Lantas membaca: “Ya Allah.” (HR.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai solat.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ِ ُ ‫وي‬ ْ ُ‫د ي‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ْ ‫مي‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ْ ِ ‫حي‬ (Dibaca 10x fardu maghrib dan subuh. BagiNya pujaan. segala puji bagi Allah. dan dariMu keselamatan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Engkau pemberi keselamatan. bagiNya kerajaan. Tirmizi. Ahmad) ) ‫ه أ َك ْب َُر‬ ُ ‫ الل‬: (× 33) ‫ه‬ ِ ّ ‫د ل ِل‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ ال‬: ْ ‫ح‬ (× 33 (× 33) ‫ه‬ ِ ‫ن الل‬ َ ‫حرا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . tidak ada sekutu bagiNya. Maha Suci Engkau. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.ZIKIR LEPAS SOLAT (Sesuai tuntunan Nabi yang diambil dari HADIS-HADIS yang SAHIH) َ (3x) ‫ه‬ ْ َ ‫ست‬ ِ ‫غ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫فُر الل‬ َ ‫َالل ّه‬ َ ْ ‫من‬ َ ‫ت َيرا‬ ‫ذا‬ ِ ‫و‬ ُ َ ‫سل‬ ُ َ ‫سل‬ َ ْ ‫ ت ََبراَرك‬، ‫م‬ َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ك ال‬ ّ ‫ت ال‬ ّ ُ َ ، ‫م‬ َ ‫جل‬ . Muslim) . sekalipun seperti buih di laut. tiada sekutu bagiNya.” (dibaca tiga kali).” (HR. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa.‫م‬ ‫وا ْل ِك َْرا‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ ِ ِ “Aku minta ampun kepada Allah. 3x fardu lain) “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. akan diampuni kesalahannya. wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.” Dibaca sepuluh kali setiap sesudah solat Maghrib dan Subuh. Dan Allah Maha Besar. (33 kali). Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ . bagi-Nya segala puja.‫دي ُْر‬ ٍ ‫ي ق‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫د‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ َ ْ “Maha Suci Allah. BagiNya kerajaan.” (HR.

dengan memurnikan ibadah kepadaNya. anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Muslim) Membaca ayat Qursi setiap selesai solat fardu (“Barangsiapa membacanya setiap selesai solat.‫د‬ ِ ‫د‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ك ال‬ ّ ‫ج‬ َ ْ ‫ال‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa.” HR. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Sahih menurut Al-Albani. tidak yang menghalanginya masuk Syurga selain mati. Bukhari dan Muslim) ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ول‬ َ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ َ ‫ ل‬. tidak ada sekutu bagiNya.ُ ْ ‫مل‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ه ل‬ ‫ه‬ ْ ‫و‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫ه ال‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ ُ َ ‫حد‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ل َ إ َِلهـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ش‬ َ ‫ء‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫عَل ى ك‬ ‫ع‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫و‬ ُ ‫و‬ ِ ‫ق‬ َ ِ ‫مران‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ُ ّ ‫ َالل‬، ‫دي ُْر‬ َ َ‫م ل‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ َ ْ ‫ول َ ي َن‬ َ ‫ع‬ ‫ذا‬ ْ َ ‫مرا أ‬ ُ ‫ف‬ ْ َ ‫من‬ ْ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ْ ‫عطَي‬ َ ‫مرا‬ َ ِ‫ي ل‬ ُ َ ‫ول‬ َ ِ‫ل‬ َ ، ‫ت‬ َ ، ‫ت‬ َ ِ‫عط‬ َ ْ ‫من‬ . tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah.‫دي ُْر‬ ُ ‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ ‫د‬ ْ ‫ش‬ ُ ، ‫ه‬ َ ‫و‬ ِ ‫ة إ ِل ّ ِبرالل‬ ُ ُ ‫عب‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ ُ ‫د إ ِل ّ إ ِّيرا‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ه‬ َ ، ‫ه‬ ّ ‫ق‬ َ ْ ‫ه ال‬ ُ ‫ض‬ ‫ه‬ ُ ‫ه الث َّنرا‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ْ ‫ء ال‬ ْ ّ ‫ه الن‬ َ ‫ح‬ ُ ‫س‬ َ ‫ ل َ إ َِلهـ‬، ‫ن‬ ُ َ ‫ول‬ ُ َ ‫ول‬ َ ‫ع‬ ُ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ َ ‫ة‬ َ ‫ول‬ َ ْ ‫ه ال‬ َ‫و ك‬ .‫ن‬ ‫فُر‬ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫كرا‬ ِ ِ ‫خل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫ه الدّي‬ َ ْ ‫صي‬ َ ‫ر‬ ُ َ‫ن ل‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫إ ِل ّ الل‬ ْ ْ َ ِ “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah. tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya nikmat. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal solehnya). BagiNya kerajaan dan pujaan. Ya Allah.) َ ْ ‫ي ال‬ ‫ة‬ ُ ْ ‫م ل َ ت َأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ُ ّ ‫ه إ ِل‬ ِ ‫ه‬ َ ْ ‫و ال‬ ُ ‫قّيو‬ ُ ُ ‫خذ‬ َ َ ‫ه ل َ إ ِل‬ ُ ّ ‫الل‬ َ ‫ه‬ ّ ‫ح‬ َ ‫في ال‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫مرا‬ ِ ‫وا‬ ٌ ‫و‬ ّ ‫في ال‬ َ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫م ل‬ ْ َ ‫ت‬ َ ‫مرا‬ ْ َ ‫ول َ ن‬ َ ِ َ ‫ش‬ ْ َ ‫ذ ي ي‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ه إ ِل ّ ب ِإ ِذْن‬ ِ ّ ‫ذا ال‬ ْ َ‫ه ي‬ ُ ‫ف‬ َ ْ ‫مرا ب َي‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ُ َ‫عن ْد‬ َ َ ُ ‫حي‬ َ ْ ‫خل‬ َ ِ‫ن ب‬ ‫ن‬ ٍ ‫ي ق‬ َ ‫مرا‬ ِ ُ ‫ول َ ي‬ ِ ‫ء‬ ِ ْ ‫أي‬ َ ‫طو‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬ َ ‫و‬ ْ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫دي‬ َ ‫مرا‬ ‫ت‬ َ ‫شرا‬ ِ ِ ‫وا‬ ِ ‫ع ك ُْر‬ ِ ‫و‬ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ َ ‫س‬ ّ ‫ه ال‬ َ ‫س‬ ُ ّ ‫سي‬ َ ِ ‫ه إ ِل ّ ب‬ َ ‫مرا‬ َ ‫ء‬ . Yang Maha Esa. sekalipun orang-orang kafir sama benci. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (HR. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. dan Ibnus Sinni.” (HR. An-Nasai.

‫د‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.‫س‬ ُ ‫ص‬ ْ ‫م‬ ُ ِ َ ِ ِ ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi.) َ ‫هو الل ّه أ‬ َ َ ّ ُ ْ ‫ق‬ ‫م ُيوَلد‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ . Sahih Tirmizi. Katakanlah: Dialah Allah. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Allah adalah Ilah yang bergantung kepadaNya segala urusan. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.” .” َ َ ْ ‫ب ال‬ ُ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫عو‬ ‫شّر‬ َ ‫مرا‬ ُ َ‫ل أ‬ ِ ‫و‬ ِ . Abu Daud. Yang Maha Esa. Lihat pula Fathul Baari 9/62.(‫د )الفلق‬ ٍ ‫س ق‬ ِ ‫حرا‬ ِ ‫و‬ َ ‫س‬ َ ‫ذا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ َ .(‫د )الخل(ص‬ ‫ف‬ . dari jin dan manusia. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.‫ق‬ ّ ‫ذ ب َِر‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫شّر‬ َ . Membaca surah Al-Ikhlas. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai solat fardu (HR. An-Nasai. Sembahan manusia.‫د‬ ‫ح‬ ِ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ُ ‫ل‬ َ ُ ُ‫ه ك‬ (×3) .َ ‫وال‬ ْ ُ َ ْ ُ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ئو‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ِ ُ ِ ِ ‫ع‬ َ ْ ‫ي ال‬ َ ُ َ ُ ُ ‫ظي‬ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ . tidak mengantuk dan tidak tidur.ِ ْ ‫و‬ ْ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫و‬ َ ُ ‫ذ ي ي‬ َ ‫س‬ َ ْ ‫شّر ال‬ ِ ‫س‬ ِ ‫خّنرا‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫ن ال‬ (×3) .‫ب‬ َ ‫ذا‬ ٍ ‫س ق‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫د إ‬ (×3) .(‫س )النراس‬ ‫والّنرا‬ ‫ة‬ ‫ر الّنرا‬ ‫دو‬ ِ ّ ‫جن‬ ِ . dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.” (Al-Baqarah: 255). Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.ْ ٌ ‫ح‬ َ ‫وا أ‬ ْ ُ ‫م ي َك‬ ُ َ‫ن ل‬ ْ َ ‫ول‬ ً َ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.ِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.‫س‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫عو‬ ُ ِ ّ ّ ِ َ ‫إ ِل‬. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh.” َ‫ل أ‬ ُ ْ ‫ق‬ ُ ‫ه الّنراس‬ ‫نرا‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ .‫س‬ ِ . Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dari kejahatan makhluk-Nya.(255 :‫)البقرة‬ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Raja manusia. dan dari kejahatankejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita.‫س‬ ِ ّ َ ِ َ ِ ِ َ ‫ن‬ ‫في‬ َ ْ ‫س ال‬ ِ ‫س‬ ِ ّ ‫ال‬.‫ق‬ ِ ‫فل‬ َ َ ‫ع‬ ّ ّ ‫شّر الن‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ِ‫ق إ‬ ‫قد‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫فراَثرا‬ ِ ‫و‬ ِ ‫غرا‬ ُ ْ ‫في ال‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬ َ .

Sahih Abu Daud dan An-Nasai) Adapun berdoa selepas selesai solat. syukur kepadaMu dan ibadah yang baik untuk-Mu.‫ك‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ِ َ‫م أ‬ ُ ‫و‬ ْ ‫ح‬ ُ ّ ‫َالل‬ ّ ‫ه‬ َ ، ‫ك‬ َ ، ‫ك‬ ْ ّ ‫عن‬ ِ ْ ‫شك‬ ِ ْ ‫عَل ى ِذك‬ ِ ‫س‬ “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu.Cara Berdoa Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa semasa solat sebagaimana disunnahkan untuk berdoa sama ada ketika solat fardhu ataupun solat sunnah. Bukhari dan Muslim) َ َ ِ‫ذ ب‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ُ ‫و‬ .” (HR. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa dan terbelit hutang. wajburnii. tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. cukupilah aku. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. wahdinii. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Ya Allah. sedangkan ketika sujud bersungguhsungguhlah dalam berdoa. (Wallahu a’lam.‫ر‬ ُ َ ‫وأ‬ َ ّ ‫جن‬ ِ ‫ك‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ ‫يأ‬ ُ ّ ‫َالل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ة‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ِ ‫ن الّنرا‬ “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu. maka perbanyaklah doa (ketika itu)" (H/R Muslim) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu bahawa: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan tasyahud kepadanya berkata: "Kemudian hendaknya seseorang memilih permintaan yang dia kehendaki" Dalam lafaz yang lain: "Kemudian pilihlah doa yang paling disukai lalu berdoa" (H/R Sahihain) "Ya Allah.” (HR.Nabi hanya berzikir) . niscaya segera dikabulkan untuk kalian" (H/R Muslim) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. duduk di antara dua sujud dan selepas tasyahud dan selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sebelum salam. selepas solat . warhamnii. rahmatillah aku. Telah diriwayatkan pula bahwa beliau berdoa ketika duduk di antara dua sujud: 'Allahummagfilii. berilah hidayah kepadaku. Abu Daud dan lihat Sahih Ibnu Majah) َ ِ ‫عَبرادَت‬ َ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ ‫و‬ . Nabi telah menunjukkan contoh cara berdoa dalam solat iaitu ketika sujud. agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepadaMu dari Neraka. wa'aafinii' ertinya "Ya Allah ampunilah aku. berilah rezeki kepadaku dan maafkanlah aku" Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam juga bersabda: "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb-mu. warzuqnii.” (HR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful