INSTRUMEN PBS Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Rujuk m.

s 1-3) SOAL SELIDIK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAND 1 HINGGA 3 TULISKAN BETUL ATAU SALAH BERDASARKAN PERNYATAAN YANG DIBERI PERNYATAAN Alam semesta dicipta oleh Tuhan. Antara contoh ciptaan Tuhan ialah robot, kereta dan komputer. Haiwan ialah salah satu ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan mengurniakan akal dan keupayaan mental kepada manusia untuk bertanding antara satu sama lain. Masa depan manusia dan alam sekitar yang cemerlang terletak pada corak kehidupan yang kita amalkan sekarang. disebabkan perbuatan haiwan. Manusia dengan alam sekitar mempunyai hubungan yang rapat. Manusia perlu menjaga kesihatan untuk memastikan dia dapat hidup mewah. Tuhan yang memberi kita anggota badan yang tersusun rapid an wajah yang menarik. Tuhan. Manusia harus sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian Banyak spesies haiwan telah pupus atau hampir pupus BETUL/TIDAK

Selepas tugasan. Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan tugasan masing-masing. kajian soal selidik akan diberikan kepada setiap pelajar. No 1 2 3 4 5 Soalan Siapakah rakan anda dalam aktiviti gotong-royong tadi? Adakah rakan anda bersungguh-sungguh membuat kerja? Adakah dia memberikan kerjasama dalam melakukan tugas? Adakah dia membantu anda? Adakah rakan anda dalam kumpulan yang boleh dicontohi? Jawapan .Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 4-6 INSTRUMENT : AKTIVITI GOTONG-ROYONG MEMBERSIH DAN MENCERIAKAN KELAS.

pekerja kantin telah memulangkan baki wang yang lebih dari sepatutnya. Antara berikut yang manakah bukan cirri-ciri amanah? a. Sanggup mengakui kelemahan diri c. Kepercayaan dan keyakinan orang lain B.Kesemua di atas 2. Keyakinan dan kejayaan sendiri 4.ii dan iv C. I. I dan ii C. Kepercayaan dan keyakinan sendiri D. I. Berpegang pada janji b.iii dan iv D. I. Mengamalkan sikap ikhlas iii.tidak bercakap bohong iv. I dan iii B. Tidak mencuri A.Mengamalkan sikap jujur ii. Menunjukkan perasaan simpati terhadap orang lain d. I. Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang menimbulkan A. ii. Mendedahkan rahsia A. Bercakap benar iv.UNIT 2-AMANAH Pilih jawapan yang paling tepat(Band 1-3) 1. Mementingkan diri iii.ii dan iii B.iii dan iv Kad situasi Band 4-6 Arahan:1. Keyakinan dan kejayaan orang lain C. Melaksanakan tanggungjawab yang diberi 3. Lakonkan sebuah sketsa berdasarkan situasi Ketika membeli makanan di kantin sekolah. Dalam kumpulan anda. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kepercayaan orang lain? i. . bincangkan apakah tindakan yang patut diambil 2. ii dan iii D. Mungkir janji ii. Orang yang tidak amanah bersikap i.

Berikan sebab mengapa anda perlu mempunyai harga diri.. Latihan Pengukuhan 1 Unit 3 .(Band 3) (i) (ii) (iii) ………………………………………………………………………….………….(Band 2) ……………………………………………………………………………………………… 3. Anda merupakan pengawas dan dikehendaki mencattkan nama pelajar yang datng lewat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Berikan empat cara anda dapat membina harga diri. suatu hari. Berikan tiga contoh perlakuan yang menunjukkan anda mempunyai harga diri. wang persatuan yang diamanahkan telah hilang..Nilai Harga Diri (Band 1..…………. Berikan tiga ciri individu yang mempunyai harga diri.…………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. 1..Anda memegang jawatan sebagai bendahari Kelab computer .(Band 4) (i) (ii) (iii) (iv) …………………………………………………………………………. (Band1) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………. Setiap individu hendaklah mempunyai harga diri dalam kehidupan..4) Nama: ………………………………………………………. Suatu hari rakan baik anda terlwat dan meminta nada membenarkannya masuk tanpa mencatat namanya... 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kelas: …………….

Perlakuan 1. contohnya Ponteng kelas. Pelajar ini disukai rakan dan boleh dicontohi Ya Tidak . Pelajar ini pandai memilih kawan 8..Pelajar ini tidak mudah terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif .Pelajar ini boleh menerima teguran dan cuba memperbaiki diri 5.Pelajar ini sentiasa membuat tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna 9.. 10.SOAL SELIDIK PELAJAR YANG DISERAH KEPADA GURU MATAPELAJARAN (BAND 5-6) BORANG PENILAIAN HARGA DIRI NAMA PELAJAR:……………………………………………………………………. KELAS:…………………………………. Pelajar ini menunjukan semangat persaingan yang positif 7.Pelajar ini sentiasa menggunakan bakat yang ada pada dirinya 4.Pelajar ini mahu bertanya sekiranya tidak faham 6.Pelajar in I tidak mempunyai masalah disiplin disekolah 3.Pelajar ini berpakaian mengikut garis panduan sekolah 2.

3. ……………………………………………………………………………………… 2..Kesan baik jika saya menjaga kesihatan diri B. ……………………………………………………………………………………… (Band 2-3) Banding beza kesan penjagaan kesihatan A. 4.. ………………………………. ……………………………………………………………………………………. ………………………………. ………………………………. 4. ………………………………. 3.Nilai Bertanggungjawab (Band 1) Cara saya menjaga kesihatan diri 1. ………………………………. 2. ………………………………. 3. . ………………………………. 1. ………………………………. Kesan buruk jika saya tidak menjaga kesihatan diri 1. 2.

Soalan Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK? 2 Memakai pakaian sukan? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan? 5 Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 6 Adakah murid ini: 1 Sentiasa hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Sentiasa memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 4 Boleh diteladani oleh rakan-rakan? YA TIDAK .Soal selidik Nilai Bertanggungjawab Band 4-6 Soal Selidik untuk Guru PJK Nama: Tingkatan: Tandakan (/) pada pernyataan yang benar berkaitan murid ini. Band 4 Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful