http://www.moe.gov.my/v/soalan-lazim-view?

id=166&keyword=&page=5& Soalan Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pendidikan Inklusif? Jawapan Program Pendidikan Inklusif merupakan satu program pendidikan untuk murid berkeperluan khas yang boleh belajar bersama-sama murid arus perdana, di kelas arus perdana.

http://notagurupelatih.blogspot.com/2012/05/pendidikan-inklusif.html

Pendidikan Inklusif
Merupakan kanak-kanak bekeperluan khas yang dimasukkan ke dalam sistem pendidikan bersama kanak-kanak biasa. Prinsipnya untuk memberikan peluang dan pengalaman yang sama seperti pelajar biasa. Mewujudkan peluang murid untuk bergaul, menjadi ahli ahli dan mendapatkan akses pendidikan yang sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful