STUDENTS

PASSPORT SIZE
PHOTO HERE

BORANG PENGAKUAN

”Saya dengan ini mengaku bahawa semua kerja ini adalah hasil usaha serta
idea saya sendiri selain ternyata sumber untuk bahan tersebut.”

TANDATANGAN

:

__________________________________________________________________________

NAMA

:

__________________________________________________________________________

TARIKH

:

____________________________________