11388736 Zikir Wirid Doa Selepas Solat Sembahyang Fardhu Yang Benar

” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat Maghrib dan Subuh. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan.ZIKIR LEPAS SOLAT (Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH) َ (3x) ‫ه‬ ْ َ ‫ست‬ ِ ‫غ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫فُر الل‬ َ ‫َالل ّه‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ت َيرا‬ ‫ذا‬ ِ ‫و‬ ُ َ ‫سل‬ ُ َ ‫سل‬ َ ْ ‫ ت ََبراَرك‬، ‫م‬ َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ك ال‬ ّ ‫ت ال‬ ّ ُ َ ، ‫م‬ َ ‫جل‬ . Maha Suci Engkau. Tirmizi.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ِ ُ ‫وي‬ ْ ُ‫د ي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ ‫مي‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ْ ِ ‫حي‬ (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai solat.” (HR. Dan Allah Maha Besar. Ahmad) ) ‫ه أ َك ْب َُر‬ ُ ‫ الل‬: (× 33) ‫ه‬ ِ ّ ‫د ل ِل‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ ال‬: ْ ‫ح‬ (× 33 (× 33) ‫ه‬ ِ ‫ن الل‬ َ ‫حرا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . (33 kali).” (dibaca tiga kali). dan dariMu keselamatan. Engkau pemberi keselamatan. tiada sekutu bagiNya.” (HR. bagi-Nya segala puja. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.‫م‬ ‫وا ْل ِك َْرا‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ ِ ِ “Aku minta ampun kepada Allah. Muslim) . BagiNya pujaan. bagiNya kerajaan. tidak ada sekutu bagiNya. akan diampuni kesalahannya. BagiNya kerajaan. Lantas membaca: “Ya Allah. sekalipun seperti buih di laut.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ َ ْ “Maha Suci Allah. 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ .” (HR. segala puji bagi Allah. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. tidak ada sekutu bagiNya. anugerah dan pujaan yang baik. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. sekalipun orang-orang kafir sama benci.” (HR. dengan memurnikan ibadah kepadaNya.‫ن‬ ‫فُر‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫كرا‬ ِ ِ ‫خل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫ه الدّي‬ َ ْ ‫صي‬ َ ‫ر‬ ُ َ‫ن ل‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫إ ِل ّ الل‬ ْ ْ َ ِ “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah. Bagi-Nya nikmat. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Bukhari dan Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ول‬ َ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ َ ‫ ل‬.‫دي ُْر‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ ُ ، ‫ه‬ َ ‫و‬ ِ ‫ة إ ِل ّ ِبرالل‬ ُ ُ ‫عب‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ ُ ‫د إ ِل ّ إ ِّيرا‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ه‬ َ ، ‫ه‬ ّ ‫ق‬ َ ْ ‫ه ال‬ ُ ‫ض‬ ‫ه‬ ُ ‫ه الث َّنرا‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ْ ‫ء ال‬ ْ ّ ‫ه الن‬ َ ‫ح‬ ُ ‫س‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ن‬ ُ َ ‫ول‬ ُ َ ‫ول‬ َ ‫ع‬ ُ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ول‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ‫و ك‬ . Yang Maha Esa. Sahih menurut Al-Albani. tidak yang menghalanginya masuk Syurga selain mati. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah.” HR.” (HR.ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ‫ع‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫مران‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ّ ‫ َالل‬، ‫دي ُْر‬ َ َ‫م ل‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ َ ْ ‫ول َ ي َن‬ َ ‫ع‬ ‫ذا‬ ْ َ ‫مرا أ‬ ُ ‫ف‬ ْ َ ‫من‬ ْ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ْ ‫عطَي‬ َ ‫مرا‬ َ ِ‫ي ل‬ ُ َ ‫ول‬ َ ِ‫ل‬ َ ، ‫ت‬ َ ، ‫ت‬ َ ِ‫عط‬ َ ْ ‫من‬ .) َ ْ ‫ي ال‬ ‫ة‬ ُ ْ ‫م ل َ ت َأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ُ ّ ‫ه إ ِل‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫و ال‬ ُ ‫قّيو‬ ُ ُ ‫خذ‬ َ َ ‫ه ل َ إ ِل‬ ُ ّ ‫الل‬ َ ‫ه‬ ّ ‫ح‬ َ ‫في ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫وا‬ ٌ ‫و‬ ّ ‫في ال‬ َ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫م ل‬ ْ َ ‫ت‬ َ ‫مرا‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ َ ِ َ ‫ش‬ ْ َ ‫ذ ي ي‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ه إ ِل ّ ب ِإ ِذْن‬ ِ ّ ‫ذا ال‬ ْ َ‫ه ي‬ ُ ‫ف‬ َ ْ ‫مرا ب َي‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ُ َ‫عن ْد‬ َ َ ُ ‫حي‬ َ ْ ‫خل‬ َ ِ‫ن ب‬ ‫ن‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫مرا‬ ِ ُ ‫ول َ ي‬ ِ ‫ء‬ ِ ْ ‫أي‬ َ ‫طو‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬ َ ‫و‬ ْ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫دي‬ َ ‫مرا‬ ‫ت‬ َ ‫شرا‬ ِ ِ ‫وا‬ ِ ‫ع ك ُْر‬ ِ ‫و‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ ‫س‬ ُ ّ ‫سي‬ َ ِ ‫ه إ ِل ّ ب‬ َ ‫مرا‬ َ ‫ء‬ . BagiNya kerajaan dan pujaan. tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Muslim) Membaca ayat Qursi setiap selesai solat fardu (“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. An-Nasai. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal solehnya).‫د‬ ِ ‫د‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ك ال‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ال‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. dan Ibnus Sinni.

Abu Daud. Raja manusia. Sembahan manusia.‫د‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬.ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(‫س )النراس‬ ‫والّنرا‬ ‫ة‬ ‫ر الّنرا‬ ‫دو‬ ِ ّ ‫جن‬ ِ .‫س‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫عو‬ ُ ِ ّ ّ ِ َ ‫إ ِل‬. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. dari kejahatan makhluk-Nya.ْ ٌ ‫ح‬ َ ‫وا أ‬ ْ ُ ‫م ي َك‬ ُ َ‫ن ل‬ ْ َ ‫ول‬ ً َ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.(‫د )الخل(ص‬ ‫ف‬ .َ ‫وال‬ ْ ُ َ ْ ُ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ئو‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ُ ِ ِ ‫ع‬ َ ْ ‫ي ال‬ َ ُ َ ُ ُ ‫ظي‬ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ . Sahih Tirmizi.‫س‬ ِ .‫س‬ ِ ّ َ ِ َ ِ ِ َ ‫ن‬ ‫في‬ َ ْ ‫س ال‬ ِ ‫س‬ ِ ّ ‫ال‬.‫س‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫م‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh.(‫د )الفلق‬ ٍ ‫س ق‬ ِ ‫حرا‬ ِ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ذا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ .‫ق‬ ّ ‫ذ ب َِر‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫شّر‬ َ . Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai solat fardu (HR.‫د‬ ‫ح‬ ِ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ُ ‫ل‬ َ ُ ُ‫ه ك‬ (×3) . Lihat pula Fathul Baari 9/62. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.” (Al-Baqarah: 255).‫ب‬ َ ‫ذا‬ ٍ ‫س ق‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫د إ‬ (×3) . dan dari kejahatankejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.” َ َ ْ ‫ب ال‬ ُ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫عو‬ ‫شّر‬ َ ‫مرا‬ ُ َ‫ل أ‬ ِ ‫و‬ ِ .” َ‫ل أ‬ ُ ْ ‫ق‬ ُ ‫ه الّنراس‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ . Membaca surah Al-Ikhlas.ِ ْ ‫و‬ ْ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫و‬ َ ُ ‫ذ ي ي‬ َ ‫س‬ َ ْ ‫شّر ال‬ ِ ‫س‬ ِ ‫خّنرا‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ن ال‬ (×3) . Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.” . Katakanlah: Dialah Allah. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. dari jin dan manusia. tidak mengantuk dan tidak tidur. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.(255 :‫)البقرة‬ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Allah adalah Ilah yang bergantung kepadaNya segala urusan. Yang Maha Esa. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. An-Nasai. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita.) َ ‫هو الل ّه أ‬ َ َ ّ ُ ْ ‫ق‬ ‫م ُيوَلد‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ . dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.‫ق‬ ِ ‫فل‬ َ َ ‫ع‬ ّ ّ ‫شّر الن‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫ق إ‬ ‫قد‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫فراَثرا‬ ِ ‫و‬ ِ ‫غرا‬ ُ ْ ‫في ال‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬ َ .

aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. maka perbanyaklah doa (ketika itu)" (H/R Muslim) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: "Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki" Dalam lafaz yang lain: "Kemudian pilihlah doa yang paling disukai lalu berdoa" (H/R Sahihain) "Ya Allah. berilah hidayah kepadaku. duduk di antara dua sujud dan selepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sebelum salam. berilah rezeki kepadaku dan maafkanlah aku" Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda: "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu. (Wallahu a’lam. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit hutang.‫ك‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ِ َ‫م أ‬ ُ ‫و‬ ْ ‫ح‬ ُ ّ ‫َالل‬ ّ ‫ه‬ َ ، ‫ك‬ َ ، ‫ك‬ ْ ّ ‫عن‬ ِ ْ ‫شك‬ ِ ْ ‫عَل ى ِذك‬ ِ ‫س‬ “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu.Nabi hanya berzikir) . Ya Allah. warzuqnii.” (HR. Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud: 'Allahummagfilii.” (HR. cukupilah aku. niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud.Cara Berdoa Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah. syukur kepadaMu dan ibadah yang baik untuk-Mu. wahdinii. tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. wa'aafinii' ertinya "Ya Allah ampunilah aku.” (HR. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah) َ ِ ‫عَبرادَت‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ ‫و‬ .‫ر‬ ُ َ ‫وأ‬ َ ّ ‫جن‬ ِ ‫ك‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ ‫يأ‬ ُ ّ ‫َالل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ة‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ِ ‫ن الّنرا‬ “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu. rahmatillah aku. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. sedangkan ketika sujud bersungguhsungguhlah dalam berdoa. Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujud. selepas solat . warhamnii. Bukhari dan Muslim) َ َ ِ‫ذ ب‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ُ ‫و‬ . agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka. Sahih Abu Daud dan An-Nasai) Adapun berdoa selepas selesai solat. wajburnii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful