LOMPAT JAUH

TREK IPG KBM VS TREK YANG STANDARD
DISEDIAKAN OLEH : - AINUL HUDA ABDUL HALIM

- NOR AZILAH ABDULLAH
- NURUL ASHIKIN ZUHRI

IPG KBM TEMPAT MENDARAT PAPAN/PASIR LONJAK HAKIKAT : TREK LOMPAT JAUH YANG TERDAPAT DI IPG KBM .

KERJA-KERJA PENGUKURAN TREK LOMPAT JAUH IPG KBM .

35 M 1 M B L O K B 4.85 M P/S : TREK LOMPAT JAUH IPG KBM TIADA TEMPAT PERMULAAN YG TETAP UNTUK MEMULAKAN LARIAN BAGI MELAKUKAN ACARA INI. 2 5 M 0.UKURAN YANG DIPEROLEHI (TREK LOMPAT JAUH IPG KBM) • Pandangan trek lompat jauh yang dibuat menghala ke padang bola sepak. .5 M 2 . 1.

Risiko untuk terkena bola sepak agak tinggi jika kedua-duanya dilakukan pada masa yg sama. FAKTOR PERSEKITARAN : . Malah ketika larian 100m dijalankan. 3. 2.Kedudukannya hampir dengan padang bola sepak dan trek larian acara 100m. . 4. KEMUDAHAN/ALATAN TEMPAT PERMULAAN LARIAN PAPAN LONJAK TEMPAT MENDARAT PITA PENGUKUR (DISEDIAKAN KETIKA ACARA LOMPAT JAUH DIJALANKAN) √ √ √ YA (ADA) TIDAK (TIADA) X FAKTOR KESELAMATAN : . 1. lompat jauh tidak boleh dilakukan kerana dikuathiri akan bertembung. Kemungkinan terdapat duri tajam yang boleh mendatangkan kecederaan.SENARAI SEMAK BIL.Kurang selamat kerana rumput yg tumbuh tidak dicabut & tanah tidak digemburkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful