INSTRUMEN PBS Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Rujuk m.

s 1-3) SOAL SELIDIK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAND 1 HINGGA 3 TULISKAN BETUL ATAU SALAH BERDASARKAN PERNYATAAN YANG DIBERI PERNYATAAN Alam semesta dicipta oleh Tuhan. Antara contoh ciptaan Tuhan ialah robot, kereta dan komputer. Haiwan ialah salah satu ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan mengurniakan akal dan keupayaan mental kepada manusia untuk bertanding antara satu sama lain. Masa depan manusia dan alam sekitar yang cemerlang terletak pada corak kehidupan yang kita amalkan sekarang. disebabkan perbuatan haiwan. Manusia dengan alam sekitar mempunyai hubungan yang rapat. Manusia perlu menjaga kesihatan untuk memastikan dia dapat hidup mewah. Tuhan yang memberi kita anggota badan yang tersusun rapid an wajah yang menarik. Tuhan. Manusia harus sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian Banyak spesies haiwan telah pupus atau hampir pupus BETUL/TIDAK

Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan tugasan masing-masing. Selepas tugasan.Unit 1-KEUNIKAN ALAM CIPTAAN TUHAN/KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 4-6 INSTRUMENT : AKTIVITI GOTONG-ROYONG MEMBERSIH DAN MENCERIAKAN KELAS. No 1 2 3 4 5 Soalan Siapakah rakan anda dalam aktiviti gotong-royong tadi? Adakah rakan anda bersungguh-sungguh membuat kerja? Adakah dia memberikan kerjasama dalam melakukan tugas? Adakah dia membantu anda? Adakah rakan anda dalam kumpulan yang boleh dicontohi? Jawapan . kajian soal selidik akan diberikan kepada setiap pelajar.

iii dan iv D. Lakonkan sebuah sketsa berdasarkan situasi Ketika membeli makanan di kantin sekolah. Mungkir janji ii.Mengamalkan sikap jujur ii.ii dan iv C. I.Kesemua di atas 2. Dalam kumpulan anda. I dan ii C. I. Menunjukkan perasaan simpati terhadap orang lain d. Kepercayaan dan keyakinan sendiri D.UNIT 2-AMANAH Pilih jawapan yang paling tepat(Band 1-3) 1. Berpegang pada janji b. I. Sanggup mengakui kelemahan diri c. pekerja kantin telah memulangkan baki wang yang lebih dari sepatutnya. Kepercayaan dan keyakinan orang lain B. I dan iii B. Tidak mencuri A. Bercakap benar iv. Melaksanakan tanggungjawab yang diberi 3. bincangkan apakah tindakan yang patut diambil 2. Mengamalkan sikap ikhlas iii. .iii dan iv Kad situasi Band 4-6 Arahan:1. Keyakinan dan kejayaan orang lain C. Keyakinan dan kejayaan sendiri 4. ii dan iii D. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kepercayaan orang lain? i.tidak bercakap bohong iv. Mendedahkan rahsia A.ii dan iii B. I. Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang menimbulkan A. ii. Orang yang tidak amanah bersikap i. Antara berikut yang manakah bukan cirri-ciri amanah? a. Mementingkan diri iii.

. Berikan sebab mengapa anda perlu mempunyai harga diri..4) Nama: ………………………………………………………. wang persatuan yang diamanahkan telah hilang. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.(Band 2) ……………………………………………………………………………………………… 3. Suatu hari rakan baik anda terlwat dan meminta nada membenarkannya masuk tanpa mencatat namanya. 1.(Band 3) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………. Berikan tiga ciri individu yang mempunyai harga diri.…………. Latihan Pengukuhan 1 Unit 3 .Nilai Harga Diri (Band 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kelas: ……………. (Band1) (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………... suatu hari.(Band 4) (i) (ii) (iii) (iv) ………………………………………………………………………….Anda memegang jawatan sebagai bendahari Kelab computer . Berikan empat cara anda dapat membina harga diri. 2.. Berikan tiga contoh perlakuan yang menunjukkan anda mempunyai harga diri.. Setiap individu hendaklah mempunyai harga diri dalam kehidupan. Anda merupakan pengawas dan dikehendaki mencattkan nama pelajar yang datng lewat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .………….…………..

Pelajar ini tidak mudah terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif . contohnya Ponteng kelas...Pelajar in I tidak mempunyai masalah disiplin disekolah 3.SOAL SELIDIK PELAJAR YANG DISERAH KEPADA GURU MATAPELAJARAN (BAND 5-6) BORANG PENILAIAN HARGA DIRI NAMA PELAJAR:…………………………………………………………………….Pelajar ini sentiasa menggunakan bakat yang ada pada dirinya 4.Pelajar ini mahu bertanya sekiranya tidak faham 6. Pelajar ini pandai memilih kawan 8.Pelajar ini sentiasa membuat tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna 9. Pelajar ini disukai rakan dan boleh dicontohi Ya Tidak . Perlakuan 1. Pelajar ini menunjukan semangat persaingan yang positif 7.Pelajar ini berpakaian mengikut garis panduan sekolah 2.Pelajar ini boleh menerima teguran dan cuba memperbaiki diri 5. 10. KELAS:………………………………….

3. 4. 4. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………………………………………………………………… 2. 1. . ………………………………. ………………………………. ………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………… (Band 2-3) Banding beza kesan penjagaan kesihatan A. Kesan buruk jika saya tidak menjaga kesihatan diri 1.. 3.Kesan baik jika saya menjaga kesihatan diri B. ………………………………. ………………………………..Nilai Bertanggungjawab (Band 1) Cara saya menjaga kesihatan diri 1. ……………………………………………………………………………………. 2. 3.

Band 4 Bil.Soal selidik Nilai Bertanggungjawab Band 4-6 Soal Selidik untuk Guru PJK Nama: Tingkatan: Tandakan (/) pada pernyataan yang benar berkaitan murid ini. Soalan Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK? 2 Memakai pakaian sukan? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan? 5 Adakah murid ini: 1 Hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 6 Adakah murid ini: 1 Sentiasa hadir kelas PJK pada masa yang ditetapkan? 2 Sentiasa memakai pakaian sukan yang lengkap? 3 Sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? 4 Boleh diteladani oleh rakan-rakan? YA TIDAK .