bagi-Nya segala puja. Tirmizi.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai solat. bagiNya kerajaan.” (HR. segala puji bagi Allah.” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat Maghrib dan Subuh. wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.‫م‬ ‫وا ْل ِك َْرا‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ ِ ِ “Aku minta ampun kepada Allah.” (HR. Ahmad) ) ‫ه أ َك ْب َُر‬ ُ ‫ الل‬: (× 33) ‫ه‬ ِ ّ ‫د ل ِل‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ ال‬: ْ ‫ح‬ (× 33 (× 33) ‫ه‬ ِ ‫ن الل‬ َ ‫حرا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ .‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ِ ُ ‫وي‬ ْ ُ‫د ي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ ‫مي‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ْ ِ ‫حي‬ (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan.” (HR. Engkau pemberi keselamatan. 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. akan diampuni kesalahannya. Muslim) . Dan Allah Maha Besar. tidak ada sekutu bagiNya. tiada sekutu bagiNya.ZIKIR LEPAS SOLAT (Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH) َ (3x) ‫ه‬ ْ َ ‫ست‬ ِ ‫غ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫فُر الل‬ َ ‫َالل ّه‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ت َيرا‬ ‫ذا‬ ِ ‫و‬ ُ َ ‫سل‬ ُ َ ‫سل‬ َ ْ ‫ ت ََبراَرك‬، ‫م‬ َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ك ال‬ ّ ‫ت ال‬ ّ ُ َ ، ‫م‬ َ ‫جل‬ . dan dariMu keselamatan. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. BagiNya kerajaan. Maha Suci Engkau. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ َ ْ “Maha Suci Allah. sekalipun seperti buih di laut.” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah. Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . BagiNya pujaan. (33 kali).

‫ن‬ ‫فُر‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫كرا‬ ِ ِ ‫خل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫ه الدّي‬ َ ْ ‫صي‬ َ ‫ر‬ ُ َ‫ن ل‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫إ ِل ّ الل‬ ْ ْ َ ِ “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah.” (HR. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal solehnya). tidak ada sekutu bagiNya. Yang Maha Esa.” HR. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya.‫دي ُْر‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ ُ ، ‫ه‬ َ ‫و‬ ِ ‫ة إ ِل ّ ِبرالل‬ ُ ُ ‫عب‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ ُ ‫د إ ِل ّ إ ِّيرا‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ه‬ َ ، ‫ه‬ ّ ‫ق‬ َ ْ ‫ه ال‬ ُ ‫ض‬ ‫ه‬ ُ ‫ه الث َّنرا‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ْ ‫ء ال‬ ْ ّ ‫ه الن‬ َ ‫ح‬ ُ ‫س‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ن‬ ُ َ ‫ول‬ ُ َ ‫ول‬ َ ‫ع‬ ُ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ول‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ‫و ك‬ .) َ ْ ‫ي ال‬ ‫ة‬ ُ ْ ‫م ل َ ت َأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ُ ّ ‫ه إ ِل‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫و ال‬ ُ ‫قّيو‬ ُ ُ ‫خذ‬ َ َ ‫ه ل َ إ ِل‬ ُ ّ ‫الل‬ َ ‫ه‬ ّ ‫ح‬ َ ‫في ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫وا‬ ٌ ‫و‬ ّ ‫في ال‬ َ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫م ل‬ ْ َ ‫ت‬ َ ‫مرا‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ َ ِ َ ‫ش‬ ْ َ ‫ذ ي ي‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ه إ ِل ّ ب ِإ ِذْن‬ ِ ّ ‫ذا ال‬ ْ َ‫ه ي‬ ُ ‫ف‬ َ ْ ‫مرا ب َي‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ُ َ‫عن ْد‬ َ َ ُ ‫حي‬ َ ْ ‫خل‬ َ ِ‫ن ب‬ ‫ن‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫مرا‬ ِ ُ ‫ول َ ي‬ ِ ‫ء‬ ِ ْ ‫أي‬ َ ‫طو‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬ َ ‫و‬ ْ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫دي‬ َ ‫مرا‬ ‫ت‬ َ ‫شرا‬ ِ ِ ‫وا‬ ِ ‫ع ك ُْر‬ ِ ‫و‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ ‫س‬ ُ ّ ‫سي‬ َ ِ ‫ه إ ِل ّ ب‬ َ ‫مرا‬ َ ‫ء‬ . dengan memurnikan ibadah kepadaNya. An-Nasai. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. tidak ada sekutu bagiNya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Muslim) Membaca ayat Qursi setiap selesai solat fardu (“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.” (HR. sekalipun orang-orang kafir sama benci.ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ‫ع‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫مران‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ّ ‫ َالل‬، ‫دي ُْر‬ َ َ‫م ل‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ َ ْ ‫ول َ ي َن‬ َ ‫ع‬ ‫ذا‬ ْ َ ‫مرا أ‬ ُ ‫ف‬ ْ َ ‫من‬ ْ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ْ ‫عطَي‬ َ ‫مرا‬ َ ِ‫ي ل‬ ُ َ ‫ول‬ َ ِ‫ل‬ َ ، ‫ت‬ َ ، ‫ت‬ َ ِ‫عط‬ َ ْ ‫من‬ . Bagi-Nya nikmat. Bukhari dan Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ول‬ َ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ َ ‫ ل‬. dan Ibnus Sinni. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. tidak yang menghalanginya masuk Syurga selain mati. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. anugerah dan pujaan yang baik. BagiNya kerajaan dan pujaan. Ya Allah.‫د‬ ِ ‫د‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ك ال‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ال‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. Sahih menurut Al-Albani. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah.

‫د‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.” َ َ ْ ‫ب ال‬ ُ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫عو‬ ‫شّر‬ َ ‫مرا‬ ُ َ‫ل أ‬ ِ ‫و‬ ِ .‫س‬ ِ ّ َ ِ َ ِ ِ َ ‫ن‬ ‫في‬ َ ْ ‫س ال‬ ِ ‫س‬ ِ ّ ‫ال‬. Sahih Tirmizi. Lihat pula Fathul Baari 9/62. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Yang Maha Esa. dari kejahatan makhluk-Nya. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita.ِ ْ ‫و‬ ْ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫و‬ َ ُ ‫ذ ي ي‬ َ ‫س‬ َ ْ ‫شّر ال‬ ِ ‫س‬ ِ ‫خّنرا‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ن ال‬ (×3) . yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. dan dari kejahatankejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.‫س‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫عو‬ ُ ِ ّ ّ ِ َ ‫إ ِل‬. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.(‫س )النراس‬ ‫والّنرا‬ ‫ة‬ ‫ر الّنرا‬ ‫دو‬ ِ ّ ‫جن‬ ِ .‫ق‬ ِ ‫فل‬ َ َ ‫ع‬ ّ ّ ‫شّر الن‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫ق إ‬ ‫قد‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫فراَثرا‬ ِ ‫و‬ ِ ‫غرا‬ ُ ْ ‫في ال‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬ َ . Allah adalah Ilah yang bergantung kepadaNya segala urusan.‫د‬ ‫ح‬ ِ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ُ ‫ل‬ َ ُ ُ‫ه ك‬ (×3) .) َ ‫هو الل ّه أ‬ َ َ ّ ُ ْ ‫ق‬ ‫م ُيوَلد‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ . Membaca surah Al-Ikhlas.(‫د )الخل(ص‬ ‫ف‬ .‫س‬ ِ . An-Nasai. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.‫ب‬ َ ‫ذا‬ ٍ ‫س ق‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫د إ‬ (×3) . Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia.” َ‫ل أ‬ ُ ْ ‫ق‬ ُ ‫ه الّنراس‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ . Abu Daud. dari jin dan manusia. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. tidak mengantuk dan tidak tidur.ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.(‫د )الفلق‬ ٍ ‫س ق‬ ِ ‫حرا‬ ِ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ذا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ . dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.َ ‫وال‬ ْ ُ َ ْ ُ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ئو‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ُ ِ ِ ‫ع‬ َ ْ ‫ي ال‬ َ ُ َ ُ ُ ‫ظي‬ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ .” (Al-Baqarah: 255). Sembahan manusia. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(255 :‫)البقرة‬ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Raja manusia.ْ ٌ ‫ح‬ َ ‫وا أ‬ ْ ُ ‫م ي َك‬ ُ َ‫ن ل‬ ْ َ ‫ول‬ ً َ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah.‫س‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫م‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.‫ق‬ ّ ‫ذ ب َِر‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫شّر‬ َ .” . Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai solat fardu (HR.

Nabi hanya berzikir) . Sahih Abu Daud dan An-Nasai) Adapun berdoa selepas selesai solat. warhamnii.” (HR. sedangkan ketika sujud bersungguhsungguhlah dalam berdoa. Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud: 'Allahummagfilii. rahmatillah aku. niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Bukhari dan Muslim) َ َ ِ‫ذ ب‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ُ ‫و‬ . warzuqnii. selepas solat . aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit hutang. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati.” (HR. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah) َ ِ ‫عَبرادَت‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ ‫و‬ . wahdinii. agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. wajburnii. tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.Cara Berdoa Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah.” (HR. syukur kepadaMu dan ibadah yang baik untuk-Mu. duduk di antara dua sujud dan selepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sebelum salam. cukupilah aku. maka perbanyaklah doa (ketika itu)" (H/R Muslim) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: "Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki" Dalam lafaz yang lain: "Kemudian pilihlah doa yang paling disukai lalu berdoa" (H/R Sahihain) "Ya Allah. berilah hidayah kepadaku. Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujud. berilah rezeki kepadaku dan maafkanlah aku" Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda: "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu. wa'aafinii' ertinya "Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah.‫ك‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ِ َ‫م أ‬ ُ ‫و‬ ْ ‫ح‬ ُ ّ ‫َالل‬ ّ ‫ه‬ َ ، ‫ك‬ َ ، ‫ك‬ ْ ّ ‫عن‬ ِ ْ ‫شك‬ ِ ْ ‫عَل ى ِذك‬ ِ ‫س‬ “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu. (Wallahu a’lam.‫ر‬ ُ َ ‫وأ‬ َ ّ ‫جن‬ ِ ‫ك‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ ‫يأ‬ ُ ّ ‫َالل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ة‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ِ ‫ن الّنرا‬ “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu.