SOALAN ULANGKAJI MATEMATIK TAHUN 4 2013 Baca dan fahamkan soalan satu demi satu.

Jawab dengan teliti . 1 Tulis dalam perkataan 15 067 = Lima belas ribu enam puluh tujuh 25 789 = 91 111 = 2 Tulis dalam angka Tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh lima = 73 145 Tiga belas ribu empat ratus lima puluh sembilan = Lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas = 3 65 934 Nilai digit : 900 Nilai tempat: ratus 18 421 Nilai digit : Nilai tempat: 37 926 Nilai digit : Nilai tempat: 4 Cerakinkan 65 327 = 60 000 + 5 000 + 300 + 20 + 7 54 198 = 79 156 = 5 Tulis nombor bagi cerakinan berikut: 20 000 + 1 000 + 300 + 80 + 7 = 21 387 90 000 + 5 000 + 800 + 70 + 1 = 70 000 + 9 000 + 100 + 60 + 5 =

1

5. Digit yang digaris di sebelah kanan diturunkan menjadi 0. Lihat contoh di bawah: Contoh Membundarkan nombor kepada puluh terhampir.6 Bundarkan nombor Penting: 1. turunkan digit yang dibundarkan.9). Tentukan nilai tempat setiap digit 2. 1 5 0 6 7 6 7 8 9 1 _________________ +1 __________________ 1 5 7 6 0 7 0 6 7 8 9 0 4 3 1 7 3 5 8 9 __________________ _________________ ______________ ______________ Membundarkan nombor kepada ratus terhampir 7 6 5 8 9 4 3 7 1 3 _________________ __________________ ______________ ______________ Membundarkan nombor kepada ribu terhampir 7 6 5 8 9 4 3 2 1 3 __________________ _________________ ______________ ______________ Membundarkan nombor kepada ribu terhampir 7 6 5 8 9 4 3 2 1 3 _________________ __________________ ______________ 2 ______________ .7. Jika lebih daripada 5 atau 5 keatas (5. +1 pada digit yang dibundarkan. Jika kurang daripada 5.6.8. Bulatkan digit yang ingin dibundarkan 3. Garis digit di sebelah kanan digit yang dibundarkan 4.

Nombor terkecil : ____________ Seterusnya cari hasil tambah kedua-dua nombor tersebut: Gunakan digit-digit 6. Nombor terbesar: 98732 ii. dan 2 untuk membentuk i. 9. 7. 8. 5. Nombor terkecil : 23789 Seterusnya cari hasil tambah kedua-dua nombor tersebut: 98 732 +23 789 ________ ________ Seterusnya cari hasil tolak kedua-dua nombor tersebut: 98 732 -23 789 ________ ________ Gunakan digit-digit 1.7 CONTOH Gunakan digit-digit 3. Nombor terbesar: ______________ ii. 7. 9. dan 4 untuk membentuk i. Nombor terkecil : _______________ Seterusnya cari hasil tolak kedua-dua nombor tersebut: 3 . 7. 8. dan 2 untuk membentuk i. Nombor terbesar: ___________ ii. 8.

7 120 buah buku cerita Bahasa Inggeris dan 865 buah buku cerita Jawi. Setiap hari beliau membakar 230 dulang kek cawan. Berapakah jumlah buku cerita itu kesemuanya? Ayat matematik: Penyelesaian/Bentuk lazim: 9 Sarina mempunyai 50 000 buah buku. Cari perbezaan jumlah buku yang dimiliki oleh mereka berdua.8 Perpustakaan sekolah mempunyai 10 590 buah buku cerita Bahasa Malaysia. Ayat matematik: Penyelesaian/Bentuk lazim: 10 Ibu Shamimi mengusaha kek cawan. Setiap dulang mengandungi 10 biji kek cawan. Berapa jumlah kek cawan yang dihasilkan oleh ibu Shamimi? Ayat matematik: Penyelesaian/Bentuk lazim: 4 . Balqis pula mempunyai 5780 buah buku.

5 . AMIN..11 7152 + 325 – 236 = 12 60000 -1432 = 13 325 x 4 = 14 234 x 12 = SEMOGA ALLAH TERANGKAN HATI ANAK-ANAK DIDIKKU..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful