INSTRUMEN PBS Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Rujuk m.

s 1-3) SOAL SELIDIK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAND 1 HINGGA 3 TULISKAN BETUL ATAU SALAH BERDASARKAN PERNYATAAN YANG DIBERI PERNYATAAN Alam semesta dicipta oleh Tuhan. Antara contoh ciptaan Tuhan ialah robot, kereta dan komputer. Haiwan ialah salah satu ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan mengurniakan akal dan keupayaan mental kepada manusia untuk bertanding antara satu sama lain. Masa depan manusia dan alam sekitar yang cemerlang terletak pada corak kehidupan yang kita amalkan sekarang. disebabkan perbuatan haiwan. Manusia dengan alam sekitar mempunyai hubungan yang rapat. Manusia perlu menjaga kesihatan untuk memastikan dia dapat hidup mewah. Tuhan yang memberi kita anggota badan yang tersusun rapid an wajah yang menarik. Tuhan. Manusia harus sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian Banyak spesies haiwan telah pupus atau hampir pupus BETUL/TIDAK

No 1 2 3 4 5 Soalan Siapakah rakan anda dalam aktiviti gotong-royong tadi? Adakah rakan anda bersungguh-sungguh membuat kerja? Adakah dia memberikan kerjasama dalam melakukan tugas? Adakah dia membantu anda? Adakah rakan anda dalam kumpulan yang boleh dicontohi? Jawapan . Selepas tugasan. kajian soal selidik akan diberikan kepada setiap pelajar. Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan tugasan masing-masing.Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 4-6 INSTRUMENT : AKTIVITI GOTONG-ROYONG MEMBERSIH DAN MENCERIAKAN KELAS.

bincangkan apakah tindakan yang patut diambil 2. Keyakinan dan kejayaan orang lain C. ii dan iii D. I.iii dan iv Kad situasi Band 4-6 Arahan:1.tidak bercakap bohong iv. Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang menimbulkan A. Sanggup mengakui kelemahan diri c. Kepercayaan dan keyakinan orang lain B.ii dan iv C. Tidak mencuri A. Kepercayaan dan keyakinan sendiri D. Mementingkan diri iii. I. .iii dan iv D.UNIT 2-AMANAH Pilih jawapan yang paling tepat(Band 1-3) 1. Mungkir janji ii. Berpegang pada janji b. I. Orang yang tidak amanah bersikap i. pekerja kantin telah memulangkan baki wang yang lebih dari sepatutnya. ii. Lakonkan sebuah sketsa berdasarkan situasi Ketika membeli makanan di kantin sekolah. I dan ii C. Antara berikut yang manakah bukan cirri-ciri amanah? a. I dan iii B. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kepercayaan orang lain? i. Mengamalkan sikap ikhlas iii. Melaksanakan tanggungjawab yang diberi 3. Keyakinan dan kejayaan sendiri 4. Menunjukkan perasaan simpati terhadap orang lain d. Mendedahkan rahsia A.Kesemua di atas 2. Bercakap benar iv. I. Dalam kumpulan anda.ii dan iii B.Mengamalkan sikap jujur ii.

Setiap individu hendaklah mempunyai harga diri dalam kehidupan. Latihan Pengukuhan 1 Unit 3 ..(Band 3) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………. Anda merupakan pengawas dan dikehendaki mencattkan nama pelajar yang datng lewat.Nilai Harga Diri (Band 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kelas: …………….(Band 2) ……………………………………………………………………………………………… 3..Anda memegang jawatan sebagai bendahari Kelab computer . Berikan empat cara anda dapat membina harga diri.4) Nama: ……………………………………………………….. Suatu hari rakan baik anda terlwat dan meminta nada membenarkannya masuk tanpa mencatat namanya. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .………….. (Band1) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………. Berikan sebab mengapa anda perlu mempunyai harga diri... 2.…………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.(Band 4) (i) (ii) (iii) (iv) …………………………………………………………………………. suatu hari. Berikan tiga contoh perlakuan yang menunjukkan anda mempunyai harga diri..…………. wang persatuan yang diamanahkan telah hilang. 1. Berikan tiga ciri individu yang mempunyai harga diri.

10.Pelajar in I tidak mempunyai masalah disiplin disekolah 3.Pelajar ini sentiasa membuat tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna 9.Pelajar ini mahu bertanya sekiranya tidak faham 6.SOAL SELIDIK PELAJAR YANG DISERAH KEPADA GURU MATAPELAJARAN (BAND 5-6) BORANG PENILAIAN HARGA DIRI NAMA PELAJAR:……………………………………………………………………. KELAS:………………………………….. Pelajar ini disukai rakan dan boleh dicontohi Ya Tidak .. Pelajar ini menunjukan semangat persaingan yang positif 7. contohnya Ponteng kelas.Pelajar ini boleh menerima teguran dan cuba memperbaiki diri 5. Pelajar ini pandai memilih kawan 8.Pelajar ini tidak mudah terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif .Pelajar ini berpakaian mengikut garis panduan sekolah 2.Pelajar ini sentiasa menggunakan bakat yang ada pada dirinya 4. Perlakuan 1.

………………………………. ………………………………. 2.Kesan baik jika saya menjaga kesihatan diri B. 1. ………………………………. 4. .. 3. 3. 3. ………………………………. ……………………………………………………………………………………… 2. ……………………………….. 4. ………………………………. ………………………………. ……………………………………………………………………………………… (Band 2-3) Banding beza kesan penjagaan kesihatan A. Kesan buruk jika saya tidak menjaga kesihatan diri 1. ……………………………….Nilai Bertanggungjawab (Band 1) Cara saya menjaga kesihatan diri 1. 2. …………………………………………………………………………………….

Soalan Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK? 2 Memakai pakaian sukan? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan? 5 Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 6 Adakah murid ini: 1 Sentiasa hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Sentiasa memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 4 Boleh diteladani oleh rakan-rakan? YA TIDAK . Band 4 Bil.Soal selidik Nilai Bertanggungjawab Band 4-6 Soal Selidik untuk Guru PJK Nama: Tingkatan: Tandakan (/) pada pernyataan yang benar berkaitan murid ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful