I. Menunjukkan perasaan simpati terhadap orang lain d. Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang menimbulkan A.iii dan iv D. Mementingkan diri iii. Berpegang pada janji b.Mengamalkan sikap jujur ii. I dan iii B. Mengamalkan sikap ikhlas iii. bincangkan apakah tindakan yang patut diambil 2. ii. Antara berikut yang manakah bukan cirri-ciri amanah? a. I.iii dan iv Kad situasi Band 4-6 Arahan:1.tidak bercakap bohong iv. ii dan iii D. . pekerja kantin telah memulangkan baki wang yang lebih dari sepatutnya. Keyakinan dan kejayaan sendiri 4. I. Orang yang tidak amanah bersikap i. Tidak mencuri A. Bercakap benar iv.ii dan iv C.ii dan iii B. Kepercayaan dan keyakinan sendiri D. Keyakinan dan kejayaan orang lain C. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kepercayaan orang lain? i. I dan ii C. Kepercayaan dan keyakinan orang lain B. Lakonkan sebuah sketsa berdasarkan situasi Ketika membeli makanan di kantin sekolah. Mungkir janji ii. Melaksanakan tanggungjawab yang diberi 3.UNIT 2-AMANAH Pilih jawapan yang paling tepat(Band 1-3) 1.

…………. Berikan sebab mengapa anda perlu mempunyai harga diri. Latihan Pengukuhan 1 Unit 3 .…………. 2. Berikan empat cara anda dapat membina harga diri. Berikan tiga contoh perlakuan yang menunjukkan anda mempunyai harga diri.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ..Anda memegang jawatan sebagai bendahari Kelab computer . wang persatuan yang diamanahkan telah hilang..(Band 3) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kelas: ……………. (Band1) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………. Setiap individu hendaklah mempunyai harga diri dalam kehidupan. Berikan tiga ciri individu yang mempunyai harga diri. 1...(Band 4) (i) (ii) (iii) (iv) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4..…………. Anda merupakan pengawas dan dikehendaki mencattkan nama pelajar yang datng lewat. suatu hari..(Band 2) ……………………………………………………………………………………………… 3.Nilai Harga Diri (Band 1. Suatu hari rakan baik anda terlwat dan meminta nada membenarkannya masuk tanpa mencatat namanya.4) Nama: ……………………………………………………….

Pelajar ini tidak mudah terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif . Perlakuan 1. 10...Pelajar ini berpakaian mengikut garis panduan sekolah 2.SOAL SELIDIK PELAJAR YANG DISERAH KEPADA GURU MATAPELAJARAN (BAND 5-6) BORANG PENILAIAN HARGA DIRI NAMA PELAJAR:…………………………………………………………………….Pelajar ini mahu bertanya sekiranya tidak faham 6.Pelajar in I tidak mempunyai masalah disiplin disekolah 3.Pelajar ini sentiasa menggunakan bakat yang ada pada dirinya 4. Pelajar ini pandai memilih kawan 8. Pelajar ini disukai rakan dan boleh dicontohi Ya Tidak . KELAS:………………………………….Pelajar ini sentiasa membuat tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna 9.Pelajar ini boleh menerima teguran dan cuba memperbaiki diri 5. contohnya Ponteng kelas. Pelajar ini menunjukan semangat persaingan yang positif 7.

. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… 2. ………………………………. ……………………………………………………………………………………… (Band 2-3) Banding beza kesan penjagaan kesihatan A.Kesan baik jika saya menjaga kesihatan diri B. 4. 2. ……………………………….Nilai Bertanggungjawab (Band 1) Cara saya menjaga kesihatan diri 1. . ………………………………. Kesan buruk jika saya tidak menjaga kesihatan diri 1. 2. 3. ………………………………. ………………………………. ………………………………. 1. 3. 4. ……………………………….. 3. ……………………………….

Band 4 Bil.Soal selidik Nilai Bertanggungjawab Band 4-6 Soal Selidik untuk Guru PJK Nama: Tingkatan: Tandakan (/) pada pernyataan yang benar berkaitan murid ini. Soalan Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK? 2 Memakai pakaian sukan? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan? 5 Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 6 Adakah murid ini: 1 Sentiasa hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Sentiasa memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 4 Boleh diteladani oleh rakan-rakan? YA TIDAK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful