BAHASA MELYU

NAMA : ________________________________

RABU 10/4/2013

KELAS : _____________

Berdasarkan perkataan dibawah, bina ayat bagi setiap satu perkataan.

1. diimport: ___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. dibiakkan: __________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. dipotong: __________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. dididik: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

dicampurkan: _______________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 7. dipasarkan: _________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 8.BAHASA MELYU RABU 10/4/2013 5. dilepaskan: _________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 6. dilakukan: __________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ .