4/24/13

Portal Pendidikan Utusan

Portal Pendidikan Utusan
SPM > Matematik Tambahan > Nota

Pengaturcaraan Linear
NOTA Penyataan y melebihi x y tidak melebihi x y kurang daripada x y sekurang-kurangnya dua kali ganda x y tidak melebihi dua kali ganda x Jumlah x dan y tidak melebihi p Nilai terkecil bagi y ialah p Nilai terbesar bagi y ialah p y>x y<x y<x y > 2x y < 2x x+y<p y>p y< p Ketaksamaan

Tutup tetingkap
© UTUSAN MELAYU (M) BHD, 46M Jalan Lima Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur. E-mail: pendidik@utusan.com.my

www.tutor.com.my/tutor/cetakarkib2002.asp?e=SPM&s=ADM&b=MAC&m=1&i=NOTA&t=&r=m

1/1