CONTOH TUGASAN KAREOGRAFI PERSEMBAHAN PERGERAKAN KREATIF 1. Tajuk: Pengembaraan di Taman Negara 2. Masa persembahan: 15 minit 3.

Objektif: Psikomotor: a. Murid dapat menunjukkan pergerakan yang sesuai mengikut situasi yang diberi. b. Murid menunjukkan pergerakan mengikut tema pergerakan kreatif yang berkaitan dengan segmen penceritaan. Kognitif: a. Murid dapat menghuraikan kepentingan penceritaan dengan tema pergerakan kreatif dalam persembahan. b. Murid dapat menganalisis unsur pergerakan dengan tema pergerakan kreatif. Afektif: a. Murid menunjukkan semangat bekerjasama dalam menghasilkan pergerakan kreatif. b. Murid dapat mempamerkan emosi yang bersesuaian dengan penceritaan. 4. Jumlah murid: 30 orang 5. Alatan/props/costume: a. Beg sandang b. Bekal air dan minuman c. Kerusi panjang d. Pokok, bot tiruan. e. Costume monyet, rama-rama dan burung. 6. Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan: a. Bunyian unggas rimba dan sungai yang mengalir. b. Lagu A: Riang (seruling), B: Sentimental (piano), C: Rancak (dram) 7. Aspek keselamatan yang harus diutamakan: a. Memastikan tempat persembahan adalah rata. b. Murid dalam keadaan cergas dan sihat. c. Alatan yang digunakan adalah selamat. 8. Huraian kareografi mengikut segmen:

Segmen 1 Entry (3 minit) Jenis pergerakan Bergerak ke jeti Taman Negara: 10 orang murid akan keluar dari belakang pentas. Tema pergerakan yang digunakan dalam segmen ini ialah: • Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan o 3unsur pergerakan: murid bergerak dalam kumpulan dengan gerakan yang . Props bot tiruan adalah menghadap penonton. Terdapat bot tiruan berhampiran kerusi panjang. Bentuk V (lukiskan) Rujuk Lampiran A: Lakaran hiasan pentas • • • • 2 (5 minit) Murid menyusuri sungai: Murid duduk dalam dua barisan. • Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan o unsur pergerakan: murid bergerak dalam kumpulan dengan gerakan yang sekata. Pergerakan adalah mengikut laluan bengkang bengkok. • Enam orang murid menjadi pokok tiruan (bergerak-gerak perlahanlahan seperti ditiup angin sepoi-sepoi bahasa). Tiga murid menjadi burung dan empat orang menjadi rama-rama. Tema dan unsur pergerakan yang berkaitan Tema pergerakan yang digunakan dalam segmen ini ialah: • Tema 1: Aktiviti Lokomotor o unsur pergerakan – murid bergerak dari satu tempat ke tempat lain. bergerak dalam satu barisan sambil berjalan gallop dengan kelajuan yang perlahan secara serentak. Murid membuat pergerakan mendayung. Empat orang murid menggoyanggoyangkan kain biru seperti sungai mengalir. Murid menunjukkan emosi yang riang. • Tema 3: Kesedaran ruang o unsur ruang diri am (murid menjadi pokok) • • • • Alatan Kerusi panjang Lagu riang Bot tiruan Kain biru panjang Catatan Insert diagram entry formation eg. • Tema 9: Kesedaran bentuk pergerakan o unsur corak di lantai bengkangbengkok. Tiga batang pokok tiruan berdiri di sebelah kerusi panjang. membuat pergerakan terbang bebas.

3 (5 minit) 4 Penutup (2 minit) . Murid menggoyang-goyangkan kain biru panjang seandaikan sungai mengalir. • sekata.mengikut gerak ritma lagu yang diberi secara serentak. Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas o 3unsur apung – kawal lambat – halus dalam pergerakan burung dan ramarama.

.Penutup: Kesimpulan yang dibuat mengenai persembahan dan harapan guru sebagai jurulatih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful