P. 1
Akhlak Sem.5

Akhlak Sem.5

|Views: 59|Likes:
Published by Mahadi Ibrahim
j
j

More info:

Published by: Mahadi Ibrahim on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

TUGASAN AKHLAK ARAHAN TUGASAN INDIVIDU ( HANTAR 26/4/2013) Anda dikehendaki membuat tugasan berdasarkan tajuk di bawah.

Panjang tugasan : dua puluh (20) hingga tiga puluh (30) muka surat tidak termasuk halaman depan (tajuk), isi kandungan dan penghargaan. Cara menaip duble spacing. Tulisan : Times New Roman. Font : 12. Tulisan Arab font 14. Hantar tugasan : Minggu ke 10 berserta soft copy (CD). Markah penuh ; 20%. Plagiat adalah dilarang. Tajuk : Akhlak Dalam Kehidupan Bernegara Bincangkan secara mendalam mengenai aspek pemilihan pemimpin, akhlak pemimpin terhadap rakyat, akhlak rakyat terhadap pemimpin, akhlak dalam berpolitik. INDIVIDUAL ASSIGNMENT INSTRUCTIONS You are required to make assignments based on the title below. Length assignment: twenty (20) to thirty (30) pages excluding front page (title), content and awards. Way type duble spacing. Posts: Times New Roman. Fonts: 12. Arabic font 14. Submit assignments: Week 10 with soft copy (CD). Full marks: 25%. Plagiarism is prohibited. Title: Morals In live in the country Discuss in detail about the selection of leaders, moral leadership to the people, moral people on the leader, morality in politics. FOOTNOTES All footnotes should be in font 9 at the bottom page on which they appear. Precede the footnote with a horizontal rule of 2 inches. REFERENCES Follow the APA Publication style. Alphabetise references by the surnames of the authors. Use a hanging indent style with the first line of the reference flush against the left margin and subsequent lines indented by 0.32 cm (1/8 inch). Example: Moir, L. (2003). The impact of ethical sales behavior on customer satisfaction, trust and loyalty to the company: an empirical study in the financial services industry. Journal of Marketing Management , 19(1), 9145 - 939. Newell, A. & Simon, H.A. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall.

Konsep akhlak dalam Islam. ketika dengan guru. pertuduhan dan menjatuhkan hukuman. Perbandingan antara akhlak.akhlak dalam Hadith.Tugasan Kuiz Individu. Hubungan akhlak dengan ibadah seharian Akhlak adalah ibadah. 5 soalan 8 soalan 6 soalan 6 soalan 4 soalan 3 soalan 3 soalan 2 soalan . suami dan isteri. aqidah adalah asas bagi akhlak. akhlak dengan ilmu. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat Sifat-sifat mahmudah. akhlak rakyat terhadap pemimpin. ( HANTAR 26/4/2013) Arahan : Berdasarkan tajuk-tajuk Akhlak di bawah. sewa menyewa. moral dan tasauf dan ruang lingkup akhlak. kaitan dan perbezaan di antara akhlak. Adab dan akhlak dalam kehidupan berkeluarga Bersama ibu bapa. nasihat-menasihati. akhlak menurut sarjana dan akhlak Rasulullah. Anda dikehendaki bina soalan bentuk pilihan sebanyak 30 dan aneka pilihan sebanyak 10 soalan. kepentingan akhlak dalam ibadah. akhlak dalam pelaksanaan ibadah seharian. akhlak pemimpin terhadap rakyat. Nyatakan juga buku rujukan. Akhlak dalam urusan kehakiman Akhlak seorang hakim umum dan khusus. moral dan tasauf. dengan jiran tetangga. ketika dengan rakan. 20 markah. akhlak ketika muamalat: jual beli. moral dan tasauf Definisi akhlak. Akhlak dalam al-Qur’an. Hubungan akhlak dengan aqidah Islam Kaitan akhlak dengan aqidah. akhlak dalam berpolitik. Akhlak dalam kehidupan seharian pelajar Islam Akhlak pelajar. bersama adik beradik. dan nilai akhlak pada aqidah. ketika menuntut ilmu. sifat-sifat mazmumah. Akhlak dalam kehidupan bernegara Pemilihan pemimpin. akhlak tanda keimanan. akhlak di antara lelaki dan perempuan. pekerja dengan majikan. Nyatakan jawapan betul di halaman lampiran.

Merupakan suatu proses mental individu yang menentukan tindak balas dalam kehidupan. Antara berikut adalah tanggungjawab anak terhadap ibu kecuali? A.Menjaga segala keperluan ibu. Tajuk : Akhlak Anak Terhadap Ibu Bapa SOALAN OBJEKTIF(BAHAGIAN A) 1)Apakah yang dimaksudkan dengan Akhlak terhadap ibu bapa? A. 3)Apakah tanggungjawab anak ketika ibu dalam keadaan uzur atau sakit? A.Memberi nafkah kepada ibu. D. B. B. D. D.W. C.perbuatan.Tidak menunaikan amanah dan wasiat. 4)Siapakah yang lebih wajib dan bertanggungjawab memberi wang perbelanjaan kepada ibu? A.Bersopan santun kepada ibu bapa dalam pertuturan. C.Kehendak yang biasanya dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah di lakukan. B.dan tingkah laku.Membiarkan ibu bersendirian.Berbuat baik terhadap ibu. D. C. B.Tidak membantu ketika ibu berwuduk.Menantu lelaki atau perempuan.Anak lelaki.Anak perempuan.Berdoa dan memohon keampunan ibu.T . 2)Anak-anak dituntut berbakti kepada ibu sama ada semasa hidup atau sesudah meninggal dunia.Tidak mendoakan kesihatan untuk ibu. C.Suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang.3 soalan Contoh soalan. Pemerintah 5)Firman Allah S.

D.Bercakap dengan hormat dan sopan santun.Patuh setiap suruhan yang tidak bertentangan dengan syarak.Mendahului ibu semasa makan.Tidak mencium tangan sebelum ke sekolah atau tidur.Sentiasa menyenangkan hati ibu. D. D. B.Tidak membantah atau kasar tutur kata.Berdoa dan memohon keampunan. 8)Antara berikut adab bercakap terhadap ibu kecuali? A.Berkomunikasi dengan lemah lembut. 6)Antara berikut adalah cara mentaati ibu kecuali? A. 9)Firman Allah S. C.Menggunakan bahasa yang kasar dan menyakitkan hati ibu.W.Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi. C.T . C. Pilih kenyataan yang sesuai sama maksud dengan ayat di atas A.Memberi nafkah kepada ibu. B. C. B.Merendahkan suara di hadapan ibu.Melunjurkan kaki kea rah ibu.Berbuat baik kepada ibub bapa. B.Tidak memberi pertolongan semasa dalam kesusahan. 7)Bagaimanakah adab-adab pergaulan anak terhadap ibu? A. D.Berdiri untuk memberi hormat.Ayat di atas menunjukkan salah satu tanggungjawab anak terhadap ibu.

َ‫و‬ ‫ضى‬ َ ‫ق‬ َ ُ ْ‫هر‬ ‫ما‬ َ‫ه‬ َ ‫الَ َت ْن‬ َ ُ َّ‫فالَ َتقُل ل‬ ‫ما أُف‬ َ‫ه‬ 11) Firman Allah S.Mendoakan kedua ibu bapa B.T. C.W. .Bercakap dengan kata-kata yang baik kepada ibu bapa 10)Ulama mengistinbatkan hukum bercakap dengan kata-kata yang baik kepada ibu bapa berdasarkan lafaz? A.Berbuat baik kepada ibu bapa C.Jangan taat pada mereka jika mereka mendesak untuk mempersekutukan Allah.Sentiasa bersyukur kepada Allah.W. B. B.T Antara berikut merupakan suruhan Allah S. yang dapat dipetik dari ayat tersebut kecuali? A._______________________________ Perintah yang terkandung dalam ayat yang bergaris di atas ialah A. D.Merendahkan diri dan mendoakan kedua ibu bapa.

Dibenci dan dipandang hina oleh orang ramai.Bergaul baik dengan mereka walaupun mereka bukan islam.Dipandang mulia dan dihormati oleh orang lain.Jahil dalam pengetahuan agama yang menjadi panduan kepada seseorang.Sentiasa mengenang jasa dan pengorbanan ibu. 12) Antara berikut merupakan suruhan Allah yang dapat dipetik dari ayat tersebut kecuali? A. C.Segala amal ibadat dan amal kebaikan menjadi sia-sia. 15)Apakah hikmah menghormati dan berbuat baik kepada ibu? A.Mereka yang melakukan akan menyesal tanpa kesudahan.Jangan menjadi seorang yang sombong. 13)Apakah sebab-sebab serang anak menderhaka kepada ibu? A.W. 14)Berikut adalah akibat menderhaka kepada ibu kecuali? A. D. B.T.Mereka tidak akan mendapat keredaan ibu bapa.Memperolehi kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. D.takbur atau derhaka kepada ibu.Ikutlah jalan orang beriman walaupun mereka bukan ibu. C.Akan mendapat balasan azab neraka kerana melakukan dosa besar yang dilarang Allah.Jangan sesekali bercakap kasar dengan ibu bapa. C. D.C.Takut pada balasan azab neraka di akhirat kelak. B. B.Segala urusan hidup dipermudahkan oleh Allah S. . D.

IV.Ibu yang mengandungkan.Hidup tidak mendapat keredaan Allah dan ibu bapa.Sentiasa meminta izin ketika keluar rumah. II. I.Sentiasa akan berasa menyesal atas perbuatan yang lalu. II. .Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi.II DAN IV C.II.Berdoa dan memohon keampunan.III DAN IV 2)Pilih jasa dan pengorbanan ibu yang wajib dikenang oleh anak? I.I.Menggunakan bahasa yang kasar.I. DAN IV C.II.B.Pilih penyataan yang betul? I.Hidup dalam keadaan yang tidak tenteram dan aman.II. A.III SAHAJA D.II DAN IV B. C.II DAN III D. III.II DAN IV D.I.Meninggikan suara apabila bercakap. SOALAN ANEKA PILIHAN(BAHAGIAN B) 1)Antara berikut merupakan akhlak terpuji anak terhadap ibu? I.Pilih penytaan yang betul.Sentiasa bertutur dengan suara yang lemah lembut.I.II B. A..Melahirkan IV. IV. D.SEMUA DI ATAS 3)Antara berikut adalah adab bercakap terhadap ibu.Ibu bapa mendidik dan membesarkan kita menjadi insan yang berguna. III.III DAN IV C.Mengasuh dan mendidik A.I.II DAN III B. II.Mengandungkan II.Menyusukan III.Bercakap dengan hormat dan sopan santun.SEMUA DI ATAS 4)Antara berikut adalah sebab kita diwajibkan menghormati ibu bapa.Merendahkan suara di hadapan ibu.I.melahirkan dan menyusukan kita.

I DAN III 7)Antara berikut.I.I. IV.III. IV. .Supaya seseorang anak sentiasa berbohong dengan ibu.Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. supaya menghormati ibu.Menjaga nama baik ibu.Dapat melaksanakan suruhan Allah S. Menjelaskan segala hutang ibu. II.Meneruskan silaturrahim. III.III DAN IV D.I DAN C.I DAN III B.Memohon keampunan dosa-dosa ibu .III DAN IV D. III.Mendapat kesusahan dalam hidup.I.yang manakah kewajipan anak jika ibu sudah meninggal dunia? I. A.II DAN IV C.III. Pilih kenyataan yang betul.III DAN IV D.IV SAHAJA 6) Berikut adalah tanggungjawab anak kepada ibu setelah meninggal dunia. IV.II DAN III D.II DAN IV C..T.Sentiasa mendoakan keampunan ibu II.W.II DAN IV B.IV 8)Tiga kewajipan yang menghubungkan seseorang yang telah mati dengan orang yang masih hidup. IV. II.II.IV SAHAJA 5)Berikut adalah kepentingan beradab dengan ibu . A.Pilih penyataan yang betul. A. I.Memuliakan dan berbuat baik dengan teman karib ibu.Melaksanakan wasiat.I.II DAN IV B.II DAN IV C.Sebagai cara untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap ibu. A. . I.II DAN III B.I.I.Memberi nafkah. III.Salah satu cara kita membalas jasa dan pengorbanan mereka.

Puasa Ramadan.I.“Sabda Rasulullah S.II DAN IV C.I DAN II B.Sedekah jariah. IV. III.” Pilih pernyataan yang betul. IV. I.Ilmu yang dimanfaatkan.A.I. III.Sentiasa mendoakan kesejahteraannya. A..T. C.Jangan jadikan seseorang ibu itu derita kerana anaknya IV.I SAHAJA B.Sentiasa bersyukur kepada Allah dan kedua ibu bapa.I.Selalu menziarahi ibu sekiranya tinggal berasingan. I.II DAN IV 11)Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang anak menderhaka kepada ibunya? .SEMUA DI ATAS Antara berikut adalah suruhan Allah yang dapat diambil dari ayat tersebut. A. III.I.III DAN IV 9)Antara berikut adalah cara anak berbakti kepada ibu semasa hidup kecuali. A.Membiarkan ibu ketika dalam kesusahan.II DAN III C.II DAN III 10) Firman Allah S.Manusia hendaklah berbuat baik kepada ibu II.W.II DAN III D.II DAN IV D. II.Menghantar ibu ke rumah kebajikan.W apabila mati seorang anak Adam maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara.Doa anak yang soleh yang mendoakan. I.Manusia perlu sedar bahawa ibunya telah mengandungnya dengan menanggung segala kesakitan.Pilih penyataan yang betul. II.II DAN IV D.I DAN IV B.

A.II DAN IV D.Segala amal ibadat dan amal kebaikan menjadi sia-sia. A.SEMUA DI ATAS 13)Apakah balasan Allah S.II DAN III C.Mempunyai didikan agama yang cukup.Sentiasa hidup dalam keadaan aman dan damai.Dipandang rendah dan dihina oleh orang ramai. IV. A.II DAN III D.Lalai dengan tanggungjawab sebagai seorang anak.W.Hidup mendapat berkat melalui doa ibu.III DAN IV 14)Pilih penyataan yang betul tentang akibat menderhaka kepada ibu.II DAN IV C. IV.Akan memperolehi kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia dan akhirat.I.Allah S. A.T.I SAHAJA B. IV.Jauh daripada hidayah dan rahmat Allah.II DAN III C.T.Akan mendapat balasan azab neraka kerana melakukan dosa besar. II.III DAN IV D. I. III. II. II. kepada anak yang menderhaka kepada ibu bapa di dunia? I.Menanggung kesusahan dalam kehidupan.SEMUA DI ATAS 12)Pilih antara berikut feadah berbuat baik kepada ibu kecuali? I.II.I. II.I DAN II B.Tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada ibu.I DAN II B. akan menyegerakan balasan siksaan di dunia. IV.Disanjung tinggi oleh masyarakat. III.SEMUA DI ATAS .II DAN III C.Sentiasa menghormati ibu.I SAHAJA B.Hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Allah. III.W. III.III DAN IV D.Segala urusan kehidupan tidak dipermudahkan oleh Allah.

II.Menghantar mereka ke rumah kebajikan apabila sudah tua.III DAN IV D.I.II.III DAN IV C. III.IV SAHAJA . A.15)Cadangan supaya setiap orang sentiasa mengambil berat dan berbakti kepada orang tuanya.Mengingati kembali jasa dan pengorbanan mereka terhadap kita.I DAN II B. IV. I.Ibu bapa juga perlu mengasihi anak-anak seperti tidak mendera.Selalu menziarahi dan bertanya khabar sekiranya tinggal berjauhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->