INSTRUMEN PBS Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Rujuk m.

s 1-3) SOAL SELIDIK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAND 1 HINGGA 3 TULISKAN BETUL ATAU SALAH BERDASARKAN PERNYATAAN YANG DIBERI PERNYATAAN Alam semesta dicipta oleh Tuhan. Antara contoh ciptaan Tuhan ialah robot, kereta dan komputer. Haiwan ialah salah satu ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan mengurniakan akal dan keupayaan mental kepada manusia untuk bertanding antara satu sama lain. Masa depan manusia dan alam sekitar yang cemerlang terletak pada corak kehidupan yang kita amalkan sekarang. disebabkan perbuatan haiwan. Manusia dengan alam sekitar mempunyai hubungan yang rapat. Manusia perlu menjaga kesihatan untuk memastikan dia dapat hidup mewah. Tuhan yang memberi kita anggota badan yang tersusun rapid an wajah yang menarik. Tuhan. Manusia harus sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian Banyak spesies haiwan telah pupus atau hampir pupus BETUL/TIDAK

Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan tugasan masing-masing. kajian soal selidik akan diberikan kepada setiap pelajar. Selepas tugasan.Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 4-6 INSTRUMENT : AKTIVITI GOTONG-ROYONG MEMBERSIH DAN MENCERIAKAN KELAS. No 1 2 3 4 5 Soalan Siapakah rakan anda dalam aktiviti gotong-royong tadi? Adakah rakan anda bersungguh-sungguh membuat kerja? Adakah dia memberikan kerjasama dalam melakukan tugas? Adakah dia membantu anda? Adakah rakan anda dalam kumpulan yang boleh dicontohi? Jawapan .

I. Mementingkan diri iii. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kepercayaan orang lain? i. Mengamalkan sikap ikhlas iii. Melaksanakan tanggungjawab yang diberi 3. I. Orang yang tidak amanah bersikap i. I dan ii C.Mengamalkan sikap jujur ii. Keyakinan dan kejayaan sendiri 4. ii dan iii D. Kepercayaan dan keyakinan orang lain B.ii dan iii B. I. Lakonkan sebuah sketsa berdasarkan situasi Ketika membeli makanan di kantin sekolah.iii dan iv D.UNIT 2-AMANAH Pilih jawapan yang paling tepat(Band 1-3) 1. ii.ii dan iv C. Sanggup mengakui kelemahan diri c. Mungkir janji ii.tidak bercakap bohong iv. . Menunjukkan perasaan simpati terhadap orang lain d. Keyakinan dan kejayaan orang lain C. Dalam kumpulan anda.iii dan iv Kad situasi Band 4-6 Arahan:1. Antara berikut yang manakah bukan cirri-ciri amanah? a. Mendedahkan rahsia A. Kepercayaan dan keyakinan sendiri D. Bercakap benar iv.Kesemua di atas 2. I. Tidak mencuri A. I dan iii B. Berpegang pada janji b. pekerja kantin telah memulangkan baki wang yang lebih dari sepatutnya. bincangkan apakah tindakan yang patut diambil 2. Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang menimbulkan A.

Berikan tiga contoh perlakuan yang menunjukkan anda mempunyai harga diri.. Setiap individu hendaklah mempunyai harga diri dalam kehidupan.…………. Berikan tiga ciri individu yang mempunyai harga diri. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kelas: ……………. suatu hari.. Berikan empat cara anda dapat membina harga diri.(Band 3) (i) (ii) (iii) ………………………………………………………………………….(Band 4) (i) (ii) (iii) (iv) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 2.(Band 2) ……………………………………………………………………………………………… 3. Latihan Pengukuhan 1 Unit 3 .4) Nama: ………………………………………………………. Berikan sebab mengapa anda perlu mempunyai harga diri.Nilai Harga Diri (Band 1.. Anda merupakan pengawas dan dikehendaki mencattkan nama pelajar yang datng lewat.…………. (Band1) (i) (ii) (iii) ………………………………………………………………………….………….. 1.Anda memegang jawatan sebagai bendahari Kelab computer . Suatu hari rakan baik anda terlwat dan meminta nada membenarkannya masuk tanpa mencatat namanya... wang persatuan yang diamanahkan telah hilang.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.

Pelajar ini disukai rakan dan boleh dicontohi Ya Tidak .Pelajar ini mahu bertanya sekiranya tidak faham 6...SOAL SELIDIK PELAJAR YANG DISERAH KEPADA GURU MATAPELAJARAN (BAND 5-6) BORANG PENILAIAN HARGA DIRI NAMA PELAJAR:…………………………………………………………………….Pelajar ini sentiasa membuat tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna 9.Pelajar ini berpakaian mengikut garis panduan sekolah 2. Pelajar ini pandai memilih kawan 8.Pelajar ini boleh menerima teguran dan cuba memperbaiki diri 5. KELAS:…………………………………. contohnya Ponteng kelas. Perlakuan 1.Pelajar ini tidak mudah terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif . Pelajar ini menunjukan semangat persaingan yang positif 7.Pelajar in I tidak mempunyai masalah disiplin disekolah 3. 10.Pelajar ini sentiasa menggunakan bakat yang ada pada dirinya 4.

3.Kesan baik jika saya menjaga kesihatan diri B. ………………………………. .. ……………………………………………………………………………………. Kesan buruk jika saya tidak menjaga kesihatan diri 1. 4. 3. ……………………………………………………………………………………… (Band 2-3) Banding beza kesan penjagaan kesihatan A.. 3. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………….Nilai Bertanggungjawab (Band 1) Cara saya menjaga kesihatan diri 1. 2. ………………………………. 1. ……………………………………………………………………………………… 2. ………………………………. ………………………………. 4. 2.

Soalan Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK? 2 Memakai pakaian sukan? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan? 5 Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 6 Adakah murid ini: 1 Sentiasa hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Sentiasa memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 4 Boleh diteladani oleh rakan-rakan? YA TIDAK . Band 4 Bil.Soal selidik Nilai Bertanggungjawab Band 4-6 Soal Selidik untuk Guru PJK Nama: Tingkatan: Tandakan (/) pada pernyataan yang benar berkaitan murid ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful