BANCI PENDUDUK DAN PERUMAHAN MALAYSIA 2010 (BANCI 2010) RALAT LAPORAN TABURAN PENDUDUK DAN CIRI-CIRI

ASAS DEMOGRAFI 2010 1. Pendahuluan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) merupakan banci kelima yang dilaksanakan sejak tertubuhnya Malaysia pada tahun 1963. Banci sebelum ini telah dijalankan pada tahun 1970, 1980, 1991 dan 2000. Banci merupakan projek statistik yang besar telah dijalankan bagi menghasilkan data yang berguna untuk perancangan dan pelaksanaan dasar pembangunan negara. 2. Ringkasan Penemuan Banci 2010 menunjukkan jumlah penduduk Malaysia adalah 28.3 juta, berbanding 23.3 juta pada tahun 2000 (Carta 1). Ini memberikan purata kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 2.0 peratus untuk tempoh 2000-2010. Kadar ini adalah lebih rendah berbanding 2.6 peratus bagi tempoh 1991-2000 (Carta 2). Negeri yang mencatatkan kadar pertumbuhan tertinggi bagi tempoh 2000-2010 ialah W. P. Putrajaya (17.8%), diikuti oleh Selangor (2.7%), Melaka (2.6%) dan Sabah (2.1%). Antara negeri yang mengalami kadar pertumbuhan yang rendah ialah Terengganu (1.4%), Perak (1.4%), W. P. Labuan (1.3%) dan Perlis (1.2%).

3. Taburan penduduk Taburan penduduk mengikut negeri menunjukkan Selangor sebagai negeri yang mempunyai penduduk paling ramai (5.46 juta), diikuti oleh Johor (3.35 juta) dan Sabah (3.21 juta). Sumbangan negeri tersebut kepada jumlah penduduk Malaysia ialah 42.4 peratus. Negeri yang mempunyai penduduk paling sedikit ialah W. P. Putrajaya (72,413) dan W. P. Labuan (86,908).

490 orang) dan W. Antara negeri yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi ialah W. P. Kepadatan penduduk memberikan gambaran yang berbeza berbanding taburan penduduk. Putrajaya (1. .4. Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk Malaysia ialah 86 orang bagi setiap kilometer persegi pada tahun 2010 berbanding 71 orang pada tahun 2000.478 orang). Pulau Pinang (1. Kuala Lumpur (6.891 orang). Selangor yang mempunyai penduduk paling ramai hanya menduduki tangga kelima dari segi kepadatan penduduk dengan 674 orang setiap kilometer persegi. P.

Pahang (50. Kuala Lumpur dan W.4 peratus dan 90.0 peratus pada 2010 berbanding 62.5%) dan Perlis (51.5. P. Selain daripada W.8 peratus (Carta 6). .0 peratus pada 2000 (Carta 5). P.4%). negeri yang mencatatkan paras urbanisasi yang rendah ialah Kelantan (42. Putrajaya dengan paras urbanisasi 100 peratus.4%). Sebaliknya. perkadaran penduduk bandar meningkat kepada 71. negeri lain yang mencatatkan paras urbanisasi yang tinggi adalah Selangor dan Pulau Pinang masing-masing 91. Urbanisasi Seiring dengan perkembangan pembangunan negara.

Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63. manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.5 peratus di Sabah. .2 peratus bukan warganegara.3 juta yang merangkumi 91. India (7.8 peratus warganegara dan 8. Iban mencatatkan 30.7%). Cina (24. Komposisi etnik Jumlah penduduk Malaysia adalah 28. Di kalangan warganegara Malaysia.6%).6.1 peratus.4%).3%) dan Lain-lain (0.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67.

Umur Perkadaran penduduk Malaysia di bawah umur 15 tahun menurun kepada 27.6 tahun pada 2000 kepada 26. Sebaliknya.5 peratus.8 peratus.3 peratus daripada 62.6 peratus berbanding 33.1 peratus berbanding 3. manakala nisbah tanggungan menurun daripada 59. Ini menyebabkan umur penengah meningkat daripada 23.7.3 peratus pada 2000. Perkadaran penduduk berumur 65 tahun dan lebih juga bertambah kepada 5.2 peratus kepada 48.2 tahun pada 2010. . perkadaran penduduk umur bekerja (15 hingga 64 tahun) meningkat kepada 67.9 peratus pada 2000. Trend indikator ini selari dengan peralihan struktur umur ke arah penuaan penduduk di Malaysia.

8. Situasi ini sama seperti yang diperoleh pada tahun 2000 (104). Sabah (107). P. W. Negeri Sembilan (107). . Nisbah lelaki berbanding perempuan secara relatifnya adalah tinggi bagi Pahang (113). bilangan lelaki kurang daripada perempuan bagi W. Sebaliknya. P. Nisbah jantina Bilangan lelaki melebihi perempuan dengan nisbah jantina 106 (Carta 9). Putrajaya (89) dan Perlis (97) seperti ditunjukkan dalam Carta 10. Labuan (107) dan Sarawak (106). Selangor (107). Johor (112).

1 peratus manakala yang berkahwin 59.2%). Taraf perkahwinan Pada 2010.1 tahun pada 2000. .7 tahun berbanding 25. Namun. Umur min perkahwinan pertama bagi lelaki menurun kepada 28.6 peratus.9.8%) adalah lebih tinggi sedikit berbanding perempuan (32. Sebaliknya.8 peratus dan 59.6 tahun pada 2000. Perkadaran lelaki yang belum pernah berkahwin (37. penduduk berumur 15 tahun dan lebih yang belum pernah berkahwin adalah 35.0 tahun berbanding 28. perkadaran lelaki dan perempuan yang berkahwin adalah hampir sama masing-masing 59.4 peratus. umur bagi perempuan meningkat kepada 25.

2%) dan Hindu (6.10.8%). . antara agama lain yang dianuti adalah Buddha (19. Agama Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.3 peratus. Sebagai negara berbilang kaum.3%). Kristian (9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful