GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan Sekiranya pelajar tidak tahu cara akan menjejaskan berkesan, guru perlu memastikan bahawa pelajarnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. menangani masalah emosi dan masalah peribadinya, maka hal ini

pembelajarannya. Justeru dia tidak dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, guru tidak boleh mengelakkan peranan sebagai pembimbing kepada pelajar, bukan sahaja dalam mata pelajaran yang diajarnya, malah juga dalam menangani cabaran dan masalah harian yang dihadapinya. Di bawah topik ini kita akan membincangkan maksud, matlamat dan prinsip-prinsip bimbingan, kemahiran yang digunakan dalam bimbingan, dan peranan guru dalam membimbing pelajar yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Kita juga akan melihat jenis-jenis bimbingan yang diberi oleh sekolah kepada pelajar secara ringkas, serta cara guru dan murid dapat menggunakannya.

Sebelum kita teruskan, berhenti sebentar dan buat refleksi mengenai soalan berikut.

Bagaimanakah anda telah membimbing pelajar anda untuk menangani masalah hariannya? Apakah isu-isu kehidupan dan masalah emosi yang sering dihadapi oleh pelajar anda?

4.1

Matlamat dan Prinsip-prinsip Bimbingan

Sebelum kita melihat matlamat dan prinsip-prinsip bimbingan, mari kita teliti maksudnya dahulu. Umumnya, bimbingan merujuk kepada proses membantu seseorang membina kefahaman dan kemahiran untuk menangani isu dan cabaran hidup dengan berkesan. Dalam proses ini, seseorang itu belajar untuk berubah dan membina sikap, nilai dan kemahiran baru supaya dapat menangani situasi yang sukar dengan lebih baik. Kita perlu faham bahawa bukan mudah untuk berubah; ia merupakan proses yang berterusan dan sebagai guru kita perlu faham bahawa seseorang pelajar itu memerlukan masa untuk berubah.

Oleh itu, walaupun bimbingan ialah satu cara untuk membantu pelajar, namun ini tidak bermaksud bahawa guru atau kaunselor harus menyelesaikan masalah pelajar. Sebaliknya, ini bermaksud guru haruslah mempunyai sikap mengambil berat dan mendengar supaya pelajar dapat menerokai dan memahami situasi dan dirinya dengan lebih baik, lalu membina kemahirannya sendiri untuk menangani masalahnya. Matlamat utama bimbingan adalah untuk membantu pelajar: • Membina potensinya supaya ia boleh menjadi seorang yang sihat dan seimbang, dengan kebolehan dan sikap yang akan membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. • • • • Membina kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan. Membina kemahiran menguruskan diri seperti menguruskan masa, menguruskan tekanan, dan menentukan matlamat dan keutamaan untuk dirinya. Memperbaik hubungan interpersonalnya dan membina kemahiran komunikasi yang baik. Membina nilai dan sikap yang sihat dan positif terhadap dirinya dan orang lain, untuk meningkatkan kesedran dirinya serta kefahaman peranan dan tanggung jawabnya dalam hidaup, dan • Membina kemahiran dan sikap bagi kejayaan akademik dan kerjayanya Guru dan kaunselor harus memastikan bahawa bimbingan yang diberi kepada pelajar haruslah sejajar dengan prinsip dan etika tertentu seperti yang berikut: • Bimbingan adalah bagi semua pelajar, kerana perkembangan diri, dijalankan secara sistematik dan terancang dan tidak harus ditujukan kepada “pelajar bermasalah” sahaja. • Fokus utamanya ialah pencegahan – iaitu, untuk mencegah masalah yang serius dalam kalangan pelajar dengan memberi mereka kemahiran untuk menangani masalah sementara masalah itu masih boleh dikawal; • Ia harus dijalankan secara kolaborasi dengan kakitangan sekolah yang lain, seperti guru besar, guru-guru lain, kaunselor, serta dengan kerjasama ibu bapa dan masyarakat; • Pelajar haruslah menyertai proses bimbingan ini sepenuhnya dan penuh rela, serta membina matlamat sendiri untuk membantu dirinya – iaitu, faham bahawa ia bertanggungjawab terhadap perkembangan dirinya serta keputusan yang dibuat dalam hidupnya pada akhirnya. Guru atau kaunselor tidak membuat keputusan bagi pelajar;

dan Bimbingan perkembangan diri – komunikasi dan kemahiran memimpin. dan mengelakkan diri daripada menjalin hubungan yang tidak sihat serta tidak beretika dengan pelajar tersebut. seperti (i) semua keputusan yang dibuat semasa sesi bimbingan dan kaunseling adalah sulit – iaitu. Sesi bimbingan kumpulan dan individu. Berhenti sejenak dan buat refleksi terhadap soalan yang berikut. apakah aspek yang paling sukar bagi anda semasa membimbing pelajar? Apakah halangan yang anda hadapi dalam situasi sekolah anda untuk memberi bimbingan yang berkesan kepada pelajar apabila diperlukan oleh mereka? Saya pasti anda sedar bahawa kebanyakan sekolah mempunyai guru bimbingan atau kaunselor yang terlatih untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Sebagai guru. dan lain-lain. kemahiran belajar. pilihan mata pelajaran. dan mempunyai perasaan prihatin dan bersikap positif terhadap murid. maklumat mengenai pelajar dan hal yang dibincangkan semasa sesi tersebut tidak harus didedahkan kepada orang lain tanpa kebenaran pelajar tersebut. Bimbingan kerjaya – kecerdasan dan tinjauan minat. kebajikan pelajar. menangani masalah hubungan dan masalah emosi. (ii) guru/kaunselor haruslah senantiasa bertingkah laku secara profesional terhadap pelajar. Apakah caranya anda rasa seorang guru dapat bekerja secara kolaboratif dengan guru bimbingan dan kaunselor untuk memberi bimbingan yang sesuai kepada pelajar apabila diperlukan? Antara tugas guru bekerjasama dengan perkhidmatan bimbingan sekolah untuk pelajar dapat diterangkan seperti yang berikut: . Antara perkhidmatan bimbingan yang diberi di sekolah termasuklah: • • • • Bimbingan pendidikan – motivasi pelajar. Guru perlu berganding bahu dengan guru bimbingan/kaunselor untuk memastikan bahawa pelajarnya mendapat bimbingan yang diperlukan. dan • Guru/kaunselor perlu menggunakakan kemahiran interpersonal seperti mendengar dengan aktif dan empati. supaya dapat menjalin hubungan baik dengan pelajar. perbincangan dengan ibu bapa. persediaan untuk peperiksaan. dan lain-lain.• Ia harus mengikut garis panduan etika bagi bimbingan dan kaunseling. bahan rujukan. penempatan untuk pengajian tinggi. memilih kerjaya yang betul.

• • Memberi maklumat serta maklum balas mengenai keperluan pelajar dan keberkesanan program bimbingan. dan mempercayai bahawa gurunya akan membantunya. Oleh itu. dan lain-lain. dan mereka boleh menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam menjalankan aktiviti dalam kelas. 4. untuk membantu mereka menangani masalah isu-isu dalam hidup mereka? Kita perlu ingat bahawa tugas guru bukanlah untuk menyelesaikan masalah pelajar. dan mempunyai sikap prihatin dan positif terhadap mereka. seperti maklumat latar belakang pelajar dan laporan kemajuan kedatangan dan prestasi akademiknya. Membina hubungan baik dengan pelajarnya. Kemahiran asas bimbingan akan dibincangkan di bawah. 4. • • Menyimpan rekod terkini mengenai pelajar dalam kelasnya. sebelum merujukkannya kepada guru bimbingan atau pegawai lain sekiranya diperlukan bantuan/bimbingan yang seterusnya. dan guru perlu membina satu hubungan yang baik dengan pelajarnya supaya ia bertanggungjawab mengatasi masalahnya. • Memberi sokongan dan bantuan kepada program bimbingan yang ada di sekolah. • Guru haruslah mengenal perkhidmatan bimbingan yang diberi oleh pihak sekolah supaya dapat memberi maklumat yang berkaitan kepada pelajar dan menggalakkan mereka menggunakan perkhidmatan yang disediakan. tetapi membimbing bermaksud guru perlu membantu pelajar membina sikap serta kemahiran yang baik untuk mengatasi masalahnya. dan • Membantu pelajar membina nilai dan sikap positif. supaya guru lebih peka dan memahami keperluan pelajar.1 Menunjukkan hormat dan layanan yang positif . dengan berperanan sebagai fasilitator dalam kem motivasi. Apakah kemahiran yang diperlukan oleh seorang guru untuk membimbing pelajar dengan berkesan.2. peranan guru sebagai pembimbing adalah secara tidak langsung. sebagai mentor bagi program mentor-menti. Memberi bimbingan awal kepada pelajar dan berbincang tentang keperluannya.2 Kemahiran Asas dalam Bimbingan Sekarang kita akan mempelajari beberapa kemahiran asas dalam bimbingan.

Ini akan membantu pelajar kita supaya menjadi lebih terbuka dan berterus terang dalam mengeluarkan perasaannya apabila bercakap mengenai isu peribadi dan masalahnya. seperti intonasi serta nada suara. isyarat badan dan memek muka. Memparafrasa : Menyatakan kata-kata klien semula dengan menggunakan perkataan/ayat lain Minta penjelasan: :Meminta klien menerangkan maksudnya dengan lebih terperinci. . 1997]. sekiranya kita mahu menyertai rahsia insan lain… dengan mendengar kita memperoleh kuasa untuk meningkatkan atau menghapuskan kehidupan orang lain yang berkaitan dengan kita” . R.. tindakan prihatin. dapat membina hubungan baik dan kepercayaan pelajar. yang seterusnya dapat membina hubungan mesra dengan pelajar.Apakah maksudnya? Ringkasnya. iaitu peka. Howe Mendengar secara aktif bukan sekadar mendengar kata-kata lisan klien kita. Mendengar kandungan verbal mesejnya.daripada puisi ‘On Listening’ oleh Reul L. komitmen kita kepada orang lain… kita perlu mendengar sepenuh perasaan. Beberapa kemahiran mendengar yang penting disenaraikan di bawah: Kemahiran Mendengar Yang Asas Mendengar penuh perhatian :Menghantar mesej verbal dan non-verbal kepada klien. walaupun anda tidak bersetuju dengannya. Anda boleh melakukan ini dengan mendengar pendapat pelajar itu dan menghormatinya.2 Kemahiran mendengar secara aktif “Mendengar ialah satu tindakan kasih sayang. hal ini bermaksud bahawa guru menunjukkan sikap positif dan prihatin terhadap pelajarnya.2. Untuk menjadi pendengar yang baik kita perlulah ‘mendengar dengan telinga. mesra dan tidak berat sebelah. serta juga mengambil kira latar belakang peribadi dan sosialnya [Nelson-Jones. serta menunjukkan minat dan keikhlasan untuk memahami situasi dan pandangannya. mata dan hati’! Amalan mendengar secara aktif. dan memerhatikan tingkah laku nonverbalnya. serta menghargai pelajar sebagai individu yang unik dan berguna. Imbas kembali : Mengulangi hal yang dikatakan oleh klien. 4. tetapi juga cuba memahami maksud klien kita dengan menjadi peka kepada petanda nonverbalnya.

kamu boleh beritahu saya jika kamu mahu. “Sila teruskan” .. Air muka anda haruslah tenang. jelas. tertekan. seperti anggukan kepala. Tingkah laku mendengar penuh perhatian membantu klien menerokai dan mengembangkan pendapatnya dan mengurangkan pendengar membuat respons dan saranan yang tidak berguna.” Contoh bisikan verbal yang menunjukkan minat (respons galakan minimum): “Uh-hmm” . Galakkan klien memberi pendapatnya atau menerangkan pengalamannya dengan menggunakan kenyataan atau soalan terbuka. dan menggunakan intonsi perbualan. Baca dan cuba fahamkan garis panduan kemahiran mendengar dengan penuh perhatian yang berkesan di bawah: Garis panduan untuk kemahiran mendengar dengan penuh perhatian • • • • Duduklah dalam kedudukan yang membolehkan anda melihat klien secara bersemuka. tetapi janganlah merenung klien. “Dan…?” “Oh?” “Lepas itu apa yang berlaku.Sekarang marilah kita melihat kemahiran mendengar yang disenaraikan di bawah: (i) Kemahiran mendengar dengan penuh perhatian Mendengar dengan penuh perhatian bermaksud memberi perhatian sepenuhnya terhadap klien. dan konsisten dengan angin klien. tanpa mengkritik atau menolak pendapatnya. menunjukkan minat. Memerhati dan memahami mesej non-verbal yang ditunjukkan oleh klien . dan memberi respons yang boleh menggalakkan klien meluahkan idea dan perasaannya dengan selesa.seperti gugup. tak perlu terburu-buru. “Lepas itu?” . Gunakan respon galakan yang minimum. dan bisikan verbal untuk menggalakkan klien supaya terus bercakap.?” . air muka dan suaranya. sedih atau marah melalui pergerakan badan. • • Contoh soalan terbuka yang menggalakkan klien supaya mula bercakap mengenai pengalamannya: “Bolehkah kamu beritahu apa yang berlaku dalam kelas Matematik semalam?” “Kamu kelihatan tegang. Suara anda haruslah tenang. tidak terlalu kuat atau berdominasi.

Contoh memparafrasa ialah. mere ketawakan saya. Apabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas. Dalam imbas kembali. supaya ia berpeluang mendengar semula hal yang disebutnya serta mengembangkan maksudnya dengan anda. Tetapi memparafrasa memainkan peranan penting dalam mendengar secara aktif – ia membantu anda memberi fokus terhadap hal yang dikatakan oleh klien. anda mengulangi sebahagian atau sepenuhnya hal yang diluahkan klien. seperti burung kakatua. serta memberitahu klien bahawa anda mendengar hal yang diperkatakan olehnya.” “Kamu rasa kamu tidak boleh membuat kerja dan menjawab soalan dalam kelas kerana tingkah laku kawan-kawan kamu? Kamu tidak faham mengapa mereka ketawakan dan mengganggu kamu? Guru: Anda mungkin fikir bahawa respons pendengar seperti di atas adalah lewah. lalu . segala yang dikatakan oleh klien.(ii) Kemahiran imbas kembali yang mudah Kemahiran ini membantu anda memberi fokus terhadap hal yang dikatakan oleh klien. anda menukar perkataan atau menukar ayat yang disebutkan oleh klien. Pelajar: “Saya tak tahu mengapa kawan-kawan saya senantiasa mengganggu saya. Saya perlukan bimbingan” Guru: situasi) ATAU Guru: pelajar) “Awak bimbang mengenai Matematik?” (fokus anda adalah terhadap perasaan “ Awak perlu bimbingan dalam Matematik?” (fokus anda adalah terhadap (iii) Memparafrasa Dalam memparafrasa. Penting supaya intonasi suara anda menunjukkan minat. Saya tidak boleh membuat kerja saya. bukannya kritikan atau Hal ini tidak bermaksud bahawa anda mengulangi sindiran atau merendah-rendahkan. dan membuang masa. Pelajar: “Saya bimbang saya tidak mendapat gred yang baik dalam Matematik. Contoh kemahiran mengimbas kembali.

3 Berempati (atau menunjukkan kefahaman) Apabila anda berempati dengan seseorang. Ia juga memberitahu klien bahawa kita telah mendengar dengan tepat hal yang dikatakannya. Apabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas. kawan-kawan saya ketawakan saya.” “Bila kamu kata kawan-kawan kamu mengganggu. Mengapa anda rasa mendengar murid anda adalah penting? Adakah anda pendengar yang baik? Apakah kesulitan yang anda alami apabila mendengar murid anda? 4. meminta penjelasan daripada klien: Pelajar: “Saya tak tahu mengapa kawan-kawan saya senantiasa mengganggu saya. Carl Rogers menerangkan empati sebagai kebolehan menyelami “dunia dalaman seseorang yang sulit dan peribadi” dan untuk menyampaikan kefahaman ini kepada orang lain. supaya maksudnya menjadi lebih jelas.2. (iv) Mendapatkan Penjelasan Dalam kemahiran ini. dan anda membuat kepastian dengan klien sama ada anda telah faham mesejnya dengan tepat.memastikan sama ada kita telah mendengar dengan tepat atau tidak. maksud awak begitu? Kemahiran ini memastikan Contoh respons yang bahawa kedua-dua pihak memahami mesej klien dengan jelas. apa yang dilakukan oleh mereka?” “Apa yang saya faham ialah apabila kawan-kawan awak ketawakan dan mempermainkan awak. ia dapat memberi peneguhan kepada klien dan menggalakkannya untuk meneruskan perbualan. Saya tidak boleh membuat kerja saya. anda sebenarnya menyelami pandangan atau perasaan orang itu. 1997]. untuk memahami pengalaman dan situasi hidupnya mengikut sudut pandangannya. . R. anda meminta klien menjelas dan mengembangkan hal yang dikatakannya. Rogers lebih suka menganggap empati sebagai sikap atau cara hemah seseorang. awak rasa tidak selesa dan tidak boleh menumpukan perhatian terhadap kerja. Guru: ATAU Guru: Cuba fikirkan soalan yang berikut buat beberapa ketika.. dan bukan sebagai satu kemahiran [Nelson-Jones.

Garis panduan menunjukkan empati: • • Respons anda haruslah ‘selari’ dengan perasaan atau angin orang itu. dan cuba menyemak semula dengannya untuk melihat sama ada fahaman anda adalah tepat. Kenyataan seperti “saya rasa sama seperti kamu” juga tidak membantu. Memberi respons dengan menyatakan hal yang anda fikirkan mengenai perasaannya. dan 2. Penanggapan tepat mengenai dunia dalaman seseorang. dengannya memahami pandangan/perasaannya dengat tepat. Mereka mengharapkan saya boleh bayar kerana saya menang perlawanan itu. Jangan memberi respons dengan menyatakan “saya faham bagaimana anda rasa” – ini tidak menggambarkan sama ada anda telah benar-benar memahami pandangan atau perasaannya. jangan buat andaian. ia merupakan simpati dan bukan empati! Contoh respons empati dalam sesi bimbingan” Contoh 1 Pelajar: “Saya gunakan wang saya untuk belanja kawan.Kefahaman empati melibatkan dua langkah utama: 1.” “Awak rasa jika awak tidak bayar. Berkongsi kefahamannya dengan orang lain secara lisan Empati bukan bermakna kita bersetuju dengan orang lain (ia bukan simpati). Saya tak sukalah menyatakan saya tak mahu bayar minuman mereka. mereka akan menganggap awak kedekut?” Guru: Contoh 2 . Ia hanya bermakna bahawa kita memperlihatkan cara orang lain berasa atau berfikir mengenai situasinya. kebolehan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang lain. • • • Gunakan Selalu pandangan semak semula orang tersebut sama dan ada bercakap anda telah dari sudut perspektif/pandangannya.

kerana soalan terbuka membantu seseorang berasa lebih relaks dan bebas untuk memberi maklumat secara tak langsung. sebagai permintaan bukan paksaan.” “Awak rasa tidak selesa apabila mereka berbuat demikian. atau bertujuan untuk mendapatkan jawapan yang ‘betul’.” Guru: Perhatikan bahawa dalam contoh di atas guru menunjukkan empati dengan menyatakan hal yang dirasakan oleh pelajarnya. kita menggunakan soalan untuk membantu seseorang itu memfokus dan berfikir. “Aspek apakah yang awak suka bincang atau fokus dalam perbincangan kita?” “Biasanya bagaimana awak belajar di rumah?” “Bagaimana perasaan awak apabila tahu yang awak tidak dijemput?” Soalan “mengapa” selalunya tidak membantu – contohnya “mengapa awak tidak menyiapkan kerja rumah?” – kerana ia boleh menjadikan pelajar tersebut lebih defensif. soalan dikemukakan dengan nada lembut. serta membantunya menganalisis situasinya lalu mengeluarkan maklumat relevan yang akan membantunya memahami situasinya dengan lebih jelas.Pelajar: “ Apabila saya cuba jawab dalam kelas. yang akan membantu untuk memulakan perbincangan. Contoh soalan terbuka. atau sebagai soal siasat. Penyoalan tidak harusnya dijalankan sebagai temu duga. Jangan menggunakan soalan untuk memaksa seseorang memberi maklumat terperinci yang tidak rela diberi. Jadi saya tidak lagi mengangkat tangan untuk menjawab. dan relaks. 4.2.4 Kemahiran Memudah Cara (facilitative) Dalam bimbingan. Ketika memudahcarakan. Soalan terbuka lebih baik daripada soalan tertutup (lihat contoh di bawah). Awak rasa lebih baik berdiam diri dan tidak menarik perhatian mereka terhadap awak. tetapi tidak perlu menyatakan sama ada ia bersetuju dengan pelajarnya atau mempunyai perasaan yang sama seperti pelajarnya. pelajar lain mula ketawa dan mempermainkan saya. dan .

Soalan yang lebih baik harus berbunyi “Apa masalah anda dalam membuat kerja rumah?” Contoh soalan tertutup (yang tidak membantu.mendorongnya mencari alasan. tidak menggalakkan untuk membuka perbincangan). Semasa sesi bimbingan. dan kamu berasa susah untuk berkawan dengan pelajar dalam kelas sekolah ini. Ini akan menutup kerelaannya untuk memberi respons. Jadi kamu berasa agak kecewa dan tidak berminat untuk datang ke sekolah. Contoh rumusan ringkas pada pertengahan sesi: “Tadi kamu menyatakan bahawa kamu masih teringatkan kawan-kawan di sekolah lama. dan selalunya berasa dunianya dicerobohi.5 Kemahiran membuat rumusan Merumus melibatkan hal menyatakan kesemua aspek dan isu utama yang dibincangkan dan dijelaskan semula. atau anda boleh menunggu sehingga akhir sesi untuk membuat rumusan yang lebih panjang. serta mengelakkan kedua-dua pihak menyeleweng daripada isu-isu penting. Kamu juga kata guru-guru sekolah ini tidak memberi layanan seperti guru di sekolah lama. Begitu?” . 4. Ia juga membantu klien membuat tumpuan terhadap matlamat dan keperluannya semula. “Bila awak balik ke rumah?” “Apa pekerjaan bapa awak?” “Apa markah yang awak perolehi dalam Matematik?” “Adakah awak lebih suka sukan atau muzik?” Soalan berbentuk tertutup membuatkan orang itu berasa tertekan untuk memberi jawapan. Selepas membuat rumusan. pastikan anda menyemak semula dengan klien sama ada anda telah mendapat isu yang betul. Berikut ialah contoh rumusan dalam sesi bimbingan. dan tidak membantunya memberi penumpuan kepada situasi sebenar. Anda juga boleh membuat rumusan ringkas pada permulaan atau pada akhir sesi untuk membantu klien membuat tumpuan mengenai hal yang perlu dibincangkannya.2. kerana ia menutup perbincangan. anda boleh membuat rumusan ringkas setelah klien bercakap beberapa minit.

dan kita cuba cari jalan. cara lain untuk mendekati mereka. (ii) kemahiran mendengar secara aktif seperti mendengar penuh perhatian. Minta kebenarannya untuk merakam sesi perbincangan tersebut.Contoh rumusan yang lebih panjang apabila hampir tamat sesi: “Liza. main peranankan satu sesi bimbingan. Ia sangat penting kepada kamu. dengar semula dan cuba buat penilaian mengenai bagaimana anda menggunakan kemahiran asas dalam membimbing. 2. seorang memainkan peranan pembimbing dan seorang lagi sebagai pelajar. kelemahan atau kekurangan anda? Cuba gunakan setiap kemahiran secara bergilir-gilir. Meskipun begitu. Berikutnya adalah beberapa latihan kemahiran yang boleh anda lakukan dengan rakan-rakan. mencatat nota untuk memaklumkan balik. (iii) empati. Kemahiran ini memerlukan banyak latihan sebelum anda boleh menggunakannya secara alamiah. Kamu cuba bersungguh-sungguh untuk menyukai kawan kamu. memparafrasa dan kemahiran menerangkan atau menjelaskan. Latihan untuk dipraktikkan. (iv) menyoal bertujuan untuk memudah cara (facilitative). kemahiran asas inilah yang akan membantu anda membimbing pelajar anda dengan lebih berkesan pada setiap peringkat dalam proses bimbingan. kamu rasa betapa bersungguh-sunguh anda cuba. namun tiada orang yang berpuas hati. 1. saya berasa bahawa kamu sering menekankan hal betapa pentingnya kamu disukai oleh kawan-kawan sedarjah dan guru-guru kamu. Keadaan ini membuatkan kamu berasa tertekan dan tidak seronok dengan diri dan hidup kamu. kemahiran komunikasi non-verbal. Dalam perbincangan seterusnya nanti. dan (v) kemahiran membuat rumusan. Walau bagaimanapun. ia adalah (i) menunjukkan layanan positif dan hormat. Boleh tak begitu?” Setakat ini kita telah membincangkan lima kemahiran asas yang anda boleh gunakan semasa sesi bimbingan dengan klien anda. dapatkan seorang rakan lain untuk memerhati dan . kita akan memberi fokus kepada sebab-sebab pentingnya bagi kamu untuk memuaskan hati kawan-kawan kamu. imbas kembali. ketika kamu bercakap. Minta rakan atau pelajar anda berbincang dengan anda masalah yang sedang dialaminya. walaupun kamu rasa perkara yang mereka mahu kamu buat adalah tidak betul. Apa kekuatan anda? Apa Kemudian. Dalam pasangan. sehingga kamu berasa sangat sedih dan tidak boleh membuat kerja kamu apabila kamu rasa mereka tidak suka kamu dan tidak menerima kamu.

Masalah emosi – konsep kendiri negatif. tingkah laku menyendiri. masalah makan.1 Mengenalpasti masalah pelajar Masalah pelajar boleh dikategorikan seperti berikut: MASALAH PELAJAR Isu-isu personal Masalah akademik Penyesuaian sosial Rajah 4.3. rendah harga diri. kesukaran menyuarakan emosi yang sebenar. kekurangan pemakanan. kawan wanita/lelaki. dan lain-lain. kawan-kawan. kita akan bincang beberapa masalah pelajar dan bagaimana mengenalpastinya. lemah kemahiran komunikasi. mood yang tidak stabil. berlebihan/kekurangan berat badan Masalah kewangan – pendapatan keluarga rendah . 4. Masalah akademik termasuklah: . • • • Masalah kesihatan .penyakit fizikal dan mental. kecacatan fizikal. Masalah keluarga – ibu bapa yang bercerai. kawan sedarjah. dan lain-lain. persekitaran rumah yang tidak selesa. tidak mempunyai kemahiran untuk menangani situasi yang tegang. dan bagaimana untuk melaksanakan proses bimbingan untuk menangani masalah tersebut.1 : Masalah Pelajar Isi-isu peribadi yang menyebabkan masalah kepada pelajar termasuklah : • • • Masalah perhubungan – dengan ahli keluarga. tekanan. kematian ibu bapa/ahli keluarga. perasaan takut dan tidak selamat. tidak upaya mengawal emosi. dan Isu pengurusan kendiri – lemah dalam mengurus masa. kemarahan yang amat sangat.3 Masalah pelajar Dalam bahagian ini.4.lemah dalam pengurusan kewangan.

Ia termasuklah: • • • • • • • tidak mematuhi peraturan sekolah. tidak menyertai aktiviti kelas. pencapaian akademik yang rendah. perosak. Ini akan membolehkan anda mengesan masalah yang serious lebih awal. ponteng. dan aktiviti jenayah – mencuri. bagaimana ia berinteraksi antara satu sama lain. • galakkan pelajar anda membincangkan masalah dan pengalamannya secara terbuka dengan anda . bagaimana ia berkomunikasi dan menyuarakan perasaannya. dan lain-lain. dan kemahiran belajar yang kurang baik Masalah penyesuaian sosial merujuk kepada masalah tingkah laku yang disebabkan oleh kurang kebolehan pelajar tersebut untuk mengadaptasikan diri dengan situasi sosial serta ekspektasi norma dalam masyarakat. supaya boleh memberi bantuan kepada pelajar sebelum masalahnya menjadi lebih besar atau lebih serious. gangster. Sekiranya guru itu tiada masa atau tidak terlatih untuk membimbing masalah tersebut. peras ugut. salah guna bahan-bahan. ia haruslah mempastikan bahawa pelajar tersebut dirujukkan kepada orang lain yang lebih bertauliah supaya pelajar tersebut mendapat bantuan yang diperlukannya. perhubungan sex secara rambang. mengedar dadah kepada kawan sekolah. bergaduh. masalah berkomunikasi dengan guru. . rusuhan. Guru dan kakitangan sekolah harus mengenal pasti masalah pelajar dengan segera. melepak. Beberapa cara yang boleh anda gunakan untuk mengenal pasti masalah pelajar ialah: • perhatikan tingkah laku pelajar anda di dalam dan di luar kelas. motivasi rendah dan kurang berminat untuk belajar.• • • • • • masalah pembelajar dalam mata pelajaran tertentu.

4. Berhenti sebentar dan buat refleksi mengenai soalan di bawah.• • rujuk kepada rekod dan laporan prestasi pelajar. Ini membolehkan anda mengesan sejarah masalah tersebut. bincangkan pemerhatian anda terhadap pelajar tersebut dengan guru lain yang berkenaan. Mahu berbincang mengenai masalah atau situasinya . • berbincang dengan ibu bapa untuk meninjau sama ada mereka mempunyai maklumat terhadap anaknya.3.2 Melaksanakan proses bimbingan Membimbing pelajar untuk menangani masalahnya dengan berkesan adalah satu proses yang memakan masa dan melibatkan beberapa peringkat.. rekod kesihatannya. dan • ada sesi bimbingan secara peribadi dengan pelajar tersebut untuk membicangkan masalahnya yang telah anda perhatikan.1 : Peringkat Dalam Proses Bimbingan Peringkat dalam proses bimbingan I. Jadual 4. Bina perhubungan dan kenal pasti masalah • bina rapo • Peranan guru sebagai pembimbing Menunjukkan layanan yang positif dan rasa hormat • Peranan pelajar. tingkah laku di rumah. dan sebagainya. Jadual berikut menunjukkan garis panduan mengenai lima peringkat utama dalam proses bimbingan [Nelson-Jones. Apakah masalah yang dialami oleh kebanyakan pelajar? Apakah cara yang anda gunakan untuk mengenal pasti masalah tersebut? Apa tindakan yang biasa anda ambil? Seterusnya. supaya mereka boleh mengenal pastinya dengan lebih awas dan langkah-langkah pencegahan boleh diambil. R. untuk melihat sama ada terdapat satu corak tingkah laku yang konsisten yang menyebabkan masalahnya. dengan tugas-tugas yang sejajar dengannya untuk kedua-dua guru dan pelajar. 1997]. bagaimana melaksanakan proses bimbingan dalam menangani masalah pelajar. kita akan pertimbangkan.

untuk memotivasi pelajar. dan • • • . Bina matlamat. perasaan dan tindakan. dan nyatakan semula masalah dalam istilah yang lebih praktikal • • Mengenal pasti sumber atau sebab masalah Meneliti & mengenal pasti komponenkomponen atau bahagian masalah. Mencari penyelesaian masalah yang kreatif dan praktikal Membuat keputusan Merancang • • • • • • • • • Bimbing pelajar dalam proses menentukan matlamat untuk dirinya Bantu pelajar menentukan matlamat yang realistik untuk menangani situasinya Menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif untuk mencari penyelesaiannya sendiri dan cadangan untuk tindakan Bimbing pelajar berfikir secara kritikal dan menilai beberapa alternatif untuk tindakan Bimbing pelajar dengan proses membuat keputusan Menunjukkan sikap yang positif dan optimistik. buat keputusan dan rancang tindakan • Bina matlamat yang realistik untuk membina kemahiran menangani masalah dan mengubah situasi yang bermasalah itu. Menggalakkan pelajar mengambil tanggung jawab membina kemahirannya sendiri untuk mengatasi masalahnya Memikirkan tentang masalah tersebut dan membuat penilaian pertama mengenai situasi pelajar Menggunakan empati dan kemahiran membuat penjelasan untuk membantu pelajar menyedari perasaannya Menggunakan kemahiran menyoal dan membuat rumusan untuk membantu pelajar mengenal pasti punca kepada masalahnya Bantu pelajar menyatakan semula masalahnya dengan menyatakan apa kemahiran dan perubahan sikap yang diperlukan Bantu pelajar melihat pertalian antara tindakan dan akibatnya • • • • • Beriltizam untuk mencari cara menangani masalahnya Bekerjasama dengan gurunya dengan menepati temu janji untuk sesi bimbingan Jujur serta ikhlas Mengambil tanggung jawab untuk mencari penyelesaian Berusaha membentuk matlamat awal untuk menangani situasinya II. Teroka dan fahami masalah. Menunjukkan empati Realistik dalam membantu pelajar menentukan matlamat awal untuk sesi tersebut. dan akibatnya Membentuk persepsi yang tepat mengenai masalahnya Bertanggung jawab membuat pilihan untuk hidupnya Membina keyakinan diri dan motivasi dengan menentukan matlamat dan membuat keputusan hidupnya sendiri Menggunakan kreativiti dan kemahiran berfikir untuk menyarankan penyelesaian yang kreatif yang sesuai dengan situasinya. supaya mudah untuk kerja membimbing • • • • • • • • • • • • Menerokai pemikiran dan perasaan sendiri Menganalisa masalah dan mengenal pasti sebab-sebabnya Meningkatkan kesedaran kendiri dengan sentiasa menyedar perasaannya Memahami pertalian antara pemikiran. Menterjemahkan masalah menggunakan istilahistilah yang lebih praktikal. terokai alternatif.• • • bina saling mempercayaai & saling hormat iltizam untuk bekerja bersama untuk matlamat yang sama jelaskan masalah dan bentuk matlamat awal • • • • • • • Tingkah laku yang tidak menilai Membentuk persekitaran yang mesra dan selesa Menggunakan kemahiran mendengar secara aktif untuk mendengar dan memahami masalah pelajar. tidak cuba menyelesaikan masalah untuk pelajar. Tidak memberi nasihat. Merancang tindakan yang boleh diambil dan beriltizam untuk menjalankan dan III.

serta kerisauan pelajar mengenainya. dan memotivasikan dirinya untuk terus memperbaiki kemahiran dan tingkah lakunya dalam menangani masalah Menilai keberkesanan tindakannya dan pencapaian matlamat Membuat keputusan untuk menamatkan sesi bimbingan. rakan atau keluarganya Sentiasa memantau kemajuannya. Maklum balas. dan samada rancangan tindakan yang baru perlu dibuat Semak dengan pelajar untuk melihat sejauh mana matlamatnya telah dicapai Berbincang dengan pelajar mengenai menamatkan sesi bimbingan. tidak mengharapkannya memperoleh kemahiran dengan serta merta Memberi peneguhan kepada pelajar dengan memberi maklum balas kepada pelajar mengenai kemajuannya Main peranan dengan pelajar untuk membantunya berlatih kemahiran-kemahiran tersebut Menggalakkannya untuk mencuba tingkah laku baru. Memberi maklum balas positif dan negative mengenai usaha pelajar untuk membaiki dirinya Menggalakkan pelajar untuk menilai dirinya serta kemajuannya Berbincang dengan pelajar mengenai keberkesanan tindakan yang diambil. mengubah sikap dan corak tingkah laku • Mengambil langkah yang sesuai untuk menangani situasi bermasalah • memberinya keyakinan untuk membuat keputusannya sendiri Memberi masa dan perhatian untuk membimbing pelajar berlatih kemahiran yang diperlukan untuk mengambil tindakan seterusnya Mengurangkan rasa bimbang pelajar dengan berlatih di tempat yang selamat terlebih dahulu. • menyelesaikannya Berbincang mengenai kebimbangan dan sangsi mengenai tindakan yang telah diputuskan Berlatih kemahiran menangani masalah untuk menghadapi situasi bermasalah Mengambil risiko untuk mencuba tingkah laku baru untuk mengubah amalan berfikir dan beraksi yang tidak membantu Mengambil tindakan untuk menangani masalah atau situasinya • • • • • • • • V. atau kemajuan seterusnya tidak boleh dibuat melalui sesi ini Jadualkan perjumpaan susulan untuk memantau kemajuan pelajar. penilaian mengenai keberkesanan tindakan. Mengambil tindakan untuk membina kemahiran hidup.tindakan yang perlu diambil IV. mengubah sikap dan corak tingkah laku supaya dapat berhadapan dengan situasi bermasalah dengan lebih berkesan • Belajar kemahiran baru. Menamatkan sesi bimbingan dengan kedua-dua guru dan pelajar merasakan matlamatnya telah dicapai. serta mengakhiri sesi bimbingan • Laporan-kendiri oleh pelajar mengenai kemajuannya • Pemerhatian guru atau kaunselor • Maklum balas dari guru dan orang lain mengenai keberkesanan tindakan • Penilaian semula matlamat. sebelum melaksanakan tindakan yang telah dipersetujui Membimbing dan mendemonstrasikan kemahiran langkah demi langkah. setelah . yang lebih sihat dalam berhadapan dengan situasi harian dalam hidupnya. memantau kemajuan. jika perlu • Pemantauan kemajuan pelajar dalam mengubah tingkah laku • Menamatkan sesi bimbingan • • • • • • • • • • • • • Berbincang secara jujur dengan gurunya mengenai kemajuannya dalam menggunakan kemahiran barunya atau dalam mengubah tingkah lakunya Berbincang dengan gurunya mengenai kerisauan terhadap kemajuannya Meminta maklumbalas daripada guru.

dengan kebolehan dan sikap yang membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. Falsafah dan Konsep Pendidikan. dan Lima peringkat utama proses bimbingan telah diterangkan. kemahiran mendengar dengan aktif. Edisi Kedua. kemahiran menyoal. Berikut adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan Teks bacaan asas Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa (1994). • • Masalah pelajar yang sering berlaku termasuk peribadi. dan kemahiran membuat rumusan. Gutek. Philosophical and Ideological Perspectives on Education. • • Prinsip melaksanakan proses bimbingan adalah berdasarkan kepada garis panduan etika seperti kerahsiaan dan hormat kepada hak pelajar untuk menerima bimbingan. . Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. dengan tugas-tugas guru dan murid. (1997). apakah kelainan yang akan anda lakukan? Rumusan Topik ini membincangkan guru sebagai pembimbing. Kemahiran asas bimbingan termasuk menunjukkan layanan positif dan hormat. Isi-isi utamanya ialah: • Matlamat utama bimbingan ialah untuk membantu pelajar membina potensi dan kemahiran hidup supaya ia boleh menjadi individu yang sihat dan seimbang. Bhd. G.berbincang dengan gurunya. berempati. Cuba buat refleksi mengenai soalan berikut… Fikirkan pengalaman yang anda telah ada mengenai membantu pelajar yang mempunyai masalah.L. Aspek mana yang berkesan? Apa yang tidak berkesan? Manggunakan kemahiran membimbing dan peringkat-peringkat bimbingan. akademik dan masalah perkembangan sosial.

Kuala Lumpur: Ministry of Education.). Education Resource Book for Lecturers. Philosopher and Theologian. Taba. (1987).W. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Matlamat dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia.Second Edition. (4th Ed. Albany. & Savage. A.frcu. Barrow.com/index.M. Al-Jadid.html http://www. Milton Keynes: Open University Press. Averroes As A Physician.W. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim (1992). Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co. Frazee. Henson. New York: Van Nostrand Reinhold Company.moe. (1995).A. R. (1995).A.com/Workshops/philosophy_hand. Basic Principles of Curriculum and Instruction.eun. Curriculum Leadership.htm Egan.eg/www/universities/html/hamed2. New York: Macmillan College Pub. (3rd ed. D. (1990). R.G. Education: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice Hall. H. Raslan. A Critical Introduction to Curriculum Theory. H. London: Cassell Publications Ozmon. Titus. New York: Delmar Publishers. Rujukan Ead.).). An Introduction to curriculum Research and Development . Philosophical Foundations of Education. Tyler. H. http://www. (1970). Jenkins. London: Heinemann. Needham Heights: Allyn and Bacon. Kuala Lumpur: Ministry of Education. (1997). Curriculum Development: Theory and Practice. Eisner. (1989).Ohio: Merrill Publishing Co. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Teacher Education Division (1982). (1997). A. Teaching: An Introduction. (1998).html http://www. New York: McGraw-Hill Publishing Co. Curriculum Evaluation (Unit 19 till Unit 21). S. (4th Ed. Glatthorn. R. (1984).my . Falsafah Pendidikan Kebangsaan.L. (1995). B. K. Duke. T. (1962).A. Glenview: Scott..E.gov. D. Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah.T. The Educational Imagination. Giving Teaching Back to Teachers. W.V.F. H. (1975). Kuala Lumpur: DBP Nelson-Jones. Y. Fifth Edition. New York: Harcourt Brace and World.A. Bondi. Chicago: The University of the Chicago Press Teacher Education Division (2002). Stenhouse. Ibn Rushd.aljadid. New York: Macmillan Publishing Company. D. The Philosophy of Education (Report of the National Workshop and Survey). 3 (20). & Rudnitski. Brighton: Wheatsheaf Books. Practical Counselling and Helping Skills. http://www.R. Walton Hall. (1976). & Craver. Living Issues in Philosophy. Integrated Teaching Methods. Foreman. ( 1969). (1990). Curriculum Development: A Guide to Practice. The Skilled Helper. (1994).susancanthony. G. Armstrong.

edu/people/w.soe.http://cw.wikipedia.html http://www.org/udl/EnvisioningFutureCurriculum189.com/bookbind/pubbooks/armstrong3/chapter3/chapter12/deluxe.edu/fac/georgeoff/phil am ed/essentialism.html http://www.org/wiki/Philosophy http://www.nyu.htm.purdue.html http://www.cast.infed.html http://www.org/biblio/b-curric.edu/~asr209/curriculum.morehead-st.edueyctr/cdromsup.willis/fourtheories.siu. http://pages.doc http://www.cfm .prenhall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful