Alat Muzik Tradisional

Alat muzik tradisional merupakan warisan budaya bagi setiap kaum di Malaysia.
Pada zaman dahulu, alat muzik tradisional memainkan peranan sebagai alat
penyebaran maklumat, alat ritual dan alat hiburan.

Bagi kaum Melayu, alat-alat muzik yang dimainkan oleh mereka
ialah gambus, gong, kompang, rebana, seruling, angklung, bonang,
caklempong, canang, gambang kayu, saron barong dan sebagainya. Kompang
merupakan alat muzik tradisional yang paling popular bagi
masyarakat

Melayu. Kompang

biasanya

dimainkan

semasa

perarakan, kenduri dan upacara-upacara tradisi lain.

Kaum Cina pula memainkan alat-alat muzik tradisional
seperti erh-hu, pipa, yangqin, sheng dan seruling cina. Dalam
masyarakat Cina, erh-hu

dan pipa sentiasa digunakan

sebagai alat solo untuk hiburan dan juga digunakan dalam
orkestra untuk mengiringi opera cina atau mengiringi nyanyian.

Alat-alat muzik tradisional yang dimainkan oleh kaum India
adalah seperti sitar, dholak dan sebagainya. Dholak ialah sebuah alat
muzik kasikal India Utara dan biasanya digunakan dalam penghasilan
rentak untuk lagu-lagu filem. Alat muzik ini juga digunakan untuk
mengiringi nyanyian dan tarian semasa majlis perkahwinan India
dilangsungkan.

Arahan: Jawab soalan berikut berdasarkan petikan yang telah diberikan. Apakah kegunaan kompang ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3. 1. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 5. Er-hu biasanya digunakan bagi kaum Cina untuk ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. Bagaimanakah anda menunjukkan rasa kecintaan kepada alat muzik tradisional? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ . Alat muzik ini digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian. Nyatakan kegunaan alat muzik pada zaman dahulu.

3. 1. .Arahan: Bina tiga ayat bagi alat tradisional di bawah. 2.