PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

GURU MAHIR (EXPERT)
Definisi mahir menurut Kamus Dewan edisi Keempat : • terlatih utk mengerjakan sesuatu, cekap, lancar, pandai  Terbaik dalam bidang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemapuan maksima

• Menjadi teladan profesionalisme - orang yang terdidik dan terlatih dengan baik - guru berintelek : guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri

mempelajari dan menyesuaikan diri dalam
dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up-to-date) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum

.dapat memberikan motivasi yang berkesan . . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasaaplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer.• Guru mahir perlulah : .mahir berkomunikasi : guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mengahsilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.meningkatkan kebolehan penggunaan ICT .murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah .

• Kemahiran guru yang perlu ada ialah : .kemahiran penilaian -kemahiran merangsang .kemahiran pengurusan bilik darjah .kemahiran penyampaian .

pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p .GURU PAKAR (MASTER) • Definisi guru pakar mengikut Kamus Dewan edisi Keempat : .guru yang mempunyai kemahiran.

• Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah • Dianggap bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya .

“Role model” kepada warga pendidik lain .Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Sahsiah terpuji .• Sahsiah guru pakar .Berketerampilan .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .

bijak mengurus masa.menjadi pakar rujuk p&p .mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar . bahan dan sumber .• Pengetahuan guru pakar .menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .

memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi dan berupaya menyampaikan mesej yang berkesan .meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .• Hasil kerja .

responsif.berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidan negara . proaktif.mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidan negara .berwawasan.• Potensi . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik .

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

peranan guru semakin kompleks dan mencabar. . Guru Tanggunjawab • Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi. • Dalam era globalisasi.. iaitu ketika murid berada di sekolah rendah.

pembentuk tingkahlaku. agen sosial.Peranan Guru • Guru sek. agen perubahan. . penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa. bertindak sebagai pembimbing.

pendidikan dll.1. Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang. akhirat. lahir. . batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman. • Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia.

. menguasai.• Pengamal ilmu membawa maksud mencintai. sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: .• Guru perlu mengamalkan sikap ingin ‘belajar untuk mengajar’.kolaborasi dengan rakan sejawat .menghadiri kursus/seminar/forum .serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.pembacaan . .menjalankan penyelidikan .

• Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.• Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama. .Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya. guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini & relevan.

keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur. . .berupaya untuk berfikir & bersikap positif. . bentuk perhubungan & interaksinya.Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin.Pelaksanaan tugasnya..

guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid .perkembangan ilmu berlaku secara berterusan . .dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta .• Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: .

Antaranya ialah: . guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan.Menurut Mohd. .mempersiapkan diri dari segi keilmuan .melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya. Idris Jauzi(1990): Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu. .meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat.

Kemahiran .Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG) Disamping amalan nilai.Ilmu Pengetahuan dan . guru seharusnya dilengkapi dengan : .

Ilmu Pengetahuan Meliputi:  Pengetahuan am  Mata pelajaran / bidang diajar  Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi .

Teori2 pembelajaran -Humanisme.Contoh Ilmu Pengetahuan Ilmu Psikologi Contoh: I.Sosial. kognitif dan Konstruktivisme dll . fizikal. Behaviourisme. Teori2 perkembangan -kognitif. emosi II.

Contoh: masalah disiplin. konflik antara guru & guru. . corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai.  Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam. guru & staf bukan akademik dll. Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya.Ilmu Sosiologi  Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi.

kemahiran generik.kemahiran pedagogi dan .Kemahiran Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: . .

khususnya pengajaran dalam pendidikan formal.Contoh kemahiran I. Dengan kata lain. pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran. • Sebagai satu bidang kajian yang luas. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. 27 . serta pengurusan bilik darjah.

PENDEKATAN STRATEGI PEDAGOGI KAEDAH AKTIVITI TEKNIK 28 .

kemahiran berfikir .kemahiran komunikasi .kemahiran fasilitator . Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : .kemahiran ICT .II. .kemahiran belajar .kemahiran menilai dll.

Rumusan Sebagai pengamal ilmu. . berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P. guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful