PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

GURU MAHIR (EXPERT)
Definisi mahir menurut Kamus Dewan edisi Keempat : • terlatih utk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar, pandai  Terbaik dalam bidang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemapuan maksima

• Menjadi teladan profesionalisme - orang yang terdidik dan terlatih dengan baik - guru berintelek : guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri

mempelajari dan menyesuaikan diri dalam
dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up-to-date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

dapat memberikan motivasi yang berkesan .mahir berkomunikasi : guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mengahsilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.• Guru mahir perlulah : . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasaaplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer. .meningkatkan kebolehan penggunaan ICT .murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah . .

kemahiran penilaian -kemahiran merangsang .kemahiran penyampaian .kemahiran pengurusan bilik darjah .• Kemahiran guru yang perlu ada ialah : .

guru yang mempunyai kemahiran. pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p .GURU PAKAR (MASTER) • Definisi guru pakar mengikut Kamus Dewan edisi Keempat : .

• Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah • Dianggap bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya .

“Role model” kepada warga pendidik lain .Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Sahsiah terpuji .• Sahsiah guru pakar .Berketerampilan .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .

menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .• Pengetahuan guru pakar .menjadi pakar rujuk p&p . bahan dan sumber .mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar .bijak mengurus masa.

memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi dan berupaya menyampaikan mesej yang berkesan .meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .• Hasil kerja .

proaktif. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik .berwawasan.berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidan negara .• Potensi .mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidan negara .responsif.

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

iaitu ketika murid berada di sekolah rendah. peranan guru semakin kompleks dan mencabar. . • Dalam era globalisasi. Guru Tanggunjawab • Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi..

. agen sosial. pembentuk tingkahlaku.Peranan Guru • Guru sek. penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. agen perubahan. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa. bertindak sebagai pembimbing.

Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang.1. pendidikan dll. lahir. • Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia. . akhirat. batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman.

. menguasai.• Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

• Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’.menjalankan penyelidikan .menghadiri kursus/seminar/forum .kolaborasi dengan rakan sejawat .pembacaan . sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu. .

• Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya. • Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar. guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan. .

. keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur. bentuk perhubungan & interaksinya..Pelaksanaan tugasnya.Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin. . .berupaya untuk berfikir & bersikap positif.

dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta .perkembangan ilmu berlaku secara berterusan . .guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid .• Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .

. Antaranya ialah: . Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu. . guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan.Menurut Mohd.mempersiapkan diri dari segi keilmuan .melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat.

Ilmu Pengetahuan dan . guru seharusnya dilengkapi dengan : .Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) Disamping amalan nilai.Kemahiran .

Ilmu Pengetahuan Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

Teori2 pembelajaran -Humanisme.Sosial. Teori2 perkembangan -kognitif. fizikal.Contoh Ilmu Pengetahuan Ilmu Psikologi Contoh: I. emosi II. kognitif dan Konstruktivisme dll . Behaviourisme.

Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya.  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi. Contoh: masalah disiplin. guru & staf bukan akademik dll. corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai. konflik antara guru & guru. .

.kemahiran generik.kemahiran pedagogi dan .Kemahiran Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: .

khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. serta pengurusan bilik darjah. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran.Contoh kemahiran I. 27 . • Sebagai satu bidang kajian yang luas. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Dengan kata lain. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 28 .

II. .kemahiran ICT .kemahiran berfikir .kemahiran komunikasi .kemahiran fasilitator . Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : .kemahiran menilai dll.kemahiran belajar .

. guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat. berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P.Rumusan Sebagai pengamal ilmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful