GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan Sekiranya pelajar tidak tahu cara akan menjejaskan berkesan, guru perlu memastikan bahawa pelajarnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. menangani masalah emosi dan masalah peribadinya, maka hal ini

pembelajarannya. Justeru dia tidak dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, guru tidak boleh mengelakkan peranan sebagai pembimbing kepada pelajar, bukan sahaja dalam mata pelajaran yang diajarnya, malah juga dalam menangani cabaran dan masalah harian yang dihadapinya. Di bawah topik ini kita akan membincangkan maksud, matlamat dan prinsip-prinsip bimbingan, kemahiran yang digunakan dalam bimbingan, dan peranan guru dalam membimbing pelajar yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Kita juga akan melihat jenis-jenis bimbingan yang diberi oleh sekolah kepada pelajar secara ringkas, serta cara guru dan murid dapat menggunakannya.

Sebelum kita teruskan, berhenti sebentar dan buat refleksi mengenai soalan berikut.

Bagaimanakah anda telah membimbing pelajar anda untuk menangani masalah hariannya? Apakah isu-isu kehidupan dan masalah emosi yang sering dihadapi oleh pelajar anda?

4.1

Matlamat dan Prinsip-prinsip Bimbingan

Sebelum kita melihat matlamat dan prinsip-prinsip bimbingan, mari kita teliti maksudnya dahulu. Umumnya, bimbingan merujuk kepada proses membantu seseorang membina kefahaman dan kemahiran untuk menangani isu dan cabaran hidup dengan berkesan. Dalam proses ini, seseorang itu belajar untuk berubah dan membina sikap, nilai dan kemahiran baru supaya dapat menangani situasi yang sukar dengan lebih baik. Kita perlu faham bahawa bukan mudah untuk berubah; ia merupakan proses yang berterusan dan sebagai guru kita perlu faham bahawa seseorang pelajar itu memerlukan masa untuk berubah.

Oleh itu, walaupun bimbingan ialah satu cara untuk membantu pelajar, namun ini tidak bermaksud bahawa guru atau kaunselor harus menyelesaikan masalah pelajar. Sebaliknya, ini bermaksud guru haruslah mempunyai sikap mengambil berat dan mendengar supaya pelajar dapat menerokai dan memahami situasi dan dirinya dengan lebih baik, lalu membina kemahirannya sendiri untuk menangani masalahnya. Matlamat utama bimbingan adalah untuk membantu pelajar: • Membina potensinya supaya ia boleh menjadi seorang yang sihat dan seimbang, dengan kebolehan dan sikap yang akan membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. • • • • Membina kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan. Membina kemahiran menguruskan diri seperti menguruskan masa, menguruskan tekanan, dan menentukan matlamat dan keutamaan untuk dirinya. Memperbaik hubungan interpersonalnya dan membina kemahiran komunikasi yang baik. Membina nilai dan sikap yang sihat dan positif terhadap dirinya dan orang lain, untuk meningkatkan kesedran dirinya serta kefahaman peranan dan tanggung jawabnya dalam hidaup, dan • Membina kemahiran dan sikap bagi kejayaan akademik dan kerjayanya Guru dan kaunselor harus memastikan bahawa bimbingan yang diberi kepada pelajar haruslah sejajar dengan prinsip dan etika tertentu seperti yang berikut: • Bimbingan adalah bagi semua pelajar, kerana perkembangan diri, dijalankan secara sistematik dan terancang dan tidak harus ditujukan kepada “pelajar bermasalah” sahaja. • Fokus utamanya ialah pencegahan – iaitu, untuk mencegah masalah yang serius dalam kalangan pelajar dengan memberi mereka kemahiran untuk menangani masalah sementara masalah itu masih boleh dikawal; • Ia harus dijalankan secara kolaborasi dengan kakitangan sekolah yang lain, seperti guru besar, guru-guru lain, kaunselor, serta dengan kerjasama ibu bapa dan masyarakat; • Pelajar haruslah menyertai proses bimbingan ini sepenuhnya dan penuh rela, serta membina matlamat sendiri untuk membantu dirinya – iaitu, faham bahawa ia bertanggungjawab terhadap perkembangan dirinya serta keputusan yang dibuat dalam hidupnya pada akhirnya. Guru atau kaunselor tidak membuat keputusan bagi pelajar;

dan lain-lain. Berhenti sejenak dan buat refleksi terhadap soalan yang berikut. maklumat mengenai pelajar dan hal yang dibincangkan semasa sesi tersebut tidak harus didedahkan kepada orang lain tanpa kebenaran pelajar tersebut. Sesi bimbingan kumpulan dan individu. dan mengelakkan diri daripada menjalin hubungan yang tidak sihat serta tidak beretika dengan pelajar tersebut. kebajikan pelajar. perbincangan dengan ibu bapa. dan • Guru/kaunselor perlu menggunakakan kemahiran interpersonal seperti mendengar dengan aktif dan empati. Bimbingan kerjaya – kecerdasan dan tinjauan minat. Apakah caranya anda rasa seorang guru dapat bekerja secara kolaboratif dengan guru bimbingan dan kaunselor untuk memberi bimbingan yang sesuai kepada pelajar apabila diperlukan? Antara tugas guru bekerjasama dengan perkhidmatan bimbingan sekolah untuk pelajar dapat diterangkan seperti yang berikut: . dan mempunyai perasaan prihatin dan bersikap positif terhadap murid. (ii) guru/kaunselor haruslah senantiasa bertingkah laku secara profesional terhadap pelajar. apakah aspek yang paling sukar bagi anda semasa membimbing pelajar? Apakah halangan yang anda hadapi dalam situasi sekolah anda untuk memberi bimbingan yang berkesan kepada pelajar apabila diperlukan oleh mereka? Saya pasti anda sedar bahawa kebanyakan sekolah mempunyai guru bimbingan atau kaunselor yang terlatih untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. menangani masalah hubungan dan masalah emosi. pilihan mata pelajaran. dan lain-lain. Guru perlu berganding bahu dengan guru bimbingan/kaunselor untuk memastikan bahawa pelajarnya mendapat bimbingan yang diperlukan. kemahiran belajar. memilih kerjaya yang betul. bahan rujukan. dan Bimbingan perkembangan diri – komunikasi dan kemahiran memimpin. seperti (i) semua keputusan yang dibuat semasa sesi bimbingan dan kaunseling adalah sulit – iaitu. Antara perkhidmatan bimbingan yang diberi di sekolah termasuklah: • • • • Bimbingan pendidikan – motivasi pelajar.• Ia harus mengikut garis panduan etika bagi bimbingan dan kaunseling. penempatan untuk pengajian tinggi. supaya dapat menjalin hubungan baik dengan pelajar. Sebagai guru. persediaan untuk peperiksaan.

Apakah kemahiran yang diperlukan oleh seorang guru untuk membimbing pelajar dengan berkesan. dan mereka boleh menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam menjalankan aktiviti dalam kelas.2. 4. Kemahiran asas bimbingan akan dibincangkan di bawah. sebelum merujukkannya kepada guru bimbingan atau pegawai lain sekiranya diperlukan bantuan/bimbingan yang seterusnya. untuk membantu mereka menangani masalah isu-isu dalam hidup mereka? Kita perlu ingat bahawa tugas guru bukanlah untuk menyelesaikan masalah pelajar. tetapi membimbing bermaksud guru perlu membantu pelajar membina sikap serta kemahiran yang baik untuk mengatasi masalahnya. sebagai mentor bagi program mentor-menti. • Memberi sokongan dan bantuan kepada program bimbingan yang ada di sekolah. • Guru haruslah mengenal perkhidmatan bimbingan yang diberi oleh pihak sekolah supaya dapat memberi maklumat yang berkaitan kepada pelajar dan menggalakkan mereka menggunakan perkhidmatan yang disediakan. dengan berperanan sebagai fasilitator dalam kem motivasi. Memberi bimbingan awal kepada pelajar dan berbincang tentang keperluannya. dan guru perlu membina satu hubungan yang baik dengan pelajarnya supaya ia bertanggungjawab mengatasi masalahnya. dan • Membantu pelajar membina nilai dan sikap positif. seperti maklumat latar belakang pelajar dan laporan kemajuan kedatangan dan prestasi akademiknya. 4. dan mempunyai sikap prihatin dan positif terhadap mereka.2 Kemahiran Asas dalam Bimbingan Sekarang kita akan mempelajari beberapa kemahiran asas dalam bimbingan.• • Memberi maklumat serta maklum balas mengenai keperluan pelajar dan keberkesanan program bimbingan. supaya guru lebih peka dan memahami keperluan pelajar.1 Menunjukkan hormat dan layanan yang positif . dan lain-lain. Membina hubungan baik dengan pelajarnya. dan mempercayai bahawa gurunya akan membantunya. peranan guru sebagai pembimbing adalah secara tidak langsung. • • Menyimpan rekod terkini mengenai pelajar dalam kelasnya. Oleh itu.

1997].daripada puisi ‘On Listening’ oleh Reul L. dan memerhatikan tingkah laku nonverbalnya. yang seterusnya dapat membina hubungan mesra dengan pelajar. . serta menghargai pelajar sebagai individu yang unik dan berguna. serta menunjukkan minat dan keikhlasan untuk memahami situasi dan pandangannya. tetapi juga cuba memahami maksud klien kita dengan menjadi peka kepada petanda nonverbalnya. serta juga mengambil kira latar belakang peribadi dan sosialnya [Nelson-Jones. dapat membina hubungan baik dan kepercayaan pelajar. walaupun anda tidak bersetuju dengannya. iaitu peka. isyarat badan dan memek muka. Mendengar kandungan verbal mesejnya. 4. mesra dan tidak berat sebelah. Imbas kembali : Mengulangi hal yang dikatakan oleh klien. komitmen kita kepada orang lain… kita perlu mendengar sepenuh perasaan. seperti intonasi serta nada suara. tindakan prihatin. Memparafrasa : Menyatakan kata-kata klien semula dengan menggunakan perkataan/ayat lain Minta penjelasan: :Meminta klien menerangkan maksudnya dengan lebih terperinci.2 Kemahiran mendengar secara aktif “Mendengar ialah satu tindakan kasih sayang..Apakah maksudnya? Ringkasnya. hal ini bermaksud bahawa guru menunjukkan sikap positif dan prihatin terhadap pelajarnya.2. Howe Mendengar secara aktif bukan sekadar mendengar kata-kata lisan klien kita. Ini akan membantu pelajar kita supaya menjadi lebih terbuka dan berterus terang dalam mengeluarkan perasaannya apabila bercakap mengenai isu peribadi dan masalahnya. sekiranya kita mahu menyertai rahsia insan lain… dengan mendengar kita memperoleh kuasa untuk meningkatkan atau menghapuskan kehidupan orang lain yang berkaitan dengan kita” . R. Beberapa kemahiran mendengar yang penting disenaraikan di bawah: Kemahiran Mendengar Yang Asas Mendengar penuh perhatian :Menghantar mesej verbal dan non-verbal kepada klien. mata dan hati’! Amalan mendengar secara aktif. Untuk menjadi pendengar yang baik kita perlulah ‘mendengar dengan telinga. Anda boleh melakukan ini dengan mendengar pendapat pelajar itu dan menghormatinya.

sedih atau marah melalui pergerakan badan. Memerhati dan memahami mesej non-verbal yang ditunjukkan oleh klien . Galakkan klien memberi pendapatnya atau menerangkan pengalamannya dengan menggunakan kenyataan atau soalan terbuka. tanpa mengkritik atau menolak pendapatnya. Tingkah laku mendengar penuh perhatian membantu klien menerokai dan mengembangkan pendapatnya dan mengurangkan pendengar membuat respons dan saranan yang tidak berguna. seperti anggukan kepala.Sekarang marilah kita melihat kemahiran mendengar yang disenaraikan di bawah: (i) Kemahiran mendengar dengan penuh perhatian Mendengar dengan penuh perhatian bermaksud memberi perhatian sepenuhnya terhadap klien. air muka dan suaranya. Suara anda haruslah tenang. tak perlu terburu-buru. dan menggunakan intonsi perbualan. Gunakan respon galakan yang minimum. dan konsisten dengan angin klien. tertekan. tetapi janganlah merenung klien. • • Contoh soalan terbuka yang menggalakkan klien supaya mula bercakap mengenai pengalamannya: “Bolehkah kamu beritahu apa yang berlaku dalam kelas Matematik semalam?” “Kamu kelihatan tegang.” Contoh bisikan verbal yang menunjukkan minat (respons galakan minimum): “Uh-hmm” . “Dan…?” “Oh?” “Lepas itu apa yang berlaku.. Baca dan cuba fahamkan garis panduan kemahiran mendengar dengan penuh perhatian yang berkesan di bawah: Garis panduan untuk kemahiran mendengar dengan penuh perhatian • • • • Duduklah dalam kedudukan yang membolehkan anda melihat klien secara bersemuka.seperti gugup. dan bisikan verbal untuk menggalakkan klien supaya terus bercakap. jelas.?” . Air muka anda haruslah tenang. dan memberi respons yang boleh menggalakkan klien meluahkan idea dan perasaannya dengan selesa. menunjukkan minat. tidak terlalu kuat atau berdominasi. kamu boleh beritahu saya jika kamu mahu. “Sila teruskan” . “Lepas itu?” .

Penting supaya intonasi suara anda menunjukkan minat. Saya perlukan bimbingan” Guru: situasi) ATAU Guru: pelajar) “Awak bimbang mengenai Matematik?” (fokus anda adalah terhadap perasaan “ Awak perlu bimbingan dalam Matematik?” (fokus anda adalah terhadap (iii) Memparafrasa Dalam memparafrasa. Saya tidak boleh membuat kerja saya. dan membuang masa. Dalam imbas kembali. mere ketawakan saya. Contoh memparafrasa ialah.” “Kamu rasa kamu tidak boleh membuat kerja dan menjawab soalan dalam kelas kerana tingkah laku kawan-kawan kamu? Kamu tidak faham mengapa mereka ketawakan dan mengganggu kamu? Guru: Anda mungkin fikir bahawa respons pendengar seperti di atas adalah lewah. Pelajar: “Saya bimbang saya tidak mendapat gred yang baik dalam Matematik. Pelajar: “Saya tak tahu mengapa kawan-kawan saya senantiasa mengganggu saya. lalu . anda mengulangi sebahagian atau sepenuhnya hal yang diluahkan klien. Tetapi memparafrasa memainkan peranan penting dalam mendengar secara aktif – ia membantu anda memberi fokus terhadap hal yang dikatakan oleh klien.(ii) Kemahiran imbas kembali yang mudah Kemahiran ini membantu anda memberi fokus terhadap hal yang dikatakan oleh klien. supaya ia berpeluang mendengar semula hal yang disebutnya serta mengembangkan maksudnya dengan anda. anda menukar perkataan atau menukar ayat yang disebutkan oleh klien. seperti burung kakatua. serta memberitahu klien bahawa anda mendengar hal yang diperkatakan olehnya. Contoh kemahiran mengimbas kembali. segala yang dikatakan oleh klien. bukannya kritikan atau Hal ini tidak bermaksud bahawa anda mengulangi sindiran atau merendah-rendahkan. Apabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas.

meminta penjelasan daripada klien: Pelajar: “Saya tak tahu mengapa kawan-kawan saya senantiasa mengganggu saya. Ia juga memberitahu klien bahawa kita telah mendengar dengan tepat hal yang dikatakannya. Mengapa anda rasa mendengar murid anda adalah penting? Adakah anda pendengar yang baik? Apakah kesulitan yang anda alami apabila mendengar murid anda? 4. untuk memahami pengalaman dan situasi hidupnya mengikut sudut pandangannya. apa yang dilakukan oleh mereka?” “Apa yang saya faham ialah apabila kawan-kawan awak ketawakan dan mempermainkan awak. 1997]. R. Guru: ATAU Guru: Cuba fikirkan soalan yang berikut buat beberapa ketika.memastikan sama ada kita telah mendengar dengan tepat atau tidak.2. Rogers lebih suka menganggap empati sebagai sikap atau cara hemah seseorang. awak rasa tidak selesa dan tidak boleh menumpukan perhatian terhadap kerja. supaya maksudnya menjadi lebih jelas. anda sebenarnya menyelami pandangan atau perasaan orang itu. Carl Rogers menerangkan empati sebagai kebolehan menyelami “dunia dalaman seseorang yang sulit dan peribadi” dan untuk menyampaikan kefahaman ini kepada orang lain. dan anda membuat kepastian dengan klien sama ada anda telah faham mesejnya dengan tepat.” “Bila kamu kata kawan-kawan kamu mengganggu. ia dapat memberi peneguhan kepada klien dan menggalakkannya untuk meneruskan perbualan. dan bukan sebagai satu kemahiran [Nelson-Jones. . maksud awak begitu? Kemahiran ini memastikan Contoh respons yang bahawa kedua-dua pihak memahami mesej klien dengan jelas. (iv) Mendapatkan Penjelasan Dalam kemahiran ini. kawan-kawan saya ketawakan saya. Apabila saya cuba menjawab soalan dalam kelas.. anda meminta klien menjelas dan mengembangkan hal yang dikatakannya. Saya tidak boleh membuat kerja saya.3 Berempati (atau menunjukkan kefahaman) Apabila anda berempati dengan seseorang.

• • • Gunakan Selalu pandangan semak semula orang tersebut sama dan ada bercakap anda telah dari sudut perspektif/pandangannya.Kefahaman empati melibatkan dua langkah utama: 1. Memberi respons dengan menyatakan hal yang anda fikirkan mengenai perasaannya. Mereka mengharapkan saya boleh bayar kerana saya menang perlawanan itu. jangan buat andaian. Jangan memberi respons dengan menyatakan “saya faham bagaimana anda rasa” – ini tidak menggambarkan sama ada anda telah benar-benar memahami pandangan atau perasaannya. dengannya memahami pandangan/perasaannya dengat tepat. Ia hanya bermakna bahawa kita memperlihatkan cara orang lain berasa atau berfikir mengenai situasinya. Kenyataan seperti “saya rasa sama seperti kamu” juga tidak membantu. dan 2. Saya tak sukalah menyatakan saya tak mahu bayar minuman mereka. dan cuba menyemak semula dengannya untuk melihat sama ada fahaman anda adalah tepat. mereka akan menganggap awak kedekut?” Guru: Contoh 2 .” “Awak rasa jika awak tidak bayar. Berkongsi kefahamannya dengan orang lain secara lisan Empati bukan bermakna kita bersetuju dengan orang lain (ia bukan simpati). ia merupakan simpati dan bukan empati! Contoh respons empati dalam sesi bimbingan” Contoh 1 Pelajar: “Saya gunakan wang saya untuk belanja kawan. Garis panduan menunjukkan empati: • • Respons anda haruslah ‘selari’ dengan perasaan atau angin orang itu. Penanggapan tepat mengenai dunia dalaman seseorang. kebolehan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang lain.

” “Awak rasa tidak selesa apabila mereka berbuat demikian. yang akan membantu untuk memulakan perbincangan. kerana soalan terbuka membantu seseorang berasa lebih relaks dan bebas untuk memberi maklumat secara tak langsung. Penyoalan tidak harusnya dijalankan sebagai temu duga. tetapi tidak perlu menyatakan sama ada ia bersetuju dengan pelajarnya atau mempunyai perasaan yang sama seperti pelajarnya. pelajar lain mula ketawa dan mempermainkan saya.” Guru: Perhatikan bahawa dalam contoh di atas guru menunjukkan empati dengan menyatakan hal yang dirasakan oleh pelajarnya. serta membantunya menganalisis situasinya lalu mengeluarkan maklumat relevan yang akan membantunya memahami situasinya dengan lebih jelas. kita menggunakan soalan untuk membantu seseorang itu memfokus dan berfikir. Jadi saya tidak lagi mengangkat tangan untuk menjawab.4 Kemahiran Memudah Cara (facilitative) Dalam bimbingan. atau bertujuan untuk mendapatkan jawapan yang ‘betul’. dan relaks. dan . Soalan terbuka lebih baik daripada soalan tertutup (lihat contoh di bawah). Ketika memudahcarakan. atau sebagai soal siasat.Pelajar: “ Apabila saya cuba jawab dalam kelas.2. Awak rasa lebih baik berdiam diri dan tidak menarik perhatian mereka terhadap awak. sebagai permintaan bukan paksaan. Contoh soalan terbuka. Jangan menggunakan soalan untuk memaksa seseorang memberi maklumat terperinci yang tidak rela diberi. 4. “Aspek apakah yang awak suka bincang atau fokus dalam perbincangan kita?” “Biasanya bagaimana awak belajar di rumah?” “Bagaimana perasaan awak apabila tahu yang awak tidak dijemput?” Soalan “mengapa” selalunya tidak membantu – contohnya “mengapa awak tidak menyiapkan kerja rumah?” – kerana ia boleh menjadikan pelajar tersebut lebih defensif. soalan dikemukakan dengan nada lembut.

Kamu juga kata guru-guru sekolah ini tidak memberi layanan seperti guru di sekolah lama. kerana ia menutup perbincangan. Semasa sesi bimbingan. Ini akan menutup kerelaannya untuk memberi respons. dan tidak membantunya memberi penumpuan kepada situasi sebenar. “Bila awak balik ke rumah?” “Apa pekerjaan bapa awak?” “Apa markah yang awak perolehi dalam Matematik?” “Adakah awak lebih suka sukan atau muzik?” Soalan berbentuk tertutup membuatkan orang itu berasa tertekan untuk memberi jawapan. pastikan anda menyemak semula dengan klien sama ada anda telah mendapat isu yang betul. atau anda boleh menunggu sehingga akhir sesi untuk membuat rumusan yang lebih panjang. Selepas membuat rumusan. Contoh rumusan ringkas pada pertengahan sesi: “Tadi kamu menyatakan bahawa kamu masih teringatkan kawan-kawan di sekolah lama.mendorongnya mencari alasan.5 Kemahiran membuat rumusan Merumus melibatkan hal menyatakan kesemua aspek dan isu utama yang dibincangkan dan dijelaskan semula. serta mengelakkan kedua-dua pihak menyeleweng daripada isu-isu penting. Berikut ialah contoh rumusan dalam sesi bimbingan. Begitu?” . 4. Soalan yang lebih baik harus berbunyi “Apa masalah anda dalam membuat kerja rumah?” Contoh soalan tertutup (yang tidak membantu. anda boleh membuat rumusan ringkas setelah klien bercakap beberapa minit. Anda juga boleh membuat rumusan ringkas pada permulaan atau pada akhir sesi untuk membantu klien membuat tumpuan mengenai hal yang perlu dibincangkannya. Jadi kamu berasa agak kecewa dan tidak berminat untuk datang ke sekolah. Ia juga membantu klien membuat tumpuan terhadap matlamat dan keperluannya semula.2. dan selalunya berasa dunianya dicerobohi. tidak menggalakkan untuk membuka perbincangan). dan kamu berasa susah untuk berkawan dengan pelajar dalam kelas sekolah ini.

Walau bagaimanapun. kemahiran komunikasi non-verbal. main peranankan satu sesi bimbingan. kita akan memberi fokus kepada sebab-sebab pentingnya bagi kamu untuk memuaskan hati kawan-kawan kamu. Meskipun begitu. memparafrasa dan kemahiran menerangkan atau menjelaskan. dan (v) kemahiran membuat rumusan. imbas kembali. Minta kebenarannya untuk merakam sesi perbincangan tersebut. kemahiran asas inilah yang akan membantu anda membimbing pelajar anda dengan lebih berkesan pada setiap peringkat dalam proses bimbingan. ketika kamu bercakap. kamu rasa betapa bersungguh-sunguh anda cuba. 2. seorang memainkan peranan pembimbing dan seorang lagi sebagai pelajar. sehingga kamu berasa sangat sedih dan tidak boleh membuat kerja kamu apabila kamu rasa mereka tidak suka kamu dan tidak menerima kamu. (iv) menyoal bertujuan untuk memudah cara (facilitative). Apa kekuatan anda? Apa Kemudian. Latihan untuk dipraktikkan. Ia sangat penting kepada kamu. dapatkan seorang rakan lain untuk memerhati dan . Keadaan ini membuatkan kamu berasa tertekan dan tidak seronok dengan diri dan hidup kamu. Dalam perbincangan seterusnya nanti. saya berasa bahawa kamu sering menekankan hal betapa pentingnya kamu disukai oleh kawan-kawan sedarjah dan guru-guru kamu. mencatat nota untuk memaklumkan balik. Minta rakan atau pelajar anda berbincang dengan anda masalah yang sedang dialaminya. (ii) kemahiran mendengar secara aktif seperti mendengar penuh perhatian. (iii) empati. namun tiada orang yang berpuas hati. Berikutnya adalah beberapa latihan kemahiran yang boleh anda lakukan dengan rakan-rakan.Contoh rumusan yang lebih panjang apabila hampir tamat sesi: “Liza. ia adalah (i) menunjukkan layanan positif dan hormat. Boleh tak begitu?” Setakat ini kita telah membincangkan lima kemahiran asas yang anda boleh gunakan semasa sesi bimbingan dengan klien anda. dan kita cuba cari jalan. cara lain untuk mendekati mereka. dengar semula dan cuba buat penilaian mengenai bagaimana anda menggunakan kemahiran asas dalam membimbing. Kemahiran ini memerlukan banyak latihan sebelum anda boleh menggunakannya secara alamiah. Kamu cuba bersungguh-sungguh untuk menyukai kawan kamu. kelemahan atau kekurangan anda? Cuba gunakan setiap kemahiran secara bergilir-gilir. walaupun kamu rasa perkara yang mereka mahu kamu buat adalah tidak betul. 1. Dalam pasangan.

dan lain-lain. rendah harga diri. Masalah emosi – konsep kendiri negatif. persekitaran rumah yang tidak selesa. dan bagaimana untuk melaksanakan proses bimbingan untuk menangani masalah tersebut. dan lain-lain. tidak mempunyai kemahiran untuk menangani situasi yang tegang.3. berlebihan/kekurangan berat badan Masalah kewangan – pendapatan keluarga rendah .penyakit fizikal dan mental. lemah kemahiran komunikasi. tidak upaya mengawal emosi. kekurangan pemakanan. mood yang tidak stabil.1 Mengenalpasti masalah pelajar Masalah pelajar boleh dikategorikan seperti berikut: MASALAH PELAJAR Isu-isu personal Masalah akademik Penyesuaian sosial Rajah 4. kemarahan yang amat sangat. • • • Masalah kesihatan . Masalah keluarga – ibu bapa yang bercerai. 4. kawan wanita/lelaki. tingkah laku menyendiri.1 : Masalah Pelajar Isi-isu peribadi yang menyebabkan masalah kepada pelajar termasuklah : • • • Masalah perhubungan – dengan ahli keluarga. Masalah akademik termasuklah: . perasaan takut dan tidak selamat. masalah makan. kematian ibu bapa/ahli keluarga. kawan-kawan.lemah dalam pengurusan kewangan. tekanan. kesukaran menyuarakan emosi yang sebenar. dan Isu pengurusan kendiri – lemah dalam mengurus masa. kecacatan fizikal.4. kawan sedarjah. kita akan bincang beberapa masalah pelajar dan bagaimana mengenalpastinya.3 Masalah pelajar Dalam bahagian ini.

rusuhan. melepak. masalah berkomunikasi dengan guru. dan kemahiran belajar yang kurang baik Masalah penyesuaian sosial merujuk kepada masalah tingkah laku yang disebabkan oleh kurang kebolehan pelajar tersebut untuk mengadaptasikan diri dengan situasi sosial serta ekspektasi norma dalam masyarakat. Sekiranya guru itu tiada masa atau tidak terlatih untuk membimbing masalah tersebut. pencapaian akademik yang rendah. bergaduh. Guru dan kakitangan sekolah harus mengenal pasti masalah pelajar dengan segera. bagaimana ia berinteraksi antara satu sama lain.• • • • • • masalah pembelajar dalam mata pelajaran tertentu. Ini akan membolehkan anda mengesan masalah yang serious lebih awal. perhubungan sex secara rambang. • galakkan pelajar anda membincangkan masalah dan pengalamannya secara terbuka dengan anda . mengedar dadah kepada kawan sekolah. supaya boleh memberi bantuan kepada pelajar sebelum masalahnya menjadi lebih besar atau lebih serious. bagaimana ia berkomunikasi dan menyuarakan perasaannya. perosak. dan aktiviti jenayah – mencuri. tidak menyertai aktiviti kelas. Beberapa cara yang boleh anda gunakan untuk mengenal pasti masalah pelajar ialah: • perhatikan tingkah laku pelajar anda di dalam dan di luar kelas. ponteng. dan lain-lain. gangster. Ia termasuklah: • • • • • • • tidak mematuhi peraturan sekolah. . salah guna bahan-bahan. ia haruslah mempastikan bahawa pelajar tersebut dirujukkan kepada orang lain yang lebih bertauliah supaya pelajar tersebut mendapat bantuan yang diperlukannya. motivasi rendah dan kurang berminat untuk belajar. peras ugut.

. Jadual berikut menunjukkan garis panduan mengenai lima peringkat utama dalam proses bimbingan [Nelson-Jones. tingkah laku di rumah.2 Melaksanakan proses bimbingan Membimbing pelajar untuk menangani masalahnya dengan berkesan adalah satu proses yang memakan masa dan melibatkan beberapa peringkat.1 : Peringkat Dalam Proses Bimbingan Peringkat dalam proses bimbingan I. rekod kesihatannya. dan sebagainya.3. Bina perhubungan dan kenal pasti masalah • bina rapo • Peranan guru sebagai pembimbing Menunjukkan layanan yang positif dan rasa hormat • Peranan pelajar. Ini membolehkan anda mengesan sejarah masalah tersebut. R. bincangkan pemerhatian anda terhadap pelajar tersebut dengan guru lain yang berkenaan. Jadual 4. bagaimana melaksanakan proses bimbingan dalam menangani masalah pelajar. Apakah masalah yang dialami oleh kebanyakan pelajar? Apakah cara yang anda gunakan untuk mengenal pasti masalah tersebut? Apa tindakan yang biasa anda ambil? Seterusnya. • berbincang dengan ibu bapa untuk meninjau sama ada mereka mempunyai maklumat terhadap anaknya. Mahu berbincang mengenai masalah atau situasinya . dan • ada sesi bimbingan secara peribadi dengan pelajar tersebut untuk membicangkan masalahnya yang telah anda perhatikan. kita akan pertimbangkan. dengan tugas-tugas yang sejajar dengannya untuk kedua-dua guru dan pelajar. Berhenti sebentar dan buat refleksi mengenai soalan di bawah. 4.• • rujuk kepada rekod dan laporan prestasi pelajar. untuk melihat sama ada terdapat satu corak tingkah laku yang konsisten yang menyebabkan masalahnya. 1997]. supaya mereka boleh mengenal pastinya dengan lebih awas dan langkah-langkah pencegahan boleh diambil.

Tidak memberi nasihat. terokai alternatif. buat keputusan dan rancang tindakan • Bina matlamat yang realistik untuk membina kemahiran menangani masalah dan mengubah situasi yang bermasalah itu. Menterjemahkan masalah menggunakan istilahistilah yang lebih praktikal. dan • • • . dan akibatnya Membentuk persepsi yang tepat mengenai masalahnya Bertanggung jawab membuat pilihan untuk hidupnya Membina keyakinan diri dan motivasi dengan menentukan matlamat dan membuat keputusan hidupnya sendiri Menggunakan kreativiti dan kemahiran berfikir untuk menyarankan penyelesaian yang kreatif yang sesuai dengan situasinya. perasaan dan tindakan.• • • bina saling mempercayaai & saling hormat iltizam untuk bekerja bersama untuk matlamat yang sama jelaskan masalah dan bentuk matlamat awal • • • • • • • Tingkah laku yang tidak menilai Membentuk persekitaran yang mesra dan selesa Menggunakan kemahiran mendengar secara aktif untuk mendengar dan memahami masalah pelajar. supaya mudah untuk kerja membimbing • • • • • • • • • • • • Menerokai pemikiran dan perasaan sendiri Menganalisa masalah dan mengenal pasti sebab-sebabnya Meningkatkan kesedaran kendiri dengan sentiasa menyedar perasaannya Memahami pertalian antara pemikiran. Mencari penyelesaian masalah yang kreatif dan praktikal Membuat keputusan Merancang • • • • • • • • • Bimbing pelajar dalam proses menentukan matlamat untuk dirinya Bantu pelajar menentukan matlamat yang realistik untuk menangani situasinya Menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif untuk mencari penyelesaiannya sendiri dan cadangan untuk tindakan Bimbing pelajar berfikir secara kritikal dan menilai beberapa alternatif untuk tindakan Bimbing pelajar dengan proses membuat keputusan Menunjukkan sikap yang positif dan optimistik. untuk memotivasi pelajar. Menunjukkan empati Realistik dalam membantu pelajar menentukan matlamat awal untuk sesi tersebut. Menggalakkan pelajar mengambil tanggung jawab membina kemahirannya sendiri untuk mengatasi masalahnya Memikirkan tentang masalah tersebut dan membuat penilaian pertama mengenai situasi pelajar Menggunakan empati dan kemahiran membuat penjelasan untuk membantu pelajar menyedari perasaannya Menggunakan kemahiran menyoal dan membuat rumusan untuk membantu pelajar mengenal pasti punca kepada masalahnya Bantu pelajar menyatakan semula masalahnya dengan menyatakan apa kemahiran dan perubahan sikap yang diperlukan Bantu pelajar melihat pertalian antara tindakan dan akibatnya • • • • • Beriltizam untuk mencari cara menangani masalahnya Bekerjasama dengan gurunya dengan menepati temu janji untuk sesi bimbingan Jujur serta ikhlas Mengambil tanggung jawab untuk mencari penyelesaian Berusaha membentuk matlamat awal untuk menangani situasinya II. Merancang tindakan yang boleh diambil dan beriltizam untuk menjalankan dan III. tidak cuba menyelesaikan masalah untuk pelajar. dan nyatakan semula masalah dalam istilah yang lebih praktikal • • Mengenal pasti sumber atau sebab masalah Meneliti & mengenal pasti komponenkomponen atau bahagian masalah. Bina matlamat. Teroka dan fahami masalah.

rakan atau keluarganya Sentiasa memantau kemajuannya. yang lebih sihat dalam berhadapan dengan situasi harian dalam hidupnya. Maklum balas. sebelum melaksanakan tindakan yang telah dipersetujui Membimbing dan mendemonstrasikan kemahiran langkah demi langkah. tidak mengharapkannya memperoleh kemahiran dengan serta merta Memberi peneguhan kepada pelajar dengan memberi maklum balas kepada pelajar mengenai kemajuannya Main peranan dengan pelajar untuk membantunya berlatih kemahiran-kemahiran tersebut Menggalakkannya untuk mencuba tingkah laku baru. • menyelesaikannya Berbincang mengenai kebimbangan dan sangsi mengenai tindakan yang telah diputuskan Berlatih kemahiran menangani masalah untuk menghadapi situasi bermasalah Mengambil risiko untuk mencuba tingkah laku baru untuk mengubah amalan berfikir dan beraksi yang tidak membantu Mengambil tindakan untuk menangani masalah atau situasinya • • • • • • • • V. dan memotivasikan dirinya untuk terus memperbaiki kemahiran dan tingkah lakunya dalam menangani masalah Menilai keberkesanan tindakannya dan pencapaian matlamat Membuat keputusan untuk menamatkan sesi bimbingan. memantau kemajuan. mengubah sikap dan corak tingkah laku supaya dapat berhadapan dengan situasi bermasalah dengan lebih berkesan • Belajar kemahiran baru. serta mengakhiri sesi bimbingan • Laporan-kendiri oleh pelajar mengenai kemajuannya • Pemerhatian guru atau kaunselor • Maklum balas dari guru dan orang lain mengenai keberkesanan tindakan • Penilaian semula matlamat. serta kerisauan pelajar mengenainya. Menamatkan sesi bimbingan dengan kedua-dua guru dan pelajar merasakan matlamatnya telah dicapai. dan samada rancangan tindakan yang baru perlu dibuat Semak dengan pelajar untuk melihat sejauh mana matlamatnya telah dicapai Berbincang dengan pelajar mengenai menamatkan sesi bimbingan. atau kemajuan seterusnya tidak boleh dibuat melalui sesi ini Jadualkan perjumpaan susulan untuk memantau kemajuan pelajar. penilaian mengenai keberkesanan tindakan. jika perlu • Pemantauan kemajuan pelajar dalam mengubah tingkah laku • Menamatkan sesi bimbingan • • • • • • • • • • • • • Berbincang secara jujur dengan gurunya mengenai kemajuannya dalam menggunakan kemahiran barunya atau dalam mengubah tingkah lakunya Berbincang dengan gurunya mengenai kerisauan terhadap kemajuannya Meminta maklumbalas daripada guru. setelah .tindakan yang perlu diambil IV. Mengambil tindakan untuk membina kemahiran hidup. Memberi maklum balas positif dan negative mengenai usaha pelajar untuk membaiki dirinya Menggalakkan pelajar untuk menilai dirinya serta kemajuannya Berbincang dengan pelajar mengenai keberkesanan tindakan yang diambil. mengubah sikap dan corak tingkah laku • Mengambil langkah yang sesuai untuk menangani situasi bermasalah • memberinya keyakinan untuk membuat keputusannya sendiri Memberi masa dan perhatian untuk membimbing pelajar berlatih kemahiran yang diperlukan untuk mengambil tindakan seterusnya Mengurangkan rasa bimbang pelajar dengan berlatih di tempat yang selamat terlebih dahulu.

apakah kelainan yang akan anda lakukan? Rumusan Topik ini membincangkan guru sebagai pembimbing. Kemahiran asas bimbingan termasuk menunjukkan layanan positif dan hormat.L.berbincang dengan gurunya. kemahiran mendengar dengan aktif. Gutek. . Aspek mana yang berkesan? Apa yang tidak berkesan? Manggunakan kemahiran membimbing dan peringkat-peringkat bimbingan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. • • Prinsip melaksanakan proses bimbingan adalah berdasarkan kepada garis panduan etika seperti kerahsiaan dan hormat kepada hak pelajar untuk menerima bimbingan. kemahiran menyoal. Edisi Kedua. dengan kebolehan dan sikap yang membantunya menangani cabaran dan kesukaran hidup dengan berkesan. dan kemahiran membuat rumusan. Falsafah dan Konsep Pendidikan. akademik dan masalah perkembangan sosial. (1997). Berikut adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan Teks bacaan asas Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa (1994). dengan tugas-tugas guru dan murid. Isi-isi utamanya ialah: • Matlamat utama bimbingan ialah untuk membantu pelajar membina potensi dan kemahiran hidup supaya ia boleh menjadi individu yang sihat dan seimbang. Cuba buat refleksi mengenai soalan berikut… Fikirkan pengalaman yang anda telah ada mengenai membantu pelajar yang mempunyai masalah. • • Masalah pelajar yang sering berlaku termasuk peribadi. berempati. G. dan Lima peringkat utama proses bimbingan telah diterangkan. Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Bhd.

Englewood Cliffs: Prentice Hall. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co. New York: Macmillan College Pub. ( 1969).W. Curriculum Development: A Guide to Practice. Titus.susancanthony. A. (1976). H.A.html http://www. Milton Keynes: Open University Press. A Critical Introduction to Curriculum Theory. Glenview: Scott. (1997).L. T. & Rudnitski. (1984). London: Cassell Publications Ozmon. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim (1992). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Kuala Lumpur: DBP Nelson-Jones. Averroes As A Physician. B. (1995). Eisner. D. Education Resource Book for Lecturers. 3 (20).aljadid.). (4th Ed. (1990).A.V. Giving Teaching Back to Teachers. Kuala Lumpur: Ministry of Education. H.Ohio: Merrill Publishing Co. Ibn Rushd. (1989). New York: Macmillan Publishing Company. (1998). W.E. Teacher Education Division (1982). (1962). R.htm Egan. New York: Delmar Publishers. Philosophical Foundations of Education. A. http://www. (1987).com/Workshops/philosophy_hand. Albany. R. H. Glatthorn. S.A. New York: Van Nostrand Reinhold Company. (1995).eg/www/universities/html/hamed2.frcu. & Craver. Tyler. Education: An Introduction. H. Integrated Teaching Methods. An Introduction to curriculum Research and Development .G. G. Barrow. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. (1990). Teaching: An Introduction.W. Frazee. Curriculum Development: Theory and Practice.gov. Raslan. (1994).F. (1997). Foreman. New York: McGraw-Hill Publishing Co. Kuala Lumpur: Ministry of Education.com/index. Duke. D. Jenkins. Chicago: The University of the Chicago Press Teacher Education Division (2002). Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). The Philosophy of Education (Report of the National Workshop and Survey).R. Stenhouse. http://www. R. Fifth Edition.Second Edition. Armstrong. K. D.my . The Educational Imagination. Living Issues in Philosophy.. London: Heinemann. Bondi.eun. Al-Jadid. New York: Harcourt Brace and World. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Curriculum Leadership. Needham Heights: Allyn and Bacon. (1995).M. Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah. (3rd ed. Taba. Philosopher and Theologian. Brighton: Wheatsheaf Books. (4th Ed. Henson. (1975).). Walton Hall. Rujukan Ead. Curriculum Evaluation (Unit 19 till Unit 21). Practical Counselling and Helping Skills.moe.A.html http://www. (1970).T.). The Skilled Helper. & Savage. Matlamat dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Y.

com/bookbind/pubbooks/armstrong3/chapter3/chapter12/deluxe.prenhall.morehead-st.html http://www.cast.siu.willis/fourtheories. http://pages.edu/people/w.soe.html http://www.nyu.html http://www.htm.edu/fac/georgeoff/phil am ed/essentialism.wikipedia.cfm .html http://www.purdue.edu/~asr209/curriculum.http://cw.doc http://www.infed.edueyctr/cdromsup.org/biblio/b-curric.org/udl/EnvisioningFutureCurriculum189.org/wiki/Philosophy http://www.