SOALAN ULANGKAJI MATEMATIK TAHUN 4 2013 Baca dan fahamkan soalan satu demi satu.

Jawab dengan teliti . 1 Tulis dalam perkataan 15 067 = Lima belas ribu enam puluh tujuh 25 789 = 91 111 = 2 Tulis dalam angka Tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh lima = 73 145 Tiga belas ribu empat ratus lima puluh sembilan = Lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas = 3 65 934 Nilai digit : 900 Nilai tempat: ratus 18 421 Nilai digit : Nilai tempat: 37 926 Nilai digit : Nilai tempat: 4 Cerakinkan 65 327 = 60 000 + 5 000 + 300 + 20 + 7 54 198 = 79 156 = 5 Tulis nombor bagi cerakinan berikut: 20 000 + 1 000 + 300 + 80 + 7 = 21 387 90 000 + 5 000 + 800 + 70 + 1 = 70 000 + 9 000 + 100 + 60 + 5 =

1

8. Lihat contoh di bawah: Contoh Membundarkan nombor kepada puluh terhampir. Digit yang digaris di sebelah kanan diturunkan menjadi 0.6 Bundarkan nombor Penting: 1. 1 5 0 6 7 6 7 8 9 1 _________________ +1 __________________ 1 5 7 6 0 7 0 6 7 8 9 0 4 3 1 7 3 5 8 9 __________________ _________________ ______________ ______________ Membundarkan nombor kepada ratus terhampir 7 6 5 8 9 4 3 7 1 3 _________________ __________________ ______________ ______________ Membundarkan nombor kepada ribu terhampir 7 6 5 8 9 4 3 2 1 3 __________________ _________________ ______________ ______________ Membundarkan nombor kepada ribu terhampir 7 6 5 8 9 4 3 2 1 3 _________________ __________________ ______________ 2 ______________ . Bulatkan digit yang ingin dibundarkan 3. turunkan digit yang dibundarkan. Tentukan nilai tempat setiap digit 2. +1 pada digit yang dibundarkan.9). 5. Jika kurang daripada 5.7. Jika lebih daripada 5 atau 5 keatas (5. Garis digit di sebelah kanan digit yang dibundarkan 4.6.

8. 5. dan 4 untuk membentuk i. dan 2 untuk membentuk i. 8. 8. Nombor terkecil : _______________ Seterusnya cari hasil tolak kedua-dua nombor tersebut: 3 . 9. Nombor terbesar: ______________ ii. dan 2 untuk membentuk i. 7.7 CONTOH Gunakan digit-digit 3. Nombor terkecil : 23789 Seterusnya cari hasil tambah kedua-dua nombor tersebut: 98 732 +23 789 ________ ________ Seterusnya cari hasil tolak kedua-dua nombor tersebut: 98 732 -23 789 ________ ________ Gunakan digit-digit 1. 9. Nombor terkecil : ____________ Seterusnya cari hasil tambah kedua-dua nombor tersebut: Gunakan digit-digit 6. 7. Nombor terbesar: ___________ ii. 7. Nombor terbesar: 98732 ii.

Setiap dulang mengandungi 10 biji kek cawan. Balqis pula mempunyai 5780 buah buku. Setiap hari beliau membakar 230 dulang kek cawan. Berapa jumlah kek cawan yang dihasilkan oleh ibu Shamimi? Ayat matematik: Penyelesaian/Bentuk lazim: 4 . 7 120 buah buku cerita Bahasa Inggeris dan 865 buah buku cerita Jawi. Berapakah jumlah buku cerita itu kesemuanya? Ayat matematik: Penyelesaian/Bentuk lazim: 9 Sarina mempunyai 50 000 buah buku.8 Perpustakaan sekolah mempunyai 10 590 buah buku cerita Bahasa Malaysia. Cari perbezaan jumlah buku yang dimiliki oleh mereka berdua. Ayat matematik: Penyelesaian/Bentuk lazim: 10 Ibu Shamimi mengusaha kek cawan.

11 7152 + 325 – 236 = 12 60000 -1432 = 13 325 x 4 = 14 234 x 12 = SEMOGA ALLAH TERANGKAN HATI ANAK-ANAK DIDIKKU... 5 . AMIN.