CONTOH TUGASAN KAREOGRAFI PERSEMBAHAN PERGERAKAN KREATIF 1. Tajuk: Pengembaraan di Taman Negara 2. Masa persembahan: 15 minit 3.

Objektif: Psikomotor: a. Murid dapat menunjukkan pergerakan yang sesuai mengikut situasi yang diberi. b. Murid menunjukkan pergerakan mengikut tema pergerakan kreatif yang berkaitan dengan segmen penceritaan. Kognitif: a. Murid dapat menghuraikan kepentingan penceritaan dengan tema pergerakan kreatif dalam persembahan. b. Murid dapat menganalisis unsur pergerakan dengan tema pergerakan kreatif. Afektif: a. Murid menunjukkan semangat bekerjasama dalam menghasilkan pergerakan kreatif. b. Murid dapat mempamerkan emosi yang bersesuaian dengan penceritaan. 4. Jumlah murid: 30 orang 5. Alatan/props/costume: a. Beg sandang b. Bekal air dan minuman c. Kerusi panjang d. Pokok, bot tiruan. e. Costume monyet, rama-rama dan burung. 6. Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan: a. Bunyian unggas rimba dan sungai yang mengalir. b. Lagu A: Riang (seruling), B: Sentimental (piano), C: Rancak (dram) 7. Aspek keselamatan yang harus diutamakan: a. Memastikan tempat persembahan adalah rata. b. Murid dalam keadaan cergas dan sihat. c. Alatan yang digunakan adalah selamat. 8. Huraian kareografi mengikut segmen:

• Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan o unsur pergerakan: murid bergerak dalam kumpulan dengan gerakan yang sekata. bergerak dalam satu barisan sambil berjalan gallop dengan kelajuan yang perlahan secara serentak. Tiga murid menjadi burung dan empat orang menjadi rama-rama. • Tema 9: Kesedaran bentuk pergerakan o unsur corak di lantai bengkangbengkok. Murid menunjukkan emosi yang riang. membuat pergerakan terbang bebas. Tema dan unsur pergerakan yang berkaitan Tema pergerakan yang digunakan dalam segmen ini ialah: • Tema 1: Aktiviti Lokomotor o unsur pergerakan – murid bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Empat orang murid menggoyanggoyangkan kain biru seperti sungai mengalir. Terdapat bot tiruan berhampiran kerusi panjang. • Enam orang murid menjadi pokok tiruan (bergerak-gerak perlahanlahan seperti ditiup angin sepoi-sepoi bahasa). Bentuk V (lukiskan) Rujuk Lampiran A: Lakaran hiasan pentas • • • • 2 (5 minit) Murid menyusuri sungai: Murid duduk dalam dua barisan. • Tema 3: Kesedaran ruang o unsur ruang diri am (murid menjadi pokok) • • • • Alatan Kerusi panjang Lagu riang Bot tiruan Kain biru panjang Catatan Insert diagram entry formation eg. Murid membuat pergerakan mendayung. Tema pergerakan yang digunakan dalam segmen ini ialah: • Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan o 3unsur pergerakan: murid bergerak dalam kumpulan dengan gerakan yang .Segmen 1 Entry (3 minit) Jenis pergerakan Bergerak ke jeti Taman Negara: 10 orang murid akan keluar dari belakang pentas. Props bot tiruan adalah menghadap penonton. Pergerakan adalah mengikut laluan bengkang bengkok. Tiga batang pokok tiruan berdiri di sebelah kerusi panjang.

Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas o 3unsur apung – kawal lambat – halus dalam pergerakan burung dan ramarama.mengikut gerak ritma lagu yang diberi secara serentak. • sekata. Murid menggoyang-goyangkan kain biru panjang seandaikan sungai mengalir. 3 (5 minit) 4 Penutup (2 minit) .

Penutup: Kesimpulan yang dibuat mengenai persembahan dan harapan guru sebagai jurulatih. .