SOALAN STPM 2005 HINGGA 2011 KATA KUNCI: BINCANGKAN 01:Penggunaan kad kredit bertujuan untuk memudahkan urus

niaga. Namun begitu, penggunaanya tanpa kawalan boleh mengundang pelbagai masalah. Bincangkan penyataan ini ( stpm 2010) : KAD KREDIT ISU : A) KEBAIKAN KAD KREDIT fokus kj

B) KEBURUKAN KAD KREDIT : 2A + 3B / 3A + 2B

02: Pengurusan sisa pertanian secara saintifik banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Bincangkan penyataan ini. : PENGURUSAN SISA PEPEJAL SCR SAINTIFIK isu : A) MANFAAT SISA PERTANIAN DIURUS SECARA SAINTIFIK fokus kj

: : A) 5 + 0

03:Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya.(2008) : PERKHIDMATAN DALAM TALIAN / ONLINE isu : A)KEBAIKAN fokus kj

: B) MASALAH : 2A + 3B / 3A + 2B

04: Kesepaduan sektor pelancongan dengan alam semula jadi boleh mencetuskan aktiviti pelancongan yang dapat memberikan manfaat kpd negara. Langkah2 yg sewajarnya perlu memastikan aktiviti ini berterusan. Bincangkan pernyataan ini.(2008) : EKO PELANCONGAN isu : A) MANFAAT fokus kj

: B) LANGKAH2 : 2A + 3B / 3A + 2B

05: Kawasan tanah bencah (wetlands) amat kepenting kepada alam sekitar. Bincangkan penyataan ini.(2008) : KAWASAN WETLANDS isu : A)KEPENTINGAN KAW. TANAH BENCAH/WETLAND/PAYA fokus kj

: : A)5 +0-

06: Masalah jerebu dan kemerosotan kualiti udara di negara ini adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan yang memudaratkan.Bincangkan penyataan ini.(2008) : JEREBU isu : A)PUNCA PERBUATAN MANUSIA fokus kj

: B) KESAN JEREBU : 2A + 3B / 3A + 2B

07: Belakangan ini banyak terdapat perumahan yang terbengkalai diseluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak.Langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. Bincangkan(2007) : PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI isu : A) KESAN NEGATIF fokus : B) LANGKAH2 : 2A + 3B / 3A + 2B kj

08: Nuklear biasanya dikaitkan dengan kemusnahan dan kecelakaan, namun hasil penyelidikan pakar2 dalam bidang ini telah mengubah persepsi terhadapnya. Bincangkan.(2007) : TEKNOLOGI NUKLERA isu : A) KEBURUKAN NUKLEAR fokus : B) KEBAIKAN NUKLEAR : 2A + 3B / 3A + 2B kj

Justeru.09: Tanaman ubah suai genetik didapati berupaya meningkatkan sektor pertanian negara. namun pada masa yang sama tanaman ini turut menimbulkan pelbagai kesan negatif. Bincangkan peribahasa ini dalam konteks Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni yang telah dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini. Bincangkan.(2006) : PLKN isu : A) RASIONAL fokus : B) CARA2 LAIN : 2A + 3B / 3A + 2B kj 11: Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan untuk merealisasikan konsep mesra alam bagi mengatasi masalah alam sekiatar.(2007) : BIOTEKNOLOI/UBAH SUAI GENETIK isu : A) KESAN POSITF fokus : B) KESAN NEGATIF : 2A + 3B / 3A + 2B kj 10: Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) merupakan suatu program yang baik untuk memperkasakan generasi belia di negara ini dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cabaran pada masa ini dan masa hadapan. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuik mengawalnya. (stpm 2005) : KEMPEN BUDI BAHASA isu : A) PENJELASAN PERIBAHASA fokus : B) KEPENTINGAN P.BAHASA DAN NIALAI2 MURNI : 1A + 4B kj 12: Akhir2 ini banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmaan yang diberikan.Bincangkan(2005) : BEKALAN AIR BERSIH isu : A) PUNCA fokus kj : B) KESAN / MASALAH : 2A + 3B / 3A + 2B . Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan penyampaian yang baik serta kesannya jika keadaan yang menimbulkan rungutan itu dibairkan berterusan.(2005) : JANGKITAN PENYAKIT DIKALANGAN KANAK2 DI NEGARA2 MUNDUR. isu : A) SEBAB/PUNCA fokus kj : B) LANGKAH2 : 2A + 3B / 3A + 2B 14: Mengikut laporan UNESCO sejak tahun 1970-an .(2005) : PERKHIDMATAN KAUNTER isu : A) KEPENTINGAN fokus kj : B) KESAN NEGATIF : 2A + 3B / 3A + 2B 13: Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak2 didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara2 mundur. Bincangkanm rasional kerajaan melaksanakan program tersebut dan cadangkan cara-cara lain untuk mencapai matlamat di atas.BAHASA DLM KEMPEN B.(2006) : MESRA ALAM SEKITAR isu : A) LANGKAH2 / USAHA fokus kj : : 5+0 12: " Bahasa menunjukkan bangsa". Bincangkan. Keadaan ini boleh menimbulkan beberapa masalah kepada manusia dan alam sekitar. bekalan air bersih dunia semakin berkurang. Bincangkan.

: 1A + 4B 02: Kawasan hutan tanah tinggi banyak kepentingannya . Huraikan penyataan ini.SOALAN STPM 2005 HINGGA 2010 KATA KUNCI: HURAIKAN 01: Selain keupayaan negara menghasilkan pelbagai produk hiliran. Huraikan penyataan ini (stpm2009) isu fokus kj : PERTANIAN : A) PRODUK HILIRAN YANG DIHASILKAN OLEH NEGARA MALAYSIA B) FAKTOR LAIN PERTANIAN BOLEH BERJAYA DI NEGARA MALAYSIA. B) IMPAK PENEROKAANNYA. : 2A + 3B / 3A + 2B 3: Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada masa kini. Huraikan(2007) isu fokus kj : KES JUVANA : A) FAKTOR PENYUMBANG B) LANGKAH2 MEMBENDUNG : 2A + 3B / 3A + 2B .(stpm 2009) isu fokus kj : HUTAN TANAH TINGGI : A) KEPENTINGAN HUTAN TANAH TINGGI. kejayaan sektor pertanian negara dipengaruhi juga oleh faktor2 lain. Penerokaannya boleh mendatangkan impak kehidupan dan alam sekitar. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini.

5+0 kj : . Dengan menggunakan contoh yang berkaitan.(stpm2010) isu fokus : : SPESIS SERANGGA A SERANGGA SEBAGI PEROSAK B) KEPENTINGAN SERANGGA 2A + 3B / 3A + 2B kj : 03: "Pemuda harapan bangsa. pemudi tiang negara. Jelaskan penyataan ini. Tanggapan ini sepatutnya diubah kerana spesis ini juga terbukti penting kepada manusia. Jelaskan.( stpm2010) isu fokus : : BARANGAN TIRUAN A) SEBAB POPULAR DAN LARIS B) LANGKAH MELINDUNGI PRODUK ASLI 2A + 3B / 3A + 2B kj : 02: Pelbagai spesis serangga yang wujud sejak dahulu lagi sering dianggap sebagai perosak." Begitulah pepatah orang tua kita yang memberikan gambaran bahawa belia ialah golongan yang penting dalam memajukan sesebuah negara. dapat membantu manusia mengatasi masalah jenayah. bagaimana aplikasi ilmu tersebut dapat membantu kita menangani masalah jenayah?(2006) isu fokus : : SAINS DAN TEKNOLOGI ATASI JENAYAH A) CONTOH2 APLIKASI SAINS DLM MEMBANTU SIASAT KES JENAYAH. Dalam keadaan ini. 2A + 3B / 3A + 2B kj : 05: Ilmu sains dan teknologi .(stpm 2009) isu fokus : : BELIA A)CIRI-CIRI ADA PADA PEMUDA BAKAL MENJADI PEMIMPIN NEGARA 5+0 kj : 04: Bahan kimia semakin meluas digunakan sebagai salah satu kandungan dalam makanan yang diproses.(stpm2009) isu fokus : : BAHAN KIMIA DALAM MAKANAN A) KEPENTINGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DLM MAKANAN B)KESAN SAMPINGANNYA. usaha perlu diambil untuk melindungi produk asli daripada menjadi mangsa peniruan. Jelaskan penyetaan ini . Walau bagaimanapun.SOALAN STPM 2005 HINGGA 2011 KATA KUNCI: JELASKAN 01: Produk tiruan semakin popular dan laris dalam pasaran tempatan. Jelaskan ciri-ciri yang perlu ada pada golongan belia untuk merealisasikan hasrat pepatah ini. penggunaannya boleh mendatangkan kesan sampingan.

Malaysia juga tidak sewajarnya mengetepikan usaha untuk meningkat sektor pertaniannya.SOALAN STPM 2005 HINGGA 2011 KATA KUNCI: ULASKAN 01: Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa Malaysia memang perlu menumpukan perhatian untuk memajukan sektor perindustrian. fokus : A) PERLU INDUSTRI kj B) PERLU MAJUKAN PERTANIAN : 2A + 3B / 3A + 2B . pada masa yang sama. Walau bagaimanapun. Berikan ulasan anda tentang penyataan di atas.(2006) isu : EKONOMI NEGARA.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.