Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual 2013

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Kehadiran Bidang Tajuk Masa Objektif Pengajaran

: Pendidikan Seni Visual : Tahun 6 Cempaka : 23 April 2013 : / 20 orang murid

: Membentuk dan membuat binaan (pembungkusan) : Beg Kertas dan Kad Hati : 9.10 pagi - 10.10 pagi ( 60 minit )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menghasilkan beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. Menggunakan kemahiran melipat dan menggam dengan kemas dan teliti untuk aktiviti pembungkusan. 3. Menyatakan kewujudan binaan dan fungsi binaan tersebut dalam kehidupan seharian.

Alat dan Bahan : 1. Alat - kertas pembalut hadiah, kertas warna, tali

2. Bahan - gam, gunting, pembaris, penebuk lubang Bahan Bantu Mengajar: Contoh hasil beg kertas, contoh hasil origami hati Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid pernah membeli dan melihat beg kertas 2. Murid boleh menggunakan gam dan membuat lipatan 3. Murid kurang pengetahuan tentang kemahiran melipat untuk membuat binaan beg kertas Penerapan Nilai: Kebersihan, rajin, kreatif, kerjasama

Konstruktif . Kemahiran berfikir – Murid berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghias hasil beg kertas tersebut. Murid dapat menghasilkan beg kertas dengan kemas 3. Murid boleh menghubungkaitkan hasil binaan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang atau teknik lain. Murid dapat memahami teknik lipatan untuk membuat beg kertas 2. 2. Pembelajaran Akses Kendiri . . 4. KBKK: 1. Murid dapat membuat beg kertas dengan sendiri dan tidak perlu membeli nya lagi.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: 1. 3.Murid menghasilkan pembungkusan dengan kemas dan teliti mengikut bentuk dengan sendiri dan bantuan guru.Pembelajaran secara fleksibel tanpa tekanan dan murid boleh membuat secara persendirian atau kumpulan.

Langkah 1 (5 minit) 1. lagu. Guru bertanya murid tentang cara membuat beg kertas dan bahanbahan yang digunakan 3. Guru mengedarkan alat dan bahan kepada setiap kumpulan 3. Murid-murid menumpukan perhatian terhadap penerangan yang dibuat oleh guru. Guru membahagikan murid kepada kumpulan 2.Langkah & Masa  Set Induksi ( 5 minit )  Isi Pelajaran/Fokus Pembelajaran Memainkan muzik “Selamat Hari Jadi” Guru membuat perkaitan tentang aktiviti pembungkusan yang akan dijalankan pada hari ini. Langkah 2 (10 minit)  Guru mengedarkan alat dan bahan kepada murid  Guru menunjukkan demonstrasi membuat beg kertas dan kad hati kepada murid. Murid bertanyakan soalan . Murid memberi perhatian BBM: contoh beg kertas dan origami hati yang telah siap Langkah-langkah membuat beg kertas dengan teliti 5. Murid-murid memberikan pelbagai respon dan soalan kepada guru. 2. 2. Guru menunjukkan demonstari kepada murid 4. 1. Murid menjawab soalan guru 4.verbal linguistik BBM: contoh beg kertas.interpersonal . 5. Guru menjelaskan tajuk pelajaran iaitu kemahiran membrntuk dan membuat binaan beg kertas. Guru menunjukkan hasil yang telah siap kepada murid 3. Guru bertanyakan idea murid tentang cara untuk membuat beg kertas 4.  Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan kegunaan beg kertas. Guru menunjukkan contoh-contoh beg kertas iyang berisi hadiah kepada murid. Teknik Soal jawab Pembelajaran Kontekstual BBM: contoh beg kertas yang telah siap.  Murid melihat dan memikirkan idea cara membuat beg kertas tersebut.  Definisi konsep dan teknik membentuk dan membuat binaan  Menunjukkan contoh beg kertas yang telah siap kepada murid. Murid memahami konsep Strategi P&P Nilai/Catatan/BBM Teori Kecerdasan Pelbagai . Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

3. Jadikan lipatan hujung kertas seperti mulut boneka 5. Kemudian lekat kedua-dua hujung kertas tersebut mengikut garis 1cm tadi. kepada guru 2.1. Setelah itu lipat bahagian hujung kertas 4. Bahagikan pembalut hadiah kepada dua bahagian dan gariskan 1cm dihujung nya. Lipatkan setiap hujung kepada separuh lipatan .

Lipat kertas kepada dua bahagian . Lekat lipatan tadi menggunakan gam 7. Hiaskan dengan tali dan bentuk hati Langkah-langkah membuat kad hati 1. Tebuk lubang dengan alat penebuk lubang 9.6. Setelah itu. lipat bahagian tapak. lipat bahagian kiri dan kanan kotak itu 8.

Lipat bahagian kiri ke tengan hadapan kertas 6. Kemudian lipat kedua-dua bahagian ke atas 3. Masuk kan ke lebihan kertas ke dalam setiap bahagian hadapan dan belakang kertas .2. Lipat bahagian kanan ke tengah belakang kertas 5. Kemudian bahagikan garisan tengah dengan melipat dua 4.

Verbal-linguistik 4. 1. 3. Kemahiran Generik: . Berkerjasama. Murid menulis ucapan pada kad hati dan menghias beg kertas mereka yang telah siap 4. Murid saling berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan mereka yang lain Nilai: 1.7.Berdisiplin Kemahiran Generik: . Guru menunjukkan demonstrasi mengikut kumpulan dan murid membuat binaan beg kertas tersebut 3. Guru mempamerkan dan seterusnya menceritakan tentang hasil kerja mereka. Guru membantu murid yang lemah 5. Murid memulakan aktiviti membuat beg kertas 2.Verbal-linguistik . Kebersihan 3. Murid berasa gembira dengan hasil kerja masing-masing. Lipatkan hujung setiap kertas tersebut membentuk hati. 2. Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid: Baik Sederhana kurang mencapai tahap Nilai: 1.Warna Penutup (10 minit)  Sesi apresiasi dan refleksi kerja murid 1. . 5. Guru bertanya soalan tentang cara membuat beg kertas dan kegunaannya 3. Hormat-menghormati 4.Tolong-menolong 4. Keberanian 2.Kebersihan. Langkah 3 (30 minit)  Aktiviti murid  Murid dan guru saling bekerjasama membuat binaan  Guru memberi penerangan demonstrasi mengikut kumpulan  Guru menyuruh murid menghias beg kertas tersebut dengan kad hati yang telah siap.Visual-ruang . Murid menjawab soalan.Bekerjasama 2.

Murid dapat menilai tahap keupayaan diri dan rakan-rakan. Murid diberi peluang memberi pendapat tentang hasil kerja rakan yang lain. 7. Refleksi: .6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful