P. 1
Al-Maqamat Dalam Sufisme

Al-Maqamat Dalam Sufisme

|Views: 38|Likes:
Published by Nanang Arbiota

More info:

Published by: Nanang Arbiota on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

AL-MAQAMAT DALAM SUFISME PENDAHULUAN Sufisme atau tasawuf mengandungi nilai-nilai spiritual yang tinggi.

Ia berusaha membina dan membangun psikologi dan pribadi Islam melalui takhalliyyah al-nafs, tahalliyyah al-nafs dan tajalliyyah al-nafs. Tasawuf merupakan maqam dalam mencapai kejernihan, kebersihan dan kesucian hati (tazkiyah al-nafs). Apabila tasawuf dilaksanakan dengan sempurna maka ia boleh menghasilkan kepribadian Islam dan kesehatan mental. Maqam dan peringkat-peringkat perjalanan dalam tasawuf adalah seperti tawbah, zuhd, sabr, tawakkal, rida, mahabbah, khawf, tawaddu`, taqwa, ikhlas, shukr dan ma`rifah. II. AL-MAQAMAT DALAM SUFISME Tazkiyyah al-nafs adalah proses beralihnya jiwa yang kotor, ternoda dan tercemar menjadi jiwa yang suci lagi menyucikan, peralihan daripada keadaan yang tidak menurut syariat kepada keadaan yang menempati syariat, daripada hati yang kafir menjadi hati yang mukmin, daripada munafik menuju sifat jujur, amanah dan fatanah, kebakhilan bertukar kepada pemurah, sifat dendam berganti dengan pemaaf, tawaddu`, tawakkal serta terkawal.[1] Tahap ukuran yang bebas daripada nilai-nilai negatif tersebut dicernakan melalui setiap perbuatan yang disukai dan dicintai oleh masyarakat sekeliling serta diredai Allah SWT.[2] Seseorang sufi yang menjalani proses al-maqamat ini akan merasa dekat dengan Tuhan dan hatinya menjadi tenang, tenteram dan damai. Al-maqamat juga ditakrifkan sebagai usaha pra-kondisional berupa amalan-amalan lahir dan batin, seperti tawbat, zuhd, sabr, tawakkal, mahabbah dan ma`rifah.[3] Amalan-amalan itu kemudiannya dijadikan sufi sebagai maqam dalam tazkiyyah al-nafs. Maqam yang terdapat dalam tasawuf tersebut merupakan satu peringkat perjalanan kerohanian yang mempunyai peraturan-peraturan ertentu yang mesti ditaati agar selalu dekat dengan Tuhan, mendapat kecintaanan keredaan daripadaNya. asil daripada ketaatan-ketaatan seorang sufi dalam menjalani maqamat dalah kehidupan yang positif, terutamanya terhadap kondisi batin. Seorang ufi akan merasa khawf (khuatir), tawaddu, taqwa (pemeliharaan diri), ikhlas (tidak mencampuri amalannya dengan nilai-nilai kebendaan selain Allah), shukr (berterima kasih kepada Tuhan), dan mutma’innah (ketenteraman) akan melahirkan integrasi diri, antara diri dengan orang lain dan diri dengan alam lingkungannya serta memperoleh perlindungan dan pengawalan (muhasabah) daripada Allah sebagai Pencipta. Dengan arti kata lain, maqam didefinisikan sebagai suatu tahap adab (etika) kepada-Nya dengan bermacam usaha diwujudkan untuk satu tujuan pencarian dan ukuran tugas masing-masing yang berada dalam tahapnya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku riyadah (exercise) menuju kepadanya.[4]

Tawbah itu sendiri mengandung makna “kembali”. hal ini dilakukan karena taat dan cinta pada yang dicintainya (Allah) Tobat merupakan pemberhentian (maqam) yang pertama menuju jalan Allah. daripada melakukan dosa dan maksiat kepada perbuatan. . Jadi tawbah adalah kembali daripada sesuatu yang dicela oleh Syara’ menuju sesuatu yang dipuji olehnya. Meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya. (dalam Tasawuf disebut ‘Inabah) 3.Tingkatan maqamat yang popular di kalangan sufi adalah sebagai berikut: 1. Maqam Tawbah Tawbah merupakan tindakan permulaan dalam peraturan ajaran tasawuf. Dia menjawab: “Tawbah adalah menghapuskan dosa seseorang.*7+Tawbah itu sendiri tidak sah kecuali dengan menyedari dosa tersebut mengakui dan berusaha mengatasi akibat-akibat daripada dosa yang dilakukan. dan berupaya untuk meninggalkan segala perbuatan dosa Al-Ghozali mengklasifikasi tobat dalam 3 hal: 1. Dia tidak mudah memperolehinya kecuali dengan hidayah Allah agar dia mengikuti sirat al-mustaqim (jalan yang lurus)”. dia bertawbah berarti dia kembali. Pada tahap tawbah ini seorang sufi membersihkan dirinya (tazkiyyah al-nafs) daripada perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalah. atau tangga pertama menuju tangga berikutnya. Tawbah juga merupakan sebuah terma yang dikembangkan para salikin (orang-orang menuju Tuhan) untuk mencapai maqamat berikut yang akan dihuraikan selepas ini.[5] AlJunayd al-Baghdadi seorang ahli sufi pernah ditanya tentang tawbah.” Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Sahl al-Tustari seorang ahli sufi katanya: “Tawbah bererti tidak melupakan dosa seseorang”. Rasa penyesaalan yang mendalam.*8+ Tawbah pada prinsipnya adalah usaha untuk memahami diri terhadap kealpaan yang kemudian diisi dengan pengalaman. Beralih dari situasi yang sudah baik menuju pada yang lebih baik. dan beralih untuk senantiasa berperilaku baik karena takut terhadap siksaan dari Allah 2. Menurut pengertian lain tawbah juga bererti “bangunnya psikologi manusia yang melahirkan kesedaran terhadap segala kekurangan atau kesalahannya dan menetapkan tekad dan azam yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperbaikinya”.*6+ Tawbah menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah pula adalah “kembalinya seseorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai Tuhan dan jalan orang-orang yang tersesat. Rasa penyesalan yang tumbuh dalam hati disertai permohonan ma’af. perbuatan jahadnya tidak akan diulang lagi. pengawalan dan pembinaan yang konstruktif daripada perilaku kotor yang tidak bermaruah kepada yang baik.

kedamaian dan kebahagiaan hubungan dengan Rabb ketika ia lebih mengutamakan kebenaran berbandingan dorongan hawa nafsu. Maka kebiasaannya seorang zahid menahan jiwanya daripada pelbagai bentuk kenikmatan dan kelazatan hidup duniawi.2. ( orang yang dekat pasti akan mendapatkan . Menjauhi indahnya dan gemerlapnya dunia atau kesenangan dunia agar terhindar dari hukuman di akherat. urusan dunia memang penting tapi bukan menjadi tujuan utama Dalam tasawuf zuhud dijadikan maqam kedua 2 Dilihat dari maksudnya maka zuhud dibagi menjadi 3 1. pertapa. menyatukan kemauan kepada-Nya dan sibuk dengan-Nya berbanding kesibukan-kesibukan lainnya agar Allah memerhati dan memimpin seorang zahid (orang yang berperilaku zuhd). Pengabdian serupa itu membawa zahid kepada ‘ubudiyyah yang sarat dengan muatankecintaan dan keredaan daripada Allah. Al-Junayd al-Baghdadi mengatakan: “Zuhd adalah ketika tangan tidak memiliki apa-apa pun dan pengosongan hati daripada cita-cita”.*10+ Seiring dengan pernyataan al-Ghazali. Di sini seorang sufi tidak memiliki sesuatu yang berharga melainkan Tuhan yang dirasakannya dekat dengan dirinya. Kecintaan kepada Tuhan mengalahkan segala alternatif yang mendorong kepada hubb al-shahwat (cinta untuk menuruti hawa nafsu).[12] Secara bahasa Zuhud : Zuhd (Arab) darwis.[9] Seorang sufi meninggalkan harta benda dan kemewahan duniawi untuk menuju Tuhan yang dicintai.[11] Kandungan zuhd membangkitkan semangat spiritual yang tinggi. Ibn Taymiyyah pula berkata bahawa zuhd itu bererti meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. menahan daripada dorongan nafsu yang berlebihan agar memperoleh kebahagiaan yang abadi. Mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan imbalan di akherat. Perasaan naluri memberi kesaksian ke atas kecintaan. Menurut Imam al-Ghazali bahawa hakikat zuhd adalah “meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling daripadanya kepada sesuatu yang lain yang terlebih baik daripadanya kerana menginginkan sesuatu di dalam akhirat”. Seorang zahid juga mengikis habis nilai yang akan menghalangnya untuk memperoleh rahmat dan kelazatan hidup di bawah naungan Tuhan. Sebagaimana juga Yahya ibn Mu`adh menyatakan bahawa zuhd adalah meninggalkan apa yang mudah ditinggalkan. lebih mementingkan urusan akherat dari pada urusan dunia. Maqam Zuhd Secara terminologi zuhd ialah mengarahkan keinginan kepada Allah SWT. 2.

[15] Pada prinsipnya. Sikap faqir sebagai tameng dari keserakahan. cemas dan marah.3. bahkan sabr adalah usaha kesungguhan yang juga merupakan sifat Allah yang sangat mulia dan tinggi. Sibuk urusan dunia berakibat lupa kepada Allah. maka engkau tidak memilikinya”. dia merasa puas dengan apa yang dimiliki. Sabr ialah menahan diri dalam memikul sesuatu penderitaan baik dalam sesuatu perkara yang tidak diingini mahupun dalam kehilangan sesuatu yang disenangi. sabar itu adalah mengingati janji Allah SWT yang akan memberi balasan yang setimpal bagi siapa sahaja yang teguh dalam kesabaran.*13+ Sabr dalam pengertian bahasa adalah “menahan atau bertahan”. mendekatkan diri pada Allah dan tidak mengharap imbalan. menahan lidah daripada keluh kesah serta menahan anggota tubuh daripada kekacauan”. faqir adalah maqam yang bertujuan membersihkan jiwa. engkau masih tidak memilikinya. tumpakan. dll.dan menganggap tidak ada yang lebih penting selain dekat dengan Allah 3. . Menjuhi urusan dunia. tamak. Maqam Sabr Sabr bukanlah sesuatu yang harus diterima seadanya. itu semuanya adalah ujian. Faqr (Fakir) Fakir yang sesungguhnya adalah tidak memiliki sesuatu dan hatinya juga tidak menginginkan sesuatu hakikat fakir. Menurut ijma’ ulama’. sabr ini wajib dan merupakan sebahagian daripada shukr. Orang yang berada pada tingkat tinggi akan memandang sesuatu tidak ada artinya yang berarti hanyalah Allah semata 3. Faqir adalah tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dipunyainya. Sikap mental Faqir merupakan benteng yang kuat untuk menahan pengaruh kehidupan materi.Menumpuk-numpuk harta dunia akan mengakibatkan lupa terhadap Allah Pada dasarnya Anak. harta.*14+ Sabr juga merupakan sikap jiwa yang ditampilkan dalam penerimaan sesuatu baik berkenaan dengan penerimaan tugas dalam bentuk suruhan dan larangan mahupun dalam bentuk perlakuan orang lain serta sikap menghadapi sesuatu musibah. karena cinta kepada Allah. ”Bahwa engkau tidak memiliki apa pun dan jika engkau memiliki sesuatu. kerakusan. dan sejauh engkau tidak memilikinya. Jadi sabr sendiri adalah “menahan diri daripada rasa gelisah.34 Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal perkataan sabr disebut dalam alQur’an pada tujuh puluh tempat.

syukur dengan lesan. keamanan.Dan dapat pula menahan diri daripada kemahuan dan kecenderungan menuruti hawa nafsu terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT. Syukur Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat dan kesenangan yang telah diterimanya. pendengaran. mengakui adanya nikmat dan rasa tenang syukur dengan badan (anggota badan ) syukur dengan hati jangan merasa hasil usaha anda tanpa campur tangan Allah. syukur tidak hanya diwujudkan dalam lisan semata. lisan dan raga. b. Syekh Abdul Kadir Jaelani membagi syukur menjadi 3 macam: a. cerai. ia akan memperoleh keberuntungan yang besar. sabar saat tertimpa musibah. Secara global syukur adalah “Sharfun ni’mah fi ma khuliqat lahu”(menggunakan nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya secara proporsional) . c. c. Dengan demikian syukur itu merupakan perpaduan antara perilaku hati. Sabar diimplementasikan dalam : a. nafsu amarah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. paceklik. kehilangan. Allah telah memberi kita penglihatan. ”sabar berarti menanti kelapangan (jalan keluar. sakit dll. Dalam dataran aplikatif.” Dan orang yang telah berhasil membentuk dirinya sebagai insan penyabar. Bersyukur adalah bahwa engkau tidak memandang dirimu layak menerima nikmat . kesehatan. dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. nafsu 5. solusi) dari Allah. Jangan hasil usaha anda atas hasil keringat anda sendiri. Namun juga dinyatakan dalam gerak dan perasaan hati. sabar menahan hawa nafsu. . Sahl At-Tusturi. sabar dalam beribadah (disiplin dan bergegas) b. kebakaran.

keyakinan. kejujuran dan kesungguhan orang itu dalam membelanya 3) Menyerahkan diri kepadaNya seperti anak kecil menyerahkan segala persoalan kepada ibunya 4) Menyerahkan diri kepada Allah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Dalam tasawuf. Tawakal merupakan gambaran keteguhan hati setelah berikhtiar. pandai-pandailah mengambil khikmah setelah kepastian terpastikan Tawakal yang didahului dengan ikhtiar merupakan tuntunan syariat Islam.[20] Namun begitu tawakkal bukanlah perkembangan daripada nilai fatalisme tetapi ia merupakan suatu kreativitas diri untuk berebut tujuan iman yang hakiki.4. klimaknya adalah tawakal. Dengan demikian. Dalam keadaan suka diri akan bersyukur dan dalam keadaan duka akan bersabar serta tidak resah dan gelisah. 5. Rida merupakan anugerah kebaikan yang diberikan . tawakkal ditafsirkan sebagai suatu keadaan jiwa yang tetap berada selamanya dalam ketenangan dan ketenteraman baik dalam keadaan suka mahupun duka. tawakkal adalah realita psikologi yang diaplikasikan setelah menjalani masa yang panjang menuju Tuhan. Maqam Ridha Rida adalah puncak daripada kecintaan yang diperoleh seorang sufi selepas menjalani proses ‘ubudiyyah yang panjang kepada Allah SWT. Maqam Tawakkal Tawakkal adalah kepercayaan dan penyerahan diri kepada takdir Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. membersihkan dari Ikhtiar yang keliru. Permulaan tawakkal adalah kesedaran diri bahawa pengalaman prribadi individu tidaklah cukup untuk menemukan hakikat hidup kerana rahsia hidup itu hanya diketahui oleh Allah SWT.[19] 2) Menyerahkan diri kepada Allah seperti seorang yang menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya dalam sesuatu perkara setelah dia meyakini kebenaran.[18] Untuk meluruskan pemahaman terhadap dimensi tawakkal ini para sufi mengemukakan beberapa ciri penting yaitu: 1) Tawakkal kepada Allah untuk menghasilkan apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa keimanan.*17+ Tawakkal adalah sikap aktif dan tumbuh hanya daripada peribadi yang benar-benar memahami hidup serta menerima kenyataan hidup dengan tepat pula. jihad dan dakwah kepadaNya. [16] Sari al-Saqati mengatakan: “Tawakkal adalah pelepasan daripada kekuasaan dan kekuatan. Didahului dari usaha yang sungguh-sungguh. Hakekat tawakal ialah menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah. Inilah kehendak Allah . tidak ada kekuasaan dan kekuatan apa pun melainkan daripada Allah semesta alam”.

orang yang mampu melihat khikmah dibalik cobaan. Jadi hubungan antara qadha qadar ibarat rencana dan perbuatan. ukuran. Allah menghuraikan tentang tentang rida ini yang bermaksud: “Hai jiwa yang tenang kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya. Rida terhadap Allah meliputi rida terhadap qadha dan qadar-Nya yang merupakan perjalanan orang-orang khawwas. ridha adalah kerelaan hati menerima ketentuan Tuhan. Bagi al-Ghazali kelebihan rida Allah SWT merupakan manifestasi daripada keredhaan hamba. Dia tidak mau melakukannya sekalipun akan diceburkan ke dalam nyalaan api. Nasib berlaku sejak dilahirkan sampai dengan meninggal.”*22+ Ada tiga derajat rida yang disimpulkan: 1) Rida secara umum. Seorang hamba tidak melihat hak untuk rida atau marah lalu mendorongnya untuk menyerahkan keputusan dan pilihan kepada Allah. Qadar arti qadar menurut bahasa adalah: kepastian. Qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman Azali sesuai dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. tidak berburuk sangka kepada Allah. Rida kepada Allah sebagai Rabb artinya tidak mengambil penolong selain Allah yang diserahkan kekuasaan untuk menangani dirinya dan menjadi tumpuan keperluannya. spekulasi diri dalam fantasi dan menerima takdir sebagai ketentuan Tuhan. Dengan rida inilah dibacakan ayat-ayat yang diturunkan. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Rida juga merupakan manifestasi amal soleh sehingga memperoleh pahala daripada kebaikannya tersebut. atau kenyataan ketetapan Allah terhadap Qadha adalah ketentuan.[23] Ridha digambarkan sebagai”keteguhan di hadapan qadha”. hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Nasib ini tidak akan dapat diubah walau sedemikian hebat .Tuhan atas hamba-Nya daripada usahanya yang maksimal dalam pengabdian dan munajat. Dan yang terpenting daripada rida adalah tidak mengharapkan surga dan tidak pula berlindung kepada Allah Ta’ala daripada seksa neraka. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaKu dan masuklah ke dalam surga-Ku. yaitu rida kepada Allah sebagai Rabb dan membenci ibadah kepada selainNya. 2) Rida terhadap Allah. Mereka menganggap nasib telah ditentukan terlebih dahulu sebelum seseorang dilahirkan ke dunia. 3) Rida dengan rida Allah.[21] Ketenangan hati seorang sufi yang berada dalam rida membuahkan hasil keraguan. peraturan. Sampai saat ini. masih banyak orang yang mempercayai adanya nasib.

[24] Oleh kerana itu cinta sering diartikan sebagai berikut: 1) Menyukai kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan-Nya 2) Menyerahkan seluruh diri (jiwa dan raga) kepada yang dikasihi 3) Mengosongkan hati daripada segala-galanya. Konsep ini memang sangat sederhana dan bermanfaat untuk membuat seseorang lebih mudah menerima penderitaan dalam kehidupan. Mahabbah adalah usaha menuangkan segala yang dimiliki untuk mengisinya kembali dengan muatan cinta sehingga hati sarat dengan mahabbah yang tidak dicampuri oleh perkara-perkara lain. jangan berkata Allah tidak adil dll. Apabila mereka menjumpai kesulitan hidup yang tidak terpecahkan. Tidak mudah dalam menggapai kedudukan pada maqam ini. Mahabbah dalam dimensi ini melihat bahawa sesuatu yang dikasihi sebagai sesuatu yang ideal dan paling berhak untuk dicintai dan dikasihi. di coba. Orang itu kalau masih di uji. Maqam Mahabbah Secara harfiah mahabbah atau al-hubb sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Sufi terkenal Rabi`ah al-`Adawiyyah mengucapkan:[26] “Aku mengabdi kepada Tuhan bukan kerana takut kepada neraka Bukan pula karena masuk surga Tetapi aku mengabdi karena cintaku kepada-Nya Tuhanku. 6. kecuali daripada yang dikasihi. Jangan bersedih. jika kupuja Engkau karena takut pada neraka Bakarlah aku di dalamnya . maka jalan keluarnya adalah menyalahkan nasib buruknya sendiri dan akhirnya mereka akan tenang. musibah. Mahabbah juga dapat diartikan sebagai luapan hati dan gejolaknya ketika dirundung keinginan untuk bertemu dengan Kekasih yaitu Allah SWT.[25] Mahabbah atau cinta dalam pengertian di atas memberikan keterangan yang jelas terhadap makna mahabbah yang sebenarnya. ridha adalah ”Jika dia telah gembira menerima musibah seperti kegembiraannya menerima nikmat” Hadapilah cobaan. Dalam hal ini mahabbah adalah usaha mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang yang ditujukan kepada Allah Ta’ala.seseorang berusaha memperbaikinya. Ridha merupakan maqam terakhir maqom tertinggi dari perjalanan salik. ujian. Sedang menurut Rabi’ah al-’Adawiyah. karena itu semua datangnya dari Allah. berarti masih disayangi Allah. sebagai peringatan dan nikmat. jangan buruk sangka.

. Mencintai Allah merupakan kesempurnaan cinta dan tuntutan cinta 2. Istilah dalam ma`rifah tasawuf sering dikonotasikan kepada panggilan hati melalui berbagai bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai kerinduan. (al-shawq) yang terhasil dari kegiatan zikir. mengharuskan cinta untuk mencintai apa yang dicintai oleh Kekasihnya itu dan mencintai sesuatu yang boleh membantu cintanya untuk membawanya kepada keridhaanNya dan mendekati-Nya. Mencintai karena Allah. satu kemuliaan. Allah pernah menyentuh masalah cinta ini di dalam al-Qur’an di mana ada di antara manusia yang tegar menyembah dan mencintai selain daripadaNya sedangkan Allah sahaja yang berhak disembah dan dicintai. tetapi juga lebih daripada itu di mana beliau mengharapkan keredhaan Allah semata-mata. hanya satu keagungan. tidak mendengar sesuatu pun di mana dia hanya mendengar ungkapan dan ucapan-ucapan dari yang dicintai-Nya.” *27+ Cinta membuat telinga tuli. dan bahwa Allah amat berat siksanya (niscaya mereka menyesal). sesuai dengan tanda-tanda pengungkapan (hakikat) yang berterusan. Allah menghuraikan perkara tersebut dalam firmanNya yang bermaksud: “Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Mencintai sesuatu bersama Allah adalah cinta yang berbentuk syirik yang memasukkan hal-hal lain ke dalam muatan cinta.[28] Cinta sejati menghalang semua alternatif buruk yang merugikan terhadap ke-wujudan cinta tersebut. Mereka memuliakan-Nya karena Dia memang Maha Mulia dan Dialah yang paling berhak untuk dikasihi. Bagi pencinta sejati. Cinta dalam hal ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yaitu: 1. mengetahui dan kadang juga boleh diartikan dengan menyaksikan.” Cinta bagi Rabi`ah bukanlah sekadar menginginkan kepentingan diri. Dan jika seandainya orangorang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika melihat siksa (pada hari kiamat).Dan jika kupuja Engkau karena mengharapkan syurga Jauhkan aku daripadanya Tetapi jika Engkau kupuja semata-mata karena Engkau Maka janganlah sembunyikan kecantikan-Mu yang kekal itu daripadaku. 7. 3. Mereka mengagungkan-Nya karena Dia memang Agung. Sesungguhnya kekuasaan itu kepunyaan Allah semuanya. satu keperkasaan dan satu kekasih yang ditujui oleh mereka. Maqam Ma`rifah Ma`rifah (‘arafa-ya`rifu-ma`rifatan) secara etimologi bererti mengenal.

[31] Berasaskan tahap-tahap ma`rifah tersebut seorang awam tidaklah sama dalam memahami ma`rifah dengan apa yang difahami oleh orang-orang khawwas karena perbedaan pemahaman dan ta’wil. Allah dengan rahmatNya memberikan ma`riah tersebut kepada mereka yang sanggup menerimanya. Sifat dapat dibedakan dari ciri tersebut bahwa ciri-ciri disertai dengan perbuatan yang baru sedangkan sifat merupakan perkara yang tetap bagi zat. Ciri adalah sesuatu yang muncul daripada sifat dan sangat menonjol serta yang diketahui orang khusus maupun awam ii. ma`rifah zat iaitu dengan menggugurkan perbedaan antara sifat dan zat yang boleh menguatkannya dengan ilmu yang terpadu sehingga menjadi jernih dalam medan kefana’an iii. wajah dan kaki. ma`rifah sebagai sifat dan ciri di mana ma`rifah ini muncul sebagai hasil daripada kesaksian terhadap ciptaan-Nya. Manakala sifat merupakan makna yang meliputi apa yang disifatkan sehingga wajah tidak boleh disebut sebagai sifat.[29] Para sufi menyebut ma`rifah sebagai suatu pengetahuan yang dengannya seseorang sufi dapat mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubarinya dapat melihat Tuhan.[30] Pada prinsipnya ma`rifah dalam tazkiyyah al-nafs adalah sebuah intuisi bawah sadar manusia yang diperolehnya hasil daripada ketajaman mata hati setelah menjalani tahap-tahap dan latihan-latihan kerohanian secara optimal. Melalui perjalanan yang panjang ini. Oleh karena itu mereka mengatakan: · kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka. Para sufi membahagi ma`rifah kepada tiga tahap dalam usaha untuk mengenali manusia yang terlibat dengan ma`rifah ini yaitu: i. ma`rifah yang tenggelam di dalam kemurnian pengetahuan yang tidak boleh dicapai dengan pembuktian.Maksudnya hati menyaksikan kekuasaan Tuhan dan merasakan besarnya kebenaran-Nya dan mulia kehebatan-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dari aspek lain ma`rifah juga berarti mengetahui apa sahaja yang dibayangkan dalam hati tanpa menyaksikan sendiri keadaannya berdasarkan pengetahuan Tuhan. mata kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihatnya hanyalah Allah · apabila dia melihat cermin yang dilihatnya juga adalah Allah · ketika bangun mahupun tidur yang dilihatnya ialah Allah · Allah tidak boleh dilihat dengan mata fisikal karena sesuatu yang berbentuk material tidak akan sanggup melihat keindahan dan kecantikan Allah. Sifat yang berhubungan dengan zat tidak boleh dijelaskan dengan istilah ciri seperti tangan. Dengan demikian orang awam maupun khawwas adalah sama dalam mencari nilai yang dikandungi ma`rifah karena ma`rifah merupakan usaha mereka dalam mendekatkan diri kepada Tuhan dengan . kesaksian dan wasilah (perantara).

Said. Islam Doktrin dan Peradaban. 1998 Al-Halabi. Muslim. kami sadar bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. untuk itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan makalah kami. Jakarta: Pustaka Paramadina.) Ahmad Sunarji. Qasim. (terj. al-Sayr wa al-Suluk Ila Malik al-Muluk. Seorang sufi apabila mencapai suatu maqam ia merasakan kenikmatan-kenikmatan dengan dekatnya diri kepada Yang Maha Kuasa. No. Imam. Moral dan Kognisi Islam. Bandung: Pustaka al. Dari al-maqamat inilah lahir pancaran sinar dan pencerahan hati seorang sufi menjadi seorang insan yang selalu berta`abbud kepada Allah. ia merasakan bahwa itu adalah usaha gigih seseorang salik dalam menemui Tuhannya. 1992 Nasution. Imam al-Qusyairy. 1988 Al-Ghazali. Ibn. Bagi seorang sufi yang berkontemplasi. KESIMPULAN Kajian tentang al-maqamat dalam sufisme bukanlah kajian baru. Usaha-usaha inilah juga yang menjadikan seorang sufi mencapai tazkiyyah alnafs. Kitab Manazil al-Sairin. (terj. Bagi seseorang sufi. Wallahulmuwaffiq ila aqwamitthoriq DAFTARA PUSATAKA Al-Ansari al-HarawiAbdullah. (terj.) Kathur Sukardi. al-maqamat adalah usaha ber-taqarrub kepada Maha Pencipta. al-Mukasyafat al-Qulub. Harun. Bandung: Pustaka Husaini. Surabaya: Risalah Gusti. (terj. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang. Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na`bud wa Iyyak Nasta`in. Ibn al-Qayyim. IV. Bandung: Pustaka Mizan.) Lukman Hakim.Kutub ‘Ilmiyyah.Jauziyyah. 1988 Miskawayh . Ali Ibn. Naskah Perpustakaan Nasional Musium Pusat. 1993 Nurdin. 1999 Hawwa’. Jakarta. Khairul Rafie).kesimpulan bahwa Allah akan melihat segala tindakandan perbuatan mereka termasuk perbuatanperbuatan yang tersembunyi. 1961 Madjid. 1996 Al. Risalah Qusyairiyyah. 1993 . malah ia merupakan kajian klasikal Islam yang lebih spesifik dalam hal spiritual Islam. Ia bahkan boleh merasakan nikmatnya bertemu dalam berkontemplasi dan berkhalwat dengan Tuhannya. Nurcholish. Bandung: Pustaka Mizan. Falsafat dan Mistisime dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. PENUTUP Demikian makalah kami buat.CCCTX IV Al-Naisaburi.Fabeta. Tahdhib al-Akhlaq. III. Tarbiyah al-Ruhaniyyah. Beirut: Dar al. Beirut: Maktabah al-Hayat. (terj. 1993 Uthman al-Hujwiri. The Kasyful Mahjub: the Oldest Persian Treatis and Sufi.) Suwarjo Matori.

No.115 [10] Qasim al-Halabi. mahabbah. tawakkal. (terj. (terj. [8] M. Islam Doktrin dan Peradaban. dan rida.. sabr. Naskah Perpustakaan Nasional Musium Pusat..79 [6] Ali Ibn Uthman al-Hujwiri (1993). Tariqah. Tarbiyah al-Ruhaniyyah. Abu Nasr al. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang.Quzwain. [11] Ibn al-Qayyim (1998). op.) Lukman Hakim. h.. h. h. h. Mengenal Allah: Suatu Pengajian Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdul Samad Al-Palimbani. Khatib Quzwain (t. h.88.Sarraj al-Tusi menyebut dalam al-Luma` sebagai berikut: tawbah.t). sabr. Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na`bud wa Iyyak Nasta`in..) Suwarjo Matori.) Kathur Sukardi. [12] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). h. Jakarta. faqir. tawakkal.cit. Fawa’id al-Fawa’id.46. Moral dan Kognisi Islam. h. h.79 [2] Ibn Miskawayh (1961). zuhd. Tahdhib al-Akhlaq. M. Khairul Rafie). (terj. [7] Ibn al-Qayyim al. 23. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. tt *1+ Said Hawwa’ (1988). 2. Bandung: Pustaka Mizan.. Al-Ghazali dalam Ihya’ `Ulum al-Din menyebutkan: tawbah. tawakkal. Bandung: Pustaka al. Umpamanya al-Kalabadhi meletakkan urutan maqam sebagaimana di bawah ini: tawbah. [5] Ibid. Beirut: Maktabah al-Hayat. 79.148.. op. 239 [16] Lihat Imam al-Qusyairy al-Naisaburi (1999) op.203 [14] Ibid. 61. h. 114 [3] Terjadi polemik tentang tingkatan-tingkatan maqam menurut para sufi. faqir. h. The Kasyful Mahjub: the Oldest Persian Treatis and Sufi. (terj.cit. h.cit. rida. h. zuhd. [19] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). 124. h. cit.26 [15] KH. Jakarta: Pustaka alKautsar. Bandung: Pustaka Mizan. Falsafat dan Mistisime dalam Islam.Jauziyyah (1998). h.. zuhd. h. Muslim Nurdin (1993). [9] Al-Kalabadhi (1998).308 [13] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998). op. Lihat Harun Nasution (1993). dan ma`rifah.cit.cit. wara`. rida. (terj. 519 [17] Al-Kalabadhi (1998) op. h. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang. Mengenal Allah: Suatu Pengajian Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdul Samad Al-Palimbani.. Surabaya: Risalah Gusti.97. al-Sayr wa al-Suluk Ila Malik al-Muluk.125 [18] Nurcholish Madjid (1992). h.) Kathur Sukardi.Fabeta. op. . Jakarta: Pustaka Paramadina. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang. tawaddu`.CCCTX IV. [4] Imam al-Qusyairy al-Naisaburi (1999). h. Risalah Qusyairiyyah. sabr. h. Khatib.

h.cit.cit.. [24] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1418). op. 70. h. Jurnal Usuluddin. 72 [27] Al-Baqarah 2: 165. Jakarta: Pustaka Darel Fatah. 1. Muhasabah dan Muraqabah ( waspada/Intropeksi dan mawas diri) Muhasabah (Introspeksi) Orang yang pandai adalah yang menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian.t). Orang yang lemah yakni yag menuruti hawa nafsu dan banyak anganangan.) Kathur Suhardi. h. op. [22] Al-Fajr 89:27-30. Bandung: Pustaka Husaini.. MAKRIFAT IALAH :Mengenal Allah SWT.pada Sifat-nya. Beirut: Dar alKutub ‘Ilmiyyah. Bil 25 [2007] 1-28 Hal-hal yang dijumpai dalam Perjalanan Sufi Hal-hal yang dimaksud adalah al ahwal yang dialami para salik dalam me nempuh perjalanan menuju ma’rifatullah.cit. op.) Ahmad Sunarji. Muraqabah (Keterjagaan/mawas diri. Kitab Manazil al-Sairin.76.. [31] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1998).[20] M. *23+ ‘Abdullah al-Ansari al-Harawi (1988).. raja’ dan khauf. op.. [28] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1418). op. uns. Raudah al-Muhibbin wa Nudhah al-Musytaqin..pada Asma’nya dan pada Af’al-nya. h. (terj. h. 449-452.4. (terj. Jurnal Usuluddin.245. [21] Imam al-Ghazali (1996).96-97. syauq.cit..Khatib Quzwain (t. h. al-Mukasyafat al-Qulub. Bil 25 [2007] 1-28 [29] Al-Kalabadhi (1998).cit. h.pada Zat-nya. h. 172 [30] Harun Nasution (1993). 346.thuma’ninah. Al ahwal tersebut di antaranya: muhasabah dan muraqabah.Jurnal Usuluddin. Bil 25 [2007] 1-28 [25] Harun Nasution (1993).cit. h. op. kesiap siagaan) . hubb. [26] Ibid.

punya makna kasih atau mengasihi.” Artinya jika seseorang belum mencinta maka ia tidak akan pernah tahu rasanya cinta.2. SETELAH BERTEMU TAK ADA YANG DINANTI LAGI (tak ada yang di rindui lagi) 1. dia menjawab. dimana cinta adalah kopi susu. 4. Orang yang belum meminum kopi susu dicangkir . Kerinduan yang terdalam ingin berjumpa dengan Tuhan. selama masih ada cinta. cinta di sini sangat berbeda dengan pengertian cinta sesama makhluk Tuhan. rab yang Maha Mencintai dan pantas dicintai. Dengan kata lain tasawuf akhlaqi adalah tasawuf yang berkonstrasi pada teori-teori perilaku. Bahkan diinginkan para sufi. cinta adalah kecenderungan naluriah kepada sesuatu yang menyenangkan. Al-Ghazali berkata. Dengan metode-metode tertentu yang .. aku telah telah merasakan kopi susu di cangkir. karena dengan begitu impiannya ingin berjumpa dengan sang maha kasih. sehingga matinya jasad malah bukan sesuatu yang ditakuti. Cinta yang dimaksud adalah cinta hakiki dari hamba kepada khaliknya. tidak bisa di difininsakan. ”antara orang yang mencintai (muhibb) dan orang yang dicintai (mahbub) tidak ada jarak Jelasnya. Hakikat cinta hanya diperuntukan kepada Allah swt. RINDU syauq tetap diperlukan. Tasawuf Salafi (Akhlaqi) Tasawuf akhlaqi ialah ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dalam Al-Quran banyak dijumpai kata-kata al-hubb atau mahabbah yang bermakna cinta. dapat terkabul. Syauq (Rindu) Suhrawardi dalam Solihin (2003: 29) berujar. Ketika Rabi’ah al Adhawiyah ditanya tentang cinta. Allah s. maka ia belum mengetahuinya jika belum meneguknya. maka ia belum mengetahuinya rasanya. berarti ia belum tahu arti cinta. Orang yang berkata.t. Hubb (Cinta) Cinta dalam bahasa Arab disebut al-hubb atau mahabbah yang berasal dari kalimat habba-hubbanhibban yang berarti waddahu. RINDU ADALAH KEINGINAN YANG MENDALAM INGIN BERTEMU. Cinta itu tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. orang yang mendefinisikan cinta. akhlaq atau budi pekerti atau perbaikan akhlaq.w.

merupakan langkah pertama yang harus di lakukan oleh seorang sufi. maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Oleh karena itu pada tahap-tahap awal memasuki kehidupan tasawuf.telah dirumuskan. puasa. Tasawuf merupakan keniscayaan seorang hamba Allah SWT. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. sehingga tidak mengenal jati diri. Tajalli. tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlaq mazmunah dan mewujudkan akhlaq mahmudah. 2. Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. kehidupan di dunia tidaklah mungkin terelakkan sebagai rumah sekaligus kuburan manusia. Dengan menjalankan ketentuan agama baik yang bersifat eksternal (luar) maupun internal (dalam). Dan adapun yang bersifat dalam adalah seperti keimanan. b. Agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh –yang telah terisi dengan butirbutir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur. arti dan tujuan kehidupan. sampai ke titik terendah dan -bila mungkin. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepada-Nya. Tasawuf seperi ini dikembangkan oleh ulama ’ulama sufi. c. Perkembangan tasawuf akhlaqi . Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli. Sesungguhnyalah. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur ghaib. Maka. seseorang diharuskan melakukan amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat tujuannya adalah mengusai hawa nafsu.mematikan hawa nafsu sama sekali oleh karena itu dalam tasawuf akhlaqi mempunyai tahap system pembinaan akhlak disusun sebagai berikut: a. Takhalli. menekan hawa nafsu. “mata air” tasawuf yang sejuk mampu menyegarkan dan menyelamatkan manusia yang (merasa) terasing. Yang disebut aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal seperti sholat. tasawuf merupakan alternatif untuk memenuhi dahaga rohani dan mengatasi krisis kerohanian manusia modern. haji dll. Dalam pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriyah. Salah satu dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek antara lain adalah kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan. dan akhlak terpuji. maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Ada yang bilang tasawuf adalah salah satu cara untuk melarikan diri (eskapisme) dari kesulitan menghadapi kehidupan. maka. adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap. Tak pelak. Tahalli.tidak berkurang. perilaku.

sehingga ketegangan kejiwaan akibat pengaruh keduniaan dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. yaitu: a) Tasawuf yang berintikan ilmu jiwa. tahta. pada fase zuhud ini terdapat para sufi salafi yang lebih cenderung beribadah kepada Allah untuk mensucikan dirinya dari segala dosa dan kesalahan masa lalu. harta benda melimpah. sehingga kota Baghdad yang hanya satu-satunya kota terkenal sebagai pusat kegiatan tasawuf terbesar sebelumnya tersaingi oleh kota-kota besar lainnya.4. Ilmu Syari'at. yaitu:1. c) Tasawuf yang berintikan metafisika. Ilmu Tariqat. Pada abad ketiga ini terlihat perkembangan tasawuf sangat pesat. sehingga didapati ada 3 inti ajaran tasawuf. Inti ajaran tasawuf yang satu ini menjadi dasar teori para psikiater zaman sekarang ini dalam mengobati pasiennya. rumah megah. ilmu aqidah. b)Tasawuf yang berintikan ilmu akhlaq. Di abad keempat ini pula para sufi membagi inti ilmu menjadi 4 tingkatan atau 4 tahapan. sebagai lanjutan pengajaran ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para sufi di abad sebelumnya. pangkat. pakaian mewah. kedua sufi ini dijuluki sebagai zahid (orang yang sangat sederhana). karena upaya maksimal dari 'ulama tasawuf dalam pengembangan dakwahnya masing-masing. . Ilmu Hakikat. Ajaran ini mengkonsentrasikan kejiwaan manusia kepada Allah. ditandai dengan adanya segolongan sufi yang mendalami inti ajaran tasawuf.2. yaitu di dalamnya terkandung petunjuk tentang cara berbuat baik dan cara menghindari keburukan. Di abad ketiga ini pula dikenal sistem pendidikan dan pengajaran tasawuf yang terlembaga dan terkonsentrasi yaitu: "Suluk". yaitu ajaran tasawuf yang berisi suatu metode yang lengkap tentang pengobatan jiwa. Dari ajaran inilah munculnya ilmu akhlaq. jabatan dan wanita cantik. ilmu qalam dan ilmu filsafat Abad keempat hijriyah ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dari sebelumnya. tetapi mereka lebih mementingkan beramal ibadah untuk kepentingan akhirat dengan rajin mendekatkankan diri kepada Allah. sikap zuhud para sufi salafi merupakan awal kemunculan tasawuf. Dari ajaran inilah munculnya ilmu tauhid.Pada abad kesatu dan kedua hijriyah disebut dengan fase zuhud (asketisme).3. Ilmu Ma'rifat. Ajaran ini lengkap dengan riwayat dari kasus-kasus yang pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Mereka mengamalkan konsep zuhud dalam kehidupan yaitu tidak terlalu mementingkan makanan enak. diantara 'ulama sufi salafi yang terkenal di masa itu adalah Hasan Al-Bashri (wafat pada 110 H) dan Rabi'atul Adawiyah (wafat 185 ). yaitu ajaran tasawuf yang berintikan hakikat Tuhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->