Maha Suci Engkau. akan diampuni kesalahannya. dan dariMu keselamatan. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Engkau pemberi keselamatan.” (HR.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ َ ْ “Maha Suci Allah.‫م‬ ‫وا ْل ِك َْرا‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ ِ ِ “Aku minta ampun kepada Allah. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.ZIKIR LEPAS SOLAT (Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH) َ (3x) ‫ه‬ ْ َ ‫ست‬ ِ ‫غ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫فُر الل‬ َ ‫َالل ّه‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ت َيرا‬ ‫ذا‬ ِ ‫و‬ ُ َ ‫سل‬ ُ َ ‫سل‬ َ ْ ‫ ت ََبراَرك‬، ‫م‬ َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ك ال‬ ّ ‫ت ال‬ ّ ُ َ ، ‫م‬ َ ‫جل‬ .” (dibaca tiga kali). Ahmad) ) ‫ه أ َك ْب َُر‬ ُ ‫ الل‬: (× 33) ‫ه‬ ِ ّ ‫د ل ِل‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ ال‬: ْ ‫ح‬ (× 33 (× 33) ‫ه‬ ِ ‫ن الل‬ َ ‫حرا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ .” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat Maghrib dan Subuh. Lantas membaca: “Ya Allah. bagi-Nya segala puja. Dan Allah Maha Besar. BagiNya pujaan. (33 kali). BagiNya kerajaan. Tirmizi. sekalipun seperti buih di laut.” (HR. Muslim) .” (HR.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai solat. Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . tidak ada sekutu bagiNya. wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ِ ُ ‫وي‬ ْ ُ‫د ي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ ‫مي‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ْ ِ ‫حي‬ (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh. tiada sekutu bagiNya. bagiNya kerajaan. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. segala puji bagi Allah.

” (HR. tidak yang menghalanginya masuk Syurga selain mati. dan Ibnus Sinni. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. dengan memurnikan ibadah kepadaNya. tidak ada sekutu bagiNya. Muslim) Membaca ayat Qursi setiap selesai solat fardu (“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan. Ya Allah. sekalipun orang-orang kafir sama benci. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. Sahih menurut Al-Albani.” HR. BagiNya kerajaan dan pujaan. Yang Maha Esa.‫ن‬ ‫فُر‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫كرا‬ ِ ِ ‫خل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫ه الدّي‬ َ ْ ‫صي‬ َ ‫ر‬ ُ َ‫ن ل‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫إ ِل ّ الل‬ ْ ْ َ ِ “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal solehnya). Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya.) َ ْ ‫ي ال‬ ‫ة‬ ُ ْ ‫م ل َ ت َأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ُ ّ ‫ه إ ِل‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫و ال‬ ُ ‫قّيو‬ ُ ُ ‫خذ‬ َ َ ‫ه ل َ إ ِل‬ ُ ّ ‫الل‬ َ ‫ه‬ ّ ‫ح‬ َ ‫في ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫وا‬ ٌ ‫و‬ ّ ‫في ال‬ َ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫م ل‬ ْ َ ‫ت‬ َ ‫مرا‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ َ ِ َ ‫ش‬ ْ َ ‫ذ ي ي‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ه إ ِل ّ ب ِإ ِذْن‬ ِ ّ ‫ذا ال‬ ْ َ‫ه ي‬ ُ ‫ف‬ َ ْ ‫مرا ب َي‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ُ َ‫عن ْد‬ َ َ ُ ‫حي‬ َ ْ ‫خل‬ َ ِ‫ن ب‬ ‫ن‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫مرا‬ ِ ُ ‫ول َ ي‬ ِ ‫ء‬ ِ ْ ‫أي‬ َ ‫طو‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬ َ ‫و‬ ْ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫دي‬ َ ‫مرا‬ ‫ت‬ َ ‫شرا‬ ِ ِ ‫وا‬ ِ ‫ع ك ُْر‬ ِ ‫و‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ ‫س‬ ُ ّ ‫سي‬ َ ِ ‫ه إ ِل ّ ب‬ َ ‫مرا‬ َ ‫ء‬ .ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ‫ع‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫مران‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ّ ‫ َالل‬، ‫دي ُْر‬ َ َ‫م ل‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ َ ْ ‫ول َ ي َن‬ َ ‫ع‬ ‫ذا‬ ْ َ ‫مرا أ‬ ُ ‫ف‬ ْ َ ‫من‬ ْ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ْ ‫عطَي‬ َ ‫مرا‬ َ ِ‫ي ل‬ ُ َ ‫ول‬ َ ِ‫ل‬ َ ، ‫ت‬ َ ، ‫ت‬ َ ِ‫عط‬ َ ْ ‫من‬ .‫دي ُْر‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ ُ ، ‫ه‬ َ ‫و‬ ِ ‫ة إ ِل ّ ِبرالل‬ ُ ُ ‫عب‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ ُ ‫د إ ِل ّ إ ِّيرا‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ه‬ َ ، ‫ه‬ ّ ‫ق‬ َ ْ ‫ه ال‬ ُ ‫ض‬ ‫ه‬ ُ ‫ه الث َّنرا‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ْ ‫ء ال‬ ْ ّ ‫ه الن‬ َ ‫ح‬ ُ ‫س‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ن‬ ُ َ ‫ول‬ ُ َ ‫ول‬ َ ‫ع‬ ُ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ول‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ‫و ك‬ . Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi-Nya nikmat.” (HR.‫د‬ ِ ‫د‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ك ال‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ال‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. An-Nasai. Bukhari dan Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ول‬ َ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ َ ‫ ل‬. tidak ada sekutu bagiNya. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. anugerah dan pujaan yang baik. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.

Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh. An-Nasai.‫ق‬ ِ ‫فل‬ َ َ ‫ع‬ ّ ّ ‫شّر الن‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫ق إ‬ ‫قد‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫فراَثرا‬ ِ ‫و‬ ِ ‫غرا‬ ُ ْ ‫في ال‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬ َ .(‫د )الخل(ص‬ ‫ف‬ . Katakanlah: Dialah Allah.‫د‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.(255 :‫)البقرة‬ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). tidak mengantuk dan tidak tidur.” َ َ ْ ‫ب ال‬ ُ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫عو‬ ‫شّر‬ َ ‫مرا‬ ُ َ‫ل أ‬ ِ ‫و‬ ِ .ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.ِ ْ ‫و‬ ْ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫و‬ َ ُ ‫ذ ي ي‬ َ ‫س‬ َ ْ ‫شّر ال‬ ِ ‫س‬ ِ ‫خّنرا‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ن ال‬ (×3) . dan dari kejahatankejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Raja manusia. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.َ ‫وال‬ ْ ُ َ ْ ُ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ئو‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ُ ِ ِ ‫ع‬ َ ْ ‫ي ال‬ َ ُ َ ُ ُ ‫ظي‬ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ .‫ق‬ ّ ‫ذ ب َِر‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫شّر‬ َ .” .(‫س )النراس‬ ‫والّنرا‬ ‫ة‬ ‫ر الّنرا‬ ‫دو‬ ِ ّ ‫جن‬ ِ .‫س‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫عو‬ ُ ِ ّ ّ ِ َ ‫إ ِل‬.‫د‬ ‫ح‬ ِ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ُ ‫ل‬ َ ُ ُ‫ه ك‬ (×3) . dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi.‫س‬ ِ . Lihat pula Fathul Baari 9/62. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.(‫د )الفلق‬ ٍ ‫س ق‬ ِ ‫حرا‬ ِ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ذا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ . dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” َ‫ل أ‬ ُ ْ ‫ق‬ ُ ‫ه الّنراس‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ . dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Sembahan manusia. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Yang Maha Esa.‫س‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫م‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahih Tirmizi.‫س‬ ِ ّ َ ِ َ ِ ِ َ ‫ن‬ ‫في‬ َ ْ ‫س ال‬ ِ ‫س‬ ِ ّ ‫ال‬.‫ب‬ َ ‫ذا‬ ٍ ‫س ق‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫د إ‬ (×3) . Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai solat fardu (HR.) َ ‫هو الل ّه أ‬ َ َ ّ ُ ْ ‫ق‬ ‫م ُيوَلد‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ . Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.ْ ٌ ‫ح‬ َ ‫وا أ‬ ْ ُ ‫م ي َك‬ ُ َ‫ن ل‬ ْ َ ‫ول‬ ً َ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah Ilah yang bergantung kepadaNya segala urusan. Membaca surah Al-Ikhlas.” (Al-Baqarah: 255). yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. dari kejahatan makhluk-Nya. Abu Daud. dari jin dan manusia.

” (HR. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit hutang. berilah hidayah kepadaku. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah) َ ِ ‫عَبرادَت‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ ‫و‬ .” (HR.” (HR. syukur kepadaMu dan ibadah yang baik untuk-Mu. maka perbanyaklah doa (ketika itu)" (H/R Muslim) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: "Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki" Dalam lafaz yang lain: "Kemudian pilihlah doa yang paling disukai lalu berdoa" (H/R Sahihain) "Ya Allah. rahmatillah aku. tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. selepas solat . warzuqnii. duduk di antara dua sujud dan selepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sebelum salam. cukupilah aku. wajburnii. wa'aafinii' ertinya "Ya Allah ampunilah aku. wahdinii. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal.‫ر‬ ُ َ ‫وأ‬ َ ّ ‫جن‬ ِ ‫ك‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ ‫يأ‬ ُ ّ ‫َالل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ة‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ِ ‫ن الّنرا‬ “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. (Wallahu a’lam.‫ك‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ِ َ‫م أ‬ ُ ‫و‬ ْ ‫ح‬ ُ ّ ‫َالل‬ ّ ‫ه‬ َ ، ‫ك‬ َ ، ‫ك‬ ْ ّ ‫عن‬ ِ ْ ‫شك‬ ِ ْ ‫عَل ى ِذك‬ ِ ‫س‬ “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu. berilah rezeki kepadaku dan maafkanlah aku" Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda: "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu. niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud: 'Allahummagfilii. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. Bukhari dan Muslim) َ َ ِ‫ذ ب‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ُ ‫و‬ .Nabi hanya berzikir) . sedangkan ketika sujud bersungguhsungguhlah dalam berdoa. Sahih Abu Daud dan An-Nasai) Adapun berdoa selepas selesai solat. agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka.Cara Berdoa Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah. warhamnii. Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujud. Ya Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful