ZIKIR LEPAS SOLAT (Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH) َ (3x) ‫ه‬ ْ َ ‫ست‬ ِ ‫غ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫فُر الل‬ َ ‫َالل ّه‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ت َيرا‬ ‫ذا‬ ِ ‫و‬ ُ َ ‫سل‬ ُ َ ‫سل‬ َ ْ ‫ ت ََبراَرك‬، ‫م‬ َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ك ال‬ ّ ‫ت ال‬ ّ ُ َ ، ‫م‬ َ ‫جل‬ . Maha Suci Engkau. Ahmad) ) ‫ه أ َك ْب َُر‬ ُ ‫ الل‬: (× 33) ‫ه‬ ِ ّ ‫د ل ِل‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ ال‬: ْ ‫ح‬ (× 33 (× 33) ‫ه‬ ِ ‫ن الل‬ َ ‫حرا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . dan dariMu keselamatan. sekalipun seperti buih di laut.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ِ ُ ‫وي‬ ْ ُ‫د ي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ ‫مي‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ْ ِ ‫حي‬ (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan.” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat Maghrib dan Subuh. tidak ada sekutu bagiNya. 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa.” (HR. Tirmizi. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . (33 kali). BagiNya pujaan. tiada sekutu bagiNya.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai solat. Engkau pemberi keselamatan. akan diampuni kesalahannya. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. bagi-Nya segala puja. wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ َ ْ “Maha Suci Allah. segala puji bagi Allah. bagiNya kerajaan.‫م‬ ‫وا ْل ِك َْرا‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ ِ ِ “Aku minta ampun kepada Allah.” (HR. Lantas membaca: “Ya Allah. Dan Allah Maha Besar. Muslim) .” (HR. BagiNya kerajaan.” (dibaca tiga kali).

tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ‫ع‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫مران‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ّ ‫ َالل‬، ‫دي ُْر‬ َ َ‫م ل‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ َ ْ ‫ول َ ي َن‬ َ ‫ع‬ ‫ذا‬ ْ َ ‫مرا أ‬ ُ ‫ف‬ ْ َ ‫من‬ ْ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ْ ‫عطَي‬ َ ‫مرا‬ َ ِ‫ي ل‬ ُ َ ‫ول‬ َ ِ‫ل‬ َ ، ‫ت‬ َ ، ‫ت‬ َ ِ‫عط‬ َ ْ ‫من‬ . Bagi-Nya nikmat. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. tidak ada sekutu bagiNya. tidak ada sekutu bagiNya. sekalipun orang-orang kafir sama benci. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nasai. Muslim) Membaca ayat Qursi setiap selesai solat fardu (“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat. BagiNya kerajaan dan pujaan. tidak yang menghalanginya masuk Syurga selain mati.‫ن‬ ‫فُر‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫كرا‬ ِ ِ ‫خل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫ه الدّي‬ َ ْ ‫صي‬ َ ‫ر‬ ُ َ‫ن ل‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫إ ِل ّ الل‬ ْ ْ َ ِ “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah.) َ ْ ‫ي ال‬ ‫ة‬ ُ ْ ‫م ل َ ت َأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ُ ّ ‫ه إ ِل‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫و ال‬ ُ ‫قّيو‬ ُ ُ ‫خذ‬ َ َ ‫ه ل َ إ ِل‬ ُ ّ ‫الل‬ َ ‫ه‬ ّ ‫ح‬ َ ‫في ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫وا‬ ٌ ‫و‬ ّ ‫في ال‬ َ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫م ل‬ ْ َ ‫ت‬ َ ‫مرا‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ َ ِ َ ‫ش‬ ْ َ ‫ذ ي ي‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ه إ ِل ّ ب ِإ ِذْن‬ ِ ّ ‫ذا ال‬ ْ َ‫ه ي‬ ُ ‫ف‬ َ ْ ‫مرا ب َي‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ُ َ‫عن ْد‬ َ َ ُ ‫حي‬ َ ْ ‫خل‬ َ ِ‫ن ب‬ ‫ن‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫مرا‬ ِ ُ ‫ول َ ي‬ ِ ‫ء‬ ِ ْ ‫أي‬ َ ‫طو‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬ َ ‫و‬ ْ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫دي‬ َ ‫مرا‬ ‫ت‬ َ ‫شرا‬ ِ ِ ‫وا‬ ِ ‫ع ك ُْر‬ ِ ‫و‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ ‫س‬ ُ ّ ‫سي‬ َ ِ ‫ه إ ِل ّ ب‬ َ ‫مرا‬ َ ‫ء‬ . Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Yang Maha Esa. Ya Allah. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah.” (HR.” (HR. Bukhari dan Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ول‬ َ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ َ ‫ ل‬.‫دي ُْر‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ ُ ، ‫ه‬ َ ‫و‬ ِ ‫ة إ ِل ّ ِبرالل‬ ُ ُ ‫عب‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ ُ ‫د إ ِل ّ إ ِّيرا‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ه‬ َ ، ‫ه‬ ّ ‫ق‬ َ ْ ‫ه ال‬ ُ ‫ض‬ ‫ه‬ ُ ‫ه الث َّنرا‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ْ ‫ء ال‬ ْ ّ ‫ه الن‬ َ ‫ح‬ ُ ‫س‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ن‬ ُ َ ‫ول‬ ُ َ ‫ول‬ َ ‫ع‬ ُ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ول‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ‫و ك‬ . dan Ibnus Sinni. Sahih menurut Al-Albani. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah.” HR. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan.‫د‬ ِ ‫د‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ك ال‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ال‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. anugerah dan pujaan yang baik. dengan memurnikan ibadah kepadaNya. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal solehnya).

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Katakanlah: Dialah Allah. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh.” . Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Lihat pula Fathul Baari 9/62.‫س‬ ِ ّ َ ِ َ ِ ِ َ ‫ن‬ ‫في‬ َ ْ ‫س ال‬ ِ ‫س‬ ِ ّ ‫ال‬. Membaca surah Al-Ikhlas.) َ ‫هو الل ّه أ‬ َ َ ّ ُ ْ ‫ق‬ ‫م ُيوَلد‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ . dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Raja manusia.(‫س )النراس‬ ‫والّنرا‬ ‫ة‬ ‫ر الّنرا‬ ‫دو‬ ِ ّ ‫جن‬ ِ .‫د‬ ‫ح‬ ِ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ُ ‫ل‬ َ ُ ُ‫ه ك‬ (×3) . Yang Maha Esa.‫س‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫م‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.(255 :‫)البقرة‬ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Abu Daud. Sahih Tirmizi.‫س‬ ِ .” َ‫ل أ‬ ُ ْ ‫ق‬ ُ ‫ه الّنراس‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ . KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi.‫ق‬ ِ ‫فل‬ َ َ ‫ع‬ ّ ّ ‫شّر الن‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫ق إ‬ ‫قد‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫فراَثرا‬ ِ ‫و‬ ِ ‫غرا‬ ُ ْ ‫في ال‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬ َ . dari kejahatan makhluk-Nya.(‫د )الفلق‬ ٍ ‫س ق‬ ِ ‫حرا‬ ِ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ذا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ .ِ ْ ‫و‬ ْ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫و‬ َ ُ ‫ذ ي ي‬ َ ‫س‬ َ ْ ‫شّر ال‬ ِ ‫س‬ ِ ‫خّنرا‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ن ال‬ (×3) . Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.َ ‫وال‬ ْ ُ َ ْ ُ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ئو‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ُ ِ ِ ‫ع‬ َ ْ ‫ي ال‬ َ ُ َ ُ ُ ‫ظي‬ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ .ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sembahan manusia. dan dari kejahatankejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.” (Al-Baqarah: 255). Allah adalah Ilah yang bergantung kepadaNya segala urusan. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.‫ب‬ َ ‫ذا‬ ٍ ‫س ق‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫د إ‬ (×3) . Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai solat fardu (HR. dari jin dan manusia.ْ ٌ ‫ح‬ َ ‫وا أ‬ ْ ُ ‫م ي َك‬ ُ َ‫ن ل‬ ْ َ ‫ول‬ ً َ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An-Nasai. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.‫د‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬.” َ َ ْ ‫ب ال‬ ُ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫عو‬ ‫شّر‬ َ ‫مرا‬ ُ َ‫ل أ‬ ِ ‫و‬ ِ . yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.(‫د )الخل(ص‬ ‫ف‬ .‫س‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫عو‬ ُ ِ ّ ّ ِ َ ‫إ ِل‬.‫ق‬ ّ ‫ذ ب َِر‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫شّر‬ َ . tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan.

syukur kepadaMu dan ibadah yang baik untuk-Mu.” (HR. berilah hidayah kepadaku.” (HR. wa'aafinii' ertinya "Ya Allah ampunilah aku. warzuqnii.‫ك‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ِ َ‫م أ‬ ُ ‫و‬ ْ ‫ح‬ ُ ّ ‫َالل‬ ّ ‫ه‬ َ ، ‫ك‬ َ ، ‫ك‬ ْ ّ ‫عن‬ ِ ْ ‫شك‬ ِ ْ ‫عَل ى ِذك‬ ِ ‫س‬ “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu. Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud: 'Allahummagfilii.‫ر‬ ُ َ ‫وأ‬ َ ّ ‫جن‬ ِ ‫ك‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ ‫يأ‬ ُ ّ ‫َالل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ة‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ِ ‫ن الّنرا‬ “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu. maka perbanyaklah doa (ketika itu)" (H/R Muslim) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: "Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki" Dalam lafaz yang lain: "Kemudian pilihlah doa yang paling disukai lalu berdoa" (H/R Sahihain) "Ya Allah. rahmatillah aku. Bukhari dan Muslim) َ َ ِ‫ذ ب‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ُ ‫و‬ .Nabi hanya berzikir) . aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Sahih Abu Daud dan An-Nasai) Adapun berdoa selepas selesai solat. niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka. Ya Allah. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah) َ ِ ‫عَبرادَت‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ ‫و‬ . cukupilah aku. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit hutang. wajburnii. selepas solat .Cara Berdoa Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah. berilah rezeki kepadaku dan maafkanlah aku" Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda: "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu. Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujud. warhamnii. (Wallahu a’lam. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati.” (HR. sedangkan ketika sujud bersungguhsungguhlah dalam berdoa. wahdinii. duduk di antara dua sujud dan selepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sebelum salam. tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful